0

báo cáo đồ án cơ sở thiết kế máy thiết kế trạm dẫn động băng tải

106 14 0
  • báo cáo đồ án cơ sở thiết kế máy thiết kế trạm dẫn động băng tải

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 15:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CƠNG NGHỆ BỘ MƠN KỸ THUẬT CƠ KHÍ  BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY THIẾT KẾ TRẠM DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI Tháng 04/2021 Lời cảm ơn LỜI CẢM ƠN Trước tiên chúng em xin cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ cổ vũ, động viên, hỗ trợ tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt tiểu luận Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Mai Vĩnh Phúc quan tâm dạy, theo dõi, giúp đỡ tận tình suốt khoảng thời gian em thực tiểu luận Và hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn trân trọng đến quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ tận tình dạy, truyền đạt kiến thức quý báo cho chúng em thời gian vừa qua để chúng em có đủ kiến thức, điều kiện để thực đề tài Đồng thời chúng em biết ơn cán trực thư viện khoa công nghệ, trung tâm học liệu, phòng máy hỗ trợ giúp đỡ chúng em thời gian qua Đồng cảm ơn đến tác giả sách báo, internet, anh chị trước tìm tịi, nghiên cứu đúc kết kinh nghiệm làm tài liệu để em tham khảo q trình thực đề tài Sau xin cảm ơn bạn lớp Cơ khí giao thơng, khoa Cơng nghệ, trường Đại học Cần Thơ tận tình giúp đỡ, hỗ trợ cho tơi thực tiểu luận –i– Tóm tắt – ii – Đồ án sở thiết kế máy MỤC LỤC Lời cảm ơn i Tóm tắt ii Mục lục iii Danh Mục Hình vii Danh mục bảng viii CHƯƠNG I… CHỌN LOẠI ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN .1 1.1 Công suất cần thiết 1.1.1 Số vòng quay trục tang 1.1.2 Moment xoắn cực đại 1.1.3 Momen đẳng trị băng tải 1.1.4 Công suất đẳng trị băng tải 1.1.5 Công suất cần thiết động 1.2 Chọn động điện 1.2.1 Xác định số vòng quay sơ động 1.2.2 Xác định moment cần thiết động 1.2.3 Chọn động điện 1.3 Phân phối tỉ số truyền 1.3.1 Tỉ số truyền chung 1.3.2 Truyền động đai thang 1.4 Cơng suất, số vịng quay moment xoắn trục .4 1.4.1 Công suất 1.4.2 Số vòng quay trục 1.4.3 Moment xoắn CHƯƠNG II TÍNH TỐN THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN NGOÀI 2.1 Thiết kế truyền đai thang 2.1.1 Chọn loại đai 2.1.2 Tính tốn đai 2.2 Kết luận 12 Chương III 14 – iii – Đồ án sở thiết kế máy TÍNH TỐN THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN TRONG HỘP GIẢM TỐC 3.1 Thiết kế truyền bánh trụ thẳng 3.1.1 Chọn vật liệu 3.1.2 Định ứng suất tiế a Ứng suất tiếp xúc cho phép b Xác định ứng suất uốn cho phép 3.1.3 Xác định sơ kh 3.1.4 Tính vận tốc vịng bánh chọn cấp xác chế tạo bánh 17 3.1.5 Định xác h 3.1.6 Xác định môđun, 3.1.7 Kiểm nghiệm sức 3.1.8 Kiểm nghiệm sức 3.1.9 Định thơng số 3.1.10 Tính lực vòng tác dụng lên trục 3.2 Thiết kế truyền trục vít – bánh vít 3.2.1 Chọn vật liệu làm 3.2.2 Xác định ứng suấ a) Ứng suất tiếp súc cho phép: b) Xác định ứng suất uốn cho phép: c) Ứng suất cho phép tải: 3.2.3 Xác định thông số truyền CHƯƠNG IV THIẾT KẾ TRỤC, THIẾT KẾ THEN, CHỌN Ổ, CHỌN KHỚP NỐI 4.1 Thiết kế trục 4.1.1 Chọn vật liệu 4.1.2 Tính sức bền trục a) Tính sơ đường kính trục b) Xác định khoảng cách gối đỡ điểm đặt lực 4.1.3 Tính tốn trục a) Tính tốn trục I: b) Tính tốn trục II: – iv – Đồ án sở thiết kế máy c) Tính tốn trục III: 41 4.1.4 Tính xác trục: .43 a) Trục I: 44 b) Trục II 46 c) Trục III: 49 4.2 Thiết kế then 50 4.2.1 Then trục I .50 a) Xét tiết diện I-I lắp bánh đai 50 b) Xét tiết diện III-III lắp bánh dẫn: 51 4.2.2 Then trục II: 51 Xét tiết diện I-I: 51 4.2.3 Then trục III: 52 Xét tiết diện II-II lắp bánh vít: .52 Xét then vị trí khớp nối 53 4.3 Thiết kế gối đỡ trục 53 4.3.1 Trục I: 54 4.3.2 Trục II 55 4.3.3 Trục III 57 4.3.4 Tổng hợp kích thước ổ .59 4.4 Cố định ổ trục vỏ hộp 59 4.4.1 Cố định trục 59 4.4.2 Cố định vỏ hộp giảm tốc 60 4.4.3 Chọn kiểu lắp cấu tạo chỗ lắp ổ 60 4.4.4 Bôi trơn ổ lăn 60 4.4.5 Che kín ổ lăn 60 4.5 Chọn khớp nối 61 CHƯƠNG V 63 THIẾT KẾ VỎ HỘP, CHI TIẾT PHỤ VÀ BẢNG DUNG SAI LẮP GHÉP .63 5.1 Thiết kế vỏ hộp 63 5.2 Bôi trơn hộp giảm tốc 65 5.3 Cấu tạo nắp cửa thăm 65 5.4 Nút thông 66 –v– Đồ án sở thiết kế máy 5.5 Cấu tạo vịng móc 67 5.6 Nút tháo dầu 67 5.7 Chốt định vị 68 5.8 Cấu tạo que thăm dầu 68 5.9 Bảng dung sai lắp ghép 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 – vi – Đồ án sở thiết kế máy DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 4.1: Phác thảo sơ hộp giảm tốc họa đồ lực tổng hợp 32 Hình 4.2: Biểu đồ nội lực trục I 35 Hình 4.3: Biểu đồ nội lực trục II 38 Hình 4.4: Biểu đồ nội lực trục III 41 Hình 4.5: Sơ đồ thiết kế gối đỡ trục I 54 Hình 4.6: Sơ đồ thiết kế gối đỡ trục II 55 Hình 4.7: Sơ đồ thiết kế gối đỡ trục III 57 Hình 5.1: Nắp cửa thăm 65 Hình 5.2: Nút thơng 66 Hình 5.3: Nút tháo dầu 67 Hình 5.4: Chốt định vị 68 Hình 5.5: Que thăm dầu 69 – vii – Đồ án sở thiết kế máy DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Bảng thông số động Bảng 1.2: Bảng tóm tắt số liệu động Bảng 2.1: Các thông số truyền đai thang loại A Ƃ Bảng 2.2: Các thơng số truyền đai thang 12 Bảng 3.1: Các thông số truyền bánh trụ thẳng 21 Bảng 3.2: Các thơng số truyền trục vít bánh vít 29 Bảng 4.1: Các thông số chiều dài dọc trục 33 Bảng 4.2: Thông số ổ lăn trục I 55 Bảng 4.3: Thông số ổ lăn trục II 57 Bảng 4.4: Thông số ổ lăn trục III 59 Bảng 4.5: Các kích thước ổ lăn 59 Bảng 5.1: Kích thước phần tử cấu tạo vỏ hộp 63 Bảng 5.2: Kích thước nắp cửa thăm 66 Bảng 5.3: Kích thước nút thông 66 Bảng 5.4: Kích thước nút tháo dầu 68 Bảng 5.5: Thông số chốt định vị 68 Bảng 5.6: Dung sai lắp ghép ổ lăn với trục 70 – viii – Chương I: Chọn động điện phân phối tỉ số truyền CHƯƠNG I CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN 1.1 Công suất cần thiết Để chọn động điện phù hợp với yêu cầu thiết kế, ta cần tính cho cơng suất cần thiết, theo đồ thị đặt tính tải trọng, băng tải có tải trọng thay đổi động làm việc chế độ dài hạn nên công suất cần thiết tính theo phương pháp moment đẳng trị Ta chọn công suất định mức lớn cơng suất đẳng trị 1.1.1 Số vịng quay trục tang n tg Trong đó: V: Vận tố D: Đườn 1.1.2 Moment xoắn cực đại Mmax = Trong đó: : Moment xoắn cực đại (N.mm) M D : Đường kính tang (mm) P: Lực vòng (N) 1.1.3 Moment đẳng trị băng tải Mđt = √ 1+ 2+ Theo đồ thị đặc tính tải trọng, có: –1– Chương V: Thiết kế vỏ hộp, chi tiết phụ bảng dung sai lắp ghép dùng trường hợp độ xác định tâm chi tiết cho phép khe hở không lớn cần mối ghép nhẹ nhàng cần thiết phải tháo lắp thường xuyên Bảng 5.6 Vị trí lắp ghép Dung sai lắp ghép với trục Sai lệch giới hạn ( Kiểu lắp ) Trục () ghép 7 es= +15 Ổ lăn với trục 7 7 ei= +2 es= +6,5 Bánh đai với trục ei= 6,5 es= +18 Bánh với trục ei= +2 es= +18 Ổ lăn với trục ei= +2 es= +18 Bánh với trục ei= +2 es= +21 Ổ lăn với trục ei= +2 es= +39 Bánh vít lên trục ei= +2 –70– Chương V: Thiết kế vỏ hộp, chi tiết phụ bảng dung sai lắp ghép Bảng 5.7 Dung sai lắp ghép ổ lăn với vỏ hộp Sai lệch giới hạn ( Đường kính Vị trí lắp ghép ổ lăn (mm) 72 Ổ lăn trục với vỏ máy 110 125 100 Ổ lăn trục với ống lót Ống lót với vỏ máy Ổ lăn trục với vỏ máy Vị trí lắp ghép Then bánh đai Then bánh Trục ( Kiểu lắp ghép ) Lỗ ( ) es= ES= +15 ei= -19 EI= -15 es= ES= +17,5 ei= -22 EI= -17,5 es= ES= +40 ei= -25 EI= es= ES= +17,5 ei= -22 EI= -17,5 ℎ6 ℎ6 ℎ6 ℎ6 ) –71– Chương V: Thiết kế vỏ hộp, chi tiết phụ bảng dung sai lắp ghép Then bánh Then bánh vít –72– Tài Liệu tham khảo TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trịnh Chất Lê Văn Uyển, Tính Tốn Thiết Kế Hệ Dẫn Động Cơ Khí – Tập 1, NXB Giáo Dục [2] Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Lẫm, Thiết Kế Chi Tiết Máy – NXB Giáo Dục [3] Trịnh Chất Lê Văn Uyển, Tính Tốn Thiết Kế Hệ Dẫn Động Cơ Khí – Tập 2, NXB Giáo Dục [4] Nguyễn Hữu Lộc, sở thiết kế máy, NXB ĐHQG TP.HCM –73– 4 35 34 33 1:20 32 1 31 h7 Ø72 h6 29 Js7 30 Ø32k6 h7 Ø50k6 28 27 2 2 26 25 36 37 38 39 4 205 403 49 M8 Bu Iông ghép nap cúa thăm CT3 ÐӋm nap cúa thăm 48 21 TCVN 1766-75 7611 Ő Iăn Iap trục Vòng đӋm chһn mһt dau 20 Cao su Trục C45 TCVN 1766-75 41 H®p giám toc phái sѫn Sau cho h®p giám toc Bánh vít 36 Que th GX TCV Gân 34 CT3 BÃN THÔ TӍ so truyen i 4,32 2,06 2,228 Cơng suat (kW) So vịng quay (v/p) Moment xoan ( N.m) 14879,3 25 41271,74 1430 120240,04 476,67 2318297,1 110,4 26 TCVN 1766-75 M27 Nút tháo dau CT3 CT3 Huӟng dȁn CT3 TCVN 1766-75 M12 ÐӋm mһt bên Vòng đӋm chong tụ tháo Bu Iông ghép mһt bên CT3 TCVN 1766-75 H.T.Thұt 23 22 Bu Iông ghép nap o trục M14 HQ tên L.M.Phát Thiet ke 1:2 TCVN 1766-75 24 27 5,52 M.V.Phúc DuyӋt 29 1,39 , Coc Ió Chũký CT3 Ngày BO GIAO DUC VA DAO TAO TRYÕNG DAI HOC CÄN THG KHOA CONG NGHE BO MƠN KŸ THT CƯ KHI DƯ ÁN CG SĨ THIËT KË MÁY TRAM DAN DONG BANG TAI CÁN BƯ HE/ĨNG DÄN ThS Mai Vính Phúc Tháng 04/2021 : 50 BÀNG THƠNG SÕ BÁNH RÄNG Mơ dun S6 Owõng kính vịng chia Góc ăn khóp He so d!Ch chỵnh Ø2235,- 20 Cap xác Ø592 6*40.0 12 043 Rz20 A 37 YÊU CĂU KŸ THUCAT Bánh nhiet luyen: thép 35 thwõng hóa, HB
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo đồ án cơ sở thiết kế máy thiết kế trạm dẫn động băng tải , báo cáo đồ án cơ sở thiết kế máy thiết kế trạm dẫn động băng tải

Trích đoạn