0

Bài giảng khám toàn diện hệ hô hấp trẻ em môn nhi

17 3 0
  • Bài giảng khám toàn diện hệ hô hấp trẻ em môn nhi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 21:15

KHÁM HỆ HƠ HẤP TỒN DIỆN TRẺ EM Mục tiêu • Nắm bước khám hệ hô hấp trẻ em • Nắm chi tiết cách khám bước cụ thể Hỏi bệnh sử • Các triệu chứng thường gặp khám hệ hô hấp  Ho: ho khan, ho ướt (trẻ lớn ho có đàm), ho từ nào, kiểu ho Sốt: thời điểm sốt, nhiệt độ, co giật… Khó thở: liên tục, Khị khè: Thở rít: Khác: bỏ ăn, bỏ bú, thở rên… Hỏi bệnh sử (tt) • Các chẩn đốn điều trị tuyến trước Chẩn đoán: viêm phổi/ hen phế quản/ VTPQ Điều trị: kháng sinh Tuân thủ điều trị Hỏi tiền sử • Sản khoa: tuổi thai, cân nặng, bệnh lý lúc sinh • Tiêm chủng: theo CTTCMR, phế cầu, cúm, DPT, sởi, BCG, Hib • Dinh dưỡng: bú mẹ, bú mẹ hồn tồn, chế độ ăn dặm • Các bệnh lý liên quan đến gia đình: hen phế quản, lao phổi… • Các bệnh lý liên quan cộng đồng: nhà trẻ, mùa dịch… Nhìn • Tổng trạng chung: suy dinh dưỡng, kích thích • Da, niêm mạc: tím, ban, vàng da, da bạc màu • Kích thích • Ngón tay dùi trống • Hạch ngoại biên • Tư • Đếm TST Nhìn (tt) Nhìn (tt) • Tần số thở bình thường theo tuổi • Thở nhanh theo tuổi: < tháng: 60, tháng-12thangs: 50, tuổi-5 tuổi: 40, tuổi: 30 lần/phút • Lồng ngực có cân xứng khơng: tràn khí màng phổi, tràn dịch màng phổi  phồng, xẹp phổi  xẹp; tim lớn: phồng ngực trái • Sẹo lồng ngực: tiền sử mổ • Ứ khí lồng ngực: căng phồng bên  dị vật cao, hen, viêm tiểu phế quản nặng • Dấu thở gắng sức: co kéo gian sườn, rút lõm lồng ngực, co kéo hơ hấp phụ Sờ • Phía trước: từ xuống Khí quản: lệch  hạch vùng cổ, u trung thất Khoảng gian sườn Mỏm tim Gan lớn hay gan sa • Phía sau: từ xuống Hạch cổ Khoảng gian sườn Sờ (tt) • Khám rung trẻ em? Gõ • Gõ • Gõ đục • Gõ vang Tràn máu màng phổi? Nghe • Âm thở bên • Mất âm thở bên • Rales phổi Tóm lại • Khám hệ hơ hấp tồn diện phần khám tồn diện bệnh nhân • Có biểu hô hấp triệu chứng bệnh lý tồn thân • Có biểu hơ hấp biến chứng thường nặng nề bệnh lý • Khơng chẩn đốn bệnh theo phong cách “thầy bói xem voi” CÂU HỎI? ...Mục tiêu • Nắm bước khám hệ hơ hấp trẻ em • Nắm chi tiết cách khám bước cụ thể Hỏi bệnh sử • Các triệu chứng thường gặp khám hệ hô hấp  Ho: ho khan, ho ướt (trẻ lớn ho có đàm), ho từ... rung trẻ em? Gõ • Gõ • Gõ đục • Gõ vang Tràn máu màng phổi? Nghe • Âm thở bên • Mất âm thở bên • Rales phổi Tóm lại • Khám hệ hơ hấp tồn diện phần khám toàn diện bệnh nhân • Có biểu hơ hấp triệu... biểu hơ hấp triệu chứng bệnh lý tồn thân • Có biểu hô hấp biến chứng thường nặng nề bệnh lý • Khơng chẩn đốn bệnh theo phong cách “thầy bói xem voi” CÂU HỎI?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng khám toàn diện hệ hô hấp trẻ em môn nhi, Bài giảng khám toàn diện hệ hô hấp trẻ em môn nhi