0

ĐẠO PHẬT NGÀY NAY HT.Nhất Hạnh

37 0 0
  • ĐẠO PHẬT NGÀY NAY HT.Nhất Hạnh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2021, 00:57

ĐẠO PHẬT NGÀY NAY HT.Nhất Hạnh Nguồn http://thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 25-7-2009 Người thực : Nam Thiên – namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org Mục Lục VẤN ĐỀ HỌC PHẬT Trước hết tơi xin phép nói quan niệm vấn đề học Phật Trong giới Phật tử, biết đạo Phật từ trời rơi xuống mà lại phát lòng sống nhân loại Đạo Phật xuất nhu cầu nhân loại, tồn nhân loại, để phụng cho nhân loại Bởi đừng quan niệm đạo Phật kho tàng tri thức lý thuyết cứng đọng Đạo Phật đời sống nhân loại nên linh động sống nhân loại Ta tách rời đạo Phật khỏi sống, đạo Phật sống Nếu ta quan niệm đạo Phật kho tàng tri thức lý thuyết cứng đọng tức ta xem đạo Phật chén bát cổ trưng bày tàng cổ viện Những chén bát cổ biểu vài khía cạnh sinh hoạt người cổ, khơng có tác dụng sinh hoạt người ngày hôm Chúng ta nhìn đạo Phật lịch sử văn hóa nhân loại, nhìn nhận có mặt đạo Phật suốt sống nhân loại, nhìn nhận diện đạo Phật sống nhân loại hôm Đạo Phật tất sinh hoạt nó, biểu suốt lịch sử nhân loại, sinh hoạt biểu bối cảnh kinh tế, xã hội, trị khoảng thời gian chục năm hồi đức Phật Học Phật thăm đồ cổ tàng cổ viện để khoe với người đồ cổ đẹp này, quý Học Phật tìm biết vai trò đạo Phật suốt lịch sử sống nhân loại, đóng góp đạo Phật văn hóa nhân loại, luồng sinh khí mà đạo Phật thổi vào đà tiến hóa nhân loại Khi có nhận định có tính cách sử quan rồi, tiếp nhận sức sống rào rạt mà đức Phật trao truyền cho qua hai mươi lăm kỷ sinh hoạt linh động Tiếp nhận sống ấy, ta ý thức sứ mạng chúng ta, sứ mạng người Phật tử xã hội ngày nay, tiếp nối dòng sinh hoạt Phật giáo Tôi gặp nhiều người học Phật lâu năm Họ thuộc lịng Phật giáo Bách khoa Tự điển Họ giải thích cho ta câu chữ Tam tạng Họ chất chứa óc họ biết bác học Nhưng họ khơng hiểu Họ khơng hiểu đạo Phật Lý không thấy kiến thức họ đạo Phật có dính líu đến sống thân họ, đồn thể họ Họ không tiếp nhận đạo Phật, không tiếp nhận sinh khí đạo Phật : họ mân mê tay họ xác cũ đạo Phật mà Họ ưa xem đồ cổ tàng cổ viện Cái học họ giống học khảo cổ tệ học khảo cổ chỗ học họ triển vọng khác để… nói nói Cái học vơ ích Cho nên ta khơng ngạc nhiên thấy có người nói nói điều "siêu" mà làm lại hành động kẻ chưa biết đến đạo Phật Học theo kiểu ấy, tơi tưởng tốn cơng, tốn mà vơ ích Hậu học nói "dốc" - tơi xin lỗi dùng chữ này, khơng kiếm chữ nhã - hậu chẳng có đẹp đẽ cho tương lai đạo Phật Vì vậy, tơi nghĩ ta phải học Phật với tâm trạng người thao thức tìm lẽ sống, với tâm trạng nhà mỹ thuật tìm đẹp, với tâm trạng bệnh nhân tìm lương y Với tâm trạng ấy, ta chắn đạt tới nhiều khám phá lạ Không không nhận thấy có phong trào học Phật Giới Tăng sĩ giới tín đồ lo học hết Các nhà Nho xưa ưng học Phật Các cậu bé chín mười tuổi học Phật Người ta học Phật nơi, Phật học viện, chùa, niệm Phật đường, trường Bồ Đề tư thục, cắm trại Gia đình Phật tử, trường Sĩ quan, đơn vị Quân đội, trại Hướng đạo sinh, nhà thương, trường học, dưỡng trí viện, nhi viện Cả đến lao xá có buổi giảng diễn thuyết trình đạo Phật Các nhật báo lẻ tẻ có phụ trương Phật học, tạp chí thường đăng tải thiên khảo cứu Phật học Cả đến vị Linh mục học Phật Các giáo phái Phật giáo có học Phật Các giáo phái khơng phải Phật giáo có học Phật Thật chưa có phong trào học Phật hăng hái Người đọc nhiều, người nghe nhiều người viết người giảng nhiều Nhưng nhận thấy người có ý hướng, mục đích phương pháp khác Chưa có nhận định hợp lý mục đích phương pháp thu hoạch ích lợi trực tiếp toàn vẹn phong trào học Phật Bởi vậy, nghĩ lúc nên xét lại mục đích phương pháp học Phật học phục vụ cho sống cho lý tưởng cách thực tiễn Hãy đặt lại câu hỏi thật giản dị Học Phật để làm ? Người Phật tử trả lời : để biết chủ trương phương pháp đạo Phật mà hành trì, tự độ, độ tha Chúng tơi đồng ý Bởi câu trả lời ẩn chứa ý thức muốn hiểu, muốn thấy muốn làm Nhưng có người trả lời mà khơng đạt mục đích Bởi họ trả lời trả lời, trả lời với tâm trạng thao thức, thành khẩn Tơi thấy có người (kể số vị Tăng sĩ) học để học, học nhận thấy bổn phận phải học Tâm trạng mà kết ? Có người qua rừng trầm hương mà không thấy trầm Những vị (sẽ) qua khu rừng chân lý, dẫm đạp lên châu ngọc chân lý mà không thấy chân lý Hoặc giả bọc vạt áo châu ngọc mà khơng biết châu ngọc, khơng chút thiết tha châu ngọc Trong trường hợp đó, người học khơng thành cơng Lại có người học Phật để đạt đến mục đích giản dị là… trở thành nhà Phật học Người ta nghe nói nhiều triết học cao siêu đạo Phật, ưa nghe triết học cao siêu Họ muốn nghe cố nhiên họ tỏ ý thán phục người nói cho họ nghe, nói hay Tơi thấy người xa nhà nói dốc (ấy, tơi quen dùng chữ mãi) thích thấy làng xóm há mồm nghe tán hưu tán vượn điều thấy xứ người Nói khoái cảm Được người ta nghe khối cảm Cho nên có nhiều người học Phật với mục đích để nói lại cho người khác nghe Như biết, thân người nói khơng tiếp nhận sinh khí đạo Phật người nghe mà thừa hưởng chút sinh khí đạo pháp cho Trong trường hợp này, người học khơng thành cơng Có hai trường hợp khác mà không cần bàn luận đến nhiều trường hợp học từ chương học với mục đích để xuyên tạc kích bác Cái học từ chương chẳng làm nên trị trống gì, điều người biết Cả Nho giáo suy diệt học từ chương Trước khơng nói, học Phật theo lề lối từ chương học vơ ích trơng thấy Cịn học xun tạc kích bác thời đâu mà chẳng có Bởi sẵn mang tâm niệm xấu xa người học tiếp nhận hay đạo Phật ? Thành kiến mê vọng khiến cho người ta, sau thời nghiên cứu sách Phật tiếng Tàu, tiếng Tây kết luận đạo Phật phủ nhận sống, đạo Phật khơng có từ bi, em bé mười tuổi thấy sức sống rào rạt đạo Từ bi gia đình em, xã hội em tâm niệm em Ta biết nói ? Chỉ thái độ, tâm trạng đủ để định thành công hay không thành công người học Phật Đạo Phật thực linh hoạt xác ướp biết Muốn hiểu đạo Phật ta phải xúc tiếp với thực ấy, nghĩa phải thể nhập thực ấy, phải học Phật phương pháp Phật học Như nghĩa ? Chân lý Phật học có tính cách thực nghiệm tâm linh, linh động, vơ tướng Nó khả viết chữ bàn tay Nếu cắt bàn tay mổ xẻ bàn tay cách khoa học đến ta khơng thấy khả mầu nhiệm mà cịn làm khác Ta thất vọng trước mắt ta có xác Phật học Phạm Quỳnh, Phan Văn Hùm, Louis de la Vellée Poussin chẳng hạn Linh mục Trần Thái Đỉnh chẳng hạn, viết khảo luận đạo Phật, nhận công phu không thiên lệch, chủ quan Tôi thấy Linh mục Đỉnh viết công phu Nhưng lại không thấy đạo Phật Nói cho đáng, tơi đọc nhiều Phật giáo nguyên thỉ, nhiều lượt tụng đọc bốn Nikaya, trọng nhiều đến kho văn học Abhidhamma Nam phương Phật giáo Linh mục Đỉnh đối chiếu, so sánh, nhận xét triết học đạo Phật với triết thuyết khác cách tỉ mỉ; Linh Mục đầy dẫy danh từ triết học Phật học, mà kỳ lạ, không thấy khơng khí đạo học triết học mà tơi sống, thở từ gần hai mươi năm Tơi có cảm tưởng Linh mục phân tích xác Phật học cứng đờ dù cố gắng, sinh khí Phật học khơng ốp đồng nhập vào ngịi bút Linh mục Tôi người tu hành theo đạo Phật, xuất gia từ hồi thơ May mắn học qua tông giáo, tơi khơng dám có ý tưởng nói khơng sai lầm tơng giáo khác Thiên Chúa giáo chẳng hạn Bởi tơi suy nghĩ vào trường hợp tơi Càng sâu vào thực nghiệm tâm linh - thiền quán - bao nhiêu, hiểu đạo Phật cách thâm thúy nhiêu Tôi thấy lý luận hình thức, danh ngơn văn tự, không đưa đến thấu hiểu sâu xa Thỉnh thoảng có tổ chức văn hóa mời nói, tơi nhận nói đạo Phật tức nói phần mà tơi tự cho có sở đắc vững vàng hết Nhưng có nói tơi lý luận Tơi trình bày sinh hoạt tâm linh tơi, trình bày đạo Phật qua sinh hoạt tâm linh tơi Nhờ lối trình bày mà thành công vài lần trao truyền chút sinh khí đạo pháp cho người nghe Lý luận bao nhiêu, làm chết đạo pháp nhiêu Đến viết trang đây, tơi có cảm tưởng phơi bày tâm hồn tôi, tơi lý luận để chinh phục q vị độc giả Vậy thì, thưa q vị, tơi kết luận theo thiển ý, muốn đạt đến kết học Phật, ta phải thành khẩn, tư ý, khơng thiên lệch, khơng hình thức, cốt phải học Phật theo phương pháp Phật học Phải tiếp xúc với thực linh hoạt đạo Phật, phải tiếp nhận cho luồng sinh khí tiếp nối từ đức Phật qua hai mươi lăm kỷ truyền thừa, lượm lặt, chất đống phân tích xác Phật học không hồn kết cấu danh từ, tài liệu VỊ TRÍ ĐẠO PHẬT TRONG VĂN HÓA Hãy để đức Phật ngồi Bồ Đề, đừng tôn Ngài lên vương vị, lên chúa tể vũ trụ Đừng dán sau lưng Ngài nhãn hiệu mà Ngài khơng thừa nhận Ngài giáo chủ tơn giáo ta tơn thờ Ngài qua lịng sùng kính kẻ tín đồ, ý Ngài muốn làm giáo chủ Ngài nhà văn hóa ta nhìn Ngài cặp mắt nhà văn hóa Ngài nhà triết học ta tìm hiểu Ngài qua kiến thức triết học ta Thực ra, ta nói Ngài người đáp ứng nhu cầu sinh hoạt xã hội - đáp ứng cách toàn vẹn, nhờ kiến thức giác ngộ, nhờ đức độ vơ biên, nhờ ý chí bất khuất Ngài Ngài tìm nguyên lý đời, sống Phật tử, qua hai mươi lăm kỷ, xây dựng nhân sinh quan khác biệt nguyên lý sáng tỏ làm cho dịng sinh lực pháp chảy tràn Xã hội ln ln đổi thay; hình thức sinh hoạt người, người Phật tử, đổi thay để mặt đáp ứng với nhu cầu xã hội, mặt thể nguyên lý sáng tỏ Có quan niệm vấn để bảo tồn đạo pháp khơng chấp chặt bảo thủ hình thức sinh hoạt cổ điển khơng cịn sinh khí đạo pháp - xác không hồn hệ cũ để lại Và nhờ quan niệm vấn đề bảo tồn đạo pháp mà ta vượt thái độ ấu trĩ kẻ mang nặng thiên kiến thái độ bưng bít chấp thủ Nếu đức Phật nhận định khởi nguyên giòng sinh khí thơm lành sáng mạnh đạo Phật phải coi thực thể sinh hoạt mà không nên coi kho tàng hương hỏa người Phật tử Ta thường thấy có Phật tử khăng khăng cho đạo Phật hay, đức Phật cao, tất khác đạo Phật dở, thấp Như họ không hiểu "đạo Phật" gì, đức Phật Có lẽ họ nghĩ đạo Phật đạo họ, gồm có tam tạng kinh điển, gồm có Giáo hội Tăng già, gồm có đức Phật mà họ thờ lạy Khơng, thưa ngài, mà tơi vừa kể hình thức sinh hoạt đạo Phật, chưa phải thực thể Phật giáo Thực thể Phật giáo thể lưu nhuận cách linh hoạt hình thức đó, thể lưu nhuận hình thức khác Tơi lấy ví dụ : kinh Phật có cơng nhận vài tư tưởng Áo nghĩa thư (Upanishads) nghĩa điển tịch có trước đức Phật, tư tưởng Áo nghĩa thư khơng có "Phật tính" hay ? Hoặc giả đạo Phật dùng luận lý học Nhân Minh Aksapada sau sửa chữa lại đơi chút, Nhân Minh khơng có "Phật tính" ? Lại nữa, Nho giáo có dạy hiếu thuận, đạo Phật dạy hiếu thuận, Nho giáo, kể riêng điểm hiếu thuận ấy, khơng có chút "Phật tính" ? Cứ mà suy luận ta thấy học thuyết tông giáo, học thuyết tông giáo có phần "Phật tính", nhiều Một vị tăng già khơng thực hành đạo pháp, tín đồ khơng hiểu Phật gì, kinh chép sai, tất thứ làm có "Phật tính" ? Cho nên đạo Phật tất hình thức sinh hoạt làm sống nguyên lý Phật học Tôi xin đàm luận thêm điểm vấn đề sáng tỏ Ví dụ tơi lấy mắt người Phật tử để nhìn tơng giáo khác Tơi thấy có điểm đồng nhiều điểm dị Những điểm đồng cho tơi biết có diện "Phật chất" tông giáo kia, tông giáo không mang tên Phật giáo Vậy tơi nhìn tơng giáo với mắt có nhiều thiện cảm Tôi xin gạt qua trường hợp tông giáo có ý muốn khơng cho tơng giáo khác phát triển thêm Điều buồn q tơi nghĩ điều khổ tâm nhà văn hóa tha thiết với văn hóa tổng hợp nhân loại Tơi đem ví dụ Nếu Phật tử không am hiểu đạo Phật làm "nhạc Phật" có nội dung tinh thần Thiên chúa giáo, xây dựng "chùa chiền" theo kiến trúc truyền thống Thiên chúa giáo, dùng danh từ mang nội dung ý nghĩa Thiên chúa giáo người hẳn nhiên người hoằng dương giáo lý Thiên chúa giáo Phật giáo cịn Người nhiều mang tính cách tín hữu Thiên chúa giáo Trái lại, tín hữu Thiên chúa giáo dùng danh từ có nội dung Phật giáo Từ bi, sám hối, viết thánh ca với nội dung thấm nhuần tinh thần giải thoát từ bi Phật giáo, truyền bá quan niệm vô thể Thượng đế giống quan niệm pháp thân hay chân Phật giáo chẳng hạn, người hoằng dương Phật pháp Tôi xin nhắc lại đạo Phật tất hình thức sinh hoạt làm sống nguyên lý Phật học Nhắc lại để thấy cần phải có nhận thức phóng khống cởi mở, khơng nơ lệ hình thức, danh từ, thành kiến Hãy gọi đạo Phật tất hình thức sinh hoạt nhắm đến mục đích ly khổ đắc lạc, chuyển mê khải ngộ, đoạn chứng chân (rời khổ đạt vui, chuyển sai lầm thành giác ngộ, phá mê loạn để tìm gặp chân lý) Danh từ hình thức phương tiện, đừng để chúng trở thành chướng ngại vật Con người đau khổ vỏ cứng : vỏ cứng ngã, gia đình, chủng tộc, tơn giáo, đảng phái… Hãy thực giải thoát ngã nhận thức Phật học, hành trì Phật học Chỉ có nhận thức quảng đại đo, có hành trì nhận thức quảng đại làm sáng tỏ đạo Phật, làm sống đạo Phật lại ngục tù cố chấp, đặt đạo Phật vào địa vị sinh hoạt người Nhân loại khổ đau cố chấp, riêng rẽ, tị hiềm, chủng tộc, đảng phái, địa phương, nhân ngã Văn hóa nhân loại phải tinh thần tổng hợp để phụng nhân loại Đạo Phật với tâm niệm từ bi, với thái độ cởi mở, với ý nguyện độ sinh có đủ phong độ điều kiện để đứng với tư trào trọng đại kho tàng tri thức nhân loại đại, chủ xướng lãnh đạo cho tổng hợp vĩ đại văn hóa nhân loại Trên niềm thao thức thực ý nguyện ấy, chắn bạn có khám phá bất ngờ kỳ diệu trở nghiên cứu thực Phật giáo qua hai ngàn năm trăm năm lịch sử ĐỨC PHẬT VÀ CON NGƯỜI Nếu đạo Phật phát xuất từ sống người để nhằm đáp ứng nguyện vọng thâm sâu người, đức Phật thực người yêu nhân loại Ngài tượng trưng cho tinh hoa đúc kết nên phần cao khiết sáng mạnh người Ngài đích thực người nên Ngài hiểu người cách thấu triệt Dạy đạo giải thoát cho Ngài bậc Thầy, nhìn chúng ta, Ngài có ánh mắt từ hịa thân mật người bạn sống xã hội lồi người, hiểu biết người, thắm thiết tình người Cho nên ý tưởng cho Ngài nhân vật thần linh vạn từ cõi trời xa để ban phúc trừ họa ý tưởng sai lạc Thần linh không hiểu người, ý nguyện tâm lý người Ta mến yêu đức Phật thân Ngài thực thể đúc kết yếu tố nhân trí tuệ, đức độ giáo lý Ngài châu ngọc đúc kết chất liệu người Ta mến yêu đức Phật ta thấy Ngài hình ảnh Cũng suốt hai ngàn năm trăm năm lịch sử, đạo Phật nguồn sống tràn đầy tính chất nhân Đức Phật người khơi mở nguồn sống ấy, khơi mở khơng phải hóa tạo dựng Con người khổ đau người sống xa tính, sống ngược tính Con người khơng ý thức thực thể mình, khơng hiểu Nói tóm lại người khơng có nhận thức rõ rệt hữu chất hữu Đức Phật khám phá bước đường tri hành phương pháp giúp Ngài đến trực nhận giá trị chất hữu Tiếp xúc thẳng với dòng sinh lực mầu nhiệm ấy, tâm linh Ngài trở thành cao cả, sáng tỏ, nhân cách Ngài trở thành siêu việt, vĩ đại Và lịch sử, nhiên nhân loại trông thấy dòng sinh lực nhiệm mầu hiển lộ sung mãn linh hoạt nơi người đức Phật Bỗng nhiên thân đức Phật trở thành tượng sinh hoạt linh diệu dòng đạo pháp khơi mở từ người Ngài Một ngàn hai trăm năm mươi vị Tăng sĩ bao quanh Ngài, nhìn vào nhân cách Ngài, nương vào đạo phong Ngài, tiếp nhận sức sống mãnh liệt tâm linh Ngài sinh hoạt, xây dựng nếp sống Bài thuyết pháp hùng hồn hết, tha thiết hết sống đức Phật Người đương thời nương vào nhân cách đức Phật mà sống, mà tu tập, mà chứng ngộ Hàng trăm năm sau, dư ảnh nhân cách hướng dẫn hàng vạn người sống theo nguồn đạo từ bi Người ta khơng cần nghe kinh, dự buổi thuyết pháp : Người ta cần nghe nói đến nhân cách đức Phật phát tâm sống đời sống Phật tử Thế cho xuất đức Phật quan trọng xuất Tam Tạng giáo điển Đọc thuộc ba tạng kinh điển chưa sống vài bên cạnh Ngài Chỉ cần nhìn hình dáng Ngài, tiếp nhận nhìn Ngài chốc lát, nghe Ngài nói vài lời ngắn ngủi, ta thấm nhuần cách sâu xa biển đạo pháp Ngài đọc tụng nhiều lần kinh điển lưu truyền Như có nghĩa chất đạo Phật nằm sinh hoạt theo pháp, thể nơi người sinh hoạt theo pháp Cho nên thời có xuất cao tăng nhiều nhất, thời sinh hoạt pháp thể quần chúng nhiều thời Phật giáo hưng thịnh Tam Tạng giáo điển có giá trị ghi chép đạo pháp Mà ghi chép ghi chép mà thơi Khơng ta ghi chép thân đạo pháp; người ta ghi chép mảnh rời rạc cứng đọng đạo pháp mà Bởi vậy, người muốn hiểu đạo pháp cách thấm thiết người phải thể nhập đạo pháp, phải tiếp nhận cho sinh khí đạo pháp, phải thực đạo pháp Tam Tạng giáo điển phương tiện giúp đỡ, hướng dẫn, công án cần thiết cho suy tư thể nhập Người xưa nói tri đạo tức học đạo, kiến đạo, tu đạo chứng đạo Chữ tri có phạm vi rộng rãi để đến kết học đạo, ta phải có điều kiện tâm lý cần thiết thành khẩn, vô tư ý, khơng cố chấp, khơng hình thức sẵn sàng thể nhập Có nhận định ta đến gần đức Phật Nếu không, học hỏi, phân tích, nghiên tầm ta xa đạo Phật Phải nhận định đức Phật hệ Phật tử nối tiếp Ngài thực linh động dòng sinh hoạt đạo pháp Nhìn vào dịng sinh hoạt ấy, thể nhập dịng sinh hoạt ấy, xem xét lại ghi chép kinh điển ta thực chứng nguyên lý Phật học Thực chứng nguyên lý rồi, ta xây dựng cho ta cho người xã hội ta, thời đại ta quan niệm nhân sinh đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tiến hướng thượng người thời đại Có hai điều lầm lỗi to lớn làm ngưng đọng giịng sinh hoạt đạo pháp làm tàng ẩn mai lai diện mục (mặt mũi xưa nay) chân lý : đặt đạo Phật nghiên cứu đối tượng cứng nhắc bất biến, bảo thủ hình thức sinh hoạt khơng thể chất đạo pháp Như biết, đạo Phật thực linh động ta cần thể nhập để hiểu biết ta khơng thể coi đối tượng cứng nhắc bất biến Nếu ta đặt kính hiển vi phân tích, ta nó; giả ta cịn nắm xác khơ cứng Trong kinh có câu chuyện ơng vua sai quần thần chẻ vụn đàn để tìm tiếng đàn Kinh điển đạo Phật thế, hình thái sinh hoạt đạo Phật Ta chẻ thứ để tìm đạo pháp Ta phải linh động để tiếp nhận đạo pháp qua thứ ấy, thể nhập, thực hiện, cảm thông Xã hội ln ln chuyển biến cấu xã hội luôn chuyển biến Các yếu tố tạo nên sinh hoạt xã hội văn hóa, kinh tế, trị, nhân chủng khơng phải đâu đâu, thời thời Mà cấu xã hội biến chuyển hình thức sinh hoạt phải biến chuyển Một xã hội cần có tương quan sinh hoạt Giữ hình thức sinh hoạt khơng cịn đáp ứng với nhu cầu sinh hoạt tức làm cơng việc vụng dại Những hình thức sinh hoạt đạo pháp để thực chất đạo pháp Xã hội thay đổi hình thức sinh hoạt cũ không phù hợp với xã hội nữa, khơng thể thực chất đạo pháp Phải có hình thức sinh hoạt mới, mặt đáp ứng với nhu cầu xã hội mới, mặt thể nguyên lý đạo pháp Nếu cố chấp bảo thủ hình thức sinh hoạt cũ tức vơ tình (hay cố ý ?) muốn cho xã hội lùi lại làm cho đạo pháp khô héo xác cũ, xác cổ kính sơn phết đẹp đẽ Đạo pháp cần có hình thức sinh Các tượng thực linh động, chuyển biến vậy, vô thường Các tượng bao giờ, luôn hỗ tương tác động bù đắp nhau, phút trước khác phút sau, vậy, vơ nga� Ngã tính cách đồng vật Nhưng thực chứng minh khơng có vật mà có tính cách đồng : tất chuyển biến Vì cơng nhận tính cách vơ thường, ta phải cơng nhận ln tính cách vơ ngã Vơ thường vơ ngã : đứng thời gian gọi vơ thường, đứng khơng gian gọi vơ ngã Các tượng vật lý sinh lý (sắc pháp) vô thường, vô ngã Các tượng tâm lý (tâm pháp) vô thường, vô ngã Mọi nhận thức không phù hợp lý vô thường vô ngã sai lạc, xa lìa thực Tất hệ thống đạo đức luân lý, tất phương pháp thực hành, cải tạo, thăng hóa tu chứng phải y nhận thức vô thường vô ngã Nếu khơng, tất đưa đến thất bại chống đối thực Trình bày tính cách y tha khởi thực tại, đức Phật có chủ ý đánh tan nhận thức sai lạc cố chấp người, trao quyền cho người phương pháp nhận thức thực cao phương pháp khái niệm suy tư mang nặng tính cách lầm lạc biết cắt xén thực xếp bóng dáng đổi hình thực Giáo lý Pháp tướng Duy Thức trình bày sai lạc cố hữu nhận thức giúp ta khảo sát thực quan điểm tượng luận (point de vue phénoménologique) nhắm mục đích đả phá lối nhận thức cố chấp thường, ngã Giáo lý Pháp Tánh Khơng Tuệ nhắm mục đích làm cho vô lý (reductio ad absurdum) tất khái niệm ta vật để giúp ta đạt đến nhận thức cao Giáo lý Như Lai tạng duyên khởi trình bày luật trùng trùng duyên khởi, để giúp ta thấy rõ ràng có tất cả, tất nhắm đến mục đích cản ngăn khơng cho ta cắt xén cách sai lạc ngây thơ dòng thực linh hoạt diễn biến hữu KHẢO SÁT THỰC TẠI (II) Những hệ thống giáo lý Bắc phương hệ thống giáo lý Nam phương nhắm đến khai thị chân lý vô thường, vô ngã, y tha khởi, nhân duyên sinh để giúp người lay đổ lề lối nhận thức cũ, đào luyện khả nhận thức mới, gọi thiết trí, diệu quan sát trí, vơ lậu trí, bát nhã trí, vơ phân biệt trí… tùy theo trường hợp, đối tượng trình độ tu chứng Nhưng dù sao, giáo lý gây ta biến động cần thiết đủ để lay đổ lề lối nhận thức cũ Ta phải tỉnh dậy theo hướng dẫn giáo lý mà sinh hoạt để đào luyện nhận thức mới, mong trực nhận thực tự tính y tha khởi Khơng phải cần học tập kinh điển mà tự khắc có nhận thức duyên sinh vật Chừng ta cảm nhận, suy tư hành động phù hợp hoàn toàn với thực tại, chừng nhận thức dun sinh hồn tồn thành tựu Cịn ta học hỏi cơng nhận tính cách y tha khởi vạn vật mà nhận thức hành động ta sai lạc khơng phù hợp với y tha khởi tính tượng ta chưa nói ta chứng nghiệm chân lý y tha khởi Ta "kiến tạo" chưa "chứng đạo" Phải tập rèn đào luyện nhận thức, nghĩa phải tu tập diệt mê trừ vọng ngày để lúc tiến gần thực tại, lúc nhận thức thực rõ ràng Nhận thức vấn đề mà không y nguyên lý y tha khởi hành động phản lại với nguyên lý ta thất bại chua cay đời lịch trình tu chứng Ngày mà ta nhìn vật, suy tưởng vấn đề, thực hành động, nhất phù hợp với nguyên lý y tha khởi, ngày ta chứng nguyên lý y tha khởi thực Nói tóm lại, tất lầm lạc nhận thức hành động phát ngun từ chỗ khơng thấy rõ tính cách vô thường, vô ngã, duyên sinh y tha khởi thực Nhân giới muốn đẹp đẽ phải mô tự nhiên giới; mà tự nhiên giới hiển lộ ta khơng cắt xén nó, khơng đóng khung khái niệm danh ngơn Tuy nhiên, giáo lý chuyên chở danh ngôn khái niệm, giáo lý thuyết minh thực Giáo lý dùng danh ngôn khái niệm để lay đổ danh ngôn khái niệm Ta phải nhận thức chủ đích giáo lý mà đừng chấp chặt giáo lý, "chân lý thực mặt trăng, giáo lý ngón tay mặt trăng; đừng lầm ngón tay mặt trăng" Vì dù ta nhận thức nguyên lý vô thường vô ngã khái niệm diễn tả chúng danh ngôn Mà vậy, ta có khái niệm thực Mà khái niệm tức có cắt xén có nhãn hiệu : thực lại thoát khỏi nhận thức ta Phải luôn nhớ khái niệm vơ thường, vơ ngã, dun sinh có nhiệm vụ lay đổ khái niệm phải tự lay đổ chúng Khái niệm danh ngôn, trường hợp này, lay đổ nhau, hủy hoại tiêu diệt để nhường chỗ cho nhận thức trực giác đặc biệt, tạm gọi vơ phân biệt trí hay vơ lậu trí chẳng hạn Đọc sách Tam Luận Tông hay Duy Thức Tông chẳng hạn ta nhận thấy rõ ràng điều Và đạt thấu thế, ta vượt khái niệm y tha khởi mầu nhiệm xúc tiếp thẳng với thân linh động thực tại, với tính chất viên thành thực thực Thực thực tại, "pháp nhĩ thị", khơng có tính cách biến kế sở chấp khơng phải khơng có tính cách biến kế sở chấp, khơng có tính cách y tha khởi khơng phải khơng có tính cách y tha khởi : tính cách viên thành thực Và để nhận thức hồn hảo thực viên thành thực, ta phải thêm sau : thực có tính cách viên thành thực khơng phải khơng có tính cách viên thành thực, hồn tồn thành thực Đó chân lý mầu nhiệm mà Kinh Kim Cương muốn diễn tả Đó điểm cao chót vót nhận thức luận Phật giáo Những điểm thiết yếu mà cố trình bày cách giản lược trên, tìm thấy kinh điển Nam tông Bắc tông, Tiểu thừa Đại thừa Những hệ thống Bát nhã Duy thức, Viên giác… đặc biệt riêng Đại thừa giáo khai triển giáo lý Nguyên thỉ Những hệ thống tư tưởng khơng nhắm mục đích khác trao truyền phương pháp đào luyện nhận thức giác ngộ, mà khởi điểm thuyết minh vô thường vô ngã để lay đổ nhận thức cũ, để cuối tiêu diệt khái niệm vô thường vô ngã mà đến nhận thức viên giác vô phân biệt Tìm học kinh điển Nam tơng, ta nhận thấy diện tư tưởng nhân duyên, vô thường, vô ngã, thức, bát nhã viên giác Thiền học đóa hoa tuyệt vời nở nhận thức luận Phật giáo, tổng hợp tinh ba tất hệ thống giáo lý khác biệt Cho nên, kinh sách giáo lý không chuyên chở nhận thức luận duyên sinh viên giác đạo Phật xem khơng phải Phật giáo, khơng phải Phật giáo thống Giáo lý mênh mông thiên sai vạn biệt đồng vị, ý Bước đầu khảo sát thực tại, thế, nhận thức duyên sinh, tức nhận thức vô thường, vơ ngã Câu kinh A Hàm sau đại diện cho tất kinh điển phương diện khai thị chân lý : "Thử hữu tắc bỉ hữu, Thử vô tắc bỉ vô, Thử sinh tắc bỉ sinh, Thử diệt tắc bỉ diệt" (Cái hữu hữu, Cái khơng hữu khơng hữu, Cái phát sinh phát sinh, Cái hoại diệt hoại diệt) Trên nhận thức duyên sinh ấy, ta thấy kiến chấp thường ngã tan rã, xây dựng tri thức lay đổ, cố gắng hệ thống hóa trở nên vô nghĩa Thực thực nguyên vẹn linh động cắt xén, mệnh danh, dán nhãn hiệu Những khái niệm sinh, diệt, hữu, vô, khứ, lai, nội, ngoại kiến tạo tri thức chủ quan sai lạc gán cho thực tại, khái niệm vô thường, vô ngã giúp ta lay đổ nhận thức lầm lạc cũ phải đến phiên bị lay đổ Và ta thấy : "Nhất thiết pháp bất sinh, Nhất thiết pháp bất diệt, Nhược thị giả, Chư Phật thường tiền" (Mọi tượng không sinh, Mọi tượng không diệt, Nếu hiểu thế, ta thấy Chư Phật thường hữu trước mắt ta) (bài kệ Thiền sư Việt Nam Điều Ngự Giác Hoàng, sáng tổ phái Thiền tông Trúc Lâm Việt Nam đời Trần) Đến đây, viên thành thực tính thực hiển lộ, khái niệm danh ngơn đổ vỡ nhường chỗ cho nhận thức viên giác Mà nhận thức thực tức thấy chân tướng thực tại, thấy chư Phật, thấy Niết Bàn Niết Bàn chẳng có nghĩa khác chân tướng thực Ta khơng đạt đến chân tướng thực tại, vọng chấp bóng dáng thực nên khơng thấy Niết Bàn mà thấy luân hồi sinh tử khổ đau Ba pháp ấn Phật giáo Vô Thường, Vô Ngã, Niết Bàn; chưa đánh đổ nhận thức khái niệm danh ngôn, ta nhìn thấy thực qua vọng chấp thường, ngã Theo hướng dẫn giáo lý ta đào luyện nhận thức dun sinh để thấy tính cách vơ thường vơ ngã thực tại, sau lay đổ khái niệm cuối vô thường vô ngã, ta trực nhận thực tự tính Niết Bàn viên thành thực Vì Thường Ngã đành vọng chấp, Vơ Thường, Vơ Ngã cịn vọng chấp Chỉ có Niết Bàn viên thành thực Tuy nhiên, ta phải thấy rõ vọng chấp viên giác hai khái niệm tương thành tương lập, hai bất tương ly, hai một, hai giả lập, nói hai thực Có hữu Vọng chấp thực tại, tức có hữu Viên giác thực Nói khác hơn, giới vơ thường vơ ngã hữu, Niết Bàn hữu Như thế, sinh tử với Niết Bàn một, "Niết Bàn sinh tử thị không hoa" (cả hai thứ Niết Bàn sinh tử hoa đốm hư khơng) Đó chân lý mà giáo lý viên giác chủ ý diễn tả kinh điển mình, Câu hỏi : "Có Niết Bàn khơng ?" "Niết Bàn ?" thế, trở thành không quan trọng, ngớ ngẩn Kinh điển Nam tơng nói đến thực tướng viên giác bất ly giới sinh tử : "Phải có thực thể khơng sinh khơng diệt; khơng có thực thể khơng sinh khơng diệt đâu mà tượng có sinh có diệt ?" - (Kinh A Hàm) Như ta nhận thấy dù Bắc tông hay Nam tông, giáo lý Phật giáo trọng đặc biệt đến vấn đề khảo sát thực tại, trao truyền phương pháp hướng dẫn diệt trừ mê vọng, giúp người bỏ nhận thức nơng cạn sai lạc để đạt đến nhận thức giác ngộ viên minh Nhận thức chân xác hành động chân xác; trình nhận thức hành động (quá trình tri, hành) người diệt trừ đau khổ thất bại, kiến tạo cho nếp sống phù hợp chân lý, an lạc, hạnh phúc sáng tỏ PHƯƠNG PHÁP THỂ HIỆN (I) Cứu cánh đạo Phật trừ diệt khổ đau kiến tạo an lạc, mà nguyên nhân khổ đau vô minh, tức xa cách thực tại, nhận lầm thực tại, cắt xén biến hình thực Khơng nhận thức thực cố nhiên hành động phản chống lại thực tại, với đường lối vận hành thực Mà phản chống lại thực mua chuốc lấy khổ đau Khi ta dại dột đưa tay vào lửa, ta bị bỏng tay : đau khổ khơng biết lửa nóng Khi ta hành động trái chống với nguyên lý vô thường, vô ngã duyên sinh thực tại, ta mua chuốc lấy thất bại khổ đau Vì để đạt tới sống hòa đồng với thực tại, ta phải nhận biết thân thực thế, phải đạt đến nhận thức giác ngộ, gọi Tue� hay Bát nhã (prajna) Nhưng nhận thức Bát nhã sớm chiều mà thực Để đạt đến nhận thức Bát nhã tròn vẹn ta phải thực từ từ nhận thức Mà thực ? Đó tất vấn đề mà đạo Phật nhắm đến, đạo Phật đạo lý hướng dẫn người bước đường thực nhận thức ây Không phải học tập giáo điển mà người có nhận thức Phải trải qua nhiều cơng phu tu luyện thực tập, người làm sáng tỏ nơi thân Sự học tập kinh điển đem ta tới vài ý niệm nhận thức Phải thể ý niệm áp dụng, thiền quán, niệm cho động tác, tâm ý ngơn ngữ phản chiếu phần nhận thức Mà thực tập đem lại kết đẹp, khả nhận thức trở nên sắc bén Đó hỗ tương ảnh hưởng hai phần tri hành; tri tới cứu cánh hành tới cứu cánh Như vậy, tri tồn vẹn có nghĩa hành toàn vẹn Ở ta thấy rõ tri hành hợp Tri hướng dẫn Hành, Hành làm sáng tỏ thêm cho Tri (Để hiểu thêm vấn đề nầy, xin đọc ĐỂ HIỂU ĐẠO PHẬT PHƯƠNG BỐI - trang 23 đến 28 - Phật Học Viện Trung phần xuất bản, 1959) Vì vậy, áp dụng thực tập cần thiết cho người hành giả muốn tự đào luyện cho khả nhận thức sâu rộng Nhưng áp dụng thực tập ? Áp dụng thực tập ý niệm chân xác thực (xin nhớ chân xác hơn) mà ta học từ đức Phật Ví dụ ngun lý dun sinh, vơ thường, vơ ngã Đó ngun lý mà khơng có nhận thức sâu sắc thường xuyên ta vi phạm ta hành động, tức sống Những nguyên lý ấy, lý trí ta trực nhận được, chúng khơng ngự trị ý thức ta cách trường cửu mà thống bay qua Lý ta ý dục sân hận thường lui tới xâm chiếm Do chúng lấn áp trùm chiếm nhận thức không cho sáng tỏ Như thế, vấn đề đặt cho là: Làm nhận thức dun sinh vơ thường vơ ngã thường xuyên ngự trị ta Làm cho dục vọng sân hận đừng vây chiếm nhận thức ta Thực hai điều ấy, ta nắm vững ta hành động với nguyên lý duyên sinh, vô thường, vô ngã; không thêm nguyên nhân đau khổ Để thực hai điều ấy, đạo Phật đề nghị : I.- ĐỊNH TÂM : Mỗi ngày phải có giấc thực tập, tập trung tư tưởng đối tượng, đình loạn tưởng, tiêu diệt vọng tưởng để phát triển nhận thức bát nhã Đây kỹ thuật tu luyện Ta phải học tập thực hành hướng dẫn thiền sư hay người trước ta xa Tập trung tư tưởng đối tượng (như nguyên lý vơ thường, vơ ngã) để trì đối tượng ta thời gian lâu dài, để thâm nhập huân tập (xông ướp, danh từ thức học Phật giáo) mạnh mẽ vào nhận thức ta Cũng có nghĩa để đối tượng bừng sáng tỏa chiếu nhận thức ta Ý thức ta, tập trung vào điểm đối tượng, trở thành sức mạnh làm bừng sáng đối tượng - thấu kính hội tụ (lentille convergente) có thể, ánh sáng mặt trời, đốt cháy bơng cỏ Đình loạn tưởng, để chúng đừng phát sinh, tác động ảnh hưởng thân hành động ta cách tự uy quyền trước Sức mạnh ý lực đem lại, với bối cảnh tiềm thức vô thức đồng huân, đồng biến, lưỡi gươm sắc bén chặt đứt dần vọng tưởng phát khởi phát khởi cịn gốc rễ (chủng tử) vơ thức (Alaya, theo danh từ thức học) Điều nầy cần học hỏi giáo lý Duy thức II.- TRÌ GIỚI : Nhưng làm để thực định tâm ? Một sống buông thả, không kỷ cương, không khuôn phép điều kiện cho vọng tưởng ý dục lộng hành Bởi định tâm khơng thể thực vài thiền quán vài thiền quán ngày chưa đối trị lại với suốt ngày vọng động buông thả Cho nên đi, đứng, nằm, ngồi, hoạt động, sinh hoạt, người hành giả phải tập giữ niệm nghĩa chuyên nhớ đến nguyên lý hành động Mà muốn dễ giữ niệm, muốn dễ thực định tâm, ta phải khép nếp sống thuận lợi cho phát triển thiện niệm tà niệm khó lộng hành Nếp sống nếp sống quy định giới luật Ta thường làm ta nghĩ ta thường nghĩ ta làm Điều giản dị quá, nhận thấy Vì vậy, người hành giả khơng làm ý dục sân hận lệnh, để khơng nghĩ đến có dục tính sân tính Hành giả lại khơng nghĩ đến có ý dục tính sân tính để khơng làm dục ý sân ý lệnh Hành giả tiến tới si tính nhận thức bị tiêu hoại nhường chỗ cho tuệ tính bát nhã Tham dục sân hận si độn tiêu hoại khả giác ngộ phát triển Một ngày kia, hành giả đến thực tồn vẹn tuệ tính nhận thức mình, Vì sống khơng cho phép ta có nhiều điều kiện để tự thực thoát xác mau chóng ý ta muốn - nghĩa làm thiền sư - ta cố gắng xếp đặt chương trình sống hợp lý hơn, có nhiều điều kiện hơn, để thực nhận thức giác ngộ Ta học tập, thiền quán áp dụng đạo Phật sống vất vả bận rộn Nhưng thực ra, vất vả bận rộn nhiều hay tùy ta PHƯƠNG PHÁP THỂ HIỆN (II) Chúng ta thường nghĩ tôn giáo dạy bỏ ác làm lành tơn giáo đáng quý trọng Điều thật Nhưng điều khơng quan hệ Quan hệ chỗ bỏ ác nào, làm lành nào, ác, lành, lấy tiêu chuẩn để đo lường mà biết ác, lành Vấn đề tiêu chuẩn thiện ác vấn đề trọng đại luân lý học Nhưng luân lý tảng nhận thức có hệ thống vũ trụ, thực người Nhận thức ta nhận thức vật chẳng hạn, luân lý ta luân lý vật Nhận thức ta nhận thức thần luân lý ta luân lý thần Và lẽ tất nhiên nhận thức đổi thay quan niệm luân lý đổi thay Luân lý học hay khuôn mẫu đúc sẵn người khép theo Luân lý phải phương châm pháp thức hành động người hợp với hoàn cảnh, tâm lý hạnh phúc chân thật người Lịch sử chứng tỏ đổi thay sinh hoạt xã hội nhận thức trí tuệ luân lý người Luân lý phải chuyển biến để thích ứng với hoàn cảnh xã hội, người Quan niệm xưa "quân sử thần tử, thần bất trung" chẳng hạn, tôn sùng chân lý đóng góp khơng cho trị an đế quốc nông nghiệp rộng rãi Nhưng ngày xã hội đổi khác, nhận thức người đổi khác cho nên, quan niệm luân lý trở thành không hợp thời lại trái chống với hạnh phúc người Cho nên, Phật tử chân khơng có nghĩa phải bắt chước y hệt khuôn mẫu hành động người Phật tử sống xã hội khác biệt cách hai ba ngàn năm, dù người Phật tử người Phật tử chân Điều cốt yếu tìm cho nguyên lý làm cho hành động người Phật tử ấy, xây dựng sinh hoạt ý chí tình cảm hoạt động nguyên lý Theo nguyên tắc trên, ta thấy luân lý (tức phương pháp) ta phải : 1.- Phù hợp với nguyên lý đạo Phật làm tảng cho sinh hoạt muôn mầu muôn sắc hai-ngàn-năm-trăm-năm giáo sử 2.- Phù hợp với xã hội ta, lịch sử ta điều kiện tâm lý sinh lý cá nhân ta Điều thứ khế lý, điều thứ hai khế Hễ mà khế lý khế gọi Phật Pháp Như thực hành Phật Pháp, ta có ý thức rõ rệt linh động phương pháp mục đích cơng thực ấy, ta không bắt chước cách vô ý thức khuôn khổ hành động kẻ khác mà điều kiện xã hội, lịch sử, điều kiện tâm lý sinh lý chẳng giống ta Vậy trước hết, ta phải tìm hiểu nguyên lý đạo Phật tiếp tìm cách ứng dụng nguyên lý điều kiện đặc biệt ta Trước hết ta phải tìm đến TIÊU CHUẨN THIỆN ÁC để phân biệt thiện phải làm ác phải tránh Ta đừng nên hiểu chữ thiện theo nghĩa công việc xã hội từ thiện mà phải hiểu chữ thiện theo nghĩa nên làm Ví dụ ta cho người khát uống nước việc thiện Nhưng ta cho bệnh nhân vừa giải phẫu ruột uống nước việc ác, dầu ta khơng cố tâm giết người Lại ta cho người bệnh uống sâm, có người uống sâm mạnh khỏe thêm lên, có người (như người vừa bị cảm thương hàn) uống sâm bệnh nặng kéo đến Vậy uống sâm thiện hay ác, nên làm hay không nên làm, điều cịn tùy hồn cảnh, trường hợp điều kiện Vậy điều quan yếu kê khái tờ giấy thiện mà người phải làm đâu, lúc nào; trái lại, tìm cho tiêu chuẩn để ứng dụng trường hợp hoàn cảnh khác Theo đạo Phật, ta có tiêu chuẩn sau, tiêu chuẩn bổ trợ cho mà tách rời 1.- Tiểu chuẩn khổ vui Những gây khổ đau cho ta cho người chung quanh ta tương lai gọi ác Ngược lại ta gọi thiện gây cho ta tâm trạng an lạc tịnh tự chủ Ví dụ tơi có bệnh bón Nếu tơi uống vào buổi sáng cốc nước lạnh bụng cịn trống, tơi thấy điều giúp cho tơi trị bệnh bón, tơi hết nhức đầu cáu kỉnh Điều điều thiện (đối với tơi điều kiện tôi) uống thật nhiều nước ăn cơm chẳng hạn, rượu thứ nước ướp đá lạnh thấy bệnh bón tơi ngày khó chịu thêm lên Vậy uống điều ác (đối với tôi, điều kiện tôi) Ngàn vạn chuyện ngày điều dùng tiêu chuẩn khổ vui để đo lường 2.- Tiêu chuẩn mê ngộ Nhưng tiêu chuẩn khổ vui cần bổ túc tiêu chuẩn mê ngộ Mê sai lầm, ngộ hợp lý, mê trái với nhận thức vô thường, vô ngã, nhân duyên niết bàn Ngộ với nhận thức Trở lại ví dụ bệnh bón Tôi uống rượu thấy uống rượu vui, nghĩa hạnh phúc Mà làm cho ta vui, làm cho ta có hạnh phúc nên làm, thiện, suy xét theo tiêu chuẩn khổ vui Đó trường hợp tiêu chuẩn khổ vui khơng bổ túc tiêu chuẩn mê ngộ Nếu áp dụng tiêu chuẩn mê ngộ ta thấy vui phút uống rượu không bù khổ bệnh bón kéo dài, thần kinh suy nhược, tan vỡ gia đình cáu kỉnh gây say sưa, bệnh uất bón Những trái ngược với suy lý, với nhận thức sáng suốt vô thường, vô ngã, duyên sinh niết bàn xem ác, tơi khơng uống rượu, dù rượu có gây khối cảm cho tơi vài say túy lúy 3.- Tiêu chuẩn lợi hại Tiêu chuẩn tiêu chuẩn phối hợp hai tiêu chuẩn trước Tôi nhắm tới thực sức khỏe tơi, trí tuệ tơi, an lạc thân tơi, gia đình tơi, xa nữa, nhắm tới thực diệt mê vọng để giác ngộ giải thoát Vậy đóng góp vào thực mục tiêu - tức hạnh phúc tôi, chúng tơi, nói rộng tất - coi lợi, ngược lại hại Người xưa tỏ ý coi thường chữ lợi "Hà tất viết lợi ?", chữ lợi khơng có đáng bị coi thường Lợi lợi ích chân thân, xã hội, chúng sinh - lợi Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, lợi Chánh giác, Niết bàn mà Phật tử nhắm đến thực Ta không ưa chữ lợi có lẽ nội dung chữ (theo nghĩa phổ thông dùng) bao hàm tư lợi, tà lợi dục vọng Những phản lại thực mục tiêu gọi hại Ở không muốn sâu vào chi tiết lắm, xin giải bày điều đại cương Sau ta có tiêu chuẩn (như người biển sẵn có đồ, địa bàn v.v.) ta cần xét nội dung hành động nghiệp nói theo danh từ chun mơn ta; thân nghiệp, nghiệp, ý nghiệp, để đoán định giá trị hành động theo tiêu chuẩn Trước hết động tâm lý hành động, xem chất hành động Thứ đến phương tiện, cách thức biểu động tâm lý Và cuối kết xảy tới hành động Đó phương diện: bản, phương tiện, thành dĩ Ví dụ giết người Ý niệm giết người Dao súng, gậy, lời vu cáo chẳng hạn, phương tiện Người chết thành dĩ Nhưng có nặng, phương tiện thành dĩ nhẹ (muốn giết tay yếu làm cho người bị thương nhẹ) Có nặng, phương tiện nặng, thành dĩ nhẹ (muốn giết, có súng bắn sai) có nhẹ phương tiện nặng thành dĩ nặng (chỉ có ý dọa khơng muốn giết lỡ tay bóp cị, người chết) Cứ thế, ta suy luận đoán định giá trị hành động tạo nên luân lý cho ta cho số người điều kiện ta 4.- Căn đặc biệt Sau nắm tiêu chuẩn, ta phải nghiên cứu ta, xã hội ta, lịch sử ta, tâm lý, sinh lý ta Điều thật quan trọng Vì trị bệnh phải biết bệnh khơng thể ỷ có thuốc hay mà cho bệnh nhân uống cách mù quáng Ta trở lại thí dụ cho bệnh nhân uống sâm Cao ly : có ta làm cho bệnh nhân thêm nặng Trong Phật giáo nghe nói đến tám vạn bốn ngàn Pháp mơn tức có nhiều cửa pháp để vào Phật địa Tiền nhân ghi lại kinh nghiệm phương pháp sách vở, truyền lại kinh nghiệm phương pháp cho hậu Nhưng dòng kinh nghiệm biến chuyển hồi hồi, chất dịng kinh nghiệm cấu xã hội, lịch sử, tâm lý, sinh lý ln ln biến chuyển Có Pháp mơn ta cịn dùng được, có Pháp mơn phải sửa đổi lại cho hợp với điều mới, có Pháp mơn khơng dùng Ta phải tìm hiểu, thí nghiệm, áp dụng tìm lấy phương pháp ta, phù hợp cho ta Ví dụ tơi nói đến phương pháp điều tức (điều hịa chế ngự thở) để giúp người tu nhập quán, tơi khơng nói đến phương pháp áp dụng cho tất người Vì thể sinh lý, tâm lý người khác, bắt chước làm giống hệt người Phải tự hiểu tình trạng vốn liếng trước Và vậy, bước đầu người Phật tử kiểm điểm vốn liếng tâm lý, sinh lý hoàn cảnh để định cho phương pháp khế hợp Giáo pháp quan trọng Bát chánh đạo Nhưng đây, ta nghe chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ, v.v… mà không thấy thống kê chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ Bởi Bát chánh đạo tiêu chuẩn hành động mà giáo điều cố định Đạo Phật cao siêu bất diệt phần nhờ HIỆN ĐẠI HÓA Trong chương trên, chúng tơi cố trình bày cách giản lược nét chất phương pháp đạo Phật - khám phá cần thiết tối thiểu cá nhân đạo lý cho thân Trong chương cuối chúng tơi muốn nói cần thiết cơng việc đại hóa đạo Phật đứng lập trường văn hóa xã hội Thế kỷ kỷ mà giá trị tinh thần cổ điển bị ngờ vực, bị đem khảo sát lại Tâm trạng người trí thức thời đại tâm trạng nghi nan, nghi nan tất phơi bày hình thái tuyên truyền tân tiến nhất, tài tình nhất, hay ho hợp thời Sự nghi nan bao trùm tất giá trị tinh thần cổ điển tự ngàn xưa coi nề nếp bất di bất dịch đạo làm người Nhân loại hơm địi làm "phán xét cuối cùng" để củ soát định đoạt lại giá trị tinh thần văn hóa, cận kim cổ điển Bởi hình thái sinh hoạt tinh thần cũ bị nứt rạn Nứt rạn khơng nắm chất thiết yếu văn hóa mà khăng khăng nắm giữ hình thái khơ cứng xã hội cũ, cấu sinh hoạt xã hội ngày theo luật vô thường mà biến thiên đến tận gốc Kẹt khn khổ hình thức, chất văn hóa khơng thể hình thức phải đến khô cứng nứt rạn Phật giáo nước Á châu lâm vào tình trạng Trong khúc quanh quan trọng lịch sử, dịng sinh hoạt văn hóa muốn sống sau bão tố nhân loại cần phải thực xác, để trút bỏ gơng cùm hình thức để tự biến thành trẻ trung hùng mạnh, tạo dựng sức sống mà gốc rễ bắt bén vào tâm hồn hoài vọng người đại diện cho xã hội Văn hóa Khổng Mạnh chẳng hạn, với giáo lý trung quân quốc xưa cũ, với quan niệm luân lý thời, thiếu điều kiện để tự thực xác chất văn hóa khơ cứng theo với hình thái sinh hoạt Những dịng văn hóa bắt nguồn từ khởi điểm nhận thức mê tín, phản khoa học, ngày khơng cịn điều kiện để thực xác Chỉ có dịng sinh hoạt văn hóa bắt nguồn từ nhận thức chân xác thực cịn hàm chứa nội dung để tiếp tục phụng người có triển vọng xác mà thơi Nhưng dịng sinh hoạt tiếp tục khơ héo nghèo nàn dần vỏ cứng thiếu sinh khí chúng phải chịu chung số phận biến diệt khơng cịn có mặt sinh hoạt xã hội ngày mai Đạo Phật, biết, bắt nguồn từ nhận thức chân xác tiến nhân loại bao hàm nội dung văn hóa vơ phong phú hàm xúc Đạo Phật có nhiều điều kiện để thực xác ngày hơm thực cách viên mãn thoát xác 2500 năm lịch sử qua Nếu khơng có xác Đại chúng Bộ, Long Thọ Vô Trước chẳng hạn, Phật giáo không biến thành sức mạnh tràn lan khắp lục địa Á châu ta thấy Mỗi lần xã hội biến thiên với cấu sinh hoạt nó, lần đạo Phật phải chuyển vươn tới hình thái sinh hoạt để thực nguyên lý linh động Sau lần lột xác thế, đạo Phật biến thành trẻ trung lấy lại phong độ khí lực thời nguyên thỉ Cho nên người tự nhận có trách nhiệm sinh tồn đạo Phật, phải ý thức vấn đề cách nghiêm trọng Đừng vơ tình hay hữu ý vu cáo cho đạo Phật, biến đạo Phật thành phương tiện Đừng dán sau lưng đức Phật nhãn hiệu để thỏa mãn nhu cầu, thị hiếu thị dục Đừng đóng khung lại ngàn đời nguyên lý linh động không chịu đựng khuôn kho� Phải hiểu bất biến tùy duyên Đừng tự giam giới chủ quan, đừng bưng bít nhận thức Phải hiểu đời hôm nay, người hôm nay, với nhu cầu trí tuệ, tình cảm, xã hội Phải cảm thơng nỗi niềm đau khổ thắc mắc nó, phải hiểu thấu hồn cảnh điều kiện sinh hoạt phụng Vì đạo Phật đời để phụng người Rời người, đạo Phật sứ mạng Sống xã hội, cảm thông khổ đau xã hội, ta thấy sáng tỏ nơi trí tuệ ta nguyên lý phương pháp mà đức Phật dạy Phải sống ta hiểu Giáo lý đời ví hai tảng đá, chạm phát sinh lửa : lửa thiêng đường, nguyên lý linh động Đem giáo lý sống đời ta trực nhận nguyên lý linh động Giáo lý đặt xa đời giáo lý mà khơng phải thực đạo Phật Mà đạo Phật giáo lý : đạo Phật thực giáo lý, kết thực giáo lý thân đời Có giai đoạn mà đạo Phật gần vắng mặt đời Ở cấu sinh hoạt xã hội giáo dục, kinh tế, văn học, nghệ thuật… đạo Phật vắng mặt Đạo Phật lùi góc riêng biệt xã hội, góc khác ấm cúng riêng tư cho số vị tăng sĩ số quần chúng đệ tử chuyên lo cầu nguyện cúng tế Phận gần giáo dục vun bón niềm tin cho xã hội thác loạn, đạo Phật (của hầu Đông Nam Á) bng thả, bất lực Bởi đạo Phật tự làm nghèo nội dung Phật chất Đạo Phật khơng cịn muốn diện lòng đời mà muốn đứng bên cạnh đời Trong giai đoạn thế, người Phật tử có nhiệt tâm thường có mặc cảm đạo Phật bị xã hội bỏ quên : mặc cảm thơi thúc họ làm để chứng minh có mặt đạo Phật xã hội Họ lo tổ chức lễ thật lớn huy động quần chúng tham dự đông đảo Nhưng tổ chức rầm rộ có tác dụng thời giây phút rầm rộ giây phút lại ảm đạm nhiêu Thật giống người gom hết giấy vụn thành đống to để đốt lên cho sáng, đống giấy cháy bùng lên lát lưu lại tro tàn nguội lạnh Đạo Phật không nhờ mà lấy lại sinh khí Bằng cố gắng khác, người Phật tử muốn tô điểm cho tổ chức Phật giáo hình thái tân thời ký nhi viện, bệnh viện, trường học, - mơ hình thức tổ chức vài tông giáo Tây phương Những cố gắng thúc đẩy mặc cảm nói nhiều, ý thức chuyển đạo Phật vào thời đại Đạo Phật khơng thể biểu lộ sinh khí hoạt động xã hội ý niệm tự tôn giáo Khơng xác được, đạo Phật mang thứ trang sức vào mang thứ trang sức không phù hợp với mình, lúng túng - lúng túng bà cụ già mặc áo tân thời Kỳ thực, vấn đề đặt cho đạo Phật vấn đề đại hóa (actualisation) mà khơng phải vấn đề tân thời hóa (modernisation) Hiện đại hóa có nghĩa xác, cởi bỏ xiềng xích hình thức để giải phóng cho nội dung Phật chất (nội dung chất Phật giáo) Phải sống đời với ý thức hệ sáng tỏ, đáp ứng với xã hội, đưa đạo Phật vào ngự lòng người, đánh tan nghi nan, thắc mắc, khổ đau, vượt tà thuyết thái độ dày xéo hăm dọa tự an lạc người Phải dựng nên cho đạo Phật hình thái sinh hoạt mới, hợp lý, làm hiển lộ Phật chất nắm giữ truyền thống tốt đẹp đạo Phật lịch sử HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẠO PHẬT NGÀY NAY HT.Nhất Hạnh, ĐẠO PHẬT NGÀY NAY HT.Nhất Hạnh