0

TIEU CHUAN FAIR TRADE RENO

59 1 0
  • TIEU CHUAN FAIR TRADE RENO

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 20:18

Tiêu chuẩn Fair trade là một tiêu chuẩn được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Đặc biệt liên quan đến thị trường nông sản khi tiến hành bán hàng sang thị trường châu âu thì không thể thiếu chứng nhận với tiêu chuẩn Fair Trade.Tiêu chuẩn Fiar Trade được xây dựng dựa trên 10 nguyên tắc và các tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng bao gồm:+ Cà phê+ Ca Cao+ Tiêu+ Rau+ ...Slide đào tạo này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ sở thành lập tiêu chuẩn Fair trade và hỗ trợ bạn tốt hơn trong việc hiểu về tiêu chuẩn theo đúng tinh thần của tiêu chuẩn THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG WFTO – FAIR TRADE HỒ VĂN BÌNH GIỚI THIỆU NỘI DUNG Điền tiêu đề Mục Tổng kết đích Phạm vi Nội dun g MỤC ĐÍCH Mục đích: Giới thiệu khái qt tiêu chuẩn thương mại công (WFTO - Fair Trade) PHẠM VI ÁP DỤNG ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG THƯƠNG MẠI 01 SẢN XUẤT 02 SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN 03 NÔNG SẢN 04 NỘI DUNG TIÊU CHUẨN WFTO – FAIR TRADE Title Thực thương mại cơng Thanh tốn công Nội dung tiêu chuẩn gồm Title Title Title Description of the contents Description of the contents Description of the contents Tạo hội Minh cho tổ chức/ bạch NLD có hồn giải trình cảnh khó WFTO – FAIR TRADE Title Khơng LD trẻ em, LD cưỡng Đảm bảo điều kiện làm việc Nâng cao lực Nội dung tiêu chuẩn gồm Title Title Title Description of the contents Description of the contents Description of the contents Không phân biệt đối xử, tự hiệp NÂNG CAO NĂNG LỰC 45 VIII.1 YÊU CẦU BẮT BUỘC  8.1 Xây dựng lực cần thiết NLD/ đơn vị gia công/ NCC tổ chức Tổ chức thiết lập mục tiêu đào tạo trình xây dựng lực cần thiết NLD/ Đơn vị gia công/ NCC tổ chức - Kế hoạch đào tạo phải bao gồm yêu cầu sau: + Nguyên tắc + Nguyên tắc + Nguyên tắc + Nguyên tắc + Nguyên tắc + Nguyên tắc 10 46 VIII.1 YÊU CẦU BẮT BUỘC  8.2 Hỗ trợ NCC sản phẩm FT hoàn thiện lực cần thiết đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn WFTO, lực sản xuất, lực quản lý, hệ thống quản lý, khả tiếp cận thị trường,… phù hợp với quy mô sản xuất  8.3 Đảm bảo đơn vị FTNs FTSO’s nâng cao lực đào tạo nguyên tắc FT đặc biệt ý: - Tiếp cận thị trường cho NCC có hồn cảnh thiệt thịi - Ghi nhãn sản phẩm theo yêu cầu WFTO - Mối quan hệ thương mại công - Nâng lực lực quyền hạn NSX NLD - Nâng cao nhận thức người sử dụng 47 THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG 48 IX.1 YÊU CẦU BẮT BUỘC  9.1 Thúc đẩy FT - Tổ chức phải thực quảng cáo/ nâng cao nhận thức nguyên tắc FT nội bên (NCC, KH) phù hợp với phạm vi tổ chức - Đối với sản phẩm FTO liên kết với người tiêu dùng, FTN, FTSO mong đợi để giáo dục người tiêu dùng  9.2 Tổ chức tham gia vào hoạt động nâng cao nhận thức nguyên tắc FT (Bảo vệ quyền lợi cho NLD nữ, xóa đói – giảm nghèo, phân biệt đối xử) Tổ chức cần tham gia cào cộng đồng WDTO địa phương, quốc gia theo quy mơ hoạt động tổ chức (Có thể phối hợp đối tác mạng FT cục bộ) 49 IX.1 YÊU CẦU BẮT BUỘC  9.3 Tổ chức phải trung thực trình tiếp thị, quảng cáo  9.4 - Tiêu chí lựa chọn NCC, đối tác tổ chức phải bao gồm cam kết thực nguyên tắc WFTO - Tổ chức phải đảm bảo NCC bạn phải đáp ứng tiêu chí lựa chọn NCC/ đối tác - Các đơn vị NCC/ đối tác tổ chức phải tiến hành đánh giá phù hợp với tổ chức thứ cung cấp sản phẩm vào chuỗi cung ứng WFTO vòng 03 năm - Thiết lập trình theo dõi khiếu nại thành viên vi phạm tiêu chí lựa chọn NCC/ đối tác bạn - Các khiếu nại bên liên quan đến việc sử dụng logo WFTO thành viên tổ chức phải cập nhật vào trình tiếp nhận khiếu nại 50 IX.1 YÊU CẦU BẮT BUỘC 9.5 - Các thành viên bạn phải đảm bảo năm chuỗi cung ưng WFTO - Tổ chức làm việc WFTO để tạo điều kiện cho tổ chức thành viên khác (Thành viên lớn bạn) đánh giá phù hợp với đơn vị thứ chứng nhận WFTO - Hệ thống Tổ chức phải công nhận phù hợp với WFTO 51 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 52 X.1 YÊU CẦU BẮT BUỘC 10.1 Tổ chức phải tuân thủ yêu cầu pháp luật bảo vệ môi trường 10.2 Giảm thiểu tác động: + Thiết lập sách bảo vệ môi trường văn (Thể cam kết giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường từ hoạt động sản xuất, gia tăng tác động tích cực) + Trường hợp phát sinh cố môi trường nghiệm trọng tổ chức phải thực HĐKP theo khuyến cáo WFTO muốn tiếp tục thành viên WFTO 53 X.1 YÊU CẦU BẮT BUỘC 10.3 Tổ chức phải thực giám sát việc thực yêu cầu môi trường NLD/ NCC (Kể phương diện đào tạo) 10.4 Thực đào tạo/ hỗ trợ NCC sản phẩm FT việc giảm thiểu tác động môi trường thúc đẩy cải tiến công nghệ sản xuất đảm bảo tiết kiệm/ giảm tiêu thụ lượng, phát thải, … 10.5 Đóng gói vận chuyển: Tổ chức phải sử dụng vật liệu tái chế dễ phân hủy sinh học để đóng gói chọn phương pháp vận chuyển hiệu lượng 54 CÁC TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM LIÊN QUAN MÍA ĐƯỜNG • Áp Dụng: Nhà sản xuất kinh doanh mía đường CA CAO • Áp Dụng: Nhà sản xuất kinh doanh Ca cao (26/02/2019 hiệu lực) NGŨ CỐC • Áp Dụng: Nhà sản xuất kinh doanh ngũ cốc (15/06/2016 hiệu lực) CÂY CĨ SỢI • Áp Dụng: Mua bán bơng hạt, nhà chế biến TRÁI CÂY • Áp Dụng: Nhà sản xuất kinh doanh trái tươi MẬT ONG • Áp Dụng: Nhà sản xuất kinh doanh mật ong (Hiệu lực: 15/05/20216) THẢO MỘC, GIA VỊ • Áp Dụng: Mua bán gia vị, thảo mộc HẠT • Áp Dụng: Mua bán hạt (hạt dưa, ) QUẢ/HẠT CÓ DẦU RAU • Áp Dụng: mua bán loại quả/ hạt có dầu • Áp Dụng: Mua bán gia vị, thảo mộc SƠ CHẾ TRÁI CÂY/ RAU • Áp Dụng: Mua bán sản phẩm trái cây, rau sơ chế trước chế biến TRÀ • Áp Dụng: Mua bán trà (chè) Q&A 59 ... chuẩn thương mại công (WFTO - Fair Trade) PHẠM VI ÁP DỤNG ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG THƯƠNG MẠI 01 SẢN XUẤT 02 SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN 03 NÔNG SẢN 04 NỘI DUNG TIÊU CHUẨN WFTO – FAIR TRADE Title Thực thương mại... Description of the contents Tạo hội Minh cho tổ chức/ bạch NLD có hồn giải trình cảnh khó WFTO – FAIR TRADE Title Không LD trẻ em, LD cưỡng Đảm bảo điều kiện làm việc Nâng cao lực Nội dung tiêu chuẩn... Description of the contents Description of the contents Không phân biệt đối xử, tự hiệp WFTO – FAIR TRADE Title Bảo vệ môi trường Nội dung tiêu chuẩn gồm Title Description of the contents Thúc
- Xem thêm -

Xem thêm: TIEU CHUAN FAIR TRADE RENO, TIEU CHUAN FAIR TRADE RENO