0

Giáo án phụ tuần 11: Ngày hội của các thầy cô

7 3 0
  • Giáo án phụ tuần 11: Ngày hội của các thầy cô

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 20:12

Hướng dẫn: Phối hợp bao quát trẻ, hướng trẻ tập chung vào nội dung hoạt động mà cô chính tổ chức.. Động viên, giúp đỡ những trẻ yếu, trẻ nhút nhát, quan tâm nhắc nhở một số trẻ hiế[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án phụ tuần 11: Ngày hội của các thầy cô