0

Thành ngữ

24 1 0
  • Thành ngữ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:11

Thành ngữ: Kẻ khóc người cười Ví dụ: “Nước non lận đận Thân cị lên thác xuống ghềnh nay” + Đảo vị trí từ cụm từ: + Thay vài từ cụm từ: + Chêm xen vài từ vào cụm từ: “xuống thác lên ghềnh” “lên xuống ghềnh thác” “ vượt thác qua ghềnh” “ leo thác lội ghềnh” “ lên thác xuống ghềnh” “ lên thác cao xuống ghềnh sâu” HÌNH ẢNH THÁC, GHỀNH + Cụm từ “lên thác xuống ghềnh” thành ngữ => Thành ngữ loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị ý nghĩa hồn chỉnh + Nhóm 1: Cho thành ngữ “mưa to, gió lớn” ? Em cho biết nghĩa thành ngữ (miêu tả) điều gì? ? Vậy nghĩa thành ngữ bắt nguồn từ đâu? + Nhóm 2: Cho thành ngữ “nhanh chớp” ? Hãy giải thích, cho biết nghĩa đen, nghĩa bóng thành ngữ trên? ? Thành ngữ hiểu theo nghĩa trực tiếp (nghĩa đen) hay nghĩa chuyển (nghĩa bóng)? ? Nếu hiểu theo nghĩa chuyển chuyển nghĩa thơng qua phép tu từ nào? + Nhóm 3: Cho thành ngữ “lên thác xuống ghềnh” ? Giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng thành ngữ trên? ? Cho biết nghĩa bóng thành ngữ hiểu thông qua phép tu từ nào? + Thành ngữ “Mưa to, gió lớn”: -> tượng trời mưa to kèm theo gió lớn, sấm chớp -> nghĩa thành ngữ bắt nguồn (hiểu) từ nghĩa đen từ tạo nên + Thành ngữ “Nhanh chớp”: -> luồng ánh sáng phát nhanh trời có mưa mưa (nghĩa đen) -> hành động nhanh, chớp nhống, mau lẹ (nghĩa bóng) -> hiểu theo phép chuyển nghĩa so sánh + Thành ngữ “lên thác xuống ghềnh” -> nói việc khó khăn, vất vả, nguy hiểm lại địa hình hiểm trở (nghĩa đen) -> Chỉ (ví với) khó khăn hiểm nguy, gian nan, vất vả (nghĩa bóng) -> hiểu theo phép chuyển nghĩa ẩn dụ * Ghi nhớ: - Thành ngữ loại cụm từ có cấu tạo cố định,biểu thị ý nghĩa hoàn chỉnh - Nghĩa thành ngữ bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen từ tạo nên nó, thường thông qua số phép chuyển nghĩa ẩn dụ, so sánh Ví dụ: “Đứng núi trơng núi nọ” “Đứng núi trông núi kia” “Đứng núi trông núi khác” - Lưu ý: thành ngữ có cấu tạo cố định số thành ngữ có biến đổi định Ví dụ: Hãy phân tích cấu tạo ngữ pháp câu, cụm từ ví dụ đây? Các thành ngữ (in đậm) giữ chức vụ câu, cụm từ? a/ Thân em vừa trắng lại vừa tròn Bảy ba chìm với nước non (Hồ Xuân Hương) b) Sơn hào hải vị ăn lang mang tới ngày lễ Tiên Vương (Sự tích Bánh trưng bánh giày) c/ Anh nghĩ thương em anh đào giúp cho em ngách sang nhà anh, phòng tắt lửa tối đèn có đứa đến bắt nạt em chạy sang… (Tơ Hồi) d/ Bạn Hà chậm rùa a/ Thân em vừa trắng lại vừa tròn CN VN1 Bảy ba chìm với nước non VN2 b) Sơn hào hải vị ăn lang mang tới ngày lễ Tiên Vương CN VN c/ … phịng tắt lửa tối đèn có đứa đến bắt nạt … DT Phụ ngữ cụm danh từ d/ Bạn Hà chậm rùa ĐT Phụ ngữ cụm động từ So sánh hai cách diễn đạt sau: + Cách diễn đạt (sử dụng thành ngữ): “Thân em vừa trắng lại vừa tròn Bảy ba chìm với nước non” => Diễn đạt ngắn gọn, hàm súc lời mà ý nhiều Có tính hình tượng cao lời nói sinh động, gây ấn tượng mạnh mẽ, tăng thêm hiệu giao tiếp Vì mà thành ngữ dùng nhiều giao tiếp, thơ, văn + Cách diễn đạt (không sử dụng thành ngữ): “Thân em vừa trắng lại vừa tròn Long đong, gian truân, phiêu bạt với nước non” => Diễn đạt dài dịng, khơng đọng, khơng có tính hình tượng có tác dụng biểu cảm * Ghi nhớ: - Thành ngữ làm chủ ngữ, vị ngữ câu hay làm phụ ngữ cụm danh từ, cụm động từ, - Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao Bài (Sgk/T.145) Tìm giải thích nghĩa thành ngữ câu sau đây: a/ Đến ngày lễ Tiên Vương, lang mang sơn hào hải vị, nem cơng chả phượng tới, chẳng thiếu thứ (Bánh chưng, bánh giầy) b/ Một hơm, có người hàng rượu tên Lí Thơng qua Thấy Thạch Sanh gánh gánh củi lớn, nghĩ bụng: “Người khỏe voi Nó lợi nhiêu” Lí Thơng lân la gợi chuyện, gạ Thạch Sanh kết nghĩa anh em Sớm mồ côi cha mẹ, tứ cố vơ thân, có người săn sóc đến mình, Thạch Sanh cảm động, vui vẻ nhận lời (Thạch Sanh) c/ “Chốc đà mười năm trời, Cịn da mồi tóc sương” (Truyện Kiều) Bài (Sgk/T.145) a/ Thành ngữ: “sơn hào hải vị”, “nem công chả phượng” + sơn hào hải vị: ăn ngon, quý chế biến từ sản vật núi biển + nem công chả phượng: ăn ngon, sang trọng quý b/ Thành ngữ: “khỏe voi”, “tứ cố vô thân” + Khỏe voi: sức khỏe người nhiều lần + Tứ cố vô thân: đơn độc, không họ hàng thân thích, khơng nơi nương tựa c/ Thành ngữ: “da mồi tóc sương” + da mồi tóc sương: người già, da có nhiều nốt màu nâu, tóc bạc sương Bài (Skg/T.145): Kể vắn tắt truyền thuyết ngụ ngôn tương ứng để thấy rõ lai lịch thành ngữ: “Con Rồng cháu Tiên”, “Ếch ngồi đáy giếng”, “Thầy bói xem voi” Truyện ngụ ngơn “Ếch ngồi đáy giếng”: Có ếch sống lâu ngày giếng, xung quanh có nhái, cua, ốc, chúng sợ tiếng kêu ếch Ếch tưởng oai vị chúa tể coi trời bé vung Năm trời mưa to khiến nước mưa ngập giếng đưa ếch ngồi, quen thói cũ ếch lại nghênh ngang bị trâu ngang dẫm bẹp Qua câu chuyện nhân dân ta nhằm phê phán kẻ hiểu biết hạn hẹp mà lại huênh hoang gọi “Ếch ngồi đáy giếng” => Thành ngữ “ếch ngồi đáy giếng”: Phê phán kẻ hiểu biết hạn hẹp mà lại huênh hoang, đồng thời khuyên nhủ phải mở rộng tầm hiểu biết, không chủ quan, kiêu ngạo Bài (Sgk/T.145): Điền thêm yếu tố để thành ngữ trọn vẹn: - Lời ăn … tiếng nói sương - Một nắng hai … - Ngày lành tháng … tốt áo - No cơm ấm … …… bách thắng - Bách chiến lập nghiệp - Sinh … - Đặt câu có sử dụng thành ngữ trên: “Cả đời, bà em nắng hai sương để lo cho cho cháu.” Bài tập: Quan sát tranh sau từ nội dung thể tranh em tìm thành ngữ tương ứng với nội dung tranh Thành ngữ: Đàn gảy tai trâu => việc làm uổng cơng đưa hay, đẹp đến với đối tượng khả tiếp thu, khơng có khả thưởng thức Thành ngữ: Đầu voi đuôi chuột  => việc lúc khởi đầu to tát, rầm rộ, kết thúc lại nhỏ bé, chí khơng có Thành ngữ: nước mắt cá sấu (nước mắt thương xót giả dối; tình cảm giả nhân giả nghĩa để lừa người.) => Sự gian xảo, giả tạo, giả vờ tốt bụng, nhân từ kẻ xấu Thành ngữ: ném (vung) tiền qua cửa sổ  => cách tiêu pha bừa bãi, phung phí tiền cách đáng … Gạo Thành ngữ: Chuột sa chĩnh gạo => Rất may mắn, gặp nơi sung sướng, đầy đủ, nhàn hạ * Bài vừa học: Thành ngữ Cấu tạo Cụm từ có cấu tạo cố định Biểu thị ý nghĩa hoàn chỉnh Ý nghĩa Nghĩa thành ngữ bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen từ tạo nên Hiểu thông qua số phép chuyển nghĩa ẩn dụ, so sánh… Chức vụ ngữ pháp Làm CN, VN câu; phụ ngữ cụm DT, ĐT Tác dụng Ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao * Bài tiết sau: - Chuẩn bị cho bài: Viết tập làm văn số 3- Văn biểu cảm + Ôn tập nắm kiến thức văn biểu cảm: khái niệm, đặc điểm văn biểu cảm; dàn ý cách làm văn biểu cảm tác phẩm văn học + Học nắm nội dung, nghệ thuật tác phẩm văn học học chương trình + Đọc tham khảo nghiên cứu số đề văn biểu cảm tác phẩm văn học ... ghềnh” thành ngữ => Thành ngữ loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị ý nghĩa hồn chỉnh + Nhóm 1: Cho thành ngữ “mưa to, gió lớn” ? Em cho biết nghĩa thành ngữ (miêu tả) điều gì? ? Vậy nghĩa thành. .. Thành ngữ làm chủ ngữ, vị ngữ câu hay làm phụ ngữ cụm danh từ, cụm động từ, - Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao Bài (Sgk/T.145) Tìm giải thích nghĩa thành ngữ. .. nào? + Nhóm 3: Cho thành ngữ “lên thác xuống ghềnh” ? Giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng thành ngữ trên? ? Cho biết nghĩa bóng thành ngữ hiểu thông qua phép tu từ nào? + Thành ngữ “Mưa to, gió lớn”:
- Xem thêm -

Xem thêm: Thành ngữ , Thành ngữ