0

Bài giảng tiếng việt 4 tuần 14 bài tập đọc chú đất nung

12 514 0
  • Bài giảng tiếng việt 4 tuần 14 bài tập đọc   chú đất nung

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2015, 21:13

Bài giảng Tiếng việt 4Tập đọcCHÚ ĐẤT NUNG Tập đọcĐọc bài “Văn hay chữ tốt” và trả lời câu hỏi:Câu 1: Vì sao Cao Bá Quát thường bị điểm kém?Câu 2: Sự việc gì xảy ra đã làm Cao Bá Quát phải ân hận?Câu 3: Cao Bá Quát quyết chí luyện viết chữ như thế nào? ♪ ♫♫♪♪♫ Tập đọc: Tập đọc:Chú Đất NungBài này chia thành 3 đoạnĐoạn 1: Từ đầu……..đi chăn trâu.Đoạn 2: Tiếp theo…….lọ thủy tinh.Đoạn 3: Phần còn lại Tập đọc:Lầu son,nắp tráp, phàn nàn,khoan khoái, Tập đọc:Câu1: Cu Chắt có những đồ chơi gì?Chúng khác nhau như thế nào?Câu 2: Chú bé Đất đi đâu và gặp chuyện gì?Câu 3: Vì sao chú bé Đất quyết địnhtrở thành chú Đất Nung?Câu 4: Chi tiết “nung trong lửa”tượng trưng cho điều gì? Tập đọcChú Đất NungĐọc thầm bài và thảo luận theo nhóm 6Để tìm nội dung bài.Nội dung: Chú bé Đất can đảm muốn trở thànhngười khỏe mạnh, làm được nhiều việc có íchđã dám nung mình trong lửa đỏ. Tập đọcChú Đất Nung*Hướng dẫn đọc diễn cảmÔng Hòn Rấm cười bảo:- Sao chú mày nhát thế? Đất có thể nung trong lửakia mà! Chú bé Đất ngạc nhiên hỏi lại:- Nung ấy ạ?- Chứ sao? Đã là người thì phải dám xông pha, làm đượcnhiều việc có ích.Nghe thế, chú bé Đất không thấy sợ nữa. Chú vui vẻ bảo:- Nào nung thì nung!Từ đấy, chú thành Đất Nung. Tập đọcChú Đất Nung Tiết học kết thúc,chúc quý Thầy Cô và các em khỏe! [...].. .Tập đọc Chú Đất Nung Tiết học kết thúc, chúc quý Thầy Cô và các em khỏe! ... đồ chơi gì? Chúng khác nào? Câu 2: Chú bé Đất đâu gặp chuyện gì? Câu 3: Vì bé Đất định trở thành Đất Nung? Câu 4: Chi tiết nung lửa” tượng trưng cho điều gì? Tập đọc Chú Đất Nung Đọc thầm thảo...  Tập đọc: Tập đọc: Chú Đất Nung Bài chia thành đoạn Đoạn 1: Từ đầu…… chăn trâu Đoạn 2: Tiếp theo…….lọ thủy tinh Đoạn 3: Phần lại Tập đọc: Lầu son,nắp tráp, phàn nàn, khoan khoái, Tập đọc: ... dung: Chú bé Đất can đảm muốn trở thành người khỏe mạnh, làm nhiều việc có ích dám nung lửa đỏ Tập đọc Chú Đất Nung *Hướng dẫn đọc diễn cảm Ông Hòn Rấm cười bảo: - Sao mày nhát thế? Đất nung
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tiếng việt 4 tuần 14 bài tập đọc chú đất nung , Bài giảng tiếng việt 4 tuần 14 bài tập đọc chú đất nung , Bài giảng tiếng việt 4 tuần 14 bài tập đọc chú đất nung