0

SKKN một số giải pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục ở trường mầm non hải ba

17 1 0
  • SKKN một số giải pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục ở trường mầm non hải ba

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:43

Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường Mầm non Hải Ba I Phần mở đầu: Lý chọn đề tài: Giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, tảng ngành Giáo dục đào tạo Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trường mầm non tốt có tác dụng lớn đến chất lượng giáo dục bậc học Giáo dục mầm non có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhằm giáo dục tồn diện cho trẻ thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ sở để hình thành nên nhân cách người XHCN Việt Nam chuẩn bị tiền đề cần thiết cho trẻ bước vào trường tiểu học tốt Như Bác Hồ kính u nói: “ Giáo dục mầm non tốt mở đầu cho giáo dục tốt” Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục cháu, bồi dưỡng cho cháu trở thành người cơng dân có ích cho xã hội sau Vì vậy, trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ có thói quen học tập, sinh hoạt hàng ngày Muốn thực điều đó, trước hết người quản lý đạo phải tồn diện chuyên môn phải nhận thức nhiệm vụ, yêu cầu ngành học, đồng thời nắm vững tiêu, kế hoạch Ngành học giao cho Với trách nhiệm lớn lao người cán quản lý, suy nghĩ làm để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tốt Đây nhiệm vụ quan trọng cần phải có nỗ lực phấn đấu, tâm cao Cần phải trọng công tác chuyên môn, làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục, cơng tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhằm trì phát triển chất lượng giáo dục nhà trường ngày lên đáp ứng với yêu cầu nghiệp giáo dục mầm non thời đại Chính mà tơi chọn đề tài: “Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường mầm non Hải Ba” Mục đích nghiên cứu: Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường Mầm non Hải Ba Đề tài: Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường mầm non Hải Ba Xã Hải Ba Huyện Hải Lăng Tỉnh Quảng Trị”, nhằm mục đích đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ em nhà trường Tạo động lực mới, giúp giáo viên hăng say với hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ngày giúp trẻ em hứng thú tham gia vào hoạt động mà giáo viên tổ chức Từ đó, giáo viên phát huy hết khả sáng tạo thân, tạo sản phẩm lao động sư phạm có giá trị Góp phần tích cực vào cơng tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường Đồng thời giúp cho cháu tham gia vào hoạt động chăm sóc giáo dục giáo viên tự nhiên có hiệu Sao cho buổi tổ chức hoạt động cô giáo thực xem " Học chơi, chơi mà học" cô giáo thực " Cô giáo mẹ hiền" Đối tượng nghiên cứu: Giáo viên học sinh trường mầm non Hải Ba Xã Hải Ba Huyện Hải Lăng Tỉnh Quảng Trị”, Phương pháp nghiên cứu: Trong q trình nghiên cứu đề tài này, tơi sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp nghiên cứu lý luận, phân tích , tổng hợp - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp thống kê toán học tổng kết kinh nghiệm Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu thời gian từ năm học 2016-2017 đến năm học 2017 – 2018 trường Mầm non Hải Ba Huyện Hải Lăng Tỉnh Quảng Trị II Nội dung: Cơ sở lý luận đề tài Thế kỷ 21 kỷ trí tuệ, kỷ kinh tế trí thức Đất nước Việt Nam tiến tới năm 2020 với thay đổi kinh tế, xã hội cơng nghệ với hình ảnh người cơng dân Việt Nam với trình độ học vấn cao, Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường Mầm non Hải Ba động, sáng tạo, có khả xử lý thơng tin, có khả tự lựa chọn giải vấn đề đặt sống, thích ứng với biến đổi khơng ngừng xã hội Trách nhiệm đặt vai ngành Giáo dục, địi hỏi ngành phải có đội ngũ cán quản lý đội ngũ giáo viên giỏi, đội ngũ cán quản lý, đội ngũ giáo viên có vai trị định chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ Trường Mầm non Mục tiêu cơng tác bồi dưỡng nhằm hồn thiện q trình đào tạo, khắc phục thiếu sót lệch lạc cơng tác giảng dạy, đổi nội dung, phương pháp giáo dục để theo kịp yêu cầu xã hội Để đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ địi hỏi người giáo viên mầm non phải có phẩm chất trị, trình độ lực, có lương tâm nghề nghiệp nhân cách nhà giáo, có lịng nhân tận tuỵ, thương yêu trẻ hết mình, tất điều thể tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để cải tiến nội dung, phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ cán bộ, giáo viên Làm để thúc đẩy thân cán quản lý, giáo viên bậc học phải suy nghĩ làm để đưa trường trở thành đơn vị tốt, muốn trước hết phải xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên Từ nhận thức sâu sắc vai trò đội ngũ cán bộ, giáo viên lực lượng nòng cốt, định chất lượng giáo dục nhà trường mà quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng giáo viên để trường học có đội ngũ cán bộ, giáo viên đồng cấu, có phẩm chất đạo đức tốt, chất lượng chun mơn cao, có lịng u nghề mến trẻ, tận tụy say sưa với công việc, coi trường nhà, quý trẻ con, có nơi chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đạt hiệu cao Thực trạng việc quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường mầm non Hải Ba Xã Hải Ba Huyện Hải Lăng Tỉnh Quảng Trị 2.1 Đặc điểm chung trường Mầm non Hải Ba Huyện Hải Lăng Tỉnh Quảng Trị 2.1.1 Những thuận lợi: Giáo viên nhiệt tình, hăng hái, sáng tạo lao động sư phạm Nhiều giáo viên có trình độ chun mơn, có tâm huyết với nghề Sẵn sàng khắc phục khó Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường Mầm non Hải Ba khăn để hoàn thành nhiệm vụ giao Đời sống vật chất, tinh thần cải thiện đáng kể; đa số giáo viên có mức sống từ trung bình trở lên, khơng có giáo viên mức nghèo( theo tiêu chuẩn mới) Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ phần đáp ứng yêu cầu thực tế nhà trường đòi hỏi đổi quản lý chuyên môn theo chương trình GDMN Đa số trẻ ngoan ngỗn, lễ phép, thích khám phá, trải nghiệm tiếp thu kiến thức kỹ mà giáo viên truyền đạt 2.1.2 Những khó khăn: Tư tưởng đổi phương pháp dạy học phận giáo viên chậm tiến, số giáo viên hạn chế trình độ lực chun mơn Vẫn cịn tình trạng giáo viên tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ cịn mang tính hình thức, khơng trọng đến phát huy tính tích cực trẻ Giáo viên cịn việc chuẩn bị đồ dùng dạy học cách tổ chức hoạt động dạy học Không chịu học hỏi bạn bè đồng nghiệp tìm hiểu thơng tư chương trình đổi liên quan đến việc chăm sóc giáo dục trẻ Hình thức tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục cho trẻ chưa đa dạng, nội dung chưa phong phú Chính không hấp dẫn trẻ tham gia vào hoạt động giáo viên tổ chức Sự không đồng trình độ đào tạo, kiến thức sư phạm, lực dạy học, phương pháp giáo dục trở ngại lớn với trường Mầm non Hải Ba Hiện năm hoc 2016-2017 2017-2018 , nhà trường lại thiếu phòng phát triển thể chất nên việc tổ chức cho trẻ hoạt động Âm nhạc phát triển vận động hạn chế Trẻ em chủ yếu gia đình nơng nghiệp người chiếm đa số nên khả phát triển ngôn ngữ mạch lạc, chủ động tìm tịi khám phá sáng tạo cịn han chế Chính thế, đổi phương pháp dạy học giáo viên gặp khơng khó khăn Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường Mầm non Hải Ba Đa số phụ huynh nghèo thu nhập thấp nên chất lượng chăm sóc cho hạn chế, xuất ăn ngày trẻ 9000đ cịn thấp so với mặt chung tồn Huyện Qua khảo sát chất lượng năm học 2016-2017 chất lượng giáo dục trẻ trường xếp thứ 12 so với tồn Huyện So với u cầu chưa đảm bảo Trước tình hình thực trạng chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường, tơi suy nghĩ tìm số giải pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non Hải Ba sau Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục Trường mầm non Hải Ba 3.1 Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch chuyên môn Trên sở kế hoạch nhiệm vụ năm học cấp đạo hướng dẫn từ xây dựng kế hoạch năm học; kế hoạch tháng; kế hoạch tuần; xây dựng chế độ sinh hoạt; xây dựng kế hoạch chun mơn: cụ thể chương trình dạy cho khối lớp phù hợp , sát với tình hình trường Chỉ đạo giáo viên nhóm lớp xây dựng kế hoạch hoạt động nhà trường phê duyệt thực Hàng tháng giáo viên báo cáo kế hoạch, kế hoạch chủ đề lớp cho nhà trường Qua Ban giám hiệu có sở để theo dõi, kiểm tra có giải pháp đạo kịp thời tốt Giao tiêu chất lượng cho khối, lớp: Dựa vào chất lượng lớp, giao tiêu chất lượng cho khối cụ thể: + Mẫu giáo Lớn: Đạt 98% + Mẫu giáo Nhỡ: Đạt 97% + MG Bé + Nhóm trẻ: Đạt 95% Chất lượng giao gắn với tiêu thi đua lớp, cá nhân vào cuối năm Với biện pháp giáo viên trăn trở, tìm tịi có nhiều biện pháp việc giáo dục trẻ, kế hoạch, phương pháp ôn luyện kiến thức cho trẻ thêm vào thời điểm ngày Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường Mầm non Hải Ba 3.2 Xây dựng kế hoạch bán trú cho trẻ Căn vào nhiệm vụ năm học tình hình thực tế địa phương để xây dựng kế hoạch bán trú cho trẻ, xây dựng thực đơn tính phần ăn cho trẻ Để có phần ăn cân đối cho trẻ, đạo cấp dưỡng phối hợp nhiều loại thực phẩm với ngày tỷ lệ thích hợp đảm bảo lượng theo lứa tuổi Nhằm đảm bảo đầy đủ nhu cầu lượng chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm(VSATTP) ăn uống để phịng tránh bệnh tật Nhóm lương thực, nhóm giàu chất đạm, nhóm thực phẩm giàu chất béo, nhóm thực phẩm giàu vitamin chất khống Khơng có loại thực phẩm đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho nhu cầu thể Do hàng ngày tơi hướng dẫn cô cấp dưỡng chọn cho trẻ ăn ăn đa dạng, hỗn hợp nhiều loại thực phẩm nhóm thực phẩm kể trên, nhóm phải thay đổi bữa, ngày, ăn cần có nhiều loại thực phẩm để làm ăn thêm phong phú hấp dẫn trẻ Khi xây dựng thực đơn ngày cho trẻ ăn đầy đủ loại thức ăn khác nhóm thực phẩm, trọng đến bữa ăn hàng ngày trẻ - Một phần cân đối hợp lý cần: + Đảm bảo cung cấp đầy đủ lượng chất dinh dưỡng theo nhu cầu thể + Các chất dinh dưỡng phải theo tỷ lệ cân đối thích hợp ( Cân đối chất dinh dưỡng: Protêin, lipit, gluxit, vitamin khoáng chất, thức ăn nguồn gốc động vật thực vật - Dưới bảng thực đơn, tổ cấp dưỡng phối hợp, xây dựng thực trường Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường Mầm non Hải Ba Thực đơn mùa Thu, Đông tuần 1,3 Thời gian Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Bữa trưa - Cá kho nghệ - Canh thịt bò nấu rau má - Thịt khn đậu - Canh mít nấu Tơm - Chả trứng - Canh thơm, cà chua, thịt bò - Súp khoai tây, cà rốt,thịt nạc - Canh bí đao Tôm - Thịt trứng cút - Canh mồng tơi nấu cua Bữa chiều Lưu ý Bánh Bao Cháo Gà Đậu hủ Phở Bò Cháo Thập cẩm Thực đơn mùa Thu, Đơng tuần 2,4 Thời gian Bữa trưa - Thịt Trứng cút Thứ Thứ - Canh rau ngót thịt bò - Súp Khoai tây cà rốt thịt nạc Thứ - Canh Tơm bí đao - Cá kho nghệ Thứ - Canh mùng tơi nấu Cua - Chả trứng Thứ - Canh thơm, cà chua, thịt bị - Thịt khn đậu - Canh Tơm Mít Bữa chiều Lưu Ý Đậu Hủ Cháo Bột cá Phở Bò Cháo Gà Cháo thập Cẩm Thực đơn mùa hè tuần 1,3 Thời gian Bữa trưa Bữa chiều Lưu ý Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường Mầm non Hải Ba - Thịt khuôn đậu Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ - Canh mít nấu Tơm - Cá kho nghệ - Canh thịt bị nấu rau má - Chả trứng - Canh thơm, cà chua, thịt bò - Thịt trứng cút - Canh mồng tơi nấu cua Súp khoai tây, cà rốt,thịt nạc - Canh bí đao Tơm Bánh Bao Cháo Gà Đậu hủ Phở Bò Cháo Thập cẩm Thực đơn mùa Hè tuần 2,4 Thời gian Bữa trưa - Thịt Trứng cút Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ - Canh rau ngót thịt bị - Súp Khoai tây cà rốt thịt nạc - Canh Tơm bí đao - Cá kho nghệ - Canh rau má thịt bò - Chả trứng- Canh thơm, cà chua, thịt bò - Thịt khuôn đậu - Canh mùng tơi nấu Cua 3 Giải pháp 3: Thành lập tổ chuyên môn: Bữa chiều Cháo thập Cẩm Lưu Ý Cháo Bột cá Phở Bò Cháo Gà Đậu Hủ Tổ chun mơn gồm có giáo viên đại diện cho tổ (Tổ mẫu giáo, tổ nhà trẻ dinh dưỡng) lực lượng nòng cốt, cần chọn giáo viên có trình độ đạt chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín đồng nghiệp, có lực sư phạm tốt để đạo phân công điều hành giáo viên tổ Xây Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường Mầm non Hải Ba dựng kế hoạch hoạt động tháng, tuần tháng sinh hoạt 02 lần tạo nếp sinh hoạt, có đánh giá kết kế hoạch Giải pháp 4: Chỉ đạo tích cực việc thực hiên: "Dạy thật - Học thật Kết thật": Hưởng ứng năm "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin " nhà trường phát động phong trào xây dựng sử dụng giáo án điện tử suốt năm học mà không theo đợt Nhằm tạo cho giáo viên có tính chủ động, có nhiều biện pháp tích cực hình thức sáng tạo hoạt động chung Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ vấn đề kết việc giáo dục Bởi tích cực hướng dẫn việc tổ chức dạy học có nếp việc làm thường xuyên: “Dạy thật”: Mỗi giáo viên nghiêm túc thực kế hoạch giáo dục trẻ, tổ chức đầy đủ hoạt động ngày như: Hoạt động chung; hoạt động góc; hoạt động trời; hoạt động chiều Giáo án soạn đầy đủ, nội dung, yêu cầu kiến thức, kỹ phát triển ngơn ngữ, trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ cho trẻ Biết lựa chọn, vận dụng phương pháp giáo dục tích cực tạo tình huống, hội nhằm phát huy trí tuệ, tính sáng tạo trẻ Tạo môi trường giáo dục phù hợp với chủ đề, chủ điểm, kích thích trẻ tìm tịi, khám phá, tìm mới, thể hiểu biết trẻ sống hàng ngày Chỉ đạo nghiêm túc hoạt động chuyên môn, tổ chức tốt hội thi Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường Mầm non Hải Ba (Hình ảnh giáo viên qua chuyên đề cấp Huyện trường) “Học thật”: Trẻ tích cực, hứng thú, tự nguyện tham gia váo hoạt động giáo dục trẻ tạo sản phẩm, tìm tịi khám phá, giáo viên không làm thay, vẽ thay, viết thay cho trẻ Giáo viên hình thành rèn luyện trẻ có thao tác đúng, thục số thói quen nếp học tập (Hình ảnh trẻ say mê hứng thú hoạt động mà giáo viên tổ chức) “Kết thật”: Giáo viên theo dõi phát triển, nhận thức trẻ lĩnh vực phát triển nhận thức, phát triển ngơn ngữ, tình cảm, thẩm mỹ phát triển thể lực Đánh giá kết trẻ thực chất, khách quan, công bằng, tôn trọng sản phẩm trẻ Vì người giáo viên muốn có kết thật phải biết thực tốt phương pháp dạy học tích cực, biết tạo hội để ôn luyện thêm kiến thức cho trẻ vào thời điểm ngày Bởi trẻ mầm non dễ nhớ, dễ quên nên hoạt động vui chơi hoạt động chủ đạo trẻ “Học mà chơi, chơi mà học” kết tốt trình chơi giúp trẻ ơn luyện kiến thức mà trẻ trải nghiệm, khám phá Qua trẻ hoạt động tích cực đạt mục đích yêu cầu kiến thức kỹ cao 10 Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường Mầm non Hải Ba (Hình ảnh trẻ học chơi viên đá vẽ số chữ cái) Vì vậy, việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nâng cao Đưa chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngang tầm với yêu cầu giáo dục thời kỳ đổi 3.5 Giải pháp 5: Chỉ đạo chất lượng Thực phân loại giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng thích hợp, giáo viên có tay nghề non, giáo viên tuyển năm; Chú trọng bồi dưỡng thêm phương pháp dạy, cách tổ chức hoạt động giáo dục: Tổ chức thao giảng, dự dạy tốt; Bồi dưỡng công tác tự học tập giáo viên Đối với giáo viên - tốt, bồi dưỡng lực sư phạm, kỹ năng, tác phong, sáng tạo linh hoạt cho giáo viên * Tổ chức hội thi: Hội thi đỉnh cao phong trào thi đua dạy tốt, học tốt Vì vậy, phải có kế hoạch đạo thực cách nghiêm túc khoa học Trong năm học 2016-2017 năm học 2017-2018 nhà trường tổ chức tốt hội thi như: “Hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo”; Hội thi “ Giáo viên 11 Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường Mầm non Hải Ba dạy giỏi ” cấp trường chọn giáo viên tham, gia thi cấp Huyện Đặc biệt tham gia hội thi "Thiết kế giảng điện E- Learning " cấp Huyện Qua hội thi rút nhiều kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục dịp để giáo viên, cháu thể tài có học hỏi lẫn nhau; Năng lực sư phạm nâng lên rõ rệt * Chỉ đạo cụm điểm, lớp điểm: Chỉ đạo điểm đòn bẩy phong trào, sở để nâng cao lực chuyên mơn chất lượng giáo dục tồn diện cho trẻ Từ để nhân diện rộng chất lượng giáo dục toàn trường Trong năm học 2016-2017 đạo lớp điểm Năm học 2017-2018 nhà trường đạo thêm lớp điểm CSVC, đồ dùng trang thiết bị dạy học, đồ chơi Công tác đạo chuyên đề “ Xây dựng môi trường giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm"”; chuyên đề “ Làm đồ dùng đồ chơi tự tạo” Chỉ đạo việc thực tổ chức hoạt động, xây dựng hồ sơ, giáo án tốt MGL A1 – MGL A2 khu vực trung tâm ( Hình ảnh góc chơi ngồi trời giáo viên làm đồ chơi vật liệu phế thải) 12 Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường Mầm non Hải Ba Qua đạo điểm, giáo viên học tập thực tốt nhiệm vụ chuyên môn Chất lượng giáo dục trẻ nâng lên * Đánh giá chất lượng giáo dục, khảo sát chất lượng: Đánh giá đúng, thực chất kết giáo dục trẻ, đánh giá lần năm học (Lần vào tháng 11, lần vào tháng 4) Qua đánh giá kết giáo viên, cán quản lý phải có kiểm tra xác suất, thực chất kết Từ có biện pháp đạo tích cực, bổ sung thiếu sót, kịp thời chấn chỉnh, bồi dưỡng cho giáo viên cách đánh giá, phát cháu có kiến thức cịn hạn chế để bồi dưỡng, ơn luyện thêm * Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi: Đối với trẻ, đồ chơi công cụ quan trọng thiếu Hoạt động vui chơi hoạt động chủ đạo trẻ việc “Học mà chơi, chơi mà học” giúp cho trẻ nắm kiến thức bản, ôn luyện củng cố kiến thúc cho trẻ qua hoạt động vui chơi Vì vậy, việc phát động phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi việc làm thường xuyên, tháng giáo viên làm đồ chơi từ năm học 2016-2017 đến năm học 2017-2018 nhà trường hai lần hội thi làm đồ dùng, đồ chơi cấp trường Do đó, số lượng đồ chơi, đồ dùng tăng lên 3.6 Giải pháp 6: Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá: Kiểm tra việc làm thường xuyên, kiểm tra nhiều hình thức, kiểm tra toàn diện, chuyên đề, kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra đột xuất Kiểm tra toàn diện 30% giáo viên; Kiểm tra chuyên đề giáo viên kiểm tra lần/năm Việc kiểm tra đột xuất số nội dung: Kiểm tra việc thực chương trình, kiểm tra hồ sơ, giáo án, kiểm tra thực chế độ sinh hoạt, kiểm tra việc đánh giá chất lượng Kiểm tra kỹ trẻ: Vở tập tô, làm quen tốn, tạo hình, loại theo hướng dẫn cấp Qua kiểm tra, uốn nắn số sai lệch giáo viên công tác giáo dục Từ có biện pháp đạo cụ thể giúp cho giáo viên ôn luyện kiến thức, xây dựng kế hoạch bối dưỡng giúp cho trẻ có chất lượng giáo dục tốt 13 Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường Mầm non Hải Ba 3.6 Biện pháp 6: Phối kết hợp với gia đình, cộng đồng để giáo dục trẻ: Đối với trẻ mầm non, thực công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, chăm sóc, ni dạy trẻ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Bởi vậy, trường tổ chức phối kết hợp với phụ huynh qua họp phụ huynh toàn trường qua lần năm; tồn trường xây dựng góc tun truyền qua góc tuyên truyền điều cha mẹ cần biết nhằm giúp cho phụ huynh nắm số kiến thức giáo dục, rèn luyện cho trẻ có thói quen, hành vi văn minh giao tiếp, biết yêu thương q trọng giáo, bố mẹ, người lớn Có thói quen nề nếp học tập, hoạt động, từ chất lượng giáo dục tăng lên, trẻ năm vững kiến thức, kỹ năng, trả lời hồn nhiên, nhanh nhẹn, mạnh dạn, tự tin * Kết đạt được: Trong năm học 2017-2018 nhờ có giải pháp đạo phận chuyên môn mà chuyên môn củng giáo viên xây dựng kế hoạch cách khoa học, chất lượng giáo dục trẻ nâng cao so với đầu năm học 2016-2017 cụ thể sau: T Năm học T Kết chất lượng độ tuổi 25-36 tháng 3-4 T 4-5 T Tổng cộng 5-6 T tuổi ĐYC CĐY C ĐYC CĐYC ĐYC CĐYC ĐYC 93,5 CĐ YC 6,5 ĐYC 365,2 12,5 91 93,2 6,8 2016-2017 87,5 2017-2018 90.5 9.5 94.8 5.2 98.0 2.0 98.5 1.5 381.8 Theo kết khảo sát phòng giáo dục năm học 2016-2017 chất lượng nhà trường đứng thứ 12 so với toàn Huyện Sang năm học 2017-2018 kết khảo sát chất lượng phịng giáo dục chất lượng nhà trường vươn lên thứ toàn Huyện Như chất lượng chăm sóc giáo dục nhà trường có chuyển biến tích cực - Kết đạt trẻ: 14 CĐ YC 91,3 95,5 Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường Mầm non Hải Ba Trẻ hồn nhiên mạnh dạn hoạt động, hứng thú, phát huy tính tích cực, mở rộng hiểu biết hoạt động chung, hoạt động góc, trẻ biết thể ý kiến, ý định hành động, lời nói, kỹ giao tiếp ngơn ngữ, trí tưởng tượng sản phẩm… - Kết đạt giáo viên: Biết cách xếp môi trường học tập phù hợp với độ tuổi, biết lồng ghép đan xen môn, say mê sưu tầm sử dụng sáng tạo vật liệu sẵn có vào tiết dạy hoạt động, biết lựa chọn phương pháp linh hoạt đáp ứng theo yêu cầu hoạt động theo chủ điểm - Kết đạt phụ huynh: Tin tưởng gửi vào nhà trường, quan tâm đến chương trình học trẻ có nhu cầu học tập Nhiệt tình sưu tầm ủng hộ nhà trường đồ dùng, đồ chơi sẵn có địa phương, tạo mơi trường học tập thuận lợi cho nhà trường Kết luận kiến nghị 4.1 Kết luận Ngành học mầm non tảng ngành giáo dục đào tạo, chất lượng giáo dục trẻ tốt góp phần vào việc xây dựng phát triển trường học, đưa chất lượng giáo dục đảm bảo yêu cầu xây dựng thương hiệu trường yếu tố quan trọng việc hình thành phát triển tồn diện Đức - Trí – Thể - Mỹ Hình thành nhân cách người XHCN, tạo tiền đề vững cho trẻ bước vào trường tiểu học tốt Muốn đạt điều đó, người cán quản lý phải gương mẫu đầu hoạt động, học tập, nghiên cứu, đạo sát việc đánh giá chất lượng giáo dục, đưa chất lượng giáo dục ngày lên đáp ứng với yêu cầu đổi góp phần thực Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước 4.2 Kiến nghị Phịng giáo dục thường xuyên mở chuyên đề đúc rút kinh nghiệm thực chương trình giáo dục mầm non Tăng cường kinh phí cho giáo dục mầm non để mua sắm trang thiết bị dạy học phục vụ thiết thực cho việc chăm sóc giáo dục trẻ 15 Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường Mầm non Hải Ba Đầu tư sở vật chất Sớm thi cơng dự án xây dựng trường để nhà trường có đủ phịng học đáp ứng u cầu chăm sóc giáo dục mầm non Cán quản lý đổi phương pháp quản lý cho phù hợp với điều kiện thực tế công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Lựa chọn giáo viên có trình độ chun mơn vững, tín nhiệm cao tập thể giáo viên làm công tác tổ trưởng; tạo điều kiện tốt cho đội ngũ tổ trưởng làm việc phát huy lực Trên sáng kiến kinh nghiệm thân việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ áp dụng trình thực Trường Mầm non Hải Ba Kính mong góp ý chân thành hội đồng khoa học để thân có thêm nhiều kinh nghiệm đạo tốt Tôi xin trân thành cám ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG Hải Ba, Ngày 27 tháng năm 2018 ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN Tôi viết, không chép nội dung người khác Người viết Nguyễn Thị Hà Nhi 16 Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường Mầm non Hải Ba TÀI LIỆU THAM KHẢO chương trình giáo dục Mầm non ban hành theo thông tư 28/2016/TTBGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Sách tâm lý trẻ tuổi mầm non Các tập san giáo dục Mầm non Một số chuyên đề giáo dục Mầm non Các chuyên san, Báo Giáo dục & Thời đại Nhiệm vụ năm học Sở, Phòng giáo dục, trường mầm non Hải Ba 17 .. .Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường Mầm non Hải Ba Đề tài: Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường mầm non Hải Ba Xã Hải. .. tìm số giải pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non Hải Ba sau Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục Trường mầm non Hải Ba 3.1... kỹ cao 10 Một số giải pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường Mầm non Hải Ba (Hình ảnh trẻ học chơi viên đá vẽ số chữ cái) Vì vậy, việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số giải pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục ở trường mầm non hải ba , SKKN một số giải pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục ở trường mầm non hải ba