0

Công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị cho nhân dân quận ba đình, thành phố hà nội hiện nay

125 4 0
  • Công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị cho nhân dân quận ba đình, thành phố hà nội hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN HẢI YẾN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ CHO NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN HẢI YẾN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ CHO NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY Chuyên ngành: Công tác tư tưởng Mã số : 60 31 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Hà Thị Bình Hịa HÀ NỘI - 2016 Luận văn chỉnh sửa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Hà Nội, ngày….tháng….năm 201 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, hướng dẫn Tiến sĩ Hà Thị Bình Hịa Nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Trong luận văn có sử dụng số nhận xét, đánh số liệu số tác giả, quan, tổ chức có trích dẫn, thích nguồn gốc Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Hải Yến DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NSVMĐT: Nếp sống văn minh đô thị DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Nhận thức cán tuyên truyền tầm quan trọng công tác tuyên truyền thực NSVMĐT cho nhân dân quận Ba Đình việc xây dựng quận ngày “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” 38 Bảng 2.2 Hình thức đào tạo cán tuyên truyền 49 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Ý kiến người dân hoạt động cấp ủy, quyền quận Ba Đình lãnh đạo, đạo công tác tuyên truyền thực NSVMĐT 35 Biểu đồ 2.2 Đánh giá nhân dân việc thực nếp sống văn minh đô thị địa bàn quận Ba Đình thời gian qua 40 Biểu đồ 2.3 Ý kiến nhân dân nội dung chủ yếu tuyên truyền thực NSVMĐT cho nhân dân quận Ba Đình thời gian qua 41 Biểu đồ 2.4 Hình thức tuyên truyền 43 Biểu đồ 2.5 Phương pháp tuyên truyền 45 Biểu đồ 2.6 Phương tiện tuyên truyền 47 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THƯC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 1.1 Văn minh đô thị nếp sống văn minh đô thị 1.2 Công tác tuyên truyền thực nếp sống văn minh đô thị yếu tố cấu thành 18 1.3 Sự cần thiết phải tiến hành công tác tuyên truyền thực nếp sống văn minh đô thị cho nhân dân 23 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ CHO NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 31 2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền thực nếp sống văn minh đô thị cho nhân dân quận Ba Đình 31 2.2 Cơng tác tuyên truyền thực nếp sống văn minh đô thị cho nhân dân quận Ba Đình – kết hạn chế 35 2.3 Những vấn đề đặt công tác tuyên truyền thực nếp sống văn minh đô thị cho nhân dân quận Ba Đình 56 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐƠ THỊ CHO NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH HIỆN NAY 63 3.1 Quan điểm nâng cao hiệu công tác tuyên truyền thực nếp sống văn minh đô thị cho nhân dân quận Ba Đình 63 3.2 Giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu công tác tuyên truyền thực nếp sống văn minh đô thị cho nhân dân quận Ba Đình 66 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC 98 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 1.1 Văn minh đô thị sản phẩm xã hội công nghiệp Châu Âu Cơng cơng nghiệp hóa tạo nên đô thị lớn với hàng triệu người dân sống làm việc Để có nếp sống văn minh đô thị (NSVMĐT) nay, Châu Âu khoảng 300 năm Các nước Châu Á bắt đầu muộn Nhật Bản khoảng 150 năm, Hàn Quốc, Singapore 50 năm, Trung Quốc gần 20 năm… Một khâu quan trọng để NSVMĐT trở thành thực cơng tác tun truyền để thay đổi thức hành động nhân dân Không thể có văn minh thị người dân khơng hiểu, không thực quy định NSVMĐT Tuyên truyền thực NSVMĐT giúp người dân hiểu rõ tầm quan trọng việc thực NSVMĐT đời sống; chủ trương cấp lãnh đạo xây dựng NSVMĐT; vai trò, trách nhiệm phối hợp đồng cấp, ngành, tầng lớp nhân dân thực NSVMĐT, đặc biệt trách nhiệm quyền lợi người dân xây dựng NSVMĐT Điều nguyên Thủ tướng Singapore – ông Lý Quang Diệu chia sẻ sách “Bí hóa rồng”: “Nếu chúng tơi khơng nỗ lực thuyết phục dân chúng thay đổi cách sống chúng tơi có xã hội thơ lỗ hơn, khiếm nhã hơn, tục tĩu Đầu tiên, giáo dục hơ hào dân chúng, sau đó, thuyết phục lôi kéo số đông, lập pháp để trừng phạt thiểu số ngoan cố Điều khiến cho Singapore trở thành xã hội sống thú vị hơn” [14, tr.187] 1.2 Ở Việt Nam, u cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, q trình thị hóa diễn nhanh mạnh mẽ khắp vùng miền Trong trình phát triển, yêu cầu đô thị văn minh không dừng lại văn minh vật chất, kỹ thuật mà đòi hỏi văn minh nhận thức thói quen sống người dân Tuy nhiên, lối sống phận người dân đô thị thời kỳ độ từ nông thôn sang thành thị Là sản phẩm trình phát triển thị, lối sống thị khơng tồn cách thụ động mà có tác động trở lại phát triển thị Nếp sống văn minh tạo hội để hội nhập với văn minh khác giới từ đây, việc tuyên truyền để xây dựng nếp sống văn minh đô thị vấn đề cấp thiết 1.3 Hà Nội thủ đô Việt Nam, đô thị lớn nước Trong năm qua, thành phố tập trung đạo, thực liệt, đồng nhiều giải pháp; tập trung nhiều nguồn lực, huy động vào hệ thống trị cấp nhằm thực có hiệu cơng tác tun truyền xây dựng nếp sống văn hóa người Hà Nội Bộ mặt đô thị thủ ngày khang trang; giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp Thăng Long – Hà Nội bảo tồn, phát huy; hiệu lực, hiệu công tác quản lý nhà nước cấp, ngành ý thức trách nhiệm người dân nâng lên Tuy nhiên, đô thị Hà Nội nhiều vấn đề bất cập: Hạ tầng kỹ thuật thị nhiều nơi cịn “nhếch nhác, lộn xộn”, nhiều tuyến đường, tuyến phố không đảm bảo vệ sinh mơi trường; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lịng đường để kinh doanh buôn bán, trông giữ xe không phép, trái phép diễn hầu hết tuyến đường, tuyến phố; quảng cáo, rao vặt gây mỹ quan đô thị; xanh, chiếu sáng đô thị, chiếu sáng cảnh quan công cộng nhiều nơi chưa sáng, xanh, sạch, đẹp Về an tồn giao thơng, nhiều nơi đường chưa thơng, hè chưa thống Tình trạng ứng xử thiếu văn hóa nơi cơng cộng làm hình ảnh thủ đô văn hiến, nét đẹp lịch người Hà Nội Vì phải tuyên truyền nhiều đề người dân hiểu rõ quy định văn minh đô thị việc làm cần thiết 1.4 Quận Ba Đình trung tâm trị - hành thủ đất nước, nơi có nhiều địa truyền thống, cách mạng quan trọng nước Để xứng đáng với vị mình, Đảng - Chính quyền nhân dân quận ln nêu cao truyền thống đồn kết trí, khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động nội lực, tranh thủ nguồn lực bên để xây dựng phát triển quận Một điều dễ nhận thấy phát triển quận Ba Đình mặt phố phường ngày “sáng – xanh – – đẹp”… Để đạt kết này, công tác tuyên truyền thực NSVMĐT cho nhân dân địa bàn quận xác định nhiệm vụ trọng tâm Bên cạnh thành tựu đạt được, việc tuyên truyền thực NSVMĐT cho nhân dân quận Ba Đình tồn như: Một số cấp ủy, quyền chưa nhận thức đầy đủ vai trị, tầm quan trọng việc tuyên truyền thực NSVMĐT cho nhân dân phát triển thủ đô Nội dung phương thức tuyên truyền chưa đồng bộ, có hoạt động cịn mang tính phong trào; thói quen, nếp sống phận người dân quận chưa bắt kịp yêu cầu NSVMĐT Cùng với đó, q trình nhập cư người dân từ nhiều địa phương nước đem theo thói quen, tập tục địa phương khơng phù hợp với NSVMĐT Tình hình đặt u cầu phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân địa bàn quận nhằm thay đổi nhận thức, thái độ hành vi họ phù hợp với mục tiêu đáp ứng với yêu cầu NSVMĐT điều kiện Xuất phát từ lý đó, học viên mạnh dạn chọn đề tài “Công tác tuyên truyền thực nếp sống văn minh đô thị cho nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội nay” làm đề tài luận văn Thạc sĩ với mong muốn góp phần xây dựng quận Ba Đình ngày văn minh, đại Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Xuất phát từ tầm quan trọng nếp sống văn minh đô thị công tác tuyên truyền thực NSVMĐT người dân trình đổi đất nước, vấn đề thu hút quan tâm nhiều nhà khoa học, nhiều tỉnh, thành phố nước Có thể kể đến nghiên cứu sau: 2.1.Về công tác tuyên truyền - TS Hoàng Quốc Bảo, Học tập phương pháp tuyên truyền cách mạng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006 104 BẢNG 2.2 Đánh giá nhân dân việc thực NSVMĐT địa bàn quận Ba Đình thời gian qua Nội dung Trả lời Xếp Không Xếp thứ thứ tự trả lời tự Đánh giá tốt - Không lấn chiếm vỉa hè, lịng đường gây cản trở giao thơng - Khơng cơi nới, làm mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mỹ quan đô thị - Đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác thải theo quy định 27 12,5% 27 12,5% 23 10,64% 1 189 87,5% 189 87,5% 193 89,35% 2 Đánh giá tương đối tốt - Không lấn chiếm vỉa hè, lịng đường gây cản trở giao thơng - Không cơi nới, làm mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mỹ quan đô thị - Đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác thải theo quy định 103 47,68% 113 52,31% 125 57,87% 113 52,31% 103 47,68% 91 42,12% Đánh giá chưa tốt - Không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông - Không cơi nới, làm mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mỹ quan đô thị - Đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác thải theo quy định 84 38,88% 75 34,72% 59 27,31% 132 61,11% 141 65,27% 157 72,68% 105 70.00% 57.87% 60.00% 52.31% 47.68% 50.00% 38.88% 40.00% 34.72% 27.31% 30.00% 20.00% 12.50% 12.50% 10.64% 10.00% 0.00% Không lấn chiếm vỉa hè, Không cơi nới, làm mái che, Đảm bảo vệ sinh mơi lịng đường gây cản trở giao mái vẩy, đặt biển quảng cáo trường, thu gom rác thải theo thông sai quy định, gây mỹ quy định quan đô thị Tốt Tương đối tốt Chưa tốt Biểu đồ 2.2 Đánh giá nhân dân việc thực nếp sống văn minh thị địa bàn quận Ba Đình thời gian qua 106 BẢNG 2.3 Ý kiến nhân dân nội dung chủ yếu tuyên truyền thực NSVMĐT cho nhân dân quận Ba Đình thời gian qua Xếp thứ tự Không trả lời Xếp thứ tự 173 80,09% 148 68,51% 80 37,03% 43 19,9% 117 54,16% 99 45,83% 91 42,12% 125 57,87% Nội dung Trả lời - Các chủ trương, kế hoạch cấp uỷ, quyền địa phương xây dựng nếp sống văn minh đô thị - Các tiêu chí nếp sống văn minh thị - Các quy định xử phạt vi phạm tiêu chí - Các trường hợp vi phạm quy định nếp sống văn minh đô thị - Các gương điển hình tiên tiến thực nếp sống văn minh đô thị 68 31,48% 136 62,96% Biểu đồ 2.3 Ý kiến nhân dân nội dung chủ yếu tuyên truyền thực NSVMĐT cho nhân dân quận Ba Đình thời gian qua 107 BẢNG 2.4 Hình thức, phương pháp, phương tiện cơng tác tuyên truyền thực nếp sống văn minh đô thị cho nhân dân quận Ba Đình Bảng 2.4.1 Hình thức tuyên truyền Hình thức đại chúng Nội dung Trả lời Xếp thứ Không trả Xếp tự lời thứ tự 106 - Qua đọc báo 49,07% 154 - Qua truyền hình 71,29% - Qua pa-nơ, áp phích, tờ rơi, tờ 81 bướm 37,5% - Qua Trang thông tin điện tử, tin hàng tháng quận - Qua hệ thống truyền phường 44 10 20,37% 140 64,81% - Qua niêm yết công khai UBND phường - Qua bảng tin tổ dân phố 50 23,14% 69 31,94% 110 50,92% 62 28,7% 135 62,5% 172 79,62% 76 35,18% 166 76,85% 147 68,05% 10 Hình thức nhóm Nội dung - Qua tổ chức đồn thể mà ơng/bà, anh/chị tham gia - Qua sinh hoạt tổ dân phố - Qua câu lạc bộ, bạn bè, người thân… Trả lời 135 62,5% 127 58,79% 82 37,96% Xếp thứ Không trả Xếp tự lời thứ tự 81 37,5% 89 41,2% 134 62,03% 108 Biểu đồ 2.4.1 Hình thức tuyên truyền Bảng 2.4.2 Phương pháp tuyên truyền Xếp thứ tự Phương pháp trực quan 154 - Qua truyền hình 71,29% - Qua pa-nơ, áp phích, tờ rơi, tờ 81 bướm 37,5% - Qua Trang thông tin điện tử, 44 tin hàng tháng quận 20,37% Phương pháp thực tiễn - Qua phong trào, hoạt động 135 tổ chức đồn thể mà ơng/bà, 62,5% anh/chị tham gia Phương pháp dùng lời nói - Qua cán tổ dân phố, cán 127 tuyên truyền 58,79% Nội dung Trả lời Không trả lời 62 28,7% 135 62,5% 172 79,62% Xếp thứ tự 81 37,5% 89 41,2% 109 Biểu đồ 2.4.2 Phương pháp tuyên truyền Bảng 2.4.3 Phương tiện tuyên truyền Nội dung - Qua đọc báo - Qua truyền hình - Qua pa-nơ, áp phích, tờ rơi, tờ bướm - Qua Trang thơng tin điện tử, tin hàng tháng quận - Qua hệ thống truyền phường - Qua niêm yết công khai UBND phường - Qua bảng tin tổ dân phố Trả lời 106 49,07% 154 71,29% 81 37,5% 44 20,37% 140 64,81% 50 23,14% 69 31,94% Xếp thứ tự 10 Không trả lời 110 50,92% 62 28,7% 135 62,5% 172 79,62% 76 35,18% 166 76,85% 147 68,05% Xếp thứ tự 10 110 Biểu đồ 2.4.3 Phương tiện tuyên truyền BẢNG 2.5 Ý kiến nhân dân yếu tố ảnh hưởng đến hiệu tuyên truyền thực nếp sống văn minh đô thị quận Ba Đình Nội dung Trả lời Xếp Khơng trả Xếp thứ tự lời thứ tự - Sự quan tâm cấp lãnh đạo Quận Ba Đình công tác tuyên 161 truyền thực nếp sống văn minh đô 74,53% 55 25,46% thị - Sự gương mẫu cán bộ, đảng viên thực nếp sống văn minh đô thị - Khả thuyết phục cán tuyên truyền - Tính thiết thực nội dung tuyên truyền - Chất lượng phương tiện tuyên 170 78,70% 99 45,83% 120 55,55% 60 46 21,29% 117 54,16% 96 44,44% 156 111 truyền 27,77% - Ý thức người dân 128 59,25% - Tính khả thi quy chế, quy định khu dân cư - Sự tác động thường xuyên công tác tuyên truyền - Sự phối hợp quan tuyên truyền với tổ chức, ban ngành, đoàn thể 99 45,83% 80 37,03% 114 52,77% 72,22% 88 40,74% 117 54,16% 136 62,96% 102 47,22% BẢNG 2.6 Những khó khăn, hạn chế cơng tác tuyên truyền thực nếp sống văn minh đô thị cho nhân dân quận Ba Đình Nội dung Trả lời Xếp Không trả Xếp thứ thứ tự lời tự - Cấp uỷ Đảng, quyền cấp chưa quan tâm nhiều đến việc tuyên 43 truyền nếp sống văn minh đô thị cho 19,9% 173 80,09% nhân dân - Nội dung tuyên truyền chưa sâu, chưa phù hợp - Hình thức tuyên truyền chưa phong phú - Việc tổ chức hoạt động tuyên truyền nặng tính phong trào, kỳ - Chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hạn chế - Cán đoàn thể, cán sở chưa phát huy hết trách nhiệm, chưa nêu 113 52,31% 131 60,64% 48 22,22% 79 36,57% 84 38,88% 103 47,68% 85 39,35% 168 77,77% 137 63,42% 132 61,11% 112 gương trước quần chúng - Ý thức người dân hạn chế - Chất lượng phương tiện tuyên truyền chưa tốt - Ý kiến khác 146 67,59% 56 25,92% 70 32,4% 160 74,07% BẢNG 2.7 Ngun nhân khó khăn, hạn chế công tác tuyên truyền thực nếp sống văn minh thị cho nhân dân quận Ba Đình Nội dung Trả lời Xếp Không trả Xếp thứ thứ tự lời tự - Nhận thức số cấp uỷ đảng, quyền, đồn thể, cán sở tầm quan trọng công tác tuyên truyền thực nếp sống văn minh đô 70 32,4% 146 67,59% thị cho nhân dân chưa đầy đủ - Một phận cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu thực nếp 147 sống văn minh đô thị gây ảnh hưởng 68,05% 69 31,94% đến hiệu tuyên truyền - Phương tiện đại phục vụ hoạt động tuyên truyền thiếu, tài liệu chưa sinh động, chưa hấp dẫn 87 40,27% 129 59,72% - Chưa có giải pháp hữu hiệu để giải vướng mắc nhu cầu dân sinh phận nhân dân với yêu 118 54,62% 98 45,37% cầu thực nếp sống văn minh đô thị - Công tác tham mưu ngành tuyên 69 147 113 giáo việc lựa chọn nội dung, hình 31,94% 68,05% thức tun truyền cịn hạn chế - Nguồn tài phục vụ cơng tác tun truyền cịn khó khăn - Thói quen sống, ý thức chấp hành pháp luật phận nhân dân chưa tốt 59 27,31% 161 74,53% 157 72,68% 55 25,46% BẢNG 2.8 Đánh giá nhân dân hoạt động cán tuyên giáo tuyên truyền thực nếp sống văn minh đô thị cho nhân dân quận Ba Đình Nội dung Trả lời - Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, giải thích trực tiếp với 23 nhân dân - Thực tuyên truyền buổi sinh hoạt tổ dân phố, đoàn thể - Thực tuyên truyền buổi qn quyền, đồn thể 10,64% 95 43,98% 98 45,37% Xếp thứ tự 114 PHỤ LỤC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN KHOA TUYÊN TRUYỀN _ PHIẾU HỎI Ý KIẾN Dành cho cán tuyên truyền Hà Nội, ngày….tháng… năm 2015 Kính thưa: Ơng/bà, anh/chị! Để giúp chúng tơi làm tốt công tác tuyên truyền thực nếp sống văn minh thị cho nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; xin ơng/bà, anh/chị vui lịng cho biết ý kiến số vấn đề Vấn đề phù hợp với quan điểm ông/bà, anh/chị xin đánh dấu (X) vào ô □ kề bên Xin chân thành cảm ơn ông/bà, anh/chị! Câu hỏi 1: Ơng/bà, anh/chị vui lịng cho biết nhận thức thân tầm quan trọng công tác tuyên truyền thực NSVMĐT cho nhân dân quận Ba Đình việc xây dưng quận ngày “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”? - Rất quan trọng - Quan trọng - Không quan trọng Câu hỏi 2: Theo ông/bà, anh/chị, mật độ tổ chức thực hoạt động tuyên truyền thực NSVMĐT cho nhân dân quận Ba Đình thời gian qua thực mức nào? - Rất thường xuyên - Thường xuyên - Thỉnh thoảng 115 Câu hỏi 3: Để làm công tác tuyên truyền thực NSVMĐT, ông/bà, anh/chị đào tạo qua hình thức đây: - Đào tạo tập trung - Bồi dưỡng - Tự đào tạo Câu hỏi 4: Trong hoạt động tuyên truyền thực NSVMĐT cho nhân dân quận Ba Đình, ơng/bà, anh/chị thường gặp khó khăn đây: - Bản thân tự nhận thấy khơng có khiếu tun truyền - Việc sử dụng nội dung, hình thức tun truyền cịn nhiều bất cập - Ông/bà, anh/chị chưa tập huấn kỹ nội dung cần tuyên truyền - Thiếu tài liệu - Phương tiện tuyên truyền thiếu - Dư luận xã hội không thuận lợi - Phong tục tập quán gây trở ngại cho công tác tuyên truyền Câu hỏi 5: Theo ông/bà, anh/chị, nhân dân quận Ba Đình quan tâm đến việc thực NSVMĐT thực quy định NSVMĐT mức đây: - Cao - Thấp - Trung bình - Thờ Câu hỏi 6: Theo ông/bà, anh/chị, cần phải làm để nâng cao hiệu cơng tác tun truyền thực NSVMĐT cho nhân dân quận Ba Đình: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 116 Xin ơng/bà, anh/chị vui lịng cho biết số thông tin thân: 1.1 Ông/bà, anh chị độ tuổi đây? Dưới 30 tuổi □ Từ 31 đến 55 tuổi □ Trên 55 tuổi □ 1.2 Ông/bà, anh chị : Nam □ Nữ □ 1.3 Ơng/bà, anh/chị có trình độ học vấn đây? Tiểu học □ Trung học sở □ Cao đẳng, Đại học □ Trung học phổ thơng □ Trên đại học □ 1.4 Ơng/bà, anh/chị có trình độ lý luận trị là: Cử nhân, cao cấp □ Trung cấp □ Sơ cấp □ Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp ơng/bà, anh/chị! 117 PHỤ LỤC KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN ĐỐI VỚI CÁN BỘ TUYÊN TRUYỀN BẢNG 4.1 Nhận thức cán tuyên truyền tầm quan trọng công tác tuyên truyền thực NSVMĐT cho nhân dân quận Ba Đình việc xây dựng quận ngày “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” Rất quan Không quan Tầm quan trọng Quan trọng trọng trọng 44 12 Ý thức cán 78,57% 21,42% 0% BẢNG 4.2 Đánh giá cán tuyên truyền mật độ tổ chức thực hoạt động tuyên truyền thực NSVMĐT cho nhân dân quận Ba Đình Cán Rất thường Thường xuyên Thỉnh thoảng Mức độ xuyên 33 23 58,92% 41,07% 0% BẢNG 4.3 Hình thức đào tạo cán tuyên truyền Bồi dưỡng, Hình thức đào tạo Tập trung tập huấn 02 41 Số lượng cán 3,57% 73,21% Tự đào tạo 37 66,07% BẢNG 4.4 Những khó khăn thực tuyên truyền NSVMĐT - Bản thân tự nhận thấy khơng có khiếu tuyên truyền - Việc sử dụng nội dung, hình thức tun truyền cịn nhiều bất cập - Chưa tập huấn kỹ nội dung cần tuyên truyền - Thiếu tài liệu - Phương tiện tuyên truyền thiếu - Dư luận xã hội không thuận lợi - Phong tục tập quán gây trở ngại cho công tác tuyên truyền 04 7,14% 27 48,21% 22 39,28% 18 32,14% 21 37,50% 10 17,85% 36 64,28% 118 BẢNG 4.5 Đánh giá cán tuyên truyền mức độ quan tâm thực quy định NSVMĐT nhân dân quận Ba Đình Nhân dân Mức độ quan tâm thực Cao 27 48,21% Trung bình Thấp Thờ 22 39,28% 04 7,14% 03 5,35% ... 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ CHO NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 31 2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền thực nếp sống. .. CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN HẢI YẾN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ CHO NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY Chuyên ngành: Công tác tư... đến tuyên truyền công tác tuyên truyền thực nếp sống văn minh đô thị - Luận văn nghiên cứu dựa thực trạng công tác tuyên truyền thực NSVMĐT cho nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị cho nhân dân quận ba đình, thành phố hà nội hiện nay , Công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị cho nhân dân quận ba đình, thành phố hà nội hiện nay