0

DE THI HKIIKHOI 101415

7 3 0
  • DE THI HKIIKHOI 101415

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:23

Thu thập thông tin để đánh giá mức độ tiếp thu và vận dụng kiến thức của học sinh nhằm kiểm tra năng lực đọc hiểu và tạo lập văn bản nghị luận.. Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức của bản th[r] (1) ĐỀ THI HỌC KÌ II - NĂM HỌC : 2014-2015 MÔN : NGỮ VĂN- 10 THỜI GIAN: 90 PHÚT I MỤC TIÊU KIỂM TRA Thu thập thông tin để đánh giá mức độ tiếp thu vận dụng kiến thức học sinh nhằm kiểm tra lực đọc hiểu tạo lập văn biểu cảm * Kiến thức: - Đánh giá khả vận dụng kiến thức văn học để nhận biết, phân tích đánh giá văn : + Đoạn trích "Hiền tài nguyên khí quốc gia"(Trích"Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba-Thân Nhân Trung) + Đoan trích "Trao duyên", "Chí khí anh hùng"(Trích "Truyện Kiều"-Nguyễn Du) + Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật + Những yêu cầu sử dụng tiếng Việt + Lập luận văn nghị luận - Vận dụng kĩ tạo lập văn bản, viết văn phân tích MA TRẬN ĐỀ I MỤC TIÊU KIỂM TRA Thu thập thông tin để đánh giá mức độ tiếp thu vận dụng kiến thức học sinh nhằm kiểm tra lực đọc hiểu tạo lập văn nghị luận Kiến thức: - Giúp học sinh nắm được nét khái quát nhất văn : + Đoạn trích "Hiền tài nguyên khí quốc gia" (Trích"Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba-TNT) + Đoan trích "Trao duyên", "Chí khí anh hùng"(Trích "Truyện Kiều"-Nguyễn Du) + Phong cách ngơn ngữ nghệ thuật + Những yêu cầu sử dụng tiếng Việt + Lập luận văn nghị luận - Giúp học sinh nắm được kiểu văn phân tích Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức thân để viết văn phân tích - Vận dụng kiến thức kĩ văn nghị luận để viết được văn phân tích Thái độ: - Có ý thức tự hào dân tộc, trân trọng học tập theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hơ Chí Minh (2)II Ma trận đề - Đánh giá kỹ đọc hiểu tạo lập văn ở mức độ, dạng khác nhau, theo yêu cầu khác nhau: ngắn, dài; nghị luận xã hội Mức độ Năng lực Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng số I Đọc hiểu Văn "Hiền tài nguyên khí quốc gia", Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, Những yêu cầu sử dụng tiếng Việt Lập luận văn nghị luận - Nắm được nội dung văn -Nghệ thuật được vận dụng -Xác định dược phương thức biểu đạt, mục đích, tác dụng phương pháp lập luận - Vận dụng hiểu biết văn để tìm luận điểm, luận Số câu Số điểm Tỉ lệ 1,0 10% 2.0 2.0% 3.0 30 % II Làm văn Vận dụng kĩ tạo lập văn , viết đoạn văn theo chủ đề (3) KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II-Năm học 2014-2015. MƠN: NGỮ VĂN – KHỐI 10 ( CB) THỜI GIAN : 90 PHÚT I ĐỌC HIỂU: (3điểm) Câu 1: (1.0đ) Cho ca dao sau: "Trong đầm đẹp sen Lá xanh bơng trắng lại chen nhị vàng Nhị vàng trắng xanh Gần bùn mà chẳng hôi mùi bùn" a) Nêu nôi dung ca dao? b) Xác định biện pháp nghệ thuật được vận dung? Tác dụng? Câu 2: (2.0đ) Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi: " Hiền tài ngun khí quốc gia, ngun khí thịnh nước mạnh lên cao, ngun khí suy nước yếu, xuống thấp Vì đấng thánh đế minh vương chẳng không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên" (Trích"Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba-Thân Nhân Trung) a)Xác định phương pháp lập luận được vận dụng đoạn văn.Nêu mục đích lập luận b) Tìm luận điểm, luận đoạn văn II LÀM VĂN ( 7điểm): Câu 1: (2.0đ) Viết đoạn văn khoảng 200 từ với câu chủ đề sau: " Tình bạn tình cảm thiêng liêng người" Câu 2: (5.0đ) Cho đoạn thơ sau : " Nửa năm hương lửa đương nồng Trượng phu động lịng bốn phương Trơng vời trời bể mênh mang, Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong. Nàng phận gái chữ tòng, Chàng thiếp lòng xin đi. Từ : "Tâm phúc tương tri, Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình? Bao mười vạn tinh binh, (4)Bấy ta rước nàng nghi gia. Bằng bốn bể không nhà, Theo thêm bận biết đâu? Đành lòng chờ lâu, Chầy năm sau vội gì!" Quyết lời dứt áo đi, Gió mây đến kì dặm khơi". ( Trích "Truyện Kiều" - Nguyễn Du) Phân tích đoạn thơ trên.Từ lí tưởng anh hùng Nguyễn Du, em có suy nghĩ vai trị niên xã hội HẾT (5)HƯỚNG DẪN CHẤM – NGỮ VĂN 10 A Hướng dẫn chung 1 Giám khảo cần nắm vững yêu cầu Hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát làm thí sinh, tránh cách đếm ý cho điểm Do đặc trưng môn Ngữ văn nên giám khảo cần linh hoạt q trình chấm, khuyến khích viết có cảm xúc, sáng tạo khơng trái với chuẩn mực đạo đức pháp luật 2 Việc chi tiết hóa điểm số câu (nếu có) hướng dẫn chấm phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm câu được thống nhất 3 Sau cộng điểm tồn bài, làm trịn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,00 điểm) B Hướng dẫn chấm cụ thể I Đọc hiểu (3.0 điểm) 1 Yêu cầu kĩ - Học sinh có kĩ đọc hiểu văn - Diễn đạt rõ ràng, khơng mắc lỗi tả, dùng từ, ngữ pháp 2 Yêu cầu kiến thức Câu (1.0 điểm) : a) Nội dung ca dao : cung cấp thông tin nơi sinh sống, cấu tạo, màu sắc, hương vị hoa sen (0.5đ) b) -Nghệ thuật :so sánh, ẩn dụ, liệt kê, điệp ngữ (0,25đ) - Tác dụng: khẳng định đẹp hữu được bảo tôn môi trường xấu (0,25đ) Câu (2.0 điểm): a)- Phương pháp lập luận : diễn dịch, phân tích.(0.5đ) -Mục đích : Khẳng định vai trò hiền tài đối với đất nước (0.5đ) b) - Luận điểm : Hiền tài nguyên khí quốc gia (0.5đ) -Luận : (0.5đ) + Nguyên khí thịnh nước mạnh lên cao. + Ngun khí suy nước yếu, xuống thấp. II LÀM VĂN ( 7điểm): Câu 1: (2.0đ) - HS viết lại câu chủ đề : " Tình bạn tình cảm thiêng liêng người" - Các câu khai triển ý câu chủ đề : + Trong học tập, sống người khơng thể thiếu tình bạn + Có bạn sống khơng cịn đơn, tẻ nhạt đời thi vị + Bạn quà mà tao hóa ban tặng cho người (6)+ Tình bạn giúp người phấn đấu, vượt qua thử thách, khó khăn sống , học tập +Tình bạn chân thành phải sáng giúp đỡ tiến khơng mục đích riêng hay vụ lợi + Những tình bạn lớn đáng ca ngợi trân trọng , tơn với thời gian : Lí Bạch -Mạnh Hạo Nhiên, CacMac-Ăng ghen; bác Hô -Bác Tôn II Làm văn (5.0điểm) 1 Yêu cầu kĩ - Học sinh biết cách làm văn phân tích - Hạn chế lỗi tả, dùng từ, ngữ pháp; - Khuyến khích viết sáng tạo 2 Yêu cầu kiến thức -Học sinh phân tích đảm bảo nội dung sau: a)Khát vọng lên đường (4 câu đầu) -Từ Hải lúc sống vợ chông đằm thắm nông nàn: “Nửa năm…… bốn phương” + “Trượng phu” (đại trượng phu) từ người đàn ơng có chí khí, bậc anh hùng với hàm nghĩa khâm phục, ca ngợi + “Động lòng bốn phương” cụm từ ước lệ chí khí anh hùng (chí làm trai nam, bắc, đơng, tây…) tung hồnh thiên hạ -Từ Hải dứt khoát đi, khơng có sức mạnh giữ chân lại được, kể tình yêu Thúy Kiều Từ Hải gây dựng nghiệp cho : “Trơng vời thẳng rong”. Khát khao được vẫy vùng, tung hoành bốn phương sức mạnh tự nhiên khơng ngăn cản Đó lí tưởng Nguyễn Du nhân vật anh hùng b)Lí tưởng anh hùng Từ Hải (12 câu ) - Câu 5-6 : Lời Thúy Kiều nói với Từ Hải -> khát vọng muốn theo chàng chữ "tịng" -Câu 7-16: Lời Từ Hải : + Trách Kiều người tri kỉ mà không hiểu chàng, khun Kiều vượt lên tình cảm thơng thường để sánh với người anh hùng + Hứa với Kiều : Khi có nghiệp trở rước nàng nghi gia "Bao nghi gia" .Khẳng định tâm tất yếu thành công thời gian năm : “Chầy … vội gì” + Giải thích lí khơng cho Thúy Kiều theo : "Bằng đâu" (7) * Nghệ thuật :Hình ảnh thuộc phạm trù khơng gian “mười vạn tinh binh” với bóng cờ, tiếng chiêng (hình ảnh âm thanh) gợi nên khát vọng to lớn người anh hùng c)Hình ảnh Từ Hải lúc ( câu cuối ) - Hành động : Quyết lời dứt áo : thái độ cử dứt khốt, khơng chần chừ, khí phách người anh hùng lí tưởng - Hình ảnh ước lệ tượng trương: gió,mây, chim , dặm khơi -> Cảm hứng vũ trụ, người vũ trụ với kích thước phi thường, khơng gian kì vĩ , lớn lao ->Cách tả người anh hùng có hai đặc điểm : Hình tượng có tính ước lệ hình tượng người vũ trụ gắn bó chặt chẽ tạo nên Từ Hải hiên ngang , hùng dũng có phẩm chất chí khí phi thường * HS nêu vai trò niên xã hội ( GV tùy vào cách trình bày HS cho điểm, nên tán thành suy nghĩ đúng : -Ý thức trách nhiệm đối với đất nước -Sẵn sàng nghiệp xây dựng , bảo vệ Tổ quốc -Tích cực học tập, lao động, tham gia phong trào, ) 3 Cách cho điểm - Điểm 4-5 :Bài viết đảm bảo tính xác nội dung; nêu suy nghĩ đúng Bố cục rõ ràng, diễn đạt lưu lốt; sáng tạo; cịn mắc vài lỗi tả, ngữ pháp - Điểm 2-3 : Bài viết đảm bảo nội dung bản; bố cục rõ ràng, diễn đạt tương đối lưu loát, phương pháp rõ; cịn mắc số lỗi tả, từ, ngữ pháp, diễn đạt - Điểm : Bài viết sơ sài, ý không rõ ràng, chưa nêu được vai trò niên; mắc nhiều lỗi tả, dùng từ, ngữ pháp, diễn dạt
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HKIIKHOI 101415, DE THI HKIIKHOI 101415