0

Phát triển mạng lưới đầu tư thiên thần đối với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

3 5 0
  • Phát triển mạng lưới đầu tư thiên thần đối với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 23:14

Mạng lưới đầu tư thiên thần (ĐTTT) đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn vốn và đồng hành cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) ở giai đoạn đầu. Bài viết phân tích thực trạng ĐTTT trên thế giới và ở Việt Nam, qua đó đề xuất một số giải pháp phát triển mạng lưới các nhà ĐTTT đối với khởi nghiệp ĐMST trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) tại Việt Nam trong thời gian tới. Diễn đàn Khoa học Công nghệ Phát triển mạng lưới đầu tư thiên thần khởi nghiệp đổi sáng tạo TS Đỗ Anh Đức Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Mạng lưới đầu tư thiên thần (ĐTTT) đóng vai trị quan trọng việc cung cấp nguồn vốn đồng hành doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo (ĐMST) giai đoạn đầu Bài viết phân tích thực trạng ĐTTT giới Việt Nam, qua đề xuất số giải pháp phát triển mạng lưới nhà ĐTTT khởi nghiệp ĐMST bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ (CMCN 4.0) Việt Nam thời gian tới Mở đầu ĐTTT thuật ngữ dùng để cá nhân giàu có, có khả cấp vốn cho doаnh nghiệp thành lập thơng thường để đổi lại, họ có quyền sở hữu phần công ty Trong nghiên cứu củа Aernoudt Erikson (2002) đưa khái niệm mang tính tồn diện nhà ĐTTT, nhà đầu tư tư nhân, gồm cá nhân vừа đầu tư vốn đồng thời mаng đến kiến thức, kinh nghiệm vấn đề quản lý cho doаnh nghiệp có tiềm phát triển [1] Khái niệm đề cập đến giá trị lớn lượng vốn mà họ bỏ rа cho khởi nghiệp, giá trị khiến nhà ĐTTT trở nên khác biệt với nhà đầu tư khác Các nhà đầu tư thường tiến hành đầu tư tiền củа mình, khác với nhà đầu tư mạo hiểm - người quyên tiền hаy kêu gọi người khác đóng góp để thành lập quỹ đầu tư, có quản lý chuyên nghiệp Sự xuất củа nhà ĐTTT mаng lại giải pháp vốn cho doаnh nghiệp muốn thành lập, thành lập 16 có tốc độ tăng trưởng bаn đầu mức cаo Prowse (1998) [2] phân tích đặc điểm nhà ĐTTT phát rằng, nhà ĐTTT thường có tảng từ khởi nghiệp ĐMST, họ thường quan tâm tới doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST Họ không muốn bị lạc hậu, quan tâm tới xu hướng phát triển củа lĩnh vực kinh doаnh mẻ đó, muốn thể vаi trị làm cố vấn kinh nghiệm cho hệ doаnh nhân tương lai Mạng lưới ĐTTT tổ chức tạo để hình thành mạng lưới cơng khai riêng tư, có nhiệm vụ làm cầu nối nhà ĐTTT doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST [1] Để hạn chế thất bại, nhà ĐTTT thường xây dựng mạng lưới giúp nhà đầu tư đơn lẻ liên kết nguồn lực chuyên mơn, thơng tin để có phương án đầu tư vào lĩnh vực có tiềm Có lẽ mức độ rủi ro cao thương vụ đầu tư mà nhà ĐTTT thường có xu hướng thích kết hợp với số nhà đầu tư khác, thay đầu tư [3] Việc liên kết Số năm 2021 nhà ĐTTT giúp họ chia sẻ rủi ro dự án khởi nghiệp bị thất bại Mạng lưới nhà ĐTTT tạo thành cộng đồng đóng góp tiếng nói mạnh mẽ với quyền đề xuất, kiến nghị chế, sách đầu tư khởi nghiệp Ngồi ra, mạng lưới hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp khởi nghiệp Mỗi nhà ĐTTT có khả chun mơn, mạnh riêng, việc kết hợp thành mạng lưới giúp họ có nguồn lực khả để sàng lọc, từ chọn dự án thật tốt Điều quan trọng thiết lập mạng lưới nhà ĐTTT nhà đầu tư đàm phán để chia sẻ rủi ro tham gia vào dự án, hay lĩnh vực đầu tư cụ thể ĐTTT cho phát triển khởi nghiệp ĐMST Bắc Mỹ khu vực thống trị thị trường ĐTTT toàn cầu Số liệu bảng cho thấy, giai đoạn 2010-2019, toàn giới có 39,84 tỷ USD nhà ĐTTT phát triển khởi nghiệp ĐMST có tới 27,89 tỷ USD (70%) triển khai thị trường Bắc Mỹ với 19.400 doanh nghiệp 10 Pháp Trung Quốc Thụy Điển Đức Tây Ba Nha Nga 950 671 363 498 435 405 3,58 2,53 1,37 1,88 1,64 1,53 955,3 781,08 330,99 285,92 280,96 243,26 Diễn đàn khoa học công nghệ Nguồn: [4] Tại Việt Nam, theo Báo cáo “Bức tranh khởi nghiệp sóng đầu mại tiên (2004-2007); Cơlàn quan Thương Đầu tư phủ sóng thứ hai (2007-2010) Tỷ lệ (%) công bố, bối cảnh khởi nghiệp Việt Namvàcó thể bắt ngu sóng thứ ba (2011 đến nay) 70,01 Ventures Vietnam thành lập, rót 100 triệu IDG Trong sóng thứ ba, Việt Nam 17,87 Kể từ đó, hệ sinh tháitrưởng khởi nghiệp phát tăng phi thường vềtriển số đợt (hình 8,22 lượng doanh nghiệp khởi nghiệp (2004-2007); sóng thứ hai (2007-2010) sóng th 1,58 ĐMST (từ Việt 400 năm lên trưởng gần Trong sóng thứ ba, Nam2012 tăng phi thườn 1,44 1.800 vào năm 2015 3.000 năm nghiệp khởi nghiệp ĐMST (từ 400 vào năm 2012 lên gần 0,38 2017) 3.000 năm 2017) 0,30 Bảng Hoạt động ĐTTT toàn cầu theo khu vực địa lý giai đoạn 2010-2019 2019” Khu vực Số doanh nghiệp Tỷ lệ (%) Vốn ĐTTT (triệu USD) Bắc Mỹ 19.400 62,64 27.891,87 Châu Âu 7.346 23,72 7.118,45 Châu Á 2.711 8,75 3.274,06 Châu Đại Dương 482 1,56 630,49 Trung Đông 493 1,59 573,35 Nam Mỹ 276 0,89 151,32 Châu Phi 234 0,76 117,74 Trung Mỹ 31 0,10 82,88 0,21 Tổng 30.973 - 39.842,04 - Nguồn: [4] Bảng Danh sách quốc gia đứng đầu vốn ĐTTT cho khởi nghiệp ĐMST giai đoạn 2010-2019 STT Quốc gia Số doanh nghiệp Tỷ lệ (%) Vốn ĐTTT (triệu USD) Tỷ lệ (%) Mỹ 18.435 69,51 26.751,43 67,14 Anh 2.476 9,34 2.871,51 7,21 Ấn Độ 1.410 5,32 1.200,69 Canada 877 3,31 1.095,83 Pháp 950 3,58 955,3 Trung Quốc 671 2,53 781,08 Thụy Điển 363 1,37 330,99 Đức 498 1,88 285,92 Tây Ba Nha 435 1,64 280,96 0,71 10 Nga 405 1,53 243,26 0,61 3,011 Các giai đoạn phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Hình Hình Các giai đoạn phát triển hệ 2,75 tháihoạt khởi động nghiệpkhởi Việt Nam ĐMST, ngày Để thúcsinh đẩy nghiệp Chính địnhđộng số 844/QĐ-TTg v 1,96 phủ ban Để hành thúc Quyết đẩy hoạt khởi “Hỗ thái ĐMST, khởi nghiệp quốc gia đến nă 0,83trợ hệ sinh nghiệp ngày ĐMST 18/5/2016, 0,72 ngày 30/7/2017, ban hành Quy Thủ Thủ tướngtướng ChínhChính phủ đãphủ ban hành 2,40 Nguồn: [4] tài trợ; châu Âu với số vốn đầu tư 7,1 tỷ USD (chiếm 17,9%) cho 7.346 doanh nghiệp; thị trường châu Á khu vực hoạt động tích cực thứ ba tồn cầu (chiếm 8,2% tổng vốn ĐTTT); châu Đại Dương Trung Đơng có thị trường sôi động đáng kể khoảng thời gian này, chiếm (1,6 1,4% tổng vốn ĐTTT); Nam Mỹ, châu Phi Trung Mỹ có hoạt động ĐTTT Tổng số vốn tài trợ ĐTTT cho thấy quy mô tổng thể thị trường ĐTTT quốc gia Trong danh sách quốc gia đứng đầu vốn ĐTTT bảng 2, Mỹ quốc Làn sóng Làn sóng thứ ba thứ hai (2011 đến nay) Làn sóng (2007đầu tiên 2010) (20042007) gia vượt trội với 26,75 tỷ USD tài trợ giai đoạn 20102019 cho 18.435 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST Các quốc gia Anh, Ấn Độ, Canada Pháp Tại Việt Nam, theo Báo cáo “Bức tranh khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2019” Cơ quan Thương mại Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) cơng bố, bối cảnh khởi nghiệp Việt Nam bắt nguồn từ năm 2004, IDG Ventures Vietnam thành lập, rót 100 triệu USD vào thị trường Kể từ đó, hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển đợt (hình 1): Quyết định số 844/QĐ-TTg việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025” Tiếp theo, ngày 30/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1665/ QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” với mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trang bị kiến thức, kỹ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên thời gian học tập trường; tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành thực hóa ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho em sau tốt nghiệp Một số tỉnh/thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An… có văn cụ thể hoạt động khởi nghiệp ĐMST Số năm 2021 17 Diễn đàn Khoa học Công nghệ Cùng với phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, mạng lưới ĐTTT bước đầu hình thành Việt Nam Mạng lưới nhà ĐTTT Mekong (MAIN) nỗ lực hợp tác Sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mekong (MBI) Lotus Fund với mong muốn hình thành mạng lưới nhà ĐTTT quốc tế nội địa quốc gia tiểu vùng Mekong, giúp dự án khởi nghiệp ĐMST tiếp cận kết nối dễ dàng, hiệu với nhà ĐTTT MAIN dựa ý tưởng đơn giản: để thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường nổi, cần phải có người thành công kinh doanh nơi giới để tham gia cam kết giai đoạn đầu Mạng lưới tin rằng, cách tốt để thực cam kết lâu dài để cá nhân đầu tư vào công ty MAIN khuyến khích đầu tư cách tổ chức cho đoàn - nhà đầu tư từ khắp nơi giới sang Đông Nam Á để tham gia với doanh nhân nhà đầu tư địa phương Bên cạnh cịn có Mạng lưới nhà ĐTTT Việt Nam - iAngel Đây cộng đồng nhà đầu tư mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam Được thành lập từ tháng 6/2016, Mạng lưới nhà ĐTTT Việt Nam - iAngel việc cung cấp nguồn hỗ trợ tài chính, cịn nơi hỗ trợ cố vấn, kết nối mạng lưới nhiều nguồn lực cho đơn vị khởi nghiệp Giải pháp phát triển mạng lưới nhà ĐTTT Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng, CMCN 4.0 mở nhiều hội cho phát triển tạo khơng thách thức 18 Việt Nam chứng kiến trỗi dậy hệ doanh nhân ngày trẻ tuổi đời, tạo sóng khởi nghiệp ĐMST ấn tượng, đóng góp vào phát triển chung công tái cấu trúc tăng trưởng kinh tế đất nước Tuy nhiên, phát triển nhà ĐTTT Việt Nam chưa tương xứng với tiềm khởi nghiệp ĐMST khiến doanh nghiệp lĩnh vực bị thiệt thòi đáng kể Chính vậy, việc khuyến khích phát triển mạng lưới nhà ĐTTT có tiềm thực đầu tư vào dự án khởi nghiệp ĐMST yêu cầu quan trọng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Việt Nam Các quan quản lý nhà nước cần thực nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển hoạt động nhà ĐTTT nói chung, mạng lưới nhà ĐTTT nói riêng, cụ thể sau: Một là, Nhà nước cần ban hành sách liên quan đến ĐTTT khuyến khích phát triển mạng lưới nhà ĐTTT Đây công cụ quan trọng khuyến khích hoạt động ĐTTT Hai là, khuyến khích hình thành phát triển mạng lưới ĐTTT Việc liên kết nhà ĐTTT giúp họ chia sẻ rủi ro đầu tư dự án khởi nghiệp bị thất bại Mạng lưới nhà ĐTTT tạo thành cộng đồng đóng góp tiếng nói với quyền đề xuất, kiến nghị chế sách đầu tư khởi nghiệp ĐMST Việc có mạng lưới nhà ĐTTT hỗ trợ tốt vào ngành nghề, lĩnh vực mà Chính phủ đề Ba là, cần có sách ưu đãi dành cho cá nhân nhà ĐTTT đầu tư cho dự án khởi nghiệp Số năm 2021 ĐMST Một số sách ưu đãi điển hình thực nhiều quốc gia giới kể đến như: sách ưu đãi, giảm thuế thu nhập cá nhân (được nhiều quốc gia phát triển Anh, Đức, Pháp, Hoa Kỳ… sử dụng); sách vốn đối ứng (trong nhà nước nhà ĐTTT rót vốn cho dự án khởi nghiệp); đơn giản hóa thủ tục chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng cổ phần, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp thực mua, bán, sáp nhập nhiều hơn, qua tạo khoản cho nhà ĐTTT Bốn là, thúc đẩy phát triển khởi nghiệp ĐMST trường đại học Trường đại học với vai trò cốt lõi tạo rа hạt giống ươm tạo ý tưởng khởi nghiệp ĐMST, cần tạo môi trường thuận lợi để sinh viên thаm giа hoạt động ĐMST nghiên cứu khoа học, tổ chức thi ý tưởng khởi nghiệp ĐMST, tạo kết nối giữа nhóm sinh viên nhằm hình thành dự án khởi nghiệp ĐMST ? TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] R Aernoudt and T Erikson (2002), “Business angel networks: a European perspective”,  Journal of Enterprising Culture, 10(3), pp.177-187 [2] S Prowse (1998), “Angel investors and the market for angel investments”,  Journal of Banking & Finance, 22(6-8), pp.785-792 [3] S.G Morrissette (2007), “A profile of angel investors”,  The Journal of Private Equity, 10(3), pp.52-66 [4] A.V Henry (2020), Exploring the gender-based funding gap in the global Angel investing market ... Công nghệ Cùng với phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, mạng lưới ĐTTT bước đầu hình thành Việt Nam Mạng lưới nhà ĐTTT Mekong (MAIN) nỗ lực hợp tác Sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mekong... đời, tạo sóng khởi nghiệp ĐMST ấn tư? ??ng, đóng góp vào phát triển chung công tái cấu trúc tăng trưởng kinh tế đất nước Tuy nhiên, phát triển nhà ĐTTT Việt Nam chưa tư? ?ng xứng với tiềm khởi nghiệp. .. doanh nghiệp lĩnh vực bị thiệt thịi đáng kể Chính vậy, việc khuyến khích phát triển mạng lưới nhà ĐTTT có tiềm thực đầu tư vào dự án khởi nghiệp ĐMST yêu cầu quan trọng phát triển hệ sinh thái khởi
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển mạng lưới đầu tư thiên thần đối với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Phát triển mạng lưới đầu tư thiên thần đối với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo