0

Bài giảng Bệnh bạch cầu cấp môn Ung bướu

48 0 0
  • Bài giảng Bệnh bạch cầu cấp môn Ung bướu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 10:20

Bạch cầu cấp (acute leukemia) Khái niệm • Ung thư hệ tạo huyết ung thư bắt nguồn từ tế bào tạo huyết tế bào miễn dịch, • Chiếm 10% tất loại ung thư • Chia làm nhóm – Dịng tủy – Dịng lympho Các nhóm bệnh chủ yếu ung thư hệ tạo huyết: • • • • • Bạch cầu cấp (Acute leukemia) – Bạch cầu cấp dòng tủy (AML: Acute Myelogenous Leukemia) – Bạch cầu cấp dòng lympho (ALL: Acute Lymphoblastic Leukemia) Bạch cầu mạn (Chronic leukemia) – Bạch cầu mạn dòng tủy (CML: Chronic Myelogenous Leukemia) – Bạch cầu mạn dòng lympho (CLL: Chronic Lymphoblastic Leukemia U lympho ác tính (Lymphoma) – U lympho khơng Hodgkin (NHL: Non Hodgkin Lymphoma) – U lympho Hodgkin (HL: Hodgkin Lymphoma) Đa u tủy xương (MM: Multiple myeloma) Bệnh lý tăng sinh tủy ác tính (Myeloproliferative disorder) – Đa hồng cầu thực (PV: Polycythema Vera) – Tăng tiểu cầu tiên phát (ET: Essential Thrombocythemia) – Xơ tủy vô (Myelofibrosis) – Bạch cầu mạn dòng tủy (CML: Chronic Myelogenous Leukemia) Dịch tễ học ung thư (VN 2018) Leukemia (Ung thư máu) • Bạch cầu cấp (Acute leukemia) – Bạch cầu cấp dòng tủy (AML: Acute Myelogenous Leukemia) – Bạch cầu cấp dòng lympho (ALL: Acute Lymphoblastic Leukemia) • Bạch cầu mạn (Chronic leukemia) – Bạch cầu mạn dòng tủy (CML: Chronic Myelogenous Leukemia) – Bạch cầu mạn dòng lympho (CLL: Chronic Lymphoblastic Leukemia Định nghĩa • Bệnh bạch cầu cấp rối loạn ác tính chuyển dạng bất thường tế bào đầu dòng tạo máu đặc trưng bởi: Tăng sinh mạnh khơng biệt hóa biệt hóa bất thường tế bào non ác tính (blast) đưa đến tích tụ tế bào tủy xương gây ức chế tạo máu bình thường thâm nhiễm quan tổ chức tủy xương Dịch tễ • Bạch cầu cấp – Trên giới (2012) • 2,5% loại ung thư • 4,7/100.000 – Việt Nam (2012) • 3,1 % loại ung thư • 4,3/100.000 • Trẻ em thường mắc BCC dòng lympho (76%), người lớn thường mắc BCC dòng tủy (80%) Bạch cầu cấp dịng lympho (ALL: Acute Lymphoblastic Leukemia) • Bạch cầu cấp dòng lympho (LXMCDL) bệnh lý tăng sinh ác tính tế bào gốc tạo máu dịng lympho tuỷ xương • Đây khác biệt Bạch cầu dịng lympho với u lympho ác tính (bệnh tăng sinh ác tính dịng lympho khởi phát từ quan lympho ngoại vi) Phân loại bạch cầu cấp dịng lympho • Phân loại FAB, BCCDL chia thành thể – L1: tế bào lớn, đồng – L2: tế bào lớn nhỏ không đồng – L3: thể Burkitt (tế bào lớn, nguyên sinh chất kiềm, nhiều khơng bào) Hiện nay, phân loại sử dụng hạn chế xác định dòng giai đoạn biệt hố tế bào ác tính • Phân loại theo dấu ấn miễn dịch: – Tế bào B – Tế bào T Lâm sàng BCCDL Hướng xử trí BCCDL • Hóa trị: – Tấn cơng – Củng cố – Duy trì – Các phác đồ thường dùng người lớn: CALGB, hyper CVAD, UK ALL12 • Điều trị hỗ trợ: – Điều trị thiếu máu, xuất huyết chế phẩm máu – Dự phòng nhiễm trùng kháng sinh, kháng nấm – Dự phòng hội chứng ly giải u: truyền dịch, allopurinol… Kết điều trị BCCDL Tiên lượng • Tuổi, tình trạng thể lực, bệnh kèm,… • Số lượng bạch cầu máu ngoại vi • Xâm lấn hệ thần kinh trung ương • Biến loạn nhiễm sắc thể • Khả lui bệnh hồn tồn sau đạt điều trị TĨM TẮT • Lâm sàng: thiếu máu, nhiễm trùng, xuất huyết + thâm nhiễm quan • Chẩn đốn: tủy đồ, nhiễm sắc thể, dấu ẫn miễn dịch, phân tích gen • Điều trị: hóa trị + điều trị nâng đỡ ± dự phòng thâm nhiễm thần kinh TW Xin chân thành cảm ơn ... Bạch cầu cấp (Acute leukemia) – Bạch cầu cấp dòng tủy (AML: Acute Myelogenous Leukemia) – Bạch cầu cấp dòng lympho (ALL: Acute Lymphoblastic Leukemia) Bạch cầu mạn (Chronic leukemia) – Bạch cầu. .. bị từ đầu giai đoạn tiến triển bệnh lý: bạch cầu mạn dòng tủy, đa hồng cầu, rối loạn sinh tủy,… Bạch cầu cấp dòng tủy (AML: Acute Myelogenous Leukemia) • Bạch cầu cấp dịng tuỷ (LXMCDT) nhóm tổn... Myelogenous Leukemia) – Bạch cầu cấp dịng lympho (ALL: Acute Lymphoblastic Leukemia) • Bạch cầu mạn (Chronic leukemia) – Bạch cầu mạn dòng tủy (CML: Chronic Myelogenous Leukemia) – Bạch cầu mạn dòng lympho
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Bệnh bạch cầu cấp môn Ung bướu, Bài giảng Bệnh bạch cầu cấp môn Ung bướu