0

Tuan 32 Am nhac 7 tiet 31 2014 2015

2 1 0
  • Tuan 32 Am nhac 7 tiet 31 2014 2015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:22

Ôn tập - Cho HS nghe và cảm - Nghe lại giai điệu bài hát - HS nghe và nhẩm theo nhận lại bài hát - GV chỉ huy cho HS ôn - Ôn hát theo lối hát hòa thanh 1 lần - HS thực hiện bài theo phần[r] (1)TIẾT 31 TUẦN 32 Ôn hát: TIẾNG VE GỌI HÈ Tập đọc nhạc: TĐN SỐ Ngày soạn : 04/ 04/ 2015 Ngày dạy: 06/ 04/ 2015 I MỤC TIÊU : Kiến thức: thức: - HS biết bài TĐN số 9- Trường làng tôi nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu sáng tác, viết nhịp ¾ Kỹ năng: - Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca bài hát Tiếng ve gọi hè - Tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca… - Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp gõ đệm đánh nhịp Thái độ: - Giáo dục HS tình yêu quê hương, đất nước II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Đàn organ - Đàn hát thục bài hát “Tiếng “Tiếng ve gọi hè” hè” - Đàn và đọc thục bài TĐN số Học sinh: - SGK âm nhạc - Chép bài TĐN số và xác định tên nốt vào Phương pháp : - Phương pháp thuyết trình - Phương pháp trực quan - Phương pháp thực hành, luyện tập III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định lớp: lớp: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra bài cũ: Bài mới: HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS - GV ghi bảng I Ôn hát: TIẾNG VE GỌI HÈ - HS ghi bài Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn - GV đàn và hướng dẫn Luyện - HS luyện HS luyện Ôn tập - Cho HS nghe và cảm - Nghe lại giai điệu bài hát - HS nghe và nhẩm theo nhận lại bài hát - GV huy cho HS ôn - Ôn hát theo lối hát hòa lần - HS thực bài theo phần nhạc đệm trên đàn - Cho HS ôn bài kết hợp - Tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, các kỹ nâng cao tốp ca… - Kiểm tra và rút kinh (2) nghiệm cho số nhóm Kiểm tra: theo nhóm - Một số nhóm xung HS phong trình bày - GV giới thiệu và ghi bảng II Tập đọc nhạc: TĐN SỐ - HS nghe và ghi bài TRƯỜNG LÀNG TÔI - GV hỏi: Nhạc và lời: Phạm Trọng Cầu + Bài TĐN viết Tìm hiểu bài TĐN số - HS quan sát trên bảng nhịp? Giọng? - Nhịp phụ và trả lời câu hỏi Nhịp 2/4, giọng đô trưởng + Về cao độ có nốt nhạc nào? - Cao độ: Sol- Đô- Rê- Mi- Fa- Sol- La + Kể tên các hình nốt có bài? - Trường độ: hình nốt móc đơn, nốt đen, + Bài có sử dụng nốt đen chấm dôi, nốt trắng kí hiệu gì? - Ký hiệu âm nhạc: dấu quay lại + Cấu trúc? - Chia câu : bài gồm có câu - Cho HS đọc tên nốt Tập đọc TĐN - Đàn - Đọc tên nốt câu - Thực - Cho HS luyện cao độ - Nghe giai điệu bài TĐN - Nghe và tiết tấu bài - Luyên đọc gam đô trưởng: gam rãi- gam - Thực - Hướng dẫn HS đọc trục nhạc theo cách nối móc - Tập đọc câu - Tập đọc nhạc theo xích: + Tập câu từ đến lần hướng dẫn GV + GV đàn giai điệu + Ghép các câu theo lối móc xích câu nhạc + Bắt nhịp, sửa đọc sai cho HS + Nối toàn bài - Hướng dẫn HS tập - Tập đọc nhạc bài luyện các kỹ nâng cao: + Ghép lời ca + Gõ đệm - Ghép lời ca - Thực - Tập đọc nhạc và hát lời - Yêu cầu - Đọc nhạc và ghép lời ca kết hợp gõ đệm - Nửa lớp đọc nhạc, nửa lớp hát lời kết hợp gõ đệm Củng cố - dặn dò: - GV yêu cầu nhóm lên bảng trình bày bài TĐN lần, nhận xét và ghi điểm - Chuẩn bị tiết Rút kinh nghiệm: nghiệm: ……………………………………………………………………… (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 32 Am nhac 7 tiet 31 2014 2015, Tuan 32 Am nhac 7 tiet 31 2014 2015