0

BÀI GIẢNG TUẦN HOÀN VÀ NỘI TIẾT

85 9 0
  • BÀI GIẢNG TUẦN HOÀN VÀ NỘI TIẾT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 19:26

Bài chu chuyển tim, điện tim 1.chu chuyển tim 1.1- Định nghĩa: CCT tổng hợp h/đ tim c/k, khởi đầu từ c/đ định, tiếp diễn c/đ x/hiện trở lại 1.2- Các GĐ CCT CCT gắn liền với thay đổi P tim đóng mở van tim NÕu nhÞp tim 75 l/ph, CCT = 0,8 gy gồm thì: 1.2.1- Thì tâm thu (0,43 gy.) chia thì: 1.2.1.1- Thì Tâm nhĩ thu (0,1 gy.) N/fải co trớc n/trái # 0,03 gy P nhĩ > P thÊt 2-3 mmHg më réng van N-T  ®Èy nốt 1/4 lợng máu xuống tâm thất (tâm nhĩ giÃn 0,7 gy) 1.2.1.2- Thì tâm thất thu (0,33 gy.) g/đ: * GĐ áp (0,08 gy.): Cơ thất co không đồng đều, P thất > P nhĩ đóng van NT T1 Sau thất co đẳng trờng P t/trái 70-80mmHg, P t/fải: 10mmHg Pt > Pđm mở van * GĐ tống máu (0,25 gy.): - Cơ tâm thất co đẳng trơng (Ptt  120- 150 mmHg, Ptf  3040 mmHg)  tèng máu vào ĐM - Tống máu nhanh: 0,12 gy (4/5 lợng máu) -Tống máu chậm: 0,13 gy (1/5 lợng máu) Thể tích tâm thu: 60 - 70 ml/nhịp 1.2.2- Thì tâm trơng (0,37 gy.) GĐ: - GĐ tiền t/trơng (0,04 gy.) - GĐ tim giÃn (0,08 gy.) Lúc đầu thất giÃn đẳng trờng: Pt < Pđm máu dội ngợc đóng van tổ chim T2 Sau thất giÃn đẳng trơng: Pt < Pn  më van N- T  m¸u tõ N T - GĐ đầy máu (0,25 gy): Lúc đầu máu xuống nhanh (0,09gy), sau xuống chậm (0,16 gy) KQủa: 3/4 lợng máu từ N xuống T (tâm thất làm việc 0,33gy, nghỉ 0,47gy) 2.3- Những b/hiện vật lý ®i ®«i víi CC 1.2.3.1- TiÕng tim: * TiÕng T1 (tiếng tâm thu) +Đặc điểm: - Cờng độ mạnh - Âm trầm, dài (0,08- 0,12 gy.) - Âm sắc đục +Nguyên nhân: đóng van N-T * Im lặng ngắn (0,20 - 0,25 gy.) (từ cuối g/đ tăng áp kết thúc g/đ tống máu) * Tiếng T2 (tiếng tâm trơng) +Đặc điểm: - Cờng độ: nhỏ nhẹ - Âm thanh: đanh, ngắn (# 0,07gy) - Âm sắc: rắn +Nguyên nhân: đóng van tổ chim *Im lặng dài (0,47-0,50gy): Tâm tr ơng tâm nhĩ thu CCT sau ãCơ chế TK: - TK G cảm giÃn, TK phó G cảm co - Vùng dới đồi, vỏ nÃo - tuần hoàn phổi TH chức phận, n/vụ đổi khí 3.1- Đặc điểm: -Ngắn (thời gian 4-5gy; TH lớn 1620gy) -Tốc độ nhanh ( lu lợng TH lớn) -Hệ mao mạch nhiều (S #150m2), thành mỏng nhiều sợi đàn hồi - Nhiều mạch tắt (Shunt), mạch nối (anastomos) dự trữ chức tốt -áp lực TH thấp 3.2-Động lực TH phổi * Các áp lực máu: Do co bóp tâm thất phải, giÃn nhĩ trái, sức hút lồng ngực áp suất: thất P ĐM phổi tâm thu: 22mmHg 22mmHg âm trơng: 0-1mmHg 8mmHg - Mao mạch phổi: 6-8mmHg không trao đổi dịch *Lu lợng TH phỉi -BT: 5-6 l/min, chØ 1/10 sè mao m¹ch më h/đ -Khi lao động: tới 40 l/min, 2.4.3- Điều hoà TH phổi - ảnh hởng thông khí: ĐM nhỏ TM nhỏ Mao mạch Nhiều Oxy Mao mạch co thắt Phế nang bị xẹp Thiếu Oxy * ảnh hởng lồng ngực - Hít vào áp suất âm tăng mạch máu giÃm máu nhiều, ngợc lại ãảnh hởng số yếu tố TD: - Serotonin co mạch - Histamin giÃn mạch ã TKTV: tác dụng yếu hết điều tiết tuần hoàn tuần hoàn số khu vực đặc biệt - Sãng P ... phát từ TCT nằm tim mạch, PX thờng xuyên ĐH h/đ hệ T-M *- Pxạ từ TCT thể tích (Pxạ tim-tim, Pxạ Bainbridje) - Thể tích tâm nhĩ TCT T/tích, xung động theo dây TK X KT T khu tăng áp tăng sức
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG TUẦN HOÀN VÀ NỘI TIẾT, BÀI GIẢNG TUẦN HOÀN VÀ NỘI TIẾT

Mục lục

Xem thêm