Tài liệu Đề án : Kỹ năng sử dụng câu hỏi trong dạy học tiếng việt pdf

22 953 6
Tài liệu Đề án : Kỹ năng sử dụng câu hỏi trong dạy học tiếng việt pdf

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Khoa Giáo dục Tiểu học - - ĐHSP HN Bài tập điều kiện BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÂU HỎI TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Người hướng dẫn: TS Dương Thị Hương Học viên: Võ Thị Ngọc Trâm Lớp: CH 17 – GDTH Hà nội, tháng năm 2008 MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Môn Tiếng Việt nhà trường phổ thông nói chung, nhà trường tiểu học nói riêng có vị trí vơ quan trọng Mơn học sở, tảng giúp học sinh (HS) học tốt môn học khác Tiếng Việt vừa khoa học, vừa công cụ, phương tiện giúp HS lĩnh hội tri thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo phát triển tư Việc dạy học môn Tiếng Việt nhà trường tiểu học với tư cách dạy tiếng mẹ đẻ vấn đề quan tâm ý Chương trình Tiếng Việt tiểu học chủ trương: “Hình thành phát triển HS kỹ sử dụng tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập giao tiếp môi trường hoạt động lứa tuổi” Đây mục tiêu mơn Tiếng Việt mục tiêu coi trọng tính thực hành, thực hành kỹ sử dụng tiếng Việt môi trường giao tiếp cụ thể Điều góp phần đạo việc biên soạn nội dung chương trình, sách giáo khoa (SGK) chi phối nguyên tắc, phương pháp dạy học môn Tiếng Việt nói chung mơn Tiếng Việt lớp nói riêng Quan điểm giao tiếp, nói cụ thể quan điểm phát triển lời nói định ngun tắc, phương hướng xây dựng chương trình mơn Tiếng Việt Mỗi phân môn, tiết học, nội dung dạy học hướng tới mục đích phát triển lời nói Vấn đề phát triển lời nói cho HS đến đề cập đến Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Tiếng nói thứ cải vô lâu đời vô quý báu dân tộc Chúng ta phải giữ gìn nó, làm cho phổ biến ngày rộng khắp” Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: “Trường học có trách nhiệm lớn lao việc giữ gìn sáng tiếng Việt Phải làm cho hệ trẻ nói viết tốt chúng ta.” Muốn thực lời dạy đó, trường tiểu học cần phải có cách tổ chức, phương pháp dạy học hợp lý tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt, giúp HS sử dụng thành thạo tiếng Việt Đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục, chương trình mơn Tiếng Việt soạn thảo năm 1991 đưa vào thử nghiệm năm 1996 Đến năm học 2002 – 2003, chương trình tiếng Việt bắt đầu triển khai đại trà toàn quốc Một quan điểm xây dựng chương trình quan điểm giao tiếp quan điểm thể rõ SGK Tiếng Việt 1, xuất nội dung luyện nói coi nội dung độc lập Đây nội dung SGK Tiếng Việt Việc dạy học nói bước đầu hình thành rèn luyện cho HS kỹ nói – kỹ giao tiếp quan trọng người Trẻ lớp 1, trước đến trường “biết nghe, biết nói” tiếng Việt, song chưa thật thành thạo thực tế hoạt động nói em nhiều hạn chế Cho đến nay, việc triển khai chương trình Tiếng Việt bước sang năm thứ phần lớn giáo viên (GV) tỏ lúng túng dạy luyện nói cho HS Bên cạnh với vốn ngơn ngữ tiếp nhận trước đến trường cịn ỏi, HS lớp khó khăn học nội dung Nhìn chung, việc dạy học nội dung chưa đạt hiệu cao Xuất phát từ lý trên, chúng tơi định chọn đề tài: “Những khó khăn học sinh lớp Một gặp luyện nói số giải pháp giúp học sinh khắc phục” làm đề tài nghiên cứu II Lịch sử vấn đề nghiên cứu Việc phát triển ngôn ngữ, phát triển lời nói, nội dung, phương pháp phát triển ngơn ngữ cho trẻ em đề cập đến nhiều Các tài liệu sử dụng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu giảng dạy lĩnh vực ngơn ngữ trẻ em Tiêu biểu kể đến: Cuốn “Phát triển ngôn ngữ trẻ em” (Ê.I.Tikhêva, NXBGD 1977); “Dạy nói cho trẻ trước tuổi cấp I” (Phan Thiều, NXBGD, 1979); “Tiếng Việt phương pháp phát triển lời nói trẻ” (Cao Đức Tiến, NXBGD, 1994); “Một số vấn đề dạy ngơn nói viết tiểu học theo hướng giao tiếp” (Nguyễn Quang Ninh, Sách bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1997 – 2000 cho GV tiểu học) Các tài liệu tập trung giải vấn đề có tính lý luận thực tiễn phát triển ngôn ngữ cho trẻ em Bên cạnh cịn có nhiều cơng trình nghiên cứu khác đề cập cách trực tiếp hay gián tiếp đến vấn đề Phương pháp dạy học tiếng Việt tiểu học (2 tập), luận văn thạc sĩ Đỗ Thi Thanh Vân nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề nội dung phương pháp dạy học luyện nói với đê tài “Nội dung phương pháp dạy học luyện nói sách giáo khoa Tiếng Việt 1” III Đối tượng – Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Nội dung luyện nói q trình học nội dung luyện nói mơn Tiếng Việt hành Phạm vi nghiên cứu Nội dung học luyện nói cho học sinh lớp Một phần Luyện nói tổng hợp IV Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nhằm tìm hiểu ngun nhân, đề tài luyện tập hội thoại HS gặp khó khăn học nội dung luyện nói tổng hợp để từ đề xuất só giải pháp giúp HS nói tốt Nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Tìm hiểu nội dung luyện nói tổng hợp SGK Tiếng Việt - Tìm hiểu sở lý luận việc xây dựng nội dung luyện nói - Phân loại hệ thống tập luyện nói - Đánh giá hệ thống tập luyện nói - Đánh giá hướng dẫn dạy luyện nói SGV 2.2 Tìm hiểu khó khăn HS gặp thực hành luyện nói phần Luyện nói tổng hợp 2.3 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu học luyện nói phần Luyện nói tổng hợp cho HS V Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực đề tài, sử dụng phối hợp phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp nghiên cứu lí luận Chúng tơi tiến hành nghiên cứu văn bản, tài liệu có liên quan đến đề tài để rút kết luận cần thiết Nghiên cứu riêng lẻ phận vấn đề từ tài liệu, sau liên kết thông tin thu được, tổng hợp khái quát thành luận điểm 2 Thống kê, phân loại: Thống kê tập luyện nói phần Luyện nói tổng hợp SGK NỘI DUNG Chương 1: Tổng quan nội dung chương trình SGK Tiếng Việt I Mục tiêu môn Tiếng Việt lớp Mục tiêu chủ yếu môn Tiếng Việt lớp trọng dạy chữ sở dạy âm dạy âm để dạy chữ Xuất phát từ âm, tiếng có nghĩa mà dạy âm, dạy chữ Các tác giả chủ trương dạy hai dạng: lời nói miệng lời nói viết Tuy nhiên, chữ viết dạng hoạt động ngơn ngữ hồn toàn mẻ nên tác giả ưu tiên cho việc dạy chữ, gắn việc học âm, học chữ với việc luyện thói quen viết mặt chữ, viết tả Mục tiêu mơn Tiếng Việt chương trình thể quan điểm dạy học: quan điểm dạy giao tiếp Với mục tiêu này, thấy đích việc dạy Tiếng Việt cho HS lớp dạy chữ sở coi trọng mối quan hệ ngữ âm chữ viết, phần theo sát đặc trưng loại hình ngơn ngữ đơn lập – âm tiết tính tiếng Việt II Quan điểm biên soạn chương trình Từ mục tiêu giáo dục môn Tiếng Việt, soạn giả xác định quan điểm biên soạn SGK Tiếng Việt tiểu học nói chung, SGK Tiếng Việt nói riêng Đó quan điểm sau: Quan điểm dạy giao tiếp Thuật ngữ “giao tiếp” dùng để hoạt động trao đổi tư tưởng, tình cảm, cảm xúc, … ngôn ngữ nhằm thiết lập quan hệ, hiểu biết cộng tác,… thành viên xã hội Dạy học theo quan điểm giao tiếp xu hướng phổ biến tài liệu dạy tiếng mẹ đẻ dạy ngoại ngữ nước tiên tiến Khác với xu hướng dạy học theo cấu trúc, có tác dụng rõ rệt việc hình thành phát triển HS kỹ sử dụng ngôn ngữ (các kỹ giao tiếp) SGK lấy nguyên tắc giao tiếp làm định hướng để góp phần thực cách nhanh vững mục tiêu chương trình Tiếng Việt tiểu học: “hình thành phát triển kỹ sử dụng tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập giao tiếp môi trường hoạt động phù hợp lứa tuổi” Quan điểm thể hai phương diện nội dung phương pháp học Về nội dung, SGK Tiếng VIệt dành phần độc lập cho việc luyện nói cho HS; đồng thời thơng qua việc dạy Học vần, Tập đọc, Kể chuyện, Chính tả, Tập viết, Tiếng Việt tạo môi trường giao tiếp có chọn lọc, từ giúp HS mở rộng vốn từ theo định hướng, trang bị tri thức phát triển kỹ sử dụng tiếng Việt giao tiếp Về phương pháp dạy học kỹ nói dạy thơng qua nhiều tập mang tình giao tiếp tự nhiên Ví dụ: Để dạy Nghi thức lời nói, SGK Tiếng Việt xây dựng tập: “Tập nói lời chào bé với mẹ trước vào lớp, lời chào bé với cô giáo trước bé về” [32; 74] Chính việc đặt HS vào tình giao tiếp làm nảy sinh nhu cầu tìm hiểu, phân tích kiện bộc lộ ý kiến cá nhân em, tạo nên nét dạy học Quan điểm tích hợp Tích hợp hiểu tổng hợp đơn vị học, chí tiết học hay tập nhiều mảng kiến thức kỹ liên quan với nhằm tăng cường hiệu giáo dục tiết kiệm thời gian cho người học Có thể tích hợp theo hai hướng: chiều ngang chiều dọc Hướng tích hợp theo chiều ngang SGK tiểu học triển khai thông qua hệ thống chủ điểm học tập Các phân mơn Tiếng Việt trước gắn bó với tập hợp lại xung quanh chủ điểm đọc; nhiệm vụ cung cấp kiến thức rèn kỹ gắn bó chặt chẽ trước Ví dụ: Trong tuần 27 (SGK TV1), HS học chủ điểm “Gia đình” Tập đọc nói gia đình: Ngơi nhà, Quà bố, Vì mẹ về; Kể chuyện yêu cầu HS kể lại câu chuyện Bông hoa cúc trắng (nói tình cảm mẹ con); Chính tả tập trung chủ điểm; Tập viết yêu cầu HS viết từ hiếu thảo, yêu mến, ngoan ngoãn, đoạt giải Bằng việc tổ chức đọc, học theo chủ điểm, SGK Tiếng Việt dẫn dắt HS vào lĩnh vực đời sống, qua tăng cường vốn từ, vốn diễn đạt em nhà trường, gia đình xã hội, đồng thời mở cánh cho em bước vào giới xung quanh soi vào giới tâm hồn Tích hợp theo chiều dọc nghĩa tích hợp đơn vị kiến thức kỹ kiến thức kỹ học trước Về chủ điểm học tập, SGK TV1 thực mục tiêu tích hợp qua hệ thống chủ điểm học tập đọc gần gũi, thiết thực với đời sống trẻ Mỗi chủ điểm ứng với đơn vị học Thời gian dành cho đơn vị học tuần, chủ điểm học tập trở trở lại theo kiểu đồng tâm, lần trở lại lần khai thác sâu Về kiến thức, kỹ đòi hỏi cao dần mức độ Quan điểm tích cực hố hoạt động HS Thơng qua hình thức luyện tập SGK hướng dẫn hoạt động dạy học SGV, chương trình tạo điều kiện để GV HS thực phương pháp tích cực hố hoạt động người học, GV đóng vai trị người tổ chức hoạt động HS Mỗi HS hoạt động, bộc lộ phát triển Hoạt động HS hiểu hoạt động hiểu hoạt động giao tiếp hoạt động phân tích, tổng hợp thực hành lý thuyết Đây giải pháp tổng thể để thực muc tiêu trang bị kiến thức, èn luyện kỹ năng, hoàn thiện nhân cách em Thực quan điểm tích cực hố hoạt động HS, SGK TV1 khơng dạy lý thuyết có sẵn mà tiến hành tổ chức hoạt động để HS nắm kiến thức sơ giản có kỹ sử dụng tiếng Việt tốt Chương II: Nội dung luyện nói tổng hợp SGK Tiếng Việt I Yêu cầu kỹ nói HS lớp - Phát âm + Phát âm đúng, rõ âm, vần tiếng học (trừ tiếng có vần khó dùng) chữa lỗi phát âm theo hướng dẫn GV + Phát âm liền mạch lời nói (khơng lặp, khơng thiếu tiếng), biết nói to đủ nghe học tiếng Việt học khác - Diễn đạt lời nói: + Nói hội thoại • Trả lời câu hỏi vật, người, hành động, tính chất: tập trả lời câu hỏi ai, gì, việc gì, làm gì, làm sao, nào,… thuộc phạm vi trường, lớp, gia đình mơi trường xung quanh • Đặt câu hỏi có sử dụng từ để hỏi: ai, gì, làm gì, • Dùng từ xưng hơ xưng hơ với người gia đình, với thầy giáo, bạn bè người gần gũi: luyện tập xưng hô với đối tượng lớp, trường học chơi • Chào, hỏi, mời, nhờ, yêu cầu vài cách theo nghi thức lời nói + Nói thành đoạn: • Giới thiệu mình, người thân, đồ vật, vật quen thuộc – câu liên tục: tập kể ông bà, bố mẹ, anh chị em,…; tập kể đôg vật, vật,… • Kể lại câu chuyện đơn giản chi có tình tiết với hổ trợ văn bản, tranh liên hoàn câu hỏi gợi ý II Nội dung dạy kỹ luyện nói tổng hợp chương trình Tiếng Việt tiểu học Phần luyện nói tổng hợp bố trí theo tuần với ba chủ điểm lớn: Nhà trường, Gia đình, Thiên nhiên – Đất nước (từ tuần 23 trở sau) Mỗi tuần có tiết (3 bài) Tập đọc, tiết (2 bài) Tập viết, tiết (2 bài) Chính tả tiết (1 bài) Kể chuyện tuần tập trung vào chủ điểm – ba tuần hết lượt chủ điểm (lượt kết thúc tuần 25, lượt kết thúc tuần 28, lượt kết thúc tuần 31, lượt kết thúc tuần 34) Qua nội dung học, HS vừa ôn học (các âm, vần, chữ thể âm, vần), vừa học (vần khó, chữ viết hoa, luật tả) Các học tuần tập trung vào chủ điểm tuần nhằm tạo tích hợp Việc quay vịng chủ điểm khơng phải lặp lại y hệt mà vòng sau phát triển, mở rộng vòng trước Cụ thể sau: - Loại I: Luyện nói câu có chứa tiếng có vần cần luyện: + Kiểu 1: Nói câu chứa tiếng có vần cho trước Kiểu có 14 Ví dụ 1: Nói câu chứa tiếng có vần n uông M: - Bé đưa cho mẹ cuộn len - Bé lắc chuông (Tiếng Việt 1, tập hai - tr 71) Kiểu 2: Nhìn tranh nói câu chứa tiếng có vần cho trước Kiểu có Ví dụ: Nhìn tranh nói câu chứa tiếng có vần ăt, ăc (tr 101) - Loại II: Luyện nói theo đề tài + Kiểu 1: Bài tập nói theo • Dạng 1: Trả lời câu hỏi theo tranh: Dạng có Ví dụ: Trả lời câu hỏi theo tranh M: Tranh 1: Ai nấu cơm cho bạn ăn? - Mẹ nấu cơm cho ăn Tranh 2: Ai mua quần áo cho bạn? Tranh 3: Ai chăm sóc bạn ốm? Tranh 4: Ai vui bạn điểm 10? (Tiếng Việt 1, tập – tr 56) • Dạng 2: Nói vật, việc… có liên quan đến nội dung tập đọc Dạng có 11 Ví dụ: Ở nhà em làm giúp bố mẹ? (tr 59); Gọi tên lồi hoa ảnh (tr 65); Nói em (tr 77);… • Dạng 3: Kể người, việc,… có liên quan đến nội dung tập Dạng có Ví dụ: Kể người bạn tốt em (tr 107) + Kiểu 2: Bài tập hỏi – đáp • Dạng 1: Hỏi – đáp việc, người, vật, tượng… có liên quan đến tập đọc Dạng có 10 Ví dụ: Hỏi việc làm buổi sáng (M: Sáng sớm bạn làm việc gì? – Tơi tập thể dục Sau đó, đánh răng, rửa mặt… tr 68) • Dạng 2: Hỏi – đáp theo nội dung tập đọc Dạng có Ví dụ: Hỏi – đáp theo thơ (M: - Con hay nói ầm ĩ – vịt bầu tr 113) - Loại 3: Luyện nói theo nghi thức lời nói + Kiểu 1: Nói lời chào theo tình giao tiếp tự nhiên: Kiểu có Ví dụ: Tập nói lời chào bé với mẹ trược bé vào lớp, bé với cô trước bé (tr 74) + Kiểu 2: Nói lời chào nhân vật theo tình học Kiểu có Ví dụ: Nói lời chào hỏi Minh: Khi gặp bác đưa thư, mời bác uống nước (tr 137) Sau Sơ đồ tóm tắt hệ thống tập luyện nói – phần luyện nói tổng hợp SGK TV1 Bài tập luyện nói phần luyện nói tổng hợp LN câu chứa tiếng có vần cần luyện (15 bài) LN theo đề tài (29 bài) BT nói theo (17) Nói câu chứa tiếng có vần cho trước (14 bài) Nhìn tranh nói câu chứa tiếng có vần cho trước (1 bài) Trả lời câu hỏi theo tranh (1 bài) Nói vật, việc có liên quan nội dung tập đọc (11 bài) LN theo nghi thức lời nói (2 bài) BT dạng hỏi – đáp (12) Kể người , việc … có liên quan đến nội dung tập đọc (5 bài) Hỏi – đáp việc, người, … có liên quan đến nội dung tập đọc (10 bài) Hỏi – đáp theo nội dung tập đọc (2 bài) Nói lời chào theo tình giao tiếp cho trước (1 bài) Nói lời chào nhân vật theo tình học (1 bài) III Đánh giá hệ thống tập luyện nói phần Luyện tập tổng hợp Trước đây, việc rèn luyện kỹ nói cho HS lớp đơn rèn luyện trình em trả lời câu hỏi GV học So với chương trình cũ, nội dung luyện nói SGK TV1 chương trình tách độc lập Việc đưa nội dung luyện nói độc lập hình thức hệ thống tập giúp HS rèn luyện kỹ nói cách khoa học hơn, có hệ thống Hệ thống tập luyện nói phần Luyện tập tổng hợp đa dạng, yêu cầu HS nói hội thoại, nói độc thoại, nói thành đoạn, câu có liên kết, mạch lạc Bài tập luyện nói xếp cuối Tập đọc, phong phú, đa dạng so với phần Học vần Ở tập, ngồi tranh minh hoạ cịn có mẫu phát ngôn nội dung cho trước làm chỗ dựa để HS tạo lập lời nói Hình thức tập yêu cầu tập trình bày rõ ràng, cụ thể Có tập để luyện tập âm – vần học (Nói câu chứa tiếng có vần cần luyện), có rèn kỹ độc thoại ( Nói chủ đề cho trước), có tập rèn kỹ hội thoại (trò chuyện, hỏi – đáp nội dung cho trước), có tập rèn kỹ ứng xử giao tiếp (các tập nghi thức lời nói) Tuy nhiên, số lượng dạng tập chưa hợp lý: tập nghi thức lời nói cịn (2 bài), xoay quanh vấn đề nói lời chào, lời chia tay; số lượng tập nói theo đề tài (17 bài) mà chủ yếu dạng độc thoại – dạng độc thoại mức độ cao dạng thức lời nói, khó cho HS nhỏ HS lớp Bên cạnh đó, có tập nói câu chứa tiếng có vần học, chưa có tập nói câu chứa tiếng có âm học Chương III Những khó khăn HS gặp luyện nói phần Luyện nói tổng hợp biện pháp khắc phục I Những nguyên nhân HS gặp khó khăn luyện nói Xuất phát từ thân HS a Khả ngôn ngữ, vốn sống cịn HS lớp 1, lần tiếp xúc với chữ cái, học âm – vần, luyện nói thành câu, đoạn, vốn từ HS cịn ít, khả diễn đạt cịn hạn chế nên luyện nói trở ngại không nhỏ em Bên cạnh đó, HS lớp 1, nói mơi trường hoạt động lứa tuổi tiếp xúc gia đình, nhà trường (chủ yếu lớp học), tiếp xúc với mơi trường xã hội cịn Thêm nữa, HS lớp chưa xa nhiều, khả nhìn nhận, quan sát vật, việc xung quanh cịn hạn chế  vốn sống cịn  Khi luyện nói HS gặp khơng khó khăn b Do tâm lý rụt rè, e ngại Như nói, HS lớp 1, khả giao tiếp, giao lưu trị chuyện với người xung quanh cịn ít, dó HS thường hay e ngại, rụt rè Mặt khác, tâm lý sợ nói sai ý GV, sợ bạn bè chê cười nên HS thể mình, nói chí tới luyện nói có em khơng mở miệng Do đề tài hội thoại SGK TV1 xây dựng đề tài hội thoại phong phú, đa dạng để HS luyện nói Tuy nhiên, tình hội thoại SGK xây dựng đem lại khơng khó khăn cho HS lớp Những đề tài hội thoại khó, vượt vốn hiểu biết HS, đặc biệt HS lớp 1, khả nói cịn hạn chế Trong đề tài kể đến đề tài sau: - Khơng có gợi ý: • Nói em (tr 77) • Nói ngơi nhà em mơ ước (tr 83) • Kể người bạn tốt em (tr 107) • Kể anh (chị) em (tr 140) • Nói vật em biết (tr 149) • Hỏi nhau: Bạn làm để bảo vệ lồi chim? (tr 152) HS lớp khả nói cịn hạn chế, lúc đầu tập nói nhiều câu, liên kết thành đoạn ngắn điểu khó khăn, nên có đoạn gợi ý để HS dựa vào mà nói, từ HS sáng tạo câu, đoạn - Có gợi ý, gợi ý khơng thực tế • Ở nhà, em làm giúp bố mẹ? (gợi ý tranh vẽ) Những gợi ý tranh vẽ để hướng dẫn HS luyện nói đề tài khơng phù hợp với khả HS lớp 1, đặc biệt em thành phố khơng thể (qt nhà, cho gà ăn, tưới cây)  HS lúng túng nói nói khơng thật • Hãy kể với cha mẹ: Hôm lớp em ngoan - Đề tài khó: • Nói ngơi nhà em mơ ước (tr 83) • Nói sen (tr 92) • Hỏi nhau: Bạn làm để bảo vệ lồi chim? (tr 152) Do hệ thống câu hỏi gợi ý luyện nói cịn nhiều hạn chế - Câu hỏi khơng kích thích tư HS có gợi ý chưa kích thích tính sáng tạo trẻ, câu hỏi chứa đựng nội dung cần hiểu Ví dụ: Hương hoa lan thơm nào?, Khi nở hoa sen trông đẹp nào? Hay Đường đến trường có cảnh đẹp? - Có câu hỏi diễn đạt chưa hay Ví dụ: Đứa biết lời cha mẹ gọi đứa gì? (Bài “Vâng lời cha mẹ”) hay Chữ đẹp thể tính nết ai? - Có câu hỏi khó, muốn trả lời câu hỏi HS phải vận dụng khả phân tích – tổng hợp chi tiết liên quan Ví dụ: Em hiểu người bạn tốt? (tr 107) II Giải pháp khắc phục Sử dụng trực quan (tranh minh hoạ, mẫu phát ngôn) GV hướng dẫn HS quan sát mẫu tranh minh hoạ, đọc phát ngơn Từ đó, HS hiểu nội dung luyện nói thực tạo lập lời nói Ngồi ra, từ mẫu quan sát đó, GV đặt câu hỏi gợi ý xung quanh đề tài, từ gợi ý phát ngơn mẫu để hướng dẫn HS thực hành Ví dụ: Hỏi trường, lớp (tr 47) M: Bạn học lớp nào? Tôi học lớp 1A GV hướng dẫn HS quan sát mẫu: Bạn nhỏ hỏi bạn điều gì? Sau đó, gợi ý HS hỏi nội dung khác thông qua gợi ý: + Có cách hỏi khác khơng? + Nếu bạn khác trường hỏi gì? + Muốn biết bạn học trường nào, hỏi sao? + Muốn biết trường bạn đâu, hỏi sao? + Muốn biết bạn học trường nào, bạn hỏi sao? … Theo nên đặt câu hỏi gợi ý để HS luyện nói dần, khơng nên đưa sẵn câu hỏi, HS làm nhiệm vụ trả lời câu hỏi Sử dụng hệ thống câu hỏi luyện nói SGV thiết kế hệ thống câu hỏi để GV vận dụng luyện nói Tuy nhiên hệ thống câu hỏi có nhiều hạn chế phân tích Mặt khác, có nội dung luyện nói khơng có câu hỏi hướng dẫn, gợi ý  cần phải xây dựng thêm hệ thống câu hỏi để giúp GV HS thực tốt phần luyện nói Trong đề tài này, xây dựng số câu hỏi Luyện nói theo đề tài chúng tơi thấy phần Luyện nói câu có chứa tiếng có vần cần luyện phần Luyện nói nghi thức lời nói tương đối hợp lý a Bài Hỏi trường, lớp (tr 47), GV khơng có gợi ý khó khăn cho HS hỏi – đáp  GV nên đặt câu hỏi gợi ý cho HS Ví dụ: + Nếu bạn khác trường hỏi gì? + Muốn biết bạn học trường nào, hỏi sao? + Muốn biết trường bạn đâu, hỏi sao? + Muốn biết bạn học trường nào, bạn hỏi sao? + Muốn biết bạn thích học mơn nhất, hỏi nào? … b Gọi tên loài hoa ảnh (tr 65) + Hãy kể tên loài hoa ảnh? + Em thích lồi hoa nhất? Vì sao? + Hoa hồng có đặc điểm gì? + Hoa sen nào? … c Nói em (tr 77) + Quyển em gì? + Quyển em có bìa màu gì? + Trên em có gì? + Bên nào? +… d Nói nhà mơ em mơ ước (tr 83) + Em thích ngơi nhà em nào? + Em thích bên ngồi ngơi nhà em nào? + Em thích bên nhà có gì? + Em trang trí cho ngơi nhà em nào? + Em thích phịng em sơn màu gì? +… e Hãy nói với cha mẹ: Hơm lớp em ngoan (tr 101) + g Kể người bạn tốt em (tr 107) + Người bạn em tên gì? + Người bạn em nào? + Bạn em tốt với em nào? + Tình cảm em dành cho bạn nào? … h Hỏi – đáp loài (tr 122) + Hãy kể loài mà bạn biết? + Bạn thích lồi nào? + Lồi nào? … i Trị chuyện mưa (tr 125) + Bạn thích trời mưa hay trời nắng? Vì sao? + Khi trời mưa bạn thích làm gì? Vì sao? +… j Kể anh (chị, em) em (tr 140) + Em kể anh (chị, em) + Anh (chị, em) tuổi? + Anh (chị, em) làm gì? + Tình cảm anh (chị, em) em nào? … k Nói vật em biết (tr 149) + Em biết vật nào? + Em thích vật nhất? Vì sao? + Con vật em thích có đặc điểm gì? … Hệ thống câu hỏi mang tính chất gợi ý trường hợp HS khơng thể nói tìm hiểu nội dung nói Sử dụng nhiều phương pháp khác dạy nội dung luyện nói 3.1 Trị chơi học tập Trị chơi hoạt động người nhằm mục đích trước tiên chủ yếu vui chơi, giải trí, thư giãn sau làm việc mệt mỏi, căng thẳng Đối với trẻ em, trị chơi có vai trị quan trọng sinh hoạt Vì lẽ đó, trình dạy học nhà sư phạm nhận thấy biết kết hợp học vui chơi cách hợp lý tạo hiệu học tập cao mà không gây căng thẳng, mệt mỏi, nhàm chán cho HS, đặc biệt lứa tuổi tiểu học Ví dụ1: Trị chơi tiếp sức: “Nói hoa sen” (tr 92) GV tổ chức trị chơi học tập ”Thi nói sen”: Cuộc thi diễn hai đội (mỗi đội khoảng – em) Hai đội bắt thăm để giành quyền nói trước Hai đội luân phiên nói Ở lượt chơi đội có thành viên đội nói, theo lượt chơi từ thành viên thứ thành viên cuối quay trở lại Đội lập lại câu trước chịu dừng lại đội thua Ví dụ2: Trị chơi Thi nói đề tài: Bài “Nói vật em biết” (tr 149) Mục đích nhằm giúp HS phát triển lời nói tự nhiên, rèn trí tưởng tượng, khả dùng từ đặt câu, bước đầu biết miêu tả vật, qua cung cấp hiểu biết tự nhiên (thế giới động vật) GV mời hai đội chơi, yêu cầu đội kể tên vật biết (con mèo, chó, gà, ) GV ghi tên vật lên bảng, hai đội chọn vật (mà hai đội biết) để làm đề tài thi nói Ví dụ3: Trị chơi sắm vai: Tập nói lời chào bé với mẹ (tr 74) GV nêu tình huống: Em nói lời chào mẹ trước vào lớp, lời chào cô trước 3.2 Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm nhằm hình thành HS khả giao tiếp, đặc biệt giao tiếp miệng, khả hợp tác, khả thích ứng khả độc lập suy nghĩ Khi tổ chức dạy học phương pháp thảo luận nhóm, GV có hội tận dụng ý kiến kinh nghiệm HS Khi làm việc theo nhóm HS có ưu hẳn so với làm việc độc lập Ví dụ: ”Hỏi – đáp nghề nghiệp bố” (tr 86) GV hướng dẫn HS thảo luận sau trình bày trước lớp Cụ thể: - GV chia lớp thành nhóm (có thể nhóm đơi, 4) - Phát phiếu học tập có hệ thống câu hỏi thảo luận quy định thời gian thảo luận Các câu hỏi đưa để HS thực thảo luận dạng câu hỏi mở Em hỏi bạn em công việc bố bạn em làm Em trả lời bạn câu hỏi bạn hỏi công việc bố 3 Hãy nói với cơng việc người gia đình - Sau hỏi nhóm, GV gọi cặp HS đại diện nhóm trình bày làm nhóm Có thể có nhóm có hai cặp trình bày - Cả lớp nghe, nhận xét câu hỏi cách trả lời câu hỏi bạn Sau đó, GV nhận xét, đánh giá cách trình bày nhóm 3.3 Vận dụng phương pháp gợi mở vấn đáp Phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để dẫn dắt, gợi mở cho HS luyện nói Ví dụ: Chia quà (tr 61) GV tổ chức dạy học phương pháp sau: - Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ SGK (kết hợp PP trực quan) - Gv đặt câu hỏi, HS trả lời Trong tranh vẽ ai? Bà làm gì? Mỗi cháu chia quà gì? Các cháu có thích q bà khơng? Hình ảnh tranh cho em biết điều đó? Nếu em anh (chị), chia quà em nhận phần quà nhiều hay em bé? Vì sao? Bằng hệ thống câu hỏi trên, HS thực trình đàm thoại với GV theo nội dung tranh Từ đó, GV chữa lỗi dùng từ, đặt câu, diễn đạt cho HS, giúp em rèn luyện kỹ nói cách tự nhiên 3.4 Vận dụng phương pháp phát giải vấn đề PP nhằm hình thành HS khả tư giải vấn đề, khả thích ứng, khả hợp tác đời sống Trong dạy học luyện nói GV chuyển tập luyện nói thành tình có vấn đề HS vận dụng kinh nghiệm, hiểu biết thân để giải vấn đề Ví dụ: “Nói vật em u q” - GV đưa tình có vấn đề: Khi nói chuyện với bạn vật, có bạn hỏi em: “Bạn yêu quý vật nhất? Vì sao?” Em nói để bạn em mến - HS phát vấn đề cần giải quyết: Nói với bạn vật u q để bạn thấy mến - GV gợi ý để HS tìm cách giải vấn đề: GV gợi ý HS hướng tên vật, nét đáng yêu vật Sau đó, em suy nghĩ để xếp câu để có nói vật u thích * Mỗi PP dạy học nêu có hiệu riêng biệt tuỳ theo cụ thể GV sử dụng PP khác nhau, chí kết hợp PP với Rèn luyện khả tự tin, mạnh dạn cho HS GV nên khuyến khích, khích lệ HS rụt rè tham gia nói Ví dụ: Khuyến khích em phát biểu (sử dụng câu hỏi dễ để em có hội nói trước lớp), em phát biểu sai GV khơng nên la mắng mà nên khen ngợi tinh thần HS Cho HS tham gia vào hoạt động nhóm để em tự tin hơn,… KẾT LUẬN Luyện nói nội dung quan trọng, giúp HS trau dồi khả diễn đạt, tự tin giao tiếp  cần phải hướng dẫn HS luyện nói Tuy nhiên, HS lớp 1, khả ngơn ngữ cịn hạn chế, vốn sống, vốn kinh nghiệm cịn ít, để kích thích HS nói năng, GV nên: - Kích thích nhu cầu nói HS cách sử dụng trực quan, tạo tình giao tiếp phù hợp, động viên HS tham gia tích cực luyện nói - GV phải tạo cho HS hoàn cảnh giao tiếp tốt Đó điều kiện lớp học thời điểm luyện nói GV cần giáo dục cho HS lớp biết lắng nghe có thái độ nghe bạn nói GV phải người động viên, khích lệ kịp thời để HS phấn khởi nói - GV cần giúp HS giữ bình tĩnh nói, tự tin ý đên thái độ người nghe nói - GV hướng dẫn HS sử dụng ngữ điệu phù hợp nói, tránh lối nói đọc thuộc lịng - Khơng ngắt lời HS em nói - Đối với đề tài khó nói, GV nên có hệ thống câu hỏi hướng dẫn HS nói - Đối với câu hỏi SGK chưa hợp lí, GV nên mạnh dạn thay đổi hệ thống câu hỏi khác cho phù họp - Vận dụng PP dạy học tích cực để dạy HS luyện nói TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Thị Lanh (chủ biên) – SGK & SGV Tiếng Việt – NXB GD Dương Thị Hương – Tài liệu dạy học chuyên đề Bồi dưỡng kỹ sử dụng câu hỏi dạy học Tiếng Việt cho GV tiểu học Nguyễn Quang Ninh – Một số vấn đề dạy ngơn nói viết tiểu học theo hướng giao tiếp – Sách bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1997 – 2000 cho GV tiểu học Phan Thiều – Dạy nói cho trẻ em trước tuổi cấp I – NXB GD – H 1997 ... thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo phát triển tư Việc dạy học môn Tiếng Việt nhà trường tiểu học với tư cách dạy tiếng mẹ đẻ vấn đề quan tâm ý Chương trình Tiếng Việt tiểu học chủ trương: “Hình thành... phát triển kỹ sử dụng tiếng Việt giao tiếp Về phương pháp dạy học kỹ nói dạy thơng qua nhiều tập mang tình giao tiếp tự nhiên Ví d? ?: Để dạy Nghi thức lời nói, SGK Tiếng Việt xây dựng tập: “Tập nói... thống câu hỏi khác cho phù họp - Vận dụng PP dạy học tích cực để dạy HS luyện nói TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Thị Lanh (chủ biên) – SGK & SGV Tiếng Việt – NXB GD Dương Thị Hương – Tài liệu dạy học

Ngày đăng: 22/12/2013, 23:16

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan