0

Bài tập Toán lớp 6 học kì 1 - Trường THPT Tạ Bửu Quang

67 47 0
  • Bài tập Toán lớp 6 học kì 1 - Trường THPT Tạ Bửu Quang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 15:08

Bài tập Toán lớp 6 HK1 là tư liệu học tập hữu ích cho những ai đang trong quá trình ôn luyện, củng cố kiến thức để vượt qua kì thi học kì sắp tới với kết quả như mong đợi. Mời các em cùng tham khảo đề cương. Ƙ | Lớp Toán Thầy Dũng TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU MỤC LỤC SỐ HỌC - Trang Chương Ôn tập bổ túc số tự nhiên Trang Bài Tập hợp, phần tử tập hợp Bài Tập hợp số tự nhiên Ghi số tự nhiên Bài Số phần tử tập hợp Tập hợp 10 Bài Phép cộng phép nhân 12 56 Bài Phép trừ phép chia 14 07 19 Bài Lũy thừa với số mũ tự nhiên Nhân, chia hai lũy thừa số 16 09 76 Bài Thứ tự thực phép tính 19 Bài Ước bội 21 Bài Số nguyên tố Hợp số Phân tích số thừa số nguyên tố 22 MATH.ND Bài 10 Ước chung - Bội chung Ước chung lớn - Bội chung nhỏ 23 Chương Số nguyên Trang 29 Lớp TOÁN THẦY DŨNG Bài Tập hợp số nguyên 29 Bài Phép cộng số nguyên 31 Bài Phép trừ số nguyên 34 Bài Quy tắc dấu ngoặc 36 Bài Quy tắc chuyển vế 38 Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG - THPT TẠ QUANG BỬU Phần I Bài Phép nhân chia hai số nguyên 40 Bài Tính chất phép nhân 42 Phần II Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG - HÌNH HỌC - Trang 45 0976071956 Page of 67 Ƙ | Lớp Toán Thầy Dũng TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU Chương Đoạn thẳng Trang 47 Bài Điểm Đường thẳng 47 Bài Ba điểm thẳng hàng 50 Bài Đường thẳng qua hai điểm 53 Bài Ôn tập lần 58 Bài Đoạn thẳng 59 Bài Khi AM + MB = AB? 62 76 07 19 56 Bài Trung điểm đoạn thẳng 64 09 Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG - THPT TẠ QUANG BỬU Bài Tia 55 MATH.ND Lớp TOÁN THẦY DŨNG Page of 67 Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG - 0976071956 56 I MATH.ND Lớp TOÁN THẦY DŨNG Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG - THPT TẠ QUANG BỬU 19 07 76 SỐ HỌC 09 PHẦN Lớp TOÁN THẦY DŨNG 56 19 07 76 09 Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG - THPT TẠ QUANG BỬU MATH.ND Ôn tập bổ túc số tự nhiên Học sinh quét mã QR để tham gia nhóm học tập: Nhóm TỐN QUẬN Trọng tâm chương: • Viết tập hợp theo hai cách • Tính số phần tử, tổng phần tử tập hợp 19 56 • Tập hợp 76 07 • Vận dụng phép tốn để tính giá trị rút gọn biểu thức 09 • Biết tìm UCLN, BCNN ứng dụng giải tốn đố • Tìm x MATH.ND Bài Tập hợp, phần tử tập hợp Lớp TOÁN THẦY DŨNG A KIẾN THỨC CẦN NHỚ a Mỗi đối tượng tập hợp phần tử tập hợp Kí hiệu: • a ∈ A (a thuộc A a phần tử tập hợp A) • b ∈/ A (b khơng thuộc A b không phần tử tập hợp A) b Hai cách biểu diễn tập hợp: • Liệt kê phần tử tập hợp A = {0; 1; 2; 3; 4}; • Chỉ tính chất đặc trưng cho phần tử tập hợp A = x ∈ N x ≤ Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG - THPT TẠ QUANG BỬU Chương Ƙ | Lớp Toán Thầy Dũng TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU B CÁC DẠNG TOÁN DẠNG Viết tập hợp cho trước Dùng chữ in hoa dấu ngoặc nhọn, ta viết tập hợp theo hai cách: • Liệt kê phần tử nó; Ƙ Ví dụ Viết tập hợp chữ từ a “TỐN HỌC” b “THANH HĨA” c “NINH BÌNH” 15 76 07 a Hình Ƙ Ví dụ 19 26 56 Ƙ Ví dụ Nhìn hình 3, 5, viết tập hợp A, B, M, H H A B 09 Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG - THPT TẠ QUANG BỬU • Chỉ tính chất đặc trưng cho phần tử M sách bút b mũ Hình Hình MATH.ND a Một năm có bốn q Viết tập hợp A tháng quý hai năm b Viết tập hợp B tháng (dương lịch) có 30 ngày Lớp TỐN THẦY DŨNG Ƙ Ví dụ Viết tập hợp M số tự nhiên có chữ số Ƙ Ví dụ Cho P tập hợp số tự nhiên lớn nhỏ Hãy viết tập hợp P theo hai cách (liệt kê tính chất đặc trưng) Ƙ Ví dụ Viết tập hợp A số tự nhiên lớn nhỏ 10 hai cách (liệt kê tính chất đặc trưng) DẠNG Sử dụng kí hiệu ∈ ∈/ • Nắm vững ý nghĩa kí hiệu ∈ ∈ / • Kí hiệu ∈ đọc “là phần tử của” “thuộc” Page of 67 Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG - 0976071956 Ƙ | Lớp Toán Thầy Dũng TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU • Kí hiệu ∈/ đọc “khơng phần tử của” “khơng thuộc” Ƙ Ví dụ Cho tập hợp A = {1; 2, x} B = {1; 2; 3; x; y} Hãy điền kí hiệu thích hợp vào trống: A; b y A; c y B Ƙ Ví dụ Cho tập hợp M = {mèo, chó, lợn, gà, thỏ} Hãy điền kí hiệu thích hợp vào trống: a Thỏ b Gà M; c Vịt M; M Ƙ Ví dụ Viết tập hợp A số tự nhiên lớn nhỏ 14 hai cách, sau điền kí hiệu thích hợp vào trống: b 16 A; A 56 a 12 19 Ƙ Ví dụ Cho hai tập hợp: A = {a, b}; B = {b, x, y} Điền kí hiệu thích hợp vào 76 A; b y 09 a x 07 trống: B; c b A; d b Ƙ Ví dụ Cho ba tập hợp: A = {bút, tẩy,MATH.ND com pa, ê ke}; B = {sách, vở, ê ke}; M = {com pa, tẩy, ê ke} Trong cách viết sau, cáchTOÁN viết đúng, cách viết sai? Lớp THẦY DŨNG a Bút ∈ A; b Tẩy ∈ / B; c M ∈ A Ƙ Ví dụ Cho ba tập hợp: A = {gà, vịt, ngan, ngỗng}; B = {chó, mèo, chim}; M = {ngan, gà, vịt} Trong cách viết sau, cách viết đúng, cách viết sai? a gà ∈ A; b vịt ∈ B; c ngỗng ∈ C; d chó ∈ / A; e mèo ∈ B; f gà ∈ / C; g ngan ∈ A; h chim ∈ B; i vịt ∈ / C Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG - 0976071956 B Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG - THPT TẠ QUANG BỬU a Page of 67 Ƙ | Lớp Toán Thầy Dũng TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU C LUYỆN TẬP ǥ Bài Viết tập hợp chữ từ “HÌNH HỌC” ǥ Bài a Một năm có bốn quý Viết tập hợp A tháng quý năm b Viết tập hợp B tháng (dương lịch) có 30 ngày ǥ Bài Cho E tập hợp số tự nhiên lớn 13 nhỏ 21 Hãy viết tập hợp E theo hai cách ǥ Bài Viết tập hợp A số lẻ lớn nhỏ 17, sau điền kí hiệu thích hợp vào trống: A; 17 A ǥ Bài Cho hai tập hợp: A = {m, n, p, q}; B = {p, x, y, x} Điền kí hiệu thích hợp vào trống: A; b m B; ; c p∈ 56 a q 07 19 ǥ Bài Viết tập hợp số tự nhiên lớn 14, nhỏ 45 có chứa chữ số Các số 76 13; 25; 53 có thuộc tập hợp không? ǥ Bài Viết tập hợp E số tự nhiên lớn 79 bé 85 hai cách 09 Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG - THPT TẠ QUANG BỬU ǥ Bài Viết tập hợp D số tự nhiên tận 0, lớn 10 nhỏ 50 ǥ Bài Viết tập hợp chữ cụm từ “NHÀ TÌNH NGHĨA” MATH.ND ǥ Bài 10 Cho tập hợp M = {mèo, chó, lợn, gà, thỏ} N = {mèo, lợn, gà, vịt, ngỗng} Hãy viết tập hợp sau: a Tập hợp E phần tử M mà không thuộc N Lớp TOÁN THẦY DŨNG b Tập hợp F phần tử N mà không thuộc M c Tập hợp G phần tử vừa thuộc M vừa thuộc N d Tập hợp H phần tử thuộc hai tập hợp M N ǥ Bài 11 Xét tập hợp M = {mèo, chó, lợn, gà, thỏ} N = {mèo, lợn, gà, vịt, ngỗng}, điền kí hiệu thích hợp vào trống: a Vịt M Bài ǥ Bài b Vịt N c Gà M d Gà N Tập hợp số tự nhiên Ghi số tự nhiên a Viết số tự nhiên liền sau số sau: 5; 12; 19; 31; a (với a ∈ N) Page of 67 Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG - 0976071956 Ƙ | Lớp Toán Thầy Dũng TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU b Viết số tự nhiên liền trước số sau: 35; 17; 5; 31; 40; b (với b ∈ N) ǥ Bài Điền vào chỗ trống để hai số dòng hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần: a ; 11 b 7; d 72; c a; e ;a + a ; 37; b 17; ; c ; ;a d ; 49; e a+10; ; ǥ Bài Viết tập hợp sau cách liệt kê phần tử: b B = x ∈ N∗ x < ; c C = x ∈ N < x ≤ 10 ; d D = x ∈ N < x < 14 ; e E = x ∈ N 21 < x < 26 ; f F = x ∈ N∗ x < ; g G= x∈N2≤x
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Toán lớp 6 học kì 1 - Trường THPT Tạ Bửu Quang, Bài tập Toán lớp 6 học kì 1 - Trường THPT Tạ Bửu Quang