XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12

15 2.4K 3
XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC 1. ĐẶT VẤN ĐỀ ……………………………………………………………. 2 1.1. Lý do chọn đề tài ………………………………………………………. 2 a) Cơ sở lý luận ………………………………………………………………2 b) Cơ sở thực tiễn: ………………………………………………………….. 2 1.2. Phạm vi đề tài ………………………………………………………….. 3 2. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 ...4 2.1. Thực trạng vấn đề …………………………………………………….. 4 a. Về mức độ tích cực và chất lượng của học sinh ………………………... 4 b. Nguyên nhân …………………………………………………………….. 4 2.2. Các giải pháp ………………………………………………………….. 5 a. Các loại sơ đồ ……………………………………………………………. 5 b. Xây dựng sơ đồ ………………………………………………………….. 7 c. Sử dụng sơ đồ ……………………………………………………………. 8 2.3. Kết quả ……………………………………………………………….. 11 a. Về mức độ tích cực và chất lượng của học sinh ………………………. 11 b. Bài học kinh nghiệm …………………………………………………… 12 3. KẾT LUẬN …………………………………………………………….. 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 14 Trường THPT Tam Giang Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………… 1.1 Lý chọn đề tài ……………………………………………………… a) Cơ sở lý luận ………………………………………………………………2 b) Cơ sở thực tiễn: ………………………………………………………… 1.2 Phạm vi đề tài ………………………………………………………… XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 2.1 Thực trạng vấn đề …………………………………………………… a Về mức độ tích cực chất lượng học sinh ……………………… b Nguyên nhân …………………………………………………………… 2.2 Các giải pháp ………………………………………………………… a Các loại sơ đồ …………………………………………………………… b Xây dựng sơ đồ ………………………………………………………… c Sử dụng sơ đồ …………………………………………………………… 2.3 Kết ……………………………………………………………… 11 a Về mức độ tích cực chất lượng học sinh ……………………… 11 b Bài học kinh nghiệm …………………………………………………… 12 KẾT LUẬN …………………………………………………………… 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 14 Đặng Trọng Nghĩa Trường THPT Tam Giang Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài a Cơ sở lý luận Quá trình sử dụng phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học sinh địi hỏi phải có phương tiện phù hợp Dạy học địa lí cần kết hợp nhiều phương pháp sử dụng nhiều phương tiện dạy học khác Các phương tiện dạy học khơng đơn giản hình ảnh bên ngồi vật tượng địa lí mà quan trọng tri thức địa lí Thơng qua tư học sinh, hướng dẫn giáo viên khám phá kiến thức hấp dẫn Người học chiếm lĩnh tri thức theo đường "Từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng, từ tư trừu tượng đến thực tiễn" Vì vậy, để HS chiếm lĩnh tri thức cách tự nhiên, hứng thú khắc sâu kiến thức vấn đề sử dụng phương tiện dạy tiết dạy yếu tố quan trọng Phương tiện dạy học địa lí phong phú đồ, tranh ảnh, phim, bảng biểu, biểu đồ, sơ đồ, mô hình, mẫu vật, phiếu học tập, vườn đị lí, phịng địa lí… Trong sơ đồ sử dụng nhiều học góp phần quan trọng đổi phương pháp Việc xây dựng sử dụng sơ đồ học địa lí giúp học sinh dễ dàng hệ thống hoá kiến thức bài, chương, phần Khơng vậy, cịn phát huy tối đa khả tư em tạo hứng thú học tập Ngoài việc sử dụng sơ đồ bước đầu tập cho em trình bày vấn đề cách có hệ thống, khoa học, giúp em trình bày ý tưởng trước lớp tiết kiệm thời gian ghi chép Từ học sinh thấy kiến thức địa lí có mối quan hệ chặt chẽ với b Cơ sở thực tiễn Chương trình địa lí 12 tìm hiểu địa lí Việt Nam, nội dung kiến thức em nắm chương trình Địa lí đại cương lớp 10 việc khai thác kiến thức khơng khó Tuy vậy, với suy nghĩ địa lí mơn học thuộc với cách học thụ động, ghi nhớ kiến thức máy móc Đây nguyên nhân làm nhiều học sinh khơng hứng thú học tập Từ khả phân tích, tổng hợp, so sánh cịn yếu kết học địa lí chưa cao Đặng Trọng Nghĩa Trường THPT Tam Giang Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí Thực tế nay, vấn đề sử dụng phương tiện dạy học có sơ đồ nhà trường chưa thực thường xuyên hiệu Do nguyên nhân chủ quan nguyên nhân khách quan mà việc sử dụng sơ đồ chưa thực phát huy tính tích cực cho học sinh Xuất phát từ thực tế trên, thấy việc “xây dựng sử dụng sơ đồ dạy học địa lí 12” cần thiết, giúp học sinh học tốt hơn, yêu thích mơn học 1.2 Phạm vi đề tài - Chương trình địa lí 12: lấy ví dụ phần tự nhiên ban - Kĩ xây dựng, sử dụng loại sơ đồ cho giáo viên học sinh Đặng Trọng Nghĩa Trường THPT Tam Giang Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 2.1 Thực trạng vấn đề Ngay đầu năm học, chọn đề tài, thực khảo sát vào phần tiết học, lớp khác (không sử dụng sơ đồ) Cụ thể dạy: Tiết – Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ (phần Vùng biển) Số liệu thống kê đầu năm học 2012-2013: a Về mức độ tích cực chất lượng học sinh Bảng 2.1 Đánh giá mức độ tích cực học sinh (khơng sử dụng sơ đồ) Lớp 12B3 (36 học sinh) Lớp Lớp 12B7 (36 học sinh) Số lượng (học sinh) Tỉ lệ (%) Số lượng (học sinh) Tỉ lệ (%) 13,88 5,55 19,44 8,33 Xung phong phát biểu Trả lời Bảng 2.2 Chất lượng khảo sát học sinh (không sử dụng sơ đồ) Lớp Giỏi Khá Trung Bình Yếu Kém 12B3 (36 học sinh) Số lượng (bài) Tỉ lệ (%) 0 11,11 15 41,66 14 38,90 8,33 12B7 (36 học sinh) Số lượng (bài) Tỉ lệ (%) 0 8,33 18 50,00 13 36,12 5,55 Qua bảng 2.1 2.2 thấy dạy phần Vùng biển, giáo viên không sử dụng sơ đồ mức độ tích cực học sinh thấp, xếp loại khảo sát tỉ lệ trung bình yếu cao b Nguyên nhân Nguyên nhân từ học sinh - Ý thức học tập học sinh chưa cao - Trình độ nhận thức cịn hạn chế - Khả ghi nhớ - Không chủ động nắm bắt kiến thức - Không tập trung vào học - Khả tổng hợp kiến thức kém, tiếp thu chậm Đặng Trọng Nghĩa Trường THPT Tam Giang Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí Nguyên nhân từ giáo viên - Giáo viên quan tâm đến kiến thức nội dung kiến thức cần học thuộc - Bài giảng chưa thật hấp dẫn, chưa thu hút học sinh - Các phương pháp giảng dạy hạn chế, chưa thật phát huy vai trò đồ dùng dạy học - Bài giảng cứng nhắc, nặng nội dung văn bản, thiếu tính sáng tạo Thực trạng địi hỏi tơi phải có biện pháp thay đổi phương pháp dạy, tích cực việc sử dụng đồ dùng dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh, từ nâng cao chất lượng giảng dạy 2.2 Các giải pháp a Các loại sơ đồ - Sơ đồ cấu trúc: Là loại sơ đồ thể thành phần, yếu tố chỉnh thể mối quan hệ chúng Hình 2.1 Các loại tài nguyên du lịch nước ta - Sơ đồ trình: Là loại sơ đồ thể vị trí thành phần, yếu tố mối quan hệ chúng trình vận động Đặng Trọng Nghĩa Trường THPT Tam Giang Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí Hình 2.2 Các mùa theo dương lịch bán cầu Bắc - Sơ đồ địa đồ học: Là loại sơ đồ biểu mối quan hệ mặt không gian vật - tượng địa lí lược đồ, đồ Hình 2.3 Một số hình thức tổ chức lãnh thổ cơng nghiệp - Sơ đồ logic: Là loại sơ đồ biểu mối quan hệ nội dung bên vật - tượng địa lí Xâm thực mạnh đồi núi Bồi tụ nhanh đồng - Bề mặt địa hình bị chia cắt, chất nhiệt đớiĐồng sơng Hồng sơng Tính ẩm gió nhiều nơi đất trơ sỏi đá mùa địa hình nướcLong năm lấn biển Cửu ta - Vùng núi đá vơi có nhiều hang vài chục đến trăm mét… động, thung lũng khơ (catx tơ) phóng vật chân núi… - Vùng thềm phù sa cổ bị bào Đặng Trọng Nghĩa mòn tạo thành đất xám bạc màu - Đất trượt đá lỡ làm thành nón phóng vật chân núi… Trường THPT Tam Giang Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí Nguyên nhân -Nhiệt độ cao, lượng mưa nhiều, nhiệt độ lượng mưa phân hóa theo mùa làm cho q trình phong hóa, bóc mịn diễn mạnh mẽ… - Bề mặt địa hình có độ dốc lớn, nham thạch dễ bị phong hóa… Hình 2.4 Sơ đồ biểu thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua địa hình nước ta b Xây dựng sơ đồ - Yêu cầu việc xây dựng sơ đồ: + Tính khoa học: Nội dung sơ đồ phải bám sát nội dung học, mối quan hệ phải chất, khách quan áp đặt, cưỡng ép + Tính sư phạm, tư tưởng: Sơ đồ phải có tính khái qt hóa cao, qua sơ đồ học sinh nhận thấy mối quan hệ khách quan, biện chứng + Tính thẩm mĩ: Bố cục sơ đồ phải hợp lí, cân đối, bật trọng tâm nhóm kiến thức, dùng màu sắc để làm rõ - Các bước xây dựng: + Các sơ đồ có sách giáo khoa, sách giáo viên địa lí 12, chủ yếu phần lớn giáo viên tự xây dựng từ nội dung học, phù hợp với ý tưởng sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học khác + Thơng thường cấu tạo sơ đồ có đỉnh cạnh (đỉnh khái niệm, thuật ngữ, địa danh lược đồ, đồ; cạnh đường, đoạn thẳng (có hướng vô hướng) nối đỉnh biểu tượng trưng hình dáng vật - tượng địa lí Xây dựng sơ đồ tiến hành bước sau: Đặng Trọng Nghĩa Trường THPT Tam Giang Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí Bước 1: Tổ chức đỉnh sơ đồ (chọn kiến thức bản, vừa đủ, mã hố cách ngắn gọn, đọng, súc tích, bố trí đỉnh mặt phẳng) Bước 2: Thiết lập cạnh (các cạnh nối nội dung đỉnh có liên quan) Bước 3: Hồn thiện (kiểm tra lại tất để điều chỉnh sơ đồ phù hợp với nội dung dạy học logic nội dung, đảm bảo tính thẩm mĩ dễ hiểu) - Cách xây dựng: + Giáo viên nghiên cứu nội dung chương trình giảng dạy, lựa chọn bài, phần có khả áp dụng phương pháp sơ đồ có hiệu Tiếp theo giáo viên phân tích nội dung dạy, tìm khái niệm bản, khái niệm gốc cần truyền đạt, hình thành + Trong dạy học địa lí 12, ta xây dựng kiểu sơ đồ sau: • Sơ đồ dùng để chứng minh hay giải thích dùng để phản ánh nội dung giảng cách trực quan, dễ khái quát, dễ tiếp thu • Sơ đồ tổng hợp dùng để ôn tập, tổng kết hay hệ thống chương, phần kiến thức • Sơ đồ kiểm tra để đánh giá lực tiếp thu, hiểu biết học sinh c Sử dụng sơ đồ - Giáo viên dựa vào sơ đồ để soạn tình dạy học thao tác, phương pháp dạy; lúc sơ đồ mục đích - phương tiện truyền đạt giáo viên lĩnh hội kiến thức học sinh - Trong sử dụng, giáo viên phải hình thành rõ mạch chính, mạch nhánh sơ đồ, mối quan hệ nhân quả, mối quan hệ tác động liên kết đơn vị kiến thức sơ đồ - Sử dụng cần đảm bảo tính hệ thống theo cấp phân theo nhánh sơ đồ Việc sử dụng sơ đồ dạy học địa lí 12 có nhiều cách khác nhau, sau số ví dụ minh hoạ: Ví dụ 1: Giáo viên chuẩn bị sẵn sơ đồ để học sinh phân tích, so sánh, rút kết luận cần thiết Đặng Trọng Nghĩa Trường THPT Tam Giang Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí Trong Vị trí địa lí, lãnh thổ (Bài 2, Địa lí 12 bản), dạy phần vùng biển giáo viên sơ đồ hoá phận vùng biển nước ta chiếu cho học sinh xem Yêu cầu học sinh: Dựa vào sơ đồ trình bày phận vùng biển nước ta (theo Công ước Liên hợp quốc Luật biển năm 1982) Với cách thức này, học sinh khai thác kiến thức sinh động sơ đồ, dễ nhớ, dễ khắc sâu kiến thức thay em đọc gần trang giấy Sau nắm vị trí phận vùng biển, học sinh nghiên cứu thêm sách giáo khoa để bổ sung thêm kiến thức Hình 2.5 Sơ đồ phận vùng biển Việt Nam Ví dụ 2: Giáo viên hướng dẫn học sinh khám phá mối liên hệ, song song với hoàn thiện sơ đồ (vừa dạy vừa vẽ) Trong Bảo vệ mơi trường phịng chống thiên tai, giáo viên lấy ví dụ tình trạng phá rừng gây cân sinh thái Đất bị xói mịn, rửa trơi mạnh Hạ mực nước ngầm Phá rừng → Phá vỡ cân sinh thái Tăng tốc độ dòng chảy mùa lũ Làm khí hậu Trái Đất nóng lên Mất nơi sinh sống sinh vật Trong số bài, giáo viên kết hợp với đồ để thực vừa giảng dạy vừa sơ đồ hoá đồ (có thể áp dụng dạy phần vùng biển) Ví dụ 3: Dùng sơ đồ để thể toàn tri thức Cách dùng thường sử dụng sau dạy xong mục, học, chương phần học Trong thiên nhiên phân hoá đa dạng (Bài 11 12), giáo viên yêu cầu học sinh nhà sơ đồ hệ thống học Đặng Trọng Nghĩa Trường THPT Tam Giang Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí Thiên nhiên phân hố đa dạng Thiên nhiên phân hố theo Bắc - Nam Phần lãnh thổ phía Bắc Phần lãnh thổ phía Nam Thiên nhiên phân hố theo Đông - Tây Vùn Vùn Vùng biển g đồng g đồi núi thềm lục địa Thiên nhiên phân hố theo độ cao Đai nhiệt đới gió mùa Đai cận nhiệt gió mùa núi Đai ơn đới gió mùa Các miền địa lí tự nhiên Miền Bắc ĐB Miền Tây Bắc BTB Miền NTB NB BB Hình 2.6 Thiên nhiên nước ta phân hố đa dạng Ví dụ 4: Giáo viên để số trống, yêu cầu học sinh tìm kiến thức cần thiết điền vào chỗ trống Trong Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa, giáo viên sử dụng sơ đồ sau để kiểm tra, đánh giá học sinh Tính chất nhiệt đới ẩm, gió mùa địa hình nước ta Xâm thực mạnh đồi núi …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… Bồi tụ nhanh đồng hạ lưu sông ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Nguyên nhân ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Hình 2.7 Biểu thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua địa hình Đặng Trọng Nghĩa Ảnh hưởng thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa 10 Trường THPT Tam Giang Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí Ảnh hưởng đến sản xuất nơng nghiệp Thuận lợi Khó khăn Ảnh hưởng hoạt động sản xuất khác đời sống Khó khăn Thuận lợi Hình 2.8 Ảnh hưởng thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến sản xuất đời sống nước ta 2.3 Kết Sáng kiến sau áp dụng, sử dụng thời gian Tôi lấy Thiên nhiên phân hoá đa dạng để đánh giá hiệu việc sử dụng sơ đồ Kết thu sau: a Về mức độ tích cực chất lượng học sinh Bảng 2.3 Đánh giá mức độ tích cực học sinh (sử dụng sơ đồ) Lớp Lớp 12B3 (36 học sinh) Lớp 12B7 (36 học sinh) Số lượng (học sinh) Xung phong phát biểu Trả lời Tỉ lệ (%) Số lượng (học sinh) Tỉ lệ (%) 12 10 33,33 27,77 14 11 38,88 30,55 Bảng 2.4 Chất lượng khảo sát học sinh (sử dụng sơ đồ) Lớp 12B3 Lớp 12B7 Số lượng (bài) Tỉ lệ (%) Số lượng (bài) Tỉ lệ (%) Giỏi 5,55 8,33 Khá 12 33,33 13 36,11 Trung Bình 17 47,24 16 44,45 Yếu 11,11 11,11 Kém 2,77 0 Đối chiếu Bảng 2.3 với Bảng 2.1, Bảng 2.4 với Bảng 2.2 ta thấy trình Lớp dạy học có sử dụng sơ mức độ tích cực chất lượng chuyển biến tích cực Tỉ lệ giỏi 38,88% ( so với đầu năm 11,11% ), tỉ lệ đạt từ trung bình trở lên 86,12% (so với đầu năm 58,33%) Đặng Trọng Nghĩa 11 Trường THPT Tam Giang Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí b Bài học kinh nghiệm Qua thực tiễn áp dụng sáng kiến “Xây dựng sử dụng sơ đồ Địa lí 12” tơi rút số kinh nghiệm sau: - Cần nắm đối tượng học sinh dạy, từ phân loại đối tượng để lập kế hoạch dạy học phù hợp - Phải nắm kỹ sử dụng phương tiện nói chung sơ đồ nói riêng để hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức tích cực, sáng tạo hiệu - Soạn giáo án cần đưa câu hỏi tạo hứng thú phát huy tính tích cực chủ động học sinh, trịng kế hoạch giảng cần thiết kế sơ đồ phù hợp - Phải xây dựng phương pháp khai thác tri thức với loại sơ đồ dùng, phát huy vai trị tích luỹ tri thức sơ đồ - Mỗi giáo viên phải không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện để, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận phương pháp phương tiện để trau dồi kiến thức, kỹ giải pháp KẾT LUẬN - Tóm lược giải pháp: + Đề tài số loại sơ đồ thường dùng địa lí Để xây dựng sơ đồ, người thiết kế sơ đồ phải tuân thủ yêu cầu sơ đồ, thực theo bước cách vẽ để phục vụ tốt cho dạy học, cho khai thác kiến thức Đặng Trọng Nghĩa 12 Trường THPT Tam Giang Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí + Về giải pháp sử dụng sơ đồ đưa cách thức sử dụng, lấy ví dụ minh hoạ cho nhiều cách sử dụng khác tuỳ thuộc học, tuỳ thuộc mục đích ý đồ người dạy - Phạm vi áp dụng: + Đề tài áp dụng chủ yếu số phần địa lí tự nhiên chương trình địa lí 12 ban + Khả mở rộng vận dụng: chương trình địa lí 10, 11, 12 + Giáo viên sử dụng phần mềm Mindmap để thiết kế sơ đồ địa lí để nâng cao hiệu sử dụng - Kiến nghị: + Đối với giáo viên: Cần quan tâm đến việc xây dựng sưu tầm sơ đồ để sử dụng tiết dạy, nhận thức việc sử dụng sơ đồ dạy học địa lí góp phần quan trọng đổi phương pháp dạy học Biết khai thác kết hợp số phương tiện để rèn luyện kĩ địa lí cho học sinh + Đối với học sinh: Tập cách sơ đồ hố để ghi nhớ kiến thức có hệ thống, dễ nhớ Q trình học tập cần tìm tịi, chủ động khai thác kiến thức kênh hình + Nhà trường: trang bị đầy đủ đồ dùng dạy học để giáo viên sử dụng thuận tiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Phúc (2004), Lí luận dạy học địa lí, NXB sư phạm Đặng Trọng Nghĩa 13 Trường THPT Tam Giang Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí Đặng Văn Đức, Nguyễn Thu Hằng (2003), Phương pháp dạy học địa lý theo hướng tích cực, NXB Đại học Sư phạm Nguyễn Trọng Phúc (2001), Phương tiện kỹ thuật dạy học địa lí, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội Lê Thông, Nguyễn Viết Thịnh, Nguyễn Kim Chương, Phạm Xuân Hậu, Đặng Duy Lợi, Phạm Thị Sen, Phí Cơng Việt (2012), Sách giáo khoa Địa lí lớp 12, NXB Giáo dục Lê Thơng, Nguyễn Viết Thịnh, Nguyễn Kim Chương, Phạm Xuân Hậu, Đặng Duy Lợi, Phạm Thị Sen, Phí Cơng Việt (2012), Sách giáo viên Địa lí lớp 12, NXB Giáo dục Phạm Thị Sen, Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Đức Vũ (2009), Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ môn địa lí 12, NXB đại học sư phạm Nguyễn Đức Vũ, Phạm Thị Sen (2006), Đổi phương pháp dạy học địa lí trung học phổ thơng, NXB giáo dục Nguyễn Đức Vũ, Phạm Thị Sen (2006), Phương tiện dạy học địa lí, NXB giáo dục ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH SKKN CẤP TRƯỜNG Đặng Trọng Nghĩa 14 Trường THPT Tam Giang Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí Phong Điền, ngày .tháng năm 2013 TM/HĐTĐKT Chủ tịch ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH SKKN CẤP TỈNH (NGÀNH) Ngày .tháng .năm 2013 TM/HĐTĐKT Chủ tịch Đặng Trọng Nghĩa 15 ... nhiên ban - Kĩ xây dựng, sử dụng loại sơ đồ cho giáo viên học sinh Đặng Trọng Nghĩa Trường THPT Tam Giang Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 2.1 Thực... xây dựng sưu tầm sơ đồ để sử dụng tiết dạy, nhận thức việc sử dụng sơ đồ dạy học địa lí góp phần quan trọng đổi phương pháp dạy học Biết khai thác kết hợp số phương tiện để rèn luyện kĩ địa lí. .. cho học sinh Xuất phát từ thực tế trên, thấy việc ? ?xây dựng sử dụng sơ đồ dạy học địa lí 12? ?? cần thiết, giúp học sinh học tốt hơn, u thích mơn học 1.2 Phạm vi đề tài - Chương trình địa lí 12:

Ngày đăng: 26/12/2013, 15:57

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan