0

Tuan 14 Chu Dat Nung tiep theo

26 2 0
  • Tuan 14 Chu Dat Nung tiep theo

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2021, 05:32

Nàng công chúa phục quá quá, thì thào với chàng kị sĩ : - Thế mà chúng mình mới chìm xuống nước đã vữa ra cộc tuếch: tuếch : Đất Nung đánh một câu cốc lọ thủy thủy tinh - Vì các đằng [r] (1)MÔN: TẬP ĐỌC BÀI: CHÚ ĐẤT NUNG (TT) GV: Huỳnh Thị Ngọc Dung (2) 1.Học sinh đọc đoạn 1, đoạn và trả lời câu hỏi: Cu Chắt có những đồ chơi gì? Chúng khác thế nào? Cu Chắt có đồ chơi là chàng kị sĩ cưỡi ngựa bảnh,một Đọccông đoạnchúa vàngồi nêu nội dung nàng lầu bài son và chú bé đất Chúng khác là chàng kị sĩ cưỡi ngựa và nàng công chúa Chú Đất canbột đảm, muốn khỏe mạnh, làm đất đượcbé làm màu sắc trở sặc thành sỡ cònngười chú bé được nặn được sét nhiều việc có ích đã dám nung mình lửa đỏ (3) Thứ năm ngày tháng 12 năm 2016 Tập đọc: (4) (5) Thứ năm ngày tháng 12 năm 2016 Tập đọc: Chú Đất Nung (tt) •Ý nghĩa: Luyện đọc Nguyễn Kiên Tìm hiểu bài (6) Thứ năm ngày tháng 12 năm 2016 Tập đọc Chú Đất Nung (tt) Nguyễn Kiên Bài văn đựợc chia làm đoạn: Đoạn 1: Hai người bột tìm công chúa Đoạn 2: Gặp công chúa chạy trốn Đoạn 3: Chiếc thuyền mảnh cho se bột lại Đoạn 4: Hai người bột tỉnh dần…thủy tinh mà (7) Thứ năm ngày tháng 12 năm 2016 Tập đọc Chú Đất Nung (tt) Nguyễn Kiên Ý nghĩa: Luyện đọc: - buồn tênh - hoảng hốt - nước xoáy - cộc tuếch -Kẻ nào đã bắt nàng tới đây? -Lầu son của nàng đâu? -Chuột ăn rồi ! -Sao trông anh khác thế? Tìm hiểu bài: (8) Thứ năm ngày tháng 12 năm 2016 Tập đọc Chú Đất Nung (tt) Nguyễn Kiên Ý nghĩa: Luyện đọc: - buồn tênh - hoảng hốt - nước xoáy - cộc tuếch -Kẻ nào đã bắt nàng tới đây? -Lầu son của nàng đâu? -Chuột ăn rồi ! -Sao trông anh khác thế? Tìm hiểu bài: (9) Học sinh luyện đọc theo cặp (10) Thứ năm ngày tháng 12 năm 2016 Tập đọc Chú Đất Nung (tt) Nguyễn Kiên Ý nghĩa: Luyện đọc: - buồn tênh - hoảng hốt - nước xoáy - cộc tuếch Tìm hiểu bài: (11) Tìm hiểu bài * Đọc thầm đoạn 1,2 và trả lời câu hỏi: -Kể lại tai nạn hai người bột ? - Hai người bột sống lọ thủy tinh buồn chán, lão chuột già cạy nắp tha nàng công chúa vào cống, chàng kị sĩ phi ngựa tìm công chúa và bị chuột lừa vào cống Hai người gặp và cùng chạy trốn Chẳng may họ bị lật thuyền và ngã xuống sông Vậy đoạn 1, đoạn kể lại chuyện gì? Kể lại tai nạn của hai người bột (12) Thứ năm ngày tháng 12 năm 2016 Tập đọc Chú Đất Nung (tt) Nguyễn Kiên Ý nghĩa: Luyện đọc: - buồn tênh - hoảng hốt - nước xoáy - cộc tuếch Tìm hiểu bài: Kể lại tai nạn của hai người bột (13) * Đọc thầm đoạn và trả lời câu hỏi: Đất Nung đã làm gì thấy hai người bột gặp nạn ? Khi thấy hai người bột gặp nạn chú liền nhảy xuống, vớt họ lên bờ phơi nắng cho se bột lại (14) Thứ năm ngày tháng 12 năm 2016 Tập đọc Chú Đất Nung (tt) Luyện đọc - buồn tênh - hoảng hốt - nước xoáy - cộc tuếch Nguyễn Kiên Tìm hiểu bài Tai nạn của hai người bột Đất Nung cứu bạn (hai người bột) (15) Vì chú Đất Nung có thể nhảy xuống nước cứu hai người bột ? Vì Đất Nung đã được nung lửa, chịu được nắng mưa, nên không sợ nước, không sợ bị nhũn chân tay gặp nước hai người bột (16) (17) Đọc thầm đoạn và trả lời câu hỏi: Nàng công chúa thì thào với chàng kị sĩ điều gì? Chúng mình mới chìm xuống nước đã vữa Học sinh thảo luận nhóm đôi Theo em, câu nói cộc tuếch của Đất Nung có ý nghĩa gì? *Câu nói đó có ý khuyên người ta cần phải rèn luyện mới cứng cáp, chịu được thử thách, khó khăn, trở thành người có ích (18) Thứ năm ngày tháng 12 năm 2016 Tập đọc Chú Đất Nung (tt) Nguyễn Kiên Ý nghĩa: Luyện đọc - buồn tênh - hoảng hốt - nước xoáy - cộc tuếch Tìm hiểu bài: Kể lại tai nạn của hai người bột Đất Nung cứu bạn(hai người bột) Muốn trở thành người có ích phải rèn luyện (19) Vậy Đất Nung là người thế nào? Chú Đất Nung nhờ dám nung mình lửa đã trở thành người hữu ích, chịu được nắng mưa, cứu sống được người khác (20) Thứ năm ngày tháng 12 năm 2016 Tập đọc Chú Đất Nung (tt) Nguyễn Kiên Ý nghĩa: Chú Đất Nung nhờ dám nung mình lửa đã trở thành người hữu ích, cứu sống được người khác Luyện đọc - buồn tênh - hoảng hốt - nước xoáy - cộc tuếch Tìm hiểu bài: Kể lại tai nạn của hai người bột Đất Nung cứu bạn(hai người bột) Muốn trở thành người hữu ích phải rèn luyện (21) Vậy đặt thêm tên khác cho truyện? Ai chịu rèn luyện, người đó trở thành hữu ích Lửa thử vàng, gian nan thử sức Đọc diễn cảm: Gọi học sinh đọc nối tiếp (22) Đọc diễn cảm: Hai người bột tỉnh dần, nhận bạn cũ thì lạ lạ quá, quá kêu lên : - Ôi, chính anh đã cứu chúng tôi đấy ? Sao trông anh khác khácthế thế?? - Có gì đâu, tớ nung lửa Bây giờ tớ có thể phơi nắng, phơi mưa hàng đời người Nàng công chúa phục quá quá, thì thào với chàng kị sĩ : - Thế mà chúng mình chìm xuống nước đã vữa cộc tuếch: tuếch : Đất Nung đánh câu cốc lọ thủy thủy tinh - Vì các đằng ấy lọ tinh mà Học sinh đọc nhóm đôi (23) Học sinh thi đọc diễn cảm Hai người bột tỉnh dần, nhận bạn cũ thì lạ quá, kêu lên : - Ôi, chính anh đã cứu chúng tôi đấy ? Sao trông anh khác ? - Có gì đâu, tớ nung lửa Bây giờ tớ có thể phơi nắng, phơi mưa hàng đời người Nàng công chúa phục quá, thì thào với chàng kị sĩ : - Thế mà chúng mình chìm xuống nước đã vữa Đất Nung đánh câu cộc tuếch : - Vì các đằng ấy lọ thủy tinh mà (24) Thứ năm ngày tháng 12 năm 2016 Tập đọc Chú Đất Nung (tt) Nguyễn Kiên Ý nghĩa: Chú Đất Nung nhờ dám nung mình lửa đã trở thành người hữu ích, cứu sống được người khác Luyện đọc - buồn tênh - hoảng hốt - nước xoáy - cộc tuếch Tìm hiểu bài: Kể lại tai nạn của hai người bột Đất Nung cứu bạn(hai người bột) Muốn trở thành người hữu ích phải rèn luyện (25) Củng cố: - Luyện đọc thêm bài này ở nhà - Kể lại câu chuyện trên cho người thân -Học thuộc lòng ý nghĩa -Trả lời lại câu hỏi bài tập đọc -Chuẩn bị bài sau Cánh diều tuổi thơ (26) (27)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 14 Chu Dat Nung tiep theo, Tuan 14 Chu Dat Nung tiep theo