0

Dia 6 tuan 4 tiet 4

3 1 0
  • Dia 6 tuan 4 tiet 4

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:48

Đo tính khoảng cách thực địa Hoạt động 3: Tìm hiểu cách tính các khoảng dựa vào tỉ lệ thước hoặc tỉ lệ số cách thực tế dựa vào số tỉ lệ và thước tỉ lệ trên bản đồ.. *Phương pháp dạy học [r] (1)Tuần Tiết Ngày soạn: 05/09/2014 Ngày dạy: 08/09/2014 BÀI 2,3: KHÁI NIỆM BẢN ĐỒ.TỈ LỆ BẢN ĐỒ I MỤC TIÊU Sau bài học, HS đạt được: Kiến thức: - HS nắm định nghĩa đơn giản đồ, biết tỉ lệ đồ là gì và nắm ý nghĩa hai loại: Số tỉ lệ và thước tỉ lệ Kĩ năng: - Biết cách tính các khoảng cách thực tế và khoảng cách trên đồ dựa vào số tỉ lệ và thước tỉ lệ 3.Thái độ: - HS yêu thích môn học tiếp xúc với đồ Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực hợp tác, , lực sử dụng ngôn ngữ, lực tính toán - Năng lực chuyên biệt: sử dụng đồ; sử dụng số liệu thống kê; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình, video, clip… II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên Một số đồ có tỉ lệ khác Thước tỉ lệ Chuẩn bị học sinh: Thước kẻ có chia centimet, sgk III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp : Kiểm tra vệ sinh, sĩ số lớp 6A1 …………………… 6A2 ……… … Kiểm tra bài cũ: Tiến trình bài học Khởi động: Các vùng đất biểu trên đồ nhỏ kích thước thực chúng Để làm việc này, người vẽ đồ đã phải tìm cách thu nhỏ theo tỉ lệ khoảng cách và kích thước các đối tượng địa lí để đưa lên đồ Vậy tỉ lệ đồ là gì? Công dụng nó sao? Cách đo tính khoảng cách trên đồ dựa vào tỉ lệ nào? Đó là nội dung bài học hôm Hoạt động giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm đồ Khái niệm đồ: *Phương pháp dạy học : Đàm thoại, diễn giảng, tự học,… * Kỹ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi Bước 1: Giới thiệu đồ GV giới thiệu số loại đồ: Thế giới, Châu lục, Việt Nam, đồ SGK Trong tế sống ngoài đồ SGK còn có loại đồ nào? Phục vụ nhu cầu nào? Bước 2: Tìm hiểu khái niệm đồ - Dựa vào SGK em hãy cho biết đồ là gì? Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ trên mặt (2) - Học sinh trả lời, gv chuẩn xác kiến thức - Tầm quan trọng đồ việc học địa lí? Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa tỉ lệ đồ *Phương pháp dạy học : Đàm thoại, diễn giảng, giải vấn đề, tự học,… * Kỹ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, Bước 1: Tìm hiểu khái niệm tỉ lệ đồ - GV: Đưa ví dụ số tỉ lệ 1/100 ;1/50 ; 1/1500…… Tử :Chỉ khoảng cách trên đồ Mẫu :Chỉ khoảng cách ngoài thực tế - Tỉ lệ đồ là gì? - HS đưa khái niệm theo suy nghĩ mình - GV chuẩn xác kiến thức Bước :Tìm hiểu ý nghĩa tỉ lệ đồ - Hs đọc đồ H8 và H9 sgk - Cho biết điểm giống và khác nhau? - Tỉ lệ đồ có ý nghĩa gì? phẳng giấy, tương đối chính xác khu vực hay toàn bề mặt Trái Đất Ý nghĩa tỉ lệ đồ -Tỉ lệ đồ: Là tỉ số khoảng cách trên đồ so với khoảng cách tương ứng trên thực địa -Ý nghĩa: Tỉ lệ đồ cho ta biết khoảng cách trên đồ thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước chúng trên thực tế -Tỉ lệ đồ biểu hai dạng:Tỉ lệ số, tỉ lệ thước - Tỉ lệ đồ biểu dạng? - Quan sát thước tỉ lệ H8 và H9 sgk cho biết: Mỗi cm trên đồ ứng với bao nhiêu m ngoài thực tế? - Bản đồ nào hai đồ có tỉ lệ lớn hơn? Bản đồ nào thể các đối tượng địa lí chi tiết hơn? - Vậy mức độ chi tiết đồ phụ thuộc vào điều gì? HS: Đọc sgk Đo tính khoảng cách thực địa Hoạt động 3: Tìm hiểu cách tính các khoảng dựa vào tỉ lệ thước tỉ lệ số cách thực tế dựa vào số tỉ lệ và thước tỉ lệ trên đồ *Phương pháp dạy học : Đàm thoại, diễn giảng, thảo luận, tự học,… * Kỹ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, KT học tập hợp tác, … Bước 1: Hướng dẫn cách đo Nêu trình tự cách đo tính khoảng cách dựa vào tỉ lệ thước và tỉ lệ số? Bước 2:Thực hành làm bài tập GV chia lớp thành nhóm dựa vào đồ h.8 đo và tính khoảng cách sau: N1: Đo và tính khoảng cách thực địa theo đường chim bay từ khách sạn Hải Vân đến khách sạn Thu Bồn N2: ………………………khách sạn Hòa Bình (3) đến khách sạn Sông Hàn N3: Đo tính đoạn đường từ Trần Quý Cáp đến Lý Tự Trọng N4: ……………Lý Thường Kiệt đến Quang Trung - HS: Thực hành- báo cáo kết N1 : 5,5 cm N3 : 3,6 cm N2 :4 cm N4 : 5,5 cm - Muốn tính khoảng cách trên - GV: Kiểm tra mức độ chính xác thực tế người ta có thể dùng số ghi Muốn tính khoảng cách trên thực tế người ta dùng tỉ lệ thước ghi tỉ lệ trên dụng cụ gì? đồ - HS trả lời, gv chuẩn xác kiến thức IV TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP Tổng kết - Hãy điền dấu thích hợp vào chỗ trống các số tỉ lệ đồ sau: 1/100.000 …… 1/900.000 …… 1/1200.000 - Hướng dẫn làm bài tập sgk Hướng dẫn học tập Học và trả lời câu hỏi sgk, xem trước bài 4: Phương hướng trên đồ.Kinh độ, vĩ độ và toạ độ Địa Lí V PHỤ LỤC: VI RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Dia 6 tuan 4 tiet 4, Dia 6 tuan 4 tiet 4