0

skkn Que nam 2015

21 1 0
  • skkn Que nam 2015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:43

Có những bài tập nếu giải bằng phương pháp thông thường sẽ mất quá nhiều thời gian tuy nhiên khi các em học sinh nắm thật chắc kiến thức cơ bản về hoán vị gen bên cạnh đó sử dụng những d[r] (1)Sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để giải số dạng bài tập di truyền hoán vị gen z Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Quế -1- (2) Sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để giải số dạng bài tập di truyền hoán vị gen SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài SỬ DỤNG DẤU HIỆU ĐẶC BIỆT CỦA HOÁN VỊ GEN ĐỂ GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP DI TRUYỀN VỀ HOÁN VỊ GEN Người thực hiện: PHẠM THỊ THANH QUẾ Buôn Hồ, tháng 03/2015 MỤC LỤC Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Quế -2- (3) Sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để giải số dạng bài tập di truyền hoán vị gen I PHẦN MỞ ĐẦU Trang I.1 Lý chọn đề tài .Trang I.2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Trang I.3 Đối tượng nghiên cứu Trang I.4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu Trang I.5 Phương pháp nghiên cứu Trang II PHẦN NỘI DUNG Trang II.1 Cơ sở lý luận Trang II.2 Thực trạng Trang II.2.1 Thuận lợi – khó khăn Trang II.2.2 Thành công – hạn chế Trang II.2.3 Mặt mạnh – mặt yếu Trang II.2.4 Các nguyên nhân, các yếu tố tác động Trang II.2.5 Phân tích, đánh giá các vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Trang II.3 Phương pháp xác định dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen Trang II.3.1 Mục tiêu .Trang II.3.2 Nội dung và cách thức thực Trang II.3.3 Điều kiện thực giải pháp Trang 13 II.3.4 Mối quan hệ các giải pháp Trang 13 II.3.5 Kết khảo nghiệm giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Trang 14 II.4 Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Trang 16 III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Trang 17 Tài liệu tham khảo .Trang 18 I PHẦN MỞ ĐẦU Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Quế -3- (4) Sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để giải số dạng bài tập di truyền hoán vị gen I.1 Lý chọn đề tài Di truyền học là phần trọng tâm nội dung chương trình sinh học cấp THPT nói chung và lớp 12 nói riêng “ Tính quy luật tượng di truyền” nằm chương II thuộc phần V – Di truyền học chương trình sinh học 12 – ban bản, chương này đề cập nhiều quy luật di truyền đó Hoán vị gen là quy luật di truyền tương đối phức tạp với nhiều bài tập khó và đa dạng Theo chuẩn kiến thức kỹ sinh học 12 – ban giảng dạy bài 11 “ Liên kết gen và hoán vị gen” yêu cầu nêu số đặc điểm di truyền liên kết hoàn toàn, thí nghiệm Moocgan di truyền liên kết không hoàn toàn và giải thích cở sở tế bào học hoán vị gen, định nghĩa hoán vị gen, ý nghĩa di truyền liên kết hoàn toàn và không hoàn toàn Những bài tập di truyền hoán vị gen là phần trọng tâm các đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đề thi học sinh giỏi, đề thi tuyển sinh cao đẳng – đại học năm trước Có bài tập giải phương pháp thông thường quá nhiều thời gian nhiên các em học sinh nắm thật kiến thức hoán vị gen bên cạnh đó sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen thì có thể vận dụng cách linh hoạt để giải các dạng bài tập này đồng thời giúp các em tiết kiệm nhiều thời gian và tạo nhiều hứng thú học tập Đối với hình thức thi trắc nghiệm, thời gian trung bình để hoàn thành bài tập quá ít, giải phương pháp thông thường đòi hỏi nhiều thời gian, điều đó thôi thúc các em học sinh phải tìm phương pháp để giải vấn đề cách nhanh Để giúp thân mình và các em học sinh tháo gỡ khó khăn có thể gặp giải số dạng bài tập hoán vị gen Đó chính là lí tôi chọn đề tài: “ Sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để giải số dạng bài tập di truyền hoán vị gen”, giúp cho học sinh đủ tự tin để chọn môn sinh học kì thi THPT Quốc gia I.2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Quế -4- (5) Sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để giải số dạng bài tập di truyền hoán vị gen I.2.1 Mục tiêu Đề xuất cách nhận biết dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen chương trình sinh học 12 – ban bản, giúp học sinh giải nhanh bài tập di truyền hoán vị gen I.2.2 Nhiệm vụ Xây dựng các phương pháp cụ thể để giúp học sinh nhận biết dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen, từ đó giúp học sinh giải bài tập I.3 Đối tượng nghiên cứu Xác định dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen chương trình sinh học 12 – ban Áp dụng học sinh lớp 12A3, 12A7 năm học 2014 – 2015 trường THPT Hai Bà Trưng I.4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu việc xác định dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để rèn luyện cho học sinh kỹ phân tích, kỹ giải bài tập sau học xong nội dung bài 11 “ Liên kết gen và hoán vị gen” – sinh học 12 – ban Cụ thể là học sinh lớp 12A3, 12A7 năm học 2014 – 2015 trường THPT Hai Bà Trưng I.5 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp thực tiễn - Phương pháp thực nghiệm sư phạm II PHẦN NỘI DUNG Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Quế -5- (6) Sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để giải số dạng bài tập di truyền hoán vị gen II.1 Cơ sở lý luận Quy luật di truyền hoán vị gen là quy luật di truyền khó các quy luật di truyền nằm chương II: “ Tính quy luật tượng di truyền” thuộc phần V – Di truyền học chương trình sinh học 12 – ban - Nội dung quy luật hoán vị gen: Trong quá trình giảm phân, các nhiễm sắc thể (NST) tương đồng có thể trao đổi các đoạn tương đồng cho dẫn đến hoán vị gen, làm xuất tổ hợp gen - Cơ sở tế bào học hoán vị gen: Sự trao đổi chéo các crômatit khác nguồn gốc cặp NST tương đồng dẫn đến trao đổi ( hoán vị ) các gen trên cùng cặp NST tương đồng Các gen nằm càng xa thì lực liên kết càng yếu, càng dễ xảy hoán vị gen - Tần số hoán vị gen = Tỉ lệ % các loại giao tử mang gen hoán vị - Trong phép lai phân tích tần số hoán vị gen tính theo công thức : f(%)  Sè c¸ thÓ cã ho¸n vÞ gen 100 Tổng số cá thể đời lai phân tích Những dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen là hệ quy luật di truyền hoán vị gen, không phải là kiến thức Vì vậy, nhận dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen thì học sinh giải nhanh số dạng bài tập di truyền hoán vị gen Để vấn đề đơn giản và theo yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ sinh học 12 – ban bản, giới hạn đề tài tôi đề cập đến quần thể (2n) với bố và mẹ gồm hai cặp gen dị hợp, mỗi gen gồm alen trội lặn hoàn toàn nằm trên NST thường, quá trình giảm phân diễn bình thường và không xét đến phát sinh đột biến II.2 Thực trạng II.2.1 Thuận lợi – khó khăn * Thuận lợi - Bản thân là giáo viên giảng dạy nhiều năm liền lớp 12 - Học sinh các lớp giảng dạy đăng ký tham gia học phụ đạo môn sinh nhà trường là điều kiện thuận lợi để học sinh có nhiều thời gian việc lĩnh hội kiến thức vận dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen vào việc giải bài tập hoán vị gen * Khó khăn - Học lực học sinh thấp nên khả tư và nhận dạng bài tập chưa cao Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Quế -6- (7) Sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để giải số dạng bài tập di truyền hoán vị gen - Kiến thức bài 11 “ Liên kết gen và hoán vị gen” nhiều, phân phối chương trình bài này có tiết, đồng thời chương trình giảm tải ít đề cập đến phần bài tập hoán vị gen nên không đủ thời gian để giáo viên hướng dẫn cho học sinh làm bài tập dạng này II.2.2 Thành công – hạn chế * Thành công Thông qua phương pháp trên học sinh dễ dàng giải các dạng bài tập có liên quan đến hoán vị gen * Hạn chế Do tiết bài tập thường đặt sau mỗi chương, đồng thời chương trình giảm tải phần bài tập hoán vị gen ít đề cập đến Cho nên giáo viên không thể cho học sinh làm quen nhiều với dạng bài tập này và kết học tập phần này chưa cao II.2.3 Mặt mạnh – mặt yếu * Mặt mạnh - Giáo viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy lớp 12 - Được quan tâm nhà trường môn, cho nên học sinh khối lớp 12 có tiết bám sát môn sinh học Đây là yếu tố giúp học sinh làm quen với phương pháp này nhiều * Mặt yếu: Học sinh thường nhầm lẫn cách tính toán và chưa nắm vững lý thuyết chưa có nhiều thời gian luyện tập phương pháp giải bài tập, đó kết học tập chưa cao II.2.4 Các nguyên nhân, các yếu tố tác động - Học sinh chưa nắm vững lý thuyết, nhận dạng bài tập không nhanh, kỹ phân tích đề yếu Do đó học sinh không giải bài tập - Thời gian dành cho tiết bài tập quá ít, thường sau chương có tiết bài tập II.2.5 Phân tích, đánh giá các vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Theo cấu trúc đề thi số lượng câu hỏi vận dụng chiếm khoảng 50% tổng số câu hỏi đề ra, đó số câu hỏi chương II: “ Tính quy luật tượng di truyền” khoảng câu Tuy nhiên, phần câu hỏi hoán vị gen chiếm tỉ lệ nhiều, đó phần bài tập chương II ít có bài tập hoán vị gen, đồng thời quỹ thời gian dạy ít, học sinh chưa có hứng thú Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Quế -7- (8) Sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để giải số dạng bài tập di truyền hoán vị gen học tập lượng kiến thức bài nhiều, khó tiếp thu, khả tự vận dụng để giải bài tập thấp nên ảnh hưởng tới kết học tập môn II.3 Phương pháp xác định dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen II.3.1 Mục tiêu - Nâng cao chất lượng, hiệu dạy học bài bài 11 “ Liên kết gen và hoán vị gen” - Thông qua nhận biết dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để rèn luyện cho học sinh kỹ phân tích, tổng hợp vào việc giải bài tập hoán vị gen II.3.2 Nội dung và cách thức thực Khảo sát phân tính kiểu gen và kiểu hình hoán vị gen 1.1 Bài toán tổng quát Cho phép lai với bố, mẹ có cặp gen dị hợp(Aa và Bb) cùng nằm trên cặp NST thường Các gen trội lặn hoàn toàn, mỗi gen quy định tính trạng và tác động riêng rẽ Hoán vị có thể xảy bên với tần số bất kỳ f1 và f2 a Xác định tỉ lệ các nhóm kiểu gen F1 trường hợp bố và mẹ dị hợp đều; dị hợp chéo; bên dị hợp đều, bên dị hợp chéo b Xác định tỉ lệ các nhóm kiểu hình F1 trường hợp bố và mẹ dị hợp đều; dị hợp chéo; bên dị hợp đều, bên dị hợp chéo 1.2 Khảo sát phân tính các nhóm kiểu gen và kiểu hình F ● Quy ước: - Điều kiện: ≤ f1; f2 ≤ 0,5 - Quy ước: (%): f1 (♂ ♀) = 2n1 ; 2m1 = (1 – 2n1) ═> Tỉ lệ mỗi loại giao tử liên kết = m1 ; Tỉ lệ mỗi loại giao tử hoán vị = n1 f2 (♀ ♂) = 2n2 ; 2m2 = (1 – 2n2) ═> Tỉ lệ mỗi loại giao tử liên kết = m2 ; Tỉ lệ mỗi loại giao tử hoán vị = n2 ═> (m1+ n1) = 0,5 ; (m2+ n2) = 0,5 ( Kể trường hợp hoán vị chỉ xảy ở một bên,khi đó bên không xảy hoán vị có m = 0,5; n = 0) ● Bảng khảo sát các phép lai có thể xảy hệ bố mẹ ( P ) a Về tỉ lệ các nhóm kiểu gen F1 Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Quế -8- (9) Sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để giải số dạng bài tập di truyền hoán vị gen Tần số kiểu gen F1 tương ứng với phép lai P AB P: ab AB ab x P: Ab aB Ab aB x P: AB ab x Ab aB Kiểu gen (f1=2n1 và f2=2n2) (f1=2n1 và f2=2n2) (f1=2n1 và f2=2n2) F1 ♂(♀):AB = ab = m1 ; ♂(♀):AB = ab = n1 ; ♂(♀):AB = ab = m1 ; Ab = aB = n1 ♀(♂):AB = ab = m2 ; Ab = aB = m1 ♀(♂):AB = ab = n2 ; ♀(♂):AB = ab = n2 ; Ab = aB = m2 n1n2 Ab = aB = m2 m1n2 Ab = aB = n2 m1m2 AB AB ab ab Ab Ab aB aB AB aB Ab ab AB Ab aB ab AB ab Ab aB Ab = aB = n1 m1m2 n1n2 m1n2 n1n2 m1m2 m2n1 n1n2 m1m2 m2n1 m1n2 + m2n1 m1n2 + m2n1 m1m2 + n1n2 m1n2 + m2n1 m1n2 + m2n1 m1m2 + n1n2 m1n2 + m2n1 m1n2 + m2n1 m1m2 + n1n2 m1n2 + m2n1 m1n2 + m2n1 m1m2 + n1n2 2(m1m2) 2(n1n2) 2(m1n2) 2(n1n2) 2(m1m2) 2(m2n1) Về tỉ lệ các nhóm kiểu hình F1 Tần số kiểu gen F1 tương ứng với phép lai P KH F1 KG AB P: ab x AB ab P: Ab aB x Ab aB P: AB ab x Ab aB F1 AB AB AB ab Ab aB m1m2 n1n2 m1n2 2(m1m2) 2(n1n2) 2(m1n2) 2(n1n2) 2(m1m2) 2(m2n1) Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Quế -9- b (10) Sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để giải số dạng bài tập di truyền hoán vị gen AB aB AB Ab A-B- A-bb aaB- aabb Tổng m1n2 + m2n1 m1m2 + n1n2 m1n2 + m2n1 m1n2 + m2n1 m1m2 + n1n2 2(m1m2+n1n2+ 2(m1m2+n1n2+ 2(m1m2+n1n2+ m1n2+m2n1)+m1m2 m1n2+m2n1)+m1m2 m1n2+m2n1)+m1m2 =2(m1+n1)(m2+n2)+m1m2 =2(m1+n1)(m2+n2)+n1n2 =2(m1+n1)(m2+n2)+m1n2 = 0,5 + m1 + m2 n1n2 Ab Ab Ab ab Tổng aB aB aB ab Tổng ab ab m1n2 + m2n1 = 0,5 + n1 + n2 m1m2 = 0,5 + m1n2 m2n1 m1n2 + m2n1 m1n2 + m2n1 m1m2 + n1n2 m1n2 + m2n1+n1n2 m1n2 + m2n1+m1m2 m1m2 + n1n2+m2n1 = 0,25 – m1m2 n1n2 = 0,25 – n1n2 m1m2 = 0,25 – m1n2 m2n1 m1n2 + m2n1 m1n2 + m2n1 m1m2 + n1n2 m1n2 + m2n1+n1n2 m1n2 + m2n1+m1m2 m1m2 + n1n2+m2n1 = 0,25 – m1m2 m1m2 = 0,25 – n1n2 n1n2 = 0,25 – m1n2 m1n2 1.3 Một số dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen phân tính tỉ lệ các nhóm kiểu gen và kiểu hình F1 Qua khảo sát thay đổi tỉ lệ các nhóm kiểu gen F1 các trường hợp, có thể rút dấu hiệu đặc biệt sau: Nếu bố và mẹ bên mang hai cặp gen dị hợp (Aa và Bb ), bất kể tần số hoán vị gen bao nhiêu, F1 luôn có tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình : a Về tỉ lệ kiểu gen: - Từ kiểu gen P và tần số hoán vị ═> xác định tỉ lệ mỗi loại giao tử - Dựa vào loại giao tử P ═> xác định tỉ lệ các kiểu gen theo trình tự: * * AB ab = AB ab Ab aB = Ab aB ═> ═> AB ab Ab aB Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Quế - 10 - (11) Sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để giải số dạng bài tập di truyền hoán vị gen * AB aB AB Ab = = = = Ab ab aB ab AB Ab [ – 2( + )] ab aB b Về tỉ lệ kiểu hình: - Dựa vào tỉ lệ loại giao tử P ═> xác định tỉ lệ kiểu hình lặn (aabb) - Dựa vào kiểu hình lặn (aabb) ═> xác định các loại kiểu hình còn lại: (A-B-); (A-bb); (aaB-) sau: * %(A-B-) = 0,5+%(aabb) * %(A-bb) = %(aaB-) = 0,25 – %(aabb) = 0,75 – %(A-B-) Tuy nhiên tùy theo giả thiết và yêu cầu của bài toán, cần vận dụng một cách linh hoạt và hợp lý để giải vấn đề nhanh có thể 1.4 Một vài dấu hiệu đặc biệt khác hoán vị gen: a Khi biết tần số hoán vị ═> tỉ lệ phân tính kiểu hình hệ sau và ngược lại biết tỉ lệ kiểu hình nào đó xác định tỉ lệ các kiểu hình còn lại và có thể xác định tần số hoán vị gen: b Trường hợp bố và mẹ cùng kiểu gen và hoán vị bên với cùng tần số thì: AB ab ▪ Nếu KH lặn > 6,25% ═> Bố và mẹ có kiểu gen là dị hợp ▪ Nếu KH lặn <6,25% ═> Bố và mẹ có kiểu gen là dị hợp chéo ▪ Nếu KH lặn =6,25% ═> Bố và mẹ có kiểu gen là dị hợp gen là dị hợp chéo Ab aB Ab aB AB ab bố và mẹ có kiểu và f = 50% ▪ Nếu biết tỉ lệ kiểu hình nào đó ═> kiểu hình lặn ═> tần số hoán vị c Tần số hoán vị có thể xác định trường hợp định, các trường hợp không thể xác định tần số hoán: ▪ Tần số hoán vị bên bố và mẹ khác ▪ Tỉ lệ kiểu hình lặn = kiểu gen bố mẹ khác nhau, hoán vị bên dị hợp d Cách xác định tần số hoán vị và kiểu gen biết kiểu hình nào đó: - Dựa vào tỉ lệ kiểu hình lặn để xác định tỉ lệ giao tử ab bên có hoán vị ( bố mẹ cùng kiểu gen và cùng tần số hoán vị ) Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Quế - 11 - (12) Sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để giải số dạng bài tập di truyền hoán vị gen + Nếu ab = 25% ═> f = 50% và thể hoán vị có thể có kiểu gen dị hợp kiểu gen dị hợp chéo (trường hợp này ít gặp) + Nếu ab > 25% ═> giao tử ab là giao tử liên kết hoàn toàn ═> f = (1 – 2ab) và thể hoán vị là kiểu gen dị hợp AB ab + Nếu ab < 25% ═> ab giao tử là giao tử hoán vị ═> f = (2ab) và thể hoán vị là kiểu gen dị hợp chéo Ab aB - Với phép lai phân tích thì ═> f = số cá thể chiếm tỉ lệ kiểu hình thấp trên tổng số cá thể thu được: + Nếu kiểu hình lặn nằm số cá thể có tỉ lệ thấp ═> là kiểu gen dị hợp chéo + Nếu kiểu hình lặn nằm số cá thể có tỉ lệ cao ═> là kiểu gen dị hợp Ab aB AB ab - Trường hợp bố và mẹ có cùng tần số hoán vị kiểu gen khác thì thiết phải giải phương trình với (m+n) = 0,5 và (m.n) là tỉ lệ kiểu hình lặn, sau đó chọn giá trị n ≤ 0,25 ═> f = 2n Bài tập vận dụng: 2.1 Bài tập 1: Cho P : ♂ AB ab x ♀ AB ab ( Hoán vị bố và mẹ với tần số f = 20%) Xác định tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình F1 ? Giải: Tỉ lệ các kiểu gen ở F1: * Xác định tỉ lệ giao tử loại: Từ tần số f suy ra: (AB = ab = 0,4 ; Ab = aB = 0,1) (AB = ab = 0,4 ; Ab = aB = 0,1) * Xác định tỉ lệ các kiểu gen: - AB ab = = 0,16 ═> AB ab AB = 2.(0,16) = 0,32 ab - Ab aB = Ab aB Ab = 2.(0,01) = 0,02 aB = 0,01 ═> Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Quế - 12 - (13) Sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để giải số dạng bài tập di truyền hoán vị gen - AB aB AB Ab = = = =1/4[1 – 2(0,32+0,02)] = 0,08 = (0,4.0,1) = 0,08 Ab ab aB ab Tỉ lệ các kiểu hình ở F1: - (aabb) = 0,16 ═> (A-B-) = 0,5+0,16 = 0,66 - (A-bb) = (aaB-) = 0,25-0,16 = 0,09 2.2 Bài tập 2: Cho phép lai P : ♂ AB Ab dd x ♀ Dd Biết mỗi gen quy định tính trạng, trội lặn ab aB hoàn toàn, tác động riêng rẽ Khoảng cách gen A và B = 30cM, hoán vị gen xảy quá trình phát sinh giao tử thể bố Thế hệ F1 có bao nhiêu kiểu gen ? Xác định tỉ lệ các nhóm kiểu hình hệ F1 ? Giải: Số kiểu gen của F1: Vì mẹ liên kết hoàn toàn nên không cho được loại giao tử AB và ab ═> F1 không thể có kiểu gen là ( AB ab AB ; ; ) AB ab ab Vậy số kiểu gen của F1 = (10-3).2 = 7.2 = 14 Tỉ lệ các nhóm kiểu hình: P: ♂ AB dd ab x ♀ Ab Dd aB Xét riêng các gen ở cặp NST: * Xác định tỉ lệ giao tử của P ♂( AB = ab = 0,35; Ab = aB = 0,15) ♀ ( AB = ab = ; Ab = aB = 0,5) (d = 1) (D = 0,5 ; d = 0,5) * Xác định tỉ lệ các nhóm kiểu hình của F1 * Xét cặp AB x ab Ab aB - (aabb) = ═> (A-B-) = 0,5+0 = 0,5 - (A-bb) = (aaB-) = 0,25-0 = 0,25 * Xét cặp dd x Dd Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Quế - 13 - (14) Sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để giải số dạng bài tập di truyền hoán vị gen - (D) = 0,5 - (dd) = 0,5 * Kết hợp cặp NST ═> tỉ lệ kiểu hình chung - (A-B-D-) = 0,25 - (A-B-dd) = 0,25 - (A-bbD-) = 0,125 - (A-bbdd) = 0,125 - (aaB-D-) = 0,125 - (aaB-dd) = 0,12 2.3 Bài tập 3: Ở loài thực vật, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; B: màu đỏ, D: tròn là trội hoàn toàn so với alen tương ứng b: vàng, d: dài Các gen trên nằm trên NST thường đó gen quy định màu sắc và hình dạng cùng nằm trên cặp NST, gen quy định chiều cao thân nằm trên cặp NST khác Cho phép lai P : ♂Aa BD bd x ♀Aa Bd Thế hệ F1 thu 4,75% cây thân thấp, đỏ, dài bD Biết phát sinh giao tử P, hoán vị xảy bên và không xét phát sinh đột biến, lý thuyết thì : Khoảng cách gen B và D bao nhiêu cM? Kiểu gen Aa BD F1 chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Bd Kiểu hình thân cao, đỏ, tròn dị hợp cặp gen F1 chiếm tỉ lệ bao nhiêu ? Cây thân cao, đỏ, tròn chủng cặp gen số thân cao, đỏ, tròn thu F1 chiếm tỉ lệ bao nhiêu ? Giải: Khoảng cách giữa gen B và D F1 cho thấp, đỏ, dài =4,75% ═> đỏ, dài (B-dd) = 4,75%.4 = 19% (19% ≠25% hay nói cách khác bbdd = 6%) ═> hoán vị xảy ở ♀ ( Bd ) bD Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Quế - 14 - (15) Sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để giải số dạng bài tập di truyền hoán vị gen Vì bố cho giao tử bd = 50% ═> mẹ cho giao tử bd = 6%.2 = 12% ═> f = 24%, tức khoảng cách B&D = 24cM Tỉ lệ kiểu gen Aa BD ở F1 Bd - Tỉ lệ giao tử cặp gen liên kết ở P: ♂ BD bd x ♀ Bd bD ♂(BD =bd = 0,5) x ♀(Bd =bD = 0,38 ; BD = bd = 0,12) - Xét riêng tỉ lệ kiểu gen trên cặp NST: Aa = 1/2 BD Bd = 0,5 0,38 = 19% ═> tỉ lệ chung = 1/2 19% = 9,5% Tỉ lệ kiểu hình thân cao, đỏ, tròn dị hợp cặp gen ở F1 - Xét riêng tỉ lệ các cặp gen dị hợp ở cặp NST Aa = 1/2 BD Bd + bd bD =2 bd + = 6% = 12% bd ═> tỉ lệ chung = 1/2 12% = 6% Tỉ lệ cây thân cao, đỏ, tròn chủng cặp gen số thân cao, đỏ, tròn thu được ở F1 - Xét riêng tỉ lệ các cặp gen đồng hợp trên cặp NST: AA/(A-) = 1/3 BD /(B-D-) = 6% / (50%+6%) BD ═> tỉ lệ chung = 1/3 6/56 = 3,57% Tóm lại: Việc sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen giúp học sinh rèn luyện kỹ giải bài tập ứng dụng phần bài tập hoán vị gen, giúp học sinh đạt kết định các kì thi II.3.3 Điều kiện thực giải pháp Để đạt hiệu cao áp dụng giải pháp trên cần có các điều kiện sau: Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Quế - 15 - (16) Sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để giải số dạng bài tập di truyền hoán vị gen - Đối với giáo viên phải yêu nghề, có kiến thức chuyên môn vững vàng Bản thân không ngừng học tập, nghiên cứu phương pháp giảng dạy phù hợp và đưa các ví dụ minh họa cụ thể giúp học sinh khắc sâu kiến thức và vận dụng để giải vấn đề bài tập hoán vị gen - Đối với học sinh cần phải nắm vững kiến thức hoán vị gen và dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen - Nhà trường cần bố trí tiết bám sát môn sinh 12 để tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học giáo viên và học sinh II.3.4 Mối quan hệ các giải pháp Các giải pháp trên có mối quan hệ qua lại với Nếu nhận dạng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen giải nhanh số dạng bài tập hoán vị gen II.3.5 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Để đánh giá nhận thức học sinh quá trình giải bài tập hoán vị gen, tôi đã áp dụng sáng kiến này lớp 12A3 (lớp thực nghiệm) và dạy đối chứng lớp 12A7 (dạy kiến thức SGK cung cấp, lớp đối chứng), lớp HS có trình độ nhận thức tương đương Sau đây là số bài tập vận dụng: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng AB AB D d D Thực phép lai P: ab X X  ab X Y Ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ F1 chiếm tỉ lệ 52,5% Theo lí thuyết, tổng số ruồi F1 thì ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ A 1,25% B 3,75% C 5% D 2,5% Câu 2: Ở loài thực vật, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; B: màu đỏ, D: tròn là trội hoàn toàn so với alen tương ứng b: vàng, d: dài Các gen trên đếu nằm trên NST thường đó gen quy định màu sắc và hình dạng cùng nằm trên cặp NST, gen quy định chiều cao thân nằm trên cặp NST khác Cho phép lai P : ♂ Aa Bd bD x ♀ Aa BD bd F1 thu 12% cây có kiểu hình thân cao, vàng, tròn Không xét phát sinh đột biến, lý thuyết thì : Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Quế - 16 - (17) Sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để giải số dạng bài tập di truyền hoán vị gen Kiểu gen Aa BD bd A 6% thu F1 chiếm tỉ lệ ? B 9% C 12% D 18% Kiểu hình thân thấp, đỏ, tròn F1 chiếm tỉ lệ ? A 14,75% B 22,13% C 29,5% D 44,25% Câu 3: Cho biết mỗi cặp tính trạng cặp gen qui định và trội hoàn toàn, hoán vị gen bố và mẹ với tần số 20% Tiến hành phép lai Aa BD bd x Aa Bd bD thu F1 Lấy ngẫu nhiên hai cá thể F1, xác suất để có cá thể có kiểu hình A_bbD_ cá thể này là bao nhiêu ? A: 0,2654 B: 0,8425 C: 0,1575 D: 0,04 Câu 4: Lai hai cá thể dị hợp cặp gen (Aa và Bb) Trong tổng số các cá thể thu đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen trên chiếm tỉ lệ 4,56% Biết hai cặp gen này cùng nằm trên cặp nhiễm sắc thể thường và không có đột biến xảy Kết luận nào sau đây kết phép lai trên là không đúng ? A Hoán vị gen đã xảy bố và mẹ với tần số 21,35 % B Hoán vị gen đã xảy bố và mẹ với tần số 24% C Hoán vị gen đã xảy bố và mẹ với tần số 42,7% D Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 18,24% Câu 5: Cho biết mỗi tính trạng gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn Trong phép AB AB lai: ab Dd x ab dd, xảy hoán vị gen giới với tần số là 20% thì kiểu hình aaB-D- đời chiếm tỷ lệ ? A 12 % B % C 4,5% D % Câu 6: Ở cà chua gen A quy định thân cao, a quy định thân thấp, B quy định tròn, b quy định bầu dục, các gen cùng nằm trên cặp NST tương đồng Tiến hành lai phân tích F1 dị hợp , F2 thu được: 800 thân cao, bầu dục; 800 thân thấp, tròn; 200 thân cao, tròn; 200 thân thấp, bầu dục F1 có kiểu gen và tần số hoán vị gen là: Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Quế - 17 - (18) Sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để giải số dạng bài tập di truyền hoán vị gen A Ab , 20 % aB B AB , 20 % ab C AB , 10 % ab D Ab , 10 aB % Câu 7: Cho cây dị hợp cặp gen, kiểu hình cây cao hoa đỏ tự thụ phấn, F xuất kiểu hình đó cây cao, hoa đỏ chiếm tỷ lệ 66% Phép lai nào đây phù hợp với kết trên Biết tương phản với cây cao là cây thấp; tương phản với hoa đỏ là hoa trắng và diễn biến giảm phân tế bào sinh hạt phấn và sinh noãn là giống A P AB ab x AB , f = 20% ab B P C P Ab aB x Ab , f = 20% aB D P AaBb x AaBb Câu 8: Ở phép lai X AX a kiểu gen A 3% XA Xa BD bd AB ab x AB , f = 40% ab BD Bd x Xa Y , có hoán vị gen giới với tần số 40% thì tỉ lệ bd bD thu đời là: B 4,5% C 9% D 12% Câu 9: Ở thỏ tính trạng màu sắc lông quy luật tương tác át chế gây (A-B- + A-bb: Lông trắng; aaB- lông đen; aabb: lông xám), tính trạng kích thước lông cặp gen quy định (D; lông dài, d: lông ngắn) Cho thỏ F1 dị hợp ba gen trên có kiểu hình lông trắng ,dài giao phối với thỏ có kiểu hình lông trắng ngắn hệ lai phân li theo tỉ lệ sau: 15 lông trắng dài : 15 lông trắng ngắn : lông đen ngắn : lông xám dài : lông đen dài : lông xám ngắn Cho biết gen quy định trính trạng nằm trên NST thường Tần số hoán vị và kiểu gen F1 đem lai: A BD Aa bd x Aa bd bd (f = 30%) C Aa Bd bD x Aa bd (f = bd 20%) B Bd Bd Aa × Aa (f = 30%) bD bD D AD AD Bb × Bb (f = 20%) ad ad Câu 10: Cho giao phấn cặp bố mẹ chủng khác hai cặp gen tương phản, F đồng loạt xuất cây đỏ, có mùi thơm Cho các cây F1 tự phấn thu F2 có loại kiểu hình, số 10350 cây F2 có 1657 cây đỏ, không thơm Biết không xảy đột biến tính trạng trội hoàn toàn Theo lí thuyết, số cây đời F2 có kiểu hình vàng, không thơm là bao nhiêu? A 9351 cây B: 628 cây C: 414 cây D: 585 cây Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Quế - 18 - (19) Sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để giải số dạng bài tập di truyền hoán vị gen II.4 Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu TT Lớp Số Loại giỏi 12A3 12A7 hs 40 40 (Điểm 8-10) 9em=22.5% 0em =0% Loại khá (Điểm7-<8) 11em= 27.5% 6em= 15% Loại TB Loại yếu (Điểm5-<7) (Điểm3.5-<5) 13em=32.5% 7em = 17.5% 22em=55% 9em = 22.5% Loại kém (Điểm <3.5) 0em =0% 3em=7.5% Qua so sánh kết thu hai lớp trên, tôi thấy kết học tập học sinh lớp 12A3 ( lớp thực nghiệm) áp dụng giải bài tập hoán vị gen nâng lên rõ rệt III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận: Trong quá trình giảng dạy tôi đã áp dụng cách làm trên quá trình giảng dạy kiến thức bài 11 “ Liên kết gen và hoán vị gen” – sinh học 12 – chương trình chuẩn, đồng thời ứng dụng tiết dạy bám sát và tiết học phụ đạo; quá trình giảng dạy học sinh cung cấp tài liệu hỗ trợ giúp các em tiếp thu kiến thức cách vững vàng và không làm các bài tập sách giáo khoa, sách bài tập mà còn biết vận dụng cách linh hoạt việc giải các bài tập khó Trong kinh nghiệm tôi có thể có giải pháp chưa phải là hay nhất, nên tôi mong nhận góp ý các bạn đồng nghiệp để chúng ta ngày càng có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và đạt kết ngày càng tốt Kiến nghị: Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Quế - 19 - (20) Sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để giải số dạng bài tập di truyền hoán vị gen Trong quá trình giảng dạy tôi thấy đề tài trên ứng dụng có hiệu các lớp mà tôi đã đưa vào thực nghiệm Do đó, tôi xin đề xuất với tổ môn, lãnh đạo nhà trường xem xét có thể cho phép đề tài trên phổ biến rộng rãi học sinh lớp 12 (dùng cho tài liệu lưu hành nội bộ) Buôn hồ, tháng 03 năm 2015 Người viết PHẠM THỊ THANH QUẾ Tài liệu tham khảo Sách giáo khoa sinh học 12 – ban – Nhà xuất Giáo dục – năm 2012 Hướng dẫn chuẩn kiến thức kỹ môn sinh 12 – Nhà xuất Giáo dục Phương pháp giải nhanh các bài toán sinh học – Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Hướng dẫn tự học và ôn tập sinh 12 – Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Phương pháp giải bài tập và bài tập trắc nghiệm sinh học 12 - Trần Tất Thắng - Nhà xuất Hà Nội năm 2009 Đề thi tuyển sinh ĐH&CĐ môn sinh học các năm http://www.Violet.vn Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Quế - 20 - (21) Sử dụng dấu hiệu đặc biệt hoán vị gen để giải số dạng bài tập di truyền hoán vị gen Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Quế - 21 - (22)
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn Que nam 2015, skkn Que nam 2015