0

Thanh Giong (Tiết 1)

9 450 2
  • Thanh Giong (Tiết 1)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 13:10

Gi¸o ¸n ®iÖn tö Ngữ văn 6 Gv: Nông Ngọc Khuy Trường THCS Lệ Viễn- Sơn Động- Bắc Giang Tiết 5: Văn bản Th¸nh Giãng (TruyÒn thuyÕt) I- Đọc hiểu văn bản 1- Đọc 2- Chú thích: sgk-21 - Tâu: Báo cáo, nói với vua. - Tục truyền: Phổ biến, truyền miệng trong dân gian. Thường mở đầu các truyện dân gian. 3- Bố cục của văn bản: 4 đoạn - Từ đầu-> đặt đâu nằm đấy: Sự ra đời của Thánh Gióng - Tiếp-> chú bé dặn: Gióng đòi đi đánh giặc. - Tiếp-> Giết giặc cứu nước: Gióng được nuôi lớn. - Còn lại: Gióng thắng giặc trở về trời. * Phương thức biểu đạt: Tự sự (kể diễn biến sự việc xoay quanh nhân vật chính Thánh Gióng) II- Phõn tớch 1- Nhng chi tit tng tng, kỡ o. Chi tiết tưởng tượng kì ảo Chi tiết cụ thể trong VB Việc có thai của bà mẹ Mẹ mang thai 12 tháng Tuổi thơ kỳ lạ Lên 3 vẫn không biết nói, cười, đặt đâu nằm đấy. Khi đánh giặc Vùng dậy, vươn vai thành tráng sĩ. Đánh giặc xong Cả người lẫn ngựa bay lên trời. 2- ý nghĩa của một số chi tiết tiêu biểu. * Tiếng nói đầu tiên của Gióng là đòi đi đánh giặc: Mẹ ra mời sứ giả vào đây -> Ca ngợi ý thức dân tộc khi có giặc phải biết đứng lên bảo vệ đất nước. * Bà con góp gạo nuôi Gióng. Bà con đều vui lòng gom góp gạo nuôi chú bé, vì ai cũng mong chú bé giết giặc cứu nước. -> Thể hiện sự đoàn kết, đùm bọc khi khó khăn và ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của cả dân tộc. * Gióng lớn nhanh như thổi, vươn vai biến thành một tráng sĩ, oai phong, lẫm liệt. - Vũ khí của Gióng: Ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt, nhổ tre diệt giặc. -> Sự thông minh, sáng tạo biết sử dụng sắt làm vũ khí lợi hại để chống giặc. * §¸nh giÆc xong Th¸nh Giãng bay vÒ trêi. -> Th¸nh Giãng cã c«ng tr¹ng vÎ vang nh­ng kh«ng mµng danh lîi, chøc t­íc… - Gióng là biểu tưởng cao đẹp về người anh hùng đánh giặc cứu nước. - Phản ánh 1 thời kì lịch sử dân tộc: thời đại các các vua Hùng đã có những cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm rất hào hùng. - Gióng là người anh hùng mang trong mình sức mạnh của cả cộng đồng. 3- ý nghĩa của văn bản. * Ghi nhớ: sgk- 23 III- Luyện tập. 1- Bài tập 1 (24) 2- Bài tập 2 (24) - Là hội thi thể thao giành cho lứa tuổi thiếu niên. - Mục đích của Hội khoẻ Phù Đổng: khoẻ để học tập tốt, lao động tốt góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. - Lấy tên Hội khoẻ Phù Đổng: nhắc nhở, kêu gọi các em hãy phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ tiên.
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh Giong (Tiết 1), Thanh Giong (Tiết 1), Thanh Giong (Tiết 1)

Từ khóa liên quan