0

Báo chí hà giang với vấn đề tuyên truyền, quảng bá công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn

116 4 0
  • Báo chí hà giang với vấn đề tuyên truyền, quảng bá công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:06

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN PHAN DANH HIỂN BÁO CHÍ HÀ GIANG VỚI VẤN ĐỀ TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN (Khảo sát Báo Hà Giang, Đài Phát - Truyền hình Hà Giang, Tạp chí Văn nghệ Hà Giang từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014) Ngành: Báo chí học Mã số: 60 32 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HÀ HUY PHƯỢNG HÀ NỘI – 2015 Luận văn chỉnh sửa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PGS,TS Nguyễn Văn Dững LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu trực tiếp thực Số liệu kết có cơng trình thật Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác thực nội dung luận văn Tác giả luận văn Phan Danh Hiển LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập nghiên cứu cơng trình khoa học này, nhận giúp đỡ lãnh đạo Học viện Báo chí – Tuyên truyền, ân cần giảng dạy bảo thầy giáo, giáo phịng, khoa Học viện Đặc biệt, q trình nghiên cứu, tơi TS Hà Huy Phượng –Phó Khoa Báo chí (Học viện Báo chí – Tun truyền) trực tiếp hướng dẫn giúp tơi có định hướng tốt bắt tay vào khảo sát, nghiên cứu thuận lợi Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc quan tâm, giúp đỡ tận tình nhà trường TS Hà Huy Phượng Tôi xin trân trọng cảm ơn quý quan báo Hà Giang, Đài Phát Truyền hình Hà Giang, Tạp chí Văn nghệ Hà Giang tạo điều kiện giúp suốt thời gian tiến hành khảo sát nghiên cứu cơng trình Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn đồng nghiệp báo khảo sát hỗ trợ giúp đỡ nhiều q trình tơi thực nghiên cứu cơng trình khoa học Tác giả luận văn PHAN DANH HIỂN MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: BÁO CHÍ VỚI VẤN ĐỀ QUẢNG BÁ DI SẢN VĂN HÓA – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN 1.1 Các khái niệm 1.2 Vai trị báo chí việc thông tin quảng bá di sản văn hóa 20 1.3 Những u cầu việc thơng tin quảng bá di sản báo chí22 1.4 Di sản văn hóa giới cơng viên địa chất toàn cầu 38 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG BÁO CHÍ HÀ GIANG VỚI VẤN ĐỀ QUẢNG BÁ CƠNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU CAO NGUYÊN ĐÁ DỒNG VĂN 45 2.1 Tổng quan báo chí Hà Giang 45 2.2 Thực trạng nội dung thông tin quảng bá công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 59 2.3 Thực trạng hình thức thơng tin quảng bá cơng viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 63 2.4 Đánh giá kết thông tin quảng bá công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn báo chí Hà Giang 73 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN QUẢNG BÁ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU 77 CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN TRÊN BÁO CHÍ HÀ GIANG HIỆN NAY 77 3.1 Những vấn đề đặt việc thông tin quảng bá di sản văn hóa 77 3.2 Giải pháp cải tiến nội dung thông tin quảng bá công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 79 3.3 Đổi hình thức thơng tin quảng bá cơng viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn báo chí Hà Giang 84 3.4 Một số khuyến nghị quảng bá cơng viên địa chất tồn cầu Cao ngun đá Đồng Văn báo chí Hà Giang 88 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC .109 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BA : Báo ảnh BBT : Ban biên tập CNĐ : Cao nguyên đá CTV : Cộng tác viên CVĐC: Công viên địa chất UBND: Ủy ban nhân dân XHCN: Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hà Giang - mảnh đất biên cương tổ quốc, nơi cư trú 22 dân tộc sinh sống Trong năm gần đây, Hà Giang lên điểm đến hấp dẫn du khách nước quốc tế đến để khám phá, tìm hiểu mảnh đất người nơi để thấy hùng vĩ, nguyên sơ thiên nhiên tộc người sinh sống vùng biên ải Đến với Hà Giang không tới Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Ngày 03/10/2010, Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Ủy ban UNESCO công nhận thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu Với giá trị đặc sắc địa chất, địa mạo phong phú có niên đại cách hàng trăm triệu năm cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, tự nhiên mang dáng vẻ hoang sơ sắc văn hóa truyền thống cộng đồng dân tộc, cao nguyên Đồng Văn điểm du lịch hấp dẫn du khách nước quốc tế Để du khách nước quốc tế biết đến Hà Giang, đặc biệt công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; báo chí đóng vai trị quan trọng, phương tiện truyền thơng đại chúng quảng bá rộng rãi hình ảnh thiên nhiên người Hà Giang đến với cơng chúng Đồng thời, đóng góp vào phát triển du lịch tỉnh góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào vùng Cao nguyên đá nói chung tỉnh Hà Giang nói riêng Đề tài “Báo chí Hà Giang với vấn đề tun truyền, quảng bá cơng viên địa chất tồn cầu cao nguyên đá Đồng Văn” (Khảo sát Báo Hà Giang, Đài Phát - Truyền hình Hà Giang, Tạp chí Văn nghệ Hà Giang từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014)”, tác giả muốn khẳng định hiệu truyền thông báo chí việc phát triển du lịch cơng viên cao nguyên đá Đồng Văn Tác giả cố gắng tiếp cận, tìm hiểu vấn đề giá trị thực tiễn mà báo chí đã, làm vấn đề quảng bá du lịch, hình ảnh cơng viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn 2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực mà tác giả dự định nghiên cứu, tiền đề tác giả tham khảo, đưa lập luận, giải pháp việc tuyên truyên truyền, quảng bá nói chung, tuyên tuyền, quảng bá Cơng viên địa chất tồn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn nói riêng Về đề tài cấp Bộ, có số cơng trình như: - Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam số thị trường du lịch quốc tế trọng điểm” Ts Đỗ Thị Thanh Hoa làm chủ nhiệm (2005); - Đề tài “Nghiên cứu kinh nghiệm hoạt động xúc tiến du lịch nước ngoài, vận dụng, đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam”, Chủ nhiệm: Th.s Nguyễn Thị Thanh Hương (2006); Các cơng trình bảo vệ cơng bố rộng rãi phương tiện thông tin, đại chúng Bên cạnh đó, cịn có nhiều hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học nước, quốc tế liên quan đến vấn đề tuyên truyền quảng bá điểm du lịch nước, hội thảo khoa học liên quan đến Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn như: - Hội nghị“Hội thảo xin ý kiến kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Điện Biên, Hà Giang Lào Cai” Cơ quan Hợp tác Phát triển quốc tế Tây Ban Nha hỗ trợ - Hội nghị: “Bàn giải pháp xây dựng phát triển Cơng viên Địa chất tồn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn”; - Hội thảo khoa học “Nâng cao nhận thức giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cho học sinh phổ thông tỉnh Hà Giang” Ngồi ra, cịn có nhiều luận văn thạc sĩ năm gần lựa chọn vấn đề tuyên truyền, quảng bá du lịch số địa phương nước làm đề tài nghiên cứu, như: - Luận văn“Phát triển hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch trung tâm xúc tiến du lịch địa phương - Nghiên cứu trường hợp Hà Nội” - luận văn thạc sĩ tác giả Phan Thị Thái Hà, chuyên ngành Du lịch; - Luận văn“Báo chí với việc phát triển tiềm du lịch văn hóa Việt Nam” - Khóa luận tốt nghiệp ngành báo chí khóa 1996-2000 hệ quy tác giả Nguyễn Minh Chi; - Luận văn “Báo chí với vấn đề quảng bá du lịch Hạ Long” - luận văn văn thạc sĩ nhóm tác giả trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn Các cơng trình phần nêu bật vai trò quan trọng việc tuyên truyền quảng bá phương tiện thơng tin đại chúng, từ giúp tác giả khảo sát, so sánh đưa kiến nghị, giải pháp hiệu việc tuyên truyền quảng bá Cơng viên địa chất tồn cầu Cao ngun đá Đồng Văn số phương tiện thông tin đại chúng tỉnh Hà Giang, tiêu biểu Báo Hà Giang Đài Phát - Truyền hình tỉnh Hà Giang Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Đề tài vào vấn đề có ý nghĩa thực tiễn xã hội, khẳng định tính chất hoạt động báo chí sống cụ thể đạt hiệu Trên sở đánh giá thành tựu hạn chế báo chí vấn đề quảng bá di sản văn hóa cho cao nguyên đá Đồng Văn năm vừa qua; nghiên cứu đưa số giải pháp kiến nghị cho báo chí cơng tác hỗ trợ cho ngành Du lịch nói riêng mặt đời sống khác phát triển qua phát huy vai trị to lớn báo chí 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích, tác giả luận văn thực nhiệm vụ sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận báo chí nói chung, việc báo chí quảng bá di sản văn hóa - Khảo sát, đánh giá thực trạng báo chí Hà Giang với vấn đề tuyên truyền, quảng bá cơng viên địa chất tồn cầu cao ngun đá Đồng Văn (Khảo sát Báo Hà Giang, Đài Phát - Truyền hình Hà Giang, Tạp chí Văn nghệ Hà Giang từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014) - Đưa giả pháp, khuyến nghị nhằm phát huy việc tuyên truyền quảng bá công viện địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu báo chí Hà giang với vấn đề tuyên truyền, quảng bá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 4.2 Đối tượng phạm vi khảo sát - Luận văn khảo sát Báo Hà Giang, Đài Phát – Truyền hình Hà Hà Giang, Tạp chí Văn nghệ Hà Giang - Thời giang khảo sát, từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Luận văn dựa cở sở nhận thức luận vấn đề lý luận báo chí nói chúng, báo chí với vấn đề quảng bá du lịch nói riêng Việc phân tích đánh giá dựa phép vật biện chứng; quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước Bên cạnh đó, luận văn cịn vận dụng kiến thức lý luận, lý thuyết thuộc ngành khoa học khác liên quan như: xã hội học, tâm lý học, văn hóa học, kinh tế học, triết học, nhân chủng học… dể thực đề tài 5.2 Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài, tác giả thực phương pháp công cụ sau: 96 KẾT LUẬN Vấn đề giữ gìn phát huy di sản văn hóa cơng viên địa chất tồn cầu Đồng Văn báo chí Hà Giang đề cập với số lượng lớn, thông tin tác phẩm báo chí có tác dụng định hướng dư luận xã hội góp phần cụ thể hóa đường lối, giữ gìn phát huy sắc di sản văn hóa cao Đảng Nhà nước ta Tuy nhiên, trình chuyển tải dung lượng thông tin nảy sinh số u cầu phải có nhìn nhận lại để đánh giá cho tình hình thực nhiệm vụ tuyên truyền lĩnh vực giữ gìn sắc di sản văn hóa cao vùng Tây Bắc Đối với vấn đề giữ gìn di sản văn hóa cao nguyên đá Đồng Văn, Luận văn cố gắng khái niệm di sản văn hóa, từ thấy giá trị di sản văn hóa cao nguyên đá Đồng Văn, giữ gìn phát huy di sản văn hóa khơng phải phát triển, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời loại bỏ khơng phù hợp vậy, trình hội nhập khơng bị hịa tan, từ khẳng định vị trí, vai trị trường quốc tế Luận văn không đưa khái niệm di sản văn hóa mà cịn nêu bật mục đích, ý nghĩa việc gìn giữ phát huy di sản văn hóa cao nguyên đá Đồng Văn thông qua quan điểm Đảng, Nhà nước chủ trương Đảng tỉnh Hà Giang vấn đề Trước vấn đề đặt với việc tuyên truyền di sản văn hóa cao ngun đá Đồng Văn địi hỏi cấp, ngành có liên quan phải có nhìn nhận giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng nét đẹp di sản văn hóa dần bị mai Được coi trung tâm vùng núi Tây Bắc, lịch sử phát triển Hà Giang hình thành lên văn hóa đa dạng, đặc trưng địi hỏi báo chí Hà Giang cơng tác tun truyền phải có bước hợp lý tăng số lượng, chất lượng chuyên đề, chuyên mục Chương 2, thực tế khảo sát cho thấy, Báo chí Hà Giang có vai trò to lớn việc tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức việc gìn giữ phát huy di sản văn hóa cao nguyên đá Đồng Văn Đó cách thức xã hội 97 hóa hoạt động giữ gìn sắc di sản văn hóa hiệu tuyên truyền không phụ thuộc vào nội dung mà cịn phụ thuộc vào hình thức chuyển tải Một nội dung phong phú, đa dạng đề cập nửa ưu điểm, nội dung khơng tìm phương pháp thích hợp để sâu vào nhận thức, tình cảm người dân khơng thể tác động tới hành vi người tiếp nhận Đối với nhiệm vụ tuyên truyền giá trị sắc di sản văn hóa, báo chí Hà Giang đề cập cách tương đối tồn diện đến lĩnh vực giữ gìn di sản văn hóa cao ngun đá Đồng Văn: Di tích, danh lam thắng cảnh, lễ hội văn hóa văn nghệ dân gian…Báo chí Hà Giang cố gắng sử dụng nhiều thể loại, hình thức nội dung tuyên truyền để chuyển tải linh hoạt, mềm mại nội dung giá trị di sản văn hóa cao nguyên đá Đồng Văn đến công chúng giúp cho công chúng tiếp nhận dễ dàng Tuy nhiên, có hạn chế định nội dung hình thức thể làm giảm đáng kể hiệu công tác tuyên truyền Việc nghiên cứu viết cụ thể rằng, phóng viên báo tập trung vào số đề tài tuyên truyền theo thời mà bỏ qua nhiều mảng, nhiều khía cạnh Chất lượng số tác phẩm chưa cao, nên không để lại dấu ấn lịng cơng chúng Các viết dừng lại việc mô tả, phản ánh đơn thuần, mà chưa đạt tới khả khái quát tổng hợp thành mơ hình thơng tin có hiệu lâu dài mạnh mẽ với công chúng Các tác động hời hợt không đủ sức lay động, làm thay đổi thái độ dẫn tới thay đổi hành vi họ Trong trình thực nghiên cứu khảo sát vấn đề tuyên truyền việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa cao nguyên đá Đồng Văn, tác giả luận văn thấy rằng, phương tiện thơng tin đại chúng nói chung, báo chí Hà Giang nói riêng tuyên truyền vấn đề cần có hỗ trợ, phối hợp với quan hoạt động lĩnh vực khác để tạo sức mạnh có tính tổng hợp Có vậy, vấn đề giữ gìn, phát huy di sản văn hóa cao nguyên đá Đồng Văn đạt hiệu cao 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thanh Bình, Báo chí truyền thơng kinh tế, văn hố, xã hội, NXB Văn hố -Thơng tin,H.2005 Báo cáo phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Giang năm 2013, 2014 Ban Tuyên giáo Trung ương (1999), Tăng cường lãnh đạo, quản lý tạo điều kiện để báo chí nước ta phát triển mạnh mẽ, vững thời gian tới, Nxb Lý luận - trị, Hà Nội Bộ Thông tin Truyền thông (2007), Báo cáo tổng kết năm thi hành luật báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật báo chí Bộ Văn hóa - Thơng tin (2003), Văn Đảng Nhà nước công tác văn hóa - thơng tin vùng dân tộc thiểu số miền núi, Nxb Công ty in văn hóa phẩm, Hà Nội Bộ Văn hóa - Thơng tin (2007), Báo cáo đánh giá đạo, quản lý quan chủ quản báo chí TS Hồng Đình Cúc, TS Đức Dũng (2007), Những vấn đề báo chí đại, Nxb Lý luận trị, Hà Nội Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 17.10.1997 Bộ Chính trị (Khố VIII) Về tiếp tục đổi tăng cường lãnh đạo, quản lý cơng tác báo chí, xuất Đức Dũng (2003), Lý luận báo Phát thanh, Nxb Văn hóa - Thơng tin 10 TS Nguyễn Văn Dững (chủ biên) (2001), Báo chí điểm nhìn thực tiễn, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội 11 Đức Dũng Viết báo nào, NXB Văn hố-Thơng tin,H.2001 12 Đức Dũng Các thể ký báo chí, NXB Văn hóa-thơng tin, H.1998 13 Nguyễn Văn Dững, Hồng Anh Nhà báo - Bí quyết, kỹ năng, nghề nghiệp, NXB Lao động, H 1998 14 Nguyễn Văn Dững (chủ biên), Truyền thông lý thuyết kỹ bản, NXB Lý luận trị, H.2006 99 15 Nguyễn Văn Dững, Báo chí truyền thơng đại (từ hàn lâm đến đời thường), NXB Đại học Quốc gia hà nội, H.2011 16 Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam số thị trường du lịch quốc tế trọng điểm” Ts Đỗ Thị Thanh Hoa làm chủ nhiệm (2005); 17 Đề tài “Nghiên cứu kinh nghiệm hoạt động xúc tiến du lịch nước ngoài, vận dụng, đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam”, Chủ nhiệm: Th.s Nguyễn Thị Thanh Hương (2006) 18 Ngọc Đản, Báo chí nghiệp đổi mới, NXB Lao Động, H 1995 19 Hà Minh Đức (chủ biên) Báo chí - vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Giáo dục, H Tập I – 1994 Tập II – 1996 20 Hà Minh Đức, Cơ sở lý luận báo chí-Đặc tính chung phong cách, NXB ĐHQG, H.2000 21 Nguyễn Quang Hồ, Phóng viên tồ soạn, NXB Văn hố-Thơng tin, H.2002 22 Vũ Đình H (chủ biên), Truyền thông đại chúng công tác lãnh đạo quản lý, NXB CTQG, H.2000 23 TS Đinh Thị Thúy Hằng (2007), Truyền hình xã hội đại, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội 24 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phân viện Báo chí Tuyên truyền (2001), Cơ sở lý luận báo chí, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 25 Hội nghị: “Bàn giải pháp xây dựng phát triển Cơng viên Địa chất tồn cầu Cao ngun đá Đồng Văn”; 26 Hội thảo khoa học “Nâng cao nhận thức giá trị di sản Cơng viên địa chất tồn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cho học sinh phổ thông tỉnh Hà Giang” 100 27 Hội nghị“Hội thảo xin ý kiến kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Điện Biên, Hà Giang Lào Cai” Cơ quan Hợp tác Phát triển quốc tế Tây Ban Nha hỗ trợ 28 Đinh Văn Hường, Tổ chức hoạt động soạn, NXB ĐHQG, H.2004 29 Đinh Văn Hường, Các thể loại báo chí thơng tấn, NXB ĐHQG, H.2006 30 Đinh Văn Hường, Hoạt động đóng góp kinh tế báo in kinh tế xã hội Việt Nam kinh tế thị trường, Hội thảo Quốc tế, Đóng góp Khoa học xã hội – Nhân văn phát triển Kinh tế - Xã hội 31 Luật báo chí văn hướng dẫn thi hành, NXB CTQG, H.2000 32 Luận văn“Phát triển hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch trung tâm xúc tiến du lịch địa phương - Nghiên cứu trường hợp Hà Nội” - luận văn thạc sĩ tác giả Phan Thị Thái Hà, chuyên ngành Du lịch; 33 Luận văn“Báo chí với việc phát triển tiềm du lịch văn hóa Việt Nam” - Khóa luận tốt nghiệp ngành báo chí khóa 1996-2000 hệ quy tác giả Nguyễn Minh Chi; 34 Luận văn “Báo chí với vấn đề quảng bá du lịch Hạ Long” - luận văn văn thạc sĩ nhóm tác giả trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn 35 Nguyễn Tri Niên (chủ biên) (2003), Ngơn ngữ báo chí, Nxb Đồng Nai 36 Nghị TƯ (Khoá X) tháng 5-2007 Về cơng tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu 37 Nghị Đại hội Đảng tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 20102015 38 Để tuyên truyền quảng bá du lịch có hiệu - Lê Nhiệm//Du lịch Việt Nam - 2003 - Số - tr.3; 101 39 Trần Hữu Quang (2006), Xã hội học truyền thông đại chúng, Nhà Xuất Trẻ, tr 40 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1999), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật báo chí năm 1999 41 Dương Xuân Sơn (1995), Cơ sở lý luận báo chí truyền thơng, NXB Văn Hóa Thơng Tin, Hà Nội, tr 47 42 Tạ Ngọc Tấn, Từ lý luận đến thực tiễn báo chí, NXB Văn hố-Thơng tin, H.1999 43.Tạ Ngọc Tấn, Nguyễn Tiến Hài, Tác phẩm báo chí, T.1, NXB GD, H.1995 44.Nguyễn Thị Thoa (chủ biên), Giáo trình tác phẩm báo chí đại cương, NXB GDVN, H.2011 45 Thơng báo Kết luận 41/TB-TW ngày 1.2.2004 Bộ Chính trị (Khoá IX) Về số biện pháp tăng cường lãnh đạo quản lý báo chí 46 Thơng báo Kết luận số 162/TB-TW ngày 1.10.2006 Bộ Chính trị (Khố X) Về số giải pháp tăng cường lãnh đạo quản lý báo chí tình hình 47 Thông tin Báo Hà Giang, Đài Phát truyền hình Hà Giang, Tạp chí Văn nghệ Hà Giang (6/2013 đến tháng 3/2014) 48 Thông tin tuyên truyền quảng cáo phát triển du lịch bền vững Việt Nam - Nguyễn Tài Cung //Nguồn: Báo Du lịch Việt Nam - 2001 Số - tr17 – 19; 102 PHỤ LỤC Phỏng vấn ơng Sùng Mí Chứ Phó Tổng biên tập báo Hà Giang Thưa ông, từ tháng 4/2013, báo Hà Giang thức tăng lên kỳ/ tuần Điều có ý nghĩa việc phát triển tồ soạn báo, thưa ơng? Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ trị địa phương nhu cầu thông tin bạn đọc nay, đồng thời thể theo nguyện vọng Báo Hà Giang, từ tháng 2013 Tỉnh ủy đồng ý cho Báo Hà Giang thường kỳ khổ lớn ( Báo in) tăng kỳ xuất từ kỳ/ tuần lên kỳ / tuần , phát hành vào ngày thứ 3, 4, 5, tuần Đây hội tốt cho Báo Hà Giang phát huy nhiệm vụ thông tin tuyên truyền nghị Đảng, sách pháp luật Nhà nước Trung ương địa phương đến với tầng lớp nhân dân kịp thời, lượng thông tin nhiều hơn, không bị chậm, chất lượng tông tin đa dạng, phong phú, giúp lãnh đạo tỉnh nanghs, cấp nắm bắt thơng tin nhanh, từ triển khai thực nhiệm vụ xử lý tình tốt, có hiệu Đơng thời tiếp nhận thơng tin từ sở, từ nhân dân đê thực tốt chức tiếng nói, diễn đàn nhân dân Bên cạnh Báo Hà Giang giải phóng sức lao động sáng tạo tin, bài, ảnh phóng viên, biên tập viên, nắm bắt tình hình để đạo công tác tuyên truyền ban Biên tập động Về công tác xuất báo Hà Giang tăng số lượng phát hành kỳ, từ 5000 tờ/kỳ lên 8.500 tờ /kỳ Như tờ báo đến với đối tượng dọc rộng Tuy nhiên để đáp ứng công tác tuyên truyền xuất báo kỳ, phản ánh kịp thời thở sóng, đủ tin, bài, ảnh cho xuất tờ báo, tất phận Báo Hà Giang phải làm việc với cường độ cao hơn, đặc biệt phận phóng viên - lực lượng chuyên sản xuất tin , ảnh phận người làm biên tập tin , thuộc phòng nghiệp vụ Sự tăng 103 kỳ xuất báo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trị tỉnh Đó tiền đề để báo Hà Giang tiếp tục đổi công tác tuyên truyền, xuất để ngày đáp ứng nhiệm vụ trị địa phương xu hội nhập quốc tế phát triển Hà Giang biết đến tỉnh nghèo nước, kinh tế phát triền chủ yếu tự cung, tự cấp Trong dân cư chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số sống vùng nông thơn, vùng sâu, vùng xa Do xin ơng có nhân xét đánh vai trò báo Hà Giang có đóng góp cung cấp thông tin cho đối tương người dân sống khu vực Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn? Chức báo chí tuyên tuyền tập thể, tổ chức tập thể , cổ động tập thể Đó cung cấp thơng tin, định hướng thông tin cho bạn đọc Trong nhiều năm qua kể từ ngày Hà Giang tái lập tỉnh năm 1991, vai trò báo Hà Giang rõ: quan ngơn luận Đảng tỉnh, tiếng nói diễn đàn nhân dân dân tộc Hà Giang Bám sát chức nhiệm vụ Báo hà Giang không ngừng xây dựng củng cố máy tổ chức cán bộ, khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ trị cho đội ngũ người làm báo để thực nhiệm vụ giao Để thực tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền Báo Hà Giang bám sát nghị Đảng, sách pháp luât nhà nhước Trung ương địa phương, kịp thời tuyên truyền loại hình báo chí (báo in, Báo Điện tử, videoclip) dến với tầng lớp nhân dân Trong vài năm gần Báo tích cực phát nhân rộng hàng trăm tập thể điển hình tiên tiến, nhân tố hàng ngàn gương người tốt việc tốt lĩnh vực Đặc biệt thực Học tập làm theo gương đạo dức Hồ Chí Minh vận động sáng tác quảng bá tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, có hàng trăm gương tập thẻ cá nhân 104 vinh danh Riêng công tác thông tin tuyên truyền nong dân khu vực nông thôn, đay nội dung báo Hà Giang tập trung đạo tích cực Tỉnh Hà Giang có nhiều lợi phát triển du lịch với vẻ đẹp nguyên sơ, vĩ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân huyện vùng Cao nguyên đá phát triển du lịch Tuy nhiên, việc cung cấp thong tin cho nhân dân hiểu lợi thế, mạnh cịn nhiều hạn chế Trong năm gần tỉnh Hà giang xác định phấn đấu phát triển kinh tế theo hướng du lịch dịch vụ Mọi nghị sách Đảng, Nhà nước , Chính phủ Nghị quyết, sách tỉnh phát triển du lịch dược báo Hà Giang tuyên truyền kịp thời báo Báo Hà Giang thong tin hoạt động kiện bật lien quan đến di sản, điểm đến tỉnh để thu hút du khách, hàng năm lượng du khách đến với Hà Giang năm sau cao năm trước, qua tạo điều kiện cho nhân dân huyện vùng Cao nguyên đá phát triển loại hình du lịch, dịch vụ góp phần xóa đói giảm nghèo Trong thành tích chung có vai trị cơng tác tun truyền báo chí Báo Hà Giang Ngồi việc thực Chỉ thị 11/CT–TW Bộ Chính trị việc mua đọc báo Đảng, Chi, đảng sở Cịn có cách thức để đưa Báo Hà Giang tới tận tay độc giả không thưa ông? Chỉ thị 11 Bộ Chính trị mua đọc báo Đảng thực gần 20 năm nay, tỉnh ta bước có tích cực Báo Đảng tỉnh 100% ngân sách tỉnh cấp, cơng tác in ấn, phát hành báo xuống sở có địa chỉ, có lượng báo trao đổi tỉnh, trung ương bán lẻ, nên việc đưa báo xuống chi đảng bộ, cấp, ngành khơng khó khăn Đến dạo Tỉnh , Báo Hà Giang cấp không cho đối tượng là: Trưởng thôn bản, tổ trưởng dân phố, cấp ủy, quyền, tổ chức đồn thể sở người có uy tín làng , đối tượng tờ báo Hà Giang/kỳ xuất Chỉ lại số đối tượng khác phải mua báo Hà Giang Công tác phát hành báo Hà Giang 105 qua Bưu điện nên việc báo đến với sở đối tượng tốt Có điều Báo đến sở có người đọc hay không vấn đề cần quan tâm? Trong năm qua Báo Hà Giang thường xuyên xuống huyện, xã để kiểm tra năm tình hình cơng tác mua đọc báo Đảng theo tinh thần Chỉ thị 11 Bộ Chính trị thị 95 Tỉnh ủy mua đọc Báo Đảng Ngồi ưu điểm xin ơng cho biết hạn chế tờ báo phản án, tuyên truyền quảng bá Cơng viên địa chất tồn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn? Bên cạnh mặt đạt được, hạn chế báo Hà Giang tuyên truyền quảng bá Cơng viên địa chất tồn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là: trước hết đội ngũ phóng viên, biên tập viên chưa có học chuyên ngành du lịch, hiểu biết tường tận lĩnh du lịch chủ yếu từ tự học viết, phản ánh tin lien quan tin , chưa thuật ngữ ngành, chưa phân tích sâu chất việc từ góc độ chuyên ngành Báo Hà Giang chưa tham mưu giúp lãnh đạo tỉnh công tác chiến lược phát triển bất cập từ thực tế việc phát triển du lịch, công tác tổng kết rút lý luận từ thực tiễn để bước phát triển ngành cơng nghiệp khơng khói mà điểm nhấn Cơng viên địa chất tồn cầu Cao ngun đá Đồng Văn Những tồn yếu vấn đề mà báo Hà Giang khắc phục thời gian tới để công tác tuyên truyền quảng bá Cơng viên địa chất tồn cầu Cao ngun đá Đồng Văn ngày tốt đáp ứng yêu cầu nhiẹm vụ trị tỉnh Xin trân cảm ơn ơng! Người phịng vấn: Phan Danh Hiển Thời gian phóng vấn: tháng 12 năm 2014 Địa điểm vấn: trụ sở soạn báo Hà Giang 106 CHUNG TAY TUYÊN TRUYỀN, GÓP PHẦN CHO DU LỊCH TỈNH NHÀ PHÁT TRIỂN Lê Trọng (Đăng Báo Hà Giang số đặc biệt Xuân Giáp Ngọ năm 2014) Kế hoạch xuất hàng tháng báo hà giang thời gian ngần nhiều hơn, phong phú hơn, nội dung viết du lịch, Nhớ lại, từ năm 2010 trở trước, tháng có, tháng khơng khơng sao, thực tiễn du lịch tỉnh nhà chưa có khởi sắc; phóng viên phân cơng sở thở dài, “gạo” anh ạ, có nên “cơm, cháo” khơng? Nhưng từ năm 2010 khác: Đầu vào cho chủ đề du lịch đặt khơng vấn đề, có nhiều nội dung đề ca ngợi hay phê phán góp ý, bổ sung; để có viết đúng, trúng, hay thực trạng tỉnh nhà, góp phần thúc đẩy du lịch tỉnh Hà Giang ngày phát triển Bắt đầu từ Nghị đúng: Đầu tháng 10.2010, diễn Đại hội đại biểu Đảng tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015; sau ngày làm việc, Đại hội thành công tốt đẹp, với Nghị quan trọng, có nội dung trọng tâm khảng định: Bốn đổi mới, tám đột phá, mười lăm chương trình trọng tâm, mời chín tiêu chủ yếu sáu nhiệm vụ chủ yếu cho thời kỳ 2011-2015 Trong đọt phá nội dung thứ rõ: Đột phá phát triển thị trường đẩy mạnh xây dựng hạ tầng sở cho dịch vụ, du lịch; 15 chương trình trọng tâm có mục thứ nhấn mạnh: Chương trình phát triển văn hóa gắn với du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, địa chất, tâm linh Và chưng trình thứ 10 xây dựng nơng thơn xây dựng, phát triển đô thị - sở hạ tầng bền vững cho du lịch “cất cánh” Còn nhiệm vụ chủ yếu nhiệm vụ thứ khẳng định quy hoạch, xây dựng thị trấn Đồng Văn, thị trấn Tam Sơn thành trung tâm, điểm du lịch Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 107 Đền cách nghĩ, cách làm người làm báo: Ngay sau nghị đời, với trách nhiệm cơng tác tun truyền Đảng bộ; người làm Báo Hà Giang xác định rõ trách nhiệm việc tuyên truyền, quảng bá cho du lịch tỉnh nhà Có Nghị bước quan trọng đầu tiên; thực Nghị quyết, đưa Nghị vào sống, để thực tiễn sống kiểm nghiệm chứng minh tính đắn Nghị bước mạng tính định thành công Cũng thời điểm này, việc triển khai Nghị phủ “xây dựng nơng thơn mới” đồng thời diễn ra, với nhiều yêu cầu, nội dung cấp bách thiết thực nhằm tạo móng vững sở hạ tầng tiêu chí đời sống văn hóa cho cộng đồng dân cư nông thôn tỉnh Nghị Đại hội XV Đảng tỉnh, Nghị Chính phủ “chấp thêm cánh” thực Hà Giang vào thời điểm thành cơng Đại hội XV Đảng tỉnh (tháng 10.2010) Cao nguyên đá Đằng Văn cơng nhận thức thành viên hệ thống Cơng viên Địa chất Tồn cầu Đây dấu mốc lớn mở tiềm đương nhiên thách thức cho mục tiêu, mong muốn, cách nghĩ, cách làm du lịch, dịch vụ Bởi lẽ, nhiệm vụ xây dựng sở hạ tầng cho nông thôn phục vụ du lịch, dịch vụ, sinh hoạt đời sống nhân dân: với mục tiêu bảo tồn cảnh quan, thiên nhiên, gìn giữ phong tục tập quán truyền thống nhân dân vùng Cao nguyên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tưởng thống nhất; không làm tốt tuyên truyền , phối hợp chặt chẽ, đồng hành động cụ thể, chấn xảy mâu thuẫn, bất cập khơng đồng thuận tiêu chí cách làm, bê-tơng hóa, chất lợp phibrơ xi-măng, xây tường rào bê-tông, tường rào hoa sắt phá vỡ yêu cầu bảo vệ cảnh quan di sản, bảo vệ tính nguyên bản, kiến trúc truyền thống, địa Cao nguyên đá 108 Vì lãnh đạo Báo Hà Giang kiến nghị với tỉnh: Nên sớm có Nghị chấm dứt sử dụng chất lợp phibrô xi-măng huyện vùng Cao nguyên Địa chất Tồn cầu Có giải pháp cụ thể khơi phục nghề làm gói máng truyền thống; sử dụng gói máng chất lợp tôn địa bàn huyện vùng Cao nguyên đá Quy hoạch bãi đá khai thác, nghiêm cấm khai thác đá ven tuyến đường giao thông khu vực Công viên Địa chất Khuyến khích yêu cầu nhân dân, quan nhà nước xếp đá làm tường rào đá truyền thống người Mơng Cần có quy chế phối hợp làm việc Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới, Ban quản lý XDCB Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; để tạo thống nội dung, tiêu chí cách làm, không gây mâu thuẫn, xung đột lẫn thức nội udng Ban quản lý Những kiến nghị nội udng hoạt động du lịch, dịch vụ gắn liền với mạnh tỉnh du lịch khám phá, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch cội nguồn Tịa soạn trọng thường xun cơng tác tuyên truyền Có nhiều viết, ảnh phóng ảnh, video truyền hình mạng giới thiệu vẻ đẹp, hút, lan tỏa, nội dung cần tìm hiểu, khám phá, làm rõ cơng viên đại chất tồn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; với địa danh: Đường Hạnh Phúc, Cổng trời, núi Đơi, Mã Pì Lèng, Cột cờ Lũng Cú, Dinh nhà Vường, chợ tình Khau Vai, sơng Nho quế…;rồi Khu nghỉ dưỡng Panhous, Đèo Gió, Bãi đá cổ, Cổng trời phía Tây gắn liền với danh thắng quốc gia ruộng bậc tháng Hồng su Phì…cho đến thống Bắc Quang, Quang Bình u thương, Bắc Mê mời gọi, Vị Xuyên quê em thành phố trẻ hà giang xuất báo Hà Giang Mỗi nơi, chỗ vẻ đẹp, thích thú khác nhau, thông qua viết tốt, ảnh đẹp, đoạn clip hay báo Hà Giang thực tạo nên sức lan 109 tỏa, hút du khách nước quốc tế đến với tỉnh nhà ngày đông hơn, nhiều năm gần Và tín hiệu tốt lành: Cả năm 2013 có 380.000 lượt khách du lịch, có 90.000 lượt khách quốc tế đến với Hà giang, tăng 15% so với năm 2012 Con số thực tín hiệu tốt lành cho thấy đắn Nghị Đảng, khẳng định nỗ lực tuyệt vời người làm du lịch tỉnh ta Đồng thời câu trả lời ngắn gọn xác, hiệu cơng tác tun truyền Báo Hà giang lĩnh vực du lịch Cũng số năm 2009 160.000 lượt khách du lịch, khách quốc tế 47.500 lượt, sau năm tăng gần 70%, riêng khách du lịch nước tăng gần 50% Khách đến tham quan du lịch Hà Giang có nhiều loại hình khác nhau: Đi đồn đơng thực theo tua Công ty Du lịch Hà giang Công ty du lịch nước, Quốc tế; theo nhóm, tổ, gia đình, cá nhân vào kỳ nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần; phượt tự bạn trẻ học sinh, sinh viên, khách quốc tế Khách đăng ký trước theo tua, tuyến, có nhiều người phượt tự do, du lịch khám phá, du lịch sinh thái đồn nhóm lang thang, hăm hở tìm đến địa du lịch Hà Giang mà trước họ tìm hiểu kỹ lưỡng qua báo Hà giang thường ngày Hà giang online, qua tờ rơi hướng dẫn đại đỏ du lịch cực Bắc Hà Giang Tháng vừa qua đưa người bạn Báo Hải Dương, Kinh tế thị, Báo Hải Phịng lên Cao nguyên đá, gặp đông bạn sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Vinh chụp ảnh say sưa cánh đồng hoa tam giác mạch chân Cột cờ Lũng Cú Hỏi chuyện bạn cho biết: - Em tìm hiểu qua Hà giang online thấy háo hức quá, đến tận nơi, điểm cực Bắc, bọn em bị choáng ngợp hùng vĩ cảu Cao nguyên đá, tuyệt vời anh ạ! Thích 110 lắm, hè sang năm nữa, chuyển hướng sang miền Tây cơ, để chụp ảnh Ruộng bậc thang Hồng Su Phì thăm Đèo Gió, Bãi đá cổ Xín Mần… Du lịch Hà giang thực khởi sắc, ngày nghỉ cuối tuần trung tâm thành phố Hà Giang huyện phía Bắc, phía Tây thường xun đơng khách du lịch; nàh nghỉ kín chỗ, nhiều nơi khách gọi điện dặt trước tuần Một giải pháp đánh giá, quy hoạch thực tế để xác định xác cung cầu việc nên làm ngay, bước quan trọng sau công tác tuyên truyền, quảng bá - nói thành cơng thời gian vừa qua mà Báo Hà giang người tiên phong ... trạng báo chí Hà Giang với vấn đề tuyên truyền, quảng bá công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn (Khảo sát Báo Hà Giang, Đài Phát - Truyền hình Hà Giang, Tạp chí Văn nghệ Hà Giang. .. dung thông tin quảng bá công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 79 3.3 Đổi hình thức thơng tin quảng bá cơng viên địa chất tồn cầu Cao ngun đá Đồng Văn báo chí Hà Giang ... tin quảng bá di sản báo chí2 2 1.4 Di sản văn hóa giới cơng viên địa chất tồn cầu 38 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG BÁO CHÍ HÀ GIANG VỚI VẤN ĐỀ QUẢNG BÁ CƠNG VIÊN ĐỊA CHẤT TỒN CẦU CAO NGUYÊN ĐÁ DỒNG VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo chí hà giang với vấn đề tuyên truyền, quảng bá công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn , Báo chí hà giang với vấn đề tuyên truyền, quảng bá công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn