0

Thanh ngu

26 1 0
  • Thanh ngu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:11

Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Bích Đầu voi chuột Mắt nhắm mắt mở Kẻ cười- người khóc Nhanh sóc Chậm sên - Đầu voi chuột - Mắt nhắm mắt mở - Kẻ cười- người khóc - Nhanh sóc - Chậm sên Tiếng Việt: I Tìm hiểu chung: 1) Thế thành ngữ * Ví dụ Nước non lận đận Thân cị lên thác xuống ghềnh  1) Thế thành ngữ * Ví dụ Vào thác xuống ghềnh Lên thác xuống ghềnh Lên thác lội xuống ghềnh lên xuống ghềnh thác - Không thay chiêm xen ý nghĩa trở nên lỏng lẻo - Khơng hốn đổi trật tự cố định  Đi lại nơi khó khăn ( Sự vất vả, trải qua gian nan,nguy hiểm) * Nhận xét: - Thành ngữ loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị ý nghĩa hoàn chỉnh * LƯU Ý: Đứng núi trông núi Đứng núi trông núi Đứng núi trông núi khác Ba chìm bảy Bảy ba chìm  Thành ngữ có cấu tạo cố định tính cố định thành ngữ tương đối 10 * Nhận xét: - Nghĩa thành ngữ bắt nguồn từ nghĩa đen thông qua phép chuyển nghĩa: Ẩn dụ, so sánh 2) Sử dụng thành ngữ: * Ví dụ Xác định vai trị ngữ pháp thành ngữ: a) Thân em vừa trắng lại vừa tròn Bảy ba chìm với nước non vị ngữ b) Sơn hào hải vị ăn lang mang Chủ ngữ tới ngày lễ Tiên Vương c) Anh nghĩ thương em anh đào giúp cho em ngách sang nhà anh phịng tắt lửa, tối đèn có đứa đến bắt nạt phụ ngữ em chạy sang… Thành ngữ làm chủ ngữ, vị ngữ câu làm phụ ngữ cụm danh từ, cụm động từ, 2) Sử dụng thành ngữ * Nhận xét: - Thành ngữ làm chủ ngữ, vị ngữ câu làm phụ ngữ cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ… ? So sánh hai cách nói sau, cách nói ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao? Câu có sử dụng thành ngữ Câu không sử dụng thành ngữ Thân em vừa trắng lại vừa trịn Bảy ba chìm với nước non Thân em vừa trắng lại vừa tròn Vất vả lận đận với nước non Nước non lận đận Nước non lận đận Thân cị lên thác xuống ghềnh Thân cị trơi phiêu bạt nay  Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc có tính hình tượng, tính biểu cảm cao 15 2) Sử dụng thành ngữ: * Nhận xét: - Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc có tính hình tượng, tính biểu cảm cao Tìm thành ngữ ví dụ sau Rét tháng tư, nắng dư tháng tám Rét cắt Nhanh cắt Uống nước nhớ nguồn Tấc đất, tấc vàng Cười vỡ bụng - Thành ngữ: Là cụm từ, thường nhận xét tính chất, đặc điểm,… người, vật - Tục ngữ: Là câu, mệnh đề, phản ánh kinh nghiệm nêu nhận định mặt sống II Luyện tập: Bài 1/sgk a) Đến ngày lễ Tiên Vương, lang mang sơn hào hải vị, nem công chả phượng tới, chẳng thiếu thứ - Sơn hào hải vị - Nem cơng chả phượng:  Các sản phẩm, ăn q b Một hơm, có người hàng rượu tên Lí Thơng qua Thấy Thạch Sanh gánh gánh củi lớn, nghĩ bụng: “ Người khỏe voi Nó lợi nhiên” Lí Thơng lân la gợi chuyện, gạ Thạch Sanh kết nghĩa anh em Sớm mồ cơi cha mẹ, tứ cố vơ thân, có người săn sóc đến mình, Thạch Sanh cảm động, vui vẻ nhận lời - Khỏe voi:  Rất khỏe - Tứ cố vơ thân:  Đơn độc,khơng có họ hàng, người thân thích c Chốc đà mười năm trời Cịn da mồi tóc sương -Da mồi tóc sương:  Chỉ người già, tóc bạc, da đồi mồi • Sơn núi hào hải thức ăn biển độngvật vị ăn Nghĩa: Những ăn ngon, lạ sang trọng •Tứ cố vơ thân ngoảnh, khơng thân thích nhìn Nghĩa: Đơn độc, trơ trọi mình, khơng có người thân thích -> Muốn hiểu nghĩa thành ngữ Hán Việt cần phải tìm hiểu nghĩa yếu tố Hán Việt nghĩa từ tạo nên thành ngữ Hán Việt bốn Giải thích nghĩa thành ngữ sau: - Khẩu phật tâm xà: - Ham sống sợ chết: - Ăn cháo đá bát: - Lòng lang thú: - Nước mắt cá sấu: Bài tập (SGK/145) Con Rồng cháu Tiên ( Về nhà làm bài) Thày bói xem voi Ếch ngồi đáy giếng Bài tập Điền thêm yếu tố để thành ngữ trọn vẹn: - Lời ăn tiếng nói - Chân cứng đá … mềm - Một nắng hai sương giời - Một tấc lên… - Ngày lành tháng tốt văn tự - Bán trời không… - No cơm ấm… áo - Máu chảy ruột … mềm - Bách … chiến bách thắng - Ném tiền qua … cửa sổ - Sinh - Đánh bùn sang ao … lập nghiệp Bài tập 4: Thi tìm thành ngữ Chó có váy lĩnh Mèo mả gà đồng Chó treo mèo đậy Mèo Chó ăn đá gà ăn sỏi Mèo lành nỡ cắt tai Mèo già khóc chuột Chó cậy gần nhà Chó Chó chê mèo lơng Mỡ để miệng mèo Chó cắn áo rách Nhìn gà hố cuốc Khoẻ voi Gà phải cáo Gà Lên voi xuống chó Gà nhà lại bới bếp nhà Quẹt mỏ gà Gà què ăn quẩn cối xay Được voi địi tiên Voi Đầu voi chuột Voi giày ngựa xéo Đối với học tiết học này: - Học thuộc phần ghi nhớ - Hoàn thành tập VBT Đối với học tiết tiếp theo: - Chuẩn bị “Cách làm văn biểu cảm tác phẩm văn học - Đọc trước ví dụ SGK ... Mưa to mưa to kèm theo gió lớn gió lớn Thành ngữ có nghĩa bắt ngu? ??n từ nghĩa đen yếu tố tạo nên * Nhận xét: - Nghĩa thành ngữ bắt ngu? ??n từ nghĩa đen thông qua phép chuyển nghĩa: Ẩn dụ, so sánh... nên lỏng lẻo - Khơng hốn đổi trật tự cố định  Đi lại nơi khó khăn ( Sự vất vả, trải qua gian nan,nguy hiểm) * Nhận xét: - Thành ngữ loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị ý nghĩa hồn chỉnh *... cao Tìm thành ngữ ví dụ sau Rét tháng tư, nắng dư tháng tám Rét cắt Nhanh cắt Uống nước nhớ ngu? ??n Tấc đất, tấc vàng Cười vỡ bụng - Thành ngữ: Là cụm từ, thường nhận xét tính chất, đặc điểm,…
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh ngu , Thanh ngu