0

De thu THPT quoc gia nam 2017 moi Co dap an

6 1 0
  • De thu THPT quoc gia nam 2017 moi Co dap an

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 19:10

Ý nghĩa của những thắng lợi trên mặt trận quân sự trong đông-xuân 1964-1965 là: Thắng lợi quân sự lớn, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt[r] (1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DIÊU ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2017 Môn: Lịch sử – Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đê C©u : A C©u : A B C D C©u : A B C D C©u : A C C©u : A C C©u : A B C D C©u : A B C D C©u : A B C D C©u : A B C D Ai là người đại diện cho Liên Xô tham dự Hội nghị Ianta? Yelsin B Lê nin C Putin D Xtalin Nội dung nào không phải là biểu xu toàn cầu hóa? Sự đời và hoạt động có hiệu tổ chức liên minh EU Sự phát triển và vai trò ngày càng to lớn các công ty xuyên quốc gia Sự đời các tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực Sự phát triển nhanh chóng thương mại giới Mâu thuẫn xã hội Việt Nam thời kỳ khủng hoảng kinh tế (1929-1933) là: Mâu thuẫn nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp, vô sản với tư sản Mâu thuẫn vô sản với tư sản Mâu thuẫn dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ phong kiến Mâu thuẫn vô sản với tư sản, nông dân với địa chủ phong kiến Sách lược đối ngoại Đảng ta thời gian từ tháng 9/1945 đến tháng 2/1946 là: Hòa Tưởng, B Hòa Pháp, đuổi Tưởng đuổi Pháp Hòa hoãn D Hòa Tưởng, đánh Pháp với Pháp và Tưởng Xu hòa hoãn Đông – Tây xuất từ nào? Cuối B Cuối năm 80 năm 70 Đầu D Đầu năm 80 năm 70 Sự khác hai giai đoạn cách mạng khoa học-kỹ thuật là gì? Giai đoạn 2, cách mạng khoa học – kỹ thuật diễn theo chiều sâu, tập trung trên lĩnh vực công nghệ Trong giai đoạn 1, phát minh kỹ thuật bắt nguồn từ cải tiến kỹ thuật Từ giai đoạn 2, khoa học đã trước, mở đường cho kỹ thuật phát triển Trong giai đoạn 1, tập trung phát triển các khoa học Quyết định nào sau đây không phải là định Hội nghị Ianta? Thỏa thuận khu vực đóng quân các nước phát xít và phan chia phạm vi ảnh hưởng châu Âu và châu Á Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Thành lập tổ chức Liên Hiệp quốc nhằm trì hòa bình, an ninh giới Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh Chiến tranh lạnh đánh dấu kiện: Chiến tranh giới thứ hai kết thúc (1945) Sau các Đông Âu tuyên bố hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân và tiến hành xây dựng CNXH 1949 Khi Tổng thống Truman đọc diễn văn trước Quốc hội Mỹ, kêu gọi đẩy mạnh hoạt động chống Liên Xô và các nước XHCN (3/1947) Mỹ đưa “Kế hoạch Mác-san”, các nước tư phương Tây chấp thuận (6/1947) Mục tiêu chung cách mạng hai miên sau Hiệp định Giơ ne vơ là gì? Kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân phạm vi nước, thực hòa bình, thống đất nước Kháng chiến chống Mỹ miền Nam, xây dựng CNXH miền Bắc Kháng chiến chống Mỹ miền Nam, thực cách mạng ruộng đất miền Bắc (2) C©u 10 : A B C D C©u 11 : A C C©u 12 : A B C D C©u 13 : A C C©u 14 : A B C D C©u 15 : A C C©u 16 : A B C D C©u 17 : A B C D C©u 18 : Đặc điểm quan hệ quốc tế sau Chiến tranh giới thứ hai là: Có phân tuyến triệt để, mâu thuẫn sâu sắc các nước TBCN Các nước tư thắng trận xác lập vai trò lãnh đạo giới, nô dịch các nước bại trận Có đối đầu căng thẳng, mâu thuẫn sâu sắc hai phe TBCN và XHCN Diễn đối đầu liệt các nước đế quốc lớn nhằm giành thị trường và phạm vi ảnh hưởng Bước vào mùa khô thứ hai (đông-xuân 1966-1967), Mỹ đã tiến hành bao nhiêu hành quân chiến lược? 890 B 895 hành quân chiến lược hành quân chiến lược 980 D 450 hành quân chiến lược hành quân chiến lược Nhóm các nước sáng lập ASEAN đã tiến hành công nghiệp hóa thay xuất với mục tiêu gì? Xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng kinh tế tự chủ Xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa Tận dụng nguyên liệu có nhiều nước mình và nguồn nhân lực dồi dào Tập trung đầu tư vào các ngành công nghiệp then chốt để tạo tiền đề cất cánh Cách mạng khoa học-công nghệ nào? Những năm B Những năm 60 kỷ XX 70 kỷ XX Những năm D Những năm 50 kỷ XX 40 kỷ XX Vấn đê quan trọng và cấp bách đặt cho các nước Đồng minh chiến II đã bước vào giai đoạn kết thúc là: Nhanh chóng đánh bại các nước phát xít, tổ chức lại giới sau chiến tranh, phân chia chiến phí các nước thắng trận Nhanh chóng đánh bại các nước phát xít, tổ chức lại giới sau Đức đầu hàng, phân chia thành chiến thắng các nước thắng trận Nhanh chóng đánh bại các nước cộng sản, tổ chức lại giới sau chiến tranh, phân chia thành chiến thắng các nước thắng trận Nhanh chóng đánh bại các nước phát xít, tổ chức lại giới sau chiến tranh, phân chia thành chiến thắng các nước thắng trận Tổng thống nào nước Mỹ đã định áp dụng chiến lược “Chiến tranh cục bộ” miên Nam Việt Nam? Tổng thống B Tổng thống Giôn xơn Ken nơ Tổng thống D Tổng thống Ních xơn Aixenhao Chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950 có điểm gì khác so với chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947? Là chiến dịch có phối hợp chiến trường chính và các chiến trường nước Là chiến dịch phòng thủ có quy mô quân đội ta Là chiến dịch có quy mô lớn đầu tiên quân đội ta Là chiến dịch có quy mô lớn đầu tiên quân ta chủ động mở Phong trào cách mạng 1936-1939 có gì khác so với phong trào cách mạng 1930-1931? Phong trào tập trung đấu tranh đòi giảm tô, giảm tức, xóa nợ cho nông dân Phong trào tập trung vào nhiệm vụ phản đế Phong trào tập trung đấu tranh đòi cải thiện đời sống, tự dân chủ, hòa bình Phong trào tập trung đấu tranh đòi Đông Dương tự trị Chiến tranh lạnh KHÔNG tạo ra: (3) A B C D C©u 19 : A B C D C©u 20 : A B C D C©u 21 : A C C©u 22 : A B C D C©u 23 : A B C D C©u 24 : A B C D C©u 25 : A C C©u 26 : Những xung đột liệt trên lĩnh vực chính trị Liên Xô và Tây Âu Những đối lập, mâu thuẫn các nước thuộc phe XHCN và TBCN trên lĩnh vực văn hóa Những xung đột trực tiếp quân Liên Xô và Mỹ Những mâu thuẫn sâu sắc trên lĩnh vực kinh tế Liên Xô và Tây Âu Ý nghĩa thắng lợi trên mặt trận quân đông-xuân 1964-1965 là: Thắng lợi quân lớn, đánh dấu sụp đổ hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” miền Nam Việt Nam Thắng lợi đánh dấu sụp đổ chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Thắng lợi quân lớn, chứng tỏ quân dân miền Nam có thể đánh bại chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân Mỹ Thắng lợi quân lớn đánh dấu sụp đổ hoàn toàn quốc sách “ấp chiến lược” địch Nguồn gốc cách mạng công nghiệp kỷ XVIII-XIX và cách mạng khoa học – công nghệ là do: Những đòi hỏi sống nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần người Những đòi hỏi sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần người Chạy đua vũ trang các cường quốc lớn trên giới Cả A và B đúng Những tỉnh nào đây giành chính quyên thắng lợi tỉnh lị sớm nước? Bắc Ninh, B Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Nam, Nam Định Hải Dương, Quảng Nam, Hà Tĩnh Bắc Giang, D Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Nam, Hà Nội Hải Dương, Quảng Nam, Hà Tĩnh Ý nào sau đây không phải là nguyên tắc hoạt động ASEAN? Hợp tác lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại và an ninh chung Hợp tác phát triển có hiệu các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội Tôn throng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước, không can thiệp vào công việc nội nước Không sử dụng vũ lực đe dọa vũ lực, giải các tranh chấp biện pháp hòa bình Xô – Mỹ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh bối cảnh nào? Cách mạng giải phóng dân tộc châu Phi giành thắng lợi to lớn: năm có 17 nước châu Phi giành độc lập Cả hai bị “suy giảm” mạnh trên nhiều mặt, Nhật Bản, Tây Âu vươn lên mạnh mẽ Các nước Đông Âu đã giành thắng lợi quan trọng công xây dựng đất nước Tất các ý trên Đảng ta nhận định nào vê tác động xu hướng toàn cầu hóa Việt Nam? Xu hướng toàn cầu hóa là hội đồng thời là thách thức lớn phát triển dân tộc Xu hướng toàn cầu hóa là thách thức lớn các nước kém phát triển đó có Việt Nam Xu hướng toàn cầu hóa là hội lớn để Việt Nam vươn lên, đại hóa đất nước Xu hướng toàn cầu hóa là không có ảnh hưởng gì công xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Đối tượng đấu tranh chủ yếu cách mạng Việt Nam là: Đế quốc, B Đế quốc, tay sai địa chủ Địa chủ, tư D Tư sản, đế quốc sản Hội nghị thành lập ASEAN diễn đâu? (4) A Băng Cốc, B Giacácta, Inđônêxia Thái Lan C Hà Nội, D Xingapo Việt Nam C©u 27 : Chiến thắng nào khẳng định quân dân miên Nam có thể đánh bại quân chủ lực Mỹ “Chiến tranh cục bộ”? A Chiến thắng B Chiến thắng mùa khô 1965-1966 Núi Thành C Chiến thắng D Chiến thắng Vạn Tường mùa khô 1966-1967 C©u 28 : Phong trào “Đồng khởi” đã diễn đầu tiên đâu? Bình Định, Bình Định, A B Quảng C Bến Tre D Tây Ninh Ninh Thuận Ngãi C©u 29 : Cuộc Tổng tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954, ta đã buộc địch phải phân tán binh lực trên chiến trường địa điểm nào theo trình tự thời gian? A Điện Biên Phủ  Mường Sài  Xê nô Plâyku B Điện Biên Phủ  Luông Phabang  Xê nô Plâyku C Điện Biên Phủ  Xê nô  Plâyku  Luông Phabang, Mường Sài D Điện Biên Phủ  Xê nô  Luông Phabang, Mường Sài Plâyku C©u 30 : Điện Biên Phủ tổ chức thành phân khu, có bao nhiêu điểm? A phân khu, B phân khu, 49 điểm 45 điểm C phân khu, D phân khu, 49 điểm 59 điểm C©u 31 : Vấn đê ruộng đất cho dân cày đã khẳng định lần đầu tiên văn kiện nào Đảng? A Nghị B Cương lĩnh chính trị đầu tiên Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I C Nghị D Luận cương chính trị Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 10/1930 C©u 32 : Trong năm 1945, nhân dân các nước Đông Nam Á đã tận dụng thời gì để đứng lên giành độc lập dân tộc? A Nhật đầu B Đức đầu hàng Đồng minh hàng Đồng minh C Thế giới D Phe phát xít thắng, các nước đế quốc rút lui bùng nổ khủng hoảng kinh tế C©u 33 : Vạn Tường là vùng đất thuộc tỉnh: Quảng Quảng A B C Phú Yên D Bình Định Nam Ngãi C©u 34 : Mục tiêu kế hoạch Giônxơn – Mác Namara là gì? A Hoàn thành bình định miền Nam vòng 18 tháng (5) B C D C©u 35 : A C C©u 36 : A B C D C©u 37 : A B C D C©u 38 : A C C©u 39 : A B C D C©u 40 : A C ĐÁP ÁN: Hoàn thành bình định có trọng điểm miền Nam vòng năm Hoàn thành bình định miền Nam vòng 16 tháng Hoàn thành bình định miền Nam vòng 24 tháng Phong trào Đông Dương đại hội đã vận dụng hình thức đấu tranh nào? Bất hợp B Công khai, bất hợp pháp pháp Công khai, D Bán công khai, bán hợp pháp hợp pháp Ý nào sau đây không phải là mục đích Liên hợp quốc? Phát triển mối quan hệ hữu nghị các dân tộc Duy trì hòa bình và an ninh giới Tiến hành hợp tác quốc tế các nước trên sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự các dân tộc Giảm, miễn thuế quan cho các nước thành viên Khi quân Trung Hoa Dân quốc tiến vào nước ta, chúng đã có hành động: Sử dụng phận quân đội Nhật chờ giải giáp, đánh úp trụ sở chính quyền cách mạng Ngầm giúp đỡ, trang bị vũ khí cho quân Pháp, ủng hộ các hành động khiêu khích quân Pháp Cản trở mặt ngoại giao, vận động các nước lớn không công nhận nước VNDCCH Sách nhiễu chính quyền cách mạng, đòi cải tổ Chính phủ, thay đổi quốc kỳ, Hồ Chí Minh phải từ chức Chủ trương “Vô sản hóa” tổ chức nào phát động? Việt Nam B Việt Nam Quốc dân đảng Cách mạng đảng Hội Việt D Tân Việt cách mạng đảng Nam Cách mạng Thanh niên Cuộc khai thác thuộc địa Việt Nam lần thứ hai thực dân Pháp diễn hoàn cảnh nào? Thực dân Pháp gặp nhiều khó khăn, chiến tranh giới bước vào giai đoạn định Chiến tranh đã để lại hậu nặng nề, kinh tế Pháp gặp khó khăn; Pháp thị trường Nga và trở thành nợ Mỹ Kinh tế Pháp suy giảm, phong trào phản đối chiến trah, đòi cải thiện điều kiện sống công nhân và nhân dân lao động Pháp lên cao Pháp lâm vào khủng hoảng kinh tế nặng nề lịch sử “khủng hoảng thừa” Chọn từ ngữ đúng điên vào chỗ trống câu nói sau: “Đường lối chiến lược cách mạng Đảng ta là tiến hành tư sản dân quyền cách mạng và …… cách mạng để tới xã hội…….” Vô sản, B Thổ địa, chủ nghĩa cộng sản Thổ địa, D Vô sản, chủ nghĩa cộng sản (6) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án D A C D C A D C B C B A A D B D C C B D Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án C A B A B A B A D D B A B B C D D C B C (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thu THPT quoc gia nam 2017 moi Co dap an, De thu THPT quoc gia nam 2017 moi Co dap an