0

THÁNH GIÓNG autosaved

18 0 0
  • THÁNH GIÓNG autosaved

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:05

Thánh Gióng BỐ CỤC - Từ đầu đến “nằm đấy”: đời Gióng - Tiếp đến “những việc bé dặn”: Gióng địi đánh giặc - Tiếp đến “giết giặc cứu nước”: Gióng ni lớn để đánh giặc SỰ RA ĐỜI KỲ LẠ Dẫm vào vết chân to Mang thai 12 tháng  Gióng người nơng dân lương thiện  Gióng người anh hùng nhân dân, xuất thân từ tầng lớp lao động Sinh Thánh Gióng tuổi Gióng chưa biết nói cười Gióng gặp sứ giả - Tiếng nói đầu tiên: “…Ta phá tan lũ giặc này” Biểu lộ lòng yêu nước sâu sắc; niềm tin chiến thắng - Yêu cầu: áo giáp sắt, ngựa sắt, gậy sắt - Cần có vũ khí sắc bén để thắng giặc Bà góp gạo ni gióng - Gióng lớn nhanh thổi:cơm ăn không no, áo vừa mặc căng đứt - Vươn vai thành tráng sĩ  Sức sống mãnh liệt, kì diệu dân tộc ta gặp khó khăn  Đánh giặc cứu nước ý chí tồn dân tộc Gióng người đại diện thưc  Sức mạnh tình đồn kết, tương thân tương nhân dân Tổ Quốc bị đe doạ.Gióng sức GIĨNG ĐÁNH GIẶC - Gióng nhảy lên ngựa, phi thẳng đến nơi có giặc - Roi sắt gẫy, Gióng nhổ tre bên đường quật vào giặc  Sức mạnh phi thường, tiến công mãnh liệt  Cây cỏ quê hương thơ sơ trở thành vũ khí diệt giặc GIĨNG trời - “Gióng cởi giáp sắt bỏ lại, người lẫn ngựa từ từ bay lên trời”  Gióng khơng màng danh vọng  Gióng trở nên Ý nghĩa truyện  Thánh Gióng hình ảnh cao đẹp người anh hùng đánh giặc theo quan niệm nhân dân  Thánh Gióng ước mơ nhân dân sức mạnh tự cường dân tộc  Truyện phản ánh lịch sử chống ngoại xâm ông cha ta thời xa xưa : thời đại Hùng Vương Sự thật lịch sử  Giặc Ân xâm lược nước ta  Hiện đền thờ Thánh Gióng Gia Lâm, Hà Nội, hàng năm có lễ hội Gióng  Những ao hồ liên tiếp vùng Gia Lâm  Làng Cháy  Tre đằng ngà TRE ĐẰNG NGÀ (TRE NGÀ) Tham quan đền Gióng – Phù Đổng, Gia Lâm Hội Gióng Hội Gióng Hội Gióng ... to Mang thai 12 tháng  Gióng người nơng dân lương thiện  Gióng người anh hùng nhân dân, xuất thân từ tầng lớp lao động Sinh Thánh Gióng tuổi Gióng chưa biết nói cười Gióng gặp sứ giả - Tiếng.. .Thánh Gióng BỐ CỤC - Từ đầu đến “nằm đấy”: đời Gióng - Tiếp đến “những việc bé dặn”: Gióng địi đánh giặc - Tiếp đến “giết giặc cứu nước”: Gióng ni lớn để đánh giặc SỰ... vũ khí diệt giặc GIĨNG trời - ? ?Gióng cởi giáp sắt bỏ lại, người lẫn ngựa từ từ bay lên trời”  Gióng khơng màng danh vọng  Gióng trở nên Ý nghĩa truyện  Thánh Gióng hình ảnh cao đẹp người anh
- Xem thêm -

Xem thêm: THÁNH GIÓNG autosaved , THÁNH GIÓNG autosaved