0

Thương mại hóa tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Một số lưu ý

3 4 0
  • Thương mại hóa tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Một số lưu ý

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 23:11

Thương mại hóa tài sản trí tuệ (TSTT) là một đòi hỏi tất yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế ở các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thực tế đã chỉ ra rằng, thương mại hóa TSTT còn là công cụ, động lực cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đặc biệt là đối với khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Diễn đàn Khoa học Cơng nghệ Thương mại hóa tài sản trí tuệ doanh nghiệp nhỏ vừa: Một số lưu ý Trịnh Thu Hải Cục Sở hữu trí tuệ Thương mại hóa tài sản trí tuệ (TSTT) đòi hỏi tất yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia giới, có Việt Nam Thực tế rằng, thương mại hóa TSTT cịn cơng cụ, động lực cho phát triển bền vững doanh nghiệp, đặc biệt khối doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) Vai trò TSTT với DNNVV quyền SHTT bảo hộ2 Theo đánh giá Ngân hàng giới, DNNVV coi động lực cho tăng trưởng toàn cầu, chiếm 90% số lượng doanh nghiệp 50% số lượng việc làm toàn cầu; chiếm khoảng 70% tổng khối lượng hàng hóa, dịch vụ tạo khoảng 50% tổng số sáng kiến, đổi cơng nghệ tồn cầu Trong đó, thực tế rõ TSTT có vai trị đặc biệt quan trọng đóng góp vào phát triển lớn mạnh DNNVV, thúc đẩy hầu hết hoạt động sản xuất, kinh doanh DNNVV, đồng thời tạo giá trị kinh tế hữu hình thơng qua việc chuyển giao quyền sử dụng, góp vốn, đầu tư Trong số loại TSTT nhãn hiệu, kiểu dáng cơng nghiệp, tên thương mại thể rõ nét vai trị DNNVV Đây cơng cụ marketing đắc lực DNNVV, giúp khắc họa hình ảnh doanh nghiệp tâm thức người tiêu dùng, từ tạo bước vững cho doanh nghiệp tới thị trường mục tiêu, thúc đẩy trình quảng bá, mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm, dịch vụ DNNVV Bên cạnh đó, sáng chế loại TSTT cốt lõi giúp DNNVV cải tiến, đổi công nghệ, nâng cao suất, chất lượng sản phẩm, tạo đà để DNNVV phát triển bền vững, tạo lợi cạnh tranh vững thị trường nước quốc tế.  Theo Báo cáo thống kê Ủy Ở Việt Nam, DNNVV phận quan trọng, chiếm khoảng 96,7% tổng số doanh nghiệp nước, sử dụng 51% số lượng lao động đóng góp 40% vào GDP Theo thống kê chưa đầy đủ, năm 2020, Việt Nam có khoảng 400.000 DNNVV hoạt động1.  Các kết nghiên cứu, khảo sát cho thấy, điều kiện hạn chế quy mô, khả tài chính, nguồn nhân lực chuyên sâu…, DNNVV thường có khối lượng TSTT khơng lớn Theo số liệu thống kê Cơ quan Sở hữu trí tuệ (SHTT) Hàn Quốc năm 2019, 20% DNNVV giới có quyền SHTT bảo hộ, số 7% sở hữu nhiều http://business.gov.vn/T%C6%B0li%E1% BB%87u/tabid/214/catid/564/sach-tr%E1%BA %AFng-v%E1%BB%81-dnnvv.aspx 10 Tài liệu Hội thảo trực tuyến “Thương mại hóa TSTT Việt Nam” thuộc Dự án “Phát triển lĩnh vực tài sở hữu trí tuệ (SHTT) Quỹ Thịnh Vượng dành cho lĩnh vực SHTT Vương quốc Anh Việt Nam tổ chức tháng 3/2021 Số năm 2021 ban châu Âu năm 2020: DNNVV sở hữu quyền SHTT bảo hộ có doanh thu cao 20% so với doanh nghiệp khơng có quyền SHTT bảo hộ3 Thương mại hóa TSTT DNNVV Thương mại hóa TSTT hiểu theo nghĩa hẹp nghĩa rộng.  Theo nghĩa hẹp, Thương mại hóa TSTT việc chuyển hóa TSTT thành hàng hóa để lưu thơng thị trường, từ mang lại lợi nhuận cho chủ sở hữu.  Theo nghĩa rộng, Thương mại hóa TSTT q trình khai thác đối tượng quyền SHTT để đổi lại lợi ích kinh tế, phục vụ mục đích cụ thể chủ sở hữu TSTT đặt ra. Việc bảo hộ quyền SHTT cho doanh nghiệp thực có ý nghĩa quyền SHTT thương mại hóa, mang lại lợi ích cho chủ sở hữu.  Để đảm bảo hiệu tối ưu, dạng TSTT khác yêu cầu chiến lược thương mại hóa khác Chính vậy, DNNVV cần phải nắm bắt quản lý cách chặt chẽ đối tượng SHTT mình, từ đưa phương án thương mại hóa tương ứng phù hợp Chẳng hạn như: sáng chế đối tượng cần https://www.apec.org/Publications/2020/04/ Intellectual-Property-Commercialization-forSMEs Diễn đàn khoa học công nghệ vốn đầu tư lớn, vận hành dựa công nghệ nên thương mại hóa hình thức chuyển giao quyền sử dụng liên doanh (thường với bí mật thương mại bí kỹ thuật, công nghệ); nhãn hiệu linh hồn doanh nghiệp, cần nhiều thời gian để tạo dựng phát triển nên thương mại hóa hình thức chuyển quyền sử dụng nhượng quyền thương mại; quyền tác giả thương mại hóa hình thức chuyển quyền sử dụng thơng qua mơ hình kinh doanh   Thương mại hóa TSTT cần phải xây dựng thành chiến lược dài hạn triển khai theo giai đoạn tương ứng với giai đoạn thị trường Trong thời điểm, DNNVV cân nhắc điều kiện thực tế tình hình thị trường để ưu tiên lựa chọn hình thức thương mại hóa TSTT phù hợp.   Cũng tương tự tài sản hữu hình, để thương mại hóa (lưu thông) được, TSTT phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện: bảo hộ theo quy định pháp luật Việt Nam; hiệu lực bảo hộ lãnh thổ Việt Nam đối tượng bị tranh chấp Trên sở đó, TSTT thương mại hóa theo hình thức sau: Chủ sở hữu tự khai thác: chủ sở hữu tự sử dụng TSTT mà pháp luật cơng nhận để thu lại lợi ích kinh tế Ví dụ, Cơng ty Cổ phần Hà My đăng ký nhãn hiệu logo Công ty nhãn hiệu cho số sản phẩm chủ lực có hạt điều Bình Phước (sản phẩm bảo hộ dẫn địa lý) sử dụng logo hoạt động giao dịch, sản xuất, kinh doanh, phân phối, xúc tiến thương mại bao bì tồn sản phẩm Công ty Chuyển nhượng quyền sở hữu: chủ sở hữu chuyển nhượng toàn thực hình thức nhận quyền, chuyển quyền chuyển giao chéo Các bên thỏa thuận hình thức chuyển giao quyền sử dụng độc quyền không độc quyền.  Logo Công ty Cổ phần Hà My quyền sở hữu TSTT cho chủ thể khác để đổi lại lợi ích tương ứng Pháp luật có quy định điều kiện ràng buộc số loại TSTT cụ thể như: quyền SHTT tên thương mại chuyển nhượng với việc chuyển nhượng toàn sở kinh doanh hoạt động kinh doanh tên thương mại Việc chuyển nhượng quyền nhãn hiệu không gây nhầm lẫn đặc tính, nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu Quyền nhãn hiệu chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.  Chuyển quyền sử dụng: hình thức thương mại hóa TSTT phổ biến ngày phát triển mạnh mẽ bối cảnh Pháp luật có quy định số đối tượng không chuyển quyền sử dụng bị hạn chế chuyển quyền sử dụng xuất phát từ tính chất đặc thù đối tượng như: quyền sử dụng dẫn địa lý tên thương mại không chuyển giao; quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thành viên chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó; quyền sử dụng nội dung tác phẩm khoa học viết kết nghiên cứu nghiên cứu ứng dụng lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn chuyển giao được… Việc chuyển giao Nhượng quyền thương mại: áp dụng số loại TSTT cụ thể, gồm: nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh Ví dụ, “Phở 24” điển hình mơ hình nhượng quyền thương mại Việt Nam Năm 2003, cửa hàng Phở 24 đời TP Hồ Chí Minh Lý Quý Trung người sáng lập Với mơ hình nhượng quyền thương mại, từ năm 2003 đến 2011, Phở 24 xây dựng hệ thống khoảng 60 cửa hàng khắp Việt Nam khoảng 20 cửa hàng nước ngoài, tập trung chủ yếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương Tuy nhiên, phát triển ạt quản lý hệ thống chưa tốt, cộng thêm khó khăn mặt tài nên hệ thống nhượng quyền vận hành không mong muốn Năm 2011, chủ sở hữu nhãn hiệu “Phở 24” buộc phải chuyển nhượng quyền sở hữu cho Viet Thai International thuộc Tập đoàn Jollibee đến từ Phillipines4 “Phở 24” - điển hình mơ hình nhượng quyền thương mại Việt Nam Một số mơ hình nhượng quyền thương mại để lại dấu ấn thị trường, mang lại lợi nhuận kinh tế không nhỏ cho chủ sở hữu kể đến như: Soya Garden, Bánh mì Minh Nhật, Kafa Cafe…  https://ibrandvn.com/12-thuong-hieu-viet-bithau-tom-p2.html Số năm 2021 11 Diễn đàn Khoa học Công nghệ liên quan: phải định hình thực mà khơng phương hại đến quyền tác giả Logo bánh mì Minh Nhật Bên cạnh đó, cịn có số hình thức thương mại hóa TSTT như: góp vốn TSTT, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ… Một số lưu ý DNNVV hoạt động thương mại hóa TSTT Để tối ưu hóa hoạt động thương mại hóa TSTT, theo DNNVV cần lưu ý số điểm sau: Một là, DNNVV cần tìm hiểu nắm bắt chặt chẽ, đầy đủ quy định Luật SHTT chế, xác lập quyền Một số đối tượng quyền SHTT xác lập sở đăng ký bảo hộ quan nhà nước có thẩm quyền (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, dẫn địa lý, giống trồng), doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ kịp thời, theo quy định để đảm bảo quyền lợi bảo vệ cách đầy đủ nhất.  Một số đối tượng quyền SHTT tự động xác lập mà không cần phải trải qua thủ tục đăng ký, nhiên để bảo hộ, doanh nghiệp cần đảm bảo yêu cầu, điều kiện cụ thể theo quy định như: i) Bí mật kinh doanh: phải bảo mật biện pháp cần thiết để không bị bộc lộ không dễ dàng tiếp cận được; ii) Tên thương mại: xác lập sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó; iii) Quyền tác giả: phải thể hình thức vật chất định; iv) Quyền 12 Hai là, DNNVV cần thực đầy đủ thủ tục, yêu cầu theo quy định để quản lý quyền SHTT Quyền SHTT phải quản lý trì thường xuyên, liên tục, thay đổi phải ghi nhận lại Đối với đối tượng quyền SHTT xác lập sở đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền, thay đổi có hiệu lực đăng ký; ra, chủ sở hữu phải thực thủ tục gia hạn, trì hiệu lực theo quy định pháp luật.  Ba là, DNNVV cần có phận (có thể chuyên trách kiêm nhiệm tùy thuộc điều kiện thực tế doanh nghiệp) để thực chức quản lý tổ chức hoạt động SHTT doanh nghiệp Cán SHTT cần tham gia khóa đào tạo quản trị TSTT từ đến nâng cao để có đủ kỹ tổ chức triển khai thương mại hóa TSTT doanh nghiệp Trong trường hợp cần thiết, cần xem xét thuê chuyên gia tư vấn chuyên sâu để đảm bảo có phương án thương mại hóa TSTT có lợi cho doanh nghiệp.  Đồng thời, cần tiến hành việc kiểm toán TSTT (IP Audit) lập danh mục TSTT để quản lý (nên sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác quản lý) Kiểm tra quyền sở hữu TSTT mà doanh nghiệp tạo ra, từ có phương án chuyển quyền TSTT không dùng đến; xem xét nhu cầu cần nhận chuyển giao quyền từ tổ chức, cá nhân khác để có phương án đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển giao Bốn là, sở đúc rút kinh nghiệm từ mơ hình nước phát triển, DNNVV cần quán triệt quy trình “Tạo dựng doanh nghiệp thành công trước sau thương mại hóa quyền SHTT tảng sở xây dựng” để đảm bảo tính an toàn khả phát Số năm 2021 triển bền vững Quy trình gồm bước sau: i) Tạo TSTT: giai đoạn đầu gắn với trình tạo dựng doanh nghiệp, bao gồm hoạt động nghiên cứu phát triển, triển khai ý tưởng, từ xác định nhóm quyền SHTT có tiềm nhận diện tài sản vơ hình khác doanh nghiệp; ii) Xác lập quyền SHTT: lập danh mục quyền SHTT doanh nghiệp tiến hành hoạt động xác lập quyền tương ứng, phù hợp với loại đối tượng TSTT Thực việc quản lý chặt chẽ, đầy đủ đối tượng quyền SHTT để đảm bảo đối tượng trì hiệu lực thường xuyên, liên tục theo quy định; iii) Thương mại hóa TSTT: nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thị trường để xây dựng chiến lược thương mại hóa TSTT gắn với chiến lược kinh doanh, phát triển doanh nghiệp Triển khai hoạt động xúc tiến thương mại gắn với thương mại hóa TSTT.  Thay lời kết TSTT khẳng định vai trò, tầm quan trọng mặt đời sống xã hội TSTT coi động lực cạnh tranh lĩnh vực kinh tế; động lực đổi mới, sáng tạo lĩnh vực nghiên cứu; động lực phát triển xã hội nói chung Với xu hội nhập, tồn cầu hóa diễn mạnh mẽ biến động có khả ảnh hưởng tới cục diện tồn cầu cạnh tranh kinh tế cạnh tranh TSTT Trong bối cảnh đó, để chuẩn bị cho tâm sẵn sàng đứng vững bước khẳng định vị thị trường ngồi nước, DNNVV Việt Nam cần đặc biệt quan tâm tới vấn đề tạo lập thương mại hóa TSTT Đây động lực, phương tiện, cơng cụ giúp doanh nghiệp tồn phát triển bền vững ? ... vốn TSTT, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ… Một số lưu ý DNNVV hoạt động thương mại hóa TSTT Để tối ưu hóa hoạt động thương mại hóa TSTT, theo... triển nên thương mại hóa hình thức chuyển quyền sử dụng nhượng quyền thương mại; quyền tác giả thương mại hóa hình thức chuyển quyền sử dụng thơng qua mơ hình kinh doanh   Thương mại hóa TSTT... trường Trong thời điểm, DNNVV cân nhắc điều kiện thực tế tình hình thị trường để ưu tiên lựa chọn hình thức thương mại hóa TSTT phù hợp.   Cũng tương tự tài sản hữu hình, để thương mại hóa (lưu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thương mại hóa tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Một số lưu ý, Thương mại hóa tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Một số lưu ý