0

De Dap an mon Ngu van vao lop 10 THPT Hung Yen 2015 2016

6 1 0
  • De Dap an mon Ngu van vao lop 10 THPT Hung Yen 2015 2016

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:09

Lưu ý: Có thể thí sinh không xếp đúng nhóm câu văn theo yêu cầu của ý 1 nhưng trong nhóm vẫn có câu văn là lời độc thoại nội tâm của nhân vật, thí sinh vẫn nói đúng tâm trạng của nhân vậ[r] (1)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN BIÊN SOẠN ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC: 2015 - 2016 (Đề dành cho tất thí sinh) Sau nghiên cứu chương trình Ngữ văn THCS, đặc biệt là Ngữ văn và các nguồn đề đề xuất, nhóm làm đề Ngữ văn thống nội dung sau đây biên soạn đề thi 1) Về nguồn đề Nhóm đề xây dựng đề từ nguồn đề đề xuất Sở Đề đề xuất là đề dành cho học sinh giỏi, vì nhóm làm đề lấy ý tưởng, tên tác phẩm còn nội dung cụ thể nhóm soạn thảo 2) Về hình thức, cấu trúc đề thi Dạng đề hoàn toàn tự luận 3) Về mức độ kiến thức Do đặc trưng môn Ngữ văn, nhóm đề thống mức độ kiến thức sử dụng đề thi là: + Nhận biết: 20 % + Thông hiểu: 35 % + Vận dụng : 35% + Nâng cao: 10 % 4) Số lượng đề: 02 5) Yêu cầu đề : Đề thi đảm bảo tính chính xác, khoa học, vừa sức và không bị trùng lặp đề thi các năm trước 6) Ma trận đề thi: a) Ma trận đề thứ nhất: Mức độ Nội dung Nhận biết Văn học – Tiếng Việt - Hiểu biết đoạn Câu 1 điểm văn Làng Câu - Nhận diện biện pháp tu 0,5 điểm từ đoạn thơ Tập làm văn - Viết đoạn văn - Nghị luận đoạn thơ tác phẩm Đoàn Câu 4: thuyền đánh cá Huy 0,5 điểm Cân Tổng 2,0 điểm Thông hiểu Vận dụng Nâng cao Câu 1 điểm Câu 0,5 Tổng điểm điểm 30% Câu điểm Câu điểm Câu 4: 1,0 điểm Câu 4: 2,5 điểm Câu 4: điểm 3,5 điểm 3,5 điểm điểm điểm 20% điểm 50% 10 điểm 100% (2) b) Ma trận đề thứ hai: Mức độ Nhận biết Nội dung Văn học – Tiếng Việt - Hiểu biết đoạn Câu 1 điểm văn Làng Câu 0,5 điểm - Nhận diện biện pháp tu từ đoạn thơ Tập làm văn - Viết đoạn văn - Nghị luận đoạn thơ tác phẩm Viếng lăng Bác Viễn Phương Tổng Thông hiểu Vận dụng Nâng cao Tổng điểm Câu 1 điểm điểm Câu 0,5 30% Câu điểm Câu điểm Câu 4: 0,5 điểm Câu 4: 1,0 điểm Câu 4: 2,5 điểm Câu 4: điểm 2,0 điểm 3,5 điểm 3,5 điểm điểm điểm 20% điểm 50% 10 điểm Hưng Yên, ngày 28 tháng năm 2015 Nhóm biên soạn, đề thi môn Ngữ văn Lê Văn Bảy SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Nguyễn Văn Song KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 100% (3) HƯNG YÊN NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn thi: Ngữ văn ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (2,0 điểm) Đọc đoạn trích đây và trả lời các câu hỏi: “Ông lão ngừng lại, ngờ ngợ lời mình không đúng (1) Chả nhẽ cái bọn làng lại đốn đến (2) Ông kiểm điểm người óc (3) Không mà, họ toàn là người có tinh thần mà (4) Họ đã lại làng, tâm sống chết với giặc, có đời nào lại cam tâm làm điều nhục nhã ấy! (5)” 1) Đoạn trích trên nằm tác phẩm nào? Tác giả là ai? 2) “Ông lão” đoạn trích trên là nhân vật nào? Điều “nhục nhã” nói đến là điều gì? 3) Trong đoạn trích trên, câu văn nào là lời trần thuật tác giả, câu văn nào là lời độc thoại nội tâm nhân vật? Những lời độc thoại nội tâm thể tâm trạng gì nhân vật? Câu (1,0 điểm) Chỉ và nêu hiệu hai biện pháp tu từ sử dụng đoạn thơ đây: Từ hồi thành phố quen ánh điện, cửa gương vầng trăng qua ngõ người dưng qua đường (Trích Ánh trăng - Nguyễn Duy) Câu (2,0 điểm) Bên cạnh lợi ích, mạng xã hội Facebook còn có tác hại không nhỏ giới trẻ Em hãy viết đoạn văn theo phép lập luận diễn dịch quy nạp (8 đến 10 câu) tác hại mạng xã hội Facebook Gạch chân câu chủ đề đoạn văn vừa viết Câu (5,0 điểm) Cảm nhận đoạn thơ sau: …Thuyền ta lái gió với buồm trăng Lướt mây cao với biển bằng, Ra đậu dặm xa dò bụng biển, Dàn đan trận lưới vây giăng Cá nhụ cá chim cùng cá đé, Cá song lấp lánh đuốc đen hồng, Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe Đêm thở: lùa nước Hạ Long… (Trích Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận - SGK Ngữ văn 9, tập một, trang 140, NXB Giáo dục, 2006) - HẾT - Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh:……………………; Số báo danh: ………….; Phòng thi số: ………… Họ tên, chữ ký giám thị số 1: ………………………………………………………………… (4) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn thi: Ngữ văn ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm 03 trang) A HƯỚNG DẪN CHUNG - Bài làm điểm tối đa đảm bảo đủ các ý và có kĩ làm bài, có khả diễn đạt tốt - Khuyến khích bài viết sáng tạo và có cách trình bày khoa học, chữ viết đẹp - Điểm toàn bài là tổng điểm thành phần câu, cho điểm lẻ đến 0,25 B HƯỚNG DẪN CỤ THỂ Câu 1: (2,0 điểm) 1) - Đoạn văn trên nằm tác phẩm Làng - Tác giả là Kim Lân 2) - “Ông lão” đoạn trích trên là nhân vật ông Hai - “Điều nhục nhã” nói đến là làng Chợ Dầu theo giặc 3)- Những câu văn là lời trần thuật tác giả: (1), (3) - Những câu văn là lời độc thoại nội tâm nhân vật: (2), (4), (5) Lưu ý: Nếu xếp các nhóm câu văn không đúng trên thì không cho điểm - Những lời độc thoại nội tâm thể tâm trạng ông Hai: băn khoăn, day dứt tin tưởng vào lòng trung thành người dân làng Chợ Dầu với cách mạng Lưu ý: Có thể thí sinh không xếp đúng nhóm câu văn (theo yêu cầu ý 1) nhóm có câu văn là lời độc thoại nội tâm nhân vật, thí sinh nói đúng tâm trạng nhân vật thì cho điểm bình thường 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm Câu 2: (1,0 điểm) Thí sinh cần và nêu hiệu hai các biện pháp tu từ sau: 1,0 điểm - Biện pháp nhân hóa: Vầng trăng qua ngõ Biện pháp nhân hoá khiến vầng trăng sinh động và có hồn người - Biện pháp so sánh: Vầng trăng qua ngõ người dưng qua đường Biện pháp so sánh nhấn mạnh hờ hững, vô tình nhân vật trữ tình với vầng trăng - Biện pháp liệt kê: ánh điện, cửa gương Biện pháp liệt kê tô đậm sống tiện nghi, đại thành phố nhân vật trữ tình Lưu ý : Nếu thí sinh (hoặc gọi tên) đúng biện pháp tu từ thì 0,25 điểm; nêu đúng hiệu biện pháp tu từ 0,25 điểm Câu 3: (2,0 điểm) (5) a) Về hình thức: - Viết đúng đoạn văn diễn dịch quy nạp - Viết đủ số câu theo yêu cầu - Diễn đạt rõ ràng, chữ viết sẽ, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp - Gạch chân câu chủ đề đoạn văn (0,25 điểm) b) Về nội dung: Thí sinh tác hại mạng Facebook với giới trẻ Đoạn văn có thể triển khai theo hướng sau: - Mạng xã hội Facebook có ảnh hưởng không tốt đến việc học tập - Mạng xã hội Facebook có ảnh hưởng không tốt đến hành vi ứng xử, ngôn ngữ, văn hoá - Mạng xã hội Facebook có ảnh hưởng không tốt đến lối sống, lí tưởng - Mạng xã hội Facebook tiềm ẩn nhiều nguy cơ, hiểm hoạ Lưu ý: Nếu thí sinh có ý khác hợp lí thì giám khảo linh hoạt cho điểm, khuyến khích bài viết sáng tạo 1,0 điểm 1,0 điểm Câu 4: (5,0 điểm) Yêu cầu kỹ năng: - Biết cách làm bài văn nghị luận đoạn thơ - Bài làm có kết cấu chặt chẽ, bố cục rõ ràng, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, chữ viết cẩn thận Yêu cầu kiến thức: Thí sinh có thể có cách cảm nhận khác cần đảm bảo số nội dung sau: * Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm và đoạn thơ * Cảm nhận vẻ đẹp nội dung và nghệ thuật bài thơ: Về nội dung - Cảm nhận vẻ đẹp người lao động trước thiên nhiên: + Con người lãng mạn, bay bổng và hài hoà với thiên nhiên kì vĩ: lái gió với buồm trăng, lướt mây cao với biển + Con người mang tư khoẻ khoắn, kiêu hãnh, mang tầm vóc lớn lao người chinh phục và làm chủ thiên nhiên: đậu dặm xa dò bụng biển, Dàn đan trận lưới vây giăng - Cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên: + Thiên nhiên kì vĩ, lớn lao, có giao hòa trời cao và biển rộng: gió, trăng, mây cao, biển bằng, đêm thở, lùa + Biển lên lung linh với sắc màu huyền ảo đêm trăng: vẻ rực rỡ, lấp lánh trăng, sao, màu đen, hồng cá song tạo nên tranh sống động + Biển đẹp, giàu với nhiều loài cá Biển là nguồn tài nguyên quý giá đất nước  Qua việc khắc hoạ vẻ đẹp người và thiên nhiên, Huy Cận bày tỏ tình yêu, niềm tự hào với người, với đất nước Việt Nam và niềm vui trước đời Về nghệ thuật - Phân tích nét đặc sắc nghệ thuật đoạn thơ: + Hình ảnh thơ kì vĩ, sống động, giàu sắc màu + Biện pháp nghệ thuật linh hoạt, hiệu quả: nhân hoá, ẩn dụ, liệt kê, phóng đại (6) + Bút pháp vừa tả thực, vừa lãng mạn bay bổng Cách cho điểm: - Điểm 5: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên, văn viết có cảm xúc, có sáng tạo, diễn đạt tốt, có thể còn vài lỗi nhỏ diễn đạt - Điểm 4: Đáp ứng các yêu cầu trên, văn viết có cảm xúc, diễn đạt tương đối tốt, có thể còn vài lỗi nhỏ chính tả, diễn đạt - Điểm 3: Đáp ứng khoảng nửa số ý trên, có thể còn mắc vài lỗi nhỏ - Điểm 1-2: Năng lực cảm nhận, phân tích còn yếu, trình bày sơ sài, mắc nhiều lỗi chính tả, diễn đạt - Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề Hết (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: De Dap an mon Ngu van vao lop 10 THPT Hung Yen 2015 2016, De Dap an mon Ngu van vao lop 10 THPT Hung Yen 2015 2016