0

Tài liệu Xác định vị trí sự cố cáp ngầm lưới điện truyền tải

89 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 23:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN VĂN DŨNG XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ SỰ CỐ CÁP NGẦM LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 11 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN VĂN DŨNG XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ SỰ CỐ CÁP NGẦM LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS TRƯƠNG VIỆT ANH Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Nguyễn Thanh Phương PGS.TS Dương Hoài Nghĩa Phản biện TS Võ Hoàng Duy Phản biện PGS.TS Lê Minh Phương TS Đặng Xuân Kiên Chủ tịch Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn PGS.TS Nguyễn Thanh Phương TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: TRẦN VĂN DŨNG Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 20/08/1983 Nơi sinh: Bến Tre Chuyên ngành: Kỹ thuật điện MSHV: 1341830052 I- Tên đề tài: Xác định vị trí cố cáp ngầm lưới điện truyền tải II- Nhiệm vụ nội dung: Luận văn “Xác định vị trí cố cáp ngầm lưới điện truyền tải” có nội dung chủ yếu: Tầm quan trọng luận văn Phân loại ảnh hưởng loại cố lên lưới điện truyền tải Xây dựng phương trình giải thuật để tính tốn vị trí cố giá trị điện trở điểm cố Dùng phần mềm Matlab 2015 mô cho phương pháp đề xuất Kết nghiên cứu luận văn III- Ngày giao nhiệm vụ: 26/5/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 26/11/2015 V- Cán hướng dẫn:PGS TS TRƯƠNG VIỆT ANH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS Trương Việt Anh KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH PGS.TS Nguyen Thanh Phuong i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2016 TRẦN VĂN DŨNG ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy PGS.TS Trương Việt Anh, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đến thầy, cô trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM tận tình nhận xét đóng góp nhằm hồn thiện luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Điện- Điện Tử trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM, cán phòng Đào Tạo giúp đỡ tơi nhiều suốt q trình học tập q trình hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, động viên tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn Cuối tơi xin chân thành cảm ơn cha mẹ người thân bên động viên nhiều để tơi hồn thành khóa học Trần Văn Dũng iii TĨM TẮT Việc nhanh chóng xác định vị trí cố ngắn mạch quang trọng lưới truyền tải đặc trưng chiều dài truyền tải lớn Thời gian xác định vị trí ngắn mạch nhanh cơng tác chuẩn bị khắc phục cố để khôi phục hoạt động bình thường lưới nhanh chóng thuận tiện Vấn đề đặt biệt hữu ích vùng có địa hình khó khăn hay đường dây ngầm mà lưới điện truyền tải qua quang sát mắt thường Để thực nhiệm vụ xác định vị tr cố ngắn mạch lưới cáp ngầm truyền tải , nhiều nghiên cứu thực có nhiều thiết bị xây ựng ựa nghiên cứu chế tạo để xác định vị tr ngắn mạch cáp ngầm Thống kê nghiên cứu thực từ trước đến lĩnh vực phát vị tr ngắn mạch phân thành ba phương pháp ch nh phương pháp bơm xung phản xạ vào đoạn cáp bị cố ngắn mạch th o nghiên cứu phương pháp t nh toán vị tr ngắn mạch th o nghiên cứu ùng phân t ch sóng , phương pháp ng điện điện áp tần số cao th o nghiên cứu Các nghiên cứu , - ch thực máy phát xung chuyên ụng có tần số cao ch xác định vị tr ngắn mạch sau cô lập lưới điện Điều làm tăng thời gian điện, giảm chất lượng cung cấp điện phải đầu tư lớn cho máy tạo xung công suất lớn, tần số cao yêu cầu thiết bị đo lường chất lượng tốt với tần số đo lớn mắc tiền Phương pháp đề xuất sử dụng phương pháp giải lặp nên sai số tính tốn cao Các nghiên cứu - yêu cầu phải có thiết bị đo tần số cao với độ phân giải lớn nên thiết bị phải thiết kế với yêu cầu kỹ thuật khắc kh làm tăng giá thành thiết bị ua phân t ch giải thuật xác định vị tr ngắn mạch thực thi, với t nh chất trở điện trở hồ quang kh ng định , luận văn đề xuất phương pháp xác định vị tr ngắn mạch ựa phương pháp t ng trở kết hợp với đặc t nh trở điện trở ngắn mạch iv ABSTRACT Fault location is very important in power network with the long distance of transmission lines Fault location time effect repair time of transmission power cables Reducing of fault location time mean increasing power quality of power grid Especially, full of obstacles and difficult of access topography area or underground cables, fault location approach is more useful when the sisual checking are impossible There are some researchs on fault location matter in power cables were done recently There are three approach groups in this field The first is reflection wave, w r known as tim omain r fl ctom try (TDR) for current and voltage source, the approach were representation in [1] and [2] The sencond is impedance-base approach, the approach used the characteristic of impedance in the power grid for calculation current and voltage in the power network for find short circuit point, this way was represented in [3] The last approach is wavelet analysis, this way base on traveling wave of transent stage of network when fault occur, was represented in [47] There are some limited conditions in the first and the third approachs when apply to power network for fault location The first approach was practise when fault section is isolation from power grid and they need the special device which can make high voltage pulses and sensitive sensors for receiving reflection wave This disadvantage increasing fault location time and the device cost is too high Impedance-base approach in [3] have less cost than the first approach but the accuracy is low The third approach no need special pulse maker as the first approach but they need the high accuracy, high frequency measurement equipment which is high cost Base on the analyses of those fault location approachs as above, this thesis propose the new fault location approach base on impedance and arc resistor characteristic was proposed in [9] This appraoch no need the sensitive measurement equipment and more accuracy than impedance-base others v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC HÌNH viii CHƯƠNG TỔNG QUAN Đặt vấn đề .1 1.2 Nhiệm vụ luận văn 1.3 Phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 Điểm luận văn 1.6 Giá trị thực tiễn đề tài .4 1.7 Các nghiên cứu khoa học liên quan Phương pháp xung phản xạ Phương pháp t ng trở .6 Phương pháp phân t ch sóng truyền .6 Hướng nghiên cứu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT Hệ thống điện thành phần hệ thống điện Hệ thống sản xuất điện Hệ thống truyền tải điện 10 Hệ thống tiêu thụ điện 12 2.2 Cáp ngầm điện lực 12 2.2.1 So sánh cáp ngầm điện lực đường dây không 13 Ưu điểm cáp ngầm điện lực 13 Nhược điểm cáp ngầm điện lực 14 2.2.1.3 Xu phát triển cáp ngầm điện lực hiên 15 vi 2.2.2 Cấu tạo cáp ngầm điện lực 15 2.2.2.1 Nguyên tắc chung thiết kế cáp ngầm điện lực 16 2.2.2.2 Vật liệu dẫn điện 16 2.2.2.3 Vật liệu cách điện 17 2.2.2.4 Vỏ bọc dây cáp ngầm điện lực (Sheaths) 20 5Màn ngăn sợi cáp ngầm điện lực (screening) 20 2.2.2.6 Vỏ thép bảo vệ 21 Ngắn mạch cáp ngầm điện lực 21 2.3.1 Các nguyên nhân gây ngắn mạch cáp ngầm 21 Ngắn mạch pha chạm đất 22 Ngắn mạch hai pha chạm đất .24 2.3.4 Ngắn mạch ba pha chạm đất 25 2.4 Nhận dạng dạng ngắn dạng cáp ngầm điện lực 27 Hồ quang điện .27 Hiện tượng hồ quang điện 27 hái niệm chung 27 uá trình phát sinh hồ quang 28 2.5.1.3 Quá trình ập tắt hồ quang 29 Điện trở hồ quang điện cố ngắn mạch 30 CHƯƠNG : PHƯƠNG TRÌNH TINH TOÁN .32 T ng trở đường ây điện 32 3.1.3 T ng trở phụ tải ba pha 34 3.2 T nh toán điện trở ngắn mạch biết vị trí ngắn mạch .35 3.3 Phương pháp xác định vị trí ngắn mạch cáp ngầm đề xuất 36 3.4 Lưu đồ giải thuật t nh toán mô 37 Lưu đồ t nh tốn cho chương trình ch nh .37 Lưu đồ chương trình t nh tốn vị tr điện trở cố 39 CHƯƠNG : MƠ HÌNH HĨA VÀ MƠ PHỎNG 42 Mơ hình hóa khối lưới điện phân phối mô 42 62 4.2.5 Sự cố ngắn ạch hai pha a c chạ đất Trong trường hợp cố ngắn mạch pha a c chạm đất, sau q trình mơ phỏng, kết mô thể hình Dựa vào bảng số liệu thu sau mơ nhận thấy việc tính tốn vị trí cố ngắn mạch có sai số lớn vị trí ngắn mạch xa nguồn cung cấp Đây nhược điểm chung phương pháp xác định vị trí cố ngắn mạch phương pháp nói chung Tuy nhiên, sai số phương pháp xác định vị trí ngắn mạch đề xuất có giá trị nhỏ, sai số lớn thu 88m Sai số chấp nhận với phương pháp có chi ph r hoạt động online với nhiệm vụ ch nh định vị nhanh vị trí ngắn mạch để nhanh chóng triển khai cơng tác chuẩn bị khắc phục đường dây truyền tải có chiều dài hàng chục đến hàng trăm kilom t Dựa vào bảng số liệu thu sau mơ nhận thấy việc tính tốn vị trí cố ngắn mạch có sai số nhỏ so sánh với t ng chiều dài đường dây ch sai số lớn 0.147% Đây giá trị có độ xác cao so với phương pháp ựa t ng trở hệ thống nghiên cứu khác Qua mơ hình hóa mơ [7] ta nhận thấy sai số phương pháp t ng trở thường cao so với phương pháp ùng t n hiệu cao tần khác Cụ thể, sai số phương pháp xác định vị trí cáp ngầm dựa việc giải lặp vị trí ngắn mạch đề xuất Filomena cộng [10] 2.76%, sai số phương pháp xác định vị trí ngắn mạch ùng phương pháp chồng sử dụng điều khiển lập trình đề xuất Aslan Y cộng [11] 7.3%, sai số phương pháp xác định vị trí ngắn mạch đề xuất Salim RH cộng năm lầ lượt [12] [13] 10.97% 1.58% Như qua q trình mơ phỏng, phương pháp xác định vị tr cố ngắn mạch ựa t ng trở kết hợp với t nh chất trở điện trở ngắn mạch đề xuất luận văn có độ xác cao, giải thuật t nh tốn đơn giản cho kết qua xuất cố ngắn mạch lưới điện truyền tải Điều chứng tỏ phương pháp xác định vị trí ngắn mạch đề xuất phù hợp để áp ụng vào 63 lưới điện truyền tải cáp ngầm trường hợp bị cố ngắn mạch pha a c chạm đất H nh 15 Kết ả ngắn ạch hai pha a c chạ đất 64 4.2.6 Sự cố ngắn ạch hai pha c chạ đất Trong trường hợp cố ngắn mạch pha b c chạm đất, sau trình mơ phỏng, kết mơ thể hình 16 Dựa vào bảng số liệu thu sau mơ nhận thấy việc tính tốn vị trí cố ngắn mạch có sai số lớn vị trí ngắn mạch xa nguồn cung cấp Đây nhược điểm chung phương pháp xác định vị trí cố ngắn mạch phương pháp nói chung Tuy nhiên, sai số phương pháp xác định vị trí ngắn mạch đề xuất có giá trị nhỏ, sai số lớn thu 104m Sai số chấp nhận với phương pháp có chi ph r hoạt động online với nhiệm vụ ch nh định vị nhanh vị trí ngắn mạch để nhanh chóng triển khai cơng tác chuẩn bị khắc phục đường dây truyền tải có chiều dài hàng chục đến hàng trăm kilom t Dựa vào bảng số liệu thu sau mơ nhận thấy việc tính tốn vị trí cố ngắn mạch có sai số nhỏ so sánh với t ng chiều dài đường dây ch sai số lớn 0.173% Đây giá trị có độ xác cao so với phương pháp ựa t ng trở hệ thống nghiên cứu khác Qua mơ hình hóa mô [7] ta nhận thấy sai số phương pháp t ng trở thường cao so với phương pháp ùng t n hiệu cao tần khác Cụ thể, sai số phương pháp xác định vị trí cáp ngầm dựa việc giải lặp vị trí ngắn mạch đề xuất Filomena cộng [10] 2.76%, sai số phương pháp xác định vị trí ngắn mạch ùng phương pháp chồng sử dụng điều khiển lập trình đề xuất Aslan Y cộng [11] 7.3%, sai số phương pháp xác định vị trí ngắn mạch đề xuất Salim RH cộng năm lầ lượt [12] [13] 10.97% 1.58% Như qua q trình mơ phỏng, phương pháp xác định vị tr cố ngắn mạch ựa t ng trở kết hợp với t nh chất trở điện trở ngắn mạch đề xuất luận văn có độ xác cao, giải thuật t nh tốn đơn giản cho kết qua xuất cố ngắn mạch lưới điện truyền tải Điều chứng tỏ phương pháp xác định vị trí ngắn mạch đề xuất phù hợp để áp ụng vào 65 lưới điện truyền tải cáp ngầm trường hợp bị cố ngắn mạch pha b c chạm đất H nh 16 Kết ả ngắn ạch hai pha b c chạ đất 66 4.2.7 Sự cố ngắn ạch ba pha chạ đất Trong trường hợp cố ngắn mạch ba pha chạm đất, sau trình mô phỏng, kết mô thể hình 17 Dựa vào bảng số liệu thu sau mơ nhận thấy việc tính tốn vị trí cố ngắn mạch có sai số lớn vị trí ngắn mạch xa nguồn cung cấp Đây nhược điểm chung phương pháp xác định vị trí cố ngắn mạch phương pháp nói chung Tuy nhiên, sai số phương pháp xác định vị trí ngắn mạch đề xuất có giá trị nhỏ, sai số lớn thu 92m Sai số chấp nhận với phương pháp có chi ph r hoạt động online với nhiệm vụ ch nh định vị nhanh vị trí ngắn mạch để nhanh chóng triển khai cơng tác chuẩn bị khắc phục đường dây truyền tải có chiều dài hàng chục đến hàng trăm kilom t Dựa vào bảng số liệu thu sau mơ nhận thấy việc tính tốn vị trí cố ngắn mạch có sai số nhỏ so sánh với t ng chiều dài đường dây ch sai số lớn 0.153% Đây giá trị có độ xác cao so với phương pháp ựa t ng trở hệ thống nghiên cứu khác Qua mơ hình hóa mơ [7] ta nhận thấy sai số phương pháp t ng trở thường cao so với phương pháp ùng t n hiệu cao tần khác Cụ thể, sai số phương pháp xác định vị trí cáp ngầm dựa việc giải lặp vị trí ngắn mạch đề xuất Filomena cộng [10] 2.76%, sai số phương pháp xác định vị trí ngắn mạch ùng phương pháp chồng sử dụng điều khiển lập trình đề xuất Aslan Y cộng [11] 7.3%, sai số phương pháp xác định vị trí ngắn mạch đề xuất Salim RH cộng năm 09 2011 lầ lượt [12] [13] 10.97% 1.58% Như qua q trình mơ phỏng, phương pháp xác định vị tr cố ngắn mạch ựa t ng trở kết hợp với t nh chất trở điện trở ngắn mạch đề xuất luận văn có độ xác cao, giải thuật t nh toán đơn giản cho kết qua xuất cố ngắn mạch lưới điện truyền tải Điều chứng tỏ phương pháp xác định vị trí ngắn mạch đề xuất phù hợp để áp ụng vào 67 lưới điện truyền tải cáp ngầm trường hợp bị cố ngắn mạch ba pha chạm đất H nh 17 Kết ả ngắn ạch ba pha chạ đất 68 4.3 Nhận t ua trình mơ để kiểm tra t nh ch nh xác giải thuật đề xuất, kết thu mô cho thấy phương pháp xác định vị tr cố ngắn mạch chạm đất cáp ngầm lưới điện truyền tải ựa giải thuật t nh toán t ng trở kết hợp với đặc t nh trở điện trở cố ngắn mạch đ m lại kết tốt Việc t nh toán ch nh xác vị tr ngắn mạch chứng tỏ phương pháp đề xuất có t nh khả thi cao áp ụng vào việc xác định nhanh vị tr ngắn mạch cáp ngầm lưới điện truyền tải cáp ngầm Hơn nữa, o yêu cầu kỹ thuật đo lường giá trị điện áp khơng q cao phương pháp khác ch cần đo giá trị điện áp tần số thay đo tần số cao, giá trị đo lường ghi nhận từ giá trị đo lường rờ l bảo vệ đầu đường ây Giá thành r , tác động nhanh đ m lại lợi không nhỏ phương pháp đề xuất thực đại trà lưới điện phân phối hi đánh giá tác động sai số dự báo phụ tải ảnh hưởng đến vấn đề xác định vị trí cố ngắn mạch lưới điện truyền tải, sau mô ta nhận thấy có gia tăng sai số so vị trí cố tăng lên bất lợi phương pháp xác định vị trí ngắn mạch đề xuất Tuy nhiên gia tăng sai số đặc tính chung phương pháp xác định vị trí ngắn mạch dựa t ng trở, qua kết mô nhận thấy sai số khơng q nhiều nên bỏ qua Khi so sánh sai số phương pháp xác định vị trí ngắn mạch đề xuất luận văn với phương pháp xác định vị trí ngắn mạch đề xuất nghiên cứu khác dựa t ng trở lưới điện, nhận thấy sai số phương pháp xác định vị trí ngắn mạch đề xuất luận văn có độ xác cao Điều chứng minh phương pháp xác định vị trí ngắn mạch đề xuất khắc phục nhược điểm sai số lớn phương pháp xác định vị trí ngắn mạch t ng trở nói chung Tóm lại, qua nhận xét trên, kết luận phương pháp xác định vị trí ngắn mạch đề xuất có khả áp ụng tốt lưới điện truyền tải để xác định vị trí ngắn mạch cố cáp ngầm 69 CHƯƠNG KẾT LUẬN 5.1 Các vấn đề thực luận văn L ận văn đ đạt kết - ả a : Đã tìm hiểu xác định thành phần ch nh lưới điện phân phối ý nghĩa thông số thành phần hệ thống lưới điện truyền tải - Đã tìm hiểu nguyên tắc làm việc, điểm mạnh điểm yếu phương pháp t nh toán vị tr điện trở cố đề xuất trước Từ đề xuất phương pháp nghiên cứu luận văn đề cập - Đã xác định tác động thông số thành phần hệ thống điện tới thay đ i ng điện điện áp hệ thống gặp cố ngắn mạch - Nghiên cứu cụ thể loại cố ngắn mạch lưới điện truyền tải, từ đề xuất phương pháp xác định ch nh xác loại cố ngắn mạch có cố xuất lưới điện truyền tải - Luận văn đề xuất phương pháp xác định vị tr cố dựa phương pháp t ng trở đặc t nh trở điện trở ngắn mạch - Đề xuất giải thuật, lưu đồ, phương trình t nh tốn tương ứng cho loại cố xảy lưới điện - Xây ựng mơ hình hóa mơ Matlab Simulink để mô đánh giá giải thuật xác định vị tr điện trở cố đưa thông qua ữ liệu hệ thống thu thập giá trị ng điện điện áp thu thời điểm xảy trước sau cố ngắn mạch - Với kết đạt q trình mơ phỏng, phương pháp đề xuất chứng minh khả xác định ch nh xác vị tr cố điện trở cố ngắn mạch cố ngắn mạch xảy lưới điện truyền tải 70 5.2 Đề nghị hướng phát triển luận văn - Thực hệ thống thực để đánh giá kết thu cách hiệu thực tiễn Dựa vào kết thu mơ phỏng, xây ựng hệ thống mơ hình lưới điện truyền tải thực tế để kiểm tra sâu phương pháp xác định vị tr cố ngắn mạch đề xuất - Nghiên cứu phương án thu nhận ch nh xác giá trị áp tức thời - ng điện điện ng điện điện áp vị tr đầu nguồn điện Vấn đề khử nhiễu hài bậc cao sinh có góp mặt điện trở hồ quang, đề xuất nâng cấp giải thuật lọc hài lọc urri r thay cho lọc thông thấp để nâng cao độ ch nh xác thông số thu nhận - Từ kết thu qua nghiên cứu lý thuyết thực tế áp ụng trên, đề xuất thiết kế, chế tạo thiết bị xác định vị tr điện trở cố áp ụng rộng rãi thực tế lưới điện 71 TÀI LIỆ THAM KHẢO [1] P.F Gale, B.Tech., Ph.D Cable-fault location by impulse-current method PROC 1EE, Vol 122, No 4, APRIL 1975 [2] Qinghai Shi, Olfa Kanoun A New Algorithm for Wire Fault Location Using Time-Domain R fl ctom try i [3] s nsors ournal, vol , no , april André D Filomena, Mariana Resener, Rodrigo H Salim, Arturo S Bretas Distribution systems fault analysis considering fault resistance estimation Electrical Power and Energy Systems 33 (2011) 1326-1335 [4] Fernando E-I Magnago and Ali Abur A New Fault Location Technique for Radial Distribution Systems Based on High Frequency Signals Power Engineering Society Summer Meeting, 1999 IEEE [5] A Borghetti, S Corsi, C.A Nucci, M Paolone, L Peretto, R Tinarelli On the use of continuous-wavelet transform for fault location in distribution power systems Electrical Power and Energy Systems 28 (2006) 608–617 [6] David W P Thomas, Member, IEEE, Ricardo J Carvalho and Elisete T Pereira Fault Location in Distribution Systems Based on Traveling Waves 2003 IEEE Bologna PowerTech Conference, June 23-26, Bologna, Italy [7] Javad Sadeh, Ehsan Bakhshizadeh, Rasoul Kazemzadeh A new fault location algorithm for radial distribution systems using modal analysis Electrical Power and Energy Systems 45 (2013) 271-278 [8] Hồ Đắc Lộc ứng dụng giải thuật di truyền tái cấu trúc lưới điện Tạp ch phát triển H CN, tập 5, số [9] -2012 V.V Terzija, H.-J Koglin NewApproach to Arc Resistance Calculation 2001 IEEE [10] Filomena AD, Resener M, Salim RH, Bretas AS Fault location for underground distribution feeders: an extended impedance-based formulation with capacitive current compensation Int J Electric Power Energy Syst 2009;31:489–96 72 [11] Aslan Y, Ture S Location of faults in power distribution laterals using superimposed components and programmable logic controllers Int J Electric Power Energy Syst 2011;33:1003–11 [12] Salim RH, Resener M, Filomena AD, Caino de Oliveira KR, Bretas AS Extended fault-location formulation for power distribution systems IEEE Trans Power Deliv 2009;24(2):508–16 [13] Salim RH, Salim KCO, Bretas AS Further improvements on impedancebased fault location for power distribution systems IET Gener Trans Distrib 2011;5(4):467–78 PHỤ LỤC Chương trình ch nh: clear clc run set_parameter_up sim('simulink_module') kt=0.08*1e5; current(:,1)=[i1(kt,1); i1(kt,2); i1(kt,3)]; kt=0.4*1e5; current(:,2)=[i1(kt,1); i1(kt,2); i1(kt,3)]; voltage=[u1(kt,1); u1(kt,2); u1(kt,3)]; save dong_ap current voltage loaisuco=fault_type(); run GetParameterForSimulation if loaisuco==1 % pha a cham dat conclusion_data=ground_1_phase(loaisuco); disp('co su co ngan mach cham dat pha a'); disp(['vi tri ngan mach: ',num2str(conclusion_data(1)),' km']); end if loaisuco==2 % pha b cham dat conclusion_data=ground_1_phase(loaisuco); disp('co su co ngan mach cham dat pha b'); disp(['vi tri ngan mach: ',num2str(conclusion_data(1)),' km']); end if loaisuco==3 % pha c cham dat conclusion_data=ground_1_phase(loaisuco); disp('co su co ngan mach cham dat pha c'); disp(['vi tri ngan mach: ',num2str(conclusion_data(1)),' km']); end if loaisuco==4 % pha a b cham dat conclusion_data=ground_2_phase(loaisuco); disp('co su co ngan mach hai pha a b cham dat'); disp(['vi tri ngan mach: ',num2str(conclusion_data(1)),' km']); end if loaisuco==5 % pha a c cham dat conclusion_data=ground_2_phase(loaisuco); disp('co su co ngan mach hai pha a c cham dat'); disp(['vi tri ngan mach: ',num2str(conclusion_data(1)),' km']); end if loaisuco==6 % pha b c cham dat conclusion_data=ground_2_phase(loaisuco); disp('co su co ngan mach hai pha b c cham dat'); disp(['vi tri ngan mach: ',num2str(conclusion_data(1)),' km']); end if loaisuco==7 % ba pha cham va cham dat conclusion_data=ground_3_phase(loaisuco); disp('co su co ngan mach ba pha cham dat'); disp(['vi tri ngan mach: ',num2str(conclusion_data(1)),' km']); end if loaisuco==0 % khong co su co ngan mach xay disp('khong co su co ngan mach xay ra'); end Chương trình t nh tốn ngắn mạch pha: function [conclusion_data]=ground_1_phase(loaisuco) %xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx % this program determine the fault location and fault resistor for single % line to ground %xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx if loaisuco==1 phase=1; elseif loaisuco==2 phase=2; else phase=3; end %xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx % nhap gia tri cac thong so mo phong fault_location=0; fault_segment=0; step=1/1000; min_image=1000; load EstimatedParameter %xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx % tinh toan vi tri ngan mach for x=step:step:length_line vf=vsc-x*zline*isc; yload= inv((length_line-x)*zline+zload); iload=yload*vf; ifsc=isc-iload; rf=vf(phase)/ifsc(phase); if abs(imag(rf))< min_image min_image=abs(imag(rf)); fault_location=x; end end %xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx conclusion_data(1,1)=fault_location; conclusion_data(1,2)=loaisuco; %xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx save result conclusion_data end Chương trình t nh toán ngắn mạch hai pha: function [conclusion_data]=ground_2_phase(loaisuco) %xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx % this program determine the fault location and fault resistor for two % line to ground %xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx if loaisuco==4 phase=[1 2]; elseif loaisuco==5 phase=[1 3]; else phase=[2 3]; end %xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx % nhap gia tri cac thong so mo phong fault_location=0; step=1/1000; min_image=1000; load EstimatedParameter %xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx % mo phong for x=step:step:length_line vf=vsc-x*zline*isc; yload= inv((length_line-x)*zline+zload); iload=yload*vf; ifsc=isc-iload; rf=vf(phase(1))/ifsc(phase(1)); if abs(imag(rf))< min_image min_image=abs(imag(rf)); fault_location=x; end end %xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx conclusion_data(1,1)=fault_location; conclusion_data(1,2)=loaisuco; %xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx save result conclusion_data end Chương trình t nh tốn ngắn mạch ba pha: function [conclusion_data]=ground_3_phase(loaisuco) %xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx % this program determine the fault location and fault resistor for three % line to ground %xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx % nhap gia tri cac thong so mo phong fault_location=0; fault_segment=0; step=1/1000; min_image=1000; load EstimatedParameter %xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx % tinh toan vi tri ngan mach for x=step:step:length_line vf=vsc-x*zline*isc; yload= inv((length_line-x)*zline+zload); iload=yload*vf; ifsc=isc-iload; rf=vf(1)/ifsc(1); if abs(imag(rf))< min_image min_image=abs(imag(rf)); fault_location=x; fault_segment=1; end end %xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx conclusion_data(1,1)=fault_location; conclusion_data(1,2)=loaisuco; %xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx save result conclusion_data end ... ngành: Kỹ thuật điện MSHV: 1341830052 I- Tên đề tài: Xác định vị trí cố cáp ngầm lưới điện truyền tải II- Nhiệm vụ nội dung: Luận văn ? ?Xác định vị trí cố cáp ngầm lưới điện truyền tải? ?? có nội dung... pháp xác định vị tr cố ựa t ng trở hệ thống lưới điện truyền tải - Xây ựng giải thuật xác định vị tr cố ựa thông số ng điện điện áp đo điểm đầu lưới điện truyền tải - Xây ựng giải pháp xác định vị. .. phần giảm đáng kể chi ph cho lưới điện trình xây ựng vận hành hoạt động hệ thống lưới điện truyền tải Ch nh vậy, đề tài ? ?Xác định vị trí cố cáp ngầm lưới điện truyền tải? ?? thực nhằm mục đ ch góp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Xác định vị trí sự cố cáp ngầm lưới điện truyền tải, Tài liệu Xác định vị trí sự cố cáp ngầm lưới điện truyền tải