0

CHÂN, TAY, TAI, mắt, MIỆNG

17 1 0
  • CHÂN, TAY, TAI, mắt, MIỆNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:09

Bài giảng ngữ văn Tiết 45- Bài 11: CHN, TAY, TAI, MẮT, MiỆNG Giáo viên: Đào Thị Vân TRƯỜNG THCS VÂN DU KiĨm tra bµi cị (?) Nêu nội dung, ý nghĩa rút từ truyện “Thầy bói xem voi” Click to edit Master title style Tiết 45: HDĐT : Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng ( Truyện ngụ ngôn) I Đọc- Tìm hiểu chung Đọc- Tìm hiểu thích a Đọc b Tìm hiểu thích Tìm hiểu chung văn a Thể loại: Truyện ngụ ngôn (?) Truyện thuộc thể loại nào? b Đề tài: Mượn phận thể người để nói chuyện người (?) Đề tài truyện gì? c Phương thức biểu đạt: Tự sự, miêu tả, biểu cảm (? )Xác định phương thức biểu đạt? d- Nhân vật: nhân vật: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng ? Truyện có nhân vật nào? *Nhân vật Cô Mắt Cậu Chân Cậu Tay Bác Tai Lão Miệng Tiết 45: HDĐT : Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng ( Truyện ngụ ngơn) I Đọc- Tìm hiểu chung Đọc- Tìm hiểu thích a Đọc b Tìm hiểu thích Tìm hiểu chung văn a Thể loại: b Đề tài: Truyện ngụ ngôn Mượn phận thể người để nói chuyện người c Phương thức biểu đạt: Tự sự, miêu tả, biểu cảm d- Nhân vật: nhân vật: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng => Cách đăt tên giản dị ? Emcó nhận xét cách đặt tên nhân vật truyện? - Nghệ thuật: e-Bố cục: ? T/g sử dụng nghệ thuật ẩn dụ, nhân hoá dựa trí tưởng tượng độc đáo mà hợp lí phần - P1:Từ đầu ->” thân thiết”: Mở đầu câu chuyện - P2: tiếp -> “như trước”: Diễn biến câu chuyện - P3: Còn lại: Kết thúc câu chuyện, học rút xây dựng NV? Truyện chia làm phần? Nêu nội dung phần ? Tiết 45: HDĐT : Chân , Tay, Tai, Mắt, Miệng ( Truyện ngụ ngơn) I Đọc- Tìm hiểu chung Đọc- Tìm hiểu thích Tìm hiểu chung văn II Phân tích Mở đầu câu chuyện -Việc chung sống: Sống thân thiện, đoàn kết, gắn bó thể người (?) Mở đầu câu chuyện tác giả giới thiệu nhân vật sống với nào? ? Em có nhận xét phần mở đầu câu chuyện? -> Giới thiệu ngắn gọn, đầy đủ nhân vật, nêu tình truyện Đưa người đọc vào diễn biến câu chuyện Diễn biến câu chuyện a.Quyết định đình cơng Chân, Tay, Tai, Mắt ? Các nhân vật sống hồ thuận tình -Tình nảy sinh: Cơ Mắt:Đến than thở với cậu Chân, cậu Tay nảy sinh? ? Lời than thở Mắt xuất phát từ lí gì? ->Lí do: Cơ Mắt phát bất hợp lí cách phân chia công việc hưởng thụ người với lão Miệng Tiết 45: HDĐT : Chân , Tay, Tai, Mắt, Miệng ( Truyện ngụ ngôn) I Đọc- Tìm hiểu chung Đọc- Tìm hiểu thích Tìm hiểu chung văn II Phân tích Mở đầu câu chuyện Diễn biến câu chuyện a.Quyết định đình cơng Chân, Tay, Tai, Mắt - So bì, tị nạnh ? Em nhận thấy thái độ lời nói Mắt? ? Trước lời nói Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai có thái độ hành động gì? -Thái độ, hành động: Đồng tình, hưởng ứng: Phải đấy, gật đầu lia -> Mất đồn kết, nội có chia rẽ ? Từ chỗ có ý so bì Chân, Tay, Tai, Mắt có định gì? ? Thái độ hành động Chân, Tay, Tai, Mắt biểu điều gì? - Quyết định hành động : Hăm hở kéo đến nhà lão Miệng ? Khi đến nhà lão Miệng bọn có thái độ, hành động , lời nói nào? Cịn lão Miệng có thái độ lời nói sao? Tiết 45: HDĐT : Chân , Tay, Tai, Mắt, Miệng ( Truyện ngụ ngôn) I II Đọc- Tìm hiểu chung Phân tích Những lời nói, hành động,thái độ, Mở đầu câu chuyện ? Em có nhận độ,Tay, hành động, cácxét nhân vậtthái Chân, Tai, Mắt có ý nghĩa gì? Diễn biến câu chuyện lời nói nhân vật? a.Quyết định đình cơng Chân, Tay, Tai, Mắt - Thái độ, hành động, lời nói: Chân, Tay, Tai, Mắt - Khơng chào hỏi Lão Miệng - Ngạc nhiên - Nói thẳng - Dứt khốt từ chối bàn bạc, thương lượng -> Nóng vội, hồ đồ, lịch đến vô lễ -Muốn thương lượng, - nói chuyện -> Nhã nhặn, bình tĩnh, lịch đến cam chịu => Mang tính chất đoạn tuyệt ( không chung sống , không quan hệ ) Tiết 45: HDĐT : Chân , Tay, Tai, Mắt, Miệng ( Truyện ngụ ngơn) I Đọc – Tìm hiểu chung II Phân tích ? Em nhận ý nghĩa ngụ ngơn ? Theo ? Điều em xảy với cả bọn toát từ việc này? chịu hậu làm đó?gì nữa? chúngphải định không Mở đầu câu chuyện Diễn biến câu chuyện a Quyết định đình cơng Chân, Tay, Tai, Mắt b Hậu đình cơng - Lão Miệng bị bỏ đói, nhợt nhạt mơi, hàm khơ rang, khơng buồn nhếch mép -Chân, Tay k muốn chạy nhảy -Mắt lúc lờ đờ -Tai lúc ù ù xay lúa - Cả bọn mệt mỏi rã rời - Nguyên nhân: + Lão Miệng không ăn + Do bọn so bì, tị nạnh, chia rẽ, khơng đồn kết làm việc - Ý nghĩa: Nếu khơng biết đồn kết hợp tác tập thể bị suy yếu Tiết 45: HDĐT : Chân , Tay, Tai, Mắt, Miệng ( Truyện ngụ ngôn) I Đọc – Tìm hiểu chung ??Bác Ai Tainhận nhận nguyên thức vềnhân ?Nghe lời khuyên ? Chuyện Taiđã xảy với II Phân tích vấn củađề tình nàytrạng này? nào? bọn cócảhành bọnđộng sau đó? gì? Mở đầu câu chuyện Diễn biến câu chuyện a ? Em nhận ý nghĩa ngụ ngơn Quyết định đình cơng Chân, Tay, Tai, Mắt từ việc này? b Hậu đình cơng c Cách sửa chữa hậu - Bác Tai - Nhận thức: + Lão Miệng có việc nhai + Lão có ăn tất khỏe khoắn + Lão Miệng k ăn tất bị tê liệt - Hành động: + Cả bọn cố gượng dậy đến nhà Miệng + Vực Miệng dậy tìm thức ăn cho Miệng - Kết quả: + Miệng dần tỉnh lại + Bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay đỡ mêt, thấy khoan khoái trước - Ý nghĩa: + Đồng tâm hiệp lực làm thành sức mạnh cá nhân + Trong tập thể, thành viên k sống tách rời mà phải gắn bó đề tồn + Cần phải hợp tác tôn trọng công sức Tiết 45: HDĐT : Chân , Tay, Tai, Mắt, Miệng ( Truyện ngụ ngơn) I Đọc – Tìm hiểu chung II Phân tích ? Truyện có kết thúc nào? Mở đầu câu chuyện Diễn biến câu chuyện a Quyết định đình cơng Chân, Tay, Tai, Mắt b Hậu đình cơng c Cách sửa chữa hậu 3- Kết thúc truyện -Lão Miệng, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay sống thân mật với - Mỗi người việc, khơng tị ? Em có nhận xét v cỏch kt thỳc y? Kết cấu đầu cuối tơng ứng Nhấn mạnh hoà thuận, gắn bó nhân vật Mọi ngời việc lại trở quỹ đạo xa, làm việc nấy, theo phân công thể thống huy, không suy bì, tị nạnh, kèn cựa, nhỏ nhen, không tranh cÃi vớ vẩn, vô bổ Tất sống niềm vui lao động cần cù, chăm chỉ, miệt mài thể, họ ngời chăm lao động Tiết 45 Hớng dẫn đọc thêm Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng ( Truyện ngụ ngôn) I.Đọc tìm hiểu chung : II- Ph©n tÝch : Nêu nội dung, nghĩa củathuật văn gì? bản? ? Truyện sử? dụng đặcý sắc nghệ III Tỉng kÕt : 1- NghƯ tht -Dïng nghƯ tht ẩn dụ ( mợn phận thể ngời để chuyện ngời ), nhân hóa đặc sắc - cách miêu tả nhân vật sinh ®éng, g¾n víi thùc tÕ - Kết cấu đầu cuối tương ứng 2- Néi dung , ý nghÜa : TruyÖn nêu học vai trò thành viên cộng đồng Vì thành viên sống đơn độc , tách biệt mà cần đoàn kết , nơng tựa , gắn bó vào để tồn phát triển nói đến LUYN TP Chọn đáp án câu sau 1.Trong nhân vật sau người nêu ý kến: đừng làm nữa, thử xem lão Miệng có sống khơng? A- Cậu Tay B- Cậu Chân C- Cô Mắt  D- Bác Tai Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai đồng tình phản đối lão Miệng cách nào? A.Thi nói xấu lão Miệng B Cùng khơng làm việc  C Đến nhà lão Miệng nói chuyện D Khơng cho lão Miệng ăn Lão Miệng có thái độ nghe cậu Chân, cậu Tay nói “tù không làm để nuôi ông nữa? A Rất bực tức C Rất thờ  B Rất ngạc nhiên D Rất bình tĩnh VẬN DỤNG TL Cp,nhúm : Qua câu chuyện , tác giả dân gian có phải dừng lại việc nói phận thể ngời không? Mà học ngụ ngôn gì? - Qua câu chuyện, tác giả dân gian dừng lại việc nói phận thể ngời mà mợn chuyện phận thể ngời để nói chuyện ngời cách nói ẩn dụ - Bài học ngụ ngôn + Khụng nờn ganh tị, so bì, tị nạnh + Biết nhìn nhận, đánh giá cơng việc người khác + Cần hợp tác tôn trọng lẫn + Phải đồn kết có tinh thần tập thể TÌM TềI, M RNG Bài cũ : - Tóm tắt truyện Nắm nghệ thuật, nội dung ý nghĩa truyện Bài : - Đọc tìm hiểu thơ Treo biển - Đọc thêm Lợn cới áo - Soạn theo híng dÉn SGK Cảm ơn q thầy em học sinh ... đạt? d- Nhân vật: nhân vật: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng ? Truyện có nhân vật nào? *Nhân vật Cơ Mắt Cậu Chân Cậu Tay Bác Tai Lão Miệng Tiết 45: HDĐT : Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng ( Truyện ngụ ngôn)... độ ,Tay, hành động, cácxét nhân vậtthái Chân, Tai, Mắt có ý nghĩa gì? Diễn biến câu chuyện lời nói nhân vật? a.Quyết định đình cơng Chân, Tay, Tai, Mắt - Thái độ, hành động, lời nói: Chân, Tay, Tai,. .. Từ chỗ có ý so bì Chân, Tay, Tai, Mắt có định gì? ? Thái độ hành động Chân, Tay, Tai, Mắt biểu điều gì? - Quyết định hành động : Hăm hở kéo đến nhà lão Miệng ? Khi đến nhà lão Miệng bọn có thái
- Xem thêm -

Xem thêm: CHÂN, TAY, TAI, mắt, MIỆNG , CHÂN, TAY, TAI, mắt, MIỆNG