ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ CÓ ĐÁP ÁN 2

6 710 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2015, 15:32

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ CÓ ĐÁP ÁN 2 là tài liệu gồm đề thi thử và đáp án môn lý, mong sẽ giúp ích cho các bạn trong ôn thi đại học cao đẳng và giúp ích cho quý thầy cô trong quá trình giảng dạy. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN ________________ ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI THỬ LẦN II CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QUỐC GIA Tháng 04/2015 Môn thi: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi: 209 ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50 ) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Cho biết: Hằng số Plăng h = 6,625.10 -34 J.s; gia tốc rơi tự do là 2 10 .g m s − = , độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 -19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 (m/s); 1uc 2 = 931,5 MeV. Câu 1: Cho ba vật dao động điều hòa cùng biên độ A = 10cm nhưng tần số khác nhau. Biết rằng tại mọi thời điểm, li độ, vận tốc của các vật liên hệ với nhau bởi biểu thức: 3 1 2 1 2 3 x x x v v v + = .Tại thời điểm t, các vật cách vị trí cân bằng của chúng lần lượt là 6cm; 8cm và x 0 . Giá trị x 0 gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau: A. 7,8cm B. 9,0cm C. 8,7cm D. 8,5cm Câu 2: Cho hai sóng kết hợp đồng pha S 1 và S 2 tạo ra hệ thống giao thoa trên mặt nước. Xét đường tròn tâm S 1 bán kính S 1 S 2 . M 1 và M 2 lần lượt là cực đại giao thoa nằm trên đường tròn xa S 2 nhất và gần S 2 nhất. Biết M 1 S 2 – M 2 S 2 = 12cm, S 1 S 2 = 10cm. Trên đường nối hai nguồn có tối thiểu bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực tiểu? A. 4 B. 6 C. 5 D. 2 Câu 3: Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn quan sát là 2m. Ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng 0,5µm. Khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng bậc 4 trên màn là: A. 4mm B. 2,8mm C. 2mm D. 3,6mm Câu 4: Một dây đàn phát ra các họa âm có tần số 2964Hz và 4940Hz. Biết âm cơ bản có tần số nằm trong khoảng 380Hz đến 720Hz. Số họa âm mà dây có thể phát ra nằm trong khoảng 8kHz đến 11kHz là: A. 5 B. 7 C. 6 D. 8 Câu 5: Cho mạch RLC nối tiếp, các phần tử có giá trị cố định. Đặt vào hai đầu đoạn mạch này một hiệu điện thế xoay chiều có tần số thay đổi. Khi tần số góc của dòng điện là ω 0 thì cảm kháng và dung kháng có giá trị là Z L = 80Ω và Z C = 20Ω. Để có công suất lớn nhất thì ta phải thay đổi ω đến giá trị: A. 0,5ω 0 B. 2ω 0 C. 0,25ω 0 D. 4ω 0 Câu 6: Cuộn dây có độ tự cảm L = 159mH khi mắc vào hai đầu một hiệu điện thế một chiều U = 100V thì cường độ dòng điện là I =2A . Khi mắc cuộn dây vào điện áp xoay chiều có giá tri hiệu dụng U’ = 120V, tần số 50Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là: A. 2,4A B. 1,2A C. 4A D. 1,7A Câu 7: Một chất điểm khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc ω . Tại vị trí x 1 vật có vận tốc v 1 . Động năng cực đại của con lắc là: A. W đmax = 1 2 m( 2 4 1 x ω + 2 2 1 v ω ) B. W đmax = 1 2 m 2 ω ( 2 1 x + 2 1 v ) C. W đmax = 1 2 m( 2 1 x + 2 1 v ) D. W đmax = 1 2 m( 2 2 1 x ω + 2 1 v ) Trang 1/6 - Mã đề thi 209 Câu 8: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn thuần cảm, và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên điện trở là 100V, ở thời điểm mà điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là 100 6 V thì điện áp tức thời trên tụ là ( ) 200 6 V 3 Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là: A. 400V B. 200V C. 240V D. 200 3 V 3 Câu 9: Cho mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp, N là điểm nối giữa cuộn dây và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = U 0 cosωt(V), trong đó U 0 có giá trị không đổi, ω thay đổi được. Điều chỉnh ω để điện áp hiệu dụng trên tụ có giá trị cực đại, khi đó u AN lệch pha 1,249rad so với u AB , công suất tiêu thụ của mạch khi đó là 200W và hệ số công suất của đoạn mạch AN lớn hơn hệ số công suất của đoạn mạch AB. Khi điều chỉnh ω để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng A. 400W B. 200 2 W C. 200 3 W D. 400 3 W Câu 10: Cho đoạn mạch nối tiếp gồm hai đoạn AM và MB. Đoạn AM gồm một cuộn cảm có điện trở thuần và một tụ điện, đoạn MB chỉ chứa điện trở thuần. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, có tần số thay đổi được. Lần lượt đặt vào tần số là 30Hz và 60Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu hai đầu đoạn AM có cùng giá trị U 1 , lúc tần số điện áp là 40Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu AM là U 2 . So sánh U 1 và U 2 ta có: A. U 1 = U 2 B. U 1 > U 2 C. Chưa kết luận được D. U 1 < U 2 Câu 11: Nếu đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần L thì: A. Dòng điện tức thời chậm pha hơn điện áp tức thời π/2 B. Tần số dòng điện xoay chiều càng lớn thì dòng điện qua L càng khó C. Cuộn cảm không tiêu thụ công suất D. Các điều trên đều đúng Câu 12: Một ánh sáng đơn sắc có màu vàng có tần số f khi được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất là 1,5 với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên; ánh sáng này có : A. Màu vàng và tần số 1,5f B. Màu tím và tần số f C. Màu tím và tần số 1,5f D. Màu vàng và tần số f Câu 13: Từ một trạm phát sóng tại mặt đất, sóng điện từ được phát thẳng đứng hướng lên trên. Nếu thành phần từ hướng về hướng Đông thì thành phần điện hướng về hướng : A. Nam B. Thẳng đứng hướng xuống C. Tây D. Bắc Câu 14: Giới hạn quang điện của kẽm là 0,350μm, công thoát của kẽm lớn hơn công thoát của Na 1,4 lần. Giới hạn quang điện của Na là: A. 0,504 μm B. 0,49 μm C. 0,250μm D. 0,46 μm Câu 15: Cho một đoạn mạch gồm điện trở R = 100Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 4 10 3 − π F. Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 400 2 cos 2 (50πt + π)V. Cường độ hiệu dụng qua mạch khi đó là: A. 3A B. 10 A C. 3,83A D. 1A Câu 16: Một vật khối lượng m = 100g dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 10cos(2 πt + φ)cm, t tính bằng giây, lấy π 2 = 10. Hình chiếu lên trục Ox của hợp lực tác dụng lên vật có biểu thức: A. F x = 4sin(2πt + φ)N B. F x = − 0,4sin(2πt + φ)N C. F x = − 0,4cos(2πt + φ)N D. F x = − 4cos(2πt + φ)N Trang 2/6 - Mã đề thi 209 Câu 17: Đặt vào hai đầu đèn ống điện áp xoay chiều có biểu thức u = 250cos(120πt + π)V. Biết đèn chỉ sáng khi điện áp tức thời có độ lớn không nhỏ hơn 125 2 V. Thời điểm mà đèn tắt lần thứ 2015 là: A. 8059 480 B. 8061 480 s C. 8056 480 s D. 8057 480 s Câu 18: Một vật dao động điều hòa mà khoảng thời gian ngắn nhất vật đi qua vị trí li độ A x n = liên tiếp cũng bằng khoảng thời gian để vật đi được quãng đường dài nhất là A 3 giá trị của n là: A. n = 1 2 B. n = 2 C. n = 2 3 D. n = 2 Câu 19: Một học sinh dùng cân và đồng hồ đếm giây để đo độ cứng của lò xo. Dùng cân để cân vật nặng khối lượng m = 100g ± 2%. Gắn vật vào lò xo và kích thích cho con lắc dao động rồi dùng đồng hồ đếm giây đo thời gian của một dao động cho kết quả T = 2s ± 1%. Bỏ qua sai số của π. Sai số tương đối của phép đo là: A. 1% B. 3% C. 2% D. 4% Câu 20: Một vật thực hiện đồng thời hai động điều hòa cùng phương cùng tần số và vuông pha với nhau. Ở thời điểm t thì li độ của hai dao động thành phần là x 1 = 3cm, x 2 = 4cm, khi đó li độ của dao động tổng hợp là: A. 1cm B. 5cm C. 7cm D. 6cm Câu 21: Giới hạn quang điện của kẽm là 0,350 μm; của đồng là 0,300 μm. Nếu lần lượt chiếu bức xạ có bước sóng 0,32 μm vào một tấm kẽm tích điện dương và một tấm đồng tích điện âm đặt cô lập về điện thì: A. Tấm kẽm vẫn tích điện dương như trước, tấm đồng trở nên trung hòa về điện B. Tấm kẽm vẫn tích điện dương, tấm đồng tích điện âm như trước C. Điện tích của tấm kẽm càng lớn dần, tấm đồng mất dần điện tích âm D. Tấm kẽm và tấm đồng trở nên trung hòa về điện Câu 22: Để đo điện trở trong của một cuộn dây ta không thể dùng bộ dụng cụ: A. Vôn kế, am pe kế, nguồn điện xoay chiều B. Thiết bị đo công suất, am pe kế, nguồn điện xoay chiều C. Vôn kế, am pe kế, nguồn điện không đổi D. Đồng hồ đa năng hiện số Câu 23: Hai chất điểm P và Q lần lượt dao động trên trục Ox và Oy vuông góc với nhau tại O. Vị trí cân bằng của chúng trùng nhau tại O. Phương trình dao động của P và Q là ( ) x 8cos t cm 3 6 π π   = +  ÷   và ( ) y 6cos t cm 3 3 π π   = −  ÷   ; t tính theo đơn vị là giây. Thời điểm đầu tiên khoảng cách giữa P và Q nhỏ nhất thì li độ của Q là: A. − 4 3 cm B. 3 2 cm C. 0 D. 6cm Câu 24: Các mức năng lượng ở trạng thái dừng trong nguyên tử Hydro được tính theo công thức ( ) n 2 13,6 E eV n = − (n =1,2,3…). Bắn một electron có động năng W đ = 13,156eV vào nguyên tử Hydro ở trạng thái cơ bản. Giá trị động năng nhỏ nhất của electron đó sau va chạm với nguyên tử Hydro là: A. 0,4eV B. 0,1eV C. 0,544eV D. 0,444eV Câu 25: Một vật dao động điều hòa dọc theo một trục Ox. Vật đi từ vị trí M có li độ x M = − 4cm đến vị trí N với x N = 4cm trong khoảng thời gian là 0,25s. Vật đi tiếp 0,75s thì quay lại vị trí M thì đủ một chu kì. Tốc độ trung bình trong một chu kì là: A. 16cm/s B. 16 2 cm/s C. 8cm/s D. 32cm/s Trang 3/6 - Mã đề thi 209 Câu 26: Cho mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần; tụ điện có điện dung C. Tại thời điểm t 1 thì cường độ dòng điện là i 1 ; đến thời điểm t 2 = t 1 + LC 2 π thì điện áp giữa hai bản tụ là u 2 . Ta có mối liên hệ: A. Li 1 =Cu 2 B. Li 1 +Cu 2 =1 C. L 2 1 i +C 2 2 u = 1 D. L 2 1 i = C 2 2 u Câu 27: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 5cm và tần số góc là 4π rad/s. Tốc độ trung bình nhỏ nhất của vật trong thời gian ( ) 1 s 6 là: A. 30cm/s B. 60cm/s C. 45cm/s D. 15cm/s Câu 28: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại v max . Tần số dao động của vật là: A. max v A B. max v 2A C. max v A π D. max v 2 A π Câu 29: Trong khoảng thời gian 4 giờ đã có 75% số hạt nhân ban đầu của một đồng vị phóng xạ bị phân rã. Chu kỳ bán rã của đồng vị này là: A. 4 giờ B. 1 giờ C. 2 giờ D. 3 giờ Câu 30: Một sóng cơ lan truyền từ nguồn O dọc theo trục Ox với biên độ sóng không đổi, chu kỳ sóng là T và bước sóng là λ . Biết rằng tại thời điểm t = 0 phần tử tại O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, tại thời điểm 5T 6 phần tử tại M cách O một đoạn d 6 λ = có li độ là − 2cm. Biên độ sóng là: A. 2 3 cm B. 4 3 cm C. 4 3 cm D. 2 2 cm Câu 31: Vào cùng thời điểm nào đó, hai dòng điện xoay chiều có biểu thức i 1 = I 0 cos(ωt + φ 1 )A và i 2 = I 0 2 cos(ωt + φ 2 )A có cùng giá trị tức thời 0 I 2 (A) nhưng một dòng điện đang tăng và một dòng điện đang giảm. Hai dòng điện này lệch pha nhau: A. π/4 B. π/2 C. 7 π/12 D. π/6 Câu 32: Một sợi dây dài l = 1,2m hai đầu cố định có sóng dừng với hai tần số liên tiếp là 40Hz và 60Hz. Xác định tốc độ truyền sóng trên dây: A. 60m/s B. 48m/s C. 32m/s D. 24m/s Câu 33: Xét phản ứng n + 235 92 U → 140 93 58 41 Ce Nb+ + 3n + 7β − . Cho năng lượng liên kết riêng của 235 92 U là 7,7 MeV của 140 58 Ce là 8,43MeV; của 93 41 Nb là 8,7MeV. Năng lượng tỏa ra ở phản ứng trên bằng: A. 200MeV B. 179,8MeV C. 208,3MeV D. 176,3MeV Câu 34: Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật khác nhau thì: A. Giống nhau, nếu mỗi vật có nhiệt độ phù hợp B. Hoàn toàn khác nhau ở mọi nhiệt độ C. Giống nhau, nếu chúng có cùng nhiệt độ. D. Hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ Câu 35: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe sáng là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m, bước sóng ánh sáng là 0,6µm. Xét hai điểm M, N ở hai phía với O có tọa độ x M = 3,6mm và x N = -5,4mm. Trong khoảng MN( không tính M,N) có: A. 15 vân sáng, 14 vân tối B. 16 vân sáng, 15 vân tối C. 14 vân sáng, 15 vân tối D. 15 vân sáng, 16 vân tối Câu 36: Một vôn kế nhiệt được mắc vào hai đầu một đoạn để đo điện áp xoay chiều có biểu thức u = 220 2 cos(100 π t - 6 π )V. Tại thời điểm t = 1 200 s. Số chỉ của vôn kế là: A. 220V B. 110V C. 220 2 V D. 110 2 V Trang 4/6 - Mã đề thi 209 Câu 37: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lý tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng hai đầu thứ cấp để hở là 100V. Ở cuộn sơ cấp khi ta giảm bớt n vòng dây thì điện áp hai đầu hiệu dụng mạch thứ cấp để hở là U, nếu tăng n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng thứ cấp để hở là U/2. Giá trị của U là: A. 150V B. 173V C. 200V D. 100V Câu 38: Nguồn sáng thứ nhất có công suất P 1 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 λ = 450nm. Nguồn sáng thứ hai có công suất P 2 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 2 λ = 0,60 µm. Trong cùng một khoảng thời gian, tỷ số giữa số photon mà nguồn thứ nhất phát ra so với số photon thứ hai phát ra là 3:1. Tỷ số 1 2 P P là: A. 3 B. 9/4 C. 4/3 D. 4 Câu 39: Mạch LC thực hiện dao động tắt dần chậm. Sau 50 chu kỳ thì độ giảm tương đối năng lượng điện từ là 36%. Độ giảm tương đối của hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ tương ứng bằng: A. 6% B. 20% C. 10% D. 8% Câu 40: Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclon của hạt nhân X lớn hơn số nuclon của hạt nhân Y thì: A. Hạt nhân Y bền hơn hạt nhân X B. Hạt nhân X bền hơn hạt nhân Y C. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Y D. Năng lượng liên kết riêng của hai hạt bằng nhau Câu 41: Một con lắc lò xo có khối lượng m=1kg dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Khi vật có tốc độ 10cm/s thì thế năng bằng 3 lần động năng. Năng lượng dao động của vật bằng: A. 0,03 J B. 0,02 J C. 0,04 J D. 0,00125 J Câu 42: Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử Hydro, bán kính quỹ đạo dừng của electron trên các quỹ đạo là r n = n 2 .r 0 với r 0 = 0,53.10 -10 m; n = 1,2,3…Gọi v là tốc độ của e trên quỹ đạo K, khi e nhảy lên quỹ đạo M electron có tốc độ v / . Ta có tỷ số / v v là: A. 3 B. 1 3 C. 1 9 D. 1 3 Câu 43: Bắn một proton có khối lượng m P vào hạt nhân 7 3 Li đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống nhau bay ra với vận tốc có cùng độ lớn và có phương vuông góc với nhau. Nếu xem gần đúng khối lượng hạt nhân theo đơn vị u gần bằng số khối của nó thì tỷ số tốc độ v’ của hạt X và vận tốc v của hạt proton là: A. v' v = 1 2 B. v' v = 2 8 C. v' v = 2 4 D. v' v = 1 4 Câu 44: Khi sóng âm và sóng điện từ truyền từ không khí vào nước thì: A. Tốc độ sóng âm và sóng điện từ đều giảm B. Tốc độ và bước sóng của sóng âm và sóng điện từ đều tăng C. Bước sóng của sóng âm tăng, bước sóng của sóng điện từ giảm D. Bước sóng của sóng âm và và bước sóng của sóng điện từ đều tăng. Câu 45: Hạt nhân 210 84 Po chuyển động với động năng 1,6MeV phóng xạ α và biến thành hạt nhân 206 82 Pb . Biết hạt α bay ra theo hướng vuông góc với chuyển động của hạt 210 84 Po . Cho khối lượng nguyên tử của Po; Pb; α tương ứng là m Po = 209,98286u; m Pb = 205,97446u; m α = 4,0014u; 1u = 931,5MeV/c 2 . Động năng của hạt α là: A. 6,3657MeV; B. 4,7963MeV C. 2,271MeV D. 6,588MeV Trang 5/6 - Mã đề thi 209 Câu 46: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với hai khe I âng. Nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 1 λ và 2 λ . Trên miền giao thoa, bề rộng L, quan sát được 12 vân sáng đơn sắc ứng với bức xạ 1 λ ; 6 vân sáng đơn sắc ứng với bức xạ 2 λ và có tất cả tổng cộng 25 vân sáng. Trong số vân trùng nhau trên miền giao thoa có hai vân sáng trùng nhau ở hai đầu. Tỉ số 1 2 λ λ là: A. 1 2 B. 18 25 C. 2 3 D. 1 3 Câu 47: Biên độ sóng là? A. Quãng đường mà mỗi phần tử truyền đi trong 1 giây B. Một nửa khoảng cách giữa hai vị trí xa nhất của mỗi phần tử môi trường khi có sóng truyền qua C. Khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động ngược pha D. Khoảng cách giữa hai phần tử môi trường trên phương truyền sóng mà dao động cùng pha Câu 48: Đầu A của một sợi dây đàn hồi nằm ngang dao động theo phương trình u A = 5cos(4πt + π/6)cm. Biết vận tốc sóng trên dây là 1,2m/s. Bước sóng trên dây là: A. 2,4m B. 1,2m C. 4,8m D. 0,6m Câu 49: Sóng dọc truyền trong một môi trường với tần số 50Hz, vận tốc sóng là 200cm/s, biên độ sóng là 4cm. Biết A và B là hai điểm nằm trên cùng phương truyền khi chưa có sóng và cách nguồn lần lượt các khoảng là 20cm và 42cm. Khi có sóng truyền qua thì khoảng cách lớn nhất giữa A và B là: A. 30cm B. 23,4cm C. 32cm D. 28,4cm Câu 50: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng người ta đồng thời dùng ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là: λ 1 = 760nm, λ 2 = 570nm, λ 3 = 380nm. Số vạch đơn sắc trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu vân sáng chính giữa là: A. 5 B. 4 C. 6 D. 7 HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 209
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ CÓ ĐÁP ÁN 2, ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ CÓ ĐÁP ÁN 2, ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ CÓ ĐÁP ÁN 2

Từ khóa liên quan