0

Lý thuyết Giáo dục quốc phòng 11 bài 5

10 12 0
  • Lý thuyết Giáo dục quốc phòng 11 bài 5

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2021, 01:36

+ Người tập: làm động tác nằm chẩu bị bắn: Đặt súng trên bệ ở tư thế đó thỏo băng đạn, người ngắm thực hành điều chỉnh súng thẳng hướng bia & ngắm 1 tay chống cằm để đầu đỡ rung động[r] (1)Lý thuyết Giáo dục quốc phòng 11 Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK súng trường CKC I Ngắm bắn 1 Khái niệm ngắm bắn. Là xác định góc bắn hướng bắn để súng đưa quý đạo đường đạn qua điểm định bắn mục tiêu 2 Định nghĩa ngắm bắn. a Đường ngắm Đường ngắm đường thẳng từ mắt người ngắm qua mép khe ngắm đến điểm mép đầu ngắm b Điểm ngắm là điểm ngắm xác định từ trước cho ngắm vào để bắn thi quỹ đạo đường đạn qua điểm định bắn trúng mục tiêu c Đường ngắm Đường ngắm đường ngắm đến mục tiêu định ngắm với đk mặt súng thăng 3 Ảnh hưởng ngắm sai đến kết bắn. a Đường ngắm sai lệch - Nếu điểm mép đầu ngắm thấp (cao) so với điểm mép khe ngắm điểm chạm mục tiêu thấp (cao) so với điểm định bắn trúng - Nếu điểm mép đầu ngắm lệch trái (phải) so với điểm mép khe ngắm điểm chạm mục tiêu lệch trái (phải) so với điểm định bắn trúng (2)- Khi đường ngắm xác, mặt súng thăng bằng, điểm ngắm sai lệch so với điểm ngắm điểm chạm mục tiêu sai lệch so với điểm định bắn trúng nhiêu c Mặt súng không thăng - Khi có đường ngắm đúng, có điểm ngắm đúng, mặt súng nghiêng bên điểm chạm mục tiêu thấp lệch bên II Động tác bắn chỗ súng tiểu liên AK súng trường CKC 1 Trường hợp vận dụng - Trong chiến đấu, tình hình địch, địa hình khơng cho phép người bắn thực động tác quỳ bắn đứng bắn - Trong học tập, lệnh người huy, người bắn làm động tác nằm bắn 2 Động tác nằm bắn. Động tác nằm bắn gồm động tác nằm chuẩn bị bắn, động tác bắn động tác bắn A Động tác nằm chuẩn bị bắn Trong chiến đấu, người bắn vận động, quan sát phát thấy mục tiêu, nhanh chóng làm động tác nằm chuẩn bị bắn Trong học tập, người bắn thực động tác bắn theo lệnh người huy - Khẩu lệnh: “Nằm chuẩn bị bắn” - Động tác: Chuẩn bị tư thế: Khi vân động đứng chổ mang (đeo, treo) súng, nghe dứt lệnh “Nằm chuẩn bị bắn”, người bắn nhanh chóng quay người hướng mục tiêu, đồng thời chuyển thành tư xách súng làm động tác nằm chuẩn bị bắn theo thứ tự (3)+ Cử động 2: Bàn tay trái khép kín chống xuống đất trước mũi bàn chân phải, cách khoảng 20cm, mũi bàn tay chếch sang phải, sau Thứ tự đặt cẳng tay trái, đùi trái mông trái xuống đất + Cử động 3: Tay phải lao súng phía trước, đồng thời tay trái ngữa đỡ ốp lót tay thước ngắm (tay kéo bệ khóa nòng hướng lên trên), duỗi chân phải sau, người nằm sấp hợp với hướng bắn góc khoảng 300 Hai chân mở rộng vai, hai mũi bàn chân hướng sang hai bên Động tác chuẩn bị đạn: Tay phải rời ốp lót tay tháo hộp tiếp đạn khơng có đạn súng đưa sang tay trái Tay trái dùng ngón ngón đeo nhẫn kẹp hộp tiếp đạn bên má phải ốp lót tay, cửa hộp tiếp đạn quay vào người, sống hộp tiếp đạn quay xuống đất Người nghiêng sang trái, tay phải mở túi đựng hộp tiếp đạn, lấy hộp tiếp đạn có đạn lắp vào súng, cất hộp tiếp đạn khơng có đạn vào túi đựng Dùng ngón tay phải gạt cần định cách bắn khóa an tồn vị trí “bắn” Sau nắm tay kéo bệ khóa nịng sau hết cỡ thả để bệ khóa nịng khóa nịng đẩy viên đạn thứ vào buồng đạn, đóng khóa an tồn Tay phải chuyển nắm tay cầm, ngón trỏ đặt ngồi vành cị, mặt súng hướng lên Mắt ln quan sát mục tiêu, chờ lệnh Đối với súng CKC, tay phải rời báng sung, nắm tay kéo bệ khóa nòng sau, mở bao kẹp đạn vào khuyết lắp đạn bệ khóa nịng Ngón tay phải đặt sát cuối vỏ đạn, ấn đạn xuống hết hộp tiếp đạn, rút kẹp đạn cất vào túi đựng, kéo bệ khóa nịng sau thả cho bệ khóa nịng khóa nịng tiến hết trước b Động tác bắn Gồm động tác gương sung, ngắm bóp cị Trước gương sung phải lấy thước ngắm Tay trái nắm ốp lót tay giữ cho mặt sung hướng lên Tay phải dùng ngón ngón trỏ bóp then hãm cỡ thước ngắm, xê dịch cho mép trước cỡ thước ngắm khớp với vạch khấc thước ngắm định lấy Tay phải dùng ngón gạt cần định cách bắn khóa an tồn vị trí bắn “liên thanh” “phát một”, tùy theo nhiệm vụ bắn (4)Tay trái nắm ốp lót tay hộp tiếp đạn (tùy theo tay dài ngắn người bắn) Khi nắm ốp lót tay dưới, bàn tay ngửa nắm ốp lót tay dưới, ngón duỗi thẳng cong tự nhiên, bốn ngón khép kín với ngón nắm ốp lót tay (với súng AK cải tiến, ngón bám vào gờ bên phải ốp lót tay) Khi nắm hộp tiếp đạn, ngón ngịn nắm hộp tiếp đạn, hộ tay đặt phía sau hộp tiếp đạn Tay phải nắm tay cầm, hộ tay đặt phía sau tay cầm, ngón trỏ đặt ngồi vành cị, ngón cịn lại nắm tay cầm (Súng CKC nắm cổ tròn báng súng) Hai tay kết hợp nâng súng lên giữ cho súng khơng bị nghiêng, tì đế báng súng vào hõm vai phải, giữ súng vào vai, cánh tay tay trái khép sát hộp tiếp đạn, cánh tay phải mở tự nhiên Động tác giương súng phải đạt đợc yêu cầu: Bằng, chắc, đều, bền - Động tác ngắm: Áp má phải vào báng súng với sức vừa phải Mắt trái nheo tự nhiên, mắt phải ngắm qua khe ngắm đến đầu ngắm, hai tay điều chỉnh súng để lấy đờng ngắm sau gióng đường ngắm vào điểm định ngắm mục tiêu - Động tác bóp cị: Dùng phần cuối đốt thứ đốt thứ hai ngón trỏ tay phải để bóp cị Bóp cị êm, đều, thẳng trục nịng súng sau đạn nổ * Khẩu lệnh : “Thôi bắn, tháo đạn - đứng dậy” - Động tác: + Cử động 1: Tay phải nắm ốp lót tay, người nghiêng sang trái, đùi trái co lên ngang thắt lưng, tay phải đưa súng đặt đùi trái, đồng thời bàn tay trái thu úp dới ngực + Cử động 2: Dùng sức tay trái hai chân nâng ngời dậy, chân phải bước lên bước ngang bàn tay trái, đồng thời xoay mũi bàn tay trái trước, chân trái duỗi thẳng + Cử động 3: Dùng sức tay trái hai chân nâng ngời dậy, kéo chân trái lên sát chân phải thành tư đứng nghiêm (5)+ Bước 1: Làm châm có phân tích (GV giảng trình tự thực động tác người tập người phục vụ, nói đến đâu người tập người phục vụ tập đến đó) + Bước 2: Làm tổng hợp (GV nói đến đâu, đội mẫu thực đến mức độ chậm, khơng phân tích) 1 Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu. * Ý nghĩa - Giúp người tập biết mức độ xác đường ngắm ngắm bắn, biết độ trúng chụm điểm ngắm sang phải, sang trái cao, thấp để trình tập luyện, rèn luyện sửa chữa - Giúp người huy biết người mà đạo giúp đỡ trình tập luyện * Đặc điểm - Đây bước tập đầu tiên, địi hỏi người học phải có tính cụ thể, tỉ mỉ, tập trung độ xác cao, dễ gây mệt mỏi - Người tập người phục vụ phải phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, không kết thu không xác * Yêu cầu - Nắm yếu tố ngắm bắn - Rèn luyện tính cụ thể, tỉ mỉ, kiên nhẫn, tích cực, tự giác - Nâng cao dần trình độ ngắm bắn đảm bảo độ xác nhanh chóng 2 Cách tiến hành tập ngắm chụm ngắm trúng, chụm. a Công tác chuẩn bị Vật chất phục vụ cho luyện tập: Súng AK, bao cát, giấy trắng, kẹp sắt, bút chì vót nhọn, thước kẻ thước mm, đồng tiền di động, bẳng ngắm trúng, chụm (6)+ Người phục vụ: cắm bảng chuẩn bị, với cự ly 10 m tính từ bệ đặt súng đến bảng ngắm; làm xong ngồi sang phải trái, quay mặt vào bai bai phục vụ người tập ngắm, tay phải cầm đồng tiền di động thực đặt vào vị trí định bảng ngắm chụm + Người tập: làm động tác nằm chẩu bị bắn: Đặt súng bệ tư thỏo băng đạn, người ngắm thực hành điều chỉnh súng thẳng hướng bia & ngắm tay chống cằm để đầu đỡ rung động, tay điều chỉnh súng đưa đường ngắm vũng đen đồng tiền (chú ý không tỳ súng vào vai khơng chỉnh súng để ngắm); lấy đường ngắm, người ngắm hô (được), lấy đường ngắm xong, người ngắm không động vào súng (hô chấm) + Người phục vụ: Giữ đồng tiền vị trí, dùng bút chỡ chấm vào tâm bia đồng tiền đen, xong di đồng tiền chỗ khác, cách điểm vừa chấm – cm + Người tập: súng để nguyên không chạm vào súng, hai tay tiếp tục chống vào má cho khỏi rung, tiếp tục ngắm điều khiển người phục vụ đưa đồng tiền vị trí ngắm lần đầu; cách điều khiển dùng kí hiệu hoăc lời nói; vũng trũn đen đồng tiền điểm ngắm trước; hơ (chấm); ngắm tiếp lần * Chú ý: Trong q trình ngắm khơng xê dịch người Ngắm từ lần thứ hai trở đi, chạm vào súng, người tập phải ngắm lại từ đầu + Người phục vụ: sau lần đánh dấu (chấm) xong đưa đồng tiền khỏi vị trí đánh dấu (chấm) lần đầu Sau người tập chấm xong lần, người phục vụ dùng bút chỡ khoanh điểm vừa chấm, đánh số lần ngắm, dùng lỗ đồng tiền kiểm tra độ chụm người tập để đánh giá kết tập sau: Giỏi: điểm chấm, lọt vào lỗ đường kính 2mm Khá: điểm chấm, lọt vào lỗ đường kính 5m Đạt: điểm chấm, lọt vào lỗ đường kính 10mm * Tập ngắm trúng chụm (7)Người phục vụ: Dùng bút chì chấm thẳng góc qua lỗ tâm vịng trịn đen đồng tiền vào bia, dùng thước kẻ kẻ trục dọc ngang qua tâm điểm ngắm vừa chấm, giao điểm đường thẳng điểm kiểm tra Người tập: Nằm sau súng khơng xê dịch vị trí súng, lấy đường ngắm vào điểm kiểm tra điều khiển người phục vụ di chuyển đồng tiền di động vào điểm kiểm tra, cách điều khiển người phục vụ tập ngắm chụm, ngắm đủ lần đổi tập cho người phục vụ Người phục vụ: Ngồi việc kiểm tra, đánh giá độ chụm cịn đánh giá độ trúng so với điểm kiểm tra Cách đánh sau: - Xác định độ chụm (như tập ngắm chụm) - Xác định độ trúng + Tìm điểm ngắm trung bình điểm vừa ngắm + So sánh điểm ngắm trung bình với điểm kiểm tra Giỏi: Cách điểm kiểm tra 5cm trở lại Khá: Cách điểm kiểm tra 10cm trở lại Đạt: Cách điểm kiểm tra 15cm trở lại Ngắm chụm trúng cần nâng cao từ dễ đến khó, lúc đầu khơng hạn chế thời gian, sau ngắm được, người hướng dẫn hạn chế thời gian với người tập để rèn cho người tập nhanh xác - Cách tính điểm chạm trung bình điểm chạm vừa ngắm sau - Tìm điểm chạm trung bình: Nối điểm ngần với nhau, đoạn a, chia đoạn a thành phần nhau, nối điểm đoạn thẳng a với điểm chạm thứ đoạn thẳng b, chia đoạn thẳng b thành phần nhau, điểm chia đoạn thẳng b gần điểm nối với đoạn thẳng a điểm chạm trung bình điểm chạm (ĐCTB) III Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày súng tiểu liên AK 1 Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu (8)Nhằm rèn luyện cho học sinh nắm thực tốt động tác bắn bản, kĩ bắn trúng, chụm vào mục tiêu cố định ban ngày b Đặc điểm - Là bắn bản, đòi hỏi mức độ ngắm bắn xác động tác thục - Mục tiêu bố trí cố định, có vịng tính điểm - Người bắn tư nằm bắn có bệ tì nên dễ chủ quan, khơng ý đến kỹ thuật ngắm bắn, ảnh hưởng tâm lí bắn c Yêu cầu - Tích cực, tự giác tập luyện - Thực tốt động tác, nâng cao kỹ ngắm bắn - Xây dựng tâm lí vững vàng, tự tin 2 Điều kiện bắn. - Mục tiêu: Bia số 4a màu đen tượng trưng cho tên địch (rộng 0,4m, cao 0,5m) có vịng tính điểm, dán khung bia có kích thước 0,75m x 0,75m + Cự li bắn 100m + Tư bắn: Nằm bắn có bệ tì + Phương pháp bắn: Phát + Thời gian bắn: phút + Thành tích: Giỏi: Từ 25 đến 30 điểm Khá: Từ 20 đến 24 điểm Trung bình: Từ 15 đến 19 điểm Yếu Dưới 15 điểm 3 Cách chọn thước ngắm, điểm ngắm. (9)+ Cự li bắn + Tính chất mục tiêu + Độ cao đường đạn trung bình so với đường ngắm cự ly bắn + Điểm định bắn trúng mục tiêu + Điều kiện thời tiết, góc tà - Cách chọn: Tùy theo điều kiện bắn cụ thể để chọn thước ngắm, điểm ngắm cho phù hợp Khi chọn thước ngắm chọn thước ngắm tương ứng vói cự ly bắn chọn thước ngắm lớn cự ly bắn Thông thường, chọn thước ngắm thường chọn thước ngắm tương ứng với cự ly chọn điểm ngắm vào mục tiêu Khi cần chọn điểm ngắm thấp điểm định bắn trúng phải chọn thước ngắm lớn cự ly bắn, cho bắn độ cao đường đạn trung bình đường ngắm cự ly gần chiều cao từ điểm ngắm đến điểm định bắn trúng Để dễ ngắm bắn đồng thời đảm bảo bắn trúng mục tiêu, bắn vào mục tiêu thấp (tên địch nằm bắn, đứng bắn công sự) thường chọn thước ngắm lớn cự ly bắn ngắm vào mép mục tiêu Bắn vào mục tiêu cao to (tên địch đứng, quỳ ngồi cơng sự) thường chọn thước ngắm tương ứng với cự ly bắn ngắm vào mục tiêu Khi chọn thước ngắm, điểm ngắm vào mục tiêu bia số theo điều kiện tập nếu: + Chọn thước ngắm (độ cao đường đạn so với đường ngắm khơng) phải chọn điểm ngắm mục tiêu + Chọn thước ngắm (độ cao đường đạn so với đường ngắm 12cm) phải chọn điểm ngắm vòng số + Chọn thước ngắm (độ cao đường đạn so với đường ngắm 28cm) phải chọn điểm ngắm mép mục tiêu 4 Cách thực hành tập bắn. (10)- Yêu cầu: + Tích cực, tự giác tập luyện + Thực tốt động tác, nâng cao kỹ ngắm bắn + Xây dựng tâm lí vững vàng, tự tin - Phương pháp: + Tại vị trí chờ đợi, người tập nghe thấy huy goi tên hơ “Có” Khi có lệnh vào vị trí hơ “Rõ”, sau vào vị trí tập bắn cách bệ tì khoảng 1,5m dừng lại Nghe lệnh “Nằm bắn”, người tập làm động tác nằm chuẩn bị bắn, sau thực hành ngắm bắn vào mục tiêu Cứ vậy, người tập làm động tác ngắm bắn vào mục tiêu 4- phát đến hết thời gian quy định Nghe lệnh “Thôi bắn, tháo đạn, khám súng - Đứng dậy”, người tập làm động tác tháo đạn, khám súng, sau làm động tác đứng dậy Nghe lệnh “Về vị trí”, người tập làm động tác quay đằng sau, vị trí quy định - Vị trí hướng tập: Mỗi bệ cách 3m hướng phía tây - Vật chất: Súng AK, bia số 4, bao cát, kính kiểm tra - Kí tín hiệu luyện tập: Khẩu lệnh trực tiếp GV - Người phụ trách: Tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, phó trung đội trưởng quản lý phận GV quản lý chung sửa sai i https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop11
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết Giáo dục quốc phòng 11 bài 5, Lý thuyết Giáo dục quốc phòng 11 bài 5