0

SKKN một số giải pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1

21 2 0
  • SKKN một số giải pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:43

I/ PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mơn Tiếng Việt chiếm vị trí vơ quan trọng mơn học cơng cụ Học chữ cơng việc em đến trường Ơng cha ta có câu “ Nét chữ nết người” hàm ý hai vấn đề: thứ nét chữ thể tính cách người, thứ hai thơng qua nét chữ mà giáo dục nhân cách người Thật vậy, chữ viết giúp người thể tất hiểu biết, tâm tư, tình cảm Đồng thời đặt móng cho học tập, rèn luyện phẩm chất học sinh: Tinh thần kỷ luật, tính cẩn thận, óc thẫm mỹ Vì dạy chữ dạy người Tập viết phân mơn có tầm quan trọng đặc biệt tiểu học, lớp Nếu viết chữ mẫu, rõ ràng, tốc độ nhanh học sinh có điều kiện ghi chép học tốt Viết xấu, tốc độ chậm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng học tập Học vần, tập đọc giúp cho việc rèn luyện lực đọc thông, tập viết giúp cho việc rèn lực viết thạo Thế việc rèn luyện chữ viết cho học sinh lớp nhiều điều bất cập Thực tế nay, chữ viết em chưa đẹp, chưa mẫu, liên kết nét chữ liên kết chữ chưa xác Các em viết cịn sai, viết cịn chậm, trình bày khơng sẽ, rõ ràng…Điều ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng học mơn Tiếng Việt nói riêng mơn học khác nói chung Mặt khác theo đổi phương pháp dạy học nay, mục tiêu chiến lược hàng đầu giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, làm chủ hoạt động nói chung hoạt động viết nói riêng Đó sở tạo vốn ban đầu để em học lên lớp trở thành người cơng dân có kiến thức văn hóa, người làm chủ đất nước tương lai Vậy để nâng cao chất lượng dạy tập viết nâng cao chất lượng chữ viết học sinh câu hỏi nhiều giáo viên trăn trở Là giáo viên trực tiếp đứng bục giảng, muốn giúp em viết đúng, viết đẹp, góp phần nhỏ để cải thiện chữ viết cho học sinh lớp 1, nâng cao chất lượng “vở – chữ đẹp” Đó lí tơi lựa chọn nghiên cứu đề tài “ Một số giải pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1” Điểm đề tài Vấn đề rèn chữ viết cho học sinh có số tác giả đề cập đến đối tượng lớp 1,2,3 rèn thông qua tiết tập viết Qua đề tài tơi muốn góp phần nhỏ giúp giáo viên dạy lớp nói riêng, giáo viên Tiểu học nói chung tìm phương pháp rèn chữ viết tốt nhất, hay nhằm đạt hiệu cao Giúp giáo viên có đủ vốn kiến thức cần thiết cho việc rèn chữ Thông qua việc nghiên cứu để có biện pháp cải tiến phương pháp giảng dạy, khắc phục tồn chữ viết cho học sinh nhằm giúp em viết đúng, viết đẹp Điều có ý nghĩa đề tài thành công, đồng thời chất lượng chữ viết em học sinh nâng lên cách đáng kể Phạm vi áp dụng đề tài Áp dụng dạy học môn Tiếng Việt lớp nói riêng lớp 2, 3, 4, nói chung nhà trường Tiểu học, nhằm nâng cao chất lượng chữ viết dạy học môn Tiếng Việt II/ PHẦN NỘI DUNG Thực trạng chữ viết học sinh lớp 1: Qua khảo sát, theo dõi, kiểm tra học sinh lớp chủ nhiệm, cho thấy tình hình chung sau : 1.1 Thuận lợi : - Các em học sinh đầu cấp, ngoan ngỗn, chăm chỉ, có hướng phấn đấu trở thành ngoan, trò giỏi - Được quan tâm Ban giám hiệu nhà trường, tạo điều kiện đầy đủ sở vật chất, phương tiện phục vụ dạy học Phòng thư viện cung cấp đủ đồ dùng: chữ dạy tập viết chữ thường chữ hoa, lớp có bảng mẫu chữ viết theo quy định số 31/2002 Bộ Giáo dục Đào tạo - Được quan tâm phụ huynh học sinh, em có đủ sách vở, đồ dùng học tập theo yêu cầu giáo viên - Bản thân giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm dạy học rèn chữ viết, thực tâm huyết với phong trào “ Rèn chữ - rèn người” - Lớp tơi có 32 học sinh Nhìn chung em nắm quy trình viết, biết cách viết chữ ghi âm tiếng việt, viết mẫu, cỡ chữ quy định - Hằng năm Sở giáo dục, Phòng trường thường xuyên tổ chức Ngày Hội học sinh tiểu học Sở giáo dục trọng phần thi viết chữ đẹp nên động viên học sinh tham gia phong trào rèn luyện chữ viết 1.2 Khó khăn : - Lớp Một lớp đầu cấp, em nhỏ qua lớp mẫu giáo nên nhận thức em không Ở mẫu giáo, hoạt động chơi chủ yếu, lên lớp Một, em nhận thay đổi hồn tồn mơi trường hình thức học tập nên em chưa quen, học sinh lứa tuổi chưa có ý thức học tập, rèn chữ viết Ngày vào lớp Một em chưa có khái niệm đường kẻ, dòng kẻ, độ cao, khoảng cách nét chữ chữ cái, chữ ghi tiếng, cách viết chữ thường, dấu chữ số - Bản thân em chưa phát huy tính tự học, tự rèn trường nhà - Một phận không nhỏ học sinh viết chữ chưa mẫu, cỡ chữ (độ cao, độ rộng, khoảng cách chữ chữ thường hẹp rộng); ghi dấu không vị trí, nét khuyết thường bị chập nét - Vẫn số học sinh chưa nghiêm túc nghe giảng lúc đầu, em chưa cẩn thận viết, em muốn viết nhanh để hoàn thành viết nhằm ghi “ thành tích” với giáo viên bạn Một số học sinh đồ dùng học tập thiếu , số học sinh mắc bệnh mắt - Sĩ số lớp đông nên giáo viên khó hướng dẫn cụ thể đến em - Chữ viết chưa đáp ứng yêu cầu trực quan việc giảng dạy, thấy số giáo viên viết chân phương đẹp mắt - Do phối hợp giáo viên chủ nhiệm cha mẹ học sinh chưa cao, nên việc chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập em chất lượng - Một số phụ huynh chưa thật quan tâm đến em mình, chưa quan tâm nhắc nhở em có ý thức rèn chữ Số liệu điều tra ban đầu: Đầu năm học 2017 -2018 Tổng Kĩ thuật viết số Viết Viết cỡ Kĩ thuật nối học tả Hình dáng chữ, hình nét, dấu thanh, hài hòa, thể khoảng cách dấu phụ mềm mại sinh 32 Kĩ thuật ghi SL % SL % SL % SL % SL % 28 87.5 25 78.1 25 78.1 23 71.9 13 40.6 Đầu năm học: 2018 – 2019 Kĩ thuật viết Tổng số Viết học tả Viết Kĩ thuật nối Kĩ thuật ghi Hình dáng cỡ chữ, hình nét, dấu thanh, hài hòa, thể khoảng cách dấu phụ mềm mại sinh 32 SL % SL % SL % SL % SL % 30 93.8 27 84.4 25 78.1 25 78.1 15 46.9 Từ thực trạng chữ viết học sinh nêu trên, năm gần tơi tìm tòi, nghiên cứu số giải pháp để rèn chữ viết cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng phong trào " Vở - chữ đẹp" nhà trường Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 1: 2.1 Giải pháp 1: Giáo viên cần nắm kiến thức, viết đúng, viết đẹp theo mẫu chữ quy định từ giúp học sinh nắm kiến thức chữ viết kỹ thuật viết Giáo viên cần nắm kiến thức, viết đúng, viết đẹp để dạy học sinh điều cần thiết, học sinh Tiểu học hay bắt chước Giáo viên cần vào Quyết định 31/2002/QĐ – BGD & ĐT Mặt khác giáo viên phải tìm hiểu kỹ đặc điểm học sinh để nắm trình độ chữ viết sở thích, tâm lí… em để có biện pháp cụ thể, phù hợp Khi hướng dẫn phải cụ thể, tỉ mỉ, ngôn ngữ phải rõ ràng, dễ hiểu Giáo viên cung cấp đầy đủ cho học sinh kiến thức đường kẻ, dòng kẻ ngang 1, ngang 2, ngang 3, ngang 4, ngang Ô li 1, ô li 2,…, ô li Đường kẻ ngang trên, ngang li Dịng kẻ dọc 1, dòng kẻ dọc 2, … , dòng kẻ dọc 5” ô li, Vở Tập viết, bảng con, bảng lớp, độ cao, cỡ chữ, hình dáng, tên gọi nét chữ, cấu tạo chữ cái, khoảng cách chữ, chữ ghi tiếng, cách viết chữ viết thường, dấu thanh, thao tác rê bút, lia bút quy trình Đường kẻ dọc Dịng kẻ Đường kẻ ngang Tiếp theo, giáo viên hướng dẫn cho học sinh nắm viết tốt nét chữ Nắm tên gọi cấu tạo nét bao gồm: Nét ngang, nét sổ, nét xiên trái, nét xiên phải, nét móc trên, nét móc dưới, nét móc hai đầu (là kết hợp nét móc nét móc dưới), nét cong hở phải, nét cong hở trái, nét cong khép kín, nét khuyết trên, nét khuyết dưới, nét thắt, nét khuyết đôi Việc nắm cách viết, viết đúng, viết đẹp thành thạo nét nắm cấu tạo chữ giúp cho việc nối nét thành chữ dễ dàng Sau đó, dạy học sinh cách xác định toạ độ điểm đặt bút điểm dừng bút phải dựa khung chữ làm chuẩn Hướng dẫn học sinh hiểu điểm đặt bút điểm bắt đầu viết nét chữ hay chữ Điểm đặt bút nằm đường kẻ ngang khơng nằm đường kẻ ngang Điểm đặt bút nằm đường kẻ ngang thứ hai bao gồm tất nét xiên viết chữ: b, h, i, k, l, p, t, u, ư, y Điểm đặt bút nằm đường kẻ ngang thứ ta viết chữ: s, r Khi ta viết chữ: a, ă, â, o, ô, ơ, d, đ, g điểm đặt bút không nằm đường kẻ ngang Điểm đặt bút chữ nằm thấp so với đường kẻ ngang thứ ba phía bên phải chữ Chữ v, x điểm đặt bút nằm thấp so với đường kẻ thứ ba lại bên trái chữ Cịn viết chữ e, ê điểm đặt bút lại nằm dịng kẻ thứ Ví dụ: Khi hướng dẫn học sinh viết vần an, giáo viên hướng dẫn sau: Đặt bút đường kẻ ngang viết chữ a nối liền với chữ n Điểm dừng bút đường kẻ ngang * Xác định điểm dừng bút: Điểm dừng bút vị trí kết thúc nét chữ chữ Điểm dừng bút nằm đường kẻ ngang khơng nằm đường kẻ ngang Ví dụ: Khi viết chữ: a, ă, â, d, đ, h, i, k, l, m, n, p, r, t, u, điểm dừng bút nằm đường kẻ ngang thứ hai Riêng hai chữ g, y có nét khuyết ngược điểm dừng bút nằm đường kẻ ngang thứ hai Điểm dừng bút không nằm đường kẻ mà nằm dòng kẻ thứ chữ c, e, ê, x, s Có chữ điểm dừng bút lại dừng dòng kẻ thứ hai chữ b, v Có chữ điểm dùng bút lại trùng với điểm đặt bút chữ o, ô, * Giáo viên hướng dẫn học sinh nắm kỹ cách rê bút, lia bút, cách viết liền mạch + Kỹ thuật rê bút: Rê bút nhấc nhẹ đầu bút chạm vào mặt giấy theo đường nét viết trước tạo việt mờ để sau có nét viết khác đè lên Từ rê hiểu theo nghĩa di chuyển chậm đều, liên tục bề mặt giấy, đầu bút mặt giấy khơng có khoảng cách) Như viết chữ h, k, m, n, p + Kỹ thuật lia bút: Để đảm bảo viết chữ tốc độ trình viết chữ hay viết nối với Lia bút dịch chuyển đầu bút từ điểm dừng sang điểm đặt bút khác, không chạm vào mặt giấy Khi lia bút, ta phải nhấc bút lên để đưa nhanh sang điểm khác, tạo khoảng cách định đầu bút mặt giấy Ví dụ: Khi viết l nối với o, ô => lo, lô ; h nối với ơ, a => hơ, ; b nối với o, a => bo, ba ; n nối với ô, => nô, nơ ; Để chữ viết không bị rời rạc, đứt nét, giáo viên nhấn mạnh chỗ nối nét, nhắc em viết nét, liền mạch kĩ thuật * Kĩ thuật viết liền mạch: Viết liền mạch thao tác đưa ngòi bút liên tục từ điểm kết thúc nét đứng trước với điểm bắt đầu nét đứng sau Ví dụ: Khi viết từ a nối sang m => am ; từ e nối sang m => em; từ x nối sang u => xu 2.2 Giải pháp 2: Hướng dẫn HS chuẩn bị sử dụng đồ dùng học tập; tư ngồi cách cầm bút; cách để trình bày bài: a) Giáo viên hướng dẫn, giáo dục học sinh cần có ý thức chuẩn bị sử dụng có hiệu số đồ dùng học tập thiết yếu sau: * Bảng con, phấn trắng (hoặc bút dạ), khăn lau Học sinh nên sử dụng bảng màu đen, bề mặt có độ nhám vừa phải, dịng kẻ rõ ràng, đặn (thể dòng) tạo điều kiện thuận lợi để viết phấn Phấn trắng có chất liệu tốt làm rõ hình chữ bảng Bút viết bảng có dịng kẻ, cầm vừa tay, đầu viết nhỏ, mực viết dễ dàng Khăn lau sẽ, có độ ẩm vừa phải, giúp cho việc xoá bảng vừa đảm bảo vệ sinh, vừa không ảnh hưởng đến chữ viết Để việc sử dụng đồ dùng học tập nói Tập viết đạt hiệu tốt, giáo viên cần hướng dẫn học sinh thực số điểm sau: + Sử dụng bảng hợp lí đảm bảo vệ sinh + Cầm điều khiển viên phấn cách + Viết xong cần kiểm tra lại Tự nhận xét bổ sung chỗ thiếu, giơ bảng ngắn để giáo viên kiểm tra nhận xét + Đọc lại chữ viết trước xoá bảng * Vở tập viết, bút chì, bút mực: - Giáo viên hướng dẫn học sinh mua đồ dùng đạt yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng chữ viết giúp chữ viết đẹp, mềm mại - Dạy học sinh thực quy định viết chữ b) Giáo viên hướng dẫn học sinh tư ngồi cách cầm bút, cách để trình bày * Hướng dẫn tư ngồi viết: Bởi tư ngồi viết khơng ngắn ảnh hưởng lớn đến chữ viết Ngồi nghiêng vẹo kéo theo chữ viết không thẳng, bị lệch dịng Khơng cịn có hại cho sức khoẻ: bị cận cúi sát vở, vẹo cột sống, gù lưng, phổi bị ảnh hưởng nên giáo viên cần hướng dẫn em tư ngồi viết Trước viết bài, đặc biệt học Tập viết, thường yêu cầu em nhắc lại tư ngồi viết Ví dụ câu hỏi: “Muốn viết đẹp em phải ngồi ?” Dần dần, em có thói quen ngồi tư - Tư ngồi viết: Tư lưng thẳng, khơng tì ngực vào bàn, đầu cúi, mắt cách 25 - 30 cm; nên cầm bút tay phải, tay trái tì nhẹ lên mép để trang viết không bị xê dịch; hai chân để song song, thoải mái (tham khảo hình vẽ minh họa trang 2, Tập viết – tập 1) * Hướng dẫn cách cầm bút: - Học sinh cầm bút ngón tay (ngón cái, ngón trỏ ngón giữa) với độ vừa phải (không cầm bút chặt hay lỏng quá): viết, dùng ba ngón tay di chuyển bút nhẹ nhàng, từ trái sang phải, cán bút nghiêng bên phải, cổ tay, khuỷu tay cánh tay cử động theo, mềm mại, thoải mái - Ngược lại không úp nghiêng bàn tay bên trái (nhìn từ xuống thấy ngón tay: trỏ, giữa, áp út út) Không để ngửa bàn tay quá, tạo nên trọng lượng tì xuống lưng hai ngón tay út áp út - Cầm bút xi theo chiều ngồi Góc độ bút đặt so với mặt giấy khoảng 45 độ Tuyệt đối không cầm bút dựng đứng 90 độ Đưa bút từ trái qua phải từ xuống nét đưa lên đưa sang ngang phải thật nhẹ tay, không ấn mạnh đầu bút vào mặt giấy - Ở giai đoạn viết chì, cần chuẩn bị chu đáo cho đầu nét chì nhọn tầm Nếu nhọn dẫn đến nét chữ q mảnh, đơi cịn chọc thủng giấy Ngược lại, đầu nét chì “tù”, nét chữ to, chữ viết xấu * Cách để vở, xê dịch viết: Nếu tập viết chữ nghiêng, tự chọn cần để nghiêng cho mép phía với mép bàn tạo thành góc khoảng 15 độ Khi viết độ nghiêng nét chữ với mép bàn tạo thành góc vuông 90 độ Như vậy, dù viết theo kiểu chữ đứng hay kiểu chữ nghiêng, nét chữ thẳng đứng trước mặt (chỉ khác cách để vở) Còn viết chữ đứng, học sinh cần để ngắn trước mặt * Cách trình bày bài: Học sinh nhìn viết theo mẫu tập viết; viết theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn tránh viết dở dang chữ ghi tiếng viết chòi mép khơng có dịng kẻ li; viết sai chữ, khơng tẩy xố mà cần để cách khoảng ngắn viết lại 2.3 Giải pháp 3: Rèn viết trọng tâm nhóm nét * Luyện viết nét (Giai đoạn viết chữ nhỡ): Vào đầu năm học, cung cấp cho em số nét như: - Nét sổ thẳng: Viết nét thẳng đứng cao hai li dòng kẻ ngang ( | ) - Nét gạch ngang: Viết nét gạch ngang có độ rộng hai li dòng kẻ dọc ( _ ) - Nét xiên phải: Đặt bút từ điểm giao dòng kẻ ngang kẻ dọc 2, kéo xuống góc phải dịng kẻ ngang ( ) - Nét xiên trái: Đặt bút từ điểm giao dòng kẻ ngang kẻ dọc 3, kéo xuống góc trái dịng kẻ ngang ( ) - Nét khuyết xi: Đặt bút từ dịng kẻ ngang thứ hai lượn bút viết nét khuyết cao li rộng li ( ) - Nét khuyết ngược: Đặt bút từ dòng kẻ ngang thứ hai đưa bút xuống viết nét 10 khuyết ngược li rộng 1li ( ) - Nét móc xi: Đặt bút từ dịng kẻ ngang thứ hai lượn bút lên viết nét móc xi li ( ) - Nét móc ngược: Đặt bút từ dòng kẻ ngang thứ hai đưa bút xuống li lên nét hất li ( ) - Nét móc hai đầu: Đặt bút từ dịng kẻ ngang thứ hai lượn bút lên viết nét móc, lượn bút xuống viết nét móc ngược phải, nét móc hai đầu kết thúc hết li ( ) - Nét móc hai đầu có thắt giữa: Phần nét thắt viết giống chữ c, phần nét móc viết gần giống nét móc hai đầu ( ) - Nét cong trái: Đặt bút li 2, lượn bút viết nét cong trái kết thúc nét cong li ( ) - Nét cong phải : Đặt bút li thứ 2, lượn bút viết nét cong phải kết thúc nét cong li ( ) - Nét cong kín: Đặt bút li dịng kẻ ngang thứ lượn bút viết nét cong kín ( o ) 2.4 Giải pháp 4: Sử dụng bảng chữ mẫu chữ mẫu giáo viên Đồ dùng trực quan có tác dụng khơng nhỏ, hỗ trợ phương tiện giúp cho việc luyện viết học sinh Những đồ dùng nhằm mục đích giúp học sinh khắc sâu biểu tượng chữ viết, có ý thức viết mẫu tạo khơng khí sơi nổi, phấn chấn q trình dạy viết chữ theo hướng “Đổi phương pháp dạy học” Đồ dùng trực quan sử dụng q trình dạy mới, luyện tập củng cố học * Mẫu chữ khung chữ phóng to theo bảng mẫu chữ hành treo lớp Bảng mẫu chữ cần cố định thường xuyên để giáo viên chủ động sử dụng cần thiết không Tập viết mà môn học khác có học sinh viết chưa mẫu chữ * Bộ mẫu chữ in theo quy định cho giáo viên 11 Ngoài để chữ viết giáo viên đảm bảo làm đồ dùng trực quan sinh động học sinh, giáo viên cần thường xuyên rèn luyện để viết mẫu chữ Đặc biệt, viết chữ lên bảng, viết mẫu vào học sinh hay viết lời phê vào học sinh, giáo viên cần nắn nót viết cho đẹp ; từ tạo cho học sinh thích thú đọc, ngắm chữ giáo viên, muốn bắt chước theo chữ thầy, cô mong muốn viết đẹp thầy * Phân nhóm nội dung cho học sinh rèn luyện : Căn vào đặc điểm chữ cái, vào nét đồng dạng chữ, vào kích thước, quy trình viết, chia nhóm chữ cho học sinh luyện tập sau: * Phần : Luyện viết chữ thường, chữ số - Nhóm : Nhóm chữ có nét tương đồng nét cong: o, ô, ơ, c, a, ă , â, d, đ, q - Nhóm : Nhóm chữ có nét tương đồng nét khuyết nét khuyết dưới: h , k, l, b, g, y, th , nh , ph , ch , kh - Nhóm : Nhóm chữ có nét tương đồng nét hất (sổ) nét móc: i, t, u, ư, p, m, n - Nhóm : Nhóm chữ có nét tương đồng nét cong ( khó) , nét móc, nét có vịng xoắn: r, s, v, c, e, ê, x - Nhóm 5: Nhóm chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, * Phần : Luyện viết chữ hoa : - Nhóm : A , Ă , Â , M , N - Nhóm : P , B , R , D , Đ - Nhóm : C , S , L , G , E , Ê T - Nhóm : J , K , H , V - Nhóm : O , Ô , Ơ , Q 12 - Nhóm : X , V , U , Ư , Y Sau phân nhóm, giáo viên cần giúp học sinh luyện viết đúng, đẹp dứt điểm theo nhóm, khơng nên nóng vội Tuỳ thuộc vào thời gian dự kiến rèn luyện mà giáo viên lựa chọn nội dung rèn luyện phù hợp * Luyện viết theo học, theo chương trình: Ví dụ : Học âm m, n : Giáo viên hướng dẫn chi tiết cách viết chữ m chữ n , viết mẫu xác đẹp bảng lớp để học sinh viết theo, chỉnh sửa lỗi sai kịp thời để học sinh sửa lại Một số lỗi sai học sinh thường mắc viết: + Thiếu nét + Sai mẫu chữ + Thừa nét + Sai cỡ chữ + Sai nét + Sai tả + Sai khoảng cách + Sai trình bày + Sai dấu + Sai tốc độ Phân tích nguyên nhân cách khắc phục: + Thiếu nét: Ví dụ: Khi viết vần uy em hay bị viết thiếu nét móc ngược chữ y Do thói quen học sinh chưa viết hết nét chữ dừng lại, cần nhắc thường xuyên để tạo thói quen viết hết nét dừng bút điểm, quy định Giáo viên cần hướng dẫn cho em viết thêm nét cho đủ nét chữ học sinh vừa viết thiếu nét + Thừa nét: Ví dụ: Khi viết vần uy 13 Các em thường viết thừa nét móc ngược u với y Nguyên nhân: Lỗi học sinh viết sai quy trình, điểm đặt bút ban đầu, nét đầu học sinh viết không đúng, dừng bút vượt điểm quy định Cách khắc phục: Giáo viên phải hướng dẫn lại quy trình viết chữ + Sai nét: - Nguyên nhân: Do học sinh cầm bút sai quy định, ngón tay sát xuống ngòi bút, viết biên độ giao động ngịi bút ngắn, đầu ngịi bút di chuyển khơng linh hoạt làm cho nét chữ bị cong vẹo gây sai nét - Cách khắc phục: Nhắc học sinh cầm bút cao tay lên (từ đầu ngòi bút đến chỗ tay cầm khoảng 2,5 cm) Khi viết ngón tay cử động co duỗi linh hoạt phối hợp với cử động cổ tay, cánh tay + Sai khoảng cách: - Nguyên nhân: Lỗi thường mắc với học sinh viết hay nhấc bút, không viết liền mạch, đưa tay không - Cách khắc phục: Cần giúp học sinh nắm kĩ thuật viết liền mạch, đưa tay Quy định khoảng cách chữ chữ 2/3 đơn vị chữ (một chữ o), khoảng cách hai chữ từ đơn vị chữ (một ô vuông đơn vị) Viết xong chữ đánh dấu chữ dấu ghi + Dấu chữ, dấu : Mỗi tiếng gồm ba phận: Âm đầu, vần Trong vần chia thành ba phận: Âm đệm, âm âm cuối - Ví dụ: Học sinh thường mắc lỗi đánh dấu to, cao, sát với chữ khơng vị trí, đánh dấu khơng theo trình tự - Nguyên nhân: Lỗi thường em chưa quan sát kỹ chữ mẫu, chưa cẩn thận mặt khác cịn giáo viên khơng hướng dẫn nhắc nhở em thường xuyên - Cách khắc phục: Để khắc phục lỗi cần quy định lại cách đánh dấu chữ dấu nhỏ 1/2 đơn vị chữ Dấu đánh vào âm vần không vượt đơn vị thứ hai Nếu chữ có dấu mũ dấu nằm 14 bên phải dấu mũ Đánh dấu nhỏ nét chữ rõ dấu nhỏ cịn giúp trang khơng bị rối, viết thống + Khi âm gồm ngun âm dấu đặt vào âm Ví dụ: lá, mợ, mụt, thịt, búp, + Khi âm ngun âm đơi (thể chữ cái) chia làm trường hợp: - Tiếng có âm cuối, dấu đặt yếu tố đứng sau âm Ví dụ: muống, miếng, phường, muộn, tiện, nước - Tiếng khơng có âm cuối, dấu đặt yếu tố đứng trước âm Ví dụ: múa, mía, của, nứa, lịa, vựa Giáo viên cần hướng dẫn cụ thể tuỳ chữ viết liền mạch phần phần phải nhấc bút với yêu cầu phải viết hết chữ chữ đặt dấu sau Ví dụ: Khi viết chữ: thuồng Chữ “ thuồng ” ta viết liền mạch ( thuong ) sau đặt dấu cho chữ ô, dấu huyền nét gạch ngang chữ t Sau phát nguyên nhân viết chưa cần giúp trẻ rút kinh nghiệm, tránh vấp phải sai sót lần sau Khi ngồi viết thấy mỏi tay, mồ hôi tay nhiều, hoa mắt cần phải nghỉ giải lao, chuyển sang hoạt động bắp vươn vai, hít thở, tập vài động tác thể dục 2.5 Giải pháp 5: Công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên Trong trình rèn luyện chữ viết, giáo viên phải sát kịp thời sửa lỗi cho học sinh Theo Thông tư 22 Bộ Giáo dục Đào tạo, giáo viên ý cách viết lời nhận xét Đặc biệt nhận xét thật cụ thể phân môn Tập viết, Chính tả Tập làm văn để động viên, khích lệ tính thi đua em Đồng thời trọng đánh giá thường xuyên lời tiết học Ln khơi gợi 15 tình cảm, điểm mạnh học sinh, nắm tiến học sinh để khuyến khích, động viên em 2.6 Giải pháp 6: Bồi dưỡng cho học sinh lòng say mê tinh thần tâm rèn luyện viết chữ đẹp Giáo viên cần tác động đến ý chí nghị lực học sinh nhiều hình thức khác : - Cho học sinh thấy ích lợi viết chữ đẹp: Làm đẹp cho mình, cho người, em thấy thích mắt ; người thích chữ đẹp, yêu quý, nể phục người viết chữ đẹp Đặc biệt chữ viết đẹp ưu tiên điểm tất thi viết tả tập làm văn - Giáo viên kể số gương điển hình rèn chữ viết Cao Bá Quát, Nguyễn Ngọc Ký, Nguyễn Văn Siêu đồng thời sưu tầm, lưu trữ viết tốt em điển hình năm trước, đạt giải cao hội thi để tác động đến em cho em thấy có chữ viết đẹp rèn luyện - Động viên khuyến khích học sinh kịp thời cho dù tiến không nhiều - Cho học sinh xem dự thi “ Văn hay – Chữ tốt ” báo tạp chí để qua gợi lên em lịng say mê, ham thích luyện viết chữ đẹp * Kết : - Qua áp dụng phổ biến đề tài mình, tơi nhận thấy chất lượng học sinh lớp việc rèn luyện kĩ “Viết chữ đẹp” nâng dần rõ rệt, chữ viết em mẫu, nét, rõ ràng Qua thời gian nghiên cứu áp dụng, thống kê số liệu khả quan sau : 16 Cuối năm học: 2017 – 2018 Kĩ thuật viết Tổng số Viết Viết cỡ học tả chữ, hình thể sinh 32 Kĩ thuật nối Kĩ thuật ghi Hình dáng nét, dấu thanh, hài hòa, khoảng cách dấu phụ mềm mại SL % SL % SL 32 100 29 90.6.8 27 % SL % SL % 84.4 28 87.5 27 84.4 Cuối học kì năm học: 2018 – 2019 Kĩ thuật viết Tổng số Viết Viết cỡ Kĩ thuật nối học tả Hình dáng chữ, hình nét, dấu thanh, hài hòa, thể khoảng cách dấu phụ mềm mại sinh 32 Kĩ thuật ghi SL % SL % SL % SL % SL % 32 100 30 93.8 28 87.5 29 90.6 28 87.5 17 III/ PHẦN KẾT LUẬN Ý nghĩa đề tài: Qua trình nghiên cứu vận dụng vào thực tế giảng dạy lớp 1, thân rút muốn học sinh lớp viết chữ, viết cỡ chữ viết đẹp đòi hỏi người giáo viên cần phải: - Không ngừng nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc rèn chữ viết giáo viên, học sinh, phụ huynh Tạo điều kiện phối hợp môi trường giáo dục nhà trường gia đình học sinh - Giáo viên cần có đức tính kiên trì, chịu khó, hết lịng học sinh, u nghề, mến trẻ - Giáo viên gương sáng rèn luyện chữ viết cho học sinh noi theo - Giáo viên phải gây hứng thú, lòng say mê luyện chữ đẹp cho học sinh - Tổ chức cho học sinh luyện tập có bản, từ dễ đến khó, đảm bảo kĩ thuật, nâng cao dần kỹ - Giáo viên thường xuyên nhận xét sửa sai sót em thật triệt để tất tiết học - Giáo viên cần tuyên dương, khen ngợi tiến em kịp thời, kể cho em nghe gương rèn chữ người trước viết sách báo, truyện, gương rèn chữ học sinh năm trước, học sinh trường, lớp - Rèn chữ viết học sinh rèn luyện số phẩm chất tính kiên trì, cẩn thận, khả thẩm mỹ….Viết chữ đẹp nguyện vọng lòng mong muốn giáo viên, phụ huynh học sinh Vậy thấy chữ đẹp nét văn hóa truyền thống, thể tài hoa người cầm bút, ăn tinh thần khơng phần quan trọng sống người xưa 18 - Rèn chữ viết q trình lâu dài, địi hỏi kiên trì bền bỉ vận dụng nhiều phương pháp để nâng cao chất lượng dạy học Bản thân giáo viên người hướng dẫn em vươn tới tương lai trước hết phải xác định rõ mục tiêu, vai trò người thầy, vận dụng phương pháp tích cực để nâng cao chất lượng tất môn học Chữ đẹp biểu nết người Rèn luyện chữ viết đẹp hoạt động học tập giúp em phát triển toàn diện hoàn thiện nhân cách người Đó nhiệm vụ chủ yếu người giáo viên Tiểu học trình dạy học Bồi dưỡng, rèn luyện cho học sinh viết đúng, viết đẹp, hoạt động đẩy mạnh phong trào "Giữ - Viết chữ đẹp" góp phần giáo dục tồn diện cho học sinh Đồng thời rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì nâng cao tính thẩm mỹ góp phần hình thành nhân cách cho học sinh nghiệp đổi mới, bồi dưỡng nhân tài cho nhà trường xã hội góp phần vào nghiệp cơng nghiệp hố - đại hoá đất nước Kiến nghị, đề xuất : 2.1 Đối với phụ huynh: + Cần mua sắm cho em đầy đủ vở, bút đảm bảo chất lượng + Có góc học tập cho em đảm bảo quy cách, ánh sáng, hợp vệ sinh + Luôn phối hợp với thầy cô để theo dõi chặt chẽ chữ viết em từ động viên kịp thời, giúp em ngày tiến + Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra việc học tập rèn chữ em 2.2 Đối với giáo viên : + Không ngừng rèn luyện, học hỏi kinh nghiệm rèn chữ viết để đưa chất lượng chữ viết ngày lên + Phải kiên trì rèn luyện chữ viết cho học sinh + Động viên, khích lệ học sinh kịp thời 19 2.3 Đối với nhà trường : + Mua sắm loại đồ dùng, tài liệu tham khảo có liên quan đến việc rèn luyện chữ viết + Có khơng gian trưng bày viết đẹp để học sinh tham khảo, học hỏi + Thường xuyên tổ chức Hội thi viết chữ đẹp cho giáo viên học sinh nhằm giao lưu học hỏi kinh nghiệm đánh giá phong trào "Giữ - Viết chữ đẹp" tồn trường Trên phần trình bày kinh nghiệm thân qua nhiều năm công tác Trường tiểu học Trong thời gian có hạn hạn chế cá nhân, nội dung trình bày khơng tránh khỏi có nhiều thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp cấp lãnh đạo quý thầy cô Tơi xin chân thành cảm ơn! Quảng Bình, ngày tháng 03 năm 2019 20 XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 21 .. .chữ viết cho học sinh lớp 1, nâng cao chất lượng “vở – chữ đẹp” Đó lí lựa chọn nghiên cứu đề tài “ Một số giải pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1? ?? Điểm đề tài Vấn đề rèn chữ viết cho học sinh. .. - chữ đẹp" nhà trường Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 1: 2 .1 Giải pháp 1: Giáo viên cần nắm kiến thức, viết đúng, viết đẹp theo mẫu chữ quy định từ giúp học. .. tiến em kịp thời, kể cho em nghe gương rèn chữ người trước viết sách báo, truyện, gương rèn chữ học sinh năm trước, học sinh trường, lớp - Rèn chữ viết học sinh rèn luyện số phẩm chất tính kiên
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số giải pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1 , SKKN một số giải pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1