0

Bài tập Toán lớp 6 học kì 2 - Trường THPT Tạ Bửu Quang

47 1 0
  • Bài tập Toán lớp 6 học kì 2 - Trường THPT Tạ Bửu Quang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 15:08

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo Bài tập Toán lớp 6 học kì 2 - Trường THPT Tạ Bửu Quang. Hi vọng tài liệu sẽ là nguồn kiến thức bổ ích giúp các em củng cố lại kiến thức trước khi bước vào kì thi giữa học kì 2 sắp tới. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao! Ƙ | Lớp Toán Thầy Dũng TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU MỤC LỤC Số học - Trang Chương Số nguyên Trang Bài Tập hợp số nguyên Bài Phép cộng số nguyên Bài Phép trừ số nguyên 10 Bài Quy tắc dấu ngoặc 12 19 56 Bài Quy tắc chuyển vế 14 07 Bài Phép nhân chia hai số nguyên 16 Chương Phân số 09 76 Bài Tính chất phép nhân 18 Trang 21 Bài Khái niệm phân số Phân số 21 MATH.ND Bài Tính chất phân số Rút gọn phân số 22 Bài Quy đồng mẫu số nhiều phân số 23 Lớp TOÁN THẦY DŨNG Bài So sánh phân số 24 Bài Phép cộng trừ phân số 25 Bài Luyện tập 27 Bài Phép nhân phân số 27 Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG - THPT TẠ QUANG BỬU Phần I Bài Phép chia phân số 29 Bài Hỗn số Số thập phân Phần trăm 30 Bài 10 Tìm giá trị phân số số cho trước 31 Bài 11 Tìm số biết giá trị phân số 32 Bài 12 Tìm tỉ số hai số 34 Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG - 0976071956 Page of 47 Ƙ | Lớp Toán Thầy Dũng TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU Bài 13 Biểu đồ phần trăm 34 Phần II Hình học - Trang 37 Chương Góc Trang 39 ’ + yOz ‘ = xOz ‘ 41 Bài Khi xOy 76 07 19 56 Bài Tia phân giác góc 43 09 Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG - THPT TẠ QUANG BỬU Bài Nửa mặt phẳng Góc, số đo góc 39 MATH.ND Lớp TOÁN THẦY DŨNG Page of 47 Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG - 0976071956 56 I MATH.ND Lớp TOÁN THẦY DŨNG Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG - THPT TẠ QUANG BỬU 19 07 76 SỐ HỌC 09 PHẦN Lớp TOÁN THẦY DŨNG 56 19 07 76 09 Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG - THPT TẠ QUANG BỬU MATH.ND Số nguyên Học sinh quét mã QR để tham gia nhóm học tập: Nhóm TỐN QUẬN Trọng tâm chương: • Biết tập hợp số nguyên, so sánh hai số ngun • Tính giá trị tuyệt đối số nguyên 56 • Cộng, trừ, nhân, chia số ngun 07 19 • Tìm x 09 76 • Biết sử dụng quy tắc dấu ngoặc quy tắc chuyển vế Bài Tập hợp số nguyên MATH.ND A KIẾN THỨC CẦN NHỚ • Các số nguyên dương là: 1; 2; 3; 4; Lớp TOÁN THẦY DŨNG • Các số nguyên âm là: −1; −2; −3; −4; • Tập hợp số nguyên gồm số nguyên âm, số số ngun dương • Kí hiệu Z = { − 3; −2; −1; 0; 1; 2; 3; } • Số khơng phải số ngun âm khơng phải số ngun dương • Các số −1; −2; −3; số đối • Số đối 0; • Giá trị tuyệt đối số nguyên khác số nguyên dương (giá trị tuyệt đối 0) Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG - THPT TẠ QUANG BỬU Chương Ƙ | Lớp Toán Thầy Dũng TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU B BÀI TẬP ǥ Bài Điền chữ Đ (đúng) chữ S (sai) thích hợp vào trống: a 7∈N ; b 0∈Z e 0∈N ; f −10 ∈ N ; c 15, ∈ Z ; j 1250000 ∈ N g 5∈N ; ; ; k 27 ∈ N ; d −2 ∈ N h −4, 03 ∈ Z ; l 72 ∈ Z ; ǥ Bài Tìm số đối a −1; b 8; c 0; d 10; e −2; f +5; g −25; h −9; i 18; j −20 d 2311; e −9 ǥ Bài Tìm giá trị tuyệt đối số sau: b −13; c −15; 56 a −2000; |99|; − | − 11|; e −|12| c | − 5|; g |6| b | − 30| 0; | − 1|; 76 a | − 99| 07 19 ǥ Bài Điền vào chỗ trống dấu ≥, ≤, >, ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Toán lớp 6 học kì 2 - Trường THPT Tạ Bửu Quang, Bài tập Toán lớp 6 học kì 2 - Trường THPT Tạ Bửu Quang