0

Giao an du thi giao vien gioi cap truong nam hoc 2014 2015

14 1 0
  • Giao an du thi giao vien gioi cap truong nam hoc 2014 2015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:50

Trò chơi: Xem tranh đoán tên bài hát Đối tượng: 5 – 6 tuổi.. Người thực hiện: Phan Thị Tâm.[r] (1)Về dự hội thi giáo viên giỏi cấp trường (2)Giáo án: Giáo dục âm nhạc Dạy hát: Mùa hè đến Nghe hát: Em yêu biển Trò chơi: Xem tranh đoán tên hát Đối tượng: – tuổi Người thực hiện: Phan Thị Tâm (3)Trị chơi cửa bí mật (4)(5)Trị chơi cửa bí mật (6)(7)Trị chơi cửa bí mật (8)(9)(10)Mùa hè đến Sáng tác: (11)Ca khúc: Mùa hè đến Sáng tác: Nguyễn Thị Nhung (12)Ca khúc: Mùa hè đến Sáng tác: Nguyễn Thị Nhung (13)Ca khúc: Mùa hè đến Sáng tác: Nguyễn Thị Nhung (14)Ca khúc: Em yêu biển Sáng tác: Vũ Hoàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an du thi giao vien gioi cap truong nam hoc 2014 2015, Giao an du thi giao vien gioi cap truong nam hoc 2014 2015