0

Tuan 5 Am nhac 7 Tiet 5 2013 2014

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 07:55

Bài mới: HĐ của GV - GV ghi bảng - GV cho HS nghe lại bài hát 1 lần - Yêu cầu luyện thanh - GV hướng dẫn HS chú ý thể hiện sự vui tươi, mềm mại - GV Gọi học sinh xung phong trình bày bài[r] (1)TUẦN TIẾT Ôn tập bài hát : LÝ CÂY ĐA Nhạc lý : NHỊP 4/4 Tập đọc nhạc : TĐN SỐ Ngày soạn : 13/ 09/ 2013 Ngày dạy: 16/ 09/ 2013 I MỤC TIÊU : Kiến thức: - HS hát thuộc bài hát Lý cây đa - HS có khái niệm nhịp 4/4 và biết cách đánh nhịp 4/4 - HS biết bài TĐN số 2- Ánh trăng viết nhịp 4/4 Kỹ năng: - HS tập thể tính chất nhẹ nhàng mềm mại bài “ Lý cây đa” - HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN kết hợp đánh nhịp Thái độ: - HS biết yêu quý và giữ gìn các làn điệu dân ca II CHUẨN BỊ: Giáo viên: viên: - Đàn, đọc nhạc bài tập đọc nhạc số 2 Học sinh: - Chép bài tập đọc nhạc vào và ghi tên nốt Phương pháp: - Phương pháp dùng lời - Phương pháp trình bày tác phẩm - Phương pháp thực hành, luyện tập - Phương pháp luyện tập- ôn tập - Phương pháp đàm thoại III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra bài cũ: sau ôn Bài mới: HĐ GV - GV ghi bảng - GV cho HS nghe lại bài hát lần - Yêu cầu luyện - GV hướng dẫn HS chú ý thể vui tươi, mềm mại - GV Gọi học sinh xung phong trình bày bài hát NỘI DUNG HĐ HS Ôn tập bài hát : LÝ CÂY ĐA - Nghe bài hát mẫu - HS ghi bài - HS lắng nghe - Luyện khởi động giọng - Hát ôn bài hát lần kết hợp vỗ phách - Luyện - Cả lớp trình bày - Kiểm tra - HS thực (2) - GV nhận xét , ghi điểm - GV ghi bảng - GV nêu vài câu hỏi : + Nhịp / cho biết điều gì ? + Nhịp / cho biết điều gì ? - GV giới thiệu và giải thích - GV ghi ví dụ sgk và giải thích - GV ghi bảng và hướng dẫn cách đánh nhịp - Nhận xét, đánh giá Nhạc lý : NHỊP / - Củng cố kiến thức cũ - Cả lớp nghe HS ghi bài HS trả lời - HS theo dõi và ghi nhớ a Nhịp / còn có ký hiệu là nhịp C - Là nhịp có phách ô nhịp, giá trị trường độ phách nốt đen Phách là phách mạnh, phách là phách mạnh vừa, phách 2,4 là phách nhẹ Ví dụ: sgk - HS chú ý và ghi bài b Sơ đồ cách đánh nhịp 4/4 - HS chú ý - GV quan sát và sửa sai - GV ghi bảng - Tập đánh nhịp 4/4 - Cả lớp cùng thực - HS ghi bài Tập đọc nhạc : Ánh trăng - Nhạc : Pháp - Lời việt : Lê Minh Châu - GV hỏi và ghi bảng - HS trả lời và ghi bài a Tìm hiểu bài TĐN + Bài nhạc viết nhịp - Nhịp 4/4, giọng đô trưởng ? giọng? + Trong bài gồm - Cao độ: Sol- La –Si- Đô- Rê- Mi tên nốt nào? + Trong bài gồm có - Trường độ: nốt đen , nốt trắng, nốt tròn hình nốt nào? + Bài có câu ? - Cấu trúc: Bài TĐN có câu, câu có câu có ô nhịp ? ô nhịp + Trong bài có sử dụng ký - Kí hiệu âm nhạc: dấu nhắc lại hiệu gì ? - GV hướng dẫn cách xác - Chú ý - Âm hình tiết tấu: sgk định b Tập đọc TĐN - GV yêu cầu - HS đọc tên nốt - Đọc tên nốt câu (3) - GV đàn giai điệu mẫu - GV hướng dẫn và đàn - Nghe giai điệu mẫu bài TĐN số - Luyên đọc gam đô trưởng: gam rãi- gam trục - GV hướng dẫn - Luyện đọc tiết tấu - GV đàn giai điệu câu - Tập đọc câu lần, sau đó bắt nhịp cho + Tập câu từ đến lần HS đọc cùng với tiếng đàn + Ghép câu và câu - Tiếp tục tập các câu theo + Ghép câu và câu lối móc xích hết + Nối các câu lại thành bài bài - Đọc bài lần - Tập đọc nhạc bài - Yêu cầu HS ghép lời ca - Ghép lời ca - Tập đọc nhạc và hát lời - Hướng dẫn - Đọc TĐN kết hợp đánh nhịp 4/4 - HS nghe - HS luyện gam - HS luyện tiết tấu - HS tập đọc nhạc - HS hát lời - HS đọc nhạc, hát lời - HS thực Củng cố- dặn dò : - Giáo viên yêu cầu nửa lớp đọc nhạc, nửa lớp hát lời kết hợp đánh nhịp, sau đổi lại - Học thuộc lời bài “ Lý cây đa” - Luyện tập bài tập đọc nhạc kết hợp đánh nhịp 4/4 - Chuẩn bị bài tập đọc nhạc số Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 5 Am nhac 7 Tiet 5 2013 2014, Tuan 5 Am nhac 7 Tiet 5 2013 2014