0

Vốn và chế độ pháp lý của công ty TNHH2 thành viên trở lênmayxongvuchuco luatkinhte (1)

26 12 0
  • Vốn và chế độ pháp lý của công ty TNHH2 thành viên trở lênmayxongvuchuco luatkinhte (1)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2021, 16:58

Tiểu luận vốn và chế độ pháp lý của công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo luật doanh nghiệp năm 2020 luật kinh tế tác giả May Xông Vư Chư Cơ. Mục đích nghiên cứu đề tài: Mục đích khi nghiên cứu đề tài này để hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về vốn, cũng như chế độ pháp lý của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Ngoài ra còn tìm hiểu thực tiễn hoạt động của loại hình công ty này để từ đó biết được những điểm chưa phù hợp và còn thiếu sót để đưa ra hướng hoàn thiện. Rút ra được những hướng đổi mới, hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm giúp cho hoạt của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có hiệu quả hơn. Việc nghiên cứu này sẽ đem lại hiệu quả về mặt thực tiễn thực hiện hoạt động của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Yêu cầu nghiên cứu: Phân tích các quy định của pháp luật về Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, chủ yếu về vốn và chế độ pháp lý. Đánh giá thực tiễn của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong những năm gần đây. Đưa ra các giải pháp để nhằm khắc phục hạn chế của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Phạm vi nghiên cứu đề tài: Không gian: Đề tài nghiên cứu trên lãnh thổ Việt Nam Thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu khoảng thời gian từ năm 2020 đến nay, bởi thời điểm đó, luật doanh nghiệp được hoàn thiện hơn so với các luật trước đây TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC KHOA KINH TẾ ************ TÊN TÁC GIẢ: MAY XÔNG VƯ CHƯ CƠ TIỂU LUẬN HỌC PHẦN LUẬT KINH TẾ TÊN CHỦ ĐỀ: VỐN VÀ CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS VŨ QUANG HƯNG Sơn La, năm 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC KHOA: KINH TẾ ************ TIỂU LUẬN HỌC PHẦN LUẬT KINH TẾ TÊN CHỦ ĐỀ: VỐN VÀ CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NGƯỜI HƯỚNG DẪN : TS VŨ QUANG HƯNG NGƯỜI THỰC HIỆN : MAY XÔNG VƯ CHƯ CƠ LỚP : K60 ĐH QTKD HỆ : CHÍNH QUY Sơn La, năm 2021 LỜI CẢM ƠN! “Để hoàn thành tiểu luận này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban giám hiệu trường Đại Học Tây Bắc tạo điều kiện sở vật chất với hệ thống thư viện đại, đa dạng loại sách, tài liệu thuận lợi cho việc tìm kiếm, nghiên cứu thơng tin Xin cảm ơn giảng viên môn – Thầy TS Vũ Quang Hưng, giảng dạy tận tình, chi tiết để em có đủ kiến thức vận dụng chúng vào tiểu luận Do chưa có nhiều kinh nghiệm làm để tài hạn chế kiến thức, tiểu luận chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận nhận xét, ý kiến đóng góp, phê bình từ phía Thầy để tiểu luận hồn thiện Lời cuối cùng, em xin kính chúc thầy nhiều sức khỏe, thành công hạnh phúc.” MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn chủ đề tiểu luận Mục đích, yêu cầu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu tiểu luận PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG1: CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VỐN VÀ CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Khái quát chung Công ty TNHH thành viên trở lên 1.1.1 Khái niệm Công ty TNHH thành viên trở lên 1.1.2 Đặc điểm công ty TNHH thành viên trở lên 1.2 Quy định vốn Công ty TNHH thành viên trở lên 1.2.1 Khái niệm vốn Công ty TNHH thành viên trở lên 1.2.1.1 Khái niệm chung .4 1.2.1.2 Quy định việc góp vốn 1.2.1.3 Chuyển nhượng phần vốn góp .6 1.2.1.4 Huy động vốn Công ty TNHH thành viên trở lên 1.2.1.5 Các trường hợp đặc biệt vốn Công ty TNHH thành viên trở lên .8 1.2 Chế độ pháp lý Công ty TNHH thành viên trở lên 1.2.1 Chế độ pháp lý trách nhiệm tài sản Công ty TNHH thành viên trở lên 1.2.2 Bộ máy Công ty TNHH thành viên trở lên 10 1.2.3 Hợp đồng, giao dịch phải Hội đồng thành viên chấp thuận 11 CHƯƠNG2: THỰC TRẠNG VỀ VỐN VÀ CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN TRỞ LÊN TẠI VIỆT NAM 12 2.1 Sự phù hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên với môi trường thương mại Việt Nam 12 2.2 Thuận lợi Công ty TNHH thành viên trở lên Việt Nam 12 2.3 Bất cập vốn chế độ pháp lý công ty TNHH thành viên trở lên Việt Nam 14 CHƯƠNG3: GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC HẠN CHẾ CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 17 3.1 Phương hướng hồn thiện pháp luật loại hình Cơng ty TNHH thành viên trở lên 17 3.1.1 Hồn thiện pháp luật Cơng ty TNHH thành viên trở lên phải phù 17 hợp với sách phát triển kinh tế nước ta 17 3.1.2 Hồn thiện pháp luật Cơng ty TNHH thành viên trở lên phải đảm bảo tính minh bạch, đồng bộ, thống khả thi pháp luật 17 3.1.3 Hồn thiện pháp luật cơng ty TNHH thành viên trở lên phải đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế 17 3.2 Một số giải pháp cụ thể 18 3.2.1 Giải pháp vốn Công ty TNHH thành viên trở lên 18 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện chế độ pháp lý Công ty TNHH thành viên trở lên 18 PHẦN KẾT LUẬN 20 PHẦN MỞ ĐẦU Lý lựa chọn chủ đề tiểu luận Trong kinh tế nước ta tồn loại hình doanh nghiệp bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH thành viên, Công ty TNHH thành viên trở lên, Công ty Cổ phần Mỗi loại hình doanh nghiệp mang ưu điểm nhược điểm riêng Tuy nhiên, loại hình doanh nghiệp nhà đầu tư quan tâm nhiều loại hình Cơng ty TNHH thành viên trở lên Loại hình doanh nghiệp khơng xa lạ nhà đầu tư tồn từ lâu nhà nước khuyến khích hoạt động Có thể nói, có nhiều ưu điểm có vai trị quan trọng kinh tế nước nhà Mặc dù loại hình doanh nghiệp phổ biến nay, khơng phải nhà đầu tư nắm rõ, có hiểu biết sâu sắc quy định pháp luật Công ty TNHH thành viên trở lên Loại hình Cơng ty có vốn nào? Chế độ pháp lý sao? Đều câu hỏi quan tâm hàng đầu Từ lý đây, em xin lựa chọn đề tài: “Vốn chế độ pháp lý Công ty TNHH hai thành viên trở lên” để làm tiểu luận Mục đích, yêu cầu phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài: Mục đích nghiên cứu đề tài để hiểu rõ quy định pháp luật vốn, chế độ pháp lý Cơng ty TNHH thành viên trở lên Ngồi cịn tìm hiểu thực tiễn hoạt động loại hình cơng ty để từ biết điểm chưa phù hợp cịn thiếu sót để đưa hướng hoàn thiện Rút hướng đổi mới, hoàn thiện quy định pháp luật nhằm giúp cho hoạt Công ty TNHH thành viên trở lên có hiệu Việc nghiên cứu đem lại hiệu mặt thực tiễn thực hoạt động Công ty TNHH thành viên trở lên Yêu cầu nghiên cứu: Phân tích quy định pháp luật Công ty TNHH thành viên trở lên, chủ yếu vốn chế độ pháp lý Đánh giá thực tiễn Công ty TNHH thành viên trở lên năm gần Đưa giải pháp để nhằm khắc phục hạn chế Công ty TNHH thành viên trở lên Phạm vi nghiên cứu đề tài: Không gian: Đề tài nghiên cứu lãnh thổ Việt Nam Thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu khoảng thời gian từ năm 2020 đến nay, thời điểm đó, luật doanh nghiệp hoàn thiện so với luật trước Phương pháp nghiên cứu Trong đề tài này, tác giả sử dụng phương pháp sau để nghiên cứu: Phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch: Được sử dụng xuyên suốt tất chương, mục luận văn để phát hiện, luận giải thuyết phục nội dung liên quan đến chủ đề tiểu luận nghiên cứu vốn chế độ pháp lý Công ty TNHH thành viên trở lên; Phương pháp đánh giá, khảo sát thực tiễn, liệt kê: Được sử dụng chủ yếu Chương tiểu luận Các phương pháp thực trình nghiên cứu thực tiễn Phương pháp đàm thoại: Được sử dụng chủ yếu Chương nhằm đề phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao vai trị, vị trí Cơng ty TNHH thành viên trở lên kinh tế Kết cấu tiểu luận PHẦN MỞ ĐẦU Lý lựa chọn chủ đề tiểu luận Mục đích, yêu cầu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu tiểu luận PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG1: CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VỐN VÀ CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 1.1 Quy định vốn Công ty TNHH thành viên trở lên 1.2 Chế độ pháp lý Công ty TNHH thành viên trở lên CHƯƠNG2: THỰC TRẠNG VỀ VỐN VÀ CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN TRỞ LÊN TẠI VIỆT NAM 2.1 Sự phù hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên với môi trường thương mại Việt Nam 2.2 Thuận lợi Công ty TNHH thành viên trở lên Việt Nam 2.3 Bất cập vốn chế độ pháp lý công ty TNHH thành viên trở lên Việt Nam CHƯƠNG3: GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC HẠN CHẾ CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật loại hình Cơng ty TNHH thành viên trở lên 3.2 Một số giải pháp cụ thể PHẦN KẾT LUẬN PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG1: CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VỐN VÀ CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 1.1 Khái quát chung Công ty TNHH thành viên trở lên 1.1.1 Khái niệm Công ty TNHH thành viên trở lên Theo quy định điều 46 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “1 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên tổ chức, cá nhân Thành viên chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định khoản Điều 47 Luật Phần vốn góp thành viên chuyển nhượng theo quy định điều 51, 52 53 Luật Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 3.Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phát hành trái phiếu theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định Điều 128 Điều 129 Luật này” Mặc dù, chế độ trách nhiệm hữu hạn đặc trưng mơ hình cơng ty đối vốn (công ty cổ phần) nhà làm luật lấy thuộc tính để đặt tên cho mơ hình cơng ty hai lý sau: • Một là, cơng ty TNHH thành viên trở lên có nhiều nét tương đồng với cơng ty đối nhân hạn chế tham gia người vào nội bộ, chế hạn chế chuyển nhượng vốn Vì để phân biệt với chế độ trách nhiệm vơ hạn mơ hình cơng ty đối nhân (thành viên hợp danh công ty hợp danh), nhà làm luật “nhấn mạnh” nét khác biệt chế độ trách nhiệm hữu hạn kinh doanh chủ sở hữu cơng ty • Hai là, khẳng định nét tương đồng quy định chế độ trách nhiệm thành viên cơng ty mơ hình cơng ty TNHH thành viên trở lên với mơ hình cơng ty cổ phần Như vậy, mơ hình cơng ty TNHH thành viên trở lên mang tính đối vốn Từ đó, thấy cơng ty TNHH hai thành viên trở lên mơ hình cơng ty trung gian công ty đối nhân công ty đối vốn vừa có đặc điểm cơng ty đối nhân vừa có đặc điểm cơng ty đối vốn, song phổ biến xếp vào nhóm cơng ty đối vốn 1.1.2 Đặc điểm công ty TNHH thành viên trở lên Thứ nhất, tư cách pháp lý, công ty TNHH thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Cũng mơ hình cơng ty cịn lại Việt Nam, pháp luật quy định công ty TNHH thành viên trở lên có tư cách pháp nhân xuất phát từ hai lý do: - Công ty TNHH đáp ứng đầy đủ điều kiện tổ chức có tư cách pháp nhân thành lập hợp pháp, có cấu tổ chức chặt chẽ, có tài sán độc lập tự chịu trách nhiệm tài sản mình, nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập -Việc thừa nhận tư cách pháp nhân công ty TNHH phù hợp với quy định quốc gia khác mơ hình cơng ty Theo đó, tư cách pháp lý độc lập công ty TNHH dẫn đến việc trách nhiệm kinh doanh công ty TNHH với thành viên công ty tách bạch với Thứ hai, thành viên công ty TNHH thành viên trở lên tổ chức cá nhân quốc tịch Việt Nam nước ngoài, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp quy định khoản Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 Số lượng thành viên từ đến 50 thành viên suốt trình hoạt động Đây đặc điểm mang tính “đối nhân” cơng ty TNHH thành viên trở lên Khi pháp luật đưa số thành viên tối đa 50 thành viên buộc thành viên công ty phải lựa chọn, “chắt lọc” người có mối liên hệ định với thành viên cịn lại Vì thế, thành viên tham gia công ty TNHH hai thành viên trở lên không mang tính “đại chúng” mơ hình cơng ty đối vốn (Công ty cổ phần quy định số thành viên tối thiểu không quy định số thành viên tối đa) Điều cho thấy, công ty TNHH thành viên trở lên loại hình cơng ty thích hợp với quy mô vừa nhỏ; pháp luật hạn chế số lượng thành viên tham gia vào loại hình cách đảm bảo cho vận hành ổn định liên kết thành viên 1.2 Quy định vốn Công ty TNHH thành viên trở lên 1.2.1 Khái niệm vốn Công ty TNHH thành viên trở lên 1.2.1.1 Khái niệm chung Vốn hiểu tài sản doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi nhuận Vốn chia thành loại: Vốn điều lệ: Là hình thức góp vốn thành viên cam kết góp vốn thời gian định để trì hoạt động doanh nghiệp, số vốn đóng góp lưu lại hợp đồng gọi điều lệ công ty Vốn pháp định: Là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập doanh nghiệp Vốn pháp định Cơ quan có thẩm quyền ấn định, mà xem thực dự án thành lập doanh nghiệp Vốn pháp định khác tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh Vốn pháp định Việt Nam quy định cho số ngành nghề có liên quan đến tài Chứng khốn, Bảo hiểm, Kinh doanh vàng, Kinh doanh tiền tệ kinh doanh bất động sản Trong viết này, tác giả đề cập đến vốn điều lệ Công ty TNHH thành viên trở lên, vốn pháp định áp dụng cho tùy ngành nghề kinh doanh, không áp dụng chung cho tồn cơng ty TNHH thành viên trở lên Vốn điều lệ Công ty TNHH thành viên trở lên gì? Theo quy định Luật doanh nghiệp 2020, vốn điều lệ công ty TNHH thành viên trở lên đăng ký doanh nghiệp tổng giá trị phần vốn góp thành viên cam kết góp vào cơng ty (Điều 47- Luật doanh nghiệp 2020) Các tổ chức, cá nhân chủ sở hữu hợp pháp có quyền sử dụng hợp pháp tài sản bao gồm Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, cơng nghệ, bí kỹ thuật, tài sản khác định giá Đồng Việt Nam, có quyền sử dụng tài sản để góp vốn vào cơng ty TNHH thành viên trở lên 1.2.1.2 Quy định việc góp vốn Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thành viên công ty thống cam kết góp số vốn định vào công ty Số vốn mà thành viên cam kết góp thời điểm coi điều lệ công ty Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành viên phải thực góp vốn cho công ty đủ loại tài sản cam kết Tuy nhiên, thành viên góp vốn phần vốn góp cho cơng ty tài sản khác với loại tài sản cam kết tán thành đa số thành viên lại Thành viên cơng ty thực góp vốn hình thức chuyển tiền tiền mặt (nếu tài sản góp vốn tiền) thực thủ tục góp vốn tài sản theo quy định pháp luật Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, cơng ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với phần giá trị phần vốn góp Giấy chứng nhận phần vốn góp có nội dung chủ yếu sau: • • • Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở cơng ty; Vốn điều lệ công ty; Họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, số thẻ cước công dân, Giấy chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác thành viên cá nhân; tên, số định thành lập, mã số thuế doanh nghiệp, địa trụ sở thành viên tổ chức; • Phần vốn góp, giá trị phần vốn góp thành viên; Trường hợp chuyển nhượng thay đổi phần vốn góp thành viên dẫn đến cịn thành viên công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên đồng thời thực đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng Việc chuyển nhượng vốn góp dẫn đến việc thay đổi thành viên, công ty phải thực việc thông báo thay đổi thành viên công ty 1.2.1.4 Huy động vốn Công ty TNHH thành viên trở lên Để huy động vốn công ty TNHH thành viên trở lên, thực cách tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu số cách thức định Cụ thể: Thứ nhất, huy động cách tăng vốn điều lệ: Căn Điều 68 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định công ty TNHH hai thành viên trở lên tăng vốn điều lệ trường hợp sau đây: • • Một là, tăng vốn góp thành viên; Hai là, tiếp nhận vốn góp thành viên Trường hợp tăng vốn góp thành viên vốn góp thêm phân chia cho thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp họ vốn điều lệ cơng ty Như vậy, xuất phát từ tính đối nhân, công ty TNHH hai thành viên trở lên phải việc góp vốn thành viên cơng ty, việc lựa chọn góp vốn bên lựa chọn thứ yếu Thành viên cơng ty chuyển nhượng quyền góp vốn cho người khác thành viên cịn lại cơng ty khơng mua không mua hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán Trường hợp thành viên phản đối định tăng thêm vốn điều lệ khơng góp thêm vốn Trường hợp này, số vốn góp thêm thành viên chia cho thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp họ vốn điều lệ công ty thành viên khơng có thỏa thuận khác Thứ hai, huy động cách phát hành trái phiếu: Theo đó, công ty TNHH thành viên trở lên không phát hành cổ phiếu để linh hoạt việc huy động vốn, công ty TNHH quyền phát hành trái phiếu doanh nghiệp Trong trái phiếu hiểu chứng nhận nghĩa vụ nợ người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu khoản tiền cụ thể (mệnh giá trái phiếu), thời gian xác định với lợi tức quy định Ngoài việc phát hành trái phiếu, công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền huy động vốn vay từ chủ nợ cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng, ngân hàng Thứ ba, huy động cách thức khác: Ngồi hình thức huy động vốn kể trên, thực tiễn kinh doanh đại, công ty TNHH hai thành viên lựa chọn phương thức khác như: Quỹ đầu tư, cá nhân, tổ chức; cho thuê tài chính, 1.2.1.5 Các trường hợp đặc biệt vốn Công ty TNHH thành viên trở lên a, Giảm vốn điều lệ công ty - Hồn trả phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp họ vốn điều lệ công ty đáp ứng đủ điều kiện: • • Cơng ty hoạt động kinh doanh liên tục năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp Bảo đảm toán đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác sau hoàn trả cho thành viên - Công ty mua lại phần vốn góp theo yêu cầu thành viên Thành viên có quyền u cầu cơng ty mua lại phần vốn góp khơng tán thành với nghị Hội đồng thành viên vấn đề: • • Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty liên quan đến quyền nghĩa vụ thành viên, Hội đồng thành viên Tổ chức lại công ty - Các trường hợp khác theo Điều lệ công ty Yêu cầu mua lại phần vốn góp thành viên công ty phải thực văn gửi đến công ty thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị Khi nhận yêu cầu thành viên, công ty phải mua lại phần vốn góp thành viên theo giá thị trường giá định theo nguyên tắc quy định Điều lệ công ty thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu Việc toán thực sau toán đủ phần vốn góp mua lại, cơng ty toán đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp thành viên có quyền tự chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên khác người khác thành viên Vốn điều lệ khơng thành viên góp đầy đủ thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Lúc này, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp thành viên số vốn góp thời hạn 60 ngày sau thời gian 90 ngày Các thành viên chưa góp đủ số vốn cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp cam kết nghĩa vụ tài phát sinh trước ngày cơng ty đăng ký giảm vốn điều lệ phần vốn góp thành viên b, Xử lý phần vốn góp trường hợp đặc biệt Một là, Trường hợp thành viên cá nhân chết tích Trong trường hơp cá nhân chết, người thừa kế theo di chúc; theo pháp luật thành viên thành viên cơng ty Trường hợp phần vốn góp thành viên cá nhân chết mà khơng có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế bị truất quyền thừa kế phần vốn góp giải theo quy định pháp luật dân Trường hợp thành viên cá nhân bị Tịa án tun bố tích người quản lý tài sản thành viên theo quy định pháp luật dân thành viên cơng ty Hai là, trường hợp có thành viên bị hạn chế bị lực hành vi dân Lúc quyền nghĩa vụ thành viên cơng ty thực thơng qua người giám hộ Ba là, thành viên có quyền tặng cho phần; tồn phần vốn góp cơng ty cho người khác Trường hợp người tặng cho vợ; chồng; cha; mẹ; con; người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba đương nhiên thành viên cơng ty Trường hợp người tặng cho người khác trở thành thành viên công ty Hội đồng thành viên chấp thuận Bốn là, trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ Trong trường hợp người nhận tốn có quyền sử dụng phần vốn góp theo hai hình thức sau đây: -Trở thành thành viên công ty Hội đồng thành viên chấp thuận; - Chào bán chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định Điều 53 Luật doanh nghiệp 1.2 Chế độ pháp lý Công ty TNHH thành viên trở lên 1.2.1 Chế độ pháp lý trách nhiệm tài sản Công ty TNHH thành viên trở lên Do có tư cách pháp nhân, cơng ty TNHH thành viên trở lên phải tự chịu trách nhiệm toàn tài sản thuộc sở hữu cơng ty Theo đó, thực góp vốn vào công ty, thành viên công ty phải thực chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty Tài sản công ty bao gồm vốn điều lệ loại tài sản khác tạo lập công ty vận hành Chế độ trách nhiệm tài sản thành viên Về mặt chất, thành viên công ty TNHH hưởng chế độ trách nhiệm hữu hạn tham gia vào công ty Điều có nghĩa rằng, cơng ty bị phá sản, thành viên chịu trách nhiệm phạm vi vốn góp vào cơng ty mà khơng ảnh hưởng tới tài sản dân không bỏ vốn vào kinh doanh Tuy nhiên, phần vốn góp thành viên cơng ty TNHH lúc phần vốn góp, mà bao gồm phần vốn mà thành viên cam kết góp thành viên thực chế độ cam kết góp vốn vào cơng ty Như vậy, trường hợp góp vốn đủ lần, thành viên chịu trách nhiệm số vốn góp Trong trường hợp thực chế độ cam kết góp vốn, thành viên phải chịu trách nhiệm phạm vi vốn cam kết góp phần vốn chưa góp thuộc phần vốn điều lệ công ty, tức tài sản thuộc sở hữu công ty TNHH Tuy nhiên, áp dụng theo quy định hành chế độ trách nhiệm thành viên cơng ty TNHH, gây tranh cãi trình vận hành công ty TNHH 1.2.2 Bộ máy Công ty TNHH thành viên trở lên Bộ máy quản lý công ty TNHH thành viên trở lên bao gồm: Hội đồng thành viên, chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) Khi cơng ty có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm sốt; nhiên, trường hợp có 11 thành viên, cơng ty thành lập Ban kiểm soát để phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp - Hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên bao gồm tất thành viên công ty, quan có quyền định cao công ty bao gồm tất thành viên công ty Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, năm phải họp lần Trường hợp cá nhân thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn bị tạm giam, bị kết án tù bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định Bộ luật hình sự, thành viên ủy quyền cho người khác tham gia Hội đồng thành viên cơng ty Hội đồng thành viên triệu tập họp theo yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên thành viên (hoặc nhóm thành viên) sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên (hoặc tỷ lệ khác nhỏ điều lệ công ty quy định) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu thành viên, nhóm thành viên thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu thành viên, nhóm thành viên triệu tập họp Hội đồng thành viên Chi phí hợp lý cho việc triệu tập tiến hành họp Hội đồng thành viên cơng ty hồn lại Thủ tục triệu tập họp hội đồng thành viên, điều kiện, thể thức tiến hành họp định hội đồng thành viên thực theo quy định điều từ Điều 58 đến Điều 62 Luật Doanh nghiệp 2020 Với tư cách quan định cao công ty, Hội đồng thành viên có quyền xem xét định vấn đề chủ yếu, quan trọng công ty như: sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; phương hướng phát triển công ty; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc Tổng giám đốc; thơng qua báo cáo tài năm; tổ chức lại giải thể công ty Các quyền nhiệm vụ cụ thể hội đồng thành viên quy định luật doanh nghiệp điều lệ công ty 10 - Chủ tịch Hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên bầu thành viên làm Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền nhiệm vụ quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty Chủ tịch hội đồng thành viên người đại diện theo pháp luật công ty Điều lệ công ty quy định Trong trường hợp giấy tờ giao dịch công ty phải ghi rõ tư cách đại diện theo pháp luật cho công ty Chủ tịch Hội đồng thành viên - Giám đốc (Tổng giám đốc): Giám đốc (Tổng giám đốc) người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày công ty, Hội đồng thành viên bổ nhiệm ký hợp đồng chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên việc thực quyền nghĩa vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên thành viên khác Giám đốc (Tổng giám đốc) người đại diện theo pháp luật công ty theo quy định Điều lệ công ty Người đại diện theo pháp luật phải cư trú Việt Nam; trường hợp cơng ty có người đại diện theo pháp luật người vắng mặt Việt Nam ba mươi ngày phải uỷ quyền văn cho người khác theo quy định Điều lệ công ty để thực quyền nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật công ty Giám đốc (Tổng giám đốc) có quyền nghĩa vụ quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ cơng ty - Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có từ 01 đến 05 Kiểm sốt viên Nhiệm kỳ Kiểm sốt viên khơng q 05 năm bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Trường hợp Ban kiểm sốt có 01 Kiểm sốt viên Kiểm sốt viên đồng thời Trưởng Ban kiểm soát phải đáp ứng tiêu chuẩn Trưởng Ban kiểm soát theo quy định khoản 2, Điều 168 169 Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, việc miễn nhiệm, bãi nhiệm chế độ làm việc Ban kiểm soát, Kiểm soát viên thực tương ứng theo quy định điều 106, 170, 171, 172, 173 174 Luật 1.2.3 Hợp đồng, giao dịch phải Hội đồng thành viên chấp thuận Hợp đồng, giao dịch công ty với đối tượng định phải Hội đồng thành viên chấp thuận, bao gồm: thành viên, người đại diện theo ủy quyền thành viên, Giám đốc Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật công ty người có liên quan người này; người quản lý cơng ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ người có liên quan người Người ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên đối tượng có liên quan hợp đồng, giao dịch đó; kèm theo dự thảo hợp đồng thơng báo nội dung chủ yếu giao dịch dự định tiến hành Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác Hội đồng thành 11 viên phải định việc chấp thuận hợp đồng giao dịch thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận thông báo; trường hợp này, hợp đồng, giao dịch chấp thuận có tán thành số thành viên đại diện 65% tổng số vốn có quyền biểu Thành viên có liên quan hợp đồng, giao dịch khơng tính vào việc biểu Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu xử lý theo quy định pháp luật ký kết không nguyên tắc trên, gây thiệt hại cho công ty Người ký kết hợp đồng, giao dịch, thành viên có liên quan người có liên quan thành viên phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hồn trả cho cơng ty khoản lợi thu từ việc thực hợp đồng, giao dịch ký kết không gây thiệt hại cho công ty CHƯƠNG2: THỰC TRẠNG VỀ VỐN VÀ CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN TRỞ LÊN TẠI VIỆT NAM 2.1 Sự phù hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên với môi trường thương mại Việt Nam Thực tế cho thấy, Việt Nam, công ty TNHH thành viên trở lên hình thức ưa chuộng Có thể thấy rằng, qua số năm triển khai, “các nhà đầu tư thích thành lập công ty TNHH Số lượng công ty TNHH nhiều hẳn cơng ty cổ phần” Đây có lẽ tín hiệu đáng mừng cơng ty TNHH hai thành viên trở lên Việt Nam, khẳng định loại hình cơng ty phần đáp ứng nhu cầu nhà kinh doanh Tuy nhiên, loại hình cơng ty cịn khiến nhiều nhà đầu tư công chúng lo ngại 2.2 Thuận lợi Công ty TNHH thành viên trở lên Việt Nam Thứ nhất, hạn chế rủi ro mặt tài cho thành viên Tính chịu TNHH xuất từ lâu đời lệ người buôn bán lệ dần ghi nhận thành luật TNHH thường hiểu nghĩa vụ thành viên phải trả khoản nợ công ty, giới hạn phạm vi số vốn cam kết góp vào cơng ty TNHH cịn hiểu là: “tính có giới hạn khả trả nợ doanh nghiệp” Giới kinh doanh ưa thích chế độ TNHH, bảo đảm an tồn rủi ro tài cho họ Là cơng ty kết hợp yếu tố công ty đối vốn cơng ty đối nhân, tính chất “đối vốn” công ty TNHH hai thành viên trở lên thể rõ nét Tên gọi cơng ty thể rõ điều cụm từ “TNHH” vốn đặc trưng loại hình cơng ty đối vốn Nhờ vào tính chịu TNHH nên cơng ty TNHH hai thành viên trở lên phải chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác phạm vi khối tài sản cơng ty Cịn thành viên cơng ty, phải chịu trách nhiệm phạm vi số vốn mà thành viên góp vào cơng ty Đây ngun tắc pháp định, tất thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên hưởng chế độ chịu TNHH mặt tài 12 Cơ chế TNHH tách bạch rõ ràng tài sản góp vào cơng ty với tài sản dân thành viên Thứ hai, đồng thuận thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên mang đặc trưng hình thức cơng ty đối nhân Điều biểu qua số lượng thành viên công ty Hay việc chuyển nhượng phần vốn thành viên bị hạn chế thành viên thường có mối quan hệ thân thiết… Thơng thường, thành viên cơng ty có mối quan hệ gần gũi, tin cậy Bản thân thành viên ln giữ vai trị quan trọng việc thành lập cơng ty Hay nói cách khác, “cơng ty tồn dựa quen biết tin tưởng thành viên Mối quan hệ cá nhân họ tảng cho cơng ty TNHH” Chính từ hiểu biết, tin tưởng lẫn thành viên nên cơng ty TNHH có đồng thuận, gắn bó chặt chẽ với Khi định vấn đề cơng ty dễ dàng có ủng hộ, đồng tình cố gắng thực từ thành viên khác Đây lợi loại hình cơng ty thuộc hình thức cơng ty đối nhân mà công ty TNHH hai thành viên trở lên có Thứ ba, việc quản lý điều hành công ty đơn giản, hiệu Do số lượng thành viên nên cơng ty TNHH hai thành viên trở lên có cấu tổ chức, quản lý điều hành đơn giản Cơ cấu tổ chức quản lý công ty bao gồm: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát (chỉ số trường hợp) Do cấu tổ chức tương đối gọn nhẹ nên việc quản lý điều hành công ty TNHH hai thành viên trở lên đơn giản, nhanh chóng, hiệu “Cơng ty TNHH hai thành viên nhiều người ưa thích có nhiều quy định hay, khác với công ty vô danh (công ty cổ phần), cơng ty TNHH hai thành viên có máy điều hành nhẹ nhàng hơn” Điều góp phần giúp cho công ty TNHH hai thành viên trở lên nhanh chóng, linh hoạt, kịp thời giải vấn đề phát sinh hoạt động kinh doanh Thứ tư, loại hình cơng ty lý tưởng để kinh doanh phạm vi nhỏ vừa Công ty TNHH hai thành viên trở lên loại công ty trung gian tiếp thu ưu điểm hai hình thức cơng ty đối vốn cơng ty đối nhân Công ty TNHH hai thành viên trở lên có nhiều ưu điểm khắc phục phức tạp thành lập việc quản lý phân tán công ty cổ phần nhược điểm không phân chia rủi ro công ty hợp danh Nếu so với cơng ty cổ phần cơng ty TNHH hai thành viên trở lên có máy quản lý điều hành đơn giản, gọn nhẹ Còn so với cơng ty hợp danh thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên liên đới chịu trách nhiệm vô hạn với khoản nợ cơng ty Có thể thấy rằng, cơng ty TNHH hai thành viên trở lên loại hình cơng ty có quy mơ tổ chức tương đối nhỏ vừa lại có bảo đảm an tồn cao mặt tài sản cho thành viên Mô hình cơng ty TNHH hai thành viên trở lên thích hợp với 13 thương nhân có tư tưởng kinh doanh với quy mô nhỏ vừa thường đòi hỏi tin tưởng, quen biết thành viên 2.3 Bất cập vốn chế độ pháp lý công ty TNHH thành viên trở lên Việt Nam Thứ nhất, tính an tồn mặt pháp lý thấp thành viên hưởng chế chịu TNHH mặt tài sản Với tính chất chịu TNHH tài sản, thành viên có nghĩa vụ trả nợ phạm vi giới hạn số vốn góp Vì vậy, thực tiễn kinh doanh, nhiều cá nhân, tổ chức hợp tác với công ty TNHH hai thành viên trở lên tỏ e dè, thận trọng Bởi thành viên lợi dụng công ty để kinh doanh với mục đích gian trá điều mang lại rủi ro lớn cho khách hàng chủ nợ Khi đó, tính chịu TNHH trở thành tường che chắn cho thành viên trước yêu cầu đòi nợ đối tác hợp tác với công ty “Đôi công ty bình phong để số thương nhân sử dụng để hạn chế rủi ro Vì thế, chủ ngân hàng người dân, thỏa thuận cho cơng ty TNHH vay mượn thường địi hỏi bảo lãnh thành viên cơng ty” Bức tường TNHH hạn chế rủi ro cho thành viên vậy, dồn phần rủi ro lớn cho khách hàng chủ nợ Trong trường hợp công ty bị vỡ nợ, khách hàng chủ nợ địi cơng ty tốn phần từ khối tài sản riêng công ty, “mà buộc thành viên công ty mang tài sản cá nhân để liên đới trả nợ thay cho cơng ty Chính cơng ty TNHH hai thành viên trở lên khơng có đảm bảo pháp lý cao nên cơng ty khó tìm nguồn vốn lớn vay từ ngân hàng Hạn chế khiến công ty TNHH hai thành viên trở lên chứa đựng nhiều rủi ro cho khách hàng Thứ hai, quy mô thành viên công ty bị giới hạn Ở nhiều quốc gia, công ty TNHH, pháp luật thường giới hạn số lượng thành viên: “số thành viên tối đa cơng ty TNHH Cộng hịa Liên bang Nga khơng q 50 người; Cộng hịa Nam Phi không 30 người; Mỹ quy định tùy theo tiểu bang” Tại Việt Nam, công ty TNHH hai thành viên trở lên có 02 thành viên tối đa không vượt 50 thành viên Có nhận xét cho “đặt số tuyệt đối (trong trường hợp 50) để giới hạn mức tối đa số thành viên công ty khơng có sức thuyết phục mặt lý thuyết” - Quy định rào cản lớn phát triển loại hình cơng ty Bởi lẽ, thành lập công ty, nhà đầu tư mong muốn công ty phát triển hạn chế phải thay đổi hình thức pháp lý cơng ty Bởi thay đổi hình thức pháp lý cơng ty thường phải thay đổi cấu tổ chức, quản trị điều hành, chế đại diện, quyền hạn thành viên Vì vậy, nhiều khả thay đổi hình thức pháp lý cơng ty người chủ cũ bị hạn chế, chia sẻ quyền lực họ Hạn chế lớn công ty TNHH hai thành viên trở lên bị pháp luật 14 ràng buộc, khơng cho phép 02 thành viên khơng vượt 50 thành viên Điều gây khó khăn lớn, với biến động kinh doanh nhu cầu phát triển khó khẳng định trước rằng, đến giai đoạn nào, công ty cần phải mở rộng quy mơ, có thêm nhu cầu huy động vốn Để mở rộng 50 thành viên cơng ty bắt buộc phải chuyển đổi thành cơng ty cổ phần Như phân tích, việc chuyển đổi hình thức cơng ty khơng phải giải pháp hiệu tình chứa đựng nhiều thủ tục, đồng thời gây tốn cho cơng ty Vì thế, để lựa chọn loại hình cơng ty có chế TNHH tài sản khả mở rộng quy mô không giới hạn nhiều nhà đầu tư lựa chọn từ đầu loại hình cơng ty cổ phần Rõ ràng là, so với cơng ty cổ phần sức thu hút, lợi cạnh tranh loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên tỏ yếu Thứ ba, việc chuyển nhượng phần vốn góp chế thay đổi thành viên khó khăn Một hạn chế lớn công ty TNHH hai thành viên trở lên việc chuyển nhượng phần vốn góp thành viên thường khó khăn Sở dĩ thân thành viên giữ vai trò quan trọng việc thành lập cơng ty Về ngun tắc, thành viên có nhu cầu chuyển nhượng chuyển nhượng vốn cho người thành viên trường hợp chào bán phần vốn cho thành viên cịn lại thành viên lại công ty không mua không mua hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán Bởi lẽ, “cơng ty TNHH mang tính chất cơng ty đối nhân, việc chuyển nhượng phần hội cần phải đồng ý hội viên Mọi chuyển nhượng phần hội cho người phải đồng ý hội viên” Qua cho thấy, việc thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở nên khó khăn phức tạp Tâm lý phần lớn nhà kinh doanh mong muốn tham gia công ty đến rời khỏi cơng ty họ gặp thuận lợi, dễ dàng, nhanh gọn Tuy nhiên, phân tích, thành viên cơng ty TNHH hai thành viên trở lên ln giữ vai trị quan trọng công ty nên việc chuyển nhượng phần vốn góp họ gặp nhiều khó khăn, phức tạp Theo số chuyên gia, “đối với cơng ty TNHH, việc chuyển nhượng phần vốn góp khơng tự do, không dễ dàng, lẽ… giá trị vốn góp gắn với nhân thân thành viên công ty Bởi thế, việc xác định giá trị vốn góp cơng ty TNHH khó khăn chào bán, khó tìm người mua… Vốn góp thành lập cơng ty thường nhóm nhỏ thành viên, bạn bè gia đình họ đóng góp - thành lập cơng ty TNHH chưa phải để huy động vốn rộng rãi công chúng” Cũng lý khó khăn việc thay đổi thành viên nên thực tế, nhiều nhà đầu tư không muốn tham gia thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên Thứ tư, khó khăn việc huy động vốn 15 Pháp luật quy định cơng ty TNHH hai thành viên trở lên huy động vốn qua hình thức phát hành trái phiếu đáp ứng điều kiện luật định Tuy nhiên, công ty phép huy động vốn phương pháp phát hành trái phiếu phải thỏa mãn quy định không dễ dàng pháp luật chứng khoán văn hướng dẫn phát hành chứng khoán Mặt khác, số lượng thành viên công ty bị giới hạn, nên khả huy động vốn công ty gặp nhiều khó khăn thực tế Thứ năm, bất cập việc góp vốn Khoản Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thành viên chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định khoản Điều 47 Theo đó, khoản Điều 47 quy định, thời điểm thành lập cơng ty, thành viên có quyền cam kết góp vốn thời hạn 90 ngày, hết thời hạn này, thành viên chưa góp chưa góp đủ sổ vốn cam kết, cơng ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp thành viên số vốn góp thời hạn 60 ngày kể từ ngày cuối phải góp vốn đủ phần vốn góp, thành viên phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp cam kết nghĩa vụ tài cơng ty phát sinh thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đối vốn điều lệ phần vốn góp thành viên Tuy nhiên, Điều 47 lại quy định “Thực góp vốn thành lập công ty cấp giấy chứng nhận phần vốn góp”, đó, thành viên cam kết thời điếm sau cơng ty thành lập lại không thuộc phạm vi điều chỉnh điều luật - Điều 50 nghĩa vụ thành viên quy định thành viên phải: “Góp đủ, hạn số vốn cam kết, chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi số vốn góp vào cơng ty, trừ trường hợp quy định khoản khoản Điều 47 Luật này” Như vậy, áp dụng theo quy định hành Luật Doanh nghiệp 2020 hiểu rằng: + Tại thời điểm thành lập công ty, thành viên công ty TNHH thực cam kết góp vổn thời hạn tối đa 90 ngày; + Góp vốn thời điểm sau cơng ty thành lập, thành viên công ty TNHH thực cam kết góp vốn thời điểm theo thoả thuận với công ty 16 CHƯƠNG3: GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC HẠN CHẾ CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật loại hình Cơng ty TNHH thành viên trở lên 3.1.1 Hoàn thiện pháp luật Công ty TNHH thành viên trở lên phải phù hợp với sách phát triển kinh tế nước ta Pháp luật công ty TNHH thành viên trở lên phận hệ thống pháp luật Việt Nam Mà hệ thống pháp luật thuộc yếu tố kiến trúc thượng tầng, định sở hạ tầng nên kinh tế Vì vậy, việc hồn thiện quy định pháp luật công ty TNHH thành viên trở lên cần có tương thích với sách phát triển chung đất nước 3.1.2 Hoàn thiện pháp luật Công ty TNHH thành viên trở lên phải đảm bảo tính minh bạch, đồng bộ, thống khả thi pháp luật u cầu tính minh bạch địi hỏi văn pháp luật điều chỉnh công ty TNHH thành viên trở lên phải công khai rộng rãi, xác Đồng thời phải tạo điều kiện cho chủ thể tham gia góp ý, xây dựng văn pháp luật Tính thống nhất, đồng địi hỏi văn pháp luật quan nhà nước ban hành phải có nội dung phù hợp, khơng mâu thuẫn, chồng chéo Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, phải có liên kết phối hợp quan, ban ngành soạn thảo, sửa đổi quy định pháp luật Đối với công ty TNHH thành viên trở lên, đòi hỏi quy định pháp luật cần có thống nhất, đồng quy định Bộ luật dân sự, Luật doanh nghiệp, Luật phá sản doanh nghiệp, Luật thương mại Sự chồng chéo chí mâu thuẫn quy định pháp luật khiến cho trình nhận thức, áp dụng pháp luật chủ thể có liên quan gặp nhiều khó khăn Tính khả thi pháp luật công ty TNHH thành viên trở lên yêu cầu quan trọng Tính khả thi thể khả áp dụng dễ dàng thực tế quy định pháp luật Để có tính khả thi, pháp luật cơng ty TNHH thành viên trở lên cần có quy định phù hợp dự liệu trước tình xảy để tạo sở cho bên giải mâu thuần, bất đồng chưa dự liệu trước vấn đề liên quan đến công ty TNHH thành viên trở lên 3.1.3 Hoàn thiện pháp luật công ty TNHH thành viên trở lên phải đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Hội nhập kinh tể quốc tế xu tất yếu trình phát triển kinh tế quốc gia có Việt Nam Trong thời gian qua, Việt Nam tham gia nhiều tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế như: Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA), diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), tổ chức thương mại giới (WTO), diễn đàn hợp tác Á-ÂU (ASEM) 17 Trong lĩnh vực hợp tác thương mại, Việt Nam ký kết gần 90 hiệp định thương mại song phương với nước vùng lãnh thổ, đáng lưu ý Hiệp định Thương mại song phương ký với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (BTA) Để thực thi cam kết quốc tế thương mại trình hội nhập, nhà nước ta tiến hành nhiều biện pháp để hoàn thiện quy định pháp luật Quy định công ty TNHH thành viên trở lên nằm phạm vi quy định pháp luật cần hồn thiện q trình hội nhập kinh tế giới 3.2 Một số giải pháp cụ thể Từ phân tích thực trạnh quy định pháp luật Công ty TNHH thành viên trở lên trên, tác giả đưa số giải pháp sau nhằm góp phần hồn thiện quy định pháp luật 3.2.1 Giải pháp vốn Công ty TNHH thành viên trở lên Thứ nhất, cần có chế thơng thống việc chuyển nhượng góp vốn thành viên cơng ty thành viên công ty với thành viên bên ngồi cơng ty Điều làm cho cơng ty TNHH thành viên trở nên linh hoạt hơn, phù hợp với kinh tế hội nhập, động mà Việt Nam xây dựng - Thứ hai, cần bổ sung quy định điều 47 Luật doanh nghiệp 2020 Tại khoản 2, điều 47 Luật doanh nghiệp chưa có quy định ràng buộc người cam kết góp vốn Do vậy, đề xuất nên bổ sung quy định: “Hết thời hạn 90 ngày, người cam kết góp vốn mà chưa góp góp chưa đủ vốn cam kết khoản cịn thiếu coi khoản nợ người với doanh nghiệp” Khoản nợ tính lãi suất theo lãi suất ngân hàng thời điểm tốn Thời điểm tính lãi tính từ hết hạn 90 ngày luật định Trong trường hợp thành viên không muốn tiếp tục làm thành viên cơng ty phải nộp cho cơng ty khoản tiền (có thể 10% giá trị vốn góp mà chủ thể cam kết góp cho cơng ty lại khơng góp) Việc bổ sung quy định này, thành viên góp vốn nâng cao tinh thần trách nhiệm vấn đề góp vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời nâng cao uy tín Cơng ty TNHH thành viên trở lên 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện chế độ pháp lý Công ty TNHH thành viên trở lên Cần bỏ quy định giới hạn số thành viên tối đa công ty TNHH thành viên trở lên 50 thành viên, nâng số lượng thành viên tối đa lên cao số 50 Điều giúp công ty TNHH thành viên trở lên huy động vốn hơn, qua mở rộng quy mô hoạt động nhằm tạo hiệu kinh doanh tốt 18 Việc sửa đổi tạo quy chế giảm sát nội chặt chẽ cho công ty TNHH thành viên trở lên, tạo tảng vững cấu tổ chức máy đảm bảo vốn tài doanh nghiệp sử dụng cách có mục đích, hiệu quả, qua tạo niềm tin cho người góp vốn, nâng cao sức mạnh công ty TNHH thành viên trở lên 19 PHẦN KẾT LUẬN Trong kinh tế nước ta nay, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên loại hình doanh nghiệp phổ biến có nhiều ưu điểm cấu tổ chức vốn Có thể nói, mơ hình lý tưởng để lựa chọn kinh doanh qui mô vừa nhỏ Trong viết này, tác giả phân tích quy định pháp luật vốn chế độ pháp lý Công ty TNHH thành viên trở lên, từ quy định pháp luật, đánh giá thuận lợi khó khăn loại hình Cơng ty TNHH thành viên trở lên nói chung vốn chế độ pháp lý nói riêng loại hình này, qua đó, nhận thấy phù hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên với môi trường thương mại Việt Nam Trong viết này, tác giả đưa số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế loại hình cơng ty này, nâng cao vị Công ty TNHH kinh tế nước nhà, thúc đẩy loại hình doanh nghiệp ngày phát triển Về mặt khoa học, đề tài vốn chế độ pháp lý công ty TNHH thành viên trở lên góp phần nhỏ bé vào cơng trình nghiên cứu Luật doanh nghiệp nói chung loại hình Cơng ty TNHH thành viên trở lên nói riêng Về mặt thực tiễn, đề này sử dụng giảng dạy, đề tài thiết yếu mơn Luật Thương mại Bên cạnh đó, tác giả đưa vài giải pháp nhằm khắc phục hạn chế loại hình Cơng ty TNHH thành viên trở lên Các nhà đầu tư, hiểu rõ vấn đề chắn giúp ích tạo thuận lợi cho nhiều bắt đầu công việc kinh doanh Tác giả hi vọng rằng, tiểu luận phần giúp đỡ người hiểu vốn chế độ pháp lý loại hình Cơng ty TNHH thành viên trở lên 20 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật doanh nghiệp 2020; Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 đăng ký doanh nghiệp; https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%91n_%C4%91i%E1%BB% 81u _l%E1%BB%87; https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%91n_ph%C3%A1p_%C4%9 %E1%BB%8Bnh; https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-01-2021NDCP-dang-ky-doanh-nghiep-283247.aspx ... CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VỐN VÀ CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Khái quát chung Công ty TNHH thành viên trở lên 1.1.1 Khái niệm Công ty TNHH thành viên trở lên ... 1.2 Chế độ pháp lý Công ty TNHH thành viên trở lên CHƯƠNG2: THỰC TRẠNG VỀ VỐN VÀ CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN TRỞ LÊN TẠI VIỆT NAM 2.1 Sự phù hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành. .. CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VỐN VÀ CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 1.1 Khái quát chung Công ty TNHH thành viên trở lên 1.1.1 Khái niệm Công ty TNHH thành viên trở lên Theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Vốn và chế độ pháp lý của công ty TNHH2 thành viên trở lênmayxongvuchuco luatkinhte (1), Vốn và chế độ pháp lý của công ty TNHH2 thành viên trở lênmayxongvuchuco luatkinhte (1)

Từ khóa liên quan