0

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Ngữ văn lớp 11 năm 2014

2 511 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2016, 05:07

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Ngữ văn lớp 11 năm 2014 Câu 1:  ( 2 đ) Đặt câu với các thành ngữ sau: -Mẹ tròn con vuông. -Thấy người sang bắt quàng làm họ Câu 2: (8 đ)  Cảm nhận của anh (chị) về bài thơ “Câu cá mùa thu” ( Nguyễn Khuyến).                            Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,                            Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.                           Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,                           Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo.                           Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,                           Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.                           Tựa gối buông cần, lâu chẳng được,                           Cá đâu đớp động dưới chân bèo. Đáp án đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Ngữ văn lớp 11 năm 2014 Câu 1: -Tôi mừng cho chị mẹ tròn con vuông. ( 1 đ) -Bạn đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ nhé. ( 1 đ) Câu 2: (8 đ) b.      Yêu cầu chung về kĩ năng Nắm phương pháp làm bài nghị luận văn học. -   Bố cục và hệ thống ý sáng rõ. -   Biết vận dụng phối hợp nhiều thao tác nghị luận (phân tích, chứng minh, bình luận, so sánh mở rộng vấn đề… ). Đặc biệt, học sinh phải nắm vững thao tác phân tích tác phẩm thơ -   Văn trôi chảy, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục.       -   Không mắc lỗi diễn đạt; không sai lỗi chính tả, dùng từ; trình bày bài rõ ràng.       b.   Yêu cầu về nội dung: -Giới thiệu tác giả , tác phẩm (1 đ) - Nội dung: 3đ a. Cảnh thu. - Mang nét riêng của cảnh sắc mùa thu của làng quê Bắc bộ: Không khí dịu nhẹ, thanh sơ của cảnh vật: - Không gian thu tĩnh lặng, phảng phất buồn    b.Tình thu. - Nói chuyện câu cá nhưng thực ra là để đón nhận cảnh thu, trời thu vào cõi lòng. - Không gian thu tĩnh lặng như sự tĩnh lặng trong tâm hồn nhà thơ, khiến ta cảm nhận về một nỗi cô đơn, man mác buồn, uẩn khúc trong cõi lòng thi nhân. -> Nguyễn khuyến có một tâm hồn hồn gắn bó với thiên nhiên đất nước, một tấm lòng yêu nước thầm kín mà sâu sắc. -.Nghệ thuật ( 2 đ) - Bút pháp thủy mặc Đường thi và vẻ đẹp thi trung hữu họa của bức tranh phong cảnh; - Vận dụng tài tình nghệ thuật đối. .-.Đánh giá chung ( 1 đ)   Đề kiểm tra học kỳ môn Ngữ văn lớp 11 năm 2014 Câu 1: ( đ) Đặt câu với thành ngữ sau: -Mẹ tròn vuông -Thấy người sang bắt quàng làm họ Câu 2: (8 đ) Cảm nhận anh (chị) thơ “Câu cá mùa thu” ( Nguyễn Khuyến) Ao Một thu lạnh lẽo nước veo, thuyền câu bé tẻo teo Sóng biếc theo gợn tí, Lá vàng trước gió khẽ đưa Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, Ngõ trúc quanh co khách vắng teo Tựa gối buông cần, lâu chẳng được, Cá đâu đớp động chân bèo Đáp án đề kiểm tra học kỳ môn Ngữ văn lớp 11 năm 2014 Câu 1: -Tôi mừng cho chị mẹ tròn vuông ( đ) -Bạn đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ ( đ) Câu 2: (8 đ) b Yêu cầu chung kĩ Nắm phương pháp làm nghị luận văn học - Bố cục hệ thống ý sáng rõ - Biết vận dụng phối hợp nhiều thao tác nghị luận (phân tích, chứng minh, bình luận, so sánh mở rộng vấn đề… ) Đặc biệt, học sinh phải nắm vững thao tác phân tích tác phẩm thơ - Văn trôi chảy, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục - Không mắc lỗi diễn đạt; không sai lỗi tả, dùng từ; trình bày rõ ràng b Yêu cầu nội dung: -Giới thiệu tác giả , tác phẩm (1 đ) - Nội dung: 3đ a Cảnh thu - Mang nét riêng cảnh sắc mùa thu làng quê Bắc bộ: Không khí dịu nhẹ, sơ cảnh vật: - Không gian thu tĩnh lặng, phảng phất buồn b.Tình thu - Nói chuyện câu cá thực để đón nhận cảnh thu, trời thu vào cõi lòng - Không gian thu tĩnh lặng tĩnh lặng tâm hồn nhà thơ, khiến ta cảm nhận nỗi cô đơn, man mác buồn, uẩn khúc cõi lòng thi nhân -> Nguyễn khuyến có tâm hồn hồn gắn bó với thiên nhiên đất nước, lòng yêu nước thầm kín mà sâu sắc -.Nghệ thuật ( đ) - Bút pháp thủy mặc Đường thi vẻ đẹp thi trung hữu họa tranh phong cảnh; - Vận dụng tài tình nghệ thuật đối .-.Đánh giá chung ( đ) ...-Giới thiệu tác giả , tác phẩm (1 đ) - Nội dung: 3đ a Cảnh thu - Mang nét riêng cảnh sắc mùa thu làng quê Bắc bộ: Không khí dịu... nước thầm kín mà sâu sắc -.Nghệ thuật ( đ) - Bút pháp thủy mặc Đường thi vẻ đẹp thi trung hữu họa tranh phong cảnh; - Vận dụng tài tình nghệ thuật đối .-.Đánh giá chung ( đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Ngữ văn lớp 11 năm 2014, Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Ngữ văn lớp 11 năm 2014,

Từ khóa liên quan