0

1001 câu hỏi phỏng vấn thường gặp và gợi ý trả lời

31 2 0
  • 1001 câu hỏi phỏng vấn thường gặp và gợi ý trả lời

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 18:59

1001+ CÂU HỎI PHỎNG VẤN THƯỜNG GẶP MỤC LỤC 1001+ CÂU HỎI PHỎNG VẤN THƯỜNG GẶP Câu 1: Giới thiệu thân bạn? Câu 2: Mục tiêu nghề nghiệp bạn gì? Câu 3: Các thành tích đạt công việc? Câu 4: Kinh nghiệm bạn công việc này? Câu 5: Bạn làm cách để giải áp lực? Câu 6: Mô tả chút cách làm việc bạn? Câu 7: Bạn mong muốn công ty? Câu 8: Bạn mong muốn mức lương bao nhiêu? Câu 9: Tại bạn chọn công ty chúng tôi? Câu 10: Khả chịu áp lực công việc bạn? Câu 11: Nếu tuyển dụng bạn làm gì? Câu 12: Bạn nghĩ việc phải công tác? Câu 13: Bạn có câu hỏi cho không? Câu 14: Vì bạn muốn ứng tuyển vị trí này? Câu 15: Điểm mạnh điểm yếu thân gì? Câu 16: Bạn hợp tác với bao lâu? 10 Câu 17: Bạn nghĩ việc làm tăng ca? 10 Câu 18: Theo bạn nên làm việc độc lập hay theo nhóm? 10 Câu 19: Sếp bạn sai, hay cần góp ý bạn làm gì? 11 Câu 20: Tại bạn lại nghỉ việc công ty cũ? 11 Câu 21: Điều đồng nghiệp khiến bạn khó chịu? 11 Câu 22: Kể chút sếp cũ hay công ty cũ bạn? 12 Câu 23: Kể câu chuyện ấn tượng bạn khiến bạn tự hào? 12 Câu 24: Ba từ để nói thân bạn? 12 Câu 25: Loại môi trường làm việc giúp bạn thúc đẩy suất làm việc bạn nhiều nhất? Tại sao? 12 Câu 26: Lý khiến bạn từ bỏ công việc tháng đầu tiên? 13 Câu 27: Hãy cho biết bạn mơ ước cơng việc gì? 13 Câu 28: Điểm yếu bạn gì? 13 Câu 29: Điểm mạnh bạn gì? 14 Câu 30: Bạn có biết công việc không? 14 Câu 31: Bạn có nghĩ bạn người thành công? 14 Câu 32: Vì bạn lại khơng có việc làm thời gian qua? 14 Câu 33: Đồng nghiệp cũ thường nói bạn? 14 Câu 34: Bạn có nghĩ lực bạn vượt so với yêu cầu chúng tôi? 14 Câu 35: Nếu nhận vào làm vị trí này, anh/chị nghĩ có ưu điểm để hồn thành tốt cơng việc? 15 Câu 36: Khi anh/chị cảm thấy hài lịng với cơng việc nhất? 15 Câu 37: Anh/chị làm cho chúng tôi? 15 Câu 38: Ba điểm tích cực mà người chủ nói bạn? 15 Câu 39: Thành tích lớn cơng việc anh/chị gì? 15 Câu 40: Bạn biết cơng ty chúng tơi? 16 Câu 41: Bạn biết cơng việc ứng tuyển? 16 Câu 42: Mong đợi bạn ứng tuyển vị trí này? 17 Câu 43: Vì chúng tơi nên tuyển bạn? 17 Câu 44: Hãy nói chút kỹ quản lý bạn? 17 Câu 45: Triết lý công việc bạn gì? 18 Câu 46: Bạn thích vị trí nhóm tuyển dụng vào dự án X chúng tôi? 18 Câu 47: Những điều từ phía đồng nghiệp khiến bạn khó chịu? 18 Câu 48: Tại bạn nghĩ bạn phù hợp với vị trí đó? 18 Câu 49: Điều quan trọng bạn: Cơng việc hay tiền? 18 Câu 50: Sếp cũ bạn đánh giá điểm mạnh bạn gì? 18 Câu 51: Làm tuyển dụng bạn bạn chưa có kinh nghiệm việc này? 19 Câu 52: Điều động lực khiến bạn muốn vị trí này? 19 Câu 53: Như bạn coi thành cơng với công việc này? 19 Câu 54: Bạn có sẵn sàng đặt quyền lợi cơng ty lên lợi ích cá nhân khơng? 19 Câu 55: Những điều bạn mong muốn sếp bạn? 19 Câu 56: Bạn thấy X năm qua bạn thay đổi nào? 19 Câu 57: Bạn học điều từ sai lầm công việc? 20 Câu 58: Nếu bạn nhà tuyển dụng bạn tuyển người vào vị trị này? 20 Câu 59: Kỳ vọng bạn công ty/công việc gì? 20 Câu 60: Bạn có nghĩ bạn thành cơng với công việc này? 20 Câu 61: Bạn có phải người giỏi làm việc theo nhóm? 20 Câu 62: Bạn giải rắc rối công việc nào? 21 Câu 63: Bạn thích làm với thời gian ngồi cơng việc? 21 Câu 64: Nếu phải làm thêm giờ, bạn phản ứng nào? 21 Câu 65: Bạn nhìn thấy năm tới nào? 21 Câu 66: Bạn mô tả thân từ? 22 Câu 67: Bạn thấy vị trí so sánh với vị trí khác mà bạn ứng tuyển? 22 Câu 68: Bạn nêu ba điểm mạnh ba điểm yếu mình? 22 Câu 69: Điều bạn tự hào nghiệp gì? 23 Câu 70: Bạn hợp không hợp với kiểu sếp đồng nghiệp nhất, sao? 23 Câu 71: Bạn nghĩ đến việc trở thành doanh nhân chưa? 23 Câu 72: Nếu nhận vào công ty nào, đâu lựa chọn bạn? 23 Câu 73: Tại bạn lại bị sa thải? 24 Câu 74: Bạn làm ngày mai bạn kiếm triệu đô? 24 Câu 75: Bạn bị u cầu làm việc khơng liêm người giám sát đồng nghiệp chưa? Hãy kể cho nghe 24 Câu 76: Hãy cho biết lý khiến khơng thích làm việc với bạn? 24 Câu 77: Bạn xếp thời gian để tới buổi vấn nào? Sếp bạn nghĩ bạn đâu? 25 Câu 78: Đã có bạn khơng đồng ý với sách cơng ty chưa? 25 Câu 79 Hãy kể số thất bại bạn 25 Câu 79: Bạn xử lý cơng việc phải thay đổi vào phút chót 26 Câu 80: Điều khiến bạn hăng say công việc? 26 Câu 81: Giới hạn Anh/Chị? 26 Câu 81: Điều cơng việc quan trọng với Anh/Chị? 26 Câu 82: Anh/chị mơ tả tính cách mình? 27 Câu 83: Phong cách quản lý Anh/Chị? 27 Câu 84: Mơ tả tình Anh/Chị gặp khó khăn vấn đề quản lý cách giải 27 Câu 85: Là nhà quản lý, Anh/Chị phải sa thải nhân viên chưa? Nếu có, vui lịng kể lại trình bày hướng giải quyết? 27 Câu 86: Theo Anh/Chị nhiệm vụ khó khăn nhà quản lý gì? 27 Câu 87: Mơ tả số tình Anh/Chị phải chịu đựng áp lực công việc hoàn thành thời hạn? 28 Câu 88: Hãy trình bày tình công việc khiến Anh/Chị tức tối? 28 Câu 89: Hãy nói cho tơi biết mục tiêu công việc vừa qua mà Anh/Chị thất bại nguyên nhân sao? 28 Câu 90: Hãy mơ tả số tình Anh/Chị bị phê bình cơng việc? 28 Câu 91: Anh/Chị nhìn nhận xu hướng tương lai ngành kinh doanh này? 28 Câu 92: Trách nhiệm tài Anh/Chị cơng ty sao? 29 Câu 93: Anh/Chị phải quản lý nhân viên thời gian gần đây? 29 Câu 94: Minh hoạ thời gian Anh/Chị người lãnh đạo? 29 Câu 95: Anh/Chị cho cấp nghĩ mình? 29 Câu 96: Trong công việc vừa qua, điều khiến Anh/Chị thích ghét nhất? 29 Câu 97: Nêu lên nhận xét khách quan Anh/Chị người chủ trước? 29 Câu 98: Hãy kể lại số thành công bật Anh/Chị công việc vừa qua 30 Câu 99: Nếu nhận vào vị trí này, Anh/Chị mang đến cho cơng ty thay đổi gì? 30 Câu 100: Anh/Chị có phản đối khơng tiến hành kiểm tra tâm lý? 30 Câu 101: Anh/Chị thường đọc gì? 30 Câu 102: Nêu lên 01 hay 02 ví dụ thể sáng tạo Anh/Chị? 30 Câu 103: Mục tiêu lâu dài Anh/Chị? 31 Câu 104: Mối quan hệ Anh/Chị với đồng nghiệp, cả cấp cấp dưới? 31 Câu 1: Giới thiệu thân bạn? Gợi ý: Để có thiện cảm ghi điểm từ câu hỏi vấn xin việc phải làm nào?, bạn cần có mục giới thiệu thân ấn tượng, ngồi thơng tin tên, tuổi, địa chỉ, tình trạng nhân, ứng viên cần làm bật sở trường số thành bạn đạt cơng việc trước Đây tiêu chí quan trọng để người vấn đánh giá lực ứng viên Ngoài ra, để giới thiệu thân ấn tượng, ứng viên cần phải ý đến cách trình bày nội dung Trong phần nên đưa nhìn tổng quan điều quan trọng thân đảm bảo số mục sau: - Họ tên - Tóm tắt q trình học tập làm việc - Chun mơn - Sở trường sở thích - Tình trạng nhân, thời gian dành cho cơng việc Hãy đảm bảo vấn đề giải thích trình vấn trả lời vấn trình bày ngắn gọn, rành mạch, dễ hiểu gói gọn trọng phút, tránh nói dài dịng, miên man tạo cảm giác chán nản cho người vấn hay nhà tuyển dụng Tập trả lời câu hỏi thường xuyên trước vấn để chúng trở thành phản xạ tự nhiên bạn Một câu hỏi vấn xin việc sử dụng nhiều giới thiệu thân, tập cách trả lời ấn tượng nhất, thu hút nhà tuyển dụng từ Câu 2: Mục tiêu nghề nghiệp bạn gì? Gợi ý Để trả lời cho câu hỏi trước tiên bạn phải xác định rõ định hướng nghề nghiệp bạn gì, đồng thời nói mục đích cuối bạn muốn hướng tới Bạn ứng tuyển vào vị trí cơng việc mục tiêu nghề nghiệp lại khơng liên quan kết bạn biết, đưa định hướng nghề nghiệp có liên quan tới công việc bạn muốn ứng tuyển với lý "Tơi muốn phát triển hồn thiện kỹ chuyên môn với công việc này, tơi xác định cơng việc u thích gắn bó với tơi lâu dài." Dựa vào câu trả lời bạn nhà tuyển dụng xác định mục tiêu ứng viên hướng có phù hợp có chung hướng với cơng ty hay khơng Chính vậy, ứng viên thơng minh bạn đừng đưa mục tiêu nghề nghiệp xa với định hướng phát triển công ty nhé, đừng sử dụng câu trả lời "tôi cần tiền", "tơi muốn có cơng việc", Câu 3: Các thành tích đạt cơng việc? Gợi ý: Hãy kể thành tích bạn đạt dự án trước đây,những giá trị mang lại cho cơng ty, kể vai trị bạn dự án, công việc thực hay khó khăn gặp phải q trình thực Quan trọng cho nhà tuyển dụng biết cảm xúc bạn đạt kết quả, học rút từ Nhà tuyển dụng dựa câu hỏi để thấy tâm huyết bạn với công việc, với sản phẩm thực hiện, từ có nhìn tích cực bạn Câu 4: Kinh nghiệm bạn công việc này? Gợi ý: Được đánh giá câu hỏi vấn thường gặp quan trọng, cách trả lời vấn câu hỏi nên chân thật, giống bạn chia sẻ kinh nghiệm thân, đừng cố nói khơng biết, bạn khơng trả lời nhà tuyển dụng hỏi sâu chun mơn Hãy nói bạn học hay biết cơng việc cách ngắn gọn đủ, không nên kể chi tiết công việc, dài dòng Trong trường hợp bạn chưa có nhiểu kinh nghiệm, nói bạn muốn theo đuổi công việc dành nhiều thời gian học học, phát triển kỹ năng, bạn mong muốn tìm cơng ty tốt để gắn bó cống hiến lâu dài Tuy nhiên, nên ý đến bạn nói bạn viết mẫu CV xin việc gửi cho nhà tuyển dụng Đừng tạo khác lớn mục kinh nghiệm CV online bạn trình bày thực tế Câu 5: Bạn làm cách để giải áp lực? Gợi ý: Áp lực đến từ nhiều vấn đề, công việc, từ vấn đề gia đình, xã hội, điều quan trọng bạn cần có cách giải Cách trả lời vấn câu hỏi cho thấy bạn đối mặt với áp lực bạn nắm phương pháp cân biết cách vượt qua Nếu áp lực cơng việc chưa hiệu quả, gặp khó khăn việc tìm giải pháp, cách xử lý bạn tập trung cố gắng để đáp ứng công việc, nhờ tới sợ trợ giúp đồng nghiệp, bạn bè Hãy cho thấy bạn không sợ phải đối mặt với áp lực công việc Câu 6: Mô tả chút cách làm việc bạn? Gợi ý: Hãy cho thấy bạn người có cách làm việc khoa học, hiệu hỏi câu này, nhà tuyển dụng muốn biết cách bạn tổ chức quản lý công việc, nhân Một nhân viên ưu tú ln biết cách quản lý cơng việc mình, thể cách lên kế hoạch, báo cáo theo dõi tiến độ công việc Nhà tuyển dụng dựa vào câu trả lời bạn để kiểm tra lực làm việc, cách thức bạn xử lý cơng việc, đánh giá có phù hợp với cơng ty họ hay khơng, bạn nên đưa cách làm việc khoa học hiệu quả, tốt nên chuẩn bị câu trả lời nhà luyện tập trả lời chúng Bạn trả lời: "Tơi thích cơng việc theo sát, qua báo cáo, tơi thích làm việc theo kế hoạch giúp đạt hiệu cao hơn", "Luôn tập trung tối đa làm việc, cách giúp tơi hồn thành tốt mục tiêu đạt ra", "Tơi thích ghi chép lại học được, kiến thức bổ ích, giúp tơi nhiều cơng việc" Câu 7: Bạn mong muốn công ty? Việc đặt câu hỏi coi làm vừa lòng hai bên Bên người thuê lao động nắm nguyện vọng ứng viên bên người lao động nói nguyện vọng Mục đích người vấn nhà tuyển dụng nhà tuyển dụng muốn tìm ứng viên phù hợp với đặc thù tính chất cơng việc phù hợp với ngân sách, chế độ đãi ngộ cơng ty Gợi ý: Chính vậy, thẳng thắn hỏi nhà tuyển dụng điều bạn băn khoăn, quyền lợi, đãi ngộ công ty trợ cấp cho người lao động Câu 8: Bạn mong muốn mức lương bao nhiêu? Gợi ý: Nếu hỏi mức lương mong muốn đừng đưa mức lương hàng tháng lên tận trời xanh (quá cao) vượt xa với mức tượng tượng nhà tuyển dụng Tuy nhiên, đừng thiếu tự tin mà để mức lương qua thấp, ứng viên thông minh biết sàng lọc, dung hòa đưa mức lương hợp lý, không cao thấp, đủ để thấy giá trị thân Bạn thương lượng mức lương thấp chẳng khác tự nhận tơi người chẳng làm việc Ngồi mức lương ra, trình vấn ứng viên nên hỏi trao đổi thẳng thắn quyền lợi hưởng ví dụ như: Bảo hiểm xã hội, tiền phụ cấp xăng, ăn uống; Chế độ nghỉ thai sản cho rõ ràng cụ thể Những câu hỏi giúp nhà tuyển dụng ứng viên hiểu hơn, hai thấy thỏa mãn tiếp tục đến vòng vấn lần sau Câu 9: Tại bạn chọn công ty chúng tôi? Gợi ý: Trong câu hỏi này, bạn nên đề cao tinh thần ham học hỏi nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ thân Một số lí bạn đưa để trả lời là: Địa làm việc công ty thuận tiện cho việc lại tôi, lương chế độ công ty đưa phù hợp với tiêu chí tơi đưa ra; Môi trường làm việc công ty tạo nhiều điều kiện phát triển cho lĩnh vực theo đuổi Câu 10: Khả chịu áp lực công việc bạn? Gợi ý: Hầu hết, công việc có áp lực khó khăn riêng, nhiên việc tạo áp lực công việc không xấu, động lực giúp hiệu công việc nhân viên đạt kết cao Khi trả lời câu hỏi cách để giới thiệu thân khéo léo, bạn cần phản ứng thật nhanh để chọn cách trả lời hợp lý Một số trường hợp nhà tuyển dụng lại hỏi ứng viên với câu hỏi: lúc gặp áp lực cách vượt qua áp lực cơng việc bạn làm gì? Đừng lo lắng, thật thoải mái liệt kê số hoạt động bạn thường làm để giảm stress tập yoga, bơi lội, cafe với bạn bè hay xem phim Thơng qua câu trả lời đánh giá bạn người làm việc khoa học Câu 11: Nếu tuyển dụng bạn làm gì? Gợi ý: Trong câu hỏi này, nên đưa lời khen công ty chế độ, định hướng phát triển, môi trường làm việc, yếu tố phù hợp với bạn địa công ty, công việc yêu thích, bạn bè giới thiệu, bạn nên đề cao tinh thần ham học hỏi nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ thân Một số gợi ý bạn đưa để trả lời là: Địa làm việc công ty thuận tiện cho việc lại tôi, lương chế độ công ty đưa phù hợp với tiêu chí tơi đưa ra; Mơi trường làm việc cơng ty tạo nhiều điều kiện phát triển cho lĩnh vực theo đuổi Câu 12: Bạn nghĩ việc phải công tác? Gợi ý: Các câu hỏi vấn dạng nhà tuyển dụng muốn biết thái độ trách nhiệm bạn so với gia đình nào,mức độ ưu tiên bạn so với công việc, bạn nên biết việc công tác yêu cầu công việc, giúp công ty hồn thành mục tiêu đặt ra, cử công tác nhân viên phải thực hiện, trừ trường hợp lý có quan trọng bạn xin miễn cơng tác, chọn công tác cho thấy bạn có vai trị quan trọng, cơng ty tín nhiệm Bạn sẵn sàng cho việc cơng tác, hồn thành mục tiêu đặt công ty nên câu trả lời cho câu hỏi trên, nhiên bạn nên đặt câu hỏi mật độ công tác công ty, thời gian công tác nào, để cân với sống gia đình riêng Câu 13: Bạn có câu hỏi cho không? Gợi ý: Đừng căng thẳng câu hỏi vấn này, thể lĩnh tự tin câu trả lời dứt khốt bạn Hãy tìm hiểu trước cơng ty trước vấn, đặt sẵn số câu hỏi giúp cho nhà tuyển dụng biết bạn quan tâm tới vị trí cơng việc ứng tuyển cơng ty họ Bạn đưa câu hỏi mức lương, thời gian trả lương công ty, chế độ bảo hiểm, phúc lợi, quy trình làm việc, xin nghỉ phép, báo cáo cơng việc cơng ty, Câu 14: Vì bạn muốn ứng tuyển vị trí này? Mục đích câu hỏi vấn dạng là: Nhà tuyển dụng muốn biết ứng viên tìm hiểu có hiểu cơng việc ứng tuyển khơng Khơng nên trả lời "Vì tơi muốn có cơng việc", điều gạch tên bạn khỏi danh sách ứng viên tiềm năng, xem gợi ý cách trả lời Gợi ý: Một cách tốt thấy bạn ứng viên thích hợp là: Đề cập đến kinh nghiệm vị trí tương đương, thể đam mê nghề nghiệp mà bạn theo đuổi, thể cầu tiến lĩnh vực bạn muốn chinh phục cuối khẳng định lực bạn hoàn tồn phù hợp vị trí cơng ty tuyển Có thể sử dụng cách trả lời "Đây vị trí cơng việc u thích tơi, tơi dành nhiều thời gian để học tập hoàn thiện kỹ năng, muốn công việc gắn bó lâu dài với mình" Nếu chưa có nhiều kinh nghiệm vị trí cơng việc bạn đưa thông tin như: Đây công việc u thích có nhiều đam mê với nó, mong muốn phát triển thân với công việc này, người yêu thích mới, sẵn sàng tìm hiểu hồn thiện kỹ chun mơn Một nhà tuyển dụng thông minh không từ chối ứng viên có kinh nghiệm muốn cống hiến với cơng ty, bạn chưa có nhiều kinh nghiệm thể thích thú đam mê với vị trí mong muốn cống hiến hoàn thiện thêm thân, điều nhiều cơng ty quan tâm Vì vậy, bạn may mắn tìm cơng ty có lý tưởng tầm nhìn phù hợp với mình, biết nắm bắt hội khơn khéo làm bật điểm mạnh thân để khiến bật so với đối thủ buổi vấn Câu 15: Điểm mạnh điểm yếu thân gì? Gợi ý: Là câu hỏi vấn thường gặp nhà tuyển dụng đưa nhằm mục đích thử đánh lừa ứng viên để kiểm tra thật thông minh Để trả lời câu hỏi vấn điểm mạnh bạn gì: Trước tiên bạn phải xác định bạn mạnh mảng Ví dụ: Bạn có kinh nghiệm năm nhân viên kinh doanh điểm mạnh bạn có kĩ thuyết phục khách hàng, chịu áp lực cao, nhanh nhẹn chủ động cơng việc Hoặc bạn đánh giá mạnh dựa tính cách cá nhân như: Trung thực, có tính kỷ luật cao, chăm Người vấn bạn quan tâm tới số chi tiết kỹ thực công việc giới thiệu thân khả làm việc nhóm hay độc lập, khả học hỏi, tập trung cho cơng việc, tính cách có nhanh nhẹn, hịa đồng với đồng nghiệp, cho họ thơng tin Cịn với câu điểm yếu bạn gì? khoan trả lời vội, bạn nên có tính tốn chút đừng nói phơ chương hết tất điểm yếu, ngược lại bạn bình tĩnh khéo léo thừa nhận điểm yếu gì? Tuy nhiên, điểm yếu bạn cố gắng sửa chữa để hồn thiện thân Nên đưa số điểm yếu không ảnh hưởng tới cơng việc như: Tính cách nóng, thẳng tính nên dễ lịng, khả kìm nén cảm xúc thấp, số điểm yếu mà bạn cố gắng khắc phục khả báo cáo, văn bản, tiếng anh, Trong đời thường, không khơng có yếu điểm Tuy nhiên, biết thừa nhận sửa sai điều đáng quý Câu 16: Bạn hợp tác với bao lâu? Gợi ý: Không nên đưa thời gian định để rả lời câu hỏi này, điều làm nhà tuyển dụng nghĩ bạn khơng muốn gắn bó phát triển lâu dài công ty, khôn khéo đưa câu trả lời làm rõ ý định muốn gắn bó lâu dài cơng ty Nên đưa câu trả lời có ý như: "tơi muốn gắn bó lâu dài, cần cơng việc tốt có hội phát triển thân" hay "trước nộp đơn ứng tuyển tơi tìm hiểu kỹ cơng ty, nên tơi mong muốn hợp tác lâu dài công ty" Câu 17: Bạn nghĩ việc làm tăng ca? Gợi ý: Mục đích câu hỏi nhà tuyển dụng muốn biết trách nhiệm công việc bạn, đừng ngần ngại trả lời bạn sẵn sàng tăng ca hay "mang việc nhà", trường hợp cần xử lý công việc gấp cho kịp tiến độ hay yêu cầu khách hàng, công ty cần hỗ trợ nhân viên để giải công việc cách tăng ca thực công việc nhà, điều bình thường Bạn trả lời: "Tơi thấy việc tăng ca bình thường hầu hết cơng ty có, tăng ca giúp tiến độ công việc đảm bảo, hoạt động công ty không bị ảnh hưởng", "Nếu việc tăng ca giúp cho hồn thành mục tiêu, tơi nghĩ việc tăng ca nhân viên đồng ý", Câu 18: Theo bạn nên làm việc độc lập hay theo nhóm? Gợi ý: Khả làm việc theo nhóm hay làm việc độc lập quan trọng, công ty mong muốn bạn có khả làm việc hay phối hợp với đồng nghiệp tốt, bạn trả lời cách làm việc theo nhóm hay độc lập quan trọng, để cơng việc hiệu cần có kết hợp hai Hãy cho nhà tuyển dụng thấy bạn người có khả làm việc theo nhóm làm việc độc lập tốt, khả phối hợp, trao đổi với đồng nghiệp để giải vấn đề, cho thấy bạn có khả tập trung cao độ, biết cách để tìm hướng xử lý cơng việc 10 khó diễn tả hết tính chất cơng việc; tâm lý NTD ngại trả lời email (vì có nhiều email phải phản hồi, viết thường phải trau chuốt nói/chat) Bạn nhớ chuẩn bị thêm số câu hỏi để tìm hiểu sâu cơng việc trước vấn Nên tránh: Đi vấn mà chưa tìm hiểu cơng việc, cơng ty Cơng ty tuyển vị trí làm cho sản phẩm/dịch vụ A bạn lại nói ứng tuyển để làm cho sản phẩm/dịch vụ B Câu 42: Mong đợi bạn ứng tuyển vị trí này? Thơng thường UV có chuẩn bị tốt cho câu hỏi nay; NTD thường xuyên hỏi để đánh giá xem mong đợi bạn liệu công việc họ cần tuyển có đáp ứng được; thơng qua câu hỏi NTD đánh giá bạn có thực “biết người biết ta” Gợi ý: Khuyến khích trả lời: Nêu thật cụ thể khoảng 2- mong đợi thực tế bạn xoay quanh vấn đề tính chất cơng việc mong muốn làm; hội để vận dụng kiến thức; kỹ năng/kinh nghiệm có vào cơng việc nói rõ mong đợi việc cải thiện thu nhập Vừa nêu mong đợi bạn hội để khẳng định thêm lần phù hợp; khả đóng góp bạn cho cơng ty cộng tác Nên tránh: trả lời theo kiểu em chẳng có mong đợi cả; NTD đánh giá bạn khơng có mục tiêu rõ ràng Nếu bạn trình bày mong đợi cao siêu; nên xem xét kỹ khả thân Có tham vọng nghề nghiệp tốt; NTD khơng thích ứng viên chém gió hay bị ảo tưởng sức mạnh Câu 43: Vì chúng tơi nên tuyển bạn? Gợi ý: Nếu gặp phải người vấn có cá tính, họ đặt câu hỏi mang tính thách thức bạn Hãy trả lời khía cạnh bạn cần cơng việc phù hợp công ty cần người phù hợp Nhưng lưu ý đừng so sánh bạn với khác Câu 44: Hãy nói chút kỹ quản lý bạn? Gợi ý: Câu hỏi nhắm tới lực quản lý người (cấp cao) quản lý cơng việc (cấp thấp) bạn Vì bạn giải thích cách làm quản lý bạn cách cụ thể, đặc biệt nhấn mạnh vào khả quản lý, xếp phối hợp với đồng nghiệp hiệu 17 Câu 45: Triết lý công việc bạn gì? Gợi ý: Tuy câu hỏi “cao siêu”, trả lời mức độ đơn giản Hãy nói tới giá trị cơng việc mà bạn hướng tới, đồng thời gắn với tập thể, với cơng ty Câu 46: Bạn thích vị trí nhóm tuyển dụng vào dự án X chúng tơi? Gợi ý: Hãy nói cách khéo léo ngụ ý bạn người linh hoạt trách nhiệm, cho dù vị trí nhân viên hay trưởng nhóm quan trọng hiệu cuối Câu 47: Những điều từ phía đồng nghiệp khiến bạn khó chịu? Gợi ý: Có thể bạn khó chịu với số tính cách định hay chí vùng miền, nhiên bạn khơng biết người vấn có yếu tố khơng khơng nên nói Thay vào trả lời khó chịu hay khơng cách nhìn nhận giải vấn đề, cho dù khó chịu bạn phải làm việc giải công việc ổn thỏa Câu 48: Tại bạn nghĩ bạn phù hợp với vị trí đó? Gợi ý: Hãy nhấn mạnh vào số kỹ bạn phù hợp với công việc khả kinh nghiệm giải số vấn đề khó khăn tương tự bạn trải qua Câu 49: Điều quan trọng bạn: Công việc hay tiền? Gợi ý: Cả hai quan trọng bạn cần cân yếu tố Hãy cho họ biết ngồi bạn mong muốn có thành tốt cho cơng ty Câu 50: Sếp cũ bạn đánh giá điểm mạnh bạn gì? Gợi ý: Hãy chọn điểm mạnh mà sếp cũ khen bạn thông qua cách bạn xử lý công việc để kể lại cho họ Nếu bạn có thư giới thiệu sếp cũ, cho nhà tuyển dụng xem để tăng thêm độ tin cậy 18 Câu 51: Làm tuyển dụng bạn bạn chưa có kinh nghiệm việc này? Gợi ý: Hãy mô tả kỹ bạn có phù hợp với cơng việc với tự tin cao Hãy cho họ biết vài vị trí bạn làm có giúp ích cho cơng việc nay, kể vị trí bạn cịn học (nếu thấy cần thiết) Câu 52: Điều động lực khiến bạn muốn vị trí này? Gợi ý: Tránh câu trả lời “lương cao”, “cơng ty uy tín”… thay vào nói mơi trường làm việc tốt, khuyến khích sáng tạo hội học hỏi… Câu 53: Như bạn coi thành công với công việc này? Gợi ý: Một câu nói khéo léo giúp bạn ghi điểm, ví dụ: “Khi tơi hồn thành u cầu công việc chất lượng, đồng thời khẳng định cấp hoàn thành mức tốt” Câu 54: Bạn có sẵn sàng đặt quyền lợi cơng ty lên lợi ích cá nhân khơng? Gợi ý: Tất nhiên CĨ Đây câu hỏi để thử xem bạn có thật sẵn sàng cố gắng cơng ty hay khơng Nếu giải thích quyền lợi cơng ty lại quan trọng nghiệp lâu dài bạn Câu 55: Những điều bạn mong muốn sếp bạn? Gợi ý: Bạn không thiết phải trả lời chi tiết người vấn lại sếp sau bạn Hãy đưa câu trả lời mà sếp thường có, ví dụ giỏi giang, tế nhị, cơng biết khuyến khích nhân viên làm việc… Câu 56: Bạn thấy X năm qua bạn thay đổi nào? Gợi ý: Hãy gắn câu trả lời phù hợp với Hồ sơ xin việc bạn cho thấy bạn có tiến Đừng quên cho họ thấy bạn người biết vươn lên có động lực tốt 19 Câu 57: Bạn học điều từ sai lầm cơng việc? Gợi ý: Không thiết phải giấu giếm nhiều, đừng dại mà mô tả nhiều sai lầm Thay vào nêu vài sai lầm thiếu kinh nghiệm học cách bạn khắc phục hiệu Câu 58: Nếu bạn nhà tuyển dụng bạn tuyển người vào vị trị này? Gợi ý: Rất khó để bạn đốn ý định nhà tuyển dụng bạn họ, công việc bạn nộp đơn mục tiêu bạn cần làm cho họ thấy “Bạn người phù hợp” Vậy nhớ kỹ yêu cầu công việc mà nhà tuyển dụng đặt ra, kết hợp với điểm mạnh kỹ phù hợp bạn, qua đưa câu trả lời có tính gợi ý cho họ Câu 59: Kỳ vọng bạn cơng ty/cơng việc gì? Gợi ý: Hãy cho họ biết bạn bước đầu làm quen với công việc, kỳ vọng điều kiện làm việc tốt đẹp khuyến khích phát triển đóng góp cho cơng ty Bạn kỳ vọng vào cơng việc khiến bạn phấn khích để thuyết phục nhà tuyển dụng Câu 60: Bạn có nghĩ bạn thành cơng với cơng việc này? Gợi ý: Hãy giải thích chắn thành công dựa vào yếu tố phù hợp kỹ bạn yêu cầu công việc Hãy cho họ thấy bạn người phù hợp Câu hỏi 33: Bạn nghĩ cơng ty bạn vừa nghỉ việc? Cách xử lý: Nên tránh nhận xét tiêu cực, thay vào nói điều bạn học hỏi từ cơng việc trước Cũng khơng nên sâu q vào bí mật kinh doanh công ty cũ bạn Câu 61: Bạn có phải người giỏi làm việc theo nhóm? Gợi ý: 20 Nhà tuyển dụng kỳ vọng câu trả lời CĨ, chuẩn bị cho câu trả lời minh họa việc bạn thành công làm việc theo nhóm, ví dụ giải thành cơng dự án A cho công ty, giúp tăng hiệu cho dự án B… Câu 62: Bạn giải rắc rối công việc nào? Gợi ý: Hãy tự tin trả lời rắc rối cơng việc sở để người tiến giải thành công trở thành học kinh nghiệm tốt Bạn cho nhà tuyển dụng thấy bạn không xử lý rắc rối theo cách cá nhân hiểu xử lý cứng nhắc không tốt Bạn cho họ biết bạn giải rắc rối rút học kinh nghiệm gì, cách thuyết phục tốt Câu 63: Bạn thích làm với thời gian ngồi cơng việc? Gợi ý: Bạn trả lời cách tự nhiên lúc ngồi cơng việc, tuyệt cơng việc xã hội giúp bạn gắn kết người Câu 64: Nếu phải làm thêm giờ, bạn phản ứng nào? Gợi ý: Các ứng viên thường tỏ yếu mềm trước câu hỏi mà đưa câu trả lời đầy nhiệt huyết, phấn đấu “Tơi sẵn sàng” Nhà tuyển dụng khơng đánh giá cao bạn Họ cho bạn hội để thể quyền lao động quyền mưu cầu cân sống – công việc đấy! Hãy tận dụng điều thể cho nhà tuyển dụng kiến bạn vài cách trả lời sau: “Tôi không bận tâm việc làm thêm giờ, miễn khơng ảnh hưởng đến q nhiều sống cá nhân tôi” “Nếu phải làm thêm giờ, tơi xem liệu việc có cấp thiết khơng trước đưa định cuối mình” “Cơng ty có sách hỗ trợ cho việc làm thêm không, cụ thể nào?” Câu 65: Bạn nhìn thấy năm tới nào? Gợi ý: Câu hỏi vấn quan trọng nhất, câu hỏi giúp nhà tuyển dụng đánh giá tầm nhìn lực cầu tiến ứng viên Hãy giải thích cho nhà tuyển dụng thấy vị trí mà bạn dự tuyển nằm kế hoạch thăng tiến nghề nghiệp bạn tương lai Nhà tuyển dụng cảm thấy hứng thú họ biết trình phấn đấu để đạt mục tiêu ấy, bạn đóng góp vào lợi 21 ích chung cơng ty Một vị trí cao hồn tồn mục tiêu phấn đấu bạn tương lai Câu 66: Bạn mô tả thân từ? Gợi ý: Với câu hỏi này, họ muốn biết tính cách, độ tự tin việc nhận thức thân liệu phong cách làm việc bạn có phù hợp với cơng việc hay khơng Đây câu hỏi khó nhằn đưa đầu vấn, ta chưa biết họ tìm kiếm tính cách ứng viên Hầu hết nhà tuyển dụng ngày cần tìm người chịu áp lực, lạc quan, trung thực, đáng tin cậy tận tụy Đây hội để bạn mơ tả đặc tính tốt mà phù hợp với cơng việc Câu 67: Bạn thấy vị trí so sánh với vị trí khác mà bạn ứng tuyển? Gợi ý: Ý nhà tuyển dụng là: "Bạn có ứng tuyển cho cơng việc khác khơng?" Người vấn muốn nghe bạn nói cơng ty khác vị trí bạn quan tâm Đừng nói: "Đây cơng việc tơi ứng tuyển" Rất ứng viên xin việc cơng ty - họ cho bạn khơng trung thực Nên nói: "Tơi ứng tuyển số nơi, nhiên, chưa định đâu nơi phù hợp cho bước tiến tới mình." Câu 68: Bạn nêu ba điểm mạnh ba điểm yếu mình? Gợi ý: Mỗi cơng việc có đặc điểm khác nhau, nên chọn điểm mạnh phù hợp với vị trí này, nêu mặt tích cực nói điểm yếu Ít nói hành động tích cực bạn thực để cố gắng làm giảm thiểu yếu điểm Điểm mạnh bạn khơng phù hợp với kỹ phong cách làm việc cần thiết cho công việc Nên tốt chuẩn bị câu hỏi trước, bạn có nguy bị loại cao 22 Câu 69: Điều bạn tự hào nghiệp gì? Gợi ý: Họ muốn hiểu thứ bạn đam mê, bạn cảm thấy giỏi mặt nào, liệu bạn tự hào công việc khơng Đây lúc nhà tuyển dụng xem xét khả ăn nói truyền cảm hứng, lượng tích cực tới người khác bạn Nhưng lưu ý: Khi chia sẻ thành cơng mình, nói thật súc tích Khả thuyết trình để dành sau bạn nhận việc Câu 70: Bạn hợp không hợp với kiểu sếp đồng nghiệp nhất, sao? Gợi ý: Để trả lời câu hỏi này, bạn phải thật bình tĩnh tỉnh táo Bạn bị xem khó hợp tác thừa nhận khơng hợp làm việc với người khác Hãy bắt đầu với điều tích cực giảm bớt câu chuyện tiêu cực Đây lúc để kể thiếu sót cá nhân Đây hội để nói đặc điểm mà bạn ngưỡng mộ người khác thể đủ linh hoạt để làm việc với nhiều kiểu người Câu 71: Bạn nghĩ đến việc trở thành doanh nhân chưa? Gợi ý: Trong hầu hết trường hợp, câu hỏi có nghĩa liệu bạn có ý định bỏ việc tự mở công ty riêng không Đừng nói mong muốn trở thành sếp Họ lo sợ bạn hy vọng tự lập nghiệp bỏ trốn Hãy nói bạn nghĩ đến việc kinh doanh làm việc độc lập, bạn trải nghiệm suy nghĩ nó, khơng phù hợp với bạn Bạn làm dịu nỗi sợ hãi họ cách giải thích xác cơng ty họ lại hấp dẫn bạn Câu 72: Nếu nhận vào công ty nào, đâu lựa chọn bạn? Gợi ý: Tập trung vào công việc tại, đừng để bị vào thảo luận vơ tình để lộ quan tâm đến cơng ty tiếng 23 Nhà tuyển dụng muốn biết cơng ty họ có phải lựa chọn hàng đầu bạn không Nên đáp lại: "Trên thực tế, nghiên cứu nhiều công ty, cơng ty phù hợp với tơi Thật thú vị cơng ty làm ngành…, tơi muốn đóng góp." Câu 73: Tại bạn lại bị sa thải? Gợi ý: Họ muốn thấy tích cực, sẵn sàng trở lại làm việc với thái độ tuyệt vời tự tin bạn chống chế hay giận Bạn thấy cay cú tức giận bị sa thải, câu hỏi khiến bạn nói xấu sếp cũ Nhưng thay vào đó, giữ bình tĩnh nói định nghề nghiệp sau bị sa thải Câu 74: Bạn làm ngày mai bạn kiếm triệu đô? Gợi ý: Người vấn muốn biết liệu bạn làm việc có tiền Họ muốn nghe bạn tiếp tục làm việc bạn đam mê - bạn có định tài thơng minh Phản hồi bạn cho câu hỏi cho thấy động đạo đức làm việc bạn Câu 75: Bạn bị u cầu làm việc khơng liêm người giám sát đồng nghiệp chưa? Hãy kể cho chúng tơi nghe Gợi ý: Nhà tun dụng đánh giá đạo đức bạn cách hỏi bạn tình tế nhị Bạn có xử lí khơn khéo khơng? Có phản ứng dội khơng? Q trình suy nghĩ bạn nào? Họ muốn biết bạn giải vấn đề nhạy cảm cảnh giác với người nói xấu sếp cũ Hãy trả lời rõ ràng, súc tích, chuyên nghiệp, mà không tiết lộ hành động nội người sếp cũ Câu 76: Hãy cho chúng tơi biết lý khiến khơng thích làm việc với bạn? Gợi ý: Nếu bạn nói: "Tơi nghĩ lý để người khơng thích làm việc với mình," có ý xúc phạm người vấn bạn giảm tầm quan trọng câu hỏi 24 Hãy nói rằng: "Tơi may mắn có mối quan hệ tốt tất cơng việc mình" Hay: "Lần mà tơi khơng lịng người cho – dù tạm thời - phải thử thách nhân viên để họ làm việc tốt Đôi cảm thấy phải đưa định khó khăn lợi ích lớn công ty" Câu 77: Bạn xếp thời gian để tới buổi vấn nào? Sếp bạn nghĩ bạn đâu? Gợi ý: Họ muốn tìm hiểu ưu tiên bạn: cơng việc trước, buổi vấn sau; bạn có coi trọng công việc công ty bạn làm cho công ty họ tương lai Họ muốn biết bạn xử lý tình khó xử bạn thành thật với sếp Câu trả lời hay là: bạn đến buổi vấn nghỉ giải lao; giải thích bạn ln đặt cơng việc lên đầu, đến vấn trước sau làm việc, vào ăn trưa, vào cuối tuần, hay thời gian nghỉ cá nhân Câu 78: Đã có bạn khơng đồng ý với sách cơng ty chưa? Gợi ý: Thật khó tin bạn nói "tơi chưa khơng đồng ý với sách cơng ty." Trong công ty muốn nhà lãnh đạo nhân viên làm theo quy tắc, họ muốn có người phản ánh sách lạc hậu, can đảm chống lại đề xuất thay đổi Hãy nói lên ý tưởng bạn việc thay đổi sách có lợi cho cơng ty Câu 79 Hãy kể số thất bại bạn Gợi ý: Cuộc sống khơng hồn hảo nhà tuyển dụng biết đươc điều họ khơng mong bạn hoàn hảo mặt Nhưng hỏi câu nhà tuyển dụng muốn biết • • • • Bạn có phải người biết rút học sau thất bại hay không Bạn có đủ nhận thức thất bại điểm yếu thân hay khơng Bạn có phải người dám chấp nhận rủi ro ? Cuối họ muốn biết quan điểm bạn thành công 25 Tuy nhiên đa phần ứng viên hỏi câu hỏi cảm thấy sợ hãi né tránh câu trả lời Thay né tránh bạn hồn tồn làm bật ghi điểm với nhà tuyển dụng cách đưa câu trả lời khôn ngoan Câu 79: Bạn xử lý công việc phải thay đổi vào phút chót Gợi ý: Đây câu hỏi mẹo nhằm đánh giá xem ứng viên có linh hoạt có khả ứng phó nhanh chóng hay khơng Vì vậy, thay trả lời bạn khéo léo đặt câu hỏi với nhà tuyển dụng Ví dụ: “Tại phải thay đổi lý thay đổi vào phút chót có thực cần thiết hay khơng” Câu 80: Điều khiến bạn hăng say cơng việc? Gợi ý: Đối với câu hỏi bạn nên trả lời thật lịng có thể, nhà tuyển dụng hỏi bạn tin bạn ghi điểm câu trả lời trước họ muốn lắng nghe bạn nhiều Tuy nhiên, trả lời nói thành đạt công việc niềm vui bạn vượt qua thử thách Điều giúp bạn gây thêm ấn tượng với nhà tuyển dụng Câu 81: Giới hạn Anh/Chị? Gợi ý: Một câu trả lời mạnh mẽ gây phản tác dụng trở thành yếu điểm Bạn nói sau: "Tơi ln mong muốn hồn thành tất cơng việc, trở nên hăng hái đòi hỏi khắt khe công ty Tuy nhiên, cố gắng để khắc phục yếu điểm này." hay đề cập đến khoá huấn luyện bổ sung nghề nghiệp Đừng tỏ người hoàn hảo, nhiên đừng nên đề cập cách q cụ thể Câu 81: Điều cơng việc quan trọng với Anh/Chị? Gợi ý: Bạn nên liên hệ với yêu cầu vị trí để có nội dung trả lời phù hợp Trong trường hợp không nắm vững thông tin này, bạn trả lời chung chung như: "Tơi thích có thách thức công việc làm việc tập thể" 26 Câu 82: Anh/chị mô tả tính cách mình? Gợi ý: Chỉ đề cập đến hay tích cách tích cực Hãy nhớ nhà tuyển dụng cố gắng định "sự phù hợp" bạn với công ty Khả xác định xác giá trị họ giúp bạn có câu trả lời phù hợp Câu 83: Phong cách quản lý Anh/Chị? Gợi ý: Bạn đề cập đến phương thức thiết lập mục tiêu lôi người thực Hãy mô tả kỹ mềm bạn thường sử dụng để khơi dậy động lực sức mạnh làm việc đội ngũ nhân viên hay ứng biến linh hoạt tình thay đổi Bạn nên dựa vào phong cách quản lý cơng ty để có câu trả lời phù hợp Tuy nhiên, không nắm rõ, trả lời mềm dẻo tuỳ theo tình Câu 84: Mơ tả tình Anh/Chị gặp khó khăn vấn đề quản lý cách giải Gợi ý: Hãy liên hệ đến số thành cơng bạn giải dạng tình Bạn nên dựa vào văn hoá, nhu cầu công ty, làm bật kỹ giải mâu thuẫn, xây dựng tinh thần đồng đội hay quản lý nhân viên Là nhà quản lý, Anh/Chị tìm kiếm điều tuyển dụng nhân viên? "Các kỹ mềm, tinh thần sáng tạo thích ứng - chun mơn có phù hợp với công ty hay không" Câu trả lời giúp người vấn định điều bạn làm, làm phù hợp bạn tổ chức họ Câu 85: Là nhà quản lý, Anh/Chị phải sa thải nhân viên chưa? Nếu có, vui lịng kể lại trình bày hướng giải quyết? Gợi ý: Nếu có, bạn trả lời sau "Tơi thực có kinh nghiệm vấn đề giải theo hướng có lợi cho người lao động cơng ty Tơi tn thủ sách kỷ luật công ty trước đưa định sa thải" Đừng vào chi tiết người vấn xin việc không hỏi thêm Ngược lại, bạn chưa sa thải nhân viên nào, trình bày bạn sử dụng nguyên tắc kỷ luật trước định sa thải nhằm bảo vệ quyền lợi cho cơng ty Câu 86: Theo Anh/Chị nhiệm vụ khó khăn nhà quản lý gì? 27 Gợi ý: Bạn trả lời cách nêu lên khó khăn gặp phải thực cơng việc qua người khác, đảm bảo tuân thủ kế hoạch, hoàn thành thời hạn quản lý nguồn ngân sách Hãy sử dụng đại từ "tôi" nhấn mạnh yếu tố quan trọng (dựa nhu cầu văn hố cơng ty) Câu 87: Mơ tả số tình Anh/Chị phải chịu đựng áp lực cơng việc hồn thành thời hạn? Gợi ý: Hãy liên hệ đến thành cơng bạn Trình bày hay tình chứng tỏ khả làm việc áp lực cao hoàn thành thời hạn bạn Câu 88: Hãy trình bày tình cơng việc khiến Anh/Chị tức tối? Gợi ý: Bạn trình bày kinh nghiệm này, kèm theo kỹ sử dụng để quản lý cải thiện tình hình Tránh mơ tả tình cơng việc giống cơng ty vấn bạn không muốn nhấn mạnh khả giữ bình tĩnh trước áp lực Câu 89: Hãy nói cho tơi biết mục tiêu công việc vừa qua mà Anh/Chị thất bại nguyên nhân sao? Gợi ý: Câu hỏi giả định bạn thất bại số mục tiêu Tuy nhiên, chưa gặp thất bại, bạn thành thật nói điều Ngược lại, có mục tiêu mà bạn khơng thể đạt số lý khách quan đó, mơ tả lại đừng quên giải thích trở ngại vượt q tầm kiểm sốt bạn Thậm chí tốt bạn nên thảo luận mục tiêu mà bạn "suy nghĩ lại" nhận tính bất khả thi Câu 90: Hãy mơ tả số tình Anh/Chị bị phê bình cơng việc? Gợi ý: Chỉ mơ tả tình nói bạn tiến hành khắc phục hay lập kế hoạch khắc phụ vấn đề Đừng vào chi tiết Nếu người vấn muốn biết thêm, để họ tự đưa câu hỏi Câu 91: Anh/Chị nhìn nhận xu hướng tương lai ngành kinh doanh này? 28 Gợi ý: Hãy lựa chọn hay xu hướng phát triển quan trọng để thảo luận Đấy hội để bạn thể suy nghĩ tương lai, kinh tế, thị trường tiến công nghệ ngành nghề theo đuổi Câu 92: Trách nhiệm tài Anh/Chị cơng ty sao? Gợi ý: Bạn đề cập đến trách nhiệm quản lý ngân sách, tính tốn số lượng nhân viên, kích cỡ dự án chiến dịch bán hàng mà bạn trực tiếp huy Câu 93: Anh/Chị phải quản lý nhân viên thời gian gần đây? Gợi ý: Hãy trả lời thật cụ thể tự tin liên hệ đến cá nhân chịu ảnh hưởng bạn,ví dụ như: áp lực cơng việc hay phương thức quản lý tổ chức Câu 94: Minh hoạ thời gian Anh/Chị người lãnh đạo? Gợi ý: Dẫn chứng ví dụ thành cơng bạn, nhằm chứng minh cho kỹ lãnh đạo Câu 95: Anh/Chị cho cấp nghĩ mình? Gợi ý: Trong câu trả lời này, bạn nên tỏ tích cực tốt Hãy liên hệ đến điểm mạnh, kỹ đặc điểm cá nhân, nhiên phải tỏ thành thật Nhà tuyển dụng dễ dàng kiểm tra điều đấy!!! Câu 96: Trong cơng việc vừa qua, điều khiến Anh/Chị thích ghét nhất? Gợi ý: Hãy trở lời thận trọng gặp phải câu hỏi vấn việc làm Bạn nêu lên điều hài lòng chưa hài lòng, nhiên nên nhấn mạnh điểm tích cực kể lễ tiêu cực Câu 97: Nêu lên nhận xét khách quan Anh/Chị người chủ trước? 29 Gợi ý: Hãy liên hệ đến kinh nghiệm quý báu mà bạn đạt "Đó cơng ty tuyện vời, tơi có nhiều hội học tập kinh nghiệm thể lực mình" Hãy tự tin đào sâu vào vấn đề này!!! Câu 98: Hãy kể lại số thành công bật Anh/Chị công việc vừa qua Gợi ý: Câu trả lời hồn tồn khơng gây khó khăn bạn lựa chọn sẵn thành cơng để trình bày Hãy sẵn sàng mơ tả 03 hay 04 thành cơng thật chi tiết Nếu có thể, cố gắng liên hệ câu trả lời với thách thức mà bạn phải đối mặt Câu 99: Nếu nhận vào vị trí này, Anh/Chị mang đến cho cơng ty thay đổi gì? Gợi ý: Đây câu hỏi vơ hóc búa, bạn khơng khơng thể có câu trả lời cụ thể khơng nắm vững số chi tiết vị trí cơng việc, cơng ty văn hố Thậm chí, bạn có câu trả lời, thật thận trọng mô tả thay đổi sâu rộng mang đến cho công ty Nếu người vấn không đưa vấn đề mà bạn cảm thấy tự tin để giải đáp, giải thích khơn khéo bạn cần tìm hiểu thêm cơng ty, trao đổi với nhận viên, thực đánh giá trước đề kiến nghị thay đổi Câu 100: Anh/Chị có phản đối khơng chúng tơi tiến hành kiểm tra tâm lý? Gợi ý: "Hồn tồn khơng có vấn đề cả." (Câu nói chứng tỏ bạn ứng viên "đáng gờm") Câu 101: Anh/Chị thường đọc gì? Gợi ý: Hãy trả lời thành thật! Nếu có thể, đề cập đến số sách, báo bạn thường đọc để cập nhật kiến thức lãnh vực chun mơn Tuy nhiên, khơng có vấn đề bạn xem việc đọc sách hình thức để giải trí thư giãn tinh thần Câu 102: Nêu lên 01 hay 02 ví dụ thể sáng tạo Anh/Chị? Gợi ý: 30 Nhắc đến thành công mối tương quan với cơng ty vị trí vấn Câu 103: Mục tiêu lâu dài Anh/Chị? Gợi ý: Liên hệ đến công ty bạn vấn trả lời cách chung chung Hãy trình bày tham vọng bạn cách thực tế! Trước tiên, nói cơng việc bạn dự tuyển, sau mục tiêu lâu dài Câu 104: Mối quan hệ Anh/Chị với đồng nghiệp, cả cấp cấp dưới? Gợi ý: Đây câu hỏi quan trọng, bạn cần phải có thời gian suy nghĩ để trả lời thật hợp lý Khi nói mối quan hệ với cấp dưới, bạn nên đề cập đến nguyên tắc quản lý Khi nói cấp trên, thể bạn thông hiểu kỳ vọng họ để đạt mục tiêu đề Ngoài ra, bạn nên nhấn mạnh tinh thần đồng đội, hợp tác, giúp đỡ lẫn đồng nghiệp 31 ... phẩm thực hiện, từ có nhìn tích cực bạn Câu 4: Kinh nghiệm bạn công việc này? Gợi ý: Được đánh giá câu hỏi vấn thường gặp quan trọng, cách trả lời vấn câu hỏi nên chân thật, giống bạn chia sẻ kinh... trải nghiệm vô quý giá với thân bạn Câu 24: Ba từ để nói thân bạn? Gợi ý: Khá khó cho bạn nhận câu hỏi vấn này, phủ nhận câu hỏi nhà tuyển dụng hỏi rất nhiều buổi vấn, chí buổi vấn câu lạc Việc bạn... nên dựa vào phong cách quản lý cơng ty để có câu trả lời phù hợp Tuy nhiên, không nắm rõ, trả lời mềm dẻo tuỳ theo tình Câu 84: Mơ tả tình Anh/Chị gặp khó khăn vấn đề quản lý cách giải Gợi ý: Hãy
- Xem thêm -

Xem thêm: 1001 câu hỏi phỏng vấn thường gặp và gợi ý trả lời, 1001 câu hỏi phỏng vấn thường gặp và gợi ý trả lời