0

CĐ 1 (HH tuần 4) HTL TRONG TAM GIÁC VUÔNG PHẦN 3(2t)

11 0 0
  • CĐ 1  (HH tuần 4)   HTL TRONG TAM GIÁC VUÔNG   PHẦN 3(2t)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:17

PP hình học lớp 9. Thiết kế cho giờ luyện tập Hình hai tiết. Bài tập được làm trong PP một cách hợp lý và phù hợp với học sinh............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ CHỦ ĐỀ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG Phần Hệ thức cạnh góc tam giác vng I KIẾN THỨC CẦN NHỚ: Định lí hệ thức cạnh góc tam giác vng: Trong tam giác vng ,mỗi cạnh góc vng : a) Cạnh huyền nhân với sin góc đối nhân với cosin góc kề b) Cạnh góc vng nhân với tang góc đối hay nhân với cotang góc kề Các hệ thức cạnh góc tam giác ABC vuông A A   Xét ABC vuông A b = a.Sin B = a.cos C ; c = a.Sin C = a.cos B b = c.tg B =c.cotgB c = b.tg C = c.cotg C ; b c B a C Giải tam giác vng: tìm tất yếu tố cịn lại tam giác vuông biết trước hai yếu tố (trong có yếu tố cạnh khơng kể góc vng II LUYỆN TẬP: Dạng Tính cạnh góc tam giác Phương pháp giải: Làm xuất tam giác vuông để áp dụng hệ thức cách kẻ thêm đường cao   Bài Cho tam giác ABC có BC = 6cm, , Hãy tính: a) Chiều cao CH cạnh AC b) Diện tích tam giác ABC II LUYỆN TẬP: Dạng Giải tam giác vuông Phương pháp giải: Giải tam giác vng tính độ dài cạnh số đo góc dựa vào kiện cho trước tốn Trong tam giác vng, ta dùng hệ thức cạnh góc tam giác vng sử dụng máy tính cầm tay bảng lượng giác để tính yế tố cịn lại 3.Các tốn giải tam giác vng bao gồm : i) Giải tam giác vuông biết độ dài cạnh số đo góc nhọn ii) Giải tam giác vuông biết độ dài hai cạnh Bài Cho tam giác ABC vng A có AC = 28cm, AB = 21cm Giải tam giác ABC Chứng minh:  Xét ABC vuông A: 2 AB + AC = BC (định lí Pytago) ⇒ 212 + 282 = BC2 => BC = = 35 cm Áp dụng tỉ số lương giác ABC vuông A có: Sin B = = = => 53 0 Ta có: + = 90 (ABC vng A) => 37 II LUYỆN TẬP: Dạng Giải tam giác vuông Bài Cho tam giác ABC vuông A có BC = 11 cm, = 60 Giải tam giác ABC   II LUYỆN TẬP: Dạng Bài tập tổng hợp Bài Cho tam giác ABC vuông A có AH đường cao, BH = 9cm, CH = 16cm a) Giải tam giác ABC b) Gọi D E hình chiếu vng góc H AB AC Tính chu vi diện tích tứ giác ADHE     AB = …; AC = … 2 AB = BH.BC; AC = CH.BC BH + HC = BC    Sin B =   II LUYỆN TẬP: Dạng Tốn có nội dung thực tế Bài Một thang dài 3m Cần đặt chân thang cách chân tường khoảng để tạo với mặt đất góc “an tồn” 65 (tức đảm bảo thang khơng bị đổ sử dụng)  Gợi ý: C + B1: Vẽ hình + B2: Gọi góc B góc an tồn; AB khoảng cách cần đặt chân thang với chân tường +B3: Vận dụng hệ thức cạnh góc tam giác vuông: Khoảng cách từ chân thang đến chân tường là: AB = BC.cos B = 3.cos 65 1,27m B 65 A II LUYỆN TẬP: Dạng Tốn có nội dung thực tế Bài Một máy bay lên với vận tốc 500 km/h Đường bay lên tạo với phương nằm ngang góc 30 Hỏi sau 1,2 phút máy bay lên cao km theo phương thẳng đứng? t B 50 t= phú , =1 50 V= m 10 k 30 Độ cao máy bay đạt sau 1,2 phút là: BH= 10 = (km) = 10 (km) BH= AB sin A = 10 sin 30 Độ cao H Quãng đường máy bay bay lên 1,2 phút là:  AB = 500 ? ? A S=V.t h k m/ Bài (bài 26 trang 88 SGK) Tính chiều cao tháp(làm tròn đến mét) B 34 o A C 86m Gợi ý: AB = AC.Tan C = 86.Tg 34 ≈ 58 mét III BÀI TẬP TỰ LUYỆN: Bài Cho tam giác ABC vng A có AC > AB Đường cao AH Gọi D E hình chiếu H AB AC a) Chứng minh: AD.AB = AE.AC tam giác ABC đồng dạng với tam giác AED b) Cho biết BH = 2cm, HC = 4,5cm Tính dộ dài đoạn thẳng DE c) Tính số đo góc ABC (làm trịn đến độ) d) Tính diện tích tam giác ADE HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ • Xem lại nội dung học • Ơn lại kiến thức hệ thức cạnh đường cao, hệ thức cạnh góc tam giác vng, tỉ số lượng giác • Hồn thiện 6; trang 10 chủ đề (hình học); • Chuẩn bị trước bài: Bài 5; 6; 9; 10 chủ đề trang 12 (hình học) ... trước tốn Trong tam giác vng, ta dùng hệ thức cạnh góc tam giác vng sử dụng máy tính cầm tay bảng lượng giác để tính yế tố cịn lại 3.Các tốn giải tam giác vng bao gồm : i) Giải tam giác vuông biết... nhọn ii) Giải tam giác vuông biết độ dài hai cạnh Bài Cho tam giác ABC vng A có AC = 28cm, AB = 21cm Giải tam giác ABC Chứng minh:  Xét ABC vuông A: 2 AB + AC = BC (định lí Pytago) ⇒ 212 + 282 =... tỉ số lương giác ABC vng A có: Sin B = = = => 53 0 Ta có: + = 90 (ABC vng A) => 37 II LUYỆN TẬP: Dạng Giải tam giác vuông Bài Cho tam giác ABC vng A có BC = 11 cm, = 60 Giải tam giác ABC   II
- Xem thêm -

Xem thêm: CĐ 1 (HH tuần 4) HTL TRONG TAM GIÁC VUÔNG PHẦN 3(2t), CĐ 1 (HH tuần 4) HTL TRONG TAM GIÁC VUÔNG PHẦN 3(2t)