0

Bài giảng sinh lý máu

76 0 0
  • Bài giảng sinh lý máu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 19:25

Sinh lý máu Phan Thị Minh Ngọc Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Hà Nội, E-mail:thuguiban2003@yahoo.com Tel:0983 567 486 Chúng ta học chương này? I II III Các thành phần máu Các đặc điểm vật lý, hóa học máu Các loại tế bào máu Nguồn gốc tế bào máu Sinh lý hồng cầu Sinh lý bạch cầu Sinh lý tiểu cầu trình cầm máu IV Sinh lý học trình cầm máu Chức nội tiết tế bào nội mạc mạch Đặc tính sinh lý tiểu cầu Quá trình đơng máu Tan cục máu đơng V Nhóm máu Sự ngưng kết hồng cầu Nhóm máu ABO Nhóm máu Rh Nguyên tắc truyền máu phản ứng chéo Outline Chúng ta phải đạt sau chương này? Trình bày chức máu Trình bày chức hồng cầu, bạch cầu tiểu cầu Trình bày nơi sản xuất, yếu tố tham gia tạo hồng cầu điều hòa sản sinh hồng cầu Trình bày đặc điểm kháng nguyên, kháng thể hệ thống nhóm máu ABO ứng dụng truyền máu Trình bày đặc điểm kháng nguyên, kháng thể hệ thống nhóm máu Rh, tai biến sản khoa truyền máu bất đồng nhóm máu Rh Trình bày giai đoạn trình cầm máu Nêu ý nghĩa xét nghiệm đánh giá chức tế bào máu Outline môi   Máu phần dịch ngoại bào chảy hệ thống tuần hồn Vai trị máu việc điều hịa cân nội mơi Máu, thành phần linh hoạt dịch ngoại bbào, thực chức sau: (1) Vận chuyển; (2) Bảo vệ; (3) Điều hòa I Thành phần máu   Thành phần máu: huyết tương + tế bào máu Hematocrit: tỷ lệ % tế bào máu so với máu tồn phần Bình thường: Nam: 40-50% Nữ: 37-48% Sơ sinh: 55% máu Thành phần hóa học huyết tương     Nước: > 90% Các chất hòa tan: 2%, điện giải, chất dinh dưỡng, sản phẩm chuyển hóa, hormone, enzyme, Protein: 60-80 g/L, gồm albumin (40-50 g/L), globulin (20-30 g/L,α1-, α2, β-, γ- ) fibrinogen Chức protein huyết tương: (1) vận chuyển, (2) dinh dưỡng, (3) tạo áp suất keo, (4) đông máu kháng đông, (5)cân pH, (6) miễn dịch (kháng thể) Thành phần hóa học huyết tương H2O 90 - 91% Plasma 蛋 蛋 Interstitial 组 组组 fluid Intracellular 蛋 蛋 蛋 蛋 fluid Na+ 142 145 12 Cl- 104 117 Ca++ 2.5 2.4
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng sinh lý máu, Bài giảng sinh lý máu