0

Xét nghiệm PCR trong chẩn đoán tràn dịch màng phổi do lao tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên

5 1 0
  • Xét nghiệm PCR trong chẩn đoán tràn dịch màng phổi do lao tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:27

Chẩn đoán xác định lao màng phổi tại tuyến tỉnh luôn gặp khó khăn do thiếu các kỹ thuật cao. Xét nghiệm PCR trong chẩn đoán lao màng phổi tại Thái Nguyên còn khá mới và chưa có nhiều nghiên cứu. Bài viết trình bày so sánh kết quả một số xét nghiệm chẩn đoán lao màng phổi và xác định giá trị chẩn đoán lao màng phổi của PCR. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2013 XÉT NGHIỆM PCR TRONG CHẨN ĐOÁN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÁI NGUYÊN Hoàng Hà Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên TÓM TẮT Đặt vấn đề: Chẩn đoán xác định lao màng phổi tuyến tỉnh ln gặp khó khăn thiếu kỹ thuật cao Xét nghiệm PCR chẩn đoán lao màng phổi Thái Nguyên chưa có nhiều nghiên cứu Mục tiêu: so sánh kết số xét nghiệm chẩn đoán lao màng phổi xác định giá trị chẩn đoán lao màng phổi PCR Phương pháp: nghiên cứu chẩn đoán, tiến cứu Chọn mẫu tồn 150 bệnh nhân có tràn dịch màng phổi Bệnh viện Lao Bệnh phổi Thái Nguyên từ tháng 10/2010 – 10/2012 Tiêu chuẩn xác định chẩn đốn kết dương tính soi trực tiếp nuôi cấy giải phẫu bệnh Kết quả: xét nghiệm cho giá trị dương tính chẩn đốn sinh thiết 100,0%, với PCR 93,42%, với nuôi cấy 28,95% soi trực tiếp chiếm 5,26% Có mối liên quan kết PCR kết ni cấy, p< 0,05 Khơng có mối liên quan kết PCR kết soi trực tiếp, p> 0,05 Kết luận kiến nghị: độ nhạy xét nghiệm PCR 93,42%, độ đặc hiệu 98,65%, giá trị dự báo dương tính 98,61%, giá trị dự báo âm tính 93,59% Bệnh viện Lao Bệnh phổi y tế tuyến tỉnh cần tiến hành xét nghiệm PCR sinh thiết màng phổi cho bệnh nhân tràn dịch nghi lao Đây hai kỹ thuật giá trị cao cho kết nhanh Từ khóa: PCR, sinh thiết, lao màng phổi, ni cấy, soi trực tiếp PCR TEST IN THE DIAGNOSIS OF TB PLEURAL EFFUSION IN THAI NGUYEN TUBERCULOSIS AND LUNG HOSPITAL Hoang Ha ThaiNguyen University of Medical and Pharmacy SUMMARY Background: Definitive diagnosis of pleural tuberculosis at the provincial level was always difficult due to the lack of high-tech PCR tests in the diagnosis of pleural tuberculosis in ThaiNguyen was very new Objectives: To compare the results of a pleural TB diagnostic tests and determine the value of diagnosing pleural tuberculosis of PCR Methods: A prospective study was used in the study The sampling, 150 patients with pleural effusion at Thai Nguyen Tuberculosis and Lung Hospital were selected in the study from 10/2010 - 10/2012 Gold standard diagnosis was positive test when direct microscopy or culture or pathology Results: A positive test for diagnostic biopsy was 100.0%, PCR was 93.42%, cultrure was 28.95% and direct microscopy was 5.26% There were correlation between the results of PCR and culture results with p 0.05 Conclusion and recommendations: The sensitivity of PCR was 93.42%, specificity 98.65%, positive predictive value 98.61%, negative predictive value was 93.59% Tuberculosis and Lung Hospital and health sevice in provincial level should use PCR test and pleural biopsy for patients with pleural effusion These are two high-value techniques and obtain fast results Keywords: PCR, biopsy, pleural tuberculosis, culture, and direct microscopy 74 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2013 Đặt vấn đề Chẩn đoán xác định lao màng phổi tuyến tỉnh gặp khó khăn thiếu kỹ thuật cao Xét nghiệm PCR chẩn đoán lao màng phổi Thái Nguyên cịn chưa có nhiều nghiên cứu Đề tài tiến hành nhằm mục tiêu: 1) So sánh kết số xét nghiệm chẩn đoán lao màng phổi 2) Xác định giá trị chẩn đoán PCR Phương pháp nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân có tràn dịch màng phổi - Thời gian: từ tháng 10/2010 – 10/2012 - Tiêu chuẩn chọn đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân tràn dịch màng phổi - Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện Lao Bệnh phổi Thái Nguyên - Phương pháp nghiên cứu: mô tả tiến cứu - Cỡ mẫu: toàn bộ, chọn mẫu tiêu với mẫu không ngẫu nhiên + Bệnh nhân lao màng phổi xác định theo tiêu chuẩn chẩn đốn: có kết dương tính soi trực tiếp ni cấy giải phẫu bệnh có kết lao Tồn có 76 bệnh nhân + Bệnh nhân tràn dịch màng phổi không lao, trường hợp tiêu chuẩn Có 74 bệnh nhân - Chỉ tiêu nghiên cứu: tỷ lệ kết soi trực tiếp, nuôi cấy, PCR, sinh thiết, độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự báo dương tính, giá trị dự báo âm tính PCR chẩn đốn tràn dịch màng phổi lao - Kỹ thuật: bệnh phẩm dịch màng phổi, chuyển đến Khoa Vi sinh Trường ĐHYDTN làm xét nghiệm PCR Tiêu sinh thiết màng phổi chuyển đến Khoa Giải phẫu bệnh BVĐKTN làm tế bào học - Xử lý số liệu: theo phương pháp thống kê Y học Kết 3.1 So sánh kết số xét nghiệm chẩn đoán lao màng phổi Bảng Chẩn đoán lao màng phổi theo tiêu chuẩn xét nghiệm Tổng số Số BN n (%) Sinh thiết Nuôi cấy Soi trực tiếp Chẩn đoán (5,26) + + + Lao màng 76 18 (23,68) + + phổi 54 (71,05) + 74 74 (100,0) Không lao Kết bảng cho thấy: sinh thiết chẩn đoán xác định tất trường hợp (76); Chỉ có trường hợp có kết dương tính xét nghiệm soi trực tiếp, ni cấy sinh thiết Bảng So sánh xét nghiệm có kết dương tính nghiên cứu Tổng số xét nghiệm (n= 76) Tỷ lệ Kết (%) Dương tính Âm tính Loại xét nghiệm Soi trực tiếp 72 5,26 Nuôi cấy 22 54 28,95 PCR 71 93,42 Sinh thiết 76 100,00 Nhận xét: số kết dương tính, xét nghiệm sinh thiết cho tỷ lệ cao 50,67%, sau PCR 47,33% Xét nghiệm soi trực tiếp chiếm tỷ lệ 2,6% 75 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2013 Bảng Liên quan kết PCR xét nghiệm vi sinh PCR Dương tính Âm tính Vi sinh p Tỷ lệ Tỷ lệ Số XN Số XN (%) (%) Nuôi cấy VK (+) 16 22,5 7,6 0,05 Soi AFB (-) 68 95,8 78 98,7 Nhận xét: có mối liên quan rõ kết PCR kết nuôi cấy, p< 0,05 Khơng có mối liên quan kết PCR kết soi trực tiếp, p> 0,05 3.2 Các giá trị PCR chẩn đoán lao màng phổi Bảng Các giá trị PCR chẩn đoán lao màng phổi TDM TDMP Se Sp PPV NPV PCR P lao p không lao % % % % PCR 71 (+) 93, 98,6 98,6 93,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Xét nghiệm PCR trong chẩn đoán tràn dịch màng phổi do lao tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên, Xét nghiệm PCR trong chẩn đoán tràn dịch màng phổi do lao tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên