0

Bài tập kinh tế học đại cương giải chi tiết

32 10 0
  • Bài tập kinh tế học đại cương giải chi tiết

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 15:32

Bài tập kinh tế học đại cương được giải chi tiết, dễ hiểu từ trắc nghiệm đến tự luận. Được giải chi tiết từ các giảng viên có chuyên môn cao tổng hợp. Lí lẽ dễ hiểu cho các bạn khó khăn trong việc học môn này 1 TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC Bài 1: Bạn dự định học thêm vào mùa hè Nếu học bạn không th ể ti ếp t ục công việc mang lại 6000$ cho thời gian hè Tiền học phí 2000$, ti ền mua sách 200$ tiền chi cho ăn uống 1400$ Vậy chi phí hội vi ệc h ọc thêm vào mùa hè bạn bao nhiêu? Trong chi phí trên, tiền sinh hoạt phí (1400$) khơng đ ược tính vào chi phí c h ội dù học thêm hay khơng, bạn tiêu Ngược lại, bạn không học thêm, bạn tiết ki ệm 2+0,2=2,2k$ tri ệu chi phí cho học tập, đồng thời bạn làm để có thu nhập 6000$ Nh v ậy chi phí c hội việc bạn học thêm vào mùa hè 2,2+6=8,2k$ Bài 2: Trình bày vài đánh đổi mà tác nhân sau phải đối mặt a) Một gia đình cần định có nên mua xe tơ hay khơng ? Khơng cịn tiền đầu tư cho học nước ngồi, Khơng cịn mua h ộ chung cư, Khơng cịn tiền gửi tiết kiệm lấy lãi tiêu hàng tháng b) Một đại biểu quốc hội cần định chi tiêu cho tháp truy ền hình Tây hồ Tây (ví dụ 30 nghìn tỷ đồng) Khơng cịn tiền để xây dựng 1500 trường học cấp 1, 2, (gi ả sử m ỗi trường c ần 20 tỷ đồng), Hoặc khơng cịn tiền để xây 30 bệnh vi ện (mỗi b ệnh vi ện 1000 tỷ đồng); Hoặc khơng cịn tiền để làm tuyến metro cho Hà Nội c) Bạn định lấy chồng (vợ) sau tốt nghiệp đại học Không tiếp tục học lên cao Không làm việc t ốt c quan d ẫn t ới triển vọng nghề nghiệp không sáng sủa… Bài 3: A sinh viên tốt nghiệp, A muốn đầu tư 200 tri ệu đồng đ ể m c ửa hàng quần áo thời trang Dự kiến cửa hàng tạo l ợi nhuận 10 tri ệu đ/tháng Gi ả s lãi suất tiết kiệm 0,5%/tháng Nếu A làm có thu nhập triệu/tháng a) Xác định chi phí hội A? b) A nên mở cửa hàng hay làm ? A) - Nếu A gửi 200 triệu đồng vào ngân hàng lãi tháng là: triệu đồng - Khi kinh doanh quần áo, A khoản thu nhập làm là: triệu đồng  Chi phí hội: 1+6 = triệu đồng B) Ta thấy, với chi phí hội triệu đồng xong A thu khoản l ợi nhận hàng tháng 10 triệu A nên mở hàng quần áo thời trang Bài 4: Huy, Tồn Lan có kế hoạch du lịch t Hà N ội đ ến Nha Trang Chuy ến m ất máy bay gi tàu hỏa Giá vé máy bay 100$ tàu hỏa 60$ Họ đồng thời bỏ lỡ việc làm Huy ki ếm đ ược 5$ m ột gi ờ, toàn kiếm 10$ Lan kiếm 12$ gi Hãy tính chi phí hội việc máy bay tàu hỏa người Giả định r ằng tất h ọ muốn s ự lựa chọn tối ưu, người nên cách nào? Huy 5$ Toàn 10$ Lan 12$ Máy bay: 100$ + 1h 100 + 1*5 = 105$ 100 + 1*10 = 110$ 100 + 1*12 = 112$ Tàu: 60$ + 5h 60 + 5*5 = 85$ 60 + 5*10 = 110$ 60 + 5*12 = 120$  Lựa chọn tối ưu đỗi với người là:  Anh Huy tàu  Anh Tồn chọn máy bay để tiết kiệm thời gian  Chị Lan máy bay Bài 5: Mỗi hành động phủ để đảm bảo công hay hi ệu qu ả Nếu hiệu CP phải can thiệp ? a) Xây dựng tuyến đường cao tốc b) Kiểm sóat giá xăng c) Ban hành luật chống độc quyền d) Cấm hút thuốc nơi công cộng e) Thuế thu nhập cá nhân cao người có thu nhập cao f) Ban hành luật cấm lái xe sau uống rượu g) Kiểm sốt cước truyền hình cáp h) Cấp cho người nghèo phiếu mua thực phẩm miễn phí Trả lời: a) Hiệu quả; b) công bằng; c) Hiệu công ; d) Hi ệu qu ả công b ằng ; e) Công ; f) Hiệu ; g) Công ; h) Công Bài 6: Chủ đề số chủ đề sau thuộc KT vĩ mô vi mô : a) Quyết định gia đình nên tiết kiệm số thu nhập b) Ảnh hưởng quy định phủ áp dụng cho khí thải tô c) Ảnh hưởng tăng tỷ lệ tiết kiệm quốc gia tăng trưởng kinh tế d) Quyết định doanh nghiệp nên thuê công nhân e) Mối quan hệ lạm phát cung ứng tiền tệ Trả lời: a) Vi mô ; b) Vi mô ; c) Vĩ mô ; d) Vi mô ; e) Vĩ mô Bài 7: Phân biệt nhận định thực chứng (mô tả nào) nhận định chuẩn tắc (khuyến nghị): a) Cắt giảm tỷ lệ tăng tiền làm giảm tỷ lệ lạm phát b) Xã hội đối mặt với đánh đổi ngắn hạn lạm phát thất nghiệp c) Ngân hàng trung ương nên cắt giảm tỷ lệ tăng tiền để chống lạm phát d) Xã hội cần yêu cầu người nhận trợ cấp phải tìm việc làm e) Mức thuế thấp khuyến khích làm việc nhiều tiết kiệm nhiều f) Giá xăng dầu tăng lần năm qua g) Chính phủ nên áp dụng sách ki ểm soát thu chi ngân sách ch ặt chẽ h ơn đ ể chống tham nhũng lãng phí Trả lời: a) thực chứng ; b) thực chứng ; c) chu ẩn tắc ; d) chu ẩn t ắc e) thực chứng ; f) thực chứng ; g) chuẩn tắc Bài 8: Tốc độ tăng trưởng KT (GDP) VN giai đoạn 2011-2019 bình quân 6,4%/năm Nhận định thuộc về: a) Kinh tế vi mô thực chứng b) Kinh tế vi mô chuẩn tắc c) Kinh tế vĩ mô thực chứng d) Kinh tế vĩ mô chuẩn tắc e) Không thuộc câu trả lời Bài 9: Giả sử đường giới hạn lực sản xuất (PFF) đường cong lồi xa so v ới gốc tọa độ, PFF minh họa a) Chi phí hội tăng dần b) Chi phí hội giảm dần c) Chi phí hội khơng đổi d) Chi phí hội lúc đầu tăng dần sau giảm dần Bài 10: Nếu bạn sản xuất điểm nằm đường giới hạn l ực sản xu ất, bạn: a) Chưa sử dụng hết tất nguồn lực b) Đang sử dụng hết tất nguồn lực c) Có thể sản xuất thêm hàng hóa cách giảm SX hàng hóa d) (a) (c) e) (b) (c) Bài 11: Điều sau đặc điểm đường giới hạn NLSX a) Độ dốc PPF phản ánh tỷ lệ đánh đổi hai hàng hóa b) Thơng thường PPF có dạng đường cong lồi ngồi so với gốc tọa độ c) Khi khơng có thương mại PPF đường giới hạn tiêu dùng d) Đường PPF sử dụng để giải thích quy luật cung - cầu e) Cả a, b c LỢI ÍCH TỪ THƯƠNG MẠI Bài 1: Một kinh tế đơn giản có ngành sản xuất : lương th ực máy tính Gi ả đ ịnh kinh tế trạng thái toàn dụng (sử dụng tối ưu tất nguồn lực) Các khả sản xuất đạt kinh tế thể bảng sau Tính chi phí hội việc sản xuất lương thực máy tính Hãy vẽ đ ường gi ới h ạn khả sản xuất kinh tế Hãy nhận xét kết hợp : a) triệu máy tính 20 triệu lương thực b) 16 triệu máy tính 35 triệu lương thực Lương thực (triệu tấn) Máy tính (triệu chiếc) A 50 B 40 C 30 14 D 15 18 E 20  Chi phí hội: CPCH sản xuất máy tính Số lương thực (tấn) Mỗi máy tính (tấn) A 10 10/8 B 10 10/6 C 15 15/4 D 15 15/2 a) triệu máy tính 20 triệu lương thực (F): N ằm đ ường gi ới hạn lực  chưa hết lực b) 16 triệu máy tính 35 triệu lương thực (G): Nằm đ ường gi ới hạn lực  lực Bài 2: Giả sử kinh tế sản xuất hai loại hàng hóa café h ạt ều Các kh ả sản xuất đạt kinh tế thể bảng sau a) Hãy vẽ đường giới hạn khả sản xuất kinh tế này? b Cho biết chi phí hội việc sản xuất cafe hạt ều c n ền kinh t ế có xu hướng gì? CPCH sx tạ cà phê (số tạ điều mất) tạ điều,  CPCH việc SX tạ cà phê 2/5 tạ điều CPCH sx tạ điều (số tạ cà phê mất) tạ cà phê  CPCH việc SX tạ điều 5/2 tạ cà phê Xu hướng không đổi hay cố định c Nhận xét kết hợp gồm: tạ cafe tạ hạt điều: Nằm đường giới hạn lực (điểm G) chưa hết lực 15 cafe tạ hạt điều : Nằm đường giới hạn lực (điểm F)  lực d Cho biết lượng cafe tối đa lượng hạt ều t ối đa mà n ền kinh t ế có th ể s ản xuất?  Lượng Cafe tối đa sản xuất Hạt điều không là: 25 tạ  Lượng Hạt điều tối đa sản xuất Cafe không là: 10 tạ Các khả Cà phê (tạ) Hạt điều (tạ) A 25 B 20 C 15 D 10 E F 10 Bài 3: P K bạn phòng P c ần gi đ ể làm m ột thùng bia gi đ ể làm m ột bánh K cần để làm thùng bia để làm bánh a) Xác định lợi tuyệt đối người?  Một ngày 24h, P làm thùng bia, K làm thùng bia  Lợi tuyệt đối thuộc P  Một ngày 24h, P làm 12 bánh, K làm bánh  Lợi tuyệt đối thuộc P  K khơng có lợi tuyệt đối b) Tính chi phí hội người việc làm bánh? Ai có l ợi th ế so sánh việc làm bánh?  Một ngày 24h, P làm thùng bia 12 bánh  chi phí hội cho bánh 1/2 thùng bia  Một ngày 24h, K làm thùng bia bánh  chi phí hội cho bánh 2/3 thùng bia  P có lợi so sánh việc làm bánh c) Biểu diễn giá bánh tính theo số thùng bia Xác định khoảng giá trao đ ổi đ ể hai bên có lợi ? bánh P 0,5 bia 1,5 2,5 bánh K 2/3 bia 8/6=4/3 6/3=2 8/3 10/3 Khoảng giá trao đổi để hai bên có lợi là: P: thời gian 2h làm bánh tương đương 1/2 bia  Khi đổi bánh phải nhận nhiều 1/2 bia đổi K: bánh 2/3 bia, nên để nhận bánh cần bỏ 2/3 bia chấp nhận  khoảng giá trao đổi để hai bên có lợi 1/2 bia < bánh < 2/3 bia Bài 4: Số lượng đơn vị thịt đơn vị Tivi mà công nhân Thái Lan Vi ệt Nam làm tháng bảng dưới: a Ai có lợi tuyệt đối việc sản xuất thịt? Ai có l ợi so sánh vi ệc s ản xuất tivi? Chi phí thời gian:  Trong tháng, công nhân Thái Lan sản xuất 20 tạ th ịt (cần 1,5 ngày đ ể sản xuất tạ thịt), công nhân Việt Nam sản xuất t thịt (c ần 3,75 ngày để sản xuất tạ thịt)  Lợi tuyệt đối sản xuất thịt thuộc công nhân Thái Lan  Với công nhân Việt Nam, để sản xuất Ti vi c ần từ bỏ cân th ịt V ới công nhân Thái Lan, để sản xuất Ti vi cần từ bỏ cân thịt  Lợi so sánh thuộc công nhân Việt Nam b Nếu giá trao đổi Tivi=1 thịt trao đổi có diễn hay khơng? Vì sao?   Việt Nam: 3,75 ngày/tạ thịt ; 7,5 ngày/Ti vi Thái Lan: 1,5 ngày/tạ thịt ; ngày/Ti vi Công nhân nước Thịt (tạ) Ti vi (chiếc) Việt Nam Thái Lan 20 Bài 5: Khi cơng ty cân nhắc có nên sản xuất thêm lượng hàng hóa khơng, nhân tố định : a) Chi phí đơn vị hàng hóa sản xuất thêm tăng thêm hay giảm xuống so với b) Doanh thu đơn vị hàng hóa sản xuất thêm tăng thêm hay giảm xuống so với c) Chi phí trả lương cho người lao động thêm tăng thêm hay giảm xuống so v ới hi ện d) Doanh thu tăng thêm sản xuất thêm mẫu hàng hóa lớn hay nhỏ chi phí tăng thêm e) Nhu cầu thị trường hàng hóa tăng thêm hay giảm xuống so với Bài 6: Khi đường giới hạn khả sản xuất PPF có dạng đường thẳng dốc xuống từ trái qua phải điều sau : a) Chi phí hội để tăng sản xuất thêm đơn vị hàng hóa khơng dọc theo đường PPF b) Chi phí hội để tăng sản xuất thêm đơn vị hàng hóa thay đổi dọc theo đường PPF c) Chi phí hội để tăng sản xuất thêm đơn vị hàng hóa khơng đổi dọc theo đường PPF d) Chi phí hội để tăng sản xuất thêm đơn vị hàng hóa tăng lên dọc theo đường PPF e) Chi phí hội để tăng sản xuất thêm đơn vị hàng hóa giảm xuống dọc theo đường PPF CÁC LỰC LƯỢNG CUNG, CẦU TRÊN THỊ TRƯỜNG Bài 1: Điều xảy với giá lượng cân thị tr ường máy l ạnh tình sau? a) Thời tiết trở nên nóng bất thường, lượng cung khơng đổi: P tăng,Q không đổi b) Lượng máy lạnh nhập gia tăng : P giảm, Q tăng c) Giá điện tăng cao, lượng cung không đổi: P giảm, Q không đổi d) Các nhà khoa học khuyến cáo, máy lạnh có hại cho sức khỏe: P giảm, Q giảm Hàm cầu người mua là: QD = 2250 – 6P b Xác định giá mức sản lượng cân thị trường Giá sản lượng cân thị trường xảy lượng cung lượng cầu, Ta có: QS = QD => -200 + 2P = 2250 – 6P => Pcb = 306, 25 nghìn đồng / sp Qcb = -200 + 2.306,35 = 412,5 nghìn sản phẩm Vậy c Khi phủ tăng thuế làm cho lượng cung thị trường giảm 20% mức giá, giá lượng cân thị trường thay đổi nào? Lượng cung thị trường giảm 20% mức giá, hàm cung có dạng: QS = (-200 + 2P)* 0,8 = -160 + 1,6P Giá sản lượng cân thị trường xảy lượng cung lượng cầu, ta có : QS = QD => -160 + 1,6P = 2250 -6P => P = 317,11 nghìn đồng / sp  Q = 347, 38 nghìn sản phẩm Thay đổi giá sản phẩm : ∆P = 317,11 – 306,25 =10,86 nghìn đồng / sp  Giá tăng thêm 10,86 nghìn đồng / sp Thay đổi lượng : ∆Q = 347,38 – 412,5 = -65,12 nghìn sp  Sản lượng giảm 65,12 nghìn sp Vậy Các câu sau đúng, sai hay không ch ắn, sao: 1) Luật cầu cho biết giá hàng hóa tăng lên cầu HH tăng (sai) 2) Thu nhập giảm đường cầu dịch chuyển sang trái (đúng với HH thông thường, sai với HH thứ cấp) 3) Đường cung cho biết mức giá cao mà người bán hàng bán (sai) 4) Nếu phở bún hàng hóa thay tiêu dùng, tăng giá phở làm dịch chuyển đường cung bún sang trái (sai) 5) Giả sử có nhiều người mở thêm quán phở mới, giá phở giảm lượng người ăn phở tăng (đúng) 6) Khi giá thị trường cao giá cân có tượng dư thừa (đ) 7) Khi giá thị trường thấp giá cân có tượng thiếu hụt (đ) 8) Khi cầu tivi tăng chi phí sản xuất tivi giảm lượng cân tăng, giá cân giảm (lượng tăng, giá không rõ) 9) Quảng cáo tăng làm dịch chuyển đường cung sang bên phải (sai) Bài 1: Nhân tố nhân tố không làm dịch chuyển đường cầu quần áo: a) Giá quần áo giảm xuống b) Thu nhập người tiêu dùng tăng lên c) Thời tiết lạnh cóng d) (a) (b) e) (a) (c) Bài 2: Điều sau không làm dịch chuyển đường cầu thịt bò a) Giá thịt lợn (hàng hóa thay cho thịt bị) tăng lên b) Giá thịt bị giảm xuống c) Bộ Y tế thơng báo bệnh bò điên tái phát nhiều nơi d) Thu nhập người tiêu dùng tăng lên e) Các nhà sản xuất thịt lợn mở chiến dịch quảng cáo loại sản phẩm tuyệt vời sản xuất từ thịt lợn Bài 3: Thu nhập tăng thêm 10% làm khối lượng tiêu thụ hàng hóa X tăng thêm 5% điều kiện nhân tố khác không đổi, hàng hóa X là: a) Hàng xa xỉ b) Hàng thiết yếu (phục vụ cho sống hàng ngày) c) Hàng thông thường d) Hàng thứ cấp ; e) Hàng hóa khơng co giãn với thu nhập; Bài 4: Chi phí sản xuất điện thoại di động giảm đồng thời cầu giảm Bộ Y tế công bố nghiên cứu cho thấy sử dụng ĐTDĐ làm giảm trí nhớ Khi điều xảy với giá lượng cân thị trường ĐTDĐ: a) Giá giảm, lượng không rõ ràng b) Giá không rõ ràng, lượng tăng c) Giá không rõ ràng, lượng giảm d) Giá tăng, lượng giảm; e) Giá tăng, lượng không rõ ràng; f) Giá giảm, lượng tăng g) Giá giảm, lượng lượng giảm h) Giá tăng lượng tăng NGƯỜI TD, NGƯỜI SX VÀ HIỆU QUẢ THỊ TRƯỜNG P (nghìn đồng/ tấn) 40 36 32 28 24 20 Lượng (tấn) 0,5 1,5 2,5 a Xác định phương trình đường cầu? Từ bảng số liệu ta thấy: Khi giá giảm đơn vị lượng tăng thêm 0,5 đơn vị Do quan hệ giá lượng quan hệ tuyến tính Giả sử pt lượng cầu có dạng QD = a + bP Ta thấy đường cầu qua điểm A(36;1) B(28;2) Ta có hệ pt: a +b.36 = a + b.28 = Giải hệ ta có a = 5,5 b = -0,125 QD = 5,5 – 0,125P b Tại mức giá, lượng cung Hãy xác định giá cân tổng doanh thu? Tính PS CS trạng thái cân bằng? Giá lượng cân thị trường xảy lượng cung lượng cầu Do lượng cung mức giá nên QS = Mà QS = QD => 5,5 -0,125P =2  P = 28 nghìn đồng / Tổng doanh thu trạng thái cân là: TR = P * Q = 28 * = 56 nghìn đồng Thặng dư người sx (PS) phần diện tích nằm đường giá đường cung nên PS = S∆(B+C) = 28 * = 56 nghìn - Thặng dư người tiêu dùng (CS) phần diện tích nằm đường cầu đường giá nên CS = S∆A = 2*(44-28)*1/2=16 nghìn - Tổng thặng dư thị trường TS = PS + CS = 56 + 16 = 72 nghìn c Chính phủ áp đặt mức giá bán thị trường 25 nghìn đồng/kg Tính thặng CS PS mức giá này? - Chính phủ áp đặt mức giá thị trường 25 nghìn đồng/ lượng cung thị trường giới hạn - Thặng dư người sản xuất diện tích hình chữ nhật B, ta có PS = 25 * = 50 nghìn đồng Thặng dư người tiêu dùng diện tích hình thang AC, ta có CS = [(4425)+(28-25)]*2/2=22 nghìn đồng Tổng thặng dư thị trường là: TS = 22+50=72 nghìn đồng Bài 2: Cung cầu hàng hóa X có phương trình sau: QD = 150 – 5P QS = 5P - 10 a Tính giá lượng cân thị trường Giá lượng cân thị trường xảy lượng cung lượng cầu, ta có QS = QD => 150-5P = 5P-10 => Pcb= 16 => Qcb = 5.16 -10 = 70 Vậy giá cân 16 Lượng cân 70 b Nếu nhà nước quy định giá bán P = 18 thị trường ? Nếu nhà nước quy định giá bán P = 18 thì: QS = 5.18-10 = 80 QD = 150 – 5.18 = 60 Ta thấy QS > QD nên thị trường cân bằng, dư thừa lượng 20 Vậy thị trường cân bằng, dư cung c So sánh thặng dư sản xuất thặng dư tiêu dùng thị trường không bị điều tiết áp đặt giá Lúc đầu, thị trường trạng thái cân bằng,ta có P = 16 Q = 70  Thặng dư người sản xuất là: PS = 70* (16 -2)*1/2=490  Thặng dư người tiêu dùng là: CS = 70* (30-16)*1/2 = 490 Vậy tổng thặng dư thị trường lúc đầu là: TS = 490 + 490 = 980 Khi nhà nước quy định mức giá 18:  Thặng dư người sản xuất là: PS = [(18-2) + (18 – 14)]*60*1/2 = 600  Thặng dư người tiêu dùng là: CS = ( 30-18)*60*1/2 = 360 Vậy tổng thặng dư thị trường sau là: TS = 600 + 360 = 960 Khi nhà nước áp đặt giá thì:  Chênh lệch thặng dư người sản xuất là: ∆= 600 – 490 = 110 => tăng 110 đv  Chênh lệch thặng dư người người tiêu dùng là: ∆ = 360 – 490 = -130 => gi ảm 130 đv  Chênh lệch tổng thặng dư: ∆ = 960 – 980 = -20 => giảm 20 đv Bài 3: Hàm cầu hàm cung trứng gà sau: PD = 10 – Q PS = Q – a Tính giá sản lượng cân thị trường Tính hệ số co giãn cung cầu mức giá cân b Tính thặng dư sản xuất thặng dư tiêu dùng mức giá cân c Chính phủ quy định mức giá bán thị trường P= nghìn đồng/kg PS CS thay đổi so với trước bị điều tiết? ĐO LƯỜNG THU NHẬP VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Bài 1: Các giả định sau ảnh hưởng đến thành tố GDP theo cách tiếp cận chi tiêu GDP năm 2021 thay đổi Trả lời công thức: GDP = C + I + G + X – M = Y Tiêu dùng (C), Đầu tư (I), Chi tiêu phủ (G), Xuất (X), Nhập (M) a) Honda Việt Nam bán Wave cho sinh viên Việt Nam (C, Y tăng) b) Honda VN bán Dream cho sinh viên Lào học VN (C, Y tăng) c) Honda Việt Nam bán ô tô cho sở công an Hà Nội (G, Y tăng) d) Honda Việt Nam bán ô tô cho Petro Việt Nam (I, Y tăng) e) Honda VN đưa ôtô sản xuất ngày 31/12/2020 vào kho (Y2021 ko tăng, tính vào Y2020  ko ảnh hưởng tới thành tố GDP) g) Ngày 1/1/2021 Honda Việt Nam lấy ô tô câu e bán cho người tiêu dùng (đã tính vào C, GDP 2020, ko ảnh hưởng tới GDP 2021) h) Cà phê Trung nguyên bán 10 cà phê sang Mỹ (X, Y tăng) Bài 2: Một kinh tế sản xuất bút sách có thơng tin sau Năm gốc năm 2018 a Tính GDP danh nghĩa GDP thực tế, số điều chỉnh GDP năm Năm 2018: GDPn= 3*100+10*50= 800 triệu đồng GDPr= 3*100+10*50= 800 triệu đồng Chỉ số 2018 DGDP= 100(%) Năm 2019: GDPn= 3*120+12*70= 1200 triệu đồng GDPr= 3*120+10*70= 1060 Chỉ số DGDP= 1200*100/1060= 113,2(%) Năm 2020: GDPn= 4*120+14*70= 1460 triệu đồng GDPr= 3*120+10*70= 1060 Chỉ số DGDP= 1460*100/1060= 137,7(%) b Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 2020 Tăng trưởng kinh tế: Năm 2019= (1060-800)*100/800=32,5% Năm 2020 = (1060-1060)*100/1060=0% Năm Giá bút(1000 Đ) Lượng bút (1000 cái) Giá sách (1000Đ) Lượng sách(1000quyển) 2018 100 10 50 2019 120 12 70 2020 120 14 70 Bài 3: Một kinh tế có thơng tin sau Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 2020 Năm GDP danh nghĩa (Tỷ USD) Chỉ số điều chỉnh GDP 2008 17 100 2009 25 118 2010 32 135 Từ công thức tính số điều chỉnh GDP (DGDP) ta tính GDP thực tế năm theo cơng thức GDPr=GDPn*100/DGDP Từ ta có GDPr2018= 17*100/100=17 (tỷ USD) GDPr2019=25*100/118=21,18 (tỷ USD) GDPr2020=32*100/135=23,7 (tỷ USD) Tốc độ tăng trưởng: năm 2019 = (21,18-17)*100/17=24,6% năm 2020 = (23,7-21,18)*100/21,18=11,9% Bài 4: Một người nơng dân thu hoạch mía với giá trị 50 triệu đồng Anh ta bán nửa số mía cho nhà máy đường (25) nửa cịn lại cho người tiêu dùng để ăn (25) Nhà máy đường dùng số mía sản xuất lượng đường trị giá 120 triệu Nhà máy bán 1/3 số đường cho xí nghiệp bánh kẹo; xí nghiệp dùng đường sản xuất bánh bán cho người tiêu dùng 80 triệu đồng (80) Nhà máy bán 2/3 số đường lại cho người tiêu dùng (80) Tổng giá trị đóng góp vào GDP hoạt động ? a) 80 triệu b) 25 triệu c) 135 triệu d) 185 triệu e) 250 triệu Hàng hóa cuối là: 25 triệu mía để ăn, 80 triệu bánh 80 triệu đường để ăn trực tiếp Bài 5: Yếu tố sau khơng phải tính chất GDP thực tế a) Theo giá cố định b) Theo giá hành (vì GDP thực tế đo theo giá cố định năm gốc); c) Đo lường cho toàn hàng hóa dịch vụ cuối d) Thường tính cho năm e) Khơng tính giá trị sản phẩm trung gian Bài 6: GDP thực GDP danh nghĩa năm a) Tỷ lệ lạm phát năm hành tỷ lệ lạm phát năm trước b) Chỉ số giá năm hành số giá năm trước c) Tỷ lệ lạm phát năm hành tỷ lệ lạm phát năm gốc d) Chỉ số giá năm hành số giá năm gốc e) Chỉ số giá năm hành tỷ lệ lạm phát năm hành GDPr=GDPn*100/DGDP nên GDPr=GDPn DGDP = 100 (năm gốc) Bài 7: Một kinh tế giả sử sản xuất táo học sinh, với thông tin sau ( năm gốc năm 2014) Tính GDP danh nghĩa, GDP thực tế, số điều chỉnh GDP năm? 2014: GDP danh nghĩa = 660 GDP thực tế = 660 D = 100% 2015: GDP danh nghĩa = 1240 GDP thực tế = 930 D= 133,3% 2016: GDP danh nghĩa = 2200 GDP thực tế = 1320 D= 166,6 % Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015, 2016? 2015: (930-660):660 *100= 40,9% 2016: (1320-930):930 *100= 41,94% Bài 8: Hiếu kiếm 400 nghìn từ việc cắt tóc   Nhưng tốn 50 nghìn cho dụng cụ (khấu hao), cịn 350 nghìn Anh lại phải đóng thuế doanh thu 30 nghìn cho phủ (thuế gián thu) Giữ lại 100 nghìn để mua thêm máy (lợi nhuận DN để lại để đầu tư) Chỉ 220 mang nộp vợ (thu nhập cá nhân chưa thuế) Vợ trích 20 nghìn để nộp thuế thu nhập cho A (thuế trực thu) Hãy tính đóng góp A vào : a) GDP = 400 nghìn đồng cắt tóc dịch vụ cuối (viết đơn vị 1000 đ) b) GNP=GDP=400 nghìn đồng khơng có chuyển tiền quốc tế c) Sản phẩm quốc dân ròng: NNP=GDP-De=400-50=350 (De khấu hao) d) Thu nhập quốc dân: e) Thu nhập cá nhân: g) Thu nhập khả dụng: NI=NNP-Ti=350-30=320 (Ti thuế gián thu) PI = NI–I=320-100=220 (I lãi để đầu tư) DI=PI-Td=220-20=200 (Td thuế tr ực thu) Bài 9: Chi tiêu chi tiêu phủ : a) Trợ cấp cho đồng bào dân tộc tỉnh Hà Giang b) Chi mua tầu chiến đóng nhà máy Ba Son c) Trả lương cho công an xã d) Cấp ngân sách hoạt động hàng năm cho Bộ Công thương e) Đóng lệ phí thành viên hàng năm cho tổ chức quốc tế Bài 10: Để tính tốc độ (tỷ lệ) tăng trưởng kinh tế thời kỳ, người ta sử dụng a) GDP theo giá thị trường thời kỳ b) GDP theo giá hành thời kỳ c) GDP theo giá cố định thời kỳ d) GDP theo giá cố định thời kỳ gốc (ví dụ năm gốc) e) GDP theo giá trung bình thời kỳ Bài 11: Năm 2019 có tiêu thống kê theo lãnh thổ sau (tính theo giá th ị trường hành): a) Tính GDP danh nghĩa phương pháp chi tiêu (sử dụng) GDP=C+I+G+X-M = 200+150+100+100-50=500 b) Tính GDP danh nghĩa phương pháp thu nhập GDP=W+r+Pr+i+De+Ti =230+35+60+25+100+50=500 Lương (W), Tiền cho thuê đất (r), Lợi nhuận DN (Pr), Tiền lãi cho vay vốn (i), Khấu hao (De), Thuế gián thu (Ti) c) Tính GNP danh nghĩa GNP thực tế năm 2019 theo số giá nêu GNPn = GDPn + Thu nhập ròng với nước ngoài: -50 = 500 + (-50) = 450 GNPr = GNPn*100/DGNP = 450*100/150 = 300 d) Tính tỷ lệ lạm phát năm 2019 theo số giá nêu Pr = (P2019-P2018)/P2018*100 = (150-120)/120*100 = 25% LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP Bài 1: Một kinh tế sản xuất loại hàng tiêu dùng sách bút có số li ệu sau: (năm 2018 năm gốc) a) Tính CPI năm Giỏ hàng hóa năm 2018 100 sách 100 bút CPI2018=(2*100+1*100)*100/ (2*100+1*100)=100 (%) CPI2019=(2,5*100+0,9*100)*100/ (2*100+1*100)=113,3 (%) CPI2020=(2,75*100+1*100)*100/ (2*100+1*100)=125 (%) b) Tính tỷ lệ lạm phát năm 2019 2020 Tỷ lệ lạm phát năm 2019 = (113,3-100)*100/100=13,3% Tỷ lệ lạm phát năm 2020 = (125-113,3)*100/113,3= 10,33% c) Tính GDP danh nghĩa, GDP thực tế số điều chỉnh GDP năm? Tính t ỉ l ệ lạm phát năm 2019 2020 theo số điều chỉnh GDP Năm 2018: GDPn= 2*100+1*100= 300 nghìn đồng GDPr= 2*100+1*100= 300 Chỉ số DGDP= 100 (%) Năm 2019: GDPn= 2,5*90+0,9*120= 333 nghìn đồng GDPr= 2*90+1*120= 300 nghìn đồng Chỉ số Chỉ số DGDP= 333*100/300= 111 (%) Năm 2020: GDPn= 2,75*105+1*130= 418,75 nghìn đồng GDPr= 2*105+1*130=340 Chỉ số Chỉ số DGDP= 418,75*100/340=123,16 Tỷ lệ lạm phát theo số điều chỉnh GDP tính theo cơng thức sau: Πt=(DGDPt - DGDPt-1)*100/ DGDPt-1 Theo đó, ta có Tỷ lệ lạm phát của: năm 2019 = (111-100)*100/100=11% năm 2020 = (123,16-111)*100/111=12,16% ci tỷ trọng hàng hóa i giỏ hàng hóa tiêu dùng năm gốc Năm Giá sách (1000Đ) Lượng sách (cuốn) Giá bút (1000Đ) Lượng bút (cái) 2018 100 100 2019 2,5 90 0,9 120 2020 2,75 105 130 Bài 2: Chỉ số giá tiêu dùng nước A B giai đoạn từ 2010-2019 cho bảng đây: Hãy tính tỷ lệ lạm phát theo năm nước Nhận xét xu hướng lạm phát nước giai đoạn 2010-2019 Năm Nước A CPI Tỷ lệ lạm phát Nước B CPI 2010 65,6 47,3 2011 73,4 55,8 2012 79,7 65,0 2013 83,4 74,6 2014 87,5 82,6 2015 92,8 90,2 2016 96,0 95,5 Tỷ lệ lạm phát 2017 100,0 100,0 2018 104,9 105 2019 113,1 111,6 Bài 3: Sau 10 năm, giá gói kẹo Babica tăng từ 1.000 lên 10.000 đ ồng Gi ả s CPI thời gian tăng từ 150 lên 600 a) Nếu tăng theo tỷ lệ lạm phát, giá gói kẹo ? CPI gấp lần (600/150) nên tăng theo tỷ lệ lạm phát, giá gói kẹo 1000*4=4000 b) Giá thực tế tăng % khơng tính đến yếu tố lạm phát ? Giá thực tế tăng: (10000/1000-1)*100=900% Chỉ số giá TD tăng = (600-150)/150)= 300% c) Kể nguyên nhân làm cho giá kẹo tăng Nếu loại trừ yếu tố lạm phát, giá gói kẹo tăng : (10000-4000)/1000*100%= 600% Nguyên nhân tăng giá: Chi phí SX tăng Thị hiếu với kẹo Bibica tăng Bài 4: Sự thay đổi giá mặt hàng hàng hóa sau tính số giá CPI song khơng tính số điều chỉnh GDP a) Lúa gạo sản xuất nước b) Cước dịch vụ viễn thông nhà mạng cung cấp c) Giá mặt hàng xăng dầu nhập từ nước d) Giá máy tính e) Giá học phí sách Bài 5: Điều sau hạn chế số giá CPI phản ánh mức sống người dân a) CPI không phản ánh thay đổi chất lượng hàng hóa b) CPI khơng tính đến thay hàng hóa (độ lệch thay thế) c) CPI không phản ánh xuất hàng hóa d) Cả ba phương án Bài 6: Khi tỷ lệ lạm phát 8%, lãi suất danh nghĩa hợp đồng tín dụng 6% lãi suất thực là: a) 14% b) 2% c) -2% d) -14% e) Chưa xác định Bài 7: Chỉ số giá CPI năm 2018 103,54 (%) có nghĩa là: a) Tỷ lệ lạm phát năm 2018 3,54% b) Giá hàng hóa dịch vụ tiêu dùng năm 2018 tăng 3,54% so năm 2017 c) Giá hàng hóa dịch vụ tiêu dùng năm 2018 tăng 3,54% so năm gốc d) Chỉ số CPI năm 2018 103,54% so với năm gốc số CPI năm gốc 100% e) c d Bài 8: Lãi suất danh nghĩa có xu hướng: a) Tăng tỷ lệ lạm phát tăng, giảm tỷ lệ lạm phát giảm b) Tăng tỷ lệ lạm phát giảm, giảm tỷ lệ lạm phát tăng c) Không phụ thuộc vào biến động tỷ lệ lạm phát d) Biến động ngược chiều với lãi suất thực e) Các trả lời sai i = r+∏ Bài 9: Lãi suất danh nghĩa 7%/năm, tỉ lệ lạm phát 3%/năm Mức thuế suất đánh vào thu nhập từ tiền lãi 10% Tính lãi suất thực tế sau thuế? Lái suất danh nghĩa sau thuế iSau thuế = 7-10%x7= 6,3 Lãi suất thực tế sau thuế rsau thuế = isau thuế - tỷ lệ lạm phát = 6,3 -3 = 3,3% Bài 10: Theo Tổng cục Thống kê, vào thời điểm ngày 1/7/2004, tổng dân số nước A 82 triệu người, số người có việc làm 41,6 triệu người, số người thất nghi ệp 0,9 triệu người Số người độ tuổi lao động chiếm 45 % dân số Hãy tính: a) Lực lượng lao động ? b) Tỷ lệ tham gia LLLĐ ? c) Tỷ lệ thất nghiệp ? Số người độ tuổi lao động = 55%x82 = 45,1 triệu người Lực lượng lao động = 41,6 + 0,9 = 42,5 triệu người Tỷ lệ tham gia lực lượng LĐ = [(41,6+0,9)/45,1]x100=94,24 triệu người Tỷ lệ thất nghiệp = [0,9/(41,6+0,9)]*100 = 2,12% Tỷ lệ người có việc làm = [41,6/(41,6+0,9)]x100 = 97,88% (=100%-2,12%) Bài 11: Trường hợp sau tính vào lực lượng lao động a) Một y tá nghỉ hưu b) Một quân nhân bị ốm nặng nằm viện c) Một người nội trợ gia đình d) Một công nhân thất nghiệp nhà máy giảm quy mô sản xuất e) Một sinh viên học năm thứ đại học Bài 12: Trường hợp sau coi thất nghiệp tự nguyện a) Bị việc kinh tế suy thoái b) Tự ý bỏ việc tìm cơng việc tốt c) Tạm bị nghỉ việc hai tuần không lương nhà máy sửa chữa d) Bị sa thải thường xuyên không thực yêu cầu sếp e) Tất trường hợp ... tắc Bài 8: Tốc độ tăng trưởng KT (GDP) VN giai đoạn 2011-2019 bình quân 6,4%/năm Nhận định thuộc về: a) Kinh tế vi mô thực chứng b) Kinh tế vi mô chuẩn tắc c) Kinh tế vĩ mô thực chứng d) Kinh tế. .. TỪ THƯƠNG MẠI Bài 1: Một kinh tế đơn giản có ngành sản xuất : lương th ực máy tính Gi ả đ ịnh kinh tế trạng thái toàn dụng (sử dụng tối ưu tất nguồn lực) Các khả sản xuất đạt kinh tế thể bảng sau... ường gi ới hạn lực  lực Bài 2: Giả sử kinh tế sản xuất hai loại hàng hóa café h ạt ều Các kh ả sản xuất đạt kinh tế thể bảng sau a) Hãy vẽ đường giới hạn khả sản xuất kinh tế này? b Cho biết chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập kinh tế học đại cương giải chi tiết, Bài tập kinh tế học đại cương giải chi tiết