0

thu cong 1

34 1 0
  • thu cong 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:18

Hoạt động của GV - Cho HS hát - Cắt, dán trang trí ngôi nhà T2 - Giới thiệu bài, ghi tựa: Cắt, dán và trang trí ngôi nhà T2 - Hướng dẫn HS vẽ lên mặt trái của tờ giấy màu các đường t[r] (1)Tuần : 19 Môn: Thủ công Ngày dạy : 06 tháng 01 năm 2014 Bài dạy: Gấp mũ ca lô ( T1 ) I/ Mục tiêu: - Biết cách gấp mũ ca lô giấy - Gấp mũ ca lô giấy Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng * HS khéo tay: + Gấp mũ ca lô giấy Mũ cân đối Các nếp gấp thẳng, phẳng - Giáo dục HS tính cẩn thận II/ Chuẩn bị: GV: mũ ca lô, tờ giấy hình vuông HS: tờ giấy III/ Các hoạt động dạy-học : Hoạt động HS Trình tự 1.Ổn định (1’) 2.KTBC (2’) 3.Bài HĐ1: Quan sát mẫu (7’) HĐ2: Hướng dẫn mẫu (10’) Hoạt động GV - Cho HS hát - Cả lớp hát - Gấp cái ví - Giới thiệu bài, ghi tựa: Gấp mũ ca lô (T1) - Cho HS xem mũ ca lô - Cho HS đội mũ - Lắng nghe - Hướng dẫn thao tác gấp mũ ca lô - HS đội mũ - Hướng dẫn cách tạo tờ giấy hình vuông + Gấp chéo tờ giấy hình chữ nhật (H a) + Gấp hình 1b + Miết nhiều lần đường vừa gấp Sau đó xé bỏ phần giấy thừa ta tờ giấy hình vuông ( H ) - Cho HS gấp tạo hình vuông - Hướng dẫn cách gấp mũ ca lô Đặt tờ giấy hình vuông mặt màu úp xuống + Gấp đôi hình vuông theo đường gấp chéo ( H ) ( H3 ) + Gấp đôi hình để lấy đường dấu giữa, sau đó mở ra, gấp phần cạnh bên phải vào cho phần mép giấy cách với cạnh trên và điểm đầu cạnh đó chạm vào đường dấu ( H4 ) + Lật hình mặt sau, gấp tương tự ta hình + Gấp lớp giấy phần H5 lên cho sát với cạnh bên vừa gấp H6 Gấp theo đường dấu và gấp vào phần (2) HĐ3: Thực hành (10’) Củng cố (3’) Nhận xét, dặn dò (2’) Rút kinh nghiệm: vừa gấp lên H7, H8 + Lật H8 mặt sau, làm tương tự H9, H10 - Cho HS tập gấp mũ ca lô trên tờ giấy - Nhắc lại quy trình gấp mũ ca lô - Nhận xét tiết học Dặn HS nhà tập gấp mũ ca lô Tiết sau chuẫn bị tờ giấy màu (3) Tuần : 20 Môn: Thủ công Ngày dạy : 13 tháng 01 năm 2014 Bài dạy: Gấp mũ ca lô ( T2 ) I/ Mục tiêu: - Biết cách gấp mũ ca lô giấy - Gấp mũ ca lô giấy các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng - HS khéo tay: gấp mũ ca lô giấy Các nếp gấp thẳng, phẳng - Giáo dục HS tính cẩn thận II/ Chuẩn bị: GV: mũ ca lô Hình vẽ các quy trình gấp mũ ca lô HS: tờ giấy thủ công III/ Các hoạt động dạy-học : Hoạt động HS Trình tự Ồn định (1’) KTBC (2’) Bài (30’) HĐ1: HS thực hành Hoạt động GV - Cho HS hát - H: Mũ ca lô gấp từ tờ giấy hình gì? - Giới thiệu bài, ghi tựa: Gấp mũ ca lô ( T2 ) - Đính bảng các hình vẽ quy trình gấp mũ ca lô - Nhắc lại quy trình gấp mũ ca lô + Đặt tờ giấy hình vuông lên bàn Gấp đôi hình vuông gấp chéo từ góc giấy bên phải phía trên xuống góc bên trái phía Dùng tay miết nhẹ cạnh vừa gấp + Gấp đôi ( H3) để lấy dấu giữa, mở ra, sau đó gấp phần cạnh bên phải vào điểm đầu cạnh đó + Lật ngang ( H4 ) mặt sau gấp tương tự - Cho HS gấp mũ ca lô HĐ2: Trưng bày sản phẩm Củng cố (2’) - Cho HS trừng bày sản phẩm - Chọn sản phẩm đẹp, tuyên dương - Gọi HS nhắc lại quy trình gấp mũ ca lô Nhận xét, dặn dò (1’) - Nhận xét tiết học Dặn HS nhà tập gấp mũ ca lô - Cả lớp hát - Hình vuông - Lắng nghe - Theo dõi - Quan sát, lắng nghe - Cả lớp thực hành - Quan sát - Nêu các bước gấp mũ ca lô (4) Rút kinh nghiệm: Tuần : 21 Môn: Thủ công Ngày dạy : 20 tháng 01 năm 2014 Bài dạy: Ôn tập chủ đề “ Gấp hình” (5) I/ Mục tiêu: - Củng cố kiến thức, kĩ gấp giấy - Gấp ít hình gấp đơn giản Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng * HS khéo tay:  Gấp ít hai hình gấp đơn giản Các nếp gấp thẳng, phẳng  Có thể gấp thêm hình gấp có tính sáng tạo II/ Chuẩn bị: GV: Mẫu gấp cái quạt, cái ví, mũ ca lô HS: Giấy thủ công III/ Các hoạt động dạy-học : Hoạt động HS Trình tự Ồn định (1’) KTBC (2’) Bài (30’) HĐ1: Ôn tập HĐ2: Thực hành Nhận xét, dặn dò (3’) Rút kinh nghiệm: Hoạt động GV - Cho HS hát - Gấp mũ ca lô - Giới thiệu bài: Ôn tập chủ đề “ Gấp hình” - Gọi HS nhắc lại cách gấp + Cái quạt + Cái ví + Mũ ca lô - Nêu yêu cầu: Tự chọn và gấp ít hình các hình đã học ( cái quạt, cái ví, mũ ca lô ) + HS khéo tay gấp ít hai hình - Cho HS gấp hình - Cho HS trình bày sản phẩm - Chọn sản phẩm gấp đúng, thẳng, pha83ng, tuyên dương - Nhận xét tiết học Dặn HS chuẩn bị tiết sau: tờ giấy vở, kéo, bút chì, thước - Cả lớp hát - Lắng nghe - Nhắc lại quy trình gấp, lớp lắng nghe, nhận xét - Lắng nghe, nhận thức - Tự chọn hình và gấp - Thực theo tổ - Nhận xét - Lắng nghe (6) Tuần : 22 Môn: Thủ công Ngày dạy : 10 tháng 02 năm 2014 Bài dạy: Cách sử dụng bút chì, thước kẻ, kéo I/ Mục tiêu: (7) - Biết cách sử dụng bút chì, thước kẻ, kéo - Sử dụng bút chì, thước kẻ, kéo II/ Chuẩn bị: GV: bút chì, thước kẻ, kéo, tờ giấy HS: bút chì, thước kẻ, kéo, III/ Các hoạt động dạy-học : Hoạt động HS Trình tự Ồn định (1’) KTBC (1’) Bài (30’) Hoạt động GV - Cho HS hát - Ôn tập chương II: Kĩ thuật gấp hình - Giới thiệu bài, ghi tựa: cách sử dụng bút chì, thước kẻ, kéo HĐ1: Giới thiệu các - Cho HS xem dụng cụ: Bút chì, dụng cụ thủ công thước kẻ, kéo - H: + Bút chì dùng làm gì? + Thước kẻ dùng để làm gì? HĐ2: Hướng dẫn + Kéo dùng để làm gì? cách sử dụng bút chì - Cho HS xem bút chì và nêu: Bút chì gồm phận: thân bút chì và ruột chì Để sử dụng, người ta gọt đầu bút dao cái gọt bút Khi sử dụng bút chì để kẻ, vẽ, viết ta đưa đầu HĐ3: Hướng dẫn nhọn bút chì trên tờ giấy và di chuyển nhẹ cách sử dụng thước trên giấy theo ý muốn kẻ - Cho HS xem thước kẻ và nêu: Khi sử dụng, tay trái cầm thước, tay phải cầm bút Muốn kẻ đường thẳng, ta đặt thước trên giấy, đưa bút chì tựa theo cạnh thước, di HĐ4: Hướng dẫn chuyển đầu bút từ trái sang phải nhẹ nhàng không cách sử dụng kéo ấn đầu bút - Khi sử dụng, tay phải cầm kéo, ngón tay cái cho vào vìng thứ nhất, ngón vào vòng thứ hai, ngón trỏ ôm lấy phần trên cán kéo vòng thứ hai Khi cắt, tay trái cầm tờ giấy, tay phải cầm kéo, ngón cái và ngón trỏ tay trái đặt trên tờ giấy, tay trái đặt trên tờ giấy, tay phải mở rộng lưỡi HĐ5: Thực hành kéo, đưa lưỡi kéo sát vào đường muốn cắt, bấm kéo từ từ theo đường cắt - Cho HS kẻ đường thẳng trên tờ giấy Củng cố (2’) - Cho HS cắt theo đường thẳng đã kẻ Nhận xét, dặn dò - Cho HS thi đua kẻ và cắt đoạn thẳng dài ô - Cả lớp hát - Lắng nghe - Quan sát - Viết, kẻ hàng, vẽ - Kẻ đường thẳng… - Cắt - Quan sát lắng nghe nhận thức - Quan sát, lắng nghe - Quan sát, lắng nghe - Dùng bút chì và thước kẻ để kẻ - Dùng kéo để cắt - HS đại diện đội thi (8) (1’) - Nhận xét tiết học Dặn HS tiết su chuẩn bị: bút chì, thước kẻ, giấy thủ công đua - Lắng nghe Rút kinh nghiệm: Tuần : 23 Môn: Thủ công Ngày dạy : 17 tháng 02 năm 2014 Bài dạy: Kẻ các đoạn thẳng cách I/ Mục tiêu: - Biết cách kẻ đoạn thẳng - Kẻ ít đọan thẳng cách Đường kẻ rõ và tương đối thẳng (9) II/ Chuẩn bị: GV: Mẫu hình vẽ các đọan thẳng cách HS: Bút chì, thước kẻ, tờ giấy III/ Các hoạt động dạy-học: Trình tự Ồn định (1’) KTBC (1’) 3.Bài (30’) HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét HĐ2: Hướng dẫn mẫu HĐ3: Thực hành Củng cố (2’) Nhận xét, dặn dò (1’) Hoạt động GV - Cho HS hát - H: + Bút chì dùng làm gì? + Thước kẻ dùng để làm gì? + Kéo dùng để làm gì? - Giới thiệu bài, ghi tựa: Kẻ các đọan thẳng cách - Đính mẫu lên bảng, cho HS quan sát đọan thẳng AB và hướng dẫn: hai đầu đoạn thẳng có điểm - H: đoạn thẳng AB và CD cách ô? - Cho HS kể tên vật có các đoạn thẳng cách - Hướng dẫn cách kẻ đoạn thẳng + Lấy điểm A, B bất kì trên cùng dòng kẻ ngang + Đặt thước kẻ qua điểm A, B Giữ thước cố định tay trái, tay phải cầm bút tựa vào cạnh thước, đầu bút tì trên giấy, vạch nối từ điểm A sang điểm B, ta đoạn thẳng AB - Hướng dẫn cách kẻ đoạn thẳng cách đều: + Trên mặt giấy có kẻ ô ta kẻ đoạn thẳng AB + Từ điểm A và điểm B cùng đếm xuống phía hay ô tùy ý Đánh dấu điểm C và D Sau đó nối C với D ta đoạn thẳng CD cách với AB - Cho HS thực hành trên tờ giấy kẻ ô: + Đánh dấu điểm A và B kẻ nối điểm đó, đoạn thẳng AB + Đánh dấu điểm C, D và kẻ tiếp đoạn thẳng CD cách đoạn thẳng AB - Cho HS lên bảng thi kẻ đoạn thẳng cách - Nhận xét tiết học Dặn HS : Tiết sau chuẩn bị: giấy thủ công, bút chì, thước, kéo Hoạt động HS - Cả lớp hát - Viết, vẽ, kẻ hàng - Kẻ đường thẳng - Cắt - Lắng nghe - Quan sát lắng nghe - Cách ô - cạnh đối diện bảng, cửa sổ, cửa vào, bàn… - Quan sát lắng nghe - Quan sát lắng nghe - Dùng bút chì và thước kẻ để kẻ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cách nhau, kẻ đoạn thẳng MN cách đoạn thẳng CD - HS đại diện đội lên bảng thi đua (10) Rút kinh nghiệm: Tuần : 24 Môn: Thủ công Ngày dạy : 24 tháng 02 năm 2014 Bài dạy: Cắt, dán hình chữ nhật ( T1 ) I/ Mục tiêu: - Biết cách kẻ, cắt, dán hình chữ nhật - Kẻ, cắt, dán hình chữ nhật Có thể kẻ, cắt hình chữ nhật theo cách đơn giản Đường cắt tương đối thẳng Hình dán tương đối phẳng * HS khéo tay: (11)  Kẻ và cắt, dán hình chữ nhật theo hai cách Đường cắt thẳng Hình dán phẳng  Có thể kẻ, cắt thêm hình chữ nhật có kích thước kha`c II/ Chuẩn bị: GV: Hình chữ nhật mẫum tờ giấy kẻ ô, kéo, thước, bút chì HS: Giấy thủ công, kéo, bút chì, thước kẻ III/ Các hoạt động dạy-học : Hoạt động HS Trình tự Ồn định (1’) KTBC (2’) 3.Bài (30’) HĐ1: Quan sát mẫu HĐ2: Hướng dẫn cách kẻ hình chữ nhật HĐ3: Thực hành Củng cố (1’) Nhận xét, dặn dò (1’) Rút kinh nghiệm: Hoạt động GV - Cho HS hát - H: Ta dùng dụng cụ gì để kẻ các đọan thẳng - Giới thiệu bài, ghi tựa: Cắt, dán hình chữ nhật ( T1 ) - Cho HS xem hình chữ nhật mẫu và hỏi: + Hình chữ nhật có cạnh? + Cạnh AB và cạnh DC dài ô? + Cạnh AD và cạnh BC dài ô? - Nêu: Hình chữ nhật có hai cạnh dài và hai cạnh ngắn - Hướng dẫn cách kẻ hình chữ nhật + Lấy điểm A trên mặt kẻ ô Từ điểm A đếm xuống ô, ta điểm D + Từ A và D đếm sang phải ô ta điểm B và C + Nối các điểm ta hình chữ nhật ABCD - Hướng dẫn cách kẻ hình chữ nhật đơn giản + Lấy cạnh tờ giấy làm cạnh hình chữ nhật Như vậy, cần cắt hai cạnh còn lại + Cách kẻ: Từ đỉnh A góc tờ giấy, lấy cạnh ô và lấy cạnh ô, ta cạnh AB và AD Từ B kẻ xuống, từ D kẻ sang phải Hai đường kẻ gặp đâu ta điểm C và hình chữ nhật ABCD - Cho HS kẻ, cắt hình chữ nhật theo cách - Cho HS kẻ, cắt hình chữ nhật theo cách đơn giản - Cho HS thi đua kẻ, cắt hình chữ nhật theo cách - Nhận xét tiết học Dặn HS nhà tập kẻ, cắt hình chữ nhật - Cả lớp hát - Thước kẻ và bút chì - Lắng nghe - Quan sát - cạnh -7ô -5ô - Lắng nghe - Quan sát, lắng nghe - Quan sát lắng nghe - Cả lớp thực hành, kẻ, cắt hình chữ nhật - HS đại diện đội thi đua - Lắng nghe (12) Tuần : 24 Môn: Thủ công Ngày dạy : 24 tháng năm 2014 Bài dạy: Cắt, dán hình chữ nhật ( T1 ) I/ Mục tiêu: - Biết cách kẻ, cắt, dán hình chữ nhật - Kẻ, cắt, dán hình chữ nhật Có thể kẻ, cắt hình chữ nhật theo cách đơn giản Đường cắt tương đối thẳng Hình dán tương đối phẳng * HS khéo tay:  Kẻ và cắt, dán hình chữ nhật theo hai cách Đường cắt thẳng Hình dán phẳng  Có thể kẻ, cắt thêm hình chữ nhật có kích thước kha`c (13) II/ Chuẩn bị: GV: Hình chữ nhật mẫum tờ giấy kẻ ô, kéo, thước, bút chì HS: Giấy thủ công, kéo, bút chì, thước kẻ III/ Các hoạt động dạy-học : Hoạt động HS Trình tự Ồn định (1’) KTBC (1’) 3.Bài (30’) HĐ1: Quan sát mẫu HĐ2: Hướng dẫn cách kẻ hình chữ nhật HĐ3: Thực hành Củng cố (1’) Nhận xét, dặn dò (1’) Rút kinh nghiệm: Hoạt động GV - Cho HS hát - H: Ta dùng dụng cụ gì để kẻ các đọan thẳng - Giới thiệu bài, ghi tựa: Cắt, dán hình chữ nhật ( T1 ) - Cho HS xem hình chữ nhật mẫu và hỏi: + Hình chữ nhật có cạnh? + Cạnh AB và cạnh DC dài ô? + Cạnh AD và cạnh BC dài ô? - Nêu: Hình chữ nhật có hai cạnh dài và hai cạnh ngắn - Hướng dẫn cách kẻ hình chữ nhật + Lấy điểm A trên mặt kẻ ô Từ điểm A đếm xuống ô, ta điểm D + Từ A và D đếm sang phải ô ta điểm B và C + Nối các điểm ta hình chữ nhật ABCD - Hướng dẫn cách kẻ hình chữ nhật đơn giản + Lấy cạnh tờ giấy làm cạnh hình chữ nhật Như vậy, cần cắt hai cạnh còn lại + Cách kẻ: Từ đỉnh A góc tờ giấy, lấy cạnh ô và lấy cạnh ô, ta cạnh AB và AD Từ B kẻ xuống, từ D kẻ sang phải Hai đường kẻ gặp đâu ta điểm C và hình chữ nhật ABCD - Cho HS kẻ, cắt hình chữ nhật theo cách - Cho HS kẻ, cắt hình chữ nhật theo cách đơn giản - Cho HS thi đua kẻ, cắt hình chữ nhật theo cách - Nhận xét tiết học Dặn HS nhà tập kẻ, cắt hình chữ nhật - Cả lớp hát - Thước kẻ và bút chì - Lắng nghe - Quan sát - cạnh -7ô -5ô - Lắng nghe - Quan sát, lắng nghe - Quan sát lắng nghe - Cả lớp thực hành, kẻ, cắt hình chữ nhật - HS đại diện đội thi đua - Lắng nghe (14) Tuần : 25 Môn: Thủ công Ngày dạy : 03 tháng năm 2014 Bài dạy: Cắt, dán hình chữ nhật ( T2 ) I/ Mục tiêu: - Biết cách kẻ, cắt, dán hình chữ nhật - Kẻ, cắt, dán hình chữ nhật Có thể kẻ, cắt hình chữ nhật theo cách đơn giản Đường cắt tương đối thẳng Hình dán tương đối phẳng * HS khéo tay: + Kẻ, cắt, dán hình chữ nhật theo cách Đường cắt thẳng Hình dán phẳng + Có thể kẻ, cắt thêm hình chữ nhật có kích thước khác II/ Chuẩn bị: GV: Hình chữ nhật mẫu HS: Giấy thủ công, kéo, hồ, thước, bút, (15) III/ Các hoạt động dạy-học : ớuy Trình tự Ồn định (1’) KTBC (1’) 3.Bài (30’) HĐ1: Cách kẻ hình chữ nhật HĐ2: Thực hành Hoạt động HS Hoạt động GV - Cho HS hát - H: Hình chữ nhật có các cạnh nào? - Cả lớp hát - cạnh ngắn nhau, cạnh dài - Giới thiệu bài, ghi tựa: Cắt, dán hình chữ nhật ( - Lắng nghe T2 ) - Đính hình mẫu lên bảng - Nhắc lại cách kẻ hình chữ nhật - Quan sát Cách : - Lắng nghe, nhận thức + Lấy điểm A trên mặt giấy kẻ ô Từ A đếm xuống ô theo đường kẻ, điểm D + Từ A và D đếm sang phải ô theo đường kẻ ta điểm B và C + Nối các điểm lại hình chữ nhật ABCD Cách : + Từ đỉnh A góc tờ giấy màu ta lấy cạnh - Quan sát, lắng nghe, nhận ô và lấy cạnh ô, ta cạnh AB và AD Từ thức B kẻ xuống, từ D kẻ sang phải theo các đường kẻ Hai đường thẳng vừa kẻ gặp đâu ta điểm C và hình chữ nhật ABCD - Cho HS kẻ, cắt hình chữ nhật theo trình tự - Cả lớp thực hành - Cho HS dán sản phẩm - Dán vào - Cho HS thu dọn vệ sinh - Cho HS thi kẻ, cắt hình chữ nhật - đội cử HS thi đua Củng cố Nhận xét, dặn dò (2’) Rút kinh nghiệm: - Nhận xét tiết học Dặn HS chuẩn bị tiết sau: tờ giấy vở, bút chì, thước, kẻ (16) Tuần : 26 Môn: Thủ công Ngày dạy : 10 tháng năm 2014 Bài dạy: Cắt, dán hình vuông ( T1 ) I/ Mục tiêu: - Biết cách kẻ, cắt, dán hình vuông - Kẻ, cắt, dán hình vuông Có thể kẻ, cắt hình vuông theo cách đơn giản Đường cắt tương đối thẳng Hình dán tương đối phẳng * HS khéo tay: - Kẻ, cắt dán hình vuông theo hai cách Đường cắt thẳng Hình dáng phẳng - Có thể kẻ, cắt, dán thêm hình vuông có kích thước khác II/ Chuẩn bị: GV: Hình vuông mẫu, tờ giấy, bút chì, thước, kéo HS: giấy thủ công, bút chì, thước, kéo III/ Các hoạt động dạy-học : (17) ớuy Trình tự Ồn định (1’) KTBC (2’) 3.Bài (30’) Hoạt động HS Hoạt động GV - Cho HS hát - Cắt, dán hình chữ nhật - Giới thiệu bài, ghi tựa: Cắt, dán hình vuông (T1) - Cho HS xem hình vuông mẫu - H: Hình vuông có cạnh? + Các cạnh hình vuông nào? HĐ1: Quan sát mẫu HĐ2: Hướng dẫn cách kẻ hình vuông HĐ3: Hướng dẫn cách kẻ hình vuông đơn giản HĐ4: Thực hành Củng cố Nhận xét, dặn dò (1’) Rút kinh nghiệm: - Lấy điểm A, từ điểm A đếm xuống ô điểm D và đếm sang phải ô điểm B Từ D đếm sang phải ô điểm C Nối các điểm lại ta hình vuông ABCD - Lấy cạnh tờ giấy màu làm cạnh hình vuông có độ dài ô - Lấy điểm A góc tờ giấy Từ điểm A đếm xuống và sang bên phải ô để xác định điểm D, B Từ điểm B và D kẻ xuống và kẻ ngang ô Tại điểm gặp hai đường thẳng là điểm C và hình vuông ABCD - Cho HS tập kẻ, cắt hình vuông theo kiểu - Cho HS thi kẻ, cắt hình vuông - Nhận xét tiết học Dặn HS chuẩn bị tiết sau: giấy màu, bút chì, kéo, thước, hồ, - Cả lớp hát - Lắng nghe - Quan sát - cạnh - Bằng - Quan sát, lắng nghe - Quan sát lắng nghe - Cả lớp thực hành - HS đại diện thi đua - Lắng nghe (18) Tuần : 27 Môn: Thủ công Ngày dạy : 17 tháng năm 2014 Bài dạy: Cắt, dán hình vuông ( T2 ) I/ Mục tiêu: - Biết cách kẻ, cắt, dán hình vuông - Kẻ, cắt, dán hình vuông Có thể kẻ cắt hình vuông theo cách đơn giản Đường cắt tương đối thẳng Hình dán tương đối phẳng * HS khéo tay: - Kẻ, cắt, dán hình vuông theo cách Đường cắt thẳng, hình dán phẳng - Có thể kẻ, cắt, dán thêm hình vuông có kích thước khác II/ Chuẩn bị: GV: Hình mẫu HS: giấy thủ công, bút chì, thước, kéo, hồ III/ Các hoạt động dạy-học : Hoạt động HS Trình tự Hoạt động GV (19) Ồn định (1’) KTBC (1’) 3.Bài (30’) HĐ1: Quan sát mẫu HĐ2: Thực hành - Cho HS hát - H: + Hình vuông có cạnh? + Các cạnh hình vuông nào? - Giới thiệu bài, ghi tựa: Cắt, dán hình vuông ( T2 ) - Đính hình vuông lên bảng - Gọi HS nêu cách vẽ hình vuông - H: Muốn kẻ, cắt, dán hình vuông ta dùng dụng cụ gì? - Cả lớp hát - cạnh - Bằng - Cho HS kẻ, cắt, dán hình vuông - Nhắc HS lật mặt có kẻ ô tờ giấy màu để kẻ - Cho HS cắt rời hình vuông và dán sản phẩm - Chấm số bài - Nhận xét - Cho HS thi đua cắt hình vuông - Cả lớp thực hành - Quan sát - Lắng nghe, bổ sung - bút chì, thước, kéo, hồ - Dán vào - Lắng nghe - Mỗi đội cử đại diện Củng cố Nhận xét, dặn dò Rút kinh nghiệm: - Nhận xét tiết học Dặn HS chuẩn bị tiết sau: giấy thủ công, thước, kéo, bút chì để học bài Cắt, dán hình tam giác - Lắng nghe (20) Tuần : 28 Môn: Thủ công Ngày dạy : 24 tháng năm 2014 Bài dạy: Cắt, dán hình tam giác ( T1 ) I/ Mục tiêu: - Biết cách kẻ, cắt hình tam giác - Kẻ, cắt hình tam giác Đường cắt tương đối thẳng * HS khéo tay: - Kẻ, cắt hình tam giác Đường cắt thẳng - Có thể kẻ, cắt thêm hình tam giác có kích thước khác II/ Chuẩn bị: GV: Hình tam giác mẫu, tờ giấy, bút chì, thước, kéo HS: giấy màu, bút chì, thước, kéo III/ Các hoạt động dạy-học: ớuy Trình tự Ồn định (1’) KTBC (1’) Hoạt động HS Hoạt động GV - Nhắc HS ngồi ngắn - Kiểm tra bài làm nhà HS tiết trước chưa hoàn thành - Thực - Mở bài, để lên bàn (21) 3.Bài (30’) HĐ1: Quan sát mẫu HĐ2: Hướng dẫn cách kẻ, cắt hình tam giác HĐ3:Thực hành Củng cố Nhận xét, dặn dò (3’) Rút kinh nghiệm: - Giới thiệu bài, ghi tựa: Cắt, dán hình tam giác ( T1 ) - Đính hình tam giác lên bảng - H: Hình tam giác có cạnh - Nêu: Hình tam giác có cạnh, đó cạnh là cạnh hình chữ nhật, còn cạnh nối với điểm cạnh đối diện - Đặt tờ giấy lên bàn, đánh dấu và vẽ hình chữ nhật - Xác định đỉnh, đó đỉnh là điểm đầu hình chữ nhật, sau đó lấy điểm cạnh đối diện là đỉnh thứ ba Nối đỉnh lại, hình tam giác - Hướng dẫn HS cắt rời hình tam giác + Cắt rời hình chữ nhật, sau đo` cắt theo đường kẻ - Cho HS tập kẻ, cắt hình tam giác - Cho HS thi kẻ, cắt hình tam giác - Nhận xét tiết học Dặn HS chuẩn bị tiết sau: giấy màu, bút chì, thước, kéo, hồ, - Quan sát - cạnh - Quan sát, lắng nghe - Quan sát, lắng nghe - Quan sát, lắng nghe - Cả lớp thực hành - HS đại diện (22) Tuần : 29 Môn: Thủ công Ngày dạy : 31 tháng năm 2014 Bài dạy: Cắt, dán hình tam giác T2 I/ Mục tiêu: - Biết cách kẻ, cắt và dán hình tam giác - Kẻ, cắt, dán hình tam giác Đường cắt tương đối phẳng Hình dán tương đối phẳng * HS khéo tay: - Kẻ, cắt, dán hình tam giác Đường cắt thẳng Hình dán phẳng - Có thể kẻ, cắt, dán thêm hình tam giác có kích thước khác II/ Chuẩn bị: GV: Hình tam giác mẫu HS: Giấy thủ công, bút chì, thước, kéo, hồ, III/ Các hoạt động dạy-học : ớuy Trình tự Ồn định (1’) KTBC (1’) 3.Bài (30’) Hoạt động HS Hoạt động GV - Nhắc HS ngồi ngắn - H: Hình tam giác có cạnh - Giới thiệu bài, ghi tựa: Cắt, dán hình tam giác ( T2 ) - cạnh - Lắng nghe (23) - Đính hình mẫu lên bảng HĐ1: Cách kẻ hình - Nhắc lại cách kẻ, cắt hình tam giác tam giác + Đặt tờ giấy lên bàn, đánh dấu và vẽ hình chữ nhật + Xác định đỉnh, đó đỉnh là điểm đầu hình chữ nhật, sau đó lấy điểm cạnh đối diện là đỉnh thứ ba Nối đỉnh với nhau, hình tam giác - Quan sát - Lắng nghe - Quan sát, lắng nghe HĐ2: Cách cắt hình tam giác HĐ3: Thực hành - Cắt rời hình chữ nhật, sau đó cắt theo đường kẻ, ta hình tam giác - Cho HS kẻ, cắt, hình tam giác và dán sản phẩm vào - Cho HS thi cắt hình tam giác Củng cố Nhận xét, dặn dò (3’) Rút kinh nghiệm: - Nhận xét tiết học Dặn HS chuẩn bị tiết sau: giấy màu, bút chì, thước, kéo - Cả lớp thực hành - HS đại diện đội thi đua - Lắng nghe (24) Tuần : 30 Môn: Thủ công Ngày dạy : tháng năm 2014 Bài dạy: Cắt, dán hàng rào đơn giản ( T1 ) I/ Mục tiêu: - Biết cách kẻ, cắt các nan giấy - Cắt các nam giấy Các nam giấy tương đối Đường cắt tương đối thẳng * HS khéo tay: - Kẻ, cắt các nan giấy II/ Chuẩn bị: GV: Mẫu các nan giấy và hàng rào, tờ giấy kẻ ô, kéo, thước, bút chì HS: GIấy thủ ôcng, kéo, thước, bít chì III/ Các hoạt động dạy-học : Hoạt động HS Trình tự Ồn định (1’) KTBC (1’) 3.Bài (30’) Hoạt động GV - Nhắc HS ngồi ngắn - Kiểm tra sản phẩm cắt, dán hình tam giác HS tiết trước chưa hoàn thành - Giới thiệu bài, ghi tựa: Cắt, dán hàng rào đơn giản ( T1 ) - Cho HS quan sát các nan giấy mẫu và hàng rào - Hướng dẫn: Cạnh các nan giấy là - Thực - Để sản phẩm lên bàn - Lắng nghe - Quan sát (25) HĐ1: Hướng dẫn đường thẳng cách Hàng rào dán các HS quan sát và nhận nan giấy xét - H: + Hàng rào có nan đứng? Mấy nan ngang? + Khoảng cách các nan đứng bao nhiêu ô? + Khoảng cách các nan ngang bao nhiêu ô? - Lật mặt trái tờ giấy màu có kẻ ô, kẻ theo các đường kẻ có đường thẳng cách - Kẻ nan đứng dài ô, rộng ô và nan ngang HĐ3: Hướng dẫn dài ô, rộng ô kẻ, cắt các nan giấy - Cắt theo các đường thẳng cách các nan giấy - Cho HS kẻ, cắt các nan giấy theo các bước + Kẻ đoạn thẳng cách ô, dài ô làm nan đứng HĐ3: Thực hành + Kẻ tiếp đoạn thẳng cách ô, dài ô làm nan ngang - Cắt các nan giấy khỏi tờ giấy màu - H: Hàng rào có nan đứng, nan ngang? - Nhận xét tiết học Củng cố Nhận xét, dặn dò (3’) Rút kinh nghiệm: Dặn HS chuẩn bị tiết sau: giấy màu, bút chì, thước, kéo, hồ, - Quan sát, lắng nghe - nan đứng, nan ngang -1ô -2ô - Lắng nghe nhận thức - Quan sát lắng nghe - Quan sát - Cả lớp thực kẻ, cắt các nan giấy - nan đứng, nan ngang - Lắng nghe (26) Tuần : 31 Môn: Thủ công Ngày dạy : 14 tháng năm 2014 Bài dạy: Cắt, dán hàng rào đơn giản ( T2 ) I/ Mục tiêu: - Biết cách kẻ, cắt, dán các nan giấy - Dán các nan giấy thành hình hàng rào đơn giản Hàng rào có thể chưa cân đối * HS khéo tay: - Kẻ, cắt các nan giấy - Dán các nan giấy thành hình hàng rào ngắn, cân đối - Có thể kết hợp vẽ trang trí hàng rào II/ Chuẩn bị: GV: Mẫu các nan giấy và hàng rào HS: Các nan giấy, thước, bút chì, hồ, III/ Các hoạt động dạy-học: Hoạt động HS Trình tự Ồn định (1’) KTBC (2’) 3.Bài (30’) Hoạt động GV - Nhắc HS ngồi ngắn - H: + Hàng rào có nan đứng, nan ngang? + Khoảng cách các nan đứng bao nhiêu ô? + Khoảng cách các nan ngang bao nhiêu ô? - Giới thiệu bài, ghi tựa: Cắt, dán hàng rào đơn giản ( T2 ) - Hướng dẫn cách dán hàng rào theo trình tự sau: - Thực - nan đứng, nan ngang -1ô -2ô (27) HĐ1: Hướng dẫn cách dán hàng rào HĐ2: Thực hành Củng cố (2’) + Kẻ đường chuẩn + Dán nan đứng, các nan cách ô + Dán nan ngang: nan ngang tứ cách đường chuẩn ô, nan ngang thứ hai cách đường chuẩn ô - Cho HS dán hình hàng rào vào thủ công - Nhắc HS dán theo đúng trình tự: + Kẻ đường chuẩn + Dán nan đứng + Dán nan ngang - Cho HS thi đua cắt, dán hình hàng rào - Nhận xét tiết học Dặn HS chuẩn bị tiết sau: giấy thủ công, bút chì, thước, kéo - Quan sát lắng nghe nhận thức - Cả lớp thực hành - Lắng nghe, thực - Hai đội, đội cử đại diện - Lắng nghe Nhận xét, dặn dò Rút kinh nghiệm: (28) Tuần : 32 Môn: Thủ công Ngày dạy : 21 tháng năm 2014 Bài dạy: Cắt, dán và trang trí ngôi nhà ( T1 ) I/ Mục tiêu: - Biết vận dụng các kiến thức đã học để cắt ngôi nhà - Cắt ngôi nhà yêu thích Đường cắt tương đối thẳng * HS khéo tay: - Cắt ngôi nhà Đường cắt thẳng II/ Chuẩn bị: GV: Bài mẫu, giấy thủ công, bút chì, thước HS: giấy thủ công, bút chì, thước, kéo III/ Các hoạt động dạy-học : Hoạt động HS Trình tự Ồn định (1’) KTBC (1’) Bài (30’) HĐ1: Quan sát mẫu Hoạt động GV - Cho HS hát - Cắt, dán hàng rào đơn giản - Giới thiệu bài, ghi tựa: Cắt, dán và trang trí ngôi nhà ( T1 ) - Cho HS quan sát bài mẫu - H: Thân nhà là hình gì? + Mái nhà lá hình gì? + Cửa vào hình gì? + Cửa sổ là hình gì? - Hướng dẫn HS vẽ lên mặt trái tở giấy màu hình chữ nhật có cạnh dài ô, cạnh ngắn ô - Cả lớp hát - Lắng nghe - Quan sát - Hình chữ nhật - Hình chữ nhật - Hình chữ nhật - Hình vuông - Quan sát, lắng nghe, thực hành vẽ và cắt hình thân (29) HĐ2: Hướng dẫn HS vẽ, cắt thân nhà HĐ4: Hướng dẫn dẫn vẽ, cắt hình cửa vào, cửa sổ Củng cố Nhận xét, dặn dò (2’) Rút kinh nghiệm: Cắt rời hình chữ nhật khỏi tờ giấy màu - Hướng dẫn HS vẽ lên mặt trái tờ giấy màu hình chữ nhật có cạnh dài 10 ô, cạnh ngắn ô, kẻ đường xiên bên Cắt rời hình chữ nhật khỏi tờ giấy màu - Hướng dẫn HS vẽ lên mặt trái tờ giấy màu xanh tím…1 hình chữ nhật có cạnh dài ô, cạnh ngắn ô làm cửa vào và vẽ hình vuông có cạnh ô để làm cửa sổ Cắt hình cửa vào và cửa sổ khỏi tờ giấy màu nhà - Quan sát, lắng nghe, thực hành vẽ và cắt hình mái nhà - Quan sát lắng nghe vẽ và cắt hình cửa vào, cửa sổ - H: + Muốn cắt hình thân nhà, mái nhà, cửa vào, cửa sổ ta phải vẽ hình gì? - Hình chữ nhật, hình - Nhận xét tiết học vuông Chuẩn bị tiết sau: vở, hồ, bút màu - Lắng nghe (30) Tuần : 33 Môn: Thủ công Ngày dạy : 28 tháng năm 2014 Bài dạy: Cắt, dán và trang trí ngôi nhà ( T2 ) I/ Mục tiêu: - Biết vận dụng các kiến thức đã học để cắt, dán và trang trí ngôi nhà - Cắt, dán, trang trí ngôi nhà yêu thích Có thể dùng bút màu để vẽ trang trí ngôi nhà Đường cắt tương đối thẳng Hình dán tương đối phẳng * HS khéo tay: - Cắt, dán ngôi nhà Đướng cắt thẳng Hình dán phẳng Ngôi nhà cân đối, trang trí đẹp II/ Chuẩn bị: GV: HÌnh mẫu ngôi nhà HS: giấy thủ công, bút chì, thước, kéo, hồ, vở, bút màu III/ Các hoạt động dạy-học : Hoạt động HS Trình tự Ồn định (1’) KTBC (2’) Bài (30’) HĐ1: Kẻ, cắt hàng rào HĐ2: Dán hình Hoạt động GV - Cho HS hát - Cắt, dán trang trí ngôi nhà ( T2 ) - Giới thiệu bài, ghi tựa: Cắt, dán và trang trí ngôi nhà ( T2 ) - Hướng dẫn HS vẽ lên mặt trái tờ giấy màu các đường thẳng cách và cắt thành nan giấy để làm hàng rào - Nêu trình tự dán: + Dán thân nhà + Dán mái nhà - Cả lớp hát - Lắng nghe - Quan sát, lắng nghe, thực - Lắng nghe, thực (31) ngôi nhà HĐ3: Vẽ hoa lá, Mặt Trời Củng cố Nhận xét, dặn dò (2’) + Dán cửa vào và cửa sổ + Dán hàng rào hai bên nhà ( tùy ý ) - Hướng dẫn HS vẽ bông hoa có lá, có cành, Mặt Trời, mây, chim nhiều màu - Cho HS trưng bày sản phẩm chọn vài sản phẩm đẹp, tuyên dương - Nhận xét tiết học Dặn HS: Những em nào chưa hòan thành sản phẩm nhà thực cho xong - Dùng bút màu để vẽ - Cả lớp thực - Lắng nghe Rút kinh nghiệm: Tuần : 34 Môn: Thủ công Ngày dạy : 05 tháng năm 2014 Bài dạy: Ôn tập chủ đề “ Cắt, dán giấy” I/ Mục tiêu: - Củng cố kiến thức, kĩ cắt, dán các hình đã học - Cắt, dán ít hai hình các hình đã học SẢn phẩm cân đối Đường cắt tương đối thẳng Hình dán tương đối phẳng * HS khéo tay: Cắt, dánđược ít ba hình các hình đã học Có thể cắt, dán hình Sản phẩm cân đối Đường cắt thẳng Hình dán phẳng Trình bày sản phẩm đẹp, sáng tạo II/ Chuẩn bị: Các mẫu cắt, dán: hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình hàng rào đơn giản, hình ngôi nhà HS: giấy màu, thước, kéo, hồ, bút chì, bút màu, giấy trắng làm III/ Các hoạt động dạy-học : Hoạt động HS Trình tự Ồn định (1’) KTBC (1’) Bài (30’) HĐ1: Ôn tập HĐ2: Thực hành Hoạt động GV - Hát tập thể - Cho HS hát - Cắt, dán và trang trí ngôi nhà - Giới thiệu bài, ghi tựa: Ôn tập chủ đề “ Cắt, dán giấy ” - Đính các hình mẫu lên bảng - Cho HS nhắc lại cách cắt các hình đã học: hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình hàng rào đơn giản, hình ngôi nhà - Cho HS lấy giấy màu, thước, bút chì, kéo, hồ Cắt, dán các hình đã học - Lắng nghe - Quan sát - Lắng nghe, nhận xét, bổ sung - Tự chọn giấy màu và cắt, dán ít hình (32) + Hình chữ nhật + Hình vuông + Hình tam giác + Hình hàng rào đơn giản + Hình ngôi nhà - Yêu cầu HS cắt xong, xếp và dán lên tờ giấy - Lắng nghe, thực - Dọn vệ sinh - Quan sát, lắng nghe Củng cố - Cho HS thu dọn giấy thừa - Cho HS trừng bày sản phẩm - Chọn bài cắt, dán đúng, đẹp tuyên dương - Lắng nghe - Nhận xét tiết học Dặn hS chuẩn bị tiết sau: Trưng bày sản phẩm thực hành Nhận xét, dặn dò (3’) Rút kinh nghiệm: (33) Tuần : 35 Môn: Thủ công Ngày dạy : 12 tháng năm 2014 Bài dạy: Ôn tập chủ đề “ Cắt, dán giấy” I/ Mục tiêu: - Củng cố kiến thức, kĩ cắt, dán các hình đã học - Cắt, dán ít hai hình các hình đã học SẢn phẩm cân đối Đường cắt tương đối thẳng Hình dán tương đối phẳng * HS khéo tay: Cắt, dánđược ít ba hình các hình đã học Có thể cắt, dán hình Sản phẩm cân đối Đường cắt thẳng Hình dán phẳng Trình bày sản phẩm đẹp, sáng tạo II/ Chuẩn bị: Các mẫu cắt, dán: hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình hàng rào đơn giản, hình ngôi nhà HS: giấy màu, thước, kéo, hồ, bút chì, bút màu, giấy trắng làm III/ Các hoạt động dạy-học : Trình tự Ồn định Hoạt động GV Hoạt động HS - Hát tập thể - Cho HS hát - Lắng nghe KTBC - Cắt, dán và trang trí ngôi nhà Bài - Giới thiệu bài, ghi tựa: Ôn tập chủ đề “ Cắt, dán giấy ” HĐ1: Ôn tập - Đính các hình mẫu lên bảng - Cho HS nhắc lại cách cắt các hình đã học: hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình hàng rào đơn giản, hình ngôi nhà - Quan sát - Lắng nghe, nhận xét, bổ sung - Tự chọn giấy màu và cắt, dán ít hình (34) HĐ2: Thực hành - Cho HS lấy giấy màu, thước, bút chì, kéo, hồ Cắt, dán các hình đã học + Hình chữ nhật + Hình vuông + Hình tam giác + Hình hàng rào đơn giản + Hình ngôi nhà - Yêu cầu HS cắt xong, xếp và dán lên tờ giấy - Lắng nghe, thực - Cho HS thu dọn giấy thừa - Cho HS trừng bày sản phẩm - Chọn bài cắt, dán đúng, đẹp tuyên dương - Nhận xét tiết học Dặn hS chuẩn bị tiết sau: Trưng bày sản phẩm thực hành - Dọn vệ sinh Củng cố Nhận xét, dặn dò Rút kinh nghiệm: - Quan sát, lắng nghe - Lắng nghe (35)
- Xem thêm -

Xem thêm: thu cong 1, thu cong 1