0

Bài giảng các nhóm thuốc dùng trong chuyên ngành tâm thần môn tâm thần

10 2 0
  • Bài giảng các nhóm thuốc dùng trong chuyên ngành tâm thần môn tâm thần

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:47

CÁC NHÓM THUỐC DÙNG TRONG CHUYÊN NGÀNH TÂM THẦN I II III IV V VI Nhóm thuốc an thần kinh (Neuroleptic) Nhóm thuốc bình thần-giải lo âu Nhóm thuốc chống trầm cảm – trị lo âu-ám ảnh Nhóm thuốc chỉnh khí sắc Nhóm thuốc kháng động kinh Nhóm thuốc ngủ I.NHÓM THUỐC AN THẦN KINH A NHÓM THUỐC AN THẦN KINH CỔ ĐIỂN hay cịn gọi nhóm An thần kinh điển hình Tính chất :    An dịu chống kích động tâm thần vận động Chống hoang tưởng ,ảo giác An thần gây ngủ Bao gồm nhóm :  Nhóm có gốc Phenothiazin: Clopromazin (Aminazin) , Levomepromazin , Thioridazin, Fluphenazin , Pipothiazin, Alimemazin  Nhóm có gốc Butyrophenol: Haloperidol  Nhóm Benzamid : Sulpirid B NHĨM THUỐC AN THẦN KINH MỚI        Olanzapin Risperidol Clozapin Amisulpirid Quetiapin Aripiprazol Các thuốc ATK tác dụng kéo dài : Haloperidol decanoat 50mg; Fluphenazin decanoat, Piportil decanoat II.NHĨM THUỐC BÌNH THẦN GIẢI LO ÂU A NHĨM THUỐC KHƠNG GỐC BENZODIAZEPIN:   Thuốc Etifoxine (Stresam) Thuốc Buspirone B.NHÓM THUỐC GỐC BENZODIAZEPIN - Bromazepam(Lexomil) - Alprazolame (Xanax) - Clonazepam ( Rivotril ) - Diazepam ( SEDUXEN) III NHÓM THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM – LO ÂU – ÁM ẢNH Phân loại thuốc chống trầm cảm : Phân theo tác dụng : -Nhóm êm dịu : Amitriptylin, Ludiomil, Athymin -Nhóm kích thích: Anafranil, Survertor, Vivalan - Nhóm trung gian : Mirtazapin (với người kích thích với người khác an dịu, giai đoạn đầu yên dịu gia đoạn sau kích thích) Phân theo cấu trúc hóa học :   Thuốc CTC vịng : amitriptylin Thuốc khơng vịng : vịng , vòng : Astymin - Thuốc chống trầm cảm : Tianeptin ( Stablon) Phân theo chế tác dụng : 3.1 Nhóm ức chế tái hấp thu Serotonin (SSRI)( Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) Fluoxetin ( Prozac, Nufotin……) Fluvoxamin ( Luvox); Sertralin (Zoloft, Serenat, Sertin…) Citalopram, Estacitalopram, Paroxetin … 3.2 Nhóm ức chế tái hấp thu chọn lọc Dopamin  Bupropion ( Buspa ) 3.3 Nhóm ức chế tái hấp thu chọn lọc Serotonin Norepinephrin ( Tùy theo liều lượng : Thấp tác động S, Cao tác động Nor ); Venlafaxin ( Effexor ) 3.4 Ức chế tái thu nhận/ đối kháng Serotonin : Nefazodol, Trazodol Nhóm CTC cường Serotonin Norepinephrin: Mirtazapin ( Remeron, Mirattad, Jewell , Max-neuro …) Chống trầm cảm IMAO (Inhibitor Mono Amin Oxidase) Hiện khơng cịn lưu hành thị trường VN  Ức chế men MAO hồi phục hay không hồi phục - Ức chế men MAO chọn lọc hay khơng chọn lọc IV NHĨM THUỐC CHỈNH KHÍ SĂC   Thuốc gốc Lithium Việt nam chưa đưa vào sử dụng độc tính cao Các thuốc chỉnh khí sắc cịn lại hầu hết thuộc nhóm thuốc kháng động kinh có tác dụng chỉnh khí sắc: + Depakin phóng thích chậm + Depakos + Carbamazepin ( Tegretol ) + Lamotrigin ( Lamictal) V.NHÓM CÁC THUỐC KHÁNG ĐỘNG KINH - Depakin(thuốc có dạng : viên thường, viên tác dụng kéo dài dạng siro dành cho trẻ em - Carbamazepin (Tegretol )  Phenyltoin ( Sodanton)  Phenobarbital  Oxcarbamazepin( Trileptal )  Gapapentin  Lamotrigin  Pregabalin  Levetiracetam (Keppra)  Vigabatril VI.NHÓM THUỐC NGỦ : Bao gồm : thuốc có tác dụng gây ngủ cưỡng + Zopiclone (Imovane, Zimovane),  + Eszopiclone (Lunesta),  + Zaleplon (Sonata) + Zolpidem (Ambien, Stilnox, Stilnoct) + Melatonin, hormone sản xuất tuyến tùng não tiết ánh sáng lờ mờ bóng tối, chức khác nó, thúc đẩy giấc ngủ +Thuốc kháng histamine ...I.NHÓM THUỐC AN THẦN KINH A NHÓM THUỐC AN THẦN KINH CỔ ĐIỂN hay cịn gọi nhóm An thần kinh điển hình Tính chất :    An dịu chống kích động tâm thần vận động Chống hoang tưởng ,ảo giác An thần. .. decanoat, Piportil decanoat II.NHĨM THUỐC BÌNH THẦN GIẢI LO ÂU A NHĨM THUỐC KHƠNG GỐC BENZODIAZEPIN:   Thuốc Etifoxine (Stresam) Thuốc Buspirone B.NHÓM THUỐC GỐC BENZODIAZEPIN - Bromazepam(Lexomil)... hay khơng chọn lọc IV NHĨM THUỐC CHỈNH KHÍ SĂC   Thuốc gốc Lithium Việt nam chưa đưa vào sử dụng độc tính cao Các thuốc chỉnh khí sắc cịn lại hầu hết thuộc nhóm thuốc kháng động kinh có tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng các nhóm thuốc dùng trong chuyên ngành tâm thần môn tâm thần , Bài giảng các nhóm thuốc dùng trong chuyên ngành tâm thần môn tâm thần