0

Tài liệu Xác định vị trí và dung lượng của TCSC để đảm bảo an ninh trong thị trường điện

77 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 23:00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - VÕ ĐỨC NHU XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VÀ DUNG LƯỢNG CỦA TCSC ĐỂ ĐẢM BẢO AN NINH TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành:60520202 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - VÕ ĐỨC NHU XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VÀ DUNG LƯỢNG CỦA TCSC ĐỂ ĐẢM BẢO AN NINH TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành:60520202 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRƯƠNG VIỆT ANH TP HỒ CHÍ MINH, tháng 11 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS TRƯƠNG VIỆT ANH Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS TS DƯƠNG HOÀI NGHĨA Chủ tịch PGS TS NGUYỄN THANH PHƯƠNG Phản biện PGS TS LÊ MINH PHƯƠNG Phản biện TS VÕ HOÀNG DUY TS ĐẶNG XUÂN KIÊN Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn PGS TS DƯƠNG HỒI NGHĨA TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày11 tháng 11 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: VÕ ĐỨC NHU Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 22/02/1974 Nơi sinh: TP HCM Chuyên ngành: Kỹ thuật điện MSHV: 1341830059 I- Tên đề tài: Xác định vị trí dung lượng TCSC để đảm bảo an ninh thị trường điện II- Nhiệm vụ nội dung:  Tìm hiểu giải pháp chống nghẽn mạch thị trường điện  Trình bày nguyên lý hoạt động thiết bị TCSC  Áp dụng toán OPF để quản lý nghẽn mạch thị trường điện sử dụng TCSC (Vị trí đặt dung lượng) Giảm thiểu khơng gian tìm kiếm vị trí đặt TCSC phương pháp mặt cắt tối thiểu Xác định dung lượng TCSC phù hợp để nâng cao khả tải chống nghẽn mạch hệ thống điện  Ứng dụng thực tế so sánh với ví dụ mẫu III- Ngày giao nhiệm vụ: 26/05/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 26/11/2015 V- Cán hướng dẫn: PGS TS TRƯƠNG VIỆT ANH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn VÕ ĐỨC NHU ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn tri ân: - PGS TS TRƯƠNG VIỆT ANH tận tình giảng dạy, hướng dẫn khoa học tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn - Quý Thầy, Cô giảng dạy, hướng dẫn suốt trình học tập Trường Đại Học Công Nghệ Tp.HCM - Ban Giám Hiệu Thầy Cô đồng nghiệp Trường Cao đẳng Điện lực Tp.HCM tạo điều kiện để tơi hồn thành khóa học - Và tất anh, bạn học viên lớp, người thân giúp đỡ, đóng góp ý kiến, động viên tơi suốt thời gian học tập Trân trọng Tp.HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2015 VÕ ĐỨC NHU iii TÓM TẮT Trên giới trình cải tổ cấu lại ngành điện diễn nhiều nước phát triển Ở nước này, ngành công nghiệp điện theo xu hướng hướng cạnh tranh thị trường điện dần thay phương pháp vận hành truyền thống Mục tiêu thị trường điện giảm giá điện thông qua cạnh tranh, nâng cao hiệu hoạt động hiệu đầu tư công ty Điện lực Quốc gia (hầu hết sở hữu Nhà nước), tăng cường tính cạnh tranh khâu: sản xuất, bán buôn bán lẻ điện cách thiết lập thị trường điện tư nhân hóa hay nhiều phận Công ty Điện lực Quốc gia Kết cho thấy tiến khoa học quản lý ngành lượng Bởi vì, thị trường điện tạo mơi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng doanh nghiệp giải pháp hữu hiệu huy động vốn việc đầu tư xây dựng nguồn hệ thống truyền tải điện Xu hướng chuyển dịch từ hệ thống điện độc quyền cấu theo chiều dọc sang thị trường điện cạnh tranh diễn mạnh mẽ nhiều nước giới Thị trường điện với chế mở đem lại hiệu nước cho thấy ưu điểm vượt trội hẳn hệ thống điện độc quyền cấu theo chiều dọc truyền thống Tuy nhiên, tạo nhiều thách thức cho người vận hành hệ thống điện để đạt lợi nhuận kinh tế an ninh Ở Việt Nam, lộ trình cho việc áp dụng thị trường điện Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Hiện nay, áp dụng bước thí điểm sau tiến tới xây dựng thị trường điện cạnh tranh hoàn toàn Thị trường điện vấn đề Việt Nam, cần thiết phải có nghiên cứu thị trường điện, từ áp dụng cách linh hoạt, hợp lý để bước xây dựng thị trường điện Việt Nam thích hợp giai đoạn iv MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nhiệm vụ 1.3 Phương pháp giải 1.4 Giới hạn đề tài 1.5 Điểm luận văn 1.6 Phạm vi ứng dụng 1.7 Giá trị thực tiễn đề tài 1.8 Bố cục luận văn CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN, NGHẼN MẠCH TRUYỀN TẢI VÀ THIẾT BỊ FACTS 2.1 Giới thiệu 2.2 Các mô hình thị trường điện 2.2.1 Mơ hình thị trường điện giới 2.2.2 Mơ hình thị trường điện Việt Nam 2.3 Những vấn đề truyền tải điện thị trường điện 2.4 Nghẽn mạch truyền tải thị trường điện 2.4.1 Đặt vấn đề v 2.4.2 Xác định nghẽn mạch 2.4.3 Ảnh hưởng nghẽn mạch 10 2.4.4 Quản lý nghẽn mạch thị trường điện 10 2.5 Tổng quan thiết bị FACTS 13 2.5.1 Phân loại thiết bị FACTS 15 2.5.2 Một số thiết bị FACTS 18 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP MẶT CẮT TỐI THIỂU VÀ DỊNG CƠNG SUẤT CỰC ĐẠI 28 3.1 Giới thiệu 28 3.2 Cơ sở lý thuyết mặt cắt tối thiểu dịng cơng suất cực đại 29 3.2.1 Mặt cắt tối thiểu 29 3.2.2 Dịng cơng suất cực đại 30 3.3 Ứng dụng hệ thống điện 32 3.4 Khảo sát lưới điện bảy nút 37 CHƯƠNG 4: XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VÀ DUNG LƯỢNG CỦA TCSC ĐỂ ĐẢM BẢO AN NINH TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN 42 4.1 Giới thiệu 42 4.2 Mơ hình tĩnh TCSC 44 4.3 Mục tiêu tốn phân bố cơng suất tối ưu (OPF) 45 4.3.1 Hàm mục tiêu 45 vi 4.3.2 Ứng dụng Matpower để giải tốn phân bố cơng suất tối ưu 47 4.4 Mô hệ thống IEEE 50 4.4.1 Hệ thống IEEE nút 50 4.4.2 Hệ thống IEEE 30 nút 56 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 63 5.1 Kết luận 63 5.2 Hướng phát triển đề tài 64 52 tối ưu 3126.36 $/h Tuy nhiên với kế hoạch phát này, thấy dịng cơng suất thực tế vượt ngồi giới hạn đường dây 2-4 kết nghẽn mạch truyền tải xảy ra Bảng 4.2 (cột 3) Rõ ràng mạng điện vận hành theo cách an ninh bị vi phạm Tuy nhiên, tải đường dây 2-4 loại bỏ thơng qua giải OPF có xét giới hạn đường dây (TH2) Trường hợp làm hạn chế cơng suất phát từ máy phát có chi phí thấp tăng cơng suất phát từ máy phát có chi phí cao Do làm cho tổng chi phí vận hành tăng từ 3126.36 $/h đến 3143.97 $/h thấy Bảng 4.1(cột 3) Hệ thống vận hành chi phí cực tiểu thỏa mãn an ninh cách lắp đặt TCSC vị trí phù hợp để giảm tải đường dây 2-4 tăng tải đường dây gần kề với đường dây tải (TH3) Đường dây gần kề nhánh nằm vịng có chứa nhánh bị tải Do đó, lắp đặt TCSC đường dây nằm mặt cắt tối thiểu gần kề với đường dây tải phương pháp nhanh chóng cân lại cơng suất cách điều khiển dịng cơng suất chạy qua đường dây không bị tải để loại bỏ nghẽn mạch cung cấp công suất giá rẻ đến khách hàng Bảng 4.3: Mặt cắt tối thiểu hệ thống 6-nút dây Mặt cắt tối thiểu Dây xem xét để lắp đặt TCSC 1–4 Dây gần kề 2–4 Dây bị tải 2–6 Dây gần kề Bảng 4.4: Kết tối ưu hóa hệ thống 6-nút có TCSC TH-3 OPF có TCSC dây1-4 OPF có TCSC dây (L=25%) 2-6 (L=26%) 50 70.78 89.62 74.74 77.08 71.52 3126.37 ($/h) 3140.25 ($/h) Máy phát Tổng chi phí vận hành 53 Bảng 4.5: Kết tối ưu hóa tính cho vị trí khác TCSC Vị trí TCSC Tổng chi phí vận hành ($/h) Line 1-4 3126.37 Line 2-6 3140.25 Line 2-5 3141.71 Line 2-1 3143.44 Line 1-5 3142.82 Line 3-6 3143.14 Line 3-5 3143.09 Từ Bảng 4.3 thấy rằng, nhánh 1-4 2-6 nhánh nằm mặt cắt tối thiểu nhánh gần kề nhánh bị tải 2-4 Do đó, TCSC lắp đặt hai nhánh Theo Bảng 4.4 thấy dây 1-4 vị trí tốt để lắp đặt TCSC cho tổng chi phí vận hành cực tiểu Mức độ bù nối tiếp để cải thiện SCOPF 25% Kết qủa dịng cơng suất sau lắp đặt TCSC nhánh 1-4 Bảng 4.2 (cột 4) Có thể quan sát từ Bảng 4.2 (cột 4) rằng, nghẽn mạch loại bỏ Công suất truyền tải đường dây 2-4 giảm xuống 99.03% từ 107.11% Nhánh 1-4 tăng lên 69.06%, cao nhiều so với trường hợp TH1 Trong TH1 công suất truyền tải dây 1-4 59.18% TCSC làm giảm điện kháng đường dây 1-4 từ 0.2p.u xuống 0.15p.u dịng cơng suất đường dây tăng lên Từ Bảng 4.4 (cột 2) thấy rằng, tổng chi phí vận hành TH3 giảm xuống 3126.37$/hr nghẽn mạch không xảy TH1 Bảng 4.5 xây dựng cho mục đích khác Bằng cách thay TCSC đường dây chạy OPF Như Bảng 4.5, dây 1-4 vị trí tốt để lắp đặt TCSC So sánh Bảng 4.5 bảng cho thấy rằng, nhánh mặt cắt tối thiểu vị trí hợp lý để thay TCSC để đạt cực tiểu tổng chi phí vận hành Có thể quan sát từ Bảng 4.4 rằng, phương pháp đề nghị tìm vị trí tốt để thay TCSC so sánh với kết [19] Tuy 54 nhiên, số nhánh cần khảo sát để xác định vị trí TCSC giảm từ 11 nhánh xuống nhánh mặt cắt tối thiểu Bảng 4.3 Kết so với [19] - OPF trường hợp ngẫu nhiên Trong hệ thống điện, đuờng dây bị lập, dịng cơng suất nhánh chia sang đường dây khác hệ thống Điều dẫn đến qúa tải vài đường dây Giữa 11 đường dây hệ thống nút, chọn đường dây quan trọng có ảnh hưởng lớn đến đường dây cịn lại để khảo sát trường hợp ngẫu nhiên Bảng 4.6: Phân bố công suất tối ưu hệ thống 6-nút dây 1-5, 2-3 4-5 bị đứt Line i-j MVA Limit 1-2 Outage of line 1-5 2-3 4-5 0.4 0.174 0.053 0.053 1- 0.6 0.427 0.355 0.358 1-5 0.4 - 0.254 0.268 2-3 0.4 0.123 - 0.050 2-4 0.6 0.644 0.641 0.652 2-5 0.3 0.336 0.240 0.254 2-6 0.9 0.320 0.273 0.284 3-5 0.7 0.428 0.335 0.345 3-6 0.8 0.818 0.779 0.781 4-5 0.2 0.086 0.051 - 5-6 0.4 0.151 0.041 0.049 55 Bảng 4.7: Kết tối ưu hóa với TCSC dây 1-4 dây 1-5, 2-3 4-5 bị đứt Dây bị đứt Tổng chi phí vận hành ($/h) 1-5 2-3 4-5 L = 65% L = 25% L = 50% 3144.67 3126.41 3127.52 Bảng 4.8: Kết tối ưu hóa với TCSC dây 2-6 dây 1-5, 2-3 4-5 bị đứt Dây bị đứt Tổng chi phí vận hành ($/h) 1-5 2-3 4-5 L = 70% L = 70% L = 45% 3188.66 3137.38 3159.49 Bảng 4.9: Công suất nhánh cho trường hợp đứt dây có TCSC dây 1-4 Dây i-j Giới Hạn MVA 1-2 Dây bị đứt 1-5 2-3 4-5 0.4 0.025 0.027 0.043 1- 0.6 0.599 0.414 0.482 1-5 0.4 - 0.239 0.248 2-3 0.4 0.114 - 0.117 2-4 0.6 0.483 0.593 0.512 2-5 0.3 0.284 0.238 0.264 2-6 0.9 0.244 0.271 0.291 3-5 0.7 0.424 0.335 0.350 3-6 0.8 0.800 0.780 0.781 4-5 0.2 0.126 0.067 - 5-6 0.4 0.096 0.041 0.053 Từ Bảng 4.6 thấy đường dây 2-4 bị qúa tải hầu hết trường hợp SCOPF có TCSC lắp đặt dây 1-4 2-6 liệt kê Bảng 4.7 Bảng 4.8 Theo Bảng 4.7 4.8, thấy tổng chi phí vận hành TCSC lắp đặt đường dây 1-4 nhỏ so với đường dây 2-6 Do đó, dây 1-4 vị trí hợp lý để lắp đặt TCSC để đạt SCOPF điều kiện vận hành bình 56 thường ngẫu nhiên Từ kết cho Bảng 4.9 thấy, tải đường dây 2-4, 2-5 3-6 loại bỏ TCSC lắp đặt dây 1-4 4.4.2 Hệ thống IEEE 30 nút Hệ thống IEEE-30 nút có 41 đuờng dây Tổng tải hệ thống 210MW, mạng điện liệu tải tham khảo [21] Hình 4.4 Sơ đồ hệ thống IEEE-30 Nút 57 Bảng 4.10: Kết tối ưu hóa hệ thống IEEE-30 nút TH – Máy phát TH – TH– TCSC dây 8–28 (L = 60%) TCSC dây 10-22 (L = 46.66%) 46.17 21.61 46.26 80.00 80.00 80.00 13 0.00 0.00 0.00 22 50.00 36.78 50.00 23 0.00 13.11 0.00 27 16.28 41.23 16.22 Tổng chi phí 1700.07 1795.75 1700.42 vận hành ($/h) ($/h) ($/h) Bảng 4.11: Dịng cơng suất hệ thống IEEE -30 có TCSC TH-3/ TCSC dây 8–28 dây i-j Giới hạn MVA TH-1 1-2 1.3 0.1970 0.1982 1-3 1.3 0.2675 0.2678 2-4 0.65 0.2806 0.2808 3-4 1.3 0.2401 0.2404 2-5 1.3 0.1885 0.1885 2-6 0.65 0.3131 0.3131 4-6 0.9 0.2226 0.2211 5-7 0.7 0.1902 0.1902 6-7 1.3 0.0654 0.0657 6-8 0.32 0.3569 0.3162 6-9 0.65 0.0967 0.0974 6-10 0.32 0.0556 0.0560 9-11 0.65 0.0000 0.0000 9-10 0.65 0.0973 0.0980 (L=60%), dây 10-22(L=46.66%) 58 4-12 0.65 0.2547 0.2554 12-13 0.65 0.3050 0.3019 12-14 0.32 0.0585 0.0588 12-15 0.32 0.0965 0.0976 12-16 0.32 0.0595 0.0586 14-15 0.16 0.0116 0.0111 16-17 0.16 0.0609 0.0612 15-18 0.16 0.0457 0.0446 18-19 0.16 0.0331 0.0330 19-20 0.32 0.1066 0.1080 10-20 0.32 0.1307 0.1321 10-17 0.32 0.1380 0.1395 10-21 0.32 0.1394 0.1126 10-22 0.32 0.1117 0.1481 21-22 0.32 0.3491 0.3195 - Khơng q tải Khơng có tải Quan sát từ Bảng 4.10, tổng chi phí vận hành trường hợp nhỏ so với trường hợp Tuy nhiên nghẽn mạch xảy đường dây 6-8 21-22 Bảng 4.11 (cột 3) Giải OPF trường hợp tối ưu không an ninh Việc thay TCSC vị trí nằm mặt cắt tối thiểu loại bỏ qúa tải đường dây 6-8 21-22 Bảng 4.12: Mặt cắt tối thiểu hệ thống IEEE -30 Dây Mặt cắt tối thiểu Dây xem xét lắp đặt TCSC 38 7– 30 Dây không gần kề 37 27 – 29 Dây không gần kề 10 6–8 Dây bị tải 40 – 28 Dây gần kề 59 16 13 – 12 Dây không gần kề 35 25 – 27 Dây không gần kề 28 10 – 22 Dây gần kề 29 21 – 22 Dây bị tải Từ Bảng 4.12 thấy rằng, mặt cắt tối thiểu qua tập đường dây (27-30, 2729, 6-8, 8-28, 21-22, 13-22, 25-27 10-22) Trong dây 8-28 and 10-22 đường dây gần kề với đường dây tải 6-8 21-22 tương ứng Do đó, dây 828 10-22 xem xét để thay TCSC Kết dịng cơng suất sau thay TCSC dây 8-28 10-22 Bảng 4.11 (cột 4) Mức độ bù nối tiếp để cải thiện SCOPF 60% 46.66% tương ứng Có thể thấy rằng, từ Bảng 4.11 (cột 4) nghẽn mạch bị loại bỏ Công suất truyền tải đường dây 6-8 giảm xuống 98.81% từ 111.53% dây 21-22 giảm xuống 99.84% từ 109.09% Nhánh 8-28 10-22 tăng lên 30.68% 46.28% tương ứng Kết cao nhiều so với TH1 TCSC làm giảm điện kháng đường dây 8-28 10-22 từ 0.2p.u xuống 0.08p.u 0.15p.u xuống 0.08p.u tương ứng dịng cơng suất đường dây tăng lên Theo Bảng 4.10, tổng chi phí vận hành TH3 giảm xuống 5.30% nghẽn mạch khơng xảy TH1 Bảng 4.13: Dịng cơng suất hệ thống IEEE -30 trường hợp đứt dây Dây i-j Giới hạn MVA 1-2 Dây bị đứt 1-2 2-6 2-4 21-10 4-6 1.3 - 0.1043 0.0933 0.1988 0.2422 1-3 1.3 0.4361 0.3444 0.3639 0.2690 0.2068 2-4 0.65 0.1917 0.4168 - 0.2828 0.1821 3-4 1.3 0.4047 0.3143 0.3331 0.2415 0.1812 2-5 1.3 0.1576 0.2664 0.2420 0.1904 0.2346 2-6 0.65 0.2441 - 0.4317 0.3168 0.4144 60 4-6 0.9 0.2819 0.4093 0.0926 0.2304 - 5-7 0.7 0.1613 0.2648 0.2413 0.1928 0.2350 6-7 1.3 0.0868 0.0599 0.0520 0.0594 0.0375 6-8 0.32 0.3536 0.3517 0.3542 0.3563 0.3509 6-9 0.65 0.0926 0.1016 0.1052 0.0871 0.0975 6-10 0.32 0.0533 0.0585 0.0605 0.0499 0.0562 9-11 0.65 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 9-10 0.65 0.0932 0.1024 0.1059 0.0874 0.0983 4-12 0.65 0.2578 0.2715 0.2512 0.2526 0.2892 12-13 0.65 0.3101 0.3287 0.3318 0.3135 0.2493 12-14 0.32 0.0586 0.0592 0.0575 0.0583 0.0619 12-15 0.32 0.0966 0.0991 0.0925 0.0955 0.1107 12-16 0.32 0.0593 0.0597 0.0630 0.0700 0.0553 14-15 0.16 0.0117 0.0108 0.0131 0.0134 0.0065 16-17 0.16 0.0596 0.0575 0.0664 0.0641 0.0425 15-18 0.16 0.0463 0.0480 0.0461 0.0551 0.0506 18-19 0.16 0.0326 0.0327 0.0354 0.0382 0.0286 19-20 0.32 0.1052 0.1032 0.1089 0.0999 0.0944 10-20 0.32 0.1293 0.1271 0.1330 0.1233 0.1185 10-17 0.32 0.1362 0.1324 0.1428 0.1297 0.1162 10-21 0.32 0.1431 0.1536 0.1453 - 0.1630 10-22 0.32 0.1139 0.1201 0.1152 0.2043 0.1256 21-22 0.32 0.3528 0.3628 0.3548 0.2085 0.3714 - Không Không Không Không Không - tải tải tải tải tải Từ Bảng 4.13 thấy đường dây 6-8 21-22 bị tải hầu hết trường hợp xét ngoại trừ đường dây 21-10 bị đứt Khi dây 21-10 bị đứt, dây 6-8 bị tải Tuy nhiên tải loại bỏ cách thay TCSC dây 8-28 10-22 Từ Bảng 4.14 thấy tải 61 đường dây loại bỏ cách thay TCSC dây 8-28 10-22 cho hầu hết trường hợp đứt đường dây Kết giải SCOPF có TCSC lắp đặt dây 8-28 10-22 đường dây 1-2, 2–6, 2-4, 20-10 4-6 bị đứt liệt kê Bảng 4.15 Bảng 4.14: Dịng cơng suất hệ thống IEEE -30 trường hợp đứt dây TCSC 8-28 10-22 Dây i-j Giới hạn Dây bị đứt MVA 1-2 2-6 2-4 21-10 4-6 1-2 1.3 - 0.1077 0.0957 0.1989 0.2453 1-3 1.3 0.4371 0.3448 0.3642 0.2690 0.2074 2-4 0.65 0.1922 0.4173 - 0.2828 0.1827 3-4 1.3 0.4058 0.3148 0.3335 0.2415 0.1819 2-5 1.3 0.1577 0.2665 0.2419 0.1904 0.2344 2-6 0.65 0.2444 - 0.4318 0.3166 0.4141 4-6 0.9 0.2807 0.4082 0.0902 0.2295 - 5-7 0.7 0.1615 0.2648 0.2412 0.1927 0.2348 6-7 1.3 0.0865 0.0609 0.0530 0.0595 0.0386 6-8 0.32 0.3167 0.3182 0.3168 0.3198 0.3169 6-9 0.65 0.0922 0.1027 0.1056 0.0875 0.0967 6-10 0.32 0.0530 0.0592 0.0608 0.0502 0.0557 9-11 0.65 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9-10 0.65 0.0928 0.1035 0.1064 0.0878 0.0976 4-12 0.65 0.2571 0.2713 0.2524 0.2528 0.2902 12-13 0.65 0.3016 0.3195 0.3306 0.3127 0.2433 12-14 0.32 0.0587 0.0593 0.0579 0.0584 0.0623 12-15 0.32 0.0973 0.1000 0.0939 0.0958 0.1129 12-16 0.32 0.0577 0.0575 0.0629 0.0698 0.0531 14-15 0.16 0.0110 0.0099 0.0125 0.0133 0.0055 16-17 0.16 0.0596 0.0576 0.0672 0.0640 0.0427 62 15-18 0.16 0.0447 0.0457 0.0452 0.0550 0.0483 18-19 0.16 0.0323 0.0323 0.0358 0.0380 0.0280 19-20 0.32 0.1069 0.1056 0.1106 0.0999 0.0972 10-20 0.32 0.1311 0.1297 0.1347 0.1234 0.1213 10-17 0.32 0.1381 0.1352 0.1445 0.1296 0.1193 10-21 0.32 0.1114 0.1165 0.1139 - 0.1215 10-22 0.32 0.1576 0.1837 0.1596 0.2035 0.1995 21-22 0.32 0.3176 0.3152 0.3189 0.2085 0.3146 15-23 0.16 0.0294 0.0278 0.0317 0.0427 0.0241 - Không Không Không Không Không - tải tải tải tải tải Bảng 4.15: Kết tối ưu hóa hệ thống IEEE-30 nút TCSC dây 8-28 10-22 trường hợp đứt dây Dây bị đứt TCSC dây 8-28 1- 2-4 2-6 4-6 21-10 L=55% L=55% L=50% L=50% L=55% L=53.3% L=66.6% L=66.6% L=0% 1702.69 1707.17 1709.50 1703.41 1702.4 ($/h) ($/h) ($/h) ($/h) ($/h) TCSC L=53.3 dây 10-22 % Tổng chi phí vận hành Nhận xét: Tồn kết phân tích cho thấy rằng, phương pháp đề nghị có khả tìm vị trí tốt để lắp đặt TCSC trường hợp vận hành bình thường ngẫu nhiên Thay TCSC nút cổ chai hệ thống cho kết tốt phần OPF có khả loại bỏ tải cho trường hợp ngẫu nhiên, nâng cao an ninh tĩnh hệ thống 63 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 5.1 Kết luận Luận văn đưa phương pháp xác định vị trí hợp lý TCSC để chống nghẽn mạch phương pháp mặt cắt tối thiểu Ford – Fulkerson để tìm tập hợp nhánh có khả xuất cố tải hệ thống điện, mục đích việc giảm khơng gian tìm kiếm liệu ban đầu, giúp trình tìm kiếm xử lý nhanh để nâng cao khả truyền tải từ giảm chi phí sản xuất điện Đồng thời xác định dung lượng TCSC biểu thức toán học Những kết đạt luận văn: - Xây dựng hàm mục tiêu hàm cực tiểu chi phí máy phát, từ hàm mục tiêu đến giải toán chống tải vận hành hệ thống điện - Sử dụng phần mềm Matpower giải thuật Max Flow - cut để xác định vị trí lắp đặt TCSC chống tải cực tiểu chi phí trường hợp vận hành bình thường ngẫu nhiên - Xây dựng cách xác định dung lượng TCSC biểu thức tốn học - Tính tốn dung lượng TCSC cần bù cho nhánh cứu nhánh tải - Mô hệ thống lưới điện mẫu nút, 30 nút - Giải thuật sử dụng có tính khoa học ứng dụng cao nghiên cứu vận hành hệ thống điện - Ngoài nội dung luận văn đề cập làm bật vai trò thiết bị FACTS đặc biệt TCSC việc điều khiển hệ thống điện thị trường điện cạnh tranh - Khảo sát xác định vị trí TCSC lưới điện với điều kiện gia tăng phụ tải tương lai - Nội dung nghiên cứu vị trí xung yếu HTĐ, nơi đặt TCSC gia tăng khả truyền tải chống tải đường dây 64 để giảm chi phí sản xuất điện HTĐ, điều đồng nghĩa với việc giảm giá bán điện thị trường 5.2 Hướng phát triển đề tài - Mặc dù có nhiều cố gắng với giúp đỡ quý thầy cô bạn bè, điều kiện thời gian nghiên cứu không cho phép nên nội dung đề tài nghiên cứu chưa khảo sát lưới điện có nhiều nút - Tiếp tục nghiên cứu Max - Flow Min – Cut để ứng dụng điều khiển tối ưu hệ thống điện - Mở rộng phạm vi nghiên cứu ứng dụng hai chương Max-Flow Matpower để tính toán thiết bị bù nhiều nhánh lúc, phát triển diện rộng lưới điện để tìm kiếm giải pháp mở rộng phụ tải điện cho lưới điện truyền tải hữu - Những hạn chế hướng phát triển đề tài 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO [3] Phan Quốc Tuấn (2014), Quản lý tắc nghẽn thị trường điện cách lắp đặt thiết bị FACTS [4] Tô Văn Trực (2012), Xác định vị trí dung lượng TCSC để chống nghẽn mạch đường dây truyền tải [5] Trần Bách ( 2004), Lưới điện hệ thống điện [6] Lã Văn Út (2010), Phân tích điều khiển ổn định hệ thống điện Nhà xuất KH&KT – Hà Nội [7] Trương Tấn Hải – ĐH BKHN (2013), Nghiên cứu quản lý lưới điện truyền tải thị trường điện [8] TS Nguyễn Hùng – ĐH KTCN (2010), Giáo trình thị trường điện [9] TS Nguyễn Anh Tuấn – ThS Nguyễn Anh Dũng – Viện Năng Lượng , Nghiên cứu phương pháp xác định giá truyền tải điện phương thức chống tắc nghẽn phù hợp điều kiện thị trường điện Việt Nam [10] Duong Thanh Long, Yao Jian Gang, Truong Viet Anh, “A new method for secured optimal power flow under normal and network contingencies via optimal location of TCSC” International Journal of Electrical Power & Energy Systems (2013) [11] Duong Thanh Long, Yao Jian Gang, Truong Viet Anh, “Application of Min Cut Algorithm for Optimal Location of FACTS Devices Considering System Loadability and Cost of Installation”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems (2014) [12] Jaswanti, T Thakur-A New Heuristic Network Reconfiguration Algorithn for Radial Distribution System, The Global Community for Sustainable Energy Professionals, (2006) [13] R Srinivasa Rao, S.V.L Narasimham- A New Heuristic Approach for Optimal Network Reconfiguration in Distribution, International Journal of Applied Science, Engineering and Technology 5:1, pp 15-21, (2009) [14] Jizhong Zhu, Optimization of power system operation, IEEE Press, pp 9-42, 66 (2009) [15] J Duncan Glover, Mulukutla Sarma – Power System Analysis and Design, United States of America, USA, (2001) [16] M Huneault and F D Galiana, “A Survey of the Optimal Power Flow Literature,” IEEE Transactions on Power Systems, Vol 6, No 2, pp 762-770, (1991) [17] D I Sun, B Ashley, B Brewer, A Hughes and W F Tinney, “Optimal Power Flow by Newton Approach,” IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol.PAS-103, pp 2864-2880, (1984) [18] http://www.powerworld.com/training/quick-start-guides [19] K Shanmukha Sundar, H.M Ravikumar, “Selection of TCSC location for secured optimal power flow under normal and network contingencies”, Electrical Power and Energy Systems 34 (2012) 29–37 [20] MRTU – California ISO, 2005 , Locational Marginal Pricing (LMP) [21] R D Zimerman, C E Murillo-Sanchez and D Gam, “MATPOWER- A MATLAB power system simulation at:http://www.pserc.cornell.edu/matpower [22].www.eptc.vn [23].www.powerworld.com package”, Version 4, available ... Kỹ thuật điện MSHV: 1341830059 I- Tên đề tài: Xác định vị trí dung lượng TCSC để đảm bảo an ninh thị trường điện II- Nhiệm vụ nội dung:  Tìm hiểu giải pháp chống nghẽn mạch thị trường điện  Trình...TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - VÕ ĐỨC NHU XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VÀ DUNG LƯỢNG CỦA TCSC ĐỂ ĐẢM BẢO AN NINH TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã... 3.3 Ứng dụng hệ thống điện 32 3.4 Khảo sát lưới điện bảy nút 37 CHƯƠNG 4: XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VÀ DUNG LƯỢNG CỦA TCSC ĐỂ ĐẢM BẢO AN NINH TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN 42 4.1 Giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Xác định vị trí và dung lượng của TCSC để đảm bảo an ninh trong thị trường điện, Tài liệu Xác định vị trí và dung lượng của TCSC để đảm bảo an ninh trong thị trường điện