0

CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

11 1 0
  • CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:57

Giaovienvietnam.com Tiết CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP Tên dạy Yêu cầu cần đạt Ghi Biết hoạt động thở - Nêu tên phận chức Hoạt động diễn liên tục quan hô hấp thở Nếu bị ngừng thở từ - Chỉ vị trí phận quan hơ hấp đến phút người ta quan hơ hấp hình vẽ bị chết Biết hít vào, khí Nên thở nào? - Hiểu cần thở mũi, khơng ơ-xi có khơng khí nên thở miệng, hít thở khơng khí thấm vào máu phổi lành giúp thể khoẻ mạnh đê nuôi thể; thở - Nếu hít thở khơng khí có nhiều khói ra, khí các-bơ-níc có bụi hại cho sức khoẻ máu thải qua phổi Vệ sinh hô Nêu việc nên làm hấp không nên làm để giữ vệ sinh hô hấp Nêu ích lợi tập thể dục buổi sáng giữ mũi, miệng - Kể tên số bệnh thường gặp Phịng bệnh quan hơ hấp viêm mũi, viêm đường hô họng, viêm phế quản, viêm phối hấp - Biết cách giữ ấm thể, giữ vệ sinh Nêu nguyên nhân mắc bệnh đường hô hấp mũi, miệng Bệnh lao phổi Biết cần tiêm phịng lao, thở khơng khí Biết ngun nhân lành, ăn đủ chất để phòng bệnh gây bệnh tác hại lao phổi bệnh lao phối Máu Chỉ vị trí phận quan tuần quan tuần hoàn tranh vẽ mơ hồn hình Nêu chức quan tuần hồn: vận chuyển máu ni quan thể,… Giaovienvietnam.com Biết tim đập để bơm máu khắp Chỉ nói đường Hoạt động thể Nếu tim ngừng đập, máu khơng máu sơ đồ vịng tuần hồn lưu thơng ácc mạch máu, tuần hồn lớn, vịng tuần thể chết hoàn nhỏ Vệ sinh quan tuần hoàn 10 Nêu số việc cần làm để giữ gìn, bảo vệ quan tuần hồn Biết khơng nên luyện tập lao động sức Phòng bệnh Biết tác hại cách đề phòng Biết nguyên nhân tim mạch bệnh thấp tim trẻ em bệnh thấp tim Hoạt động Nêu tên vị trí tiết nước phận quan tiết nước tiểu tiểu tranh vẽ mơ hình Chỉ vào sơ đồ nói tóm tắt hoạt động quan tiết nước tiểu - Nêu số việc cần làm để giữ Vệ sinh 11 quan tiết nước tiểu gìn, bảo vệ quan tiết nước tiểu - Kể tên số bệnh thường gặp quan tiết nước tiểu - Nêu cách phòng tránh bệnh kể Nêu tác hại việc không giữ vệ sinh quan tiết nước tiểu 12 Cơ quan thần kinh Nêu tên vị trí phận quan thần kinh tranh Khơng vẽ mơ hình Giaovienvietnam.com 13 14 Hoạt động Nêu ví dụ phản xạ tự thần kinh nhiên thường gặp đời sống Hoạt động thần kinh Biết tuỷ sống trung ương thần kinh điều khiển hoạt động phản xạ Biết vai trị não việc Nêu ví dụ cho thấy não điều khiển hoạt động có suy nghĩ điều khiển, phối hợp người hoạt động thể - Nêu số việc c6àn làm để 15 Vệ sinh thần giữ gìn, bảo vệ quan thần kinh kinh - Biết tránh việc làm có hại đối Khơng với thần kinh Vệ sinh thần 16 kinh (tiếp theo) Nêu vai trò giấc ngủ Biết lập thực thời sức khoẻ gian biểu ngày - Khắc sâu kiến thức học quan hơ hấp, tuần hồn, tiết nước tiểu 17 Ôn tập: Con thần kinh: cấu tạo ngoài, chức năng, người sức giữ vệ sinh khoẻ - Biết không dùng chất độc hại đối Không với sức khoẻ thuốc là, ma tuý, 18 Ôn tập: Con rượu - Khắc sâu kiến thức học quan Không người sức hô hấp, tuần hoàn, tiết nước tiểu khoẻ thần kinh: cấu tạo ngoài, chức năng, giữ vệ sinh - Biết không dùng chất độc hại sức khoẻ thuốc là, ma tuý, Giaovienvietnam.com rượu 19 20 Các hệ - Nêu hệ gia Biết giới thiệu đình hệ gia đình gia đình - Phân biệt hệ gia đình Họ nội, họ Nêu mối quan hệ họ hàng Biết giới thiệu họ ngoại nội, ngoại biết cách xưng hơ hàng nội, ngoại Phân tích mối quan hệ họ Thực hành: Phân tích 21 vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng số trường Biết mối quan hệ, biết xưng hơ hợp cụ thể Ví dụ: bạn người họ hàng Quang Hương (anh em họ), Quang mẹ Hương hàng (cháu cô ruột),… Phân tích mối quan hệ họ Thực hành: Phân tích 22 vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng số trường Biết mối quan hệ, biết xưng hơ hợp cụ thể Ví dụ: bạn người họ hàng Quang Hương (anh em họ), Quang mẹ Hương hàng (cháu cô ruột),… - Nêu việc nên không 23 24 Phòng cháy nên làm để phòng cháy đun nấu Nêu số thiệt hại nhà nhà cháy gây Một số hoạt - Biết cách xử lí xảy cháy - Nêu hoạt động chủ yếu Biết tham gia tổ chức động học sinh trường hoạt động hoạt động để đạt kết trường học tập, vui chơi, văn nghệ, thể dục thể tốt thao, lao động vệ sinh, tham quan ngoại khoá Giaovienvietnam.com - Nêu trách nhiệm học sinh tham gia hoạt động - Tham gia hoạt động nhà trường tổ chức - Nêu hoạt động chủ yếu học sinh trường hoạt động học tập, vui chơi, văn nghệ, thể dục thể 25 Một số hoạt thao, lao động vệ sinh, tham quan Biết tham gia tổ chức động ngoại khoá hoạt động để đạt kết trường - Nêu trách nhiệm học sinh tốt tham gia hoạt động - Tham gia hoạt động nhà 26 27 28 29 30 trường tổ chức - Nhận biết trò chơi nguy hiểm Biết cách xử lí xảy Khơng chơi như: đánh quay, ném nhau, chạy đuổi tai nạn: báo cho người lớn trò chơi nhau,… thầy cô giáo, đưa nguy hiểm - Biết sử dụng thời gian nghỉ người bị nạn đến sở y chơi vui vẻ an toàn tế gần Tỉnh (thành Kể tên số quan hành Nói danh lam, di phố) nơi bạn chính, văn hố, giáo dục, y tế,… địa tích lịch sử hay đặc sản sống phương địa phương Tỉnh (thành Kể tên số quan hành Nói danh lam, di phố) nơi bạn chính, văn hố, giáo dục, y tế,… địa tích lịch sử hay đặc sản sống phương địa phương Các hoạt Kể tên số hoạt động thông tin liên Nêu ích lợi số động thơng lạc: bưu điện, đài phát thanh, đài hoạt động thông tin liên tin liên lạc truyền hình lạc đời sống Hoạt động nông nghiệp - Kể tên số hoạt động nơng nghiệp - Nêu ích lợi hoạt động nông nghiệp Giới thiệu hoạt động nông nghiệp cụ thể Giaovienvietnam.com Hoạt động 31 công nghiệp, thương mại 32 33 - Kể tên số hoạt động công nghiệp, thương mại mà em biết - Nêu ích lợi hoạt động công nghiệp, thương mại Làng quê Nêu số đặc điểm làng đô thị q thị An tồn Nêu số qui định đảm bảo an xe đạp toàn xe đạp Kể hoạt động công nghiệp thương mại Kể làng, hay khu phố nơi em sống Nêu hậu xe đạp không qui định - Nêu tên vị trí phận quan hơ hấp, tuần hàon, tiết Ơn tập 34 kiểm tra học kì I nước tiểu, thần kinh cách giữ vệ sinh quan - Kể số hoạt động nông Không nghiệp, công nghiệp, thương mại, thông tin liên lạc giới thiệu gia đình em - Nêu tên vị trí phận quan hơ hấp, tuần hàon, tiết 35 Ơn tập nước tiểu, thần kinh cách giữ vệ kiểm tra học sinh quan kì I (tiếp - Kể số hoạt động nông theo) nghiệp, công nghiệp, thương mại, Không thông tin liên lạc giới thiệu gia 36 37 Vệ sinh mơi đình em Nêu tác hại rác thải thực đổ trường Vệ sinh môi rác nơi qui định Nêu tác hại việc người gia súc trường (tiếp phóng uế bừa bãi Thực đại tiểu theo) tiện nơi qui định Không Không Giaovienvietnam.com 38 39 Vệ sinh môi Nêu tầm quan trọng việc xử trường (tiếp lí nước thải hợp vệ sinh đời theo) sống người, động vật thực vật - Kể tên số kiến thức học xã Ơn tập: Xã hội Khơng hội - Biết kể với bạn gia đình nhiều Khơng hệ, trường học sống xung quanh - Biết có rễ, thân, lá, hoa, - Nhận đa dạng phong phú 40 Thực vật thực vật Khơng - Quan sát hình vẽ vật thật thân, r6ẽ, lá, hoa, số Phân biệt loại thân theo 41 42 43 44 Thân Thân (tiếp theo) Rễ Rễ (tiếp theo) cách mọc (thân đứng, thân leo, thân Khơng bị), theo cấu tạo (thân gỗ, thân thảo) Nêu chức thân đời sống thực vật ích lợi thân đời sống người Kể tên số có rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ rễ củ Nêu chức rễ đời sống thực vật ích lợi rễ đối Không Không Không với đời sống người Biết trình quang - Biết cấu tạo 45 Lá - Biết đa dạng hình dáng, độ lớn màu sắc 46 hợp diễn ban nàgy ánh sáng mặt trời q trình hơ hấp diễn suốt ngày Khả kì Nêu chức đời đêm Biết trình quang diệu sống thực vật ích lợi đối hợp diễn ban với đời sống người nàgy ánh sáng mặt trời cịn q trình hơ hấp diễn suốt ngày Giaovienvietnam.com đêm - Nêu chức hoa 47 Hoa đời sống thực vật ích lợi hoa đời sống người - Kể tên phận hoa - Nêu chức đời sống thực vật ích lợi 48 Quả đời sống người - Kể tên phận thường có Kể tên số lồi hoa có màu sắc, hương thơm khác - Kể tên số lloại có hình dáng, kích thước mùi vị khác - Biết có loại ăn loại khơng ăn - Biết thể động vật gồm phần: đầu, quan di chuyển - Nhận đa dạng phong phú động vật hình dạng, kích thước, cấu 49 Động vật tạo ngồi - Nêu ích lợi tác hại số động vật người Nêu điểm giống khác số vật - Quan sát hình vẽ vật thật phận bên số động vật - Nêu ích lợi tác hại số côn trùng người 50 Côn trùng - Nêu tên phận bên ngồi số trùng hình vẽ vật thật - Nêu ích lợi tôm, cua đời sống người 51 Tôm, cua - Nói tên phận bên ngồi tơm, cua hình vẽ vật thật 52 Cá Biết côn trùng động vật khơng xương sống, chân có đốt, phần lớn có cánh Biết côn trùng động vật không xương sống Cơ thể chúng bao phủ lớp vỏ cứng, có nhiều chân chân phân - Nêu ích lợi cá đời thành đốt Biết cá động vật có sống người xương sống, sống - Nói tên phận bên nước, thở mang Cơ cá hình vẽ vật thật thể chúng thường có vảy, Giaovienvietnam.com có vây - Biết chim ĐV có xương sống Tất 53 Chim - Nêu ích lợi chim lồi chim có lơng vũ, người có mỏ, hai cánh hai - Quan sát hình vẽ vật thật chân - Nêu NX cánh phận bên chim chân ĐD chim bay (đại bàng), chim chạy (đà - Nêu ích lợi thú người 54 Thú - Quan sát hình vẽ vật thật phận bên số loài thú - Nêu ích lợi thú 55 Thú (tiếp theo) người - Quan sát hình vẽ vật thật phận bên số loài thú 56 57 58 59 60 điểu) - Biết ĐV có lơng mao, đẻ con, nuôi sữa gọi thú hay ĐV có vú - Nêu số VD thú nhà thú rừng - Biết ĐV có lơng mao, đẻ con, nuôi sữa gọi thú hay ĐV có vú - Nêu số VD thú Nêu vai trò Mặt Trời nhà thú rừng Nêu việc gia Mặt trời sống Trái Đất: Mặt Trời chiếu đình sử dụng ánh sáng nhiệt Mặt Trời Thực hành: sáng sưởi ấm Trái Đất Quan sát phận bên Đi thăm ngoàicủa cây, vật gặp thiên nhiên Thực hành: thăm thiên nhiên Quan sát phận bên Đi thăm ngoàicủa cây, vật gặp thiên nhiên thăm thiên nhiên Trái Đất Quả địa cầu - Biết Trái Đất lớn có hình cầu - Biết cấu tạo địa cầu Biết phân loại số cây, vật gặp Biết phân loại số cây, vật gặp Quan sát địa cầu cực Bắc, cực Nam, Bắc bán cầu, Nam Sự chuyển bán cầu, đường xích đạo - Biết Trái Đất vừa tự quay quanh Biết hai chuyển động động nó, vừa chuyển động quanh Mặt Trời Trái Đất theo hướng Giaovienvietnam.com - Biết sử dụng mũi tên để mô tả chiều 61 62 63 64 65 66 67 Trái Đất chuyển động Trái Đất quanh ngược chiều kim đồng hồ Trái Đất quanh Mặt Trời Nêu vị trí Trái Đất hệ Biết hệ Mặt Trời có hành Mặt Trời: từ Mặt Trời xa dần, Trái hành tinh Trái tinh hệ Đất hành tinh thứ hệ Mặt Đất hành tinh có Mặt Trời Trời sống So sánh độ lớn Mặt Trăng Sử dụng mũi tên để mô tả chiều vệ tinh chuyển động Mặt Trăng quanh Trái Trái Đất Đất Ngày đêm Trái Đất Năm, tháng mùa Các đới khí hậu Bề mặt Trái Đất Bề mặt lục địa Bề mặt lục - Biết sử dụng mơ hình để nói tượng ngày đêm Trái Đất - Biết ngày có 24 Trái Đất, Mặt Trăng Mặt Trời: Trái Đất lớn Mặt Trăng Mặt Trời lớn Trái Đất nhiều lần Biết nơi Trái Đất có ngày đêm khơng ngừng Biết năm Trái Đất có tháng, ngày Không mùa Nêu tên đới khí hậu Trái Nêu đựoc đặc điểm Đất: nhiệt đới, ơn đới, hàn đới Biết bề mặt Trái Đất có châu lục đại dương Nói tên vị trí lược đồ Nêu đặc điểm bề mặt lục địa đới khí hậu Biết nước chiếm phần lớn bề mặt Trái Đất Không Biết so sánh số dạng địa hình: 68 địa (tiếp núi đồi, cao nguyên đồng Không 69 theo) Ơn tập bằng, sơng suối Khắc sâu kiến thức học Không kiểm tra học chủ đề Tự nhiên: kì II: Tự - Kể tên số cây, vật địa nhiên phương - Nhận biết nơi em sống thuộc dạng địa hình nào: đồng bằng, miền núi hay nơng thơn, thành thị,… - Kể Mặt Trời, Trái Đất, ngày, 10 Giaovienvietnam.com tháng, mùa,… Khắc sâu kiến thức học chủ đề Tự nhiên: Ôn tập 70 kiểm tra học kì II: Tự nhiên - Kể tên số cây, vật địa phương - Nhận biết nơi em sống thuộc Khơng dạng địa hình nào: đồng bằng, miền núi hay nông thôn, thành thị,… - Kể Mặt Trời, Trái Đất, ngày, tháng, mùa,… 11 ... lí nước thải hợp vệ sinh đời theo) sống người, động vật thực vật - Kể tên số kiến thức học xã Ôn tập: Xã hội Không hội - Biết kể với bạn gia đình nhiều Khơng hệ, trường học sống xung quanh - Biết... ngun đồng Khơng 69 theo) Ơn tập bằng, sông suối Khắc sâu kiến thức học Không kiểm tra học chủ đề Tự nhiên: kì II: Tự - Kể tên số cây, vật địa nhiên phương - Nhận biết nơi em sống thuộc dạng địa hình... Trời, Trái Đất, ngày, 10 Giaovienvietnam.com tháng, mùa,… Khắc sâu kiến thức học chủ đề Tự nhiên: Ơn tập 70 kiểm tra học kì II: Tự nhiên - Kể tên số cây, vật địa phương - Nhận biết nơi em sống thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI, CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI