0

Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã lăng can, huyện lâm bình, tỉnh tuyên quang

64 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGUYỄN THẾ NGỌC Tên đề tài: HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LĂNG CAN, HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Kinh tế nơng nghiệp Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Khoa : Kinh tế & PTNT Lớp : K48 - KTNN Khóa học : 2016 - 2020 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Cù Ngọc Bắc THÁI NGUYÊN - 2020 i LỜI CAM ÐOAN Khóa luận tốt nghiệp “Hiện trạng giải pháp nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nông thôn địa bàn xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang”, chun ngành Kinh tế nơng nghiệp cơng trình nghiên cứu thân, luận văn sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, thông tin có sẵn trích rõ nguồn gốc Tơi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu đưa luận văn trung thực chưa sử dụng cơng trình nghiên cứu khoa học Khóa luận giảng viên hướng dẫn xem sửa Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2020 Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực đề tài Th.S Cù Ngọc Bắc Nguyễn Thế Ngọc XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Xác nhận sinh viên sửa theo yêu cầu Của hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp (Ký, ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp có ý nghĩa vô quan trọng sinh viên cuối khóa, giai đoạn cần thiết để sinh viên nâng cao lực tri thức khả sáng tạo mình, đồng thời cịn giúp cho sinh viên có khả tổng hợp kiến thức học, làm quen dần với việc nghiên cứu khoa học nhằm hoàn thành mục tiêu đào tạo kỹ sư chuyên môn với đầy đủ tri thức lý luận kỹ thực tiễn Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo Th.S Cù Ngọc Bắc Phó trưởng khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, người trực tiếp hướng dẫn bảo giúp đỡ em suốt trình thực tập làm đề tài Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa KT&PTNT, thầy giáo, cô giáo, cán khoa tạo điều kiện giúp đỡ em Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn cô, chú, anh, chị làm việc UBND xã Lăng can, hộ gia đình tiến hành điều tra giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực tập, nghiên cứu đề tài Mặc dù có nhiều cố gắng, thời gian có hạn, trình độ, kỹ thân nhiều hạn chế nên đề tài khóa luận tốt nghiệp em khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Rất mong đóng góp, bảo, bổ sung thầy cô bạn để kiến thức em lĩnh vực hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2020 Sinh viên Nguyễn Thế Ngọc iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Cơ cấu kinh tế xã Lăng Can qua năm 2017 - 2019 18 Bảng 4.2 Kết thực tiêu chí xây dựng nơng thơn xã Lăng Can giai đoạn 2010 - 2019 36 Bảng 4.3 Đánh giá trình độ cán xã, thơn 43 Bảng 4.4 Tình hình tập huấn cán phụ trách XD NTM xã Lăng can .44 Bảng 4.5 Các phương pháp tuyên truyền phổ biến thông tin đến người dân 44 Bảng 4.6 Đánh giá hiểu công tác tuyên truyền phổ biến thông tin đến người dân Bảng 4.7 Tổng hợp nội dung tuyên truyền phổ biến thông tin đến người dân 45 Bảng 4.8 Sự tham gia người dân công việc triển khai địa bàn thôn, xã 46 Bảng 4.9 Người dân đóng kinh phí xây dựng cơng trình nơng thơn 47 Bảng 4.10 Người dân tham gia lao động xây dựng cơng trình nơng thơn 48 Bảng 4.11 Kết công tác vận động xây dựng sở hạ tầng 49 iv DANH MỤC VIẾT TẮT ANTT : An ninh trật tự BCĐ : Ban đạo BHYT : Bảo hiểm y tế BQL : Ban quản lý CTMT : Công tác mặt trận CTXDNTM : Công tác xây dựng nông thôn GTVT : Giao thông vẩn tải NTM : Nông thôn NTMKM : Nông thôn kiểu mẫu NĐ : Nghị định QĐ : Quyết định THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TX : Thị xã TW : Trung ương Đảng UBND : Ủy ban nhân dân VHXH : Văn hóa xã hội v MỤC LỤC LỜI CAM ÐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu đề tài .2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn .2 PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN .3 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số vấn đề chung 2.1.2 Các hình thức tuyên truyền, vận động 2.1.3 Các nội dung tuyên truyền, vận động người dân xây dựng NTM 2.1.4 Vai trò trách nhiệm tổ chức trị xã hội cơng tác tun truyền, vận dộng người dân xây dựng NTM .7 2.2 Cơ sở thực tiễn 11 2.2.1 Tình hình xây dựng NTM Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 11 2.2.2 Tình hình việc đưa giải pháp nâng cao hiệu công tác tuyên ,truyền vận động người dân xây dựng NTM Việt Nam .11 2.2.3 Tình hình xây dựng NTM tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015 .12 2.3 Một số nghiên cứu liên quan 12 2.3.1 Phát huy quy chế dân chủ xây dựng NTM Hưng Yên .12 vi 2.3.2 Phát huy vai trò người dân xây dựng NTM Hịa Bình .13 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Đối tượng nghiên cứu .14 3.2 Địa Điểm nghiên cứu 14 3.3.Thời gian thực tập .14 3.4 Nội dung nghiên cứu 14 3.5 Phương pháp nghiên cứu 14 3.5.1 Phương pháp thu thập thông tin 14 3.5.3 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 15 3.6 Nhóm tiêu phản ánh tham gia người dân trình xây dựng NTM 16 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨA VÀ THẢO LUẬN .17 4.1 Đặc điểm chung địa bàn nghiên cứu 17 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 17 4.1.2.Tình hình kinh tế - xã hội 18 4.1.2 Đánh giá chung xã Lăng Can .19 4.2 Đánh giá tổng quát chương trình xây dựng NTM xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang 19 4.2.1 Căn triển khai thực NTM 19 4.2.2 Hiện trạng thực chương trình NTM xã Lăng Can đến năm 2019 21 4.2.3 Kết thực tiêu chí xây dựng NTM xã Lăng Can giai đoạn 2010-2019 36 4.3 Tình hình thực cơng tác tun truyền, vận động xây dựng NTM xã Lăng Can 42 4.3.1 Đánh giá cán thực công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM 42 4.3.2 Đánh giá tham gia người dân xây dựng NTM 47 vii 4.4 Phân tích SWOT thuận lợi, khó khăn cơng tác tun truyền, vận động người dân việc tham gia xây dựng mơ hình NTM 50 PHẦN CÁC GIẢI PHÁP 54 5.1 Quan điểm – Phương hướng – Mục tiêu 54 5.2 Các giải pháp 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Xây dựng (NTM) vấn đề quan tâm Đảng nhà nước diện rộng nước Việt Nam Kế thừa thành tựu sau 20 năm đổi mới, nơng thơn với vai trị liên tục phát triển góp phần quan trọng tình hình kinh tế, trị xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân kể vật chất lẫn tinh thần Bên cạnh thành tựu đạt được, nông nghiệp, nông thôn nông dân cịn nhiều thách thức ảnh hưởng đến q trình phát triển bền vững q trình cơng nghiệp hóa - đại hóa như: Chất lượng sản phẩm khả cạnh tranh thấp; trình đổi tăng giá trị chậm lại Tuy nhiên nay, thực trạng tuyên truyền, vận động, nhận thức, ý thức số cán người dân Chương trình xây dựng NTM cịn nhiều hạn chế, trình độ, nhận thức, trách nhiệm, phương pháp, cách thức, nội dung tuyên truyền, vận động xây dựng NTM Vì để nâng cao công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng NTM xã Lăng Can cần phải, tập trung thực tốt công tác lãnh đạo, đạo, từ cấp, quyền, đồn thể xã, phải đoàn kết, thống nhất… Từ vấn đề khác biệt ta thấy để thực thành công giữ vững tiêu chí chương trình xây dựng NTM cần phải có chung tay, thống quyền, quan chuyên môn, doanh nghiệp, tổ chức trị, xã hội, tổ chức cộng đồng đặc biệt cộng đồng dân cư địa phương thực chương trình Đây nhu cầu xuất phát từ thực tiễn việc triển khai, thực chương trình xây dựng NTM địa bàn tỉnh Tuyên Quang Xuất phát từ lý trên, em nghiên cứu đề tài: “Hiện trạng giải pháp nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nông thôn địa bàn xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang” 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá công tác tuyên truyền, vận động người dân trình tham gia thực xây dựng NTM địa bàn xã Lăng Can - huyện Lâm Bình - tỉnh Tuyên Quang Trên sở đề xuất biện pháp nâng cao công tác tuyên truyền, vận động người dân việc xây dựng NTM 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Lăng Can - Đánh giá tổng quát chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2017 - 2019 xã Lăng Can - Tìm hiểu cơng tác tuyên truyền, vận động người dân việc tham gia xây dựng NTM - Đánh giá thuận lợi, khó khăn cơng tác tun truyền, vận động người dân việc tham gia xây dựng mơ hình NTM - Đề xuất số giải pháp để nâng cao công tác tuyên truyền vận động xây dựng NTM xã Lăng Can 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học Giúp sinh viên nâng cao lực rèn luyện kỹ việc vận dụng kiến thức học vào thực tiễn cách khoa học sáng tạo 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Kết nghiên cứu đề tài sở giúp cho xã Lăng Can có định hướng nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, vận động người dân - Giúp người dân nhận thức vai trò xây dựng NTM để cơng tác tun truyền, vận động nâng cao, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực xây dựng NTM địa bàn xã 42 theo quy định; góp phần nâng cao hiệu quản lý, thực có hiệu nhiệm vụ trị định hướng phát triển xã tương lai Giai đoạn 2010 - 2019 Xã thực Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng NTM”, đến hết năm 2018 xã Lăng Can Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM Trong năm qua, thực Chương trình xây dựng NTM xã Lăng Can huy động gần 189 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 61,7 tỷ đồng; cứng hóa 45 km đường giao thông nông thôn; cải tạo, nâng cấp xây dựng 27 cơng trình đầu mối, kiên cố gần 34 km kênh mưng, đáp ứng nhu cầu sản xuất người dân Đến nay, 100% thơn địa bàn có nhà văn hóa gắn với sân thể thao; thu nhập bình quân đầu người đạt 30,6 triệu đồng/ năm Ngay từ bắt đầu triển khai Chương trình, Ban đạo xã xác định công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung đồng thời nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm thực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, có tính định đến thành cơng Chương trình Cán lãnh đạo xã chủ động nghiên cứu, nắm bắt chủ trương, nội dung xây dựng NTM Đảng Nhà nước, với công chức phụ trách trực tiếp xuống phổ biến tuyên truyền tới nhân dân thôn Vì hầu hết người dân nhận thức rõ vai trị chủ thể việc xây dựng NTM, “biết, bàn, làm, kiểm tra, giám sát thụ hưởng”; Nhà nước đóng vai trị định hướng, hướng dẫn ban hành tiêu chí, quy chuẩn, đặt sách, chế hỗ trợ 4.3 Tình hình thực cơng tác tun truyền, vận động xây dựng NTM xã Lăng Can 4.3.1 Đánh giá cán thực công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM Qua số liệu điều tra cán xã cán thơn xóm địa bàn xã Lăng Can tổng số 50 cán cấp xã cấp thơn ta nắm trình độ, tình hình tập huấn cán phụ trách xây dựng NTM xã thông qua bảng số liệu đây: 43 Bảng 4.3 Đánh giá trình độ cán xã, thôn STT 1.1 1.2 1.3 Chỉ tiêu đánh giá * Trình độ học vấn Số người học hết lớp 12 Học hết lớp Học hết lớp Số lượng (người) 39 1.4 Học hết lớp 1.5 Học hết lớp 10 2.1 * Trình độ chun mơn, nghiệp vụ Trình độ đại học 17 2.2 Trình độ cao đẳng 2.3 2.4 Trình độ trung cấp Trình độ sơ cấp 2.5 2.6 Đi đội Khơng có cấp 12 * Thâm niên công tác 3.1 Từ 1-5 năm 25 3.2 Từ 6-10 năm 10 3.3 Từ 11-15 năm 3.4 Từ 16- 20 năm 3.5 Từ 21-25 năm 3.5 Từ 25-30 năm (Nguồn: Số liệu điều tra 2020) Qua số liệu ta thấy hầu hết cán địa bàn xã người có trình độ chun mơn, nghiệp vụ, học vấn có số cán thơn xóm chưa có trình độ, cán thơn xóm dân bầu lên tín nhiệm bầu làm chức vụ thơn xóm Đa số cán người có thâm niên công tác từ đến năm 44 Bảng 4.4 Tình hình tập huấn cán phụ trách XD NTM xã Lăng Can Số lớp tập huấn tham gia STT Số người Từ 1-5 lớp 30 Từ 5-10 lớp Không tham gia lớp tập huấn 11 (Nguồn: Số liệu điều tra 2020) Trong tổng số 50 cán điều tra có 39/50 người tham gia lớp tập huấn chiếm 78%, cịn lại số người khơng tham gia chiếm 22% - Các lớp tập huấn có thời gian trung bình từ 1-5 ngày - Thời gian tập huấn tương đối phù hợp Bảng 4.5 Các phương pháp tuyên truyền phổ biến thông tin đến người dân STT Cách thức tuyên truyền, phổ biến Số người dân nghe Tỷ lệ Số lần (%) tuyên truyền phổ biến /1ngày Qua loa truyền 29 48,3 Qua buổi họp 24 40 Cán phổ biến nhà 11,7 Tổng cộng 60 (Nguồn: Số liệu điều tra 2020) Nhận xét: số người dân nghe thông tin tuyên truyền phổ biến chủ yếu qua loa truyền thanh, số người nghe, phổ biến qua loa truyền 29 người (chiếm 48,3%), qua buổi họp 24 người (chiếm 40%), cán phổ biến nhà người (chiếm 11,7%) Những cách thức tuyên truyền, phổ biến trưởng thơn ban ngành thơn, xã tun truyền phổ biến đến người dân, có người dân nghe tuyên truyền phổ biến qua nhiều cách thức khác Số lần tuyên truyền nhiều qua loa truyền lần /ngày, qua buổi họp cán phổ biến nhà lần/ngày, số lần tần suất tuyên truyền phù hợp 45 Bảng 4.6 Đánh giá hiểu công tác tuyên truyền phổ biến thông tin đến người dân TT S Các hình thức tuyên truyền, phổ biến 1Qua loa truyền 2Qua buổi họp 3Cán phổ biến nhà Tổng cộng Số người Số lần tuyên nghe phổ biến truyền /1 ngày 29 24 60 (Nguồn: Số liệu điều tra 2020) Nhận xét: Qua bảng số liệu ta thấy hình thức tun truyền, phổ biến thơng tin đến người dân như: Qua loa truyền thanh, qua buổi họp, cán phổ biến nhà Nhưng tuyên truyền, phổ biến nhiều hiệu qua loa truyền với số hộ người nghe phổ biến 29/60 hộ tần suất tuyên truyền lần/ngày, ta thấy công tác tuyên truyền cán xã, thôn, xóm hiểu quả, hình thức tun truyền qua loa truyền thanh, đưa đến người dân cách nhanh Bảng 4.7 Tổng hợp nội dung tuyên truyền phổ biến thông tin đến người dân (n=60) STT Nội dung thông tin lần SL Tỷ lệ (hộ) (%) Nhiều lần SL Tỷ lệ (hộ) (%) Thông tin tuyên truyền phong trào xây 23 38,3 15 25 dựng NTM huyện, xã Thông tin tuyên truyền gương 18 30 17 28,3 điển hình phong trào xây dựng NTM Thông tin đề án quy hoạch nông thôn 16 26,7 18 30 địa phương Thông tin trạng tiêu chí NTM 17 28,3 21 35 địa phương Thơng tin cụ thể cơng trình xây dựng 14 23,3 25 41,7 thôn, xã (Nguồn: Số liệu điều tra 2020) 46 Nhận xét: Qua bảng ta thấy nội dung tuyên truyền nhiều lần tới người dân tương đối nhiều, tuyên truyền nhiều tới người dân nội dung thơng tin cụ thể cơng trình xây dựng thôn, xã với 25 lần tuyên truyền (chiếm 41,7%), thông tin trạng tiêu chí nơng thơn địa phương với 21 (chiếm 35%) lần tuyên truyền, thông tin đề án quy hoạch nông thôn địa phương với 18 lần tuyên truyền (chiếm 30%), thơng tin tun truyền gương điển hình phong trào xây dựng NTM với 17 lần tuyên truyền (chiếm 18,3%), cuối thông tin tuyên truyền phong trào xây dựng NTM huyện, xã với 15 lần tuyên truyền (chiếm 25%) Bảng 4.8 Sự tham gia người dân công việc triển khai địa bàn thôn, xã (n=60) Không tham gia (hộ) STT Nội dung Tham gia (hộ) Được tham gia góp ý kiến vào quy hoạch chung xây dựng NTM xã 39 21 Được tham gia bầu ban phát triển thôn 56 Được thông báo thơng tin cơng trình xây dựng địa bàn xã 12 48 Được thông báo thơng tin cơng trình xây dựng địa bàn thôn 53 Được tham gia họp bàn nội dung thực xây dựng công trình địa bàn xã 52 Được tham gia họp bàn nội dung thực xây dựng cơng trình địa bàn thơn 47 13 (Nguồn: Số liệu điều tra 2020) 47 Nhận xét: Qua bảng ta thấy tham gia người dân công việc triển khai địa bàn thôn, xã sau: Được tham gia bầu ban phát triển thơn có 56 hộ tham gia (chiếm 93,3%), thơng báo thơng tin cơng trình xây dựng địa bàn thơn có 53 hộ (chiếm 88,3%), tham gia họp bàn nội dung thực xây dựng cơng trình địa bàn thơn có 47 hộ (chiếm 78,3%), tham gia góp ý kiến vào quy hoạch chung xây dựng NTM xã có 39 hộ (chiếm 65%), thơng báo thơng tin cơng trình xây dựng địa bàn xã có 12 hộ (chiếm 20%), tham gia họp bàn nội dung thực xây dựng cơng trình địa bàn xã có hộ (chiếm 11,6%) 4.3.2 Đánh giá tham gia người dân xây dựng NTM Người dân địa phương tích cực tham gia hiến đất, đóng góp kinh phí ngày cơng lao động cho hoạt động xây dựng, tu sửa cơng trình thơn, xóm, hoạt động mà trước có nhà thầu xây dựng đảm nhận, cơng trình xây dựng có chung tay góp sức người dân Bảng 4.9 Người dân đóng kinh phí xây dựng cơng trình nơng thơn (n=60) STT Hoạt động Đường GT xã Cơng trình VH, TD, TT Xây dựng trường học Nhà văn hóa Đường GT thơn Đường GT xóm Đường nội đồng Nghĩa trang nhân dân Hệ thống thoát nước Tổng Số người tham gia 20 43 15 34 14 21 17 13 Tỷ lệ (%) Tổng số tiền (ng đ) 33,3 9000 71,6 4500 25 3000 56,6 5500 23,3 2500 35 4800 28,3 1700 21,6 2100 11,6 1400 (Nguồn: Số liệu điều tra, 2020) Qua bảng ta thấy đóng kinh phí người dân xây dựng cơng trình nơng thơn Trong tổng 60 hộ điều tra địa bàn nghiên cứu, 48 người dân tích cực tham gia đóng góp kinh phí để xây dựng cơng trình nơng thơn Bên cạnh đóng góp kinh phí, người dân địa phương cịn đóng góp ngày cơng lao động xây dựng cơng trình nơng thơn Việc đóng góp ngày cơng lao động cho hoạt động xây dựng cơng trình người dân xóm hồn thành tay người dân cơng sức họ làm nên đường ngày hôm Bảng 4.10 Người dân tham gia lao động xây dựng cơng trình nơng thơn (n=60) Hoạt Động STT Đường GT xã Cơng trình VH, TD, TT Tổng số người tham gia (người) Tổng số ngày công lao động (công) 3,3 Tỷ lệ (%) 1,6 11,6 10 Trường học Nhà VH thôn Đường GT thôn 21 35 50 Đường GT xóm 15 25 41 Đường nội đồng Hệ thống nước xóm 3 15 1,6 (Nguồn: Số liệu điều tra 2020) Nhận xét: Kết từ bảng cho ta thấy người dân tham gia lao động xây dựng cơng trình nơng thôn sau: Đường GT thôn với số người tham gia nhiều 21 người với tổng số ngày công lao động 50 công; Đường GT xóm có 15 người, với 41 ngày cơng lao động; Nhà VH thơn có người,với 10 ngày cơng lao động; Đường nội đồng có người tham gia với 15 ngày cơng; Đường GT xã có người với ngày cơng; Cơng trình VH, TD, TT có người tham gia với ngày công; Trường học có người với ngày cơng; Hệ thống nước xóm với người ngày cơng 49 Bảng 4.11 Kết công tác vận động xây dựng sở hạ tầng (n=60) Hài lòng STT Chỉ tiêu Hài lịng với hình thức tun truyền, vận động, huy động xã, thôn Sự huy động xã, thôn có vượt q khả đóng góp gia đình Sự công khai minh bạch thông tin công trình Tham gia quản lý, sử dụng cơng trình địa bàn xã, thơn Mức độ sẵn sàng đóng góp tiếp tục xây dựng cơng trình thơn, xã Khơng hài lịng SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ (hộ) (%) (hộ) (%) 57 95 13,3 52 86,7 60 100 0 53 88,3 11,7 60 100 0 (Nguồn: Số liệu điều tra, 2020) Mọi người nhận thức công trình sau xây dựng người hưởng lợi người dân người sẵn sàng phải tiếp tục đóng góp để nâng cấp xây dựng cơng trình Các cơng trình công khai minh bạch sau xây dựng người dân tham gia quản lí sử dụng cơng trình địa bàn Sự tham gia cách tự nguyện người dân vào công việc chung xóm ngun nhân hồn thành hoạt động mà xã ưu tiên thực Đó tảng thành cơng việc xây dựng mơ hình NTM 50 4.4 Phân tích SWOT thuận lợi, khó khăn công tác tuyên truyền, vận động người dân việc tham gia xây dựng mơ hình NTM Điểm mạnh Điểm yếu Về công tác lãnh đạo, đạo, Tỷ lệ hộ nghèo cao, mức thu quản lý, điều hành: Trong năm nhập bình quân đầu người thấp so vừa qua, đặc biệt năm 2019, cấp với tiêu chí Kết cấu hạ tầng kỹ thuật ủy, quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ nơng thơn chưa đồng như: sở vật quốc, đoàn thể trị - xã hội xã chất trường lớp học thiếu, sở vật nhận thức sâu sắc thực chất văn hóa, cơng trình nước chưa liệt để tập trung lãnh đạo, đạo, tổ hồn thiện Phát triển sản xuất hàng hóa chức triển khai tuyên truyền, vận động chưa tương xứng với tiềm nhân dân thực Chương trình MTQG Diện tích đất tự nhiên xã chủ xây dựng NTM Nhận thức trách nhiệm yếu đồi núi (chiếm 80%); diện tích cán bộ, đảng viên nhân dân đất trồng lúa đất trồng màu dân tộc xã có thay đổi tích đó, việc lập triển khai thực cực Đảng bộ, quyền xã vững quy hoạch, đề án, dự án phát triển nông mạnh, đoàn kết điều kiện quan nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trọng để triển khai thực Chương trình trung nhằm nâng cao thu nhập nhân MTQG xây dựng NTM đảm bảo hiệu dân gặp nhiều khó khăn Về địa bàn: nhân dân địa Xuất phát điểm thấp, năm 2011 phương đoàn kết, đồng lòng, sở hạ bắt đầu triển khai thực hiện, xã Lăng tầng phục vụ phát triển sản xuất Can đạt 3/19 tiêu chí tiêu chí đáp ứng yêu cầu, điều kiện đất đai thuận Quốc gia xây dựng NTM (tiêu chí Hệ lợi điều kiện để thực thống trị tiếp cận pháp luật; tiêu có hiệu Chương trình, phát chí Quốc phịng An ninh; tiêu chí triển sản xuất, nâng cao thu nhập Y tế) nhân dân Bên cạnh đội ngũ cán bộ, Nhờ có thành tựu nghiệp công chức xã Ban phát triển thôn CNH, HĐH đất nước thời gian triển khai thực chương trình đa 51 qua Trước tiên đầu tư Nhà số làm việc kiêm nhiệm, chưa có kinh nước làm thay đổi mặt nông nghiệm thực tiễn xây dựng NTM, thơn, năm trở lại trình tổ chức triển khai địa bàn xã đường giao thông mở thực tiêu chí cịn lúng túng nâng cấp, cơng trình thủy lợi đầu tư đảm bảo nước tưới cho xã; sở hạ tầng Trường học, Trạm y tế xã, hệ thống điện,nằm trung tâm huyện nên ưu tiên,chú trọng đầu tư phát triển điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa bàn thời gian tới Cũng nhờ có thành tựu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước mà thu nhập người dân tăng lên Sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình nhân dân dân tộc địa bàn xã sở để thực thành công nội dung tiêu xây NTM Cơ hội Lăng Can có hệ sinh thái đa dạng, cảnh Thách thức Bước vào xây dựng NTM, xã Lăng quan thiên nhiên hùng vĩ, sơn thủy hữu Can gặp nhiều hạn chế xuất phát tình, nơi lưu giữ giá trị văn hóa điểm thấp, như: sở hạ tầng thiếu thốn; truyền thống đặc sắc dân tộc đời sống người dân nhiều khó thiểu số vùng Bên cạnh đó, diện khăn; dân tộc cịn lưu giữ nhiều tập tích mặt nước hồ sinh thái rộng lớn với quán, phong tục lạc hậu ảnh hưởng đến nhiều điểm thăm quan, trải nghiệm hấp đời sống sản xuất Với cố gắng, nỗ dẫn lực quyền người dân 52 Những năm gần xã triển phương châm "Việc dễ làm trước, việc khai thực chế, sách khó làm sau", xã thực đạt khuyến khích đầu tư phát triển du lịch mục tiêu định Tuy nhiên, nhằm thu hút nguồn lực đầu tư tập "Nút thắt" lớn xã vùng cao trung phát triển nhân rộng mơ hình du thực tiêu chí thu nhập lịch cộng đồng homestay,du lịch văn hóa hộ nghèo Việc nâng cao thu nhập, tâm linh, khuyến khích phát triển dịch giảm nghèo bền vững thách thức lớn vụ phục vụ du lịch như: dịch vụ trải xã Nguyên nhân xuất phát từ nghiệm, quà lưu niệm điều kiện tự nhiên không thuận lợi Là Song song với du lịch sinh thái xã nơng, diện tích đất tự việc giữ gìn phát huy sắc văn nhiên tồn núi đá, thời tiết khí hậu cực hóa dân tộc địa bàn đoan Trong năm qua, xã Lăng người dân quan tâm Các điệu dân Can thực mơ hình phát triển ca, dân vũ gìn giữ khơi phục kinh tế chăn nuôi lợn, gà, vịt dê, Tuy thông qua việc thành lập đội văn nhiên, hạn chế nguồn vốn đầu tư nghệ, câu lạc hát then, hát cọi, hát cộng với tư tưởng người dân chưa Páo dung, múa khèn… Các sản phẩm dám mạnh dạn đầu tư khó nhân du lịch bước đầu tư đa dạng, rộng Sản xuất chăn nuôi xã manh phong phú, dịch vụ phục vụ mún, nhỏ lẻ nên việc nâng cao thu nhập, chuyên nghiệp hóa tạo ấn giảm nghèo bền vững gặp nhiều khó tượng tốt lịng du khách khăn Đặc biệt có ăn Năng lực phận cán sở, mang đậm sắc dân tộc Từ họat động xã miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, du lịch tạo việc làm thường xuyên hạn chế Bên cạnh đó, tác động thiên tai cho người dân địa phương, giúp người ngày diễn biến phức tạp gây thiệt hại dân có thêm nguồn thu nhập, đồng thời tài sản, người ảnh hưởng nặng nề tạo diện mạo cho khu dân cư đến đời sống sinh hoạt, sản xuất người có hoạt động du lịch phát triển mạnh dân, qua đó, ảnh hưởng trực tiếp đến việc trì tiêu chí hạ tầng kinh tế , xã hội, 53 thu nhập, hộ nghèo, môi trường Do đó, để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư điều kiện ngân sách hạn chế, ngân sách tỉnh nghèo khó khăn địa phương cần thực lồng ghép nguồn vốn khác Trong đó, trọng xây dựng giải pháp phát triển kinh tế đặc thù phù hợp với điều kiện cụ thể nơi Tất chương trình, dự án thực địa bàn nông thôn gắn chặt với chương trình xây dựng NTM, cụ thể lồng ghép dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn xã hội hóa 54 PHẦN CÁC GIẢI PHÁP 5.1 Quan điểm – Phương hướng – Mục tiêu * Quan điểm -Tiếp tục tuyên truyền, vận động giữ vững trì 19 tiêu chí đạt được, phát huy tiềm năng, mạnh khu vực xã, theo hướng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao cơng tác tun truyền, vận động đội ngũ cán bộ, sở ngày chuyên nghiệp * Phương hướng - Đối với xã Lăng Can - Để tiếp tục công tác nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đề nghị UBNN huyện xem xét cấp kinh phí để hỗ trợ phát triển sản xuất năm - Đối với người dân - Tiếp thu thực tốt chủ chương Đảng sách nhà nước xây dựng NTM - Có ý thức tự giác hoạt động, vận động, tuyên truyền để người tham gia, thực xây dựng NTM * Mục tiêu - Đối với xã - Duy trì, giữ vững 19 tiêu chí đạt - Nâng cao thu nhập bình quân đầu người đạt 30,6 triệu đồng/ người/ năm - Đến 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo địa bàn xã 11,7% (158/1350 hộ) - Đối với với người dân, thôn lựa chọn làm điểm tiêu chí: - Thơn Nặm Chá, Nặm Đíp, Nà Mèn: thơn điểm tiêu chí kinh tế tổ chức sản xuất - Thôn Đon Bả, Làng Chùa: thơn điểm tiêu chí giao thơng - Thôn Nà Khà: thôn điểm tổng thể tiêu chí - Thơn Bản Khiển: thơn điểm tiêu chí văn hố – xã hội – mơi trường 55 - Thôn Bản Kè A+B, Phai Che A+B: thơn điểm tiêu chí giáo dục - Thơn Khau Quang: thơn điểm tiêu chí mơi trường 5.2 Các giải pháp - Thứ nhất: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tầng lớp nhân dân hiểu rõ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Trong đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền tổ chức phong trào thi đua xây dựng NTM nhằm nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm cấp ủy Đảng, quyền, cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM - Thứ hai: Chú trọng xây dựng phát huy vai trò hệ thống trị, sở tuyên truyền, vận động xây dựng NTM - Thứ ba: Tăng cường huy động nguồn vốn để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh nâng cao kết thực tiêu chí xây dựng NTM - Thứ tư: Tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn cho người dân ứng dụng khoa học, kỹ thuật sản xuất, nâng cao thu nhập - Thứ năm: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán tham gia đạo, thực chương trình xây dựng NTM bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho người dân - Thứ sáu: Thực nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng việt Vũ trọng Bình (2009), Kinh nghiệm quốc tế tham gia cộng đồng xây dựng NTM Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Trung Quốc (2009), Kết hội thảo lần thứ tư: Vấn đề nông nghiệp nông dân nông thôn kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Phan Đình Hà (2011), Kinh nghiệm xây dựng nông thôn Hàn Quốc; Lý luận, thực tiễn sách xây dựng NTM Trung Quốc; Nguyễn Ngọc Luân 2013 Bài học kinh nghiệm từ Phong trào Làng (Saemaul Undong) Hàn Quốc giải pháp áp dụng cho chương trình xây dựng nơng thơn Việt Nam Phương Ly (2014), Kinh nghiệm xây dựng NTM số nước châu Á Thông tư hướng dẫn thực tiêu chí quốc gia NTM số 54/2009/TT – BNNPTNT Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Quyết định số 1600/QĐ - TTg ngày 16/8/2016 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020; Tình hình xây dựng NTM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 10 Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn hướng dẫn số nội dung thực Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020 II Internet 11.https://www.moha.gov.vn/danh-muc/quyet-dinh-so-1600-qd-ttg-ngay-16-82016-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-giaxay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2016-2020-39828.html 12 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Quyet-dinh-1980-QD-TTgbo-tieu-chi-quoc-gia-xa-nong-thon-moi-2016-2020-325989.aspx 13.http://vbpl.vn/bonongnghiep/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=122727 ... tốt nghiệp ? ?Hiện trạng giải pháp nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nông thôn địa bàn xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang? ??, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp... xây dựng NTM địa bàn tỉnh Tuyên Quang Xuất phát từ lý trên, em nghiên cứu đề tài: ? ?Hiện trạng giải pháp nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nông thôn địa bàn xã Lăng. .. hiệu công tác tuyên truyền, vận động người dân - Giúp người dân nhận thức vai trị xây dựng NTM để cơng tác tuyên truyền, vận động nâng cao, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực xây dựng NTM địa bàn xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã lăng can, huyện lâm bình, tỉnh tuyên quang , Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã lăng can, huyện lâm bình, tỉnh tuyên quang

Từ khóa liên quan