0

Tổng quan mô tả về thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh

14 0 0
  • Tổng quan mô tả về thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:36

Tính dễ hiểu lời nói là mức độ hiểu thông điệp giữa người nói và người nghe. Tính dễ hiểu lời nói có vai trò quan trọng trong xác định mức độ dễ hiểu lời nói của trẻ em, trong chẩn đoán rối loạn âm lời nói, thiết lập mục tiêu, kế hoạch can thiệp và theo dõi hiệu quả trong can thiệp lời nói. Bài viết này trình bày nghiên cứu tổng quan mô tả từ 39 bài viết về ICS, trong đó gồm 5 bài mô tả ICS, 19 bài nghiên cứu chuẩn hóa ICS và 15 bài nghiên cứu sử dụng ICS. HNUE JOURNAL OF SCIENCE Educational Sciences, 2021, Volume 66, Issue 4AB, pp 68-81 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn DOI: 10.18173/2354-1075.2021-0062 TỔNG QUAN MƠ TẢ VỀ THANG ĐO TÍNH DỄ HIỂU THEO NGỮ CẢNH Nguyễn Thị Hằng1,2, Phạm Thị Bền3, Sharynne McLeod4 Đỗ Văn Dũng1 Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh Khoa Phục hồi Chức năng, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương Khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Đại học Charles Sturt, Bathurst, NSW, Úc Tóm tắt Tính dễ hiểu lời nói mức độ hiểu thơng điệp người nói người nghe Tính dễ hiểu lời nói có vai trị quan trọng xác định mức độ dễ hiểu lời nói trẻ em, chẩn đốn rối loạn âm lời nói, thiết lập mục tiêu, kế hoạch can thiệp theo dõi hiệu can thiệp lời nói Thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh (ICS) cơng cụ đo lường tính dễ hiểu lời nói phổ biến dịch 60 ngôn ngữ giới Bài viết trình bày nghiên cứu tổng quan mô tả từ 39 viết ICS, gồm mơ tả ICS, 19 nghiên cứu chuẩn hoá ICS 15 nghiên cứu sử dụng ICS Dựa vào phân tích nội dung, viết trình bày kết nghiên cứu việc xây dựng, chuyển ngữ, nghiên cứu chuẩn hoá sử dụng ICS trẻ em nói tiếng Anh (5 mô tả nghiên cứu), 14 ngôn ngữ khác giới (21 nghiên cứu) tiếng Việt (4 nghiên cứu) Các nghiên cứu ICS thực khách thể nói đơn ngữ, song ngữ đa ngữ; có khơng có rối loạn âm lời nói; độ tuổi từ 1;2 tuổi người lớn chủ yếu trẻ em trước tuổi học Các số giá trị điểm trung bình, độ tin cậy, độ ổn định trong, độ nhạy, đô đặc hiệu số tâm trắc khác ICS trình bày nghiên cứu chuẩn hố ICS Các kết phân tích chứng cho thấy ICS công cụ sàng lọc có độ tin cậy sử dụng nghiên cứu thực tiễn lâm sàng để đo lường độ dễ hiểu lời nói trẻ em ngơn ngữ giới, bao gồm trẻ em nói tiếng Việt phương ngữ bắc nam Từ khố: nghiên cứu tổng quan, thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh, tiếng Việt, ICS, ICS-VN Mở đầu Tính dễ hiểu lời nói mức độ người nghe hiểu người nói nói thành phần quan trọng đánh giá cách tồn diện lời nói trẻ em [1] Tính dễ hiểu lời nói có vai trị quan trọng đánh giá can thiệp vấn đề lời nói trẻ em nhiều lí Thứ nhất, tính dễ hiểu lời nói thường chun viên ngôn ngữ trị liệu (CVNNTL) sử dụng tiêu chí xác định tình trạng rối loạn âm lời nói (RLALN) trẻ em Thứ hai, tính dễ hiểu lời nói coi tiêu chí để xác định nhu cầu mục tiêu can thiệp [1] Việc đo lường tính dễ hiểu lời nói cịn điều kiện tiên để thiết lập mục tiêu dài hạn, lập kế hoạch điều trị đo lường kết can thiệp CVNNTL làm việc với tất nhóm trẻ rối loạn ngơn ngữ lời nói [2, 3] Thứ ba, tính dễ hiểu lời nói cịn coi tiêu chí để xác định mức độ thành công can thiệp [1] Việc trẻ cải thiện lĩnh vực tạo Ngày nhận bài: 22/7/2021 Ngày sửa bài: 20/8/2021 Ngày nhận đăng: 2/9/2021 Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Hằng Địa e-mail: hangnt@hmtu.edu.vn 68 Tổng quan mơ tả thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh lời nói cần đánh giá thơng qua lời nói chức năng, tức thơng qua hoạt động tham gia trẻ tương tác với đối tượng giao tiếp khác sống Việc đo lường tính dễ hiểu lời nói trẻ có RLALN góp phần định hướng việc sử dụng chiến lược can thiệp phù hợp xác định mức độ tiến trẻ can thiệp Chính thế, đánh giá tính dễ hiểu lời nói trẻ em cần thiết, trẻ có RLALN cần chương trình trị liệu lời nói Johannisson cộng [4] cho việc đo lường tính dễ hiểu lời nói bị ảnh hưởng vai trò người nghe Do đó, đo lường tính dễ hiểu lời nói khơng ảnh hưởng yếu tố ngữ âm, ngữ pháp, phức tạp âm tiết, vị trí từ, độ dài lời nói, phiên âm xác từ đơn, câu hay lời nói chuỗi mà chịu ảnh hưởng phương tiện truyền âm nghe trực tiếp, nghe ghi âm hay qua video [4, 5] Khả hiểu lời nói người nghe phụ thuộc vào quen thuộc với người nói, tín hiệu thị giác, nội dung điều chia sẻ, bối cảnh mơi trường [6] Vì thế, đánh giá tính dễ hiểu lời nói cần phải xem xét cách cẩn thận đối tượng nghe, nhiệm vụ người nghe, nhu cầu truyền tin công cụ hỗ trợ đo lường lấy mẫu lời nói [1, 3] Tính dễ hiểu lời nói nghiên cứu nhiều đối tượng khác trẻ em người lớn có RLALN [3] Đánh giá tính dễ hiểu lời nói thực nhiều phương pháp khác chủ yếu theo ba phương pháp: 1) sử dụng thang đo, 2) đo lường từ đơn, 3) đo lường lời nói chuỗi [3] Phương pháp đo lường tính dễ hiểu lời nói lời nói chuỗi dựa việc lặp lại câu, đọc câu sử dụng lời nói hội thoại Việc sử dụng lời nói hội thoại cho phép định lượng số dễ hiểu lời nói số từ hiểu người nghe Chỉ số dễ hiểu tính phần trăm số từ hiểu người nghe Tuy nhiên, điều không thuận tiện khả xác định từ trẻ sử dụng mẫu lời nói từ dễ thay từ khó trẻ [5] Sự kết nối với bối cảnh lời nói khiến trẻ khó hiểu khó lấy tồn mẫu lời nói trẻ [3] Ngồi ra, phương pháp đo lường địi hỏi khả đọc nên không phù hợp với trẻ em lứa tuổi tiền học đường [4] So với phương pháp đo lường tính dễ hiểu lời nói lời nói chuỗi, phương pháp đo lường từ đơn sử dụng thang đo coi thông dụng đánh giá lời nói tồn diện cho trẻ có RLALN [3] Phương pháp đo lường từ đơn việc xây dựng nhiều từ đơn để đánh giá tính dễ hiểu lời nói trẻ Theo phương pháp đánh giá này, trẻ nói tập hợp từ đơn sau người nghe xác định từ trẻ nói thơng qua lựa chọn phiên âm Phương pháp đo lường từ đơn có cơng cụ tiêu chuẩn để kiểm tra tính dễ hiểu lời nói nên đảm bảo quản lí thời gian thực đánh giá Tuy nhiên, phương pháp đo lường từ đơn khơng lấy hết mẫu lời nói trẻ [3] Trên sở xem xét yếu tố thuận lợi không thuận lợi phương pháp đo lường lời nói chuỗi từ đơn [1], CVNNTL lựa chọn thang đo để đo lường tính dễ hiểu lời nói trẻ Nhiều thang đo sử dụng để đánh giá tính dễ hiểu lời nói trẻ em Chẳng hạn, Thang đo độ dễ hiểu lời nói (Speech Inteligibility Rating Scale) [7]; Thang đo nghĩa sử dụng (Meaningful Use of Speech Scale - MUSS)[8]; Thang đo độ dễ hiểu mức độ (5-point Intelligibility Rating Scale )[9] Trong số thang đo nêu trên, Thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh (Intelligibility in Context Scale, ICS) [10, 11, 12, 13] dịch 60 ngôn ngữ giới, sử dụng nhiều nghiên cứu lời nói ngôn ngữ trẻ em nước giới để khẳng định số tâm trắc thang đo sử dụng rộng rãi thực tiễn lâm sàng với trẻ em [14] 69 Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Bền, Sharynne McLeod Đỗ Văn Dũng Nội dung nghiên cứu 2.1 Phương pháp nghiên cứu Bài viết nghiên cứu tổng quan Thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh (Intelligibility in Context Scale, từ sau tên thang đo gọi tắt ICS) Để thực mục tiêu nghiên cứu này, phương pháp nghiên cứu tổng quan mô tả (scoping review) sử dụng để thu thập liệu Nghiên cứu tổng quan mô tả cách tiếp cận tương đối nghiên cứu tổng quan khơng thực việc tìm kiếm tài liệu cách có hệ thống từ sở liệu số theo tiêu chuẩn lựa chọn tài liệu định Nghiên cứu tổng quan mô tả sử dụng nguồn tài liệu có sẵn dễ tiếp cận từ nguồn thông tin khác [15] Để thực nghiên cứu tổng quan mô tả cho viết này, chúng tơi khơng thực tìm kiếm tài liệu sở liệu số mà sử dụng thông tin nghiên cứu từ bốn nguồn sau Nguồn thứ nhất, sử dụng thông tin phiên ICS chuyển ngữ 60 ngôn ngữ giới tác giả ICS tập hợp liệt kê trang mạng https://www.csu.edu.au/research/multilingual-speech/ics [10] Nguồn thứ hai, sử dụng thông tin nghiên cứu thực chuẩn hoá ICS 18 nghiên cứu 14 ngôn ngữ 14 nước tác giả thứ ICS thực nghiên cứu tổng hợp vào năm 2020 [14] Nguồn thứ ba, cập nhật thêm số nghiên cứu ICS thông qua hệ thống thông báo nghiên cứu từ Google Scholar Nguồn thứ tư, sử dụng thông tin từ nguồn tài liệu tự sưu tập cá nhân nghiên cứu cơng bố tạp chí chun ngành tiếng Việt Việt Nam Tổng cộng số tài liệu thu thập 39 tài liệu ICS tiếng Anh tiếng Việt Trong số 39 viết ICS, năm mô tả ICS, 19 nghiên cứu chuẩn hoá 15 nghiên cứu có sử dụng ICS 19 báo nghiên cứu chuẩn hoá ICS đánh dấu (*) cạnh số thứ tự danh sách tài liệu tham khảo cuối báo Xét theo ngôn ngữ, việc xây dựng, chuẩn hố sử dụng ICS trẻ em nói tiếng Anh báo cáo năm báo mô tả chín báo nghiên cứu Việc chuẩn hố sử dụng ICS với trẻ em 15 nước 14 ngôn ngữ giới báo cáo 21 báo nghiên cứu Việc chuẩn hoá sử dụng ICS với trẻ em nói tiếng Việt Việt Nam mô tả bốn báo nghiên cứu Chúng tơi đọc tồn văn tất 39 viết ICS sử dụng phân tích nội dung để rút kết nghiên cứu trình bày phần 2.2 2.2 Kết nghiên cứu 2.2.1 Xây dựng, chuẩn hoá sử dụng thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh phiên nguyên gốc tiếng Anh Lời nói trẻ hầu hết CVNNTL đánh giá bối cảnh lâm sàng bệnh viện phịng khám [16] mơi trường học đường Tính dễ hiểu lời nói ngữ cảnh phản ánh nỗ lực người nói người nghe [17] Khả hiểu lời nói người nghe phụ thuộc vào quen thuộc với người nói, tín hiệu thị giác, nội dung điều chia sẻ, bối cảnh môi trường [5] Cha mẹ người trẻ giao tiếp, giúp trẻ hình thành kỹ giao tiếp, theo dõi phát triển ngơn ngữ lời nói họ người cung cấp thơng tin có giá trị lời nói trẻ Chính thơng tin phụ huynh cung cấp sở ban đầu cho việc phát hiện, chẩn đoán rối loạn ngơn ngữ lời nói trẻ [18] Đây tảng giúp tác giả xây dựng câu hỏi ICS [16] ICS bảng hỏi bao gồm bẩy (07) câu hỏi dành cho bố mẹ trẻ trả lời [10, 13] Nội dung bẩy câu hỏi hướng tới bẩy đối tượng giao tiếp khác trẻ em Mỗi câu hỏi chia theo năm (05) mức độ thang Likert mức độ hiểu lời nói trẻ Năm mức độ bao gồm: không (1), (2), (3), thường xuyên (4) luôn (5) ICS xem xét đối tượng mà trẻ em giao tiếp bối cảnh mơi trường hàng ngày Vì vậy, ICS phát triển dựa vào yếu tố hoạt động tham gia trẻ em xem xét đến 70 Tổng quan mô tả thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh phạm vi bối cảnh hay người nghe đối tác giao tiếp với trẻ em Do đó, ICS phù hợp với thành phần Các hoạt động Sự tham gia mô tả Phân loại quốc tế chức năng, giảm chức sức khỏe: Phiên trẻ em thiếu niên (ICF ‐ CY) tổ chức Y tế giới [19] Để xây dựng số tâm trắc ICS, nhóm tác giả thực nghiên cứu 120 trẻ em 3;11-5;8 (tuổi; tháng) nói tiếng Anh ngơn ngữ thứ Úc [11] Các trẻ tham gia nghiên cứu thuộc khách thể khảo sát giai đoạn dự án điều tra mức độ phổ biến, nghiêm trọng tác động RLALN Trong số 120 trẻ này, 109 trẻ có bố mẹ giáo viên lo lắng lời nói 11 trẻ khơng có lo lắng từ phía bố mẹ giáo viên Phụ huynh trẻ tham gia trả lời bảng hỏi tiền sử phát triển thang đo ICS Trẻ đánh giá trực tiếp Trắc nghiệm đánh giá chẩn đoán cấu âm âm vị học (Diagnostic Evaluation of Articulation and Phonology, DEAP) để xác định tình trạng phát âm trẻ dựa vào kết phần trăm âm vị (PPC), phần trăm phụ âm (PCC) phần trăm nguyên âm (PVC) Kết thu được: Điểm trung bình chung ICS nhóm RLALN 3,85 nhóm trẻ em khơng RLALN 4,69 Theo đánh giá phụ huynh, hầu hết lời nói trẻ “ln ln” “thường xun” hiểu cha mẹ, người thân gia đình giáo viên, “đôi khi” hiểu người lạ Các tác giả khẳng định ICS có độ tin cậy bên cao (α = 93), độ ổn định bên từ trung bình đến cao (trong giải phân bố r = 48 đến r = 86, p < 01), độ nhạy tính giá trị cấu trúc hợp lệ Tính giá trị tiêu chuẩn thiết lập thơng qua mối tương quan đáng kể ICS PPC (r = 54), PCC (r = 54) PVC (r = 36) [11] Nhóm tác giả ICS tiếp tục thực nghiên cứu liệu chuẩn hóa trẻ 4;0-5;5 tuổi nói tiếng Anh ngơn ngữ thứ Úc [12] Tổng số trẻ tham gia khảo sát 803 525 trẻ bình thường 278 trẻ có RLALN Trên mẫu khảo sát này, điểm ICS trung bình chung mẫu khảo sát 4,4 (SD = 0,7), trẻ bình thường 4,6 trẻ có RLALN 3,9 Điểm ICS trung bình chung có khác biệt có ý nghĩa thống kê đối tượng giao tiếp khác nhau, nhóm trẻ mà cha mẹ có lo lắng khơng có lo lắng lời nói Các tác giả ICS lần khẳng định ICS có độ tin cậy bên cao (α = 94), độ ổn định bên từ trung bình đến cao, độ nhạy (.82) độ đặc hiệu (.58) cao ngưỡng điểm cắt 4,6 Giá trị tiêu chuẩn thiết lập thông qua mối tương quan đáng kể ICS PPC (r = 30), PCC (r = 24) PVC (r = 30) từ DEAP Như vậy, ICS thực chuẩn hoá trẻ em nói tiếng Anh Úc có chứng kết luận ICS công cụ đo lường sàng lọc hiệu tính dễ hiểu lời nói trẻ em nói tiếng Anh [12] Thang đo ICS phiên tiếng Anh tiếp tục tác giả đánh giá nghiên cứu với mục đích khác Tác giả McLeod cộng [20] đánh giá tính dễ hiểu lời nói trẻ RLALN nghiên cứu nguy khó khăn học trẻ RLALN tuổi tiền học đường Úc Thang đo ICS sử dụng tiêu đánh giá hiệu can thiệp cho trẻ RLALN sử dụng hỗ trợ máy tính [21] Thang đo ICS cịn sử dụng phương pháp giúp nhận diện trẻ RLALN nghiên cứu cộng đồng Úc đối tượng trẻ mẫu giáo [22] Một số tác giả khác nghiên cứu suy nghĩ trẻ RLALN việc nói chuyện chúng trẻ RLALN có tính dễ hiểu lời nói thấp hạn chế tham gia giao tiếp với người [23] Ngoài sử dụng thang đo ICS cho trẻ RLALN khơng có khuyết tật khác kèm theo, nhà nghiên cứu ứng dụng ICS trẻ có khiếm khuyết khe hở mơi vịm để đánh giá tính dễ hiểu lời nói cho trẻ khe hở mơi vịm sau phẫu thuật [24] Có 239 bà mẹ trả lời thang đo ICS nghiên cứu Kết quả: điểm ICS trung bình cho tổng số mẫu 3,72 (SD = 0,77), cho nhóm trẻ có khe hở mơi 4,17 (SD = 0,62), cho nhóm trẻ có khe hở vịm 3,67 (SD = 0,73), cho nhóm trẻ có khe hở mơi khe hở vịm 3,47 (SD = 0,77) Nhìn chung, bà mẹ cho biết dễ hiểu họ, trung bình 4,30 (SD = 0,62), so với người lạ, 71 Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Bền, Sharynne McLeod Đỗ Văn Dũng trung bình 3,29 (SD = 1,01) Nghiên cứu sử dụng ICS thang đo kết cách độc lập việc can thiệp phẫu thuật thang đo kết can thiệp lời nói [24] ICS khơng thực với lời nói mà cịn nghiên cứu với tính dễ hiểu ngơn ngữ kí hiệu [25] Một nghiên cứu thực 66 sinh viên đại học (42 người điếc 24 người khiếm thính) có kỹ ngơn ngữ kí hiệu tự đánh giá từ mức độ đến xuất sắc để đánh giá dễ hiểu ngơn ngữ kí hiệu Hoa Kỳ (ALS) Những người tham gia tự đánh giá mức độ dễ hiểu họ ASL, sau cung cấp mẫu ngơn ngữ kỹ hiệu hình ảnh mẫu ngôn ngữ đánh giá chuyên gia Kết đánh giá chuyên gia tự đánh giá người tham gia khơng có khác biệt sử dụng phiên ngơn ngữ kí hiệu ICS (ICS-ALS) Nghiên cứu gợi mở cho nghiên cứu rộng sử dụng ICS-ALS nhiều đối tác giao tiếp không sử dụng ALS [25] ICS không đánh giá tính dễ hiểu lời nói trẻ mà cịn áp dụng đối tượng người lớn đa ngơn ngữ nói tiếng Anh ngơn ngữ thứ hai [26] Một thiết kế nghiên cứu thử nghiệm trường hợp (single-case experimental design, SCED) quy trình đánh giá can thiệp nâng cao tính dễ hiểu xác định ảnh hưởng can thiệp làm thay đổi khả hiểu tiếng Anh sinh viên đại học đa ngôn ngữ Đối tượng tham gia nghiên cứu hai sinh viên nữ có ngơn ngữ tiếng Việt tiếng Trung (phương ngữ Bắc Kinh) Khả hiểu tiếng Anh đánh giá nhiều khoảng thời gian trước, sau trình can thiệp Sau can thiệp, hai người tham gia cho thấy hiệu tăng lên hầu hết biện pháp thể tốc độ nói giảm, độ xác trọng âm tăng lên gặp khó khăn giao tiếp tiếng Anh Những kết cho thấy cần phải kiểm tra thêm cải thiện tính dễ hiểu hiệu can thiệp cho người lớn nói đa ngơn ngữ [26] 2.2.2 Chuyển ngữ, chuẩn hố sử dụng thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh ngôn ngữ giới Như giới thiệu, ICS chuyển ngữ từ tiếng Anh sang 60 ngôn ngữ giới Thông tin việc chuyển ngữ ICS ngôn ngữ dịch thang đo tác giả ICS tập hợp danh sách trang mạng https://www.csu.edu.au/research/multilingualspeech/ics [10] ICS dịch thang đo 60 ngôn ngữ cung cấp miễn phí cho người sử dụng ICS nghiên cứu chuẩn hoá ứng dụng 21 nghiên cứu 15 nước 14 ngôn ngữ giới bao gồm: Bồ Đào Nha (1 nghiên cứu) [27], Cờ-roát-ti-a (1 nghiên cứu) [28], Czech (1 nghiên cứu) [29], Đức (2 nghiên cứu) [30, 31], Ecuador (1 nghiên cứu) [32], Fi-ji (3 nghiên cứu) [33, 34, 35], Hà Lan (1 nghiên cứu) [36], Hàn Quốc (2 nghiên cứu [37, 38], NewZealand (1 nghiên cứu trẻ nói tiếng Hàn) [39], Hồng Kông (tiếng Trung Quốc-Quảng Đông, nghiên cứu) [15, 40], I-ta-li-a [41], Jamaican-Creole (2 nghiên cứu) [42, 43], Nam Phi (1 nghiên cứu) [44], Slovenia (1 nghiên cứu) [45], Thuỵ Điển (1 nghiên cứu) [46] Các nghiên cứu độ đồng nội thang đo cao, độ tin cậy độ tin cậy đánh giá đánh giá lại cao Điểm số trung bình thang đo ICS có mối tương quan thuận với số đánh giá độ xác lời nói trẻ phần trăm phụ âm (PCC) Nghiên cứu thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh phiên tiếng Bồ Đào Nha châu Âu (ICS-EP) thực 76 trẻ tuổi trung bình 60,6 tháng (SD = 8,1) 25 trẻ có bố mẹ giáo viên lo lắng cách trẻ nói 51 trẻ khơng có lo lắng [27] Kết điểm số trung bình thang đo ICS-EP có khác biệt rõ rệt hai nhóm với M = 3,91 (SD = 0,59) cho nhóm trẻ có phụ huynh lo lắng M = 4,78 (SD = 0,36) cho nhóm trẻ lại Các tác giả độ nhạy (0,80) độ đặc hiệu (0,84) cao ICS-EP cơng cụ sàng lọc có giá trị đánh giá tính dễ hiểu lời nói trẻ em nói ngơn ngữ [27] Nghiên cứu đánh giá lời nói 486 trẻ mẫu giáo nói tiếng Cờ-rốt-ti-a độ tuổi từ tuổi tháng đến tuổi tháng dựa đánh giá thang đo ICS cha mẹ giáo viên [28] 72 Tổng quan mơ tả thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh Kết thu giá trị trung bình ICS phụ huynh 4,44 (SD = 0,59) 4,52 giáo viên (SD = 0,62) Kết cho thấy cha mẹ ý tính dễ hiểu lời nói trẻ ba bốn tuổi giai đoạn phát triển âm lời nói chun sâu, sau năm tuổi khơng có khác biệt đánh giá phụ huynh giáo viên lứa tuổi nhỏ Các tác giả kết luận ICS-Croatia thước đo hợp lệ đáng tin cậy có giá trị cấu trúc sử dụng với trẻ em nói ngơn ngữ [28] Nghiên cứu năm 2021 thực cộng hòa Séc [29] thực nhóm trẻ 4;6-5;0 tuổi có RLALN trẻ phát triển điển hình Bố mẹ trẻ trả lời ICS phiên tiếng Séc (ICS-Cz) Kết thu điểm số trung bình thang đo ICS-Cz (n = 14) 29 (SD = 1,9) với nhóm trẻ RLALN 34 (SD=1,6) với nhóm trẻ phát triển điển hình Các tác giả thang đo có độ tin cậy cao (α = 91), giá trị tiêu chuẩn cao với mối tương quan chặt chẽ (r = 72) điểm số trung bình thang đo ICS-Cz độ xác lời nói PCC-R [29] Một nghiên cứu khác Đức 151 trẻ phát triển điển hình 30 trẻ RLALN tham gia nghiên cứu đánh giá Thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh tiếng Đức (ICS-G) nhóm trẻ RLALN đánh giá thang phân tích tâm lí học (PLAKSS-II) 15-20 CVNNTL [30] Kết quả, điểm số ICS nhóm trẻ đạt M = 3,97 (SD = 0,63) thấp trẻ phát triển điển hình M = 4,49 (SD = 0,47) [30] Kết phân tích thống kê cho thấy điểm trung bình ICS-G có tương quan dương với PCC (r = 42), PVC (r = 62), phần trăm phụ âm đầu PICC (r = 43) PPC (r = 46) Tất tương quan có ý nghĩa (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan mô tả về thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh, Tổng quan mô tả về thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh