0

Nghiên cứu hoàn thiện công thức thiết kế phần đầu mang tay sản phẩm áo nhẹ cho nữ thanh niên Việt Nam

5 2 0
  • Nghiên cứu hoàn thiện công thức thiết kế phần đầu mang tay sản phẩm áo nhẹ cho nữ thanh niên Việt Nam

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 17:46

Việc nghiên cứu mối quan hệ giữa tay áo và thân áo để thiết kế vòng nách và mang tay cho phù hợp là cần thiết. Nhóm tác giả đã triển khai so sánh và đánh giá các hệ công thức thiết kế cho phần nách áo và tay áo của Armstrong, Aldrich và khối SEV. Sử dụng phần mềm CLO 3D mô phỏng mẫu thiết kế trên ma-nơ-canh ảo để xem xét mức độ vừa vặn của phần mang tay trên sản phẩm áo nhẹ. SCIENCE - TECHNOLOGY P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN CÔNG THỨC THIẾT KẾ PHẦN ĐẦU MANG TAY SẢN PHẨM ÁO NHẸ CHO NỮ THANH NIÊN VIỆT NAM RESEARCH ON COMPLETING FORMULAS OF SLEEVE CAP IN BASIC SHIRT FOR VIETNAMESE GIRLS Lã Thị Ngọc Anh*, Bùi Thị Thùy Linh TÓM TẮT Khi tra tay áo vào thân áo thường hay xảy số lỗi làm ảnh hưởng nhiều đến ngoại quan độ vừa vặn sản phầm Việc nghiên cứu mối quan hệ tay áo thân áo để thiết kế vòng nách mang tay cho phù hợp cần thiết Nhóm tác giả triển khai so sánh đánh giá hệ công thức thiết kế cho phần nách áo tay áo Armstrong, Aldrich khối SEV Sử dụng phần mềm CLO 3D mô mẫu thiết kế ma-nơ-canh ảo để xem xét mức độ vừa vặn phần mang tay sản phẩm áo nhẹ Đã kế thừa hệ công thức thiết kế phần mang tay ALDRICH với mười hai điểm cần điều chỉnh khác cho phù hợp với dáng người phụ nữ nước ta Sau hồn thiện hệ cơng thức thiết kế, mẫu thực nghiệm đánh giá lần cuối mơ hình ma nơ canh ảo ba người mẫu thật Kết đánh giá cho thấy công thức thiết kế cho phần đầu mang tay đạt u cầu đưa vào sản xuất cơng nghiệp bó sát, dáng nửa bó sát dáng thẳng Trong nghiên cứu lựa chọn áo dáng nửa bó sát để nghiên cứu hồn thiện phần nách áo đầu mang tay Đối với dáng nửa bó sát, lượng gia giảm thiết kế sử dụng để thiết kế áo nhẹ lượng gia giảm tối thiểu đảm bảo thể khơng cảm thấy khó chịu vận động Vải may áo vải dệt thoi không co giãn có tính chất ổn định Hiện Việt Nam, số công thức thiết kế (CTTK) nghiên cứu giảng dạy trường đại học, trường nghề nhiên chủ yếu dựa kinh nghiệm Độ khớp tay nách áo ảnh hưởng nhiều đến ngoại quan độ vừa vặn sản phẩm Cơng trình nghiên cứu Lee hollahan [1] lỗi tay áo sau: Từ khóa: Mẫu sở sản phẩm áo nhẹ, mẫu tay áo nhẹ, thiết kế đầu mang tay ABSTRACT The shirt defects that appear when fitting the sleeve to the shirt body often occur and affect the appearance and fit of the garment Researching the relationship between sleeve and shirt body to design armpit ring and arm wear is necessary The authors have compared and evaluated the design formulas for the armhole and sleeve parts of Armstrong, Aldrich and SEV Using CLO 3D software to simulate the pattern on a virtual mannequin to determine the fit of the sleeve cap on basic shirt Inherited the formula of ALDRICH’s sleeve pattern design along with twelve other points that need to be adjusted to suit the figure of women in our country After completing the formula, the experimental sample was assessed for the last time on the virtual mannequin model and on three women The results show that the design formula for the sleeve cap are satisfactory and can be used in industrial production Keywords: Basic shirt, sleeve pattern design, designing sleeve cap b c d Hình Các lỗi thường gặp đầu mang tay áo a) Lỗi thiếu bắp tay b) Lỗi thiếu đầu mang tay c) Lỗi thiếu phần hạ mang tay d) Lỗi thừa phần hạ mang tay Các lỗi thân xuất lắp tay áo vào thân áo nhiều, cần nghiên cứu mối quan hệ tay thân áo để thiết kế vịng nách mang tay cho phù hợp Vì vậy, nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu hồn thiện công thức thiết kế phần đầu mang tay sản phẩm áo nhẹ cho nữ niên Việt Nam với mục đích ứng dụng vào sản xuất cơng nghiệp nhằm nâng cao chất lượng thiết kế cho chủng loại sản phẩm áo Viện Dệt may - Da giầy & Thời trang, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội * Email: anh.lathingoc@hust.edu.vn Ngày nhận bài: 16/02/2021 Ngày nhận sửa sau phản biện: 15/6/2021 Ngày chấp nhận đăng: 25/8/2021 TỔNG QUAN Mẫu sở coi mẫu gốc để từ cho phép thiết kế mẫu chủng loại sản phẩm Chủng loại áo nhẹ loại sản phẩm sử dụng mặc thường ngày phủ bên ngồi quần áo lót Có ba dáng áo dáng Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn a NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 2.1 Đối tượng nghiên cứu + Nữ niên Việt Nam độ tuổi từ 25 - 35 có thông số nằm tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5782:2009 [2] Vol 57 - No (Aug 2021) ● Journal of SCIENCE & TECHNOLOGY 109 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu, lựa chọn thể người nữ có vóc dáng trung bình có số đo nhân trắc bảng làm người mẫu Bảng Thơng số kích thước để thiết kế áo nữ trưởng thành [2] STT Kích thước Giá trị đo (cm) Chiều cao đốt sống cổ 135 Chiều cao vòng eo 96 Chiều cao từ đốt sống cổ đến eo 40 Dài tay 52 Rộng vai 38 Vòng cổ 34 Vòng bắp tay 24 Vòng ngực lớn 84 (82-85) Vịng eo 67 (65-68) 10 Vịng mơng 88 (86-89) Sau lựa chọn người mẫu thuộc nhóm kích thước tiến hành đo thêm thơng số phục vụ cho việc thiết kế áo mẫu trình bày hình bảng Chiều dài từ đốt sống cổ đến eo Dl 39 38,5 38,5 10 Dce 33 32,5 32 12 Dvnt 16,5 17 16,5 13 Dnv 25 25 24,5 14 De 40 39 39 10 15 Des 41,5 41 40,5 11 12 13 14 15 20 21 22 23 25 Dv Dkt Dt Rv Nn 12,8 30,5 52,5 37 18 12,5 30 52 37 17,5 12.5 30 52 37 18 16 26 Rn 30 30 30 17 27 Rl 33 33,5 33 18 19 20 21 22 23 24 25 30 32 33 34 37 38 39 40 Chiều dài từ họng cổ đến vòng eo Chiều dài từ đầu vai đến vòng ngực ngang nách Chiều dài từ đầu vai đến núm vú Chiều dài từ đầu vai đến vịng eo phía ngực Chiều dài từ đầu vai đến vòng eo phía lưng Chiều dài vai Chiều dài khuỷu tay Dài tay Rộng vai Khoảng cách hai núm vú Chiều rộng ngực ngang nách Chiều rộng lưng ngang nách Vòng cổ Vòng ngực ngang nách Vòng ngực lớn Vịng eo Vịng mơng Vịng bắp tay Vịng cửa tay Chiều dày bắp tay Vc Vn1 Vn2 Ve Vm Vbt Vct Dbt 33 80 84 67 89 24 15 7,5 34 80,5 84,5 67,5 89 24 14,5 34 80 84 67 90 24,5 15 8,5 + Kiểu dáng mẫu sở sản phẩm áo nhẹ nghiên cứu lựa chọn dáng nửa bó sát mơ tả hình Hình Mốc đo vị trí đo thể người Bảng Thơng số kích thước thể người mẫu Vị trí đo hình Kích thước đo Ký hiệu Người mẫu Người Người mẫu mẫu 1 Chiều cao đốt sống cổ Ct 134,5 133 135 2 Chiều cao vòng eo Ce 97 96,5 97 3 Chiều cao từ nếp lằn mơng đến gót chân Cm 69 69,5 72 Chiều dài từ đốt cổ đến ngang nách sau Dns 17 18 16,5 STT Số đo (cm) 110 Tạp chí KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ● Tập 57 - Số (8/2021) Mặt trước Hình Mơ tả mẫu sở sản phẩm áo nhẹ Mặt sau Để đảm bảo cho mẫu sở sản phẩm áo nhẹ có tính chất ổn định, nghiên cứu chọn vật liệu may mẫu có đặc trưng kỹ thuật bảng Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn SCIENCE - TECHNOLOGY P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 Bảng Đặc trưng kỹ thuật vải may mẫu sở sản phẩm áo nhẹ Vải Kết Thành phần Polyester 96% - Cotton 4% Chi số sợi dọc (m/g) Nm = 75 Ne = 44 Chi số sợi ngang Nm = 72 Ne = 42 Kiểu dệt Vân điểm Mật độ dọc 490 (sợi/10cm) Mật độ ngang 310 (sợi/10 cm) Độ dày 0,22 (mm) Khối lượng riêng 115,4 (g/m2) phần thân áo tay áo hệ công thức theo khối CEV, Armstrong, Aldrich bảng Phần mềm CLO 3D ứng dụng để mô mẫu thiết kế ba hệ CTTK Căn vào hình ảnh mô tiến hành so sánh đánh giá hệ CTTK có phù hợp với người mẫu ảo hay không Trong phần mềm CLO 3D, cột áp suất có giá trị từ 0,00kPa đến 2,80kPa, hiển thị theo màu sắc tương ứng với giá trị kèm (hình 4) Tiêu chuẩn TCVN 5785 -1994 TCVN 5785 -1994 TCVN 4898 TCVN 1753 : 1986 TCVN 1753 : 1986 TCVN 5071 : 2007 ISO 5084 : 1996 TCVN 4898 2.2 Nội dung nghiên cứu Nhóm tác giả triển khai so sánh đánh giá hệ công thức thiết kế cho phần nách áo tay áo Armstrong [3], Aldrich [4] khối SEV [5] Sau kế thừa hiệu chỉnh công thức hệ CTTK cho phù hợp với dáng người phụ nữ nước ta Hình Cột biểu thị áp suất từ quần áo tác động lên thể Kết mơ trình bày bảng Bảng Đánh giá độ vừa vặn hệ CTTK Hệ công thức khối SEV Hệ công thức Armstrong Hệ công thức Aldrich 2.3 Phương pháp nghiên cứu Cả hai phương pháp nghiên cứu lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng nghiên cứu Ban đầu sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết để nghiên cứu tổng quan thiết kế trang phục Sử dụng phần mềm GERBER ACCUMARK phần mềm CLO 3D để mô sản phẩm áo nhẹ thiết kế ba hệ CTTK người mẫu với thông số kích thước khơng thay đổi Đánh giá ngoại quan hệ CTTK thơng qua hình ảnh 3D thu phần mềm Đánh giá độ vừa vặn hệ CTTK thơng qua hình ảnh mơ áp suất tác động lên thể mặc quần áo KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1 So sánh đánh giá hệ CTTK Bảng Bản vẽ thiết kế 2D mẫu sở áo nhẹ theo hệ CTTK Khối SEV Armstrong Nhận xét đánh giá phần nách áo hình ảnh mơ Vịng nách áo êm, không bị thừa, không bị nhăn nhúm Tại điểm có áp suất lớn đo 1,78kPa Tay áo thuộc dạng tay áo mảnh Kiểu tay sử sụng may áo sơ mi Aldrich Sau nghiên cứu hệ CTTK tác giả tiến hành dựng hình vẽ thiết kế 2D mẫu sở sản phẩm áo nhẹ bao gồm Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn Vòng nách áo êm, khơng bị thừa, khơng bị nhăn nhúm Tại điểm có áp suất lớn đo 1,83kPa Mang tay áo có thiết kế độc lập với thân áo nên áp dụng cho tất dáng người Do mà độ xác lắp ráp vào nách áo chưa cao Đầu nách êm, gầm nách thừa lượng gia giảm thiết kế vòng ngực lớn (10cm) Tại điểm có áp suất lớn vịng nách đo 1,64kPa Mang tay áo thiết kế dựa thân áo nên độ xác cao 3.2 Hồn thiện hệ cơng thức thiết kế phần nách tay áo Theo nghiên cứu mô số áp suất gây trang phục lên thể người Zhang [5] thấy áp lực tiện nghi vòng eo khoảng (0 - 1,47kPa) thể người khơng có cảm giác khó chịu, cịn khoảng (1,47 - 2,45kPa) cảm giác khó chịu khơng đáng kể khó chịu, lớn 2,45kPa cảm thấy khó chịu Áp suất cực đại khu vực vai 3,24kPa Dựa áp lực tiện nghi này, xác định áp lực từ quần áo lên thể phần mềm Vol 57 - No (Aug 2021) ● Journal of SCIENCE & TECHNOLOGY 111 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 CLO 3D hệ công thức thiết kế nhằm đánh giá độ vừa vặn hệ công thức Việc xác định lượng gia giảm thiết kế công thức thiết kế vào áp suất vải bề mặt thể người theo phận Bảng áp suất đo điểm có áp suất lớn khu vực Bảng Áp suất đo điểm có áp suất lớn khu vực Đơn vị: kPa CTTK Khối SEV Armstrong Aldrich Cổ áo TT 0,99 2,77 0,77 Cổ áo TS 1,68 2,06 0,99 Vai 1,78 1,83 1,64 Bắp tay 1,10 0,48 1,20 Vòng ngực 1,12 0,88 0,69 Vịng eo 1,51 1,33 1,70 Vịng mơng 0,11 0,39 0,52 Quan sát bảng thấy tất giá trị áp suất nằm khoảng tiện nghi cho phép Tuy nhiên hệ cơng thức có cách thiết kế khác nên giá trị áp suất khu vực khác Từ nhận xét bảng 5, phần nghiên cứu triển khai phần mang tay theo hệ CTTK Armstrong Aldrich để đưa công thức hợp lý cho thiết kế phần đầu mang tay mẫu áo nhẹ Bảng thể hình ảnh 2D vẽ thiết kế phần tay áo với lượng gia giảm thiết kế để vẽ đường cong mang tay hai hệ CTTK Bảng Lượng gia giảm thiết kế mang tay theo hệ CTTK Armstrong Aldrich Armstrong Aldrich Hình Bản vẽ thiết kế phần nách mang tay Sau mô mẫu sản phẩm áo nhẹ hệ CTTK mới, nhóm tác giả tiến hành đánh giá ngoại quan độ vừa vặn hệ CTTK thơng qua hình ảnh nhận phần mềm CLO 3D ảnh chụp ba người mẫu thật có thơng số kích thước thể người trình bày bảng Cả ba người mẫu mặc áo đưa đánh giá chủ quan họ độ vừa vặn áo vị trí đứng yên thực số hoạt động nhẹ nhàng (vung tay, ưỡn người phía trước, khom lưng, xoay người) Khi hoạt động người mẫu cảm thấy khó chịu phần đầu bắp tay, cịn vị trí khác cảm thấy thoải mái dễ chịu, khơng bị áo gây cản trở hoạt động Đánh giá người mẫu mặc áo dựa thoải mái người mẫu theo thang điểm từ đến tương ứng với mức độ cảm nhận dễ chịu khu vực thể Bảng Tổng hợp kết đánh giá người mẫu STT Tay áo thiết kế độc lập với thân áo, đường cong vòng nách qua điểm Rộng cửa tay nhỏ rộng bắp tay cm Vị trí đánh giá Cổ áo Vai áo Nách áo Bắp tay Ngực Eo mông Người mẫu 5 5 Người mẫu 4 5 Người mẫu 4 5 Tay áo thiết kế dựa thân áo, đường cong vòng nách qua điểm Rộng cửa tay nhỏ rộng bắp tay cm Từ bảng 7, cho thấy hệ công thức thiết kế Armstrong Aldrich có chi tiết tay thiết kế tương đối giống nhau, nhiên hệ công thức Aldrich thiết kế phần đầu mang tay áo dựa thân áo nên độ khớp thân tay cao Với kiểu thiết kế thiết kế thân áo cho dáng người khác ta có tay áo khác Như vậy, phần mang tay sản phẩm áo nhẹ nghiên cứu kế thừa theo phương pháp thiết kế Aldrich Kết nghiên cứu thể hình 112 Tạp chí KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ● Tập 57 - Số (8/2021) Hình Hình ảnh hiệu chỉnh tay áo thích Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn SCIENCE - TECHNOLOGY P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 Từ ý kiến đánh giá người mẫu bảng 8, nhóm nghiên cứu tiến hành điều chỉnh lại đường cong mang tay sau: Cộng thêm 0,5cm vào đoạn phụ trợ đầu mang tay trước mang tay sau Cụ thể cách hiệu chỉnh thể hình Sau hiệu chỉnh, mẫu thiết kế may lại đánh giá người mẫu Cả người mẫu mặc áo thực lại cử động nhẹ lần 1, kết phần mềm CLO 3D người mẫu đạt yêu cầu (bảng 9) Bảng Hình ảnh mẫu ảo mẫu thật Mẫu ảo Mẫu Mẫu Đoạn phụ trợ C4C5 Số đo đường Vẽ cung trịn tâm C4 bán cong kính C4C5 cắt đường hạ nách C5 C2C3 - 0,3 Dài tay C16C18 Dt Từ C16 kẻ thẳng xuống C16C18 cắt đường hạ nách C19 10 Đường cửa tay C18C20 C18C21 C19C5 - 2,5 C19C17 - 2,5 Từ C18 kẻ ngang sang hai bên 11 Đường bụng tay Mẫu Nối C5 với C20 Nối C17 với C21 Dựng đường cong mang tay 12 Dựng đường mang tay Đoạn C5C4 từ trung điểm lấy vng góc xuống 0,75cm Đoạn C4C16 từ trung điểm lấy vng góc lên cm Đoạn C16C15 từ vị trí 1/3 lấy vng góc lên 2,3 cm Đoạn C15C17 từ trung điểm lấy vuông góc xuống 1cm KẾT LUẬN Như vậy, hệ CTTK phần hạ sâu nách đầu mang tay hoàn thiện trình bày bảng 10 Bảng 10 Bảng cơng thức tính tốn phương pháp dựng hình phần tay áo Tay áo: Xác định khung tay áo Số đo vòng VN nách Đo tổng số đo vòng nách thân trước thân sau Cao mang tay C12C13 1/3 VN - 0,5 Từ C12 kẻ ngang sang trái Điểm phụ trợ C12C14 1/2 C12C13 C14 C12 C13 Từ điểm C14 kẻ đường nằm ngang sang bên trái cắt vòng nách thân trước C3 tiếp tục kéo dài đường Điểm phụ trợ C12C15 1/2 C12C14 Từ C15 kẻ đường nằm ngang sang trái cắt đường vòng nách thân trước C’15 Đoạn phụ trợ C15C16 Số đo đường Quay cung trịn tâm C15 bán cong C’15A24 kính C15C16 cắt đường nằm +1 ngang qua C13 C16 Đoạn phụ trợ C16C4 Số đo đường Vẽ cung trịn tâm C16 bán cong kính C16C4 cắt đường nằm ngang qua C14 C4 C3A14 + Đoạn phụ trợ C15C17 Số đo đường Vẽ cung tròn tâm C15 bán cong kính C15C17 cắt đường hạ nách C17 C2C’15 - 0,3 Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn Nhóm tác giả nghiên cứu ba hệ CTTK khối SEV, Armstrong Aldrich Mô mẫu thiết kế ma-nơcanh ảo để xác xem xét mức độ vừa vặn phần mang tay sản phẩm áo nhẹ Đã kế thừa hệ CTTK phần mang tay Aldrich với mười hai điểm cần điều chỉnh khác so với hệ CTTK Aldrich Sau hoàn thiện hệ CTTK, mẫu thực nghiệm đánh giá lần cuối mô hình ma-nơ-canh ảo ba người mẫu thật Kết đánh giá cho thấy CTTK cho phần mang tay đạt yêu cầu đưa vào sản xuất công nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lee Hollahan, 2010 How to use, Adapt and Design Sewing Patterns B.E.S Publishing [2] TCVN 5782 : 2009 Standard sizing systems for clothes [3] Helen Joseph Armstrong, 2010 Patternmaking for fashion design ISBN: 978-0-135-01876-7 [4] Winifred Aldrich, 2009 Metric Pattern Cutting Wiley-Blackwell, ISBN: 978-1-444-30929-4 [5] Zhang X., Yeung K W., Li Y., 2002 Numerical Simulation of 3D Dynamic Garment Pressure Textile Research Journal, 72(3), 245–252 AUTHORS INFORMATION La Thi Ngoc Anh, Bui Thi Thuy Linh School of Textile - Leather and Fashion, Hanoi University of Science and Technology Vol 57 - No (Aug 2021) ● Journal of SCIENCE & TECHNOLOGY 113 ... thân áo nên độ khớp thân tay cao Với kiểu thiết kế thiết kế thân áo cho dáng người khác ta có tay áo khác Như vậy, phần mang tay sản phẩm áo nhẹ nghiên cứu kế thừa theo phương pháp thiết kế Aldrich... công thức hợp lý cho thiết kế phần đầu mang tay mẫu áo nhẹ Bảng thể hình ảnh 2D vẽ thiết kế phần tay áo với lượng gia giảm thiết kế để vẽ đường cong mang tay hai hệ CTTK Bảng Lượng gia giảm thiết. .. cửa tay nhỏ rộng bắp tay cm Từ bảng 7, cho thấy hệ công thức thiết kế Armstrong Aldrich có chi tiết tay thiết kế tương đối giống nhau, nhiên hệ công thức Aldrich thiết kế phần đầu mang tay áo
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hoàn thiện công thức thiết kế phần đầu mang tay sản phẩm áo nhẹ cho nữ thanh niên Việt Nam, Nghiên cứu hoàn thiện công thức thiết kế phần đầu mang tay sản phẩm áo nhẹ cho nữ thanh niên Việt Nam