Xây dựng website trung tâm môi trường và phát triển nghệ an dựa trên mã nguồn mở joomla

64 1,407 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2013, 21:11

Trờng đại học vinh Khoa công nghệ thông tin ===== ===== Hồ Công tân xây dựng website trung tâm môI trờng phát triển nghệ an dựa trên nguồn mở joomla Đồ án Tốt nghiệp đại học Ngành kỹ s công nghệ thông tin VINH - 2009 Trang 1 Trờng đại học vinh Khoa công nghệ thông tin ===== ===== Hồ Công tân xây dựng website trung tâm môI trờng phát triển nghệ an dựa trên nguồn mở joomla Đồ án Tốt nghiệp đại học Ngành kỹ s công nghệ thông tin Cán bộ hớng dẫn: Ths. Trần Văn Cảnh Sinh viên thực hiện: Hồ Công Tân Lớp 45K - Công nghệ thông tin VINH - 2009 2 Mục lục Lời cảm ơn . . 1 Lời nói đầu 2 Chơng 1: Phần mềm nguồn mở 3 1.1. Giới thiệu phần mềm nguồn mở trên thế giới 3 1.2. Apache . 6 1.3. PHP (Personal Home Page) . . 7 1.4. MySQL . 8 1.5. Xampp . . 12 1.5.1. Cài đặt website 12 1.5.2. Cài đặt công cụ XAMPP 12 Chơng 2: Giới thiệu về gói nguồn mở Joomla 17 2.1. Giới thiệu về Joomla . . 17 2.2. Các dòng phiên bản . 19 2.3. Các khái niệm cơ bản 20 2.3.1. Front-end, Back-end, Template 20 2.3.2. Section, Category, Content . . 20 2.3.3. Các thành phần mở rộng 21 2.4. Cài đặt Joomla . . 23 Chơng 3: Thiết kế xây dựng website 29 3.1. Tìm hiểu về Trung tâm môi trờng phát triển Nghệ An . 29 3.2. Đặt vấn đề . . 30 3.3. Sơ đồ website . . 31 3.4. Cấu trúc website . 31 3.5. Thiết kế chức năng của website 33 3.5.1. Tìm kiếm dữ liệu 36 3.5.2. Upload t liệu 36 3.5.3. Các chức năng quản trị 38 3.5.4. Khôi phục lại mật khẩu 39 3.6. Cài đặt template 42 3.7. Cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Việt 43 3.8. Thiết kế giao diện . 45 3.9. Cấu hình module . 45 3.10. Cài đặt Docman . . 47 3.11. Tạo nội dung . 48 3.11.1. Tạo Section . 48 3.11.2. Tạo Category 49 3.11.3. Tạo bài viết 51 3.12. Quản lý User . . 52 3 3.13. Upload Website lên Server 51 3.14. Một số giao diện của Website . 53 3.15. Một số giao diện của website 55 Kết luận . 59 Tài liệu tham khảo . 60 Lời cảm ơn Đề tài Xây dựng Website Trung tâm môi trờng phát triển Nghệ An sử dụng nguồn mở Joomla là đề tài em rất quan tâmWebsite này sẽ đa vào sử dụng là trang web chính thức của Trung tâm. Tuy đã có nhiều cố gắng trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích thiết kế trang Web nhng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai lầm thiếu sót trong việc thực hiện. Em rất mong đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo các bạn; nhất là ý kiến đóng góp từ Ban lãnh đạo của trung tâm để Website ngày càng hoàn thiện hơn, đạt hiệu quả cao trong việc áp dụng. Qua đây, em xin đợc gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Ban lãnh đạo Trung tâm môi trờng phát triển Nghệ An, Ban chủ nhiệm khoa CNTT nói chung, Tổ Mạng máy tính nói riêng đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để em có thể hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp của mình. Đặc biệt là sự quan tâm tận tình của thầy giáo Ths.Trần Văn Cảnh đã giúp em rất nhiều trong suốt quá trình làm đề tài. Vinh, ngày 10 tháng 05 năm 2009 Sinh viên thực hiện 4 Hồ Công Tân Lời nói đầu Ng y nay, khái niệm phần mềm nguồn mở đã không còn xa lạ với nhiều ngời đợc ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các tổ chức doanh nghiệp. Đ- ợc đánh giá là một phơng tiện hữu hiệu để san sẻ sự thịnh vợng của thế giới công nghiệp hoá hiện đại hoá sang các nớc đang phát triển, sự ra đời của phần mềm nguồn mở thực sự là một cuộc cách mạng của công nghiệp phần mềm. Đề tài Xây dựng Website Trung tâm môi tr ờng phát triển Nghệ An sử dụng nguồn mở Joomla là đề tài em rất quan tâmWebsite này sẽ đa vào sử dụngWebsite chính của Trung tâm. Không những thế hàng loạt các nguồn mở ra đời nhằm giúp chúng ta thực hiên một cách nhanh chóng tiết kiệm thời gian làm việc. Bên cạnh đó Sinh viên công nghệ thông tin (CNTT) ngày nay không ngừng học hỏi, cập nhật những công cụ mới biết ứng dụng những kiến thức đã đợc học vào thực tiễn của cuộc sống. Bớc đầu tiên đi sâu vào tìm hiểu lĩnh vực công nghệ thông tin ứng dụng trong thực tiễn. Đứng trớc thực trạng trên em chọn chuyên ngành là ứng dụng các gói phần mềm mở để thiết kế Website nhằm góp phần giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn tiếp cận hệ quản trị nội dung nguồn mở (Open Source Content Management Systems). 5 Chơng 1 Phần mềm nguồn mở 1.1. Giới thiệu phần mềm nguồn mở trên thế giới Đến nay, khái niệm nguồn mở đã không còn xa lạ với nhiều ngời đợc ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các chính phủ, các tổ chức doanh nghiệp. Đợc đánh giá là một phơng tiện hữu hiệu để san sẻ sự thịnh vợng của thế giới công nghiệp hoá sang các nớc đang phát triển. Sự ra đời của phần mềm nguồn mở thực sự là một cuộc cách mạng của công nghiệp phần mềm. Tổng th ký Liên hợp quốc những ngời có tiếng nói quyết đinh trong giới công nghệ truyền thông máy tính cũng có chung ý muốn làm cho giá phần mềm hợp lý hơn với những ngời không đủ tài chính. phần mềm nguồn mở, là một lời giải hữu hiệu cho bài toán đó. Phần mềm nguồn mở ( OSS Open Source Sofware ) có lịch sử phát triển qua hàng chục năm. Lợi ích của phần mềm nguồn mở có thể thấy rõ qua sự hình thành của các cộng đồng nguồn mở với các sản phẩm có giá trị cao trong thực tế cả giá trị trong đào tạo. Một số định nghĩa khác nhau về phần mềm nguồn mở: Phần mềm nguồn mở đợc hiểu là (hệ) hệ phần mềm cho phép ngời sử dụng truy cập tự do (free access) đến nguồn đợc quyền sửa đổi nguồn đó. TS Nguyễn Chí Công tổ trởng chuyên môn Đề án 112: nguồn mở, các phần mềm cầc tác giả khi khi công bố, cung cấp để ngời khác tái sử dụng phát triển. Các nhà cung cấp phần mềm nguồn mở có quyền 6 yêu cầu ngời dùng trả một số chi phí về các dịch vụ bảo hành, huấn luyện, nâng cấp, t vấn v.v, tức là những dịch vụ thực sự đã thực hiện để phục vụ ngời dùng, nhng không đợc bán các sản phẩm nguồn mở vì nó là tài sản của trí tuệ chung, không phải là tài sản riêng của một nhà cung cấp nào. Theo Richard Stallman, ngời của phong trào phần mềm miễn phí: Thứ nhất, tự do chạy chơng trình bạn muốn. Thứ hai, tự do nghiên cứu nguồn thay đổi nó. Tiếp đó là tự do giúp đỡ bằng cách copy phân phối cho những ngời khác nếu bạn muốn. cuối cùng là tự do giúp đỡ cộng đồng thông qua việc phát hành phân phối một phiên bản sửa đổi Nếu bạn có tất cả 4 quyền tự do sử dụng này,nó chính là phần mềm nguồn mở . Phần mềm tự do phần mềm nguồn mở (FOSS Free and Open Source software) là các phần mềm cho phép ngời sử dụng quyền chạy, sao chép, phân phối, thay đổi cải tiến nó cho phù hợp với nhu cầu sử dụng không cần phải có sự cho phép hoặc phải trả tiền. Định nghĩa phần mềm nguồn mở của OSI (tổ chức sáng kiến nguồn mở open source Innitiatitive): phần mềm nguồn mở là FOSS có sử dụng bất kỳ một dạng bản quyền nào đợc chấp nhận của OSI trong bản liệt kê các bản quyền mở của tổ chức. Phần mềm nguồn mở không chỉ đảm bảo cho ngời phát triển (developer) còn cho phép tất cả ngời dùng đều đợc đọc sửa đổi nguồn. Tóm lại, có thể hiểu, với phần mềm ngồn mở, ngời dùng có quyền tự do chạy chơng trình theo bất kỳ mục đích nào, không chỉ miễn phí về giá mua chủ yếu miễn phí về bản quyền. Ngời dùng có quyền sửa đổi, cải tiến, phát triển, nâng cấp theo một số nguyên tắc chung. Không có phí trả trớc, không cần lo lắng về nạn ăn cắp bản quyền Các chuyên viên máy tính cũng nh những ngời bình thờng có thể tạo thành cộng đồng ảo để phát minh ra các phần mềm mới. Đặc biệt, những phần mềm này cũng có thể viết bằng ngôn ngữ địa ph- ơng . 7 Sự ra đời phát triển của phần mềm nguồn mở: Hơn 2 thập kỉ trớc, khi máy tính lầ đầu tiên vơn tới nguồn của các tr- ờng đại học đợc truyền đi miễn phí, các nhà lập trình cho rằng, sẽ đợc trả tiền cho việc lập ra chơng trình chứ không phải bản thân các chơng trình đó. Sự việc thay đổi khi máy tính tiến đến thế giới thơng mại các công ty bắt đầu phát triển, cấp phép cho phần mềm dựa trên nền tảng thơng mại, hạn chế sự truy cập nguồn. Phần mềm nguồn mở cuộc cách mạng của công nghiệp phần mềm: Tại quốc gia Nam Mỹ Brasil, cách sử dụng những sản phẩm CNTT tại nhà những đơn vị cá nhân không khác biệt nhiều so với bất cứ nơi đâu trên thế giới, những sự thay đổi tại khu vực của chính phủ lại lớn hơn rất nhiều. Thông qua sự tự do về phần mềm nguồn mở nh ở Brasil,Viện công nghệ thông tin quốc gia khẳng định rằng, họ đã tiết kiệm đợc khoảng 170 triệu USD trong một năm cho chi phí chứng nhận. Theo ông Gilberto Gil, Bộ trởng văn hoá Brasil khoản tiết kiệm này đợc đầu t vào nâng cấp phần cứng cho những khu vực còn yếu về công nghệ. Thậm chí hiện nay ở Brasil còn có một cơ quan uỷ quyền của chính phủ tuyên bố rằng các cơ quan hành chính phải u tiên phần mềm nguồn mở miễn phí: Quan điểm của Brasil về phần mềm miễn phí là rất tích cực. Chính phủ Brasil đã tạo nên các chơng trình miễn phí nh những ứng dụng vào các thủ tục của chính phủ hay nh công cụ hữu ích cho xã hội , ông Gilberto Gil nói. Hành động này của Brasil có vẻ nh đã buộc các ông lớn trong ngành phần mềm phải bắt tay vào việc chiến lợc của mình. gần đây nhất Microsoft ở Brasil thông báo về sự ra mắt phiên bản rẻ hơn của hệ điều hành Windows XP. Jonathan Murray, một đại diện của Microsoft, nói: Brasil là đất nớc rất quan trọng trên thế giới. Có một bộ phận dân số rất nghèo ở Brasil cần tiếp cận với công nghệ đào tạo kỹ năng để tham gia vào nền kinh tế đang phát triển, để đạt đến nấc thang cao nhất. vì vậy chúng tôi rất tích cực hợp tác với chính 8 phủ Brasil trong lĩnh vực giáo dục để đảm bảo sự tiếp cận này. Chúng tôi đã đầu t 10 triệu USD trong những năm gần đây để cung cấp sự truy cập công nghệ ở Brasil. Hiện tại hơn 90% toàn bộ máy tính là Laptop trên thế giới chạy trên phần mềm độc quyền nh Apple hay Microsoft. dù muốn hay không, sự có mặt của phần mềm nguồn mở đã thật sự làm náo động thế giới phần mềm thơng mại độc quyền. Trớc mối đe doạ này, các công ty lớn đã phải để ý đến phần mềm nguồn mở lên kế hoạch sống chung với nó. Vào tháng 2/2005, công ty máy tính lớn IBM dới thiệu kế hoạch đầu t 100 triệu USD để ủng hộ phần mềm nguồn mở: Sự quyết tâm của chúng tôi đ- ợc tăng lên thông qua việc tham gia vào 150 dự án về phần mềm nguồn mở. Tại trung tâm công nghệ Linux, chúng tôi có hơn 700 nhà lập trình kỹ s làm việc cho các dự án này nh một phần của cộng đồng nguồn mở. Nhng tôi nghĩ lý do chính của sự quyết tâm này là khách hàng đã yêu cầu nó nhìn thấy giá trị trong nó, Adam Jollans đại diện của IBM nói. Còn chiến lợc của HP là: Để khách hàng lựa chọn, nếu khách hàng không muốn dùng phần mềm bản quyền, chúng tôi rất vui lòng làm theo; nếu họ chọn phần mềm mở, chúng tôi sẽ cung cấp. Chúng tôi làm việc với cộng đồng nguồn mở trên phạm vi lớn. Không chỉ công ty phần cứng máy tính Fortune 500 nhà phát triển phần mềm Sun Microsystems đều đang sử dụng nguồn mở. thậm chí, ngay cả ngời khổng Microsoft cũng tin vào khả năng bắt tay với cộng đồng nguồn mở. Jonathan Murray, một đại diện của Microsoft, nói: Cộng đồng nguồn mở đã một lần nữa khuyến khích sự đổi mới phần mềm nói cách thẳng thắn, chúng tôi cảm thấy rất vui. Nó đã mang rất nhiều ngời đến với cộng đồng phát triển, tạo ra những bớc cải tiến mới quanh phần mềm chắc chắn chúng tôi nhìn nhận họ nh những ngời cộng tác với Microsoft. 9 Rõ ràng, sự ra đời của phần mềm nguồn mở thực sự là một cuộc cách mạng trong nghành công nghiệp phần mềm chắc chắn, những ngời truyền bá cho phần mềm nguồn mở miễn phí sẽ tiếp tục cuộc hành trình của họ. 1.2. Apache Apache hay là chơng trình máy chủ HTTP là một chơng trình dành cho máy chủ đối thoại qua giao thức HTTP. Apache chạy trên các hệ điều hành tơng tự nh Unix, Microsoft Windows, Novell Netware các hệ điều hành khác. Apache đóng một vai trò quan trọng trong qúa trình phát triển của mạng web thế giới (tiếng Anh: World Wide Web). Khi đợc phát hành lần đầu, Apache là chơng trình máy chủ nguồn mở duy nhất có khả năng cạnh tranh với chơng trình máy chủ tơng tự của Netscape Communications Corporation ngày nay đợc biết đến qua tên thơng mại Sun Java System web Server. Từ đó trở đi, Apache đã không ngừng tiến triển trở thành một phần mềm có sức cạnh tranh mạnh so với các chơng trình máy chủ khác về mặt hiệu suất tính năng phong phú. Apache đợc phát triển duy trì bở một cộng đồng nguồn mở dới sự bảo trợ của Apache Software Foundation. Apache đợc phát hành với giấy phép Apache License là một phần mềm tự do miễn phí. APACHE là một kiểu mẫu Web Server rất phổ biến. Giống nh Linux, PHP, MySQL nó là một dự án nguồn mở. Không có gì ngạc nhiên khi ngời ta thấy Apache đợc hỗ trợ rất tốt trên môi trờng Unix, nhng chỉ khá tốt trong Windows. Apache tận dụng đợc tính năng của third-party. Bởi vì đây là nguồn mở nên bất kỳ ai có khả năng đều có thể viết chơng trình mở rộng tính năng của Apache. PHP hoạt động với t cách là một phần mở rộng của Apache, ngời ta gọi là một module của Apache. Apache có tính ổn định tốc độ đáng phải nói. Tuy nhiên, cũng có một số sự phàn nàn về nó là không hỗ trợ công cụ đồ hoạ trực quan, điều có thể giúp ngời ta làm việc một cách dễ dàng hơn. Phải thực hiện các thay đổi đối với Apache bằng cách sử dụng dòng lệnh, hoặc các tập tin text trong folder chơng trình Apache. Nếu lần đầu đến với Apache thì bạn sẽ gặp 10 . Đề tài Xây dựng Website Trung tâm môi trờng và phát triển Nghệ An sử dụng mã nguồn mở Joomla là đề tài mà em rất quan tâm vì Website này sẽ đa vào sử. Đề tài Xây dựng Website Trung tâm môi tr ờng và phát triển Nghệ An sử dụng mã nguồn mở Joomla là đề tài mà em rất quan tâm vì Website này sẽ đa vào sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website trung tâm môi trường và phát triển nghệ an dựa trên mã nguồn mở joomla , Xây dựng website trung tâm môi trường và phát triển nghệ an dựa trên mã nguồn mở joomla

Từ khóa liên quan